Hlavní navigace

První zemědělská Záhornice, a.s.

Firma První zemědělská Záhornice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4167, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 33 750 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25064541

Sídlo:

Hlavní 204, Záhornice, 289 03

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 6. 1996

DIČ:

CZ25064541

Aktuální kontaktní údaje První zemědělská Záhornice, a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
01110 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
014 Živočišná výroba
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
462 Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
46750 Velkoobchod s chemickými výrobky
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
63 Informační činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4167, Městský soud v Praze

Obchodní firma

První zemědělská Záhornice, a.s. od 15. 7. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 15. 7. 1996

adresa

Hlavní 204
Záhornice 28903 od 18. 9. 2013

adresa

Hlavní 204
Záhornice 28903 do 18. 9. 2013 od 27. 7. 2011

adresa

Záhornice čp. 204, PSČ 289 03 do 27. 7. 2011 od 3. 12. 2002

adresa

Městec Králové
Záhornice 204 do 3. 12. 2002 od 9. 11. 2000

adresa

Městec Králové
Záhornice do 9. 11. 2000 od 19. 5. 2000

adresa

Záhornice
Městec Králové do 19. 5. 2000 od 15. 7. 1996

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 7. 5. 2021

prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 7. 5. 2021

zemědělská výroba od 24. 2. 2017

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí do 7. 5. 2021 od 18. 9. 2013

Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické do 7. 5. 2021 od 18. 9. 2013

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně do 18. 9. 2013 od 3. 8. 2009

prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické do 18. 9. 2013 od 3. 8. 2009

činnost účetních poradců,vedení účetnictví,vedení daňové evidence od 3. 8. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 8. 2009

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 3. 8. 2009

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 3. 8. 2009 od 7. 1. 2003

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 3. 8. 2009 od 7. 1. 2003

specializovaný maloobchod do 3. 8. 2009 od 7. 1. 2003

velkoobchod do 3. 8. 2009 od 7. 1. 2003

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 3. 8. 2009 od 7. 1. 2003

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 3. 8. 2009 od 7. 1. 2003

výroba krmiv a krmných směsí do 3. 8. 2009 od 7. 1. 2003

opravy pracovních strojů do 3. 8. 2009 od 3. 12. 2002

opravy silničních vozidel od 3. 12. 2002

prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické, toxické do 3. 8. 2009 od 3. 12. 2002

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 3. 8. 2009 od 3. 12. 2002

výroba a opravy zemědělských strojů do 3. 12. 2002 od 15. 7. 1996

opravy motorových vozidel do 3. 12. 2002 od 15. 7. 1996

automatizované zpracování dat do 7. 1. 2003 od 15. 7. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 7. 1. 2003 od 15. 7. 1996

zemědělská výroba včetně nákupu nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, do 24. 2. 2017 od 15. 7. 1996

opravy ostatních dopravních prostředků do 3. 8. 2009 od 15. 7. 1996

silniční motorová doprava nákladní do 3. 8. 2009 od 15. 7. 1996

prodej jedů, žíravin a pesticidů do 3. 8. 2009 od 15. 7. 1996

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 24. 11. 2016, došlo ke sloučení, při kterém na společnost První zemědělská Záhornice, a.s., se sídlem na adrese Hlavní 204, 289 03 Záhornice, IČO 25064541, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající Zemědělské odbytové společnosti Záhornice s.r.o., se sídlem na adrese Hlavní 204, 289 03 Záhornice, IČO 27581641. od 1. 1. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 30. 7. 2019 od 7. 3. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 30. 7. 2019 od 7. 3. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 7. 3. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti První zemědělská Záhornice, a.s. přijala dne 13. 12. 2012 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti První zemědělská Záhornice, a.s., se sídlem Záhornice 204, PSČ 289 03, IČO 25064541 (dále jen "společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, IČO 45148210 (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 61 939 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 500,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 91,76% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 91,76%. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 842, 90 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 500,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 2026-116/12 ze dne 31. 10. 2012 vypracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČO 27758419 (dále jen "obchodník"). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. do 18. 9. 2013 od 27. 12. 2012

