Hlavní navigace

ZEA Světice, a.s.

Firma ZEA Světice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3694, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 75 838 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

61672998

Sídlo:

V Zahradách 170, Světice, 251 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 12. 1995

DIČ:

CZ61672998

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
222 Výroba plastových výrobků
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
46900 Nespecializovaný velkoobchod
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3694, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ZEA Světice, a.s. od 28. 12. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 28. 12. 1995

adresa

V Zahradách 170
Světice 25101 od 27. 7. 2002

adresa

Světice 170, 251 01 Říčany do 27. 7. 2002 od 7. 6. 1999

adresa

Světice 170
Říčany 25101 do 7. 6. 1999 od 2. 3. 1998

adresa

Světice 170
Říčany u Prahy 25101 do 2. 3. 1998 od 28. 12. 1995

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 8. 2014

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 6. 8. 2014 od 18. 10. 2003

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 6. 8. 2014 od 18. 10. 2003

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 6. 8. 2014 od 18. 10. 2003

poskytování technických služeb do 6. 8. 2014 od 18. 10. 2003

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování a dalšího prodeje od 2. 3. 1998

lisování výrobků z umělých hmot do 6. 8. 2014 od 2. 3. 1998

zemědělská výroba a služby zemědělské povahy do 2. 3. 1998 od 28. 12. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 6. 8. 2014 od 28. 12. 1995

Ostatní skutečnosti

OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTI AKCIÍ: Akcie je možno převádět pouze se souhlasem představenstva společnosti. od 12. 6. 2017

Zakladatelem společnosti je Zemědělské družstvo Světice. Akciová společnost založena jednorázově zakladatelskou listinou ze dne 12.10.1995, téhož dne přijaty stanovy a zvoleny orgány společnosti. Dne 30.5.2014 byly valnou hromadou společnosti přijaty změny stanov a schváleno znění stanov odpovídající zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 6. 8. 2014

Omezení převoditelnosti akcií: akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva ( Čl. VIII. odst. 7 stanov ) do 12. 6. 2017 od 6. 8. 2014

Zapisuje se rozhodnutí představenstva ze dne 12.09.2000 o záměru zvýšit základní jmění: Dosavadní základní jmění ve výši 57.540.000,- Kč se zvyšuje o částku ve výši 18.298.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Bude upisováno: 1.298 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1.700 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku,jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti. Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203 odst.2 písm.d) obchodního zákoníku předem určenému zájemci Zemědělskému družstvu Světice se sídlem Světice, okres Praha - východ, PSČ: 251 01,IČO: 00 10 71 66. Akcie budou upisovány zápisem do listiny předem určeného upisovatele, která bude umístěna v sídle společnosti ZEA Světice,a.s., Světice 170, 251 01 Říčany v kanceláři předsedy představenstva společnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni,kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu záměru společnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Předmětem nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce jsou nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím, vedlejšími stavbami, venkovními úpravami, inženýrskými stavbami ve vlastnictví upisovatele. Jedná se o tyto nemovitosti: - id. 3/4 nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha východ na listu vlastnictví 359 pro kat.území Tehovec, obec Tehovec, okres Praha - východ jako zeměd.hosp.budova na pozemcích parc.č.st. 342/1 a parc.č.st. 342/2 - nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - východ na listu vlastnictví 173 pro kat.území Tehovec, obec Tehovec, okres Praha - východ jako: - zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.354 - zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.465 - zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.466 - zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.467 - zeměd.hosp.budova na pozemcích parc.č.st.468/1 a parc.č.st.468/2 - zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.469 - zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.470 - zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.471 - zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.472 - ost.stav.objekt na pozemku paarc.č.st.473 - zeměd.hosp.budova na pozemku parc.č.st.474 - ost.stav.objekt na pozemku parc.č.st.522 Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckým posudkem č.1196-21/00 ze dne 28.05.2000 vypracovaným znalcem ing.Petrem Syrovátkem v hodnotě 18.668.000,- Kč a znaleckým posudkem č.757/025-00 ze dne 12.06.2000 vypracovaným znalcem ing. Karlem Bartošem v hodnotě 18.298.000,- Kč. Dozorčí rada jednomyslně schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - nemovitého majetku a rozhoduje o ocenění nepeněžitého vkladu částkou ve výši 18.298.000,- Kč, tj. ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem ing. Karlem Bartošem. do 18. 7. 2001 od 29. 11. 2000

