Hlavní navigace

Svornost Těmice, a.s.

Firma Svornost Těmice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1946, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 9 160 500 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

64511936

Sídlo:

Těmice 216, 696 84

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 5. 1996

DIČ:

CZ64511936

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
10 Výroba potravinářských výrobků
109 Výroba průmyslových krmiv
25720 Výroba zámků a kování
43120 Příprava staveniště
433 Kompletační a dokončovací práce
49410 Silniční nákladní doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
81290 Ostatní úklidové činnosti
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1946, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Svornost Těmice, a.s. od 28. 5. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 28. 5. 1996

adresa

216
Těmice 69684 od 15. 6. 2016

adresa

216
Těmice 69684 do 15. 6. 2016 od 28. 5. 1996

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 11. 2. 2022

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v rozsahu oboru činností: -poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, -výroba potravinářských a škrobárenských výrobků, -výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů, -přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, -velkoobchod a maloobchod, -skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, -poskytování technických služeb. od 11. 2. 2022

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 11. 2. 2022 od 27. 5. 2011

zámečnictví, nástrojářství od 27. 5. 2011

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 11. 2. 2022 od 27. 5. 2011

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod do 27. 5. 2011 od 29. 6. 2007

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 27. 5. 2011 od 29. 6. 2007

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 16. 11. 2023 od 29. 6. 2007

výroba nápojů do 27. 5. 2011 od 26. 9. 2002

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 27. 5. 2011 od 26. 9. 2002

silniční motorová doprava nákladní do 27. 5. 2011 od 19. 8. 1997

zednictví od 19. 8. 1997

zámečnictví do 27. 5. 2011 od 19. 8. 1997

výkopové práce mechanizovaným způsobem do 27. 5. 2011 od 19. 8. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 27. 5. 2011 od 19. 8. 1997

prodej jedů žíravin a pesticidů do 27. 5. 2011 od 19. 8. 1997

hostinská činnost od 19. 8. 1997

jeřábnické práce do 27. 5. 2011 od 19. 8. 1997

práce s vysokozdvižným vozíkem do 27. 5. 2011 od 19. 8. 1997

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 27. 5. 2011 od 28. 5. 1996

Předmět činnosti

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 27. 5. 2011

Ostatní skutečnosti

Obchodní společnost BIO farma Těmice, s.r.o. jako jediný akcionář obchodní společnosti Svornost Těmice, a.s. rozhodla dne 6.6.2023 o snížení základního kapitálu obchodní společnosti Svornost Těmice, a.s. tak, že: a.snižuje základní kapitál obchodní společnosti Svornost Těmice, a.s. za účelem úhrady vzniklé ztráty z minulých let a dále za účelem převodu prostředků do Ostatních kapitálových fondů z důvodu snížení nákladů souvisejících s evidencí cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s, b.snižuje základní kapitál obchodní společnosti Svornost Těmice, a.s. o částku 82 444 500 Kč, slovy: osmdesát dva milionů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc pět set korun českých, to je z částky 91 605 000 Kč, slovy: devadesát jedna milionů šest set pět tisíc korun českých, na částku 9 160 500 Kč, slovy: devět milionů sto šedesát tisíc pět set korun českých, c.základní kapitál obchodní společnosti Svornost Těmice, a.s. snižuje způsobem v souladu s ustanovením § 524 zákona o obchodních korporacích, to je snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti poměrně, takto: u všech 6 765, slovy: šesti tisíc sedmi set šedesáti pěti, akcií každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, snižuje jmenovitou hodnotu každé akcie na jmenovitou hodnotu 100 Kč, slovy: sto korun českých, u všech 34, slovy: třiceti čtyř, akcií každá o jmenovité hodnotě 5 000 Kč, slovy: pět tisíc korun českých, snižuje jmenovitou hodnotu jedné akcie na jmenovitou hodnotu 500 Kč, slovy: pět set korun českých, u všech 8 467, slovy: osmi tisíc čtyři sta šedesáti sedmi, akcií každá o jmenovité hodnotě 10 000 Kč, slovy: deset tisíc korun českých, snižuje jmenovitou hodnotu každé akcie na jmenovitou hodnotu 1 000 Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, d.rozhoduje, že s částkou 82 444 500 Kč, slovy osmdesát dva milionů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc pět set korun českých, o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, bude naloženo následovně: částka ve výši 19 852 138 Kč, slovy: devatenáct milionů osm set padesát dva tisíc sto třicet osm korun českých, bude použita na úhradu ztráty společnosti z minulých let, částka ve výši 62 592 362 Kč, slovy: šedesát dva milionů pět set devadesát dva tisíc tři sta šedesát dva korun českých, bude převedena do Ostatních kapitálových fondů společnosti. od 6. 6. 2023