Valná hromada konaná dne 31,8,2000 přijala následující rozhodnutí: Základní jmění společnosti První zemědělská Záhornice, a.s. se snižuje celkem v rozsahu 41.250.000,- Kč z částky 75.000.000,- Kč na částku 33.750.000,- Kč. Základní jmění společnosti se snižuje o částku 7.500.000,- Kč za účelem splnění povinnosti uložené akciové společnosti ustanovením § 161 b) odst. 4 obchodního zákoníku po marném vypršení zákonem stanovené lhůty 18-ti měsíců pro držení vlastních akcií, a to vyřazením vlastních akcií z oběhu. Základní jmění společnosti se snižuje o částku 23.177.547,- Kč za účelem vyrovnání ztráty akciové společnosti a o částku 10.572.453,- Kč za účelem převodu do rezervního fondu akciové společnosti na vyrovnání budoucí ztráty, a to snížením jmenovité hodnoty akcií na částku 500,- Kč. Pro předložení listinných akcií společnosti se stanoví lhůta do 31.10.2000. Nižší jmenovitá hodnota bude vyznačena na dosavadních listinných akciích. do 9. 4. 2003 od 5. 6. 2002

Jediným akcionářem obchod.společnosti je Zemědělské družstvo Záhornice se sídlem Záhornice, okr.Nymburk, identifikační číslo 00 10 66 74. do 9. 11. 2000 od 15. 7. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 33 750 000 Kč

od 9. 4. 2003

Základní kapitál

vklad 75 000 000 Kč

do 9. 4. 2003 od 22. 10. 1997

Základní kapitál

vklad 75 000 000 Kč

do 22. 10. 1997 od 15. 7. 1996
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 33 750 000 Kč, počet: 1 od 7. 5. 2021
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 33 749 000 Kč, počet: 1 do 7. 5. 2021 od 7. 3. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 7. 5. 2021 od 7. 3. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 33 749 000 Kč, počet: 1 do 7. 3. 2014 od 20. 9. 2013
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 7. 3. 2014 od 20. 9. 2013
akcie na jméno, hodnota: 500 Kč, počet: 67 500 do 20. 9. 2013 od 9. 4. 2003
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 75 000 do 9. 4. 2003 od 15. 7. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jan Klepal

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

vznik funkce: 1. 1. 2024

Tři Dvory 321, 280 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Hana Smutná

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2021

vznik členství: 1. 4. 2021

Zlámaná 153, Záhornice, 289 03, Česká republika

Ing. Josef Kaluha

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 13. 6. 2019

vznik funkce: 13. 6. 2019

Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Chára

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2019 - Poslední vztah: 18. 1. 2024

vznik členství: 13. 6. 2019

zánik členství: 31. 12. 2023

zánik funkce: 31. 12. 2023

Na Sádkách 202, Záhornice, 289 03, Česká republika

Jindřich Macháček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2017 - Poslední vztah: 25. 5. 2021

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 31. 3. 2021

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 31. 3. 2021

Dolní Kralovice 49, 257 68, Česká republika

Ing. Jiří Hladký

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 12. 6. 2014

zánik členství: 12. 6. 2019

Na Závodni 92, Záhornice, 289 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 10. 11. 2017

vznik členství: 12. 6. 2014

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 12. 6. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2017

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Josef Kaluha

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 12. 6. 2014

zánik členství: 12. 6. 2019

vznik funkce: 12. 6. 2014

zánik funkce: 12. 6. 2019

Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 18. 6. 2011

zánik členství: 11. 6. 2014

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Formáček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 23. 6. 2012

zánik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2012

zánik funkce: 11. 6. 2014

Dobrovice 79, 294 41, Česká republika

Ing. Zdeněk Formáček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2012 - Poslední vztah: 20. 7. 2012

vznik členství: 7. 3. 2012

zánik členství: 22. 6. 2012

vznik funkce: 7. 3. 2012

zánik funkce: 22. 6. 2012

Dobrovice 79, 294 41, Česká republika

Ing. Dagmar Šafrová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 21. 3. 2012

vznik členství: 18. 6. 2011

zánik členství: 6. 3. 2012

Černohorského 1863/13, Nymburk, 288 02, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 18. 6. 2011

zánik členství: 11. 6. 2014

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Bohuslav Kohout

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 17. 6. 2011

Na Zádušce 1231, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Jiří Hladký

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2009

zánik funkce: 11. 6. 2014

Na Závodni 92, Záhornice, 289 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milada Kuběnová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 17. 6. 2011

Zlámaná 190, Záhornice, 289 03, Česká republika

Ing. Bohuslav Kohout

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 8. 2009

vznik členství: 20. 5. 2005

zánik členství: 12. 6. 2009

Na Zádušce 1231, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Jiří Hladký

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 8. 2009

vznik členství: 20. 5. 2005

zánik členství: 12. 6. 2009

vznik funkce: 20. 5. 2005

zánik funkce: 12. 6. 2009

Na Závodni 92, Záhornice, