Hlavní navigace

AGRO Rozsochy, a.s.

Firma AGRO Rozsochy, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1633, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 97 800 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

63468026

Sídlo:

Rozsochy 165, 592 57

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 6. 1995

DIČ:

CZ63468026

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
03220 Sladkovodní akvakultura
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
28990 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
49410 Silniční nákladní doprava
702 Poradenství v oblasti řízení
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1633, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

AGRO Rozsochy, a.s. od 23. 7. 2015

Obchodní firma

AGRO Rozsochy, a.s. do 23. 7. 2015 od 1. 7. 2015

Obchodní firma

AGRO Rozsochy, a.s. do 1. 7. 2015 od 21. 6. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 21. 6. 1995

adresa

165
Rozsochy 59257 od 1. 7. 2015

adresa

165
Rozsochy 59257 do 1. 7. 2015 od 30. 6. 2009

adresa

145
Rozsochy 59257 do 30. 6. 2009 od 21. 6. 1995

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 6. 5. 2021

zemědělská výroba od 6. 5. 2021

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - do 6. 5. 2021 od 29. 6. 2009

Zemědělská výroba: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků, b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských zvířat a jiných zvířat či živočichů za účelem získání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat tahu a chov sportovních a dostihových koní, c) produkce chovných plemených zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b), d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, včetně výroby potravin z ní, f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu. do 6. 5. 2021 od 6. 2. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 29. 6. 2009 od 6. 2. 2009

diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky do 6. 5. 2021 od 6. 2. 2009

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 6. 2. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 2. 2009

Zemědělská výroba: a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, vinařství a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků, b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských zvířat a jiných zvířat či živočichů za účelem získání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat tahu a chov sportovních a dostihových koní, c) produkce chovných plemených zvířat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b), d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, včetně výroby potravin z ní, f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu. do 6. 2. 2009 od 21. 7. 2006

výroba zemědělských strojů do 21. 7. 2006 od 16. 11. 2001

opravy pracovních strojů do 6. 2. 2009 od 16. 11. 2001

pekařství do 21. 7. 2006 od 16. 11. 2001

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 6. 2. 2009 od 16. 11. 2001

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 6. 2. 2009 od 7. 9. 1999

ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin do 6. 2. 2009 od 7. 9. 1999

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 16. 11. 2001 od 8. 10. 1998

pronájem movitých věcí do 6. 2. 2009 od 8. 10. 1998

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany do 6. 5. 2021 od 8. 10. 1998

výroba a opravy zemědělských strojů do 16. 11. 2001 od 19. 9. 1995

výroba a prodej pekárenských výrobků do 16. 11. 2001 od 19. 9. 1995

revize elektrických zařízení do 21. 7. 2006 od 19. 9. 1995

montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení do 21. 7. 2006 od 19. 9. 1995

obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 6. 2. 2009 od 19. 9. 1995

činnost organizačních a ekonomických poradců do 6. 2. 2009 od 19. 9. 1995

truhlářství do 21. 7. 2006 od 19. 9. 1995

silniční motorová doprava do 6. 2. 2009 od 19. 9. 1995

základní zemědělská prvovýroba a zpracování druhotných surovin do 21. 7. 2006 od 21. 6. 1995