Valná hromada společnosti schválila dne 14.4.2023 toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti Svornost Těmice, a.s. (dále také jen Společnost) i.určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost BIO farma Těmice, s.r.o. IČ: 108 65 454, se sídlem: Tolstého 1741, 252 28 Černošice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 349781 (dále také jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti 6.363 (šest tisíc tři sta šedesát tři) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), 34 (třicet čtyři) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) a 7.868 (sedm tisíc osm set šedesát osm) kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady tj. ke dni 20.3.2023 (dvacátého března roku dva tisíce dvacet tři) činí 85.213.000,- Kč (osmdesát pět milionů dvě stě třináct tisíc korun českých), přičemž tato souhrnná jmenovitá hodnota všech akcií Společnosti vlastněných Hlavním akcionářem představuje 93,022 % (devadesát tři celých dvacet dva tisícin procenta) - zaokrouhleno na tři desetinná místa - základního kapitálu Společnosti a 93,022 % (devadesát tři celých dvacet dva tisícin procenta) - zaokrouhleno na tři desetinná místa - podílu na hlasovacích právech Společnosti, a tedy přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % (devadesáti procentní) podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který vede Společnost v souladu s ust. § 264 ZOK (dále jen seznam akcionářů) vyhotoveným ke dni doručení žádosti Hlavního akcionáře Společnosti, tj. ke dni 20.3.2023 (dvacátého března roku dva tisíce dvacet tři) a výpisem ze seznamu akcionářů, který byl vyhotoven k rozhodnému dni pro účast akcionářů na valné hromadě v souladu s ust. § 405 odst. 4 ZOK, tj. ke dni 7.4.2023 (sedmého dubna roku dva tisíce dvacet tři). Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu všech účastnických cenných papírů ostatních vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s ust. § 375 a násl. ZOK; ii.rozhoduje ve smyslu ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti ve vlastnictví vlastníků účastnických cenných papírů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem účastnickým cenným papírům Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře; iii.určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti protiplnění ve výši 692,- Kč (šest set devadesát dva korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), ISIN CZ0005138644, protiplnění ve výši 3.460,- Kč (tři tisíce čtyři sta šedesát korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých), ISIN CZ0005138636, a protiplnění ve výši 6.920,- Kč (šest tisíc devět set dvacet korun českých) za jednu akcii Společnosti znějící na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), ISIN CZ0005138628. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 7226/2023 ze dne 16.3.2023 (šestnáctého března roku dva tisíce dvacet tři), který vyhotovil znalecký ústav STATIKUM s.r.o., IČ: 15545881, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno; iv.peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry, společnosti Roklen360 a.s., IČO: 60732075, se sídlem: Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 20437 (dále jen Pověřená osoba), který je pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK. Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo v souladu s ust. § 378 odst. 2 ZOK Společnosti osvědčeno před konáním řádné valné hromady potvrzením Pověřené osoby; v.Pověřená osoba vyplatí protiplnění bez zbytečného odkladu na bankovní účet akcionáře uvedený ke Dni účinnosti přechodu v seznamu akcionářů. Nebude-li ke Dni účinnosti přechodu v seznamu akcionářů uveden bankovní účet akcionáře, je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro výplatu protiplnění a současně je akcionář povinen sdělit Pověřené osobě do 14 (čtrnácti) dnů ode Dne účinnosti přechodu (dále jen Lhůta) číslo bankovního účtu, na který mu Pověřená osoba vyplatí protiplnění, a to osobně v provozovně Pověřené osoby na adrese: Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech, v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin oproti předložení občanského průkazu (nutno se předem ohlásit na tel. č. 575 470 651) či písemným sdělením na formuláři, který akcionář obdržel spolu s pozvánkou na valnou hromadu, zaslaným Pověřené osobě na adresu: Náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, na kterém musí být podpis úředně ověřen (u notáře či na poště). Nesdělí-li akcionář Pověřené osobě číslo bankovního účtu ve Lhůtě, Pověřená osoba zašle akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů bezodkladně po uplynutí Lhůty protiplnění peněžní poštovní poukázkou. Pokud protiplnění včetně jeho event. příslušenství přesáhne částku ve výši 270.000,- Kč, pak lze v souladu s ust. § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb. provést výplatu pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře. Pokud protiplnění včetně jeho event. příslušenství přesáhne částku ve výši 270.000,- Kč je akcionář povinen Pověřené osobě v dodatečné lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne uplynutí Lhůty sdělit číslo bankovního účtu, na který mu má Pověřená osoba vyplatit protiplnění, a to způsobem uvedeným výše. Po dobu, kdy je akcionář v prodlení s poskytnutím součinnosti potřebné pro výplatu protiplnění, nevzniká akcionáři nárok na úrok obvyklý v době přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na Hlavního akcionáře, ledaže akcionář věrohodným způsobem Hlavnímu akcionáři prokáže, že nemohl součinnost poskytnout ze spravedlivých a omluvitelných důvodů. V případě, že ke Dni účinnosti přechodu bude zřízeno k akciím akcionáře zástavní právo, a nebude-li ke Dni účinnosti přechodu v seznamu akcionářů uveden bankovní účet, je akcionář povinen zajistit, že údaje o bankovním účtu poskytne Pověřené osobě příslušným způsobem a ve Lhůtě zástavní věřitel. do 17. 6. 2024 od 14. 4. 2023

