Hlavní navigace

ZAS Podchotucí, a.s.

Firma ZAS Podchotucí, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3142, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 48 129 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

61672343

Sídlo:

Křinec 409, 289 33

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 4. 1995

DIČ:

CZ61672343

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01110 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
01300 Množení rostlin
282 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
33120 Opravy strojů
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
462 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
49410 Silniční nákladní doprava
5590 Ostatní ubytování
77110 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
77310 Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení

Adresa

409, Křinec 28933

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3142, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Zemědělská akciová společnost Podchotucí, a.s. od 1. 5. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1995

adresa

409
Křinec 28933 od 12. 6. 2017

adresa

2
Křinec 28933 do 12. 6. 2017 od 16. 6. 2016

adresa

Křinec
okr.Nymburk do 5. 7. 2001 od 1. 5. 1995

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 7. 5. 2021

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí do 7. 5. 2021 od 4. 9. 2013

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 19. 8. 2010

opravy silničních vozidel od 19. 8. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 8. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 4. 9. 2013 od 19. 8. 2010

opravy pracovních strojů do 19. 8. 2010 od 5. 7. 2001

silniční motorová doprava nákladní do 19. 8. 2010 od 8. 1. 1998

opravy motorových vozidel do 19. 8. 2010 od 8. 1. 1998

opravy ostatních dopravních prostředků do 19. 8. 2010 od 8. 1. 1998

ubytovací služby do 19. 8. 2010 od 8. 1. 1998

zemědělská výroba od 1. 5. 1995

výroba a opravy zemědělských strojů do 5. 7. 2001 od 1. 5. 1995

výkon správce honitby s právem myslivosti do 19. 8. 2010 od 1. 5. 1995

činnosti poskytované výhradně pro akcionáře ( hospodářské, sociální, správa nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb apod.) do 19. 8. 2010 od 1. 5. 1995

pronájem výrobních prostředků do 19. 8. 2010 od 1. 5. 1995

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 24.6.2016 došlo ke sloučení, při kterém na společnost ZAS Podchotucí, a.s., se sídlem na adrese č.p. 2, 28933 Křinec, identifikační číslo 61672343, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikaj ící společnosti Setba Budiměřice, a.s., se sídlem na adrese č.p. 2, 28933 Křinec, identifikační číslo 47048221. od 1. 8. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 24. 3. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 10. 11. 2017 od 24. 3. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 10. 11. 2017 od 24. 3. 2014

Valná hromada rozhodla v souladu s ustanoveními §183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů takto: I. K o n s t a t u j e na základě předložení seznamu akcionářů zápis majetku, 1.034 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 4.235 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, ve prospěch společnosti ZZN Polabí, a.s., IČ 45148210, se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1547. Obchodní společnost ZZN Polabí, a.s., IČ 45148210, se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, zapsaná v obch odním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1547, má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno o souhrnné jmenovité hodnotě 43.384.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti Zemědělská ak ciová společnost Podchotucí, a.s. ve výši 90.141 %. II. U r č u j e, že obchodní společnost ZZN Polabí, a.s., IČ 45148210, se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1547, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti Ze mědělská akciová společnost Podchotucí, a.s., IČ 61672343, se sídlem Křinec 2, okr. Nymburk, PSČ 289 33, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 3142. Společnost ZZN Polabí, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění p ráva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. III. K o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost ZZN Polabí, a.s., IČ 45148210, se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1547, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. IV. K o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost ZZN Polabí, a.s., IČ 45148210, se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1547, doložil potvrzením obchodníka s cenný mi papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 27758419, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protipl nění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ 27758419, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnost zapsaná v obc hodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 5249. V. S c h v a l u j e návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlas tnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost ZZN Polabí, a.s., IČ 45148210, se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1547, za podmíne k stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. VI. U r č u j e, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 1.000,- Kč činí 2.077,- Kč, za každou jednu akcii v nominální hodnotě 10.000,- Kč činí 20.769,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1397-187/09 z pracovaným obchodní společností A&CE Consulting, s.r.o., IČ 44119097, se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 4037, ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru e konomika. VII. U r č u j e lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPOR ATE FINANCE, a.s., IČ 27758419, na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 616 00. do 26. 5. 2010 od 9. 2. 2010

mimořádná valná hromada společnosti dne 5. března 1998 schválila změnu článku 9 stanov společnosti, která se týká vnitřních poměrů ve společnosti do 27. 1. 2017 od 14. 6. 2000