Ostatní skutečnosti

USNESENÍM VALNÉ HROMADY ZE DNE 17.1.2017 BYLO ROZHODNUTO O PŘECHODU VŠECH OSTATNÍCH ÚČASTNICKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ NA HLAVNÍHO AKCIONÁŘE TAKTO: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti AGRO Rozsochy, a.s. (dále jen společnost), IČO 634 68 026, se sídlem Rozsochy, PSČ 592 57, je ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích společnost Cerea, a.s. (dále jen hlavní akcionář), IČO 465 04 940, se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25. Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě vlastní hlavní akcionář ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90.88% (devadesát celých osmdesát osm setin procenta) základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy a b) s nimiž je spojen 90.88% (devadesát celých osmdesát osm setin procenta) podíl na hlasovacích právech ve společnosti. b) Přechod akcií Všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k těmto ostatním akciím přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 384 zákona o obchodních korporacích. c) Výše protiplnění Valná hromada určuje podle § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích výši přiměřeného protiplnění v penězích za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že vlastníci přecházejících akcií mají právo na protiplnění ve výši 41.505,-- Kč (čtyřicet jedna tisíc pět set pět korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč (padesát tisíc korun českých), ve výši 8.301,-- Kč (osm tisíc tři sta jedna korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) a ve výši 830,-- Kč (osm set třicet korun českých) za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Přiměřenost tohoto protiplnění doložil hlavní akcionář v souladu s § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích znaleckým posudkem č. 2798-68/16 ze dne 29.11.2016 vypracovaným společnosti Kreston A&CE Consulting, s.r.o., IČO 44119097, se sídlem Ptašínského 307/4, 602 00 Brno, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích společnosti tak, že je předají pověřenému obchodníkovi s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. (dále jen obchodník), se sídlem Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno. Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění tomuto obchodníkovi a jeho potvrzením doložil tuto skutečnost společnosti. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že protiplnění obchodník poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů po tomto předání. do 6. 5. 2021 od 18. 1. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 30. 1. 2015

Společnost se řídí stanovami ve znění, které bylo schváleno valnou hromadou dne 24.6.2010. do 30. 1. 2015 od 16. 8. 2010

Společnost se řídí stanovami ve znění, které bylo schváleno valnou hromadou dne 10.6.2009. do 16. 8. 2010 od 30. 6. 2009

Společnost se řídí stanovami upravenými v souladu s novelou obchodního zákoníku č. 370/2000 Sb. a schválenými rozhodnutím valné hromady konané dne 30.6.2001. do 30. 6. 2009 od 16. 11. 2001

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 26.6.2000. do 30. 6. 2009 od 1. 9. 2000

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 26.6.1999. do 30. 6. 2009 od 7. 9. 1999

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 27.6.1998. do 30. 6. 2009 od 8. 10. 1998

Základní jmění: 97 800 000 Kč, zcela splaceno do 30. 1. 2015 od 18. 7. 1996

Jediný akcionář: Zemědělské družstvo Rozsochy se sídlem v Rozsochách do 8. 10. 1998 od 18. 7. 1996

Byly předloženy stanovy společnosti upravené valnou hromadou dne 22.6.1996. do 30. 6. 2009 od 18. 7. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 97 800 000 Kč

od 6. 5. 2021

Základní kapitál

vklad 97 800 000 Kč

do 6. 5. 2021 od 30. 1. 2015

Základní kapitál

vklad 97 800 000 Kč

do 30. 1. 2015 od 18. 7. 1996

Základní kapitál

vklad 95 100 000 Kč

do 18. 7. 1996 od 21. 6. 1995
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 97 800 000 Kč, počet: 1 od 6. 5. 2021
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 50 000 Kč, počet: 1 600 do 6. 5. 2021 od 12. 2. 2010
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 500 do 6. 5. 2021 od 12. 2. 2010
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 800 do 6. 5. 2021 od 12. 2. 2010
akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 1 600 do 12. 2. 2010 od 8. 10. 1998
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 500 do 12. 2. 2010 od 8. 10. 1998
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 800 do 12. 2. 2010 od 8. 10. 1998
akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 754 do 8. 10. 1998 od 18. 7. 1996
akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 150 do 8. 10. 1998 od 21. 6. 1995
akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 100 do 8. 10. 1998 od 21. 6. 1995
akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 700 do 8. 10. 1998 od 21. 6. 1995
akcie na majitele, hodnota: 20 000 Kč, počet: 240 do 8. 10. 1998 od 21. 6. 1995
akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 550 do 8. 10. 1998 od 21. 6. 1995
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 100 do 8. 10. 1998 od 21. 6. 1995
akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 2 220 do 8. 10. 1998 od 21. 6. 1995
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 690 do 8. 10. 1998 od 21. 6. 1995
akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 300 do 8. 10. 1998 od 21. 6. 1995
akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 700 do 18. 7. 1996 od 21. 6. 1995