Počet členů dozorčí rady: 6 do 15. 6. 2016 od 18. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 18. 7. 2014

Společnost se řídí stanovami, schválenými valnou hromadou dne 27.6. 2014 do 11. 2. 2022 od 18. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 15. 6. 2016 od 18. 7. 2014

Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou 18.6.1999. do 11. 2. 2022 od 9. 9. 1999

Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 30.5.1997. do 11. 2. 2022 od 19. 8. 1997

Akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu představenstva. 34 ks akcií na jméno se zvláštními právy ve jmenovité hodnotě 5 000,-Kč 6765 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,-Kč 8467 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč do 19. 8. 1997 od 9. 1. 1997

Základní jmění: 91 605 000,-Kč, splaceno. do 19. 8. 1997 od 9. 1. 1997

Zapisuje se změna stanov v čl.II.,VI odst.1, VI odst.2, VII odst.3, XXX odst.4 přijatá valnou hromadou 11.6.1996. do 11. 2. 2022 od 9. 1. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 9 160 500 Kč

od 11. 10. 2023

Základní kapitál

vklad 91 605 000 Kč

do 11. 10. 2023 od 19. 8. 1997

Základní kapitál

vklad 91 605 000 Kč

do 19. 8. 1997 od 9. 1. 1997

Základní kapitál

vklad 1 049 000 Kč

do 9. 1. 1997 od 28. 5. 1996
akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 100 Kč, počet: 91 605 od 16. 11. 2023
akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 100 Kč, počet: 91 605 do 16. 11. 2023 od 11. 10. 2023
akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 765 do 11. 10. 2023 od 3. 8. 2022
akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 5 000 Kč, počet: 34 do 11. 10. 2023 od 3. 8. 2022
akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 8 467 do 11. 10. 2023 od 15. 6. 2022
akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 765 do 3. 8. 2022 od 15. 6. 2022
akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 5 000 Kč, počet: 34 do 3. 8. 2022 od 15. 6. 2022
akcie na jméno listinná, hodnota: 5 000 Kč, počet: 34 do 15. 6. 2022 od 15. 6. 2016
akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 765 do 15. 6. 2022 od 15. 6. 2016
akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 8 467 do 15. 6. 2022 od 15. 6. 2016
akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 34 do 15. 6. 2016 od 19. 8. 1997
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 765 do 15. 6. 2016 od 19. 8. 1997
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 8 467 do 15. 6. 2016 od 19. 8. 1997
akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 34 do 19. 8. 1997 od 9. 1. 1997
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 765 do 19. 8. 1997 od 9. 1. 1997
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 8 467 do 19. 8. 1997 od 9. 1. 1997
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 9 do 9. 1. 1997 od 28. 5. 1996
akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 34 do 9. 1. 1997 od 28. 5. 1996
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 87 do 9. 1. 1997 od 28. 5. 1996