řádná valná hromada společnosti dne 27. srpna 1999 schválila změnu článku 23 stanov společnosti, která se týká zastupování společnosti a podepisování za společnost do 27. 1. 2017 od 14. 6. 2000

mimořádná valná hromada společnosti dne 5.března 1998 schválila změny článků 12,13,14,27,29 stanov společnosti, které se týkají vnitřních poměrů ve společnosti do 27. 1. 2017 od 19. 11. 1998

Akciová společnost je právním nástupcem Zemědělského družstva Podchotucí se sídlem v Křinci, IČO: 00106305, které bylo zapsáno v obchodním rejstříku vedeném zdejším soudem oddíle DrXCII, vložce 564. od 1. 5. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 48 129 000 Kč

od 10. 2. 1997

Základní kapitál

vklad 46 000 000 Kč

do 10. 2. 1997 od 1. 5. 1995
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 48 129 000 Kč, počet: 1 od 7. 5. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 48 129 000 Kč, počet: 1 do 7. 5. 2021 od 27. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 48 129 000 Kč, počet: 1 do 27. 1. 2017 od 16. 6. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 269 do 16. 6. 2016 od 24. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 686 do 16. 6. 2016 od 24. 3. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 269 do 24. 3. 2014 od 10. 2. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 686 do 24. 3. 2014 od 10. 2. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 200 do 10. 2. 1997 od 1. 5. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 480 do 10. 2. 1997 od 1. 5. 1995

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Václav Civín

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2022

vznik členství: 1. 1. 2022

vznik funkce: 1. 1. 2022

Polepy 118, 280 02, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 27. 6. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 47 vztahů k této osobě

Ing. Martin Wiehl

předseda představentva

První vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 27. 6. 2019

vznik funkce: 27. 6. 2019

Jíkev 127, 289 32, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Miroslav Macháček, DiS.

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 5. 2021 - Poslední vztah: 20. 1. 2022

vznik členství: 1. 3. 2020

zánik členství: 31. 12. 2021

vznik funkce: 1. 3. 2020

zánik funkce: 31. 12. 2021

Myštěves 77, 503 15, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Macháček, DiS.

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 3. 2020 - Poslední vztah: 7. 5. 2021

vznik členství: 1. 3. 2020

vznik funkce: 1. 3. 2020

Myštěves 77, 503 15, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Formáček

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 11. 2017 - Poslední vztah: 25. 3. 2020

vznik členství: 1. 10. 2017

zánik členství: 29. 2. 2020

vznik funkce: 1. 10. 2017

zánik funkce: 29. 2. 2020

Dobrovice 79, 294 41, Česká republika

Ing. Martin Wiehl

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2017 - Poslední vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 26. 6. 2019

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2019

Jíkev 127, 289 32, Česká republika

Ing. Jan Klepal

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 10. 11. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 30. 9. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2017

Tři Dvory 321, 280 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jan Klepal

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 10. 11. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 30. 9. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2017

Tři Dvory 321, 280 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 26. 6. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Ing. Martin Wiehl

předseda představenstva

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Jíkev 56, 289 32, Česká republika

Ing. Martin Wiehl

předseda představenstva

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 25. 10. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Jíkev 56, 289 32, Česká republika

Ing. Jan Klepal

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Tři Dvory 321, 280 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 26. 6. 2014

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Ing. Martin Wiehl

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Jíkev 56, 289 32, Česká republika

Martin Wiehl

předseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2013 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 26. 6. 2013

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 1. 8. 2013

zánik funkce: 25. 6. 2014

Jíkev 56, 289 32, Česká republika

Václav Matoušek

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2013 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 21. 6. 2010

zánik členství: 25. 6. 2014

Budovatelská 888, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Jindřich Macháček

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2013 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 25. 6. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Martin Wiehl

člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2013 - Poslední vztah: 4. 9. 2013