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Petr Hájek

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 3. 2024

vznik členství: 2. 7. 2019

vznik funkce: 2. 7. 2019

Smilova 2934, Pardubice, 530 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Marian Petrek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2023

vznik členství: 1. 1. 2023

Pichlova 2805, Pardubice, 530 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Hana Ludvíková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2020

vznik členství: 2. 7. 2020

vznik funkce: 2. 7. 2020

Rozsochy 26, 592 57, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Petr Hájek

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2019 - Poslední vztah: 29. 3. 2024

vznik členství: 2. 7. 2019

vznik funkce: 2. 7. 2019

Nezvalova 845, Chrudim, 537 01, Česká republika

Mgr. Antonín Vávra

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2019 - Poslední vztah: 20. 1. 2023

vznik členství: 2. 7. 2019

zánik členství: 31. 12. 2022

vznik funkce: 2. 7. 2019

zánik funkce: 31. 12. 2022

Čs. armády 237, Chrudim, 537 01, Česká republika

Hana Ludvíková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2015 - Poslední vztah: 3. 7. 2020

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 1. 7. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2020

Rozsochy 26, 592 57, Česká republika

Markéta Klinglerová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2015 - Poslední vztah: 23. 7. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2015

Světnov 79, 591 02, Česká republika

Ing. Petr Hájek

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2015 - Poslední vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2019

Nezvalova 845, Chrudim, 537 01, Česká republika

Mgr. Antonín Vávra

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2015 - Poslední vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 7. 2019

zánik funkce: 1. 7. 2019

Čs. armády 237, Chrudim, 537 01, Česká republika

Miroslav Motl

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 1. 2015

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 24. 6. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2014

Na Valech 832, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Ing. David Hromek

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2013 - Poslední vztah: 30. 1. 2015

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 24. 6. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2014

Dr. Václava Peška 659, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. David Hromek

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 17. 8. 2013

vznik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 24. 6. 2010

Dr. Václava Peška 659, Chrudim, 537 01, Česká republika

Miroslav Motl

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 25. 10. 2013

vznik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 24. 6. 2010

Na Valech 832, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Ing. Milan Kovařík

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2010 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 24. 6. 2010

Zahradní 851/5, Velké Pavlovice, 691 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Hromek

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2010 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik členství: 25. 1. 2010

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 25. 1. 2010

zánik funkce: 24. 6. 2010

Dr. Václava Peška 659, Chrudim, 537 01, Česká republika

Miluše Vykutilová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2009 - Poslední vztah: 30. 1. 2015

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 30. 6. 2014

Bystřice nad Pernštejnem 10, 593 01, Česká republika

Ing. Milan Kovařík

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2009 - Poslední vztah: 12. 2. 2010

vznik členství: 10. 6. 2009

vznik funkce: 10. 6. 2009

zánik funkce: 25. 1. 2010

Zahradní 851/5, Velké Pavlovice, 691 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Dalibor Procházka

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2008 - Poslední vztah: 30. 6. 2009

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 10. 6. 2009

vznik funkce: 12. 6. 2008

zánik funkce: 10. 6. 2009

Javorník 56, 696 74, Česká republika

Ing. František Poláček

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2007 - Poslední vztah: 30. 6. 2009

vznik členství: 1. 10. 2007

zánik členství: 10. 6. 2009

Žatčany 37, 664 53, Česká republika

JUDr. Jaroslav Jančařík

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2006 - Poslední vztah: 15. 8. 2008

vznik členství: 2. 6. 2006

zánik členství: 12. 6. 2008

vznik funkce: 2. 6. 2006

zánik funkce: 12. 6. 2008

Cihlářská čtvrť 3105/1, Hodonín, 695 01, Česká republika

Ing. Miluše Maradová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2006 - Poslední vztah: 12. 2. 2010