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2024

vznik členství: 28. 5. 2024

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 47 vztahů k této osobě

Ing. Antonín Kyjovský

předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2023

vznik členství: 16. 11. 2023

vznik funkce: 16. 11. 2023

Osíčko 124, 768 61, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Petr Foukal

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2023

vznik členství: 16. 11. 2023

vznik funkce: 16. 11. 2023

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Miloš Homolka

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2023 - Poslední vztah: 28. 5. 2024

vznik členství: 11. 2. 2022

zánik členství: 27. 5. 2024

Tolstého 1741, Černošice, 252 28, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Miloš Homolka

předseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2022 - Poslední vztah: 16. 11. 2023

vznik členství: 11. 2. 2022

vznik funkce: 11. 2. 2022

zánik funkce: 16. 11. 2023

Tolstého 1741, Černošice, 252 28, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Petr Pavlík

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2022 - Poslední vztah: 16. 11. 2023

vznik členství: 11. 2. 2022

zánik členství: 15. 11. 2023

vznik funkce: 11. 2. 2022

zánik funkce: 15. 11. 2023

Na Míčánce 2713/2c, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jana Homolková

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2022 - Poslední vztah: 16. 11. 2023

vznik členství: 11. 2. 2022

zánik členství: 15. 11. 2023

Tolstého 1741, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Radovan Prachman

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2021 - Poslední vztah: 11. 2. 2022

vznik členství: 21. 5. 2021

zánik členství: 10. 2. 2022

vznik funkce: 21. 5. 2021

zánik funkce: 10. 2. 2022

Slunečná 1219, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Jiří Bunža

předseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2021 - Poslední vztah: 11. 2. 2022

vznik členství: 21. 5. 2021

zánik členství: 10. 2. 2022

vznik funkce: 21. 5. 2021

zánik funkce: 10. 2. 2022

Olšovská 200, Bzenec, 696 81, Česká republika

MVDr. Vratislav Skalka

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2021 - Poslední vztah: 11. 2. 2022

vznik členství: 21. 5. 2021

zánik členství: 10. 2. 2022

Písečná 1425, Vracov, 696 42, Česká republika

Jolana Čožíková

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2021 - Poslední vztah: 11. 2. 2022

vznik členství: 21. 5. 2021

zánik členství: 10. 2. 2022

Domanín 95, 696 83, Česká republika

Ing. Vladimír Koneček

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2021 - Poslední vztah: 11. 2. 2022