Jediný akcionář: Zemědělské družstvo Světice Světice, okres Praha - východ IČO: 00 10 71 66 do 7. 6. 1999 od 2. 3. 1998

Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Základní jmění se zvyšuje o 52.000.000,-Kč, s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění a to s omezením - maximálně o částku 78.369.000,-Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady. Budou upisovány nové akcie nejméně v počtu: 7000 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč a 4500 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Maximálně se však budou upisovat nové akcie v počtu: 7369 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč a 7100 ks na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. Všechny nově upisované akcie jsou na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady se ustanoví § 204a obchodního zákoníku nepoužije. Akcie budou upisovány do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti ve Světicích 170, 251 01 Říčany u Prahy v kanceláři předsedy představenstva společnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 30 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Osoby, které se nebudou moci dostavit do místa upisování obdrží tzv. individuální list upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny a podpisem a vrácením ve stanovené lhůtě je považován za úpis. Emisní kurs upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou: Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Světice se sídlem Světice, okr. Praha - východ, PSČ: 251 01, IČO: 00 10 71 66 podle zákona č. 42/1992 Sb. a zákona č. 195/1993 Sb. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky z upisovatele na společnost, t.j. dnem úpisu akcií. Ocenění nepeněžitých vkladů-pohledávek oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. a zákona č. 195/1993 Sb. schvaluje jediný akcionář ve výši, jak jsou uvedeny ve znaleckých posudcích znalců ing. Antonína Nováka ze dne 04.06.1997, znalecký posudek č. 12/1997 a ing. René Matyse, CSc. ze dne 10.06.1997, znalecký posudek č. 12/1997, oba znalci z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům - oprávněným osobám Zemědělského dužstva Světice se sídlem ve Světicích, okr. Praha - východ, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb. a zákona č. 195/193 Sb., jak jsou uvedeni v notářském zápisu JUDr. Martina Šešiny, notáře se sídlem v Benešově ze dne 08.08.1997 č. N 276/97. Jako předem určený upisovatel se zúčastní na zvýšení základního jmění právnická osoba Zemědělské družstvo Světice, se sídlem Světice, okr. Praha - východ, PSČ: 251 01, IČO: 00 10 71 66, a to úpisem nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je pohledávka vůči společnosti ZEA Světice, a.s. Pohledávka vznikla z kupní smlouvy uzavřené mezi Zemědělským družstvem Světice a ZEA Světice, a.s. uzavřené dne 31.03.1996 o prodeji části podniku. Hodnota nepeněžitého vkladu, pohledávky z kupní smlouvy o prodeji části podniku ve výši 41.670.000,-Kč, byla stanovena na základě ocenění určeného znaleckými posudky znalců ing. Antonína Nováka ze dne 10.06.1997, znalecký posudek č. 14/97 a ing. René Matyse, CSc. ze dne 10.06.1997, znalecký posudek č. 14/1997, oba znalci z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. Jediný akcionář schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu, a to 41.670.000,-Kč na základě ocenění posudků výše uvedených znalců. do 7. 6. 1999 od 2. 3. 1998

Rozsah splacení základního jmění: splaceno 100% do 18. 7. 2001 od 2. 3. 1998

Omezení převoditelnosti akcií: akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva ( Čl. VIII. odst. 6 stanov ) do 6. 8. 2014 od 2. 3. 1998

Zakladatelem společnosti je Zemědělské družstvo Světice. Akciová společnost založena jednorázově zakladatelskou listinou ze dne 12.10.1995, téhož dne přijaty stanovy a zvoleny orgány společnosti. do 6. 8. 2014 od 28. 12. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 75 838 000 Kč

od 18. 7. 2001

Základní kapitál

vklad 57 540 000 Kč

do 18. 7. 2001 od 7. 6. 1999

Základní kapitál

vklad 2 830 000 Kč

do 7. 6. 1999 od 28. 12. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 818 od 18. 7. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 202 od 18. 7. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 520 do 18. 7. 2001 od 7. 6. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 502 do 18. 7. 2001 od 7. 6. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 283 do 7. 6. 1999 od 28. 12. 1995