vznik členství: 2. 6. 2006

zánik členství: 25. 1. 2010

vznik funkce: 2. 6. 2006

zánik funkce: 25. 1. 2010

Velkomoravská 21/255, Lužice, 696 18, Česká republika

Zdeněk Weiss

člen

První vztah: 3. 2. 2003 - Poslední vztah: 26. 10. 2007

vznik funkce: 4. 7. 2002

zánik funkce: 4. 7. 2007

Rozsochy 149, 592 57, Česká republika

ing. Vladimír Spurný

předseda

První vztah: 3. 2. 2003 - Poslední vztah: 21. 7. 2006

vznik členství: 29. 6. 2002

zánik členství: 2. 6. 2006

vznik funkce: 30. 7. 2002

zánik funkce: 2. 6. 2006

Určice 451, 798 04, Česká republika

JUDr. Maria Jansová

členka

První vztah: 3. 2. 2003 - Poslední vztah: 21. 7. 2006

vznik funkce: 29. 6. 2002

zánik funkce: 2. 6. 2006

V Hlinkách 804/15, Olomouc, 779 00, Česká republika

Josef Juračka

člen

První vztah: 8. 10. 1998 - Poslední vztah: 3. 2. 2003

Albrechtice 29, 592 57 Rozsochy, Česká republika

Josef Zítka

člen

První vztah: 8. 10. 1998 - Poslední vztah: 3. 2. 2003

Rozsochy 12, 592 57, Česká republika

Zdeněk Weiss

člen

První vztah: 8. 10. 1998 - Poslední vztah: 3. 2. 2003

Rozsochy 149, 592 57, Česká republika

Ludmila Svobodová

členka

První vztah: 17. 12. 1996 - Poslední vztah: 8. 10. 1998

Krabčice 52, 411 87, Česká republika

Jan Šedý

člen

První vztah: 17. 12. 1996 - Poslední vztah: 8. 10. 1998

Rovné, Česká republika

Eduard Zítka

člen

První vztah: 17. 12. 1996 - Poslední vztah: 8. 10. 1998

Blažejovice 5, 257 68, Česká republika

Ludmila Svobodová

členka

První vztah: 21. 6. 1995 - Poslední vztah: 17. 12. 1996

Krabčice 52, 411 87, Česká republika

Jan Šedý

člen

První vztah: 21. 6. 1995 - Poslední vztah: 17. 12. 1996

Rovné, Česká republika

Eduard Zítka

člen

První vztah: 21. 6. 1995 - Poslední vztah: 17. 12. 1996

Blažejovice 5, 257 68, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Bohumír Ostrý

Předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2022

vznik členství: 12. 8. 2022

vznik funkce: 12. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem 4, 593 01, Česká republika

Ing. Milan Fiedler

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

vznik funkce: 1. 7. 2021

Na Křenovce 476, Kostomlaty nad Labem, 289 21, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 2. 7. 2019

vznik funkce: 2. 7. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 47 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. František Turek

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2020 - Poslední vztah: 30. 7. 2021

vznik členství: 2. 7. 2020

zánik členství: 30. 6. 2021

vznik funkce: 2. 7. 2020

zánik funkce: 30. 6. 2021

Načešice 20, 538 03, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Bohumír Ostrý

předseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2017 - Poslední vztah: 23. 8. 2022

vznik členství: 11. 8. 2017

zánik členství: 11. 8. 2022

vznik funkce: 21. 8. 2017

zánik funkce: 11. 8. 2022

Bystřice nad Pernštejnem 4, 593 01, Česká republika

František Turek

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2015 - Poslední vztah: 3. 7. 2020

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 1. 7. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2020

Načešice 20, 538 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Straka

předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2015 - Poslední vztah: 23. 9. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 10. 8. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 10. 8. 2017

Černý vršek 825, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Sýkora

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2015 - Poslední vztah: 23. 7. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2015

Čs. armády 610, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2015 - Poslední vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 7. 2019

zánik funkce: 1. 7. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2013 - Poslední vztah: 30. 1. 2015

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 17. 6. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Milan Sýkora

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 30. 1. 2015

vznik členství: 14. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

Čs. armády 610, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. Milan Sýkora

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2012 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 21. 12. 2011

zánik členství: 14. 6. 2012

Čs. armády 610, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. Pavel Straka

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2011 - Poslední vztah: 30. 1. 2015

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 17. 6. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2014