vznik členství: 21. 5. 2021

zánik členství: 10. 2. 2022

Petrov 166, 696 65, Česká republika

JUDr. Radovan Prachman

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2021

vznik členství: 27. 5. 2016

zánik členství: 21. 5. 2021

vznik funkce: 30. 5. 2016

zánik funkce: 21. 5. 2021

Slunečná 1219, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Jiří Bunža

Předseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2021

vznik členství: 27. 5. 2016

zánik členství: 21. 5. 2021

vznik funkce: 30. 5. 2016

zánik funkce: 21. 5. 2021

Olšovská 200, Bzenec, 696 81, Česká republika

MVDr. Vratislav Skalka

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2021

vznik členství: 27. 5. 2016

zánik členství: 21. 5. 2021

zánik funkce: 21. 5. 2021

Písečná 1425, Vracov, 696 42, Česká republika

Jolana Čožíková

členka představenstva

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2021

vznik členství: 27. 5. 2016

zánik členství: 21. 5. 2021

zánik funkce: 21. 5. 2021

Domanín 95, 696 83, Česká republika

Ing. Vladimír Koneček

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2021

vznik členství: 27. 5. 2016

zánik členství: 21. 5. 2021

zánik funkce: 21. 5. 2021

Petrov 166, 696 65, Česká republika

Ing. Jaroslav Náplava

předseda představenstva

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 29. 4. 2016

vznik funkce: 29. 4. 2011

zánik funkce: 29. 4. 2016

Nedakonice 447, 687 38, Česká republika

JUDr. Radovan Prachman

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 29. 4. 2016

vznik funkce: 29. 4. 2011

zánik funkce: 29. 4. 2016

Slunečná 1219, Bzenec, 696 81, Česká republika

MVDr. Vratislav Skalka

člen představenstva

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 29. 4. 2016

Písečná 1425, Vracov, 696 42, Česká republika

Josef Křížan

člen představenstva

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 29. 4. 2016

Tvarožná Lhota 303, 696 62, Česká republika

Luděk Poštolka

člen představenstva

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 29. 4. 2016

Domanín 67, 696 83, Česká republika

Vladimír Koneček

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2013 - Poslední vztah: 18. 7. 2014

vznik členství: 16. 7. 2013

zánik členství: 27. 6. 2014

Petrov 166, 696 65, Česká republika

Ing. Jaroslav Náplava

předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 28. 9. 2013

vznik členství: 29. 4. 2011

vznik funkce: 29. 4. 2011

Nedakonice 447, 687 38, Česká republika

JUDr. Radovan Prachman

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 28. 9. 2013

vznik členství: 29. 4. 2011

vznik funkce: 29. 4. 2011

Slunečná 1219, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Marie Vítková

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 1. 8. 2013

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 7. 5. 2013

Těmice 212, 696 84, Česká republika

MVDr. Vratislav Skalka

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 28. 9. 2013

vznik členství: 29. 4. 2011

Písečná 1425, Vracov, 696 42, Česká republika

Josef Křížan

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 28. 9. 2013

vznik členství: 29. 4. 2011

Tvarožná Lhota 303, 696 62, Česká republika

Luděk Poštolka

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 28. 9. 2013

vznik členství: 29. 4. 2011

Domanín 67, 696 83, Česká republika

Ing. Jaroslav Náplava

předseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 29. 4. 2011

vznik funkce: 29. 6. 2006

zánik funkce: 29. 4. 2011

Nedakonice 447, 687 38, Česká republika

JUDr. Radovan Prachman

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 29. 4. 2011

vznik funkce: 29. 6. 2006

zánik funkce: 29. 4. 2011

Slunečná 1219, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Marie Vítková

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 29. 4. 2011

Těmice 212, 696 84, Česká republika

MVDr. Vratislav Skalka

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 29. 4. 2011

Písečná 1425, Vracov, 696 42, Česká republika

Josef Křížan

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 29. 4. 2011

Tvarožná Lhota 303, 696 62, Česká republika

Luděk Poštolka

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 29. 4. 2011

Domanín 67, 696 83, Česká republika

Ing. Jaroslav Náplava

přeseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik funkce: 1. 6. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2006

Nedakonice 447, 687 38, Česká republika

JUDr. Radovan Prachman

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik funkce: 1. 6. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2006

Slunečná 1219, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Marie Vítková

členka představenstva

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik funkce: 1. 6. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2006

Těmice 212, 696 84, Česká republika

Ing. Jiří Kopáček

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik funkce: 1. 6. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2006

Příční 355, Moravský Písek, 696 85, Česká republika

Františka Poštolková

členka představenstva

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik funkce: 1. 6. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2006

Domanín 67, 696 83, Česká republika

MVDr. Vratislav Skalka

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik funkce: 1. 6. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2006