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 26. 6. 2013

Jíkev 56, 289 32, Česká republika

Ing. Josef Martin

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2012 - Poslední vztah: 19. 2. 2013

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 31. 1. 2013

Vávrova 811, Kolín, 280 02, Česká republika

Ing. Roman Kubíček

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2011 - Poslední vztah: 16. 7. 2012

vznik členství: 21. 6. 2010

zánik členství: 20. 6. 2012

Arbesova 100, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jindřich Macháček

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2011 - Poslední vztah: 29. 6. 2013

vznik členství: 25. 6. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Roman Kubíček

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 1. 9. 2011

vznik členství: 21. 6. 2010

Tyršova 593/28, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Václav Matoušek

předseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 4. 9. 2013

vznik členství: 21. 6. 2010

vznik funkce: 28. 6. 2010

zánik funkce: 1. 8. 2013

Budovatelská 888, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Ing. Jaroslav Skopal

První vztah: 24. 4. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 12. 3. 2009

zánik členství: 21. 6. 2010

Výšovice 165, 798 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Šafr

předseda představenstva

První vztah: 5. 6. 2008 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 30. 4. 2008

zánik členství: 20. 6. 2010

vznik funkce: 30. 4. 2008

zánik funkce: 20. 6. 2010

Ve Vlaštovce 206, Oskořínek, 289 32, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jana Seibothová

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 6. 2008 - Poslední vztah: 1. 9. 2011

vznik členství: 30. 4. 2008

zánik členství: 24. 6. 2011

vznik funkce: 30. 4. 2008

zánik funkce: 24. 6. 2011

Jeronýmova 238, Pečky, 289 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ivo Kohoutek

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2008 - Poslední vztah: 24. 4. 2009

vznik členství: 30. 4. 2008

zánik členství: 12. 3. 2009

Sídliště Sport 846, Kostelec na Hané, 798 41, Česká republika

Ong. Jiří Šafr

předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2006 - Poslední vztah: 27. 10. 2006

vznik členství: 12. 10. 2006

vznik funkce: 12. 10. 2006

Ve Vlaštovce 206, Oskořínek, 289 32, Česká republika

Ing. Jiří Šafr

předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2006 - Poslední vztah: 5. 6. 2008

vznik členství: 12. 10. 2006

zánik členství: 30. 4. 2008

vznik funkce: 12. 10. 2006

zánik funkce: 30. 4. 2008

Ve Vlaštovce 206, Oskořínek, 289 32, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jana Seibothová

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2006 - Poslední vztah: 5. 6. 2008

vznik členství: 12. 10. 2006

zánik členství: 30. 4. 2008

Jeronýmova 238, Pečky, 289 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Tomáš Havránek

místopředseda

První vztah: 29. 6. 2006 - Poslední vztah: 5. 6. 2008

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 30. 4. 2008

vznik funkce: 28. 6. 2002

zánik funkce: 30. 4. 2008

Choťánky 178, 290 01, Česká republika

Václav Hodač

předseda

První vztah: 25. 9. 2002 - Poslední vztah: 27. 10. 2006

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 26. 6. 2006

vznik funkce: 28. 6. 2002

zánik funkce: 26. 6. 2006

Oskořínek 53, 289 32, Česká republika

Ing. Tomáš Havránek

místopředseda

První vztah: 25. 9. 2002 - Poslední vztah: 29. 6. 2006

vznik členství: 28. 6. 2002

vznik funkce: 28. 6. 2002

Na příkopě 238, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Josef Mašín

člen

První vztah: 25. 9. 2002 - Poslední vztah: 27. 10. 2006

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 12. 10. 2006

Dobročovická 836, Úvaly, 250 82, Česká republika

František Pšenský

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 1998 - Poslední vztah: 25. 9. 2002

zánik členství: 28. 6. 2002

Křinec 351, Křinec, 289 33, Česká republika

Ing. Jana Klasová

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 1998

Křinec 327, Křinec, 289 33, Česká republika

František Pšenský

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1995 - Poslední vztah: 8. 1. 1998

Křinec 351, 289 33, Česká republika

Ing. Rudolf Klas

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1995 - Poslední vztah: 8. 1. 1998

Křinec 327, 289 33, Česká republika

Otto Mazánek

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1995 - Poslední vztah: 8. 1. 1998