Statutární orgán

10 fyzických osob

Ing. Jaroslav Švec

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 15. 6. 2018

vznik funkce: 15. 6. 2018

Nad nádrží 455/9, Praha, 103 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Hubáček

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 15. 6. 2018

vznik funkce: 15. 6. 2018

Strančice 6, 251 63, Česká republika

Ing. Luděk Němeček

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 15. 6. 2018

vznik funkce: 15. 6. 2018

Ke Kolonii 18, Neratovice, 277 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Vávra

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 15. 6. 2018

vznik funkce: 15. 6. 2018

Úvalská 66/7, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Jiří Šafr

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 15. 6. 2018

vznik funkce: 15. 6. 2018

Ve Vlaštovce 206, Oskořínek, 289 32, Česká republika

Ing. Marcela Eichnerová

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2016

vznik členství: 24. 4. 2015

Vysoká 355, Mukařov, 251 62, Česká republika

Ing. Vladimír Stárek

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2016

vznik členství: 24. 4. 2015

vznik funkce: 5. 5. 2015

Valentova 1727/13, Praha, 149 00, Česká republika

Jaroslav Šindelář

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2016

vznik členství: 24. 4. 2015

Slunečná 217, Babice, 251 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Švec

předseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2016

vznik členství: 24. 4. 2015

vznik funkce: 5. 5. 2015

Nad nádrží 455/9, Praha, 103 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Hubáček

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2016

vznik členství: 24. 4. 2015

Strančice 6, 251 63, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Pavel Hubáček

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2016 - Poslední vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 15. 6. 2018

zánik funkce: 15. 6. 2018

Strančice 6, 251 63, Česká republika

Ing. Jaroslav Švec

předseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2016 - Poslední vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 15. 6. 2018

vznik funkce: 5. 5. 2015

zánik funkce: 15. 6. 2018

Nad nádrží 455/9, Praha, 103 00, Česká republika

Jaroslav Šindelář

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2016 - Poslední vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 15. 6. 2018

zánik funkce: 15. 6. 2018

Slunečná 217, Babice, 251 01, Česká republika

Ing. Vladimír Stárek

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2016 - Poslední vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 15. 6. 2018

vznik funkce: 5. 5. 2015

zánik funkce: 15. 6. 2018

Valentova 1727/13, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Marcela Eichnerová

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2016 - Poslední vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 15. 6. 2018

zánik funkce: 15. 6. 2018

Vysoká 355, Mukařov, 251 62, Česká republika

Pavel Hubáček

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2010 - Poslední vztah: 19. 3. 2016

vznik členství: 23. 4. 2010

Strančice 6, 251 63, Česká republika

Jaroslav Šindelář

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2010 - Poslední vztah: 19. 3. 2016

vznik členství: 23. 4. 2010

Babice 217, 251 01, Česká republika

Ing. Vladimír Stárek

místopředseda

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 19. 3. 2016

vznik funkce: 26. 11. 1999

Valentova 1727/23, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Marcela Eichnerová

člen

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 19. 3. 2016

vznik členství: 26. 11. 1999

Kodaňská 797, Praha 10, Česká republika

Ing. Jaroslav Švec

předseda

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 19. 3. 2016

vznik funkce: 26. 11. 1999

Nad nádrží 455, Praha 10-Kolovraty, 103 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Švec

člen

První vztah: 28. 12. 1995 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Nad nádrží 455, Praha 10-Kolovraty, 103 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Olmr

člen

První vztah: 28. 12. 1995 - Poslední vztah: 11. 10. 2010

vznik členství: 26. 11. 1999

zánik členství: 23. 4. 2010

Svojetice, Mukařov, 261 62, Česká republika

Růžena Bártová

člen

První vztah: 28. 12. 1995 - Poslední vztah: 11. 10. 2010

vznik členství: 26. 11. 1999

zánik členství: 23. 4. 2010

Všestary 4, Stránčice, 251 63, Česká republika

Ing. Vladimír Stárek

člen

První vztah: 28. 12. 1995 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Valentova 1727/23, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Ivana Svetlíková