Černý vršek 825, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2011 - Poslední vztah: 29. 6. 2013

vznik členství: 17. 6. 2011

vznik funkce: 17. 6. 2011

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. František Tůma

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2012

vznik členství: 24. 6. 2010

zánik členství: 20. 12. 2011

Lipová 1629, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2011 - Poslední vztah: 14. 7. 2011

vznik členství: 21. 4. 2011

zánik členství: 17. 6. 2011

vznik funkce: 21. 4. 2011

zánik funkce: 17. 6. 2011

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2011 - Poslední vztah: 9. 6. 2011

vznik členství: 1. 2. 2011

zánik členství: 20. 4. 2011

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. František Tůma

předseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 9. 6. 2011

vznik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 24. 6. 2010

zánik funkce: 20. 4. 2011

Lipová 1629, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Ing. František Tůma

předseda představenstva

První vztah: 12. 2. 2010 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik členství: 25. 1. 2010

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 25. 1. 2010

zánik funkce: 24. 6. 2010

Lipová 1629, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Skopal

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2009 - Poslední vztah: 5. 4. 2011

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 31. 1. 2011

Vřesovice 165, 798 09, Česká republika

Ing. Jaroslav Skopal

člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2009 - Poslední vztah: 30. 6. 2009

vznik členství: 27. 1. 2009

zánik členství: 10. 6. 2009

Vřesovice 165, 798 09, Česká republika

Ing. Pavel Straka

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2008 - Poslední vztah: 14. 7. 2011

vznik členství: 2. 6. 2006

zánik členství: 17. 6. 2011

vznik funkce: 12. 6. 2008

zánik funkce: 17. 6. 2011

Černý vršek 825, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Ivo Kohoutek

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2008 - Poslední vztah: 6. 2. 2009

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 27. 1. 2009

Sídliště Sport 864, Kostelec na Hané, 798 41, Česká republika

Ing. Pavel Straka

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2006 - Poslední vztah: 15. 8. 2008

vznik členství: 2. 6. 2006

vznik funkce: 2. 6. 2006

zánik funkce: 12. 6. 2008

Černý vršek 825, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaromír Sasínek

předseda představenstva

První vztah: 21. 7. 2006 - Poslední vztah: 12. 2. 2010

vznik členství: 2. 6. 2006

zánik členství: 25. 1. 2010

vznik funkce: 2. 6. 2006

zánik funkce: 25. 1. 2010

Školní 114, Dolní Věstonice, 691 29, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 7. 2006 - Poslední vztah: 15. 8. 2008

vznik členství: 2. 6. 2006

zánik členství: 12. 6. 2008

vznik funkce: 2. 6. 2006

zánik funkce: 12. 6. 2008

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Straka

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2003 - Poslední vztah: 21. 7. 2006

vznik funkce: 29. 6. 2002

zánik funkce: 2. 6. 2006

Černý vršek 825, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jaromír Sasínek

předseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2003 - Poslední vztah: 21. 7. 2006

vznik členství: 29. 6. 2002

zánik členství: 2. 6. 2006

vznik funkce: 1. 7. 2002

zánik funkce: 2. 6. 2006

Školní 114, Dolní Věstonice, 691 29, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Kateřina Valíková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 3. 2. 2003 - Poslední vztah: 21. 7. 2006

vznik členství: 29. 6. 2002

zánik členství: 2. 6. 2006

vznik funkce: 1. 7. 2002

zánik funkce: 2. 6. 2006

Ovocná 229/19, Prostějov, 796 04, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Lenka Linhartová

členka představenstva

První vztah: 3. 2. 2003 - Poslední vztah: 21. 7. 2006

vznik funkce: 29. 6. 2002

zánik funkce: 2. 6. 2006

Václava Špály 4066/3, Prostějov, 796 04, Česká republika

Ing. Miroslav Mikulášek

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2003 - Poslední vztah: 21. 7. 2006

vznik funkce: 29. 6. 2002

zánik funkce: 2. 6. 2006

Olomoucká 2941/11, Prostějov, 796 01, Česká republika

Miluše Vykutilová

členka představenstva

První vztah: 1. 9. 2000 - Poslední vztah: 3. 2. 2003

Bystřice nad Pernštejnem 10, 593 01, Česká republika

Adolf Ambrož

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 1999 - Poslední vztah: 3. 2. 2003

Rovné, Česká republika

František Holý

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 1999 - Poslední vztah: 1. 9. 2000