Křinec 17, 289 33, Česká republika

Václav Ettl

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1995 - Poslední vztah: 8. 1. 1998

Zábrdovice 12, Křinec, 289 33, Česká republika

Václav Čihula

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1995 - Poslední vztah: 8. 1. 1998

Sovenice 74, Křinec, 289 33, Česká republika

Jindřich Aron

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1995 - Poslední vztah: 8. 1. 1998

Zábrdovice 38, Křinec, 289 33, Česká republika

Josef Plachý

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1995 - Poslední vztah: 8. 1. 1998

Vestec 74, Křinec, 289 33, Česká republika

Jiří Ryčl

předseda představenstva

První vztah: 1. 5. 1995 - Poslední vztah: 25. 9. 2002

zánik členství: 28. 6. 2002

zánik funkce: 28. 6. 2002

Hálkova 675, Nymburk, 288 00, Česká republika

Václav Hodač

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 5. 1995 - Poslední vztah: 25. 9. 2002

zánik členství: 28. 6. 2002

zánik funkce: 28. 6. 2002

Oskořínek 53, 289 32, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost s amostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kte rou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 7. 5. 2021

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 7. 5. 2021 od 12. 6. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Právní jednání vůči zaměstnancům vykonává samostatně předseda představenstva nebo usnesením představenstva pověřený člen představenstva.

do 12. 6. 2017 od 27. 1. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 27. 1. 2017 od 24. 3. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstvapři zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.

do 24. 3. 2014 od 19. 8. 2010

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně.

do 19. 8. 2010 od 5. 7. 2001

Společnost zastupují předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a to samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a to samostatně.

do 5. 7. 2001 od 14. 6. 2000

Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, a to samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce: a) předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo člen představenstva, a to samostatně.

do 14. 6. 2000 od 8. 1. 1998

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému či nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 8. 1. 1998 od 1. 5. 1995

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Lukáš Karban

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2021

vznik členství: 1. 4. 2021

Sv. Čecha 1641, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Václav Matoušek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 27. 6. 2019

Budovatelská 888, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Josef Kaluha

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 27. 6. 2019

vznik funkce: 27. 6. 2019

Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jindřich Macháček

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2021 - Poslední vztah: 7. 5. 2021

vznik členství: 1. 9. 2017

Dolní Kralovice 49, 257 68, Česká republika

Jindřich Macháček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2021 - Poslední vztah: 25. 5. 2021

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 31. 3. 2021

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 31. 3. 2021

Dolní Kralovice 49, 257 68, Česká republika

Jindřich Macháček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2017 - Poslední vztah: 7. 5. 2021

vznik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 30. 4. 2021

Dolní Kralovice 49, 257 68, Česká republika

Ing. Václav Matoušek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 26. 6. 2019

Budovatelská 888, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 10. 11. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2017

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 10. 11. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2017

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Josef Kaluha

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 26. 6. 2019

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2019

Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

Ing. Václav Matoušek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 26. 6. 2014

Budovatelská 888, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Josef Kaluha

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Formáček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2012 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 21. 6. 2012

zánik členství: 25. 6. 2014

Dobrovice 79, 294 41, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2011 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 25. 6. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Jan Klepal

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2011 - Poslední vztah: 28. 7. 2014

vznik členství: 25. 6. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Tři Dvory 321, 280 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 1. 9. 2011

vznik členství: 12. 1. 2011

zánik členství: 24. 6. 2011

vznik funkce: 12. 1. 2011

zánik funkce: 24. 6. 2011

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ladislav Rýgl

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 1. 9. 2011

vznik členství: 30. 4. 2008

zánik členství: 24. 6. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2010

zánik funkce: 24. 6. 2011

Palackého 105, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Ing. Jaroslav Skopal

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 21. 6. 2010

zánik členství: 11. 1. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2010

zánik funkce: 11. 1. 2011

Výšovice 165, 798 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Rudolf Klas

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 16. 7. 2012

vznik členství: 30. 4. 2008

zánik členství: 20. 6. 2012

Klánovická 931, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Rudolf Klas

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2008 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 30. 4. 2008

Křinec 327, 289 33, Česká republika

Ladislav Rýgl

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2008 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 30. 4. 2008