člen

První vztah: 28. 12. 1995 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Masarykovo nám. 35, Říčany u Prahy, 251 01, Česká republika

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Za společnost a představenstvo jedná: předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, nebo představenstvem pověření dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

od 6. 8. 2014

Jménem společnosti jedná za představenstvo předseda představenstva, v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva společnosti, nebo pověřený člen představenstva. K platnosti právního úkonu, u něho je předepsána písemná forma, je nutný podpis předsedy (v době jeho nepřítomnosti místopřed- sedy) představenstva, kteří se podepisují tak, že k vypsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce.

do 6. 8. 2014 od 28. 12. 1995

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Marcela Eichnerová

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 15. 6. 2018

vznik funkce: 15. 6. 2018

Vysoká 355, Mukařov, 251 62, Česká republika

Ing. Jaroslav Ježek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 15. 6. 2018

vznik funkce: 15. 6. 2018

Svémyslice 3, 250 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radek Nedbal

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 15. 6. 2018

vznik funkce: 15. 6. 2018

Strančice 38, 251 63, Česká republika

Taťána Fleková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2016

vznik členství: 24. 4. 2015

Strančice 6, 251 63, Česká republika

Antonín Sus

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2016

vznik členství: 24. 4. 2015

vznik funkce: 5. 5. 2015

Šumná 1469/7, Říčany, 251 01, Česká republika

Zdeňka Rygerová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2016

vznik členství: 24. 4. 2015

Lomená 159, Strančice, 251 63, Česká republika

Historické vztahy

Zdeňka Rygerová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2016 - Poslední vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 15. 6. 2018

zánik funkce: 15. 6. 2018

Lomená 159, Strančice, 251 63, Česká republika

Antonín Sus

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2016 - Poslední vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 15. 6. 2018

vznik funkce: 5. 5. 2015

zánik funkce: 15. 6. 2018

Šumná 1469/7, Říčany, 251 01, Česká republika

Taťána Fleková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2016 - Poslední vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 15. 6. 2018

zánik funkce: 15. 6. 2018

Strančice 6, 251 63, Česká republika

Taťána Fleková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2010 - Poslední vztah: 19. 3. 2016

vznik členství: 23. 4. 2010

Strančice 6, 251 63, Česká republika

Antonín Sus

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 10. 2010 - Poslední vztah: 19. 3. 2016

vznik členství: 23. 4. 2010

vznik funkce: 23. 4. 2010

Šumná 1469, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Vladimír Horák

místopředseda

První vztah: 8. 11. 2000 - Poslední vztah: 11. 10. 2010

vznik funkce: 26. 11. 1999

zánik funkce: 23. 4. 2010

Komenského nám. 1424/8, Říčany, 251 01, Česká republika

Zdeňka Rygerová

člen

První vztah: 8. 11. 2000 - Poslední vztah: 19. 3. 2016

vznik členství: 26. 11. 1999

Strančice 159, 251 63, Česká republika

Jaroslav Šindelář

předseda

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 11. 10. 2010

vznik funkce: 26. 11. 1999

zánik funkce: 23. 4. 2010

Svojetice 7, Mukařov, 251 62, Česká republika

Zdeňka Rygerová

místopředseda

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 8. 11. 2000

Strančice 159, 251 63, Česká republika

Václav Havlíček

člen

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 8. 11. 2000

Průmyslová 285, Strančice, 251 63, Česká republika

František Krčmář

člen

První vztah: 28. 12. 1995 - Poslední vztah: 8. 11. 2000

Klokočná 66, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Josef Drška

člen

První vztah: 28. 12. 1995 - Poslední vztah: 8. 11. 2000

Tehov 113, Říčany, 251 01, Česká republika

Jaroslav Šindelář

člen

První vztah: 28. 12. 1995 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Svojetice 7, Mukařov, 251 62, Česká republika

Libuše Baštová

člen

První vztah: 28. 12. 1995 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Mozartova, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztahy firmy ZEA Světice, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 28. 12. 1995

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Výroba plastových a pryžových výrobků
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 28. 12. 1995

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).