Rozsochy 20, 592 57, Česká republika

Ing. Jindřich Uhlíř

předseda představenstva

První vztah: 8. 10. 1998 - Poslední vztah: 3. 2. 2003

Kundratice 23, 594 51, Česká republika

Jindřich Uhlíř

předseda představenstva

První vztah: 17. 12. 1996 - Poslední vztah: 8. 10. 1998

Kunratice 23, 464 01, Česká republika

Božena Šiborová

místopředsedkyně představensta

První vztah: 17. 12. 1996 - Poslední vztah: 7. 9. 1999

Příční 81, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, Česká republika

Adolf Ambrož

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 1996 - Poslední vztah: 7. 9. 1999

Rovné, Česká republika

Lubomír Elis

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 1996 - Poslední vztah: 3. 2. 2003

Rovné, Česká republika

Ing. Pavel Straka

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 1996 - Poslední vztah: 3. 2. 2003

Černý vršek 825, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jindřich Uhlíř

předseda představenstva

První vztah: 21. 6. 1995 - Poslední vztah: 17. 12. 1996

Kunratice 23, 464 01, Česká republika

Božena Šiborová

místopředsedkyně představensta

První vztah: 21. 6. 1995 - Poslední vztah: 17. 12. 1996

Příční 81, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, Česká republika

Adolf Ambrož

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1995 - Poslední vztah: 17. 12. 1996

Rovné, Česká republika

Lubomír Elis

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1995 - Poslední vztah: 17. 12. 1996

Rovné, Česká republika

ing. Pavel Straka

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1995 - Poslední vztah: 17. 12. 1996

Černý vršek 825, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost samostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 6. 5. 2021

1.Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně 2 (dva) členové představenstva, z nichž 1 (jeden) je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně 3 (tři) členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2.Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

do 6. 5. 2021 od 16. 5. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c)samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2.Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

do 16. 5. 2017 od 30. 1. 2015

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření. c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení.

do 30. 1. 2015 od 30. 6. 2009

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni jednají společně alespoň tři členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti.

do 30. 6. 2009 od 21. 7. 2006

Způsob jednání: Společnost zastupuje, jejím jménem jedná a podepisuje, ze zákona, předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo ředitel, resp. prokurista společnosti.

do 21. 7. 2006 od 30. 12. 2003

Způsob jednání: Společnost zastupuje, jejím jménem jedná a podepisuje, ze zákona, předseda představenstva a nebo místopředseda představenstva a v rozsahu obchodním zákoníkem stanovené i prokurista společnosti.

do 30. 12. 2003 od 8. 10. 1998

Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva nebo prokurista společnosti.

do 8. 10. 1998 od 21. 6. 1995

Další vztahy firmy AGRO Rozsochy, a.s.

Historické vztahy

Ing. Pavel Straka

Prokura

První vztah: 17. 12. 1996 - Poslední vztah: 3. 2. 2003

Černý vršek 825, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

ing. Pavel Straka

Prokura

První vztah: 21. 6. 1995 - Poslední vztah: 17. 12. 1996

Černý vršek 825, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, Česká republika

Akcionář

Cerea, a.s.

První vztah: 22. 2. 2017

Dělnická 384, Pardubice Pardubičky, 530 03

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Místopředseda představenstva

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • Akcionář

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • Ing. Petr Hájek

  člen představenstva

  Smilova 2934, Pardubice, 530 02, Česká republika

 • Ing. Jaromír Machatý

  člen dozorčí rady

  Na Kopečku 1, Dolní Ředice, 533 75, Česká republika

 • Mgr. Marian Petrek

  člen dozorčí rady

  Pichlova 2805, Pardubice, 530 02, Česká republika

 • Ing. Jan Otčenášek

  Předseda dozorčí rady

  Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

 • Ing. František Turek

  Předseda představenstva

  Načešice 20, 538 03, Česká republika

 • Ing. Milan Fiedler

  člen představenstva

  Na Křenovce 476, Kostomlaty nad Labem, 289 21, Česká republika

Akcionáři

Cerea, a.s., IČ: 46504940

Dělnická 384, Česká republika, Pardubice, 530 03

od 22. 2. 2017

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 6. 1995

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 12. 7. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 6. 1995
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 6. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).