Palackého 105, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Jiří Ryčl

předseda

První vztah: 5. 6. 2008 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 30. 4. 2008

zánik členství: 21. 6. 2010

vznik funkce: 30. 4. 2008

zánik funkce: 21. 6. 2010

Hálkova 675/10, Nymburk, 288 02, Česká republika

Ladislav Rýgl

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2007 - Poslední vztah: 5. 6. 2008

vznik funkce: 7. 6. 2007

zánik funkce: 30. 4. 2008

Palackého 105, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Miroslav Svárovský

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2006 - Poslední vztah: 26. 7. 2007

vznik členství: 12. 10. 2006

zánik členství: 7. 6. 2007

Hrubý Jeseník 235, 289 32, Česká republika

Ing. Rudolf Klas

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2006 - Poslední vztah: 5. 6. 2008

vznik členství: 12. 10. 2006

zánik členství: 30. 4. 2008

Křinec 327, 289 33, Česká republika

Ing. Oldřich Špelda

člen

První vztah: 25. 9. 2002 - Poslední vztah: 27. 10. 2006

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 12. 10. 2006

Havlíčkova 55, Poděbrady, 290 01, Česká republika

ing. Jiří Šafr

člen

První vztah: 25. 9. 2002 - Poslední vztah: 27. 10. 2006

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 12. 10. 2006

Oskořínek 206, 289 32, Česká republika

Jiří Ryčl

předseda

První vztah: 25. 9. 2002 - Poslední vztah: 5. 6. 2008

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 30. 4. 2008

vznik funkce: 28. 6. 2002

zánik funkce: 30. 4. 2008

Hálkova 675, Nymburk, 288 02, Česká republika

Jaroslav Hůlka

člen

První vztah: 8. 1. 1998 - Poslední vztah: 25. 9. 2002

zánik členství: 28. 6. 2002

Bošín 33, Křinec, 289 33, Česká republika

Ing. Václav Antoš

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 1998 - Poslední vztah: 25. 9. 2002

zánik členství: 28. 6. 2002

zánik funkce: 28. 6. 2002

ul. I. Olbrachta 1913, Nymburk, 288 02, Česká republika

Vladimír Martínek

člen

První vztah: 1. 5. 1995 - Poslední vztah: 8. 1. 1998

Zábrdovice 35, Křinec, 289 33, Česká republika

Jaroslav Hůlka

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 1995 - Poslední vztah: 8. 1. 1998

Bošín 33, Křinec, 289 33, Česká republika

Zdeněk Palán

člen

První vztah: 1. 5. 1995 - Poslední vztah: 8. 1. 1998

Křinec 38, Křinec, 289 33, Česká republika

Stanislav Šmelhaus

člen

První vztah: 1. 5. 1995 - Poslední vztah: 8. 1. 1998

Sovenice 81, Křinec, 289 33, Česká republika

Bohumil Mocek

člen

První vztah: 1. 5. 1995 - Poslední vztah: 25. 9. 2002

zánik členství: 28. 6. 2002

Vestec 15, Křinec, 289 33, Česká republika

ZZN Polabí, a.s.

První vztah: 27. 1. 2017

K Vinici 1304, Kolín, 280 02

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Josef Kaluha

  člen představenstva

  Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

 • Ing. Václav Civín

  předseda představenstva

  Polepy 118, 280 02, Česká republika

 • JUDr. Věra Kličková

  místopředseda dozorčí rady

  Dělnická 782, Kolín, 280 02, Česká republika

 • Martin Bobek

  člen představenstva

  Žitná 7247/6, Bratislava, Slovenská republika

 • Ing. Jan Otčenášek

  člen dozorčí rady

  Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

 • Ing. Tomáš Serbus

  místopředseda představenstva

  Revoluční 364/52, Poděbrady, 290 01, Česká republika

 • Ing. Radek Zíta

  předseda dozorčí rady

  V Polích 184, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Akcionáři

ZZN Polabí, a.s., IČ: 45148210

K Vinici 1304, Česká republika, Kolín, 280 02

od 27. 1. 2017

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 5. 1995

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 31. 7. 1996
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 7. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 5. 1995
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 5. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).