Písečná 1425, Vracov, 696 42, Česká republika

František Jandásek

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 9. 9. 1999

Žeravice 13, 696 47, Česká republika

MVDr. Vratislav Skalka

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

zánik funkce: 1. 6. 2001

Písečná 1425, Česká republika

Františka Poštolková

členka představenstva

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

zánik funkce: 1. 6. 2001

Domanín 67, Česká republika

Ing. Jaroslav Náplava

předseda představenstva

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

zánik funkce: 1. 6. 2001

Nedakonice 447, 687 38, Česká republika

JUDr. Radovan Prachman

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

zánik funkce: 1. 6. 2001

Slunečná 1219, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Marie Vítková

členka představenstva

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

zánik funkce: 1. 6. 2001

Těmice 212, 696 84, Česká republika

Ing. Jiří Kopáček

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

zánik funkce: 1. 6. 2001

Příční 355, Moravský Písek, 696 85, Česká republika

MVDr. Vratislav Skalka

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Písečná 1425, Česká republika

Františka Poštolková

členka představenstva

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Domanín 67, Česká republika

ing. Jaroslav Náplava

předseda představenstva

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Nedakonice 447, 687 38, Česká republika

JUDr. Radovan Prachman

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Slunečná 1219, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Marie Vítková

členka představenstva

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Těmice 212, 696 84, Česká republika

Ing. Jiří Kopáček

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Příční 355, Moravský Písek, 696 85, Česká republika

František Jandásek

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Žeravice 13, 696 47, Česká republika

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

od 16. 11. 2023

Za společnost je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisují předseda představenstva nebo místopředseda představenstva tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti, nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní firmu společnosti, připojí svůj podpis s údajem o své funkci.

do 16. 11. 2023 od 11. 2. 2022

Způsob jednání: Pokud nevyplývá ze zákona a těchto stanov něco jiného, jedná za společnost samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva k tomu představenstvem pověřený. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy s uvedení jména funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 11. 2. 2022 od 9. 9. 1999

Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva a člen představenstva nebo místopředseda představenstva a člen představenstva nebo pověřený člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy s uvedení jména funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 9. 9. 1999 od 19. 8. 1997

Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva a člen představenstva nebo místopředseda představenstva a člen představenstva nebo pověřený člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy s uvedení jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 19. 8. 1997 od 28. 5. 1996

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Matúš Plevják

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2024

vznik členství: 28. 5. 2024

vznik funkce: 28. 5. 2024

Kukvická 1107, Moravská Nová Ves, 691 55, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Milan Škvor

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2023 - Poslední vztah: 28. 5. 2024

vznik členství: 16. 11. 2023

zánik členství: 27. 5. 2024

vznik funkce: 16. 11. 2023

zánik funkce: 27. 5. 2024

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Karel Štefulík

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2023 - Poslední vztah: 16. 11. 2023

vznik členství: 11. 2. 2022

zánik členství: 15. 11. 2023

vznik funkce: 11. 2. 2022

zánik funkce: 15. 11. 2023

U drážky 1762/8a, Praha, 153 00, Česká republika

Karel Štefulík

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2022 - Poslední vztah: 26. 7. 2023

vznik členství: 11. 2. 2022

vznik funkce: 11. 2. 2022

Kurta Konráda 2174/19, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Náplava

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2021 - Poslední vztah: 11. 2. 2022

vznik členství: 21. 5. 2021

zánik členství: 10. 2. 2022

Nedakonice 447, 687 38, Česká republika

Ing. Vojtěch Půček

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2021 - Poslední vztah: 11. 2. 2022

vznik členství: 21. 5. 2021

zánik členství: 10. 2. 2022

Břestek 799, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Josef Křížan

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2021 - Poslední vztah: 11. 2. 2022

vznik členství: 21. 5. 2021

zánik členství: 10. 2. 2022

vznik funkce: 21. 5. 2021

zánik funkce: 10. 2. 2022

Tvarožná Lhota 303, 696 62, Česká republika

Monika Soukupová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2021 - Poslední vztah: 11. 2. 2022

vznik členství: 21. 5. 2021

zánik členství: 10. 2. 2022

vznik funkce: 21. 5. 2021

zánik funkce: 10. 2. 2022

J. Baráka 633, Bzenec, 696 81, Česká republika

Květoslava Repíková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2021 - Poslední vztah: 11. 2. 2022

vznik členství: 21. 5. 2021

zánik členství: 10. 2. 2022

náměstí Svobody 78, Bzenec, 696 81, Česká republika

Pavel Žůrek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2021 - Poslední vztah: 11. 2. 2022

vznik členství: 21. 5. 2021

zánik členství: 10. 2. 2022

Žeravice 325, 696 47, Česká republika

Ing. Jaroslav Náplava

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2020 - Poslední vztah: 17. 6. 2021

vznik členství: 27. 5. 2016

zánik členství: 21. 5. 2021

zánik funkce: 21. 5. 2021

Nedakonice 447, 687 38, Česká republika

Josef Křížan

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2020 - Poslední vztah: 17. 6. 2021

vznik členství: 27. 5. 2016

zánik členství: 21. 5. 2021

vznik funkce: 11. 2. 2020

zánik funkce: 21. 5. 2021

Tvarožná Lhota 303, 696 62, Česká republika

Monika Soukupová

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2020 - Poslední vztah: 17. 6. 2021

vznik členství: 27. 5. 2016

zánik členství: 21. 5. 2021

vznik funkce: 11. 2. 2020

zánik funkce: 21. 5. 2021

J. Baráka 633, Bzenec, 696 81, Česká republika

Pavel Žůrek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2021

vznik členství: 12. 7. 2016

zánik členství: 21. 5. 2021

zánik funkce: 21. 5. 2021

Žeravice 325, 696 47, Česká republika

Ing. Jaroslav Náplava

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 26. 3. 2020

vznik členství: 27. 5. 2016

vznik funkce: 3. 6. 2016

zánik funkce: 11. 2. 2020

Nedakonice 447, 687 38, Česká republika

Ing. Vojtěch Půček

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2021

vznik členství: 27. 5. 2016

zánik členství: 21. 5. 2021

zánik funkce: 21. 5. 2021

Břestek 799, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Jaroslav Hudeček

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 16. 8. 2016

vznik členství: 27. 5. 2016

zánik členství: 20. 6. 2016

Veselská 569, Bzenec, 696 81, Česká republika

Josef Křížan

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 26. 3. 2020

vznik členství: 27. 5. 2016

Tvarožná Lhota 303, 696 62, Česká republika

Monika Soukupová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 26. 3. 2020

vznik členství: 27. 5. 2016

vznik funkce: 3. 6. 2016

zánik funkce: 11. 2. 2020

J. Baráka 633, Bzenec, 696 81, Česká republika

Květoslava Repíková

členka dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2021

vznik členství: 27. 5. 2016

zánik členství: 21. 5. 2021

zánik funkce: 21. 5. 2021

náměstí Svobody 78, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Jiří Bunža

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 29. 4. 2016

vznik funkce: 23. 5. 2011

zánik funkce: 29. 4. 2016

Olšovská 200, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Ludmila Mlejnková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 29. 4. 2016

Domanín 213, 696 83, Česká republika

Ing. Vojtěch Půček

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 29. 4. 2016

Břestek 799, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Jaroslav Hudeček

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 19. 5. 2011

zánik členství: 19. 5. 2016

Veselská 569, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Jiří Bunža

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 28. 9. 2013

vznik členství: 29. 4. 2011

vznik funkce: 23. 5. 2011

Olšovská 200, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Ludmila Mlejnková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 28. 9. 2013

vznik členství: 29. 4. 2011

Domanín 213, 696 83, Česká republika

Drahoslav Ott

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 29. 4. 2016

Domanín 198, 696 83, Česká republika

Květoslava Repíková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 14. 6. 2016

vznik členství: 19. 5. 2011

zánik členství: 19. 5. 2016

vznik funkce: 23. 5. 2011

zánik funkce: 19. 5. 2016

Veselská 49, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Vojtěch Půček

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 28. 9. 2013

vznik členství: 29. 4. 2011

Břestek 799, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Jaroslav Hudeček

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2011 - Poslední vztah: 28. 9. 2013

vznik členství: 19. 5. 2011

Veselská 569, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Jiří Bunža

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 29. 4. 2011

vznik funkce: 23. 6. 2006

zánik funkce: 29. 4. 2011

Olšovská 200, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Ludmila Mlejnková

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 29. 4. 2011

Domanín 213, 696 83, Česká republika

Drahoslav Ott

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 29. 4. 2011

Domanín 198, 696 83, Česká republika

Květoslava Repíková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 29. 4. 2011

vznik funkce: 23. 6. 2006

zánik funkce: 29. 4. 2011

Veselská 49, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Vojtěch Půček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 23. 6. 2006

zánik členství: 29. 4. 2011

Břestek 799, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Jaroslav Hudeček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2006 - Poslední vztah: 31. 5. 2011

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 29. 4. 2011

Veselská 569, Bzenec, 696 81, Česká republika

Drahoslav Ott

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik členství: 29. 4. 2005

zánik členství: 13. 6. 2006

vznik funkce: 29. 4. 2005

zánik funkce: 13. 6. 2006

Domanín 198, 696 83, Česká republika

Jaroslav Hudeček

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik členství: 26. 4. 2005

zánik členství: 13. 6. 2006

vznik funkce: 26. 4. 2005

zánik funkce: 13. 6. 2006

Veselská 569, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Vojtěch Půček

člen

První vztah: 26. 9. 2002 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik funkce: 19. 4. 2002

zánik funkce: 13. 6. 2006

Břestek 799, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Ing. Jiří Bunža

předseda

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik funkce: 1. 6. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2006

Olšovská 200, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Ludmila Mlejnková

členka

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik funkce: 1. 6. 2001

zánik funkce: 23. 6. 2006

Domanín 213, 696 83, Česká republika

Ing. Vladimír Šlahůnek

člen

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 12. 8. 2005

vznik funkce: 1. 6. 2001

zánik funkce: 5. 1. 2005

Domanín 8, 696 83, Česká republika

Drahoslav Ott

člen

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 12. 8. 2005

vznik funkce: 1. 6. 2001

zánik funkce: 19. 4. 2005

Domanín 198, 696 83, Česká republika

Květoslava Repíková

místopředsedkyně

První vztah: 3. 1. 2002 - Poslední vztah: 16. 8. 2006

vznik funkce: 1. 6. 2001

zánik funkce: 16. 6. 2006

Veselská 49, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Vladimír Šlahůnek

člen

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

zánik funkce: 1. 6. 2001

Domanín 8, Česká republika

Drahoslav Ott

člen

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

zánik funkce: 1. 6. 2001

Domanín 1978, Česká republika

Vojtěch Kalivoda

člen

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

zánik funkce: 1. 6. 2001

Žeravice 110, 696 47, Česká republika

Ing. Jiří Bunža

předseda

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

zánik funkce: 1. 6. 2001

Olšovská 200, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Ludmila Mlejnková

místopředsedkyně

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 3. 1. 2002

zánik funkce: 1. 6. 2001

Domanín 213, 696 83, Česká republika

Ing. Vladimír Šlahůnek

člen

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Domanín 8, Česká republika

Drahoslav Ott

člen

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Domanín 1978, Česká republika

Ing. Jiří Bunža

předseda

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Olšovská 200, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Ludmila Mlejnková

místopředsedkyně

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Domanín 213, 696 83, Česká republika

Vojtěch Kalivoda

člen

První vztah: 28. 5. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1997

Žeravice 110, 696 47, Česká republika

Akcionář

NAVOS, a.s.

První vztah: 17. 6. 2024

Čelakovského 1858/27, Kroměříž, 767 01

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

Akcionář

BIO farma Těmice, s.r.o.

První vztah: 6. 6. 2023 - Poslední vztah: 11. 12. 2023

Tolstého 1741, Černošice, 252 28

Akcionáři

NAVOS, a.s., IČ: 47674857

Čelakovského 1858, Česká republika, Kroměříž, 767 01

od 17. 6. 2024

BIO farma Těmice, s.r.o., IČ: 10865454

Tolstého 1741, Česká republika, Černošice, 252 28

do 11. 12. 2023 od 6. 6. 2023

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 10. 1996

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 10. 2006
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 4. 11. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Poskytování technických služeb
  • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 10. 1996
Zednictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 10. 1996
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 10. 1996
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 10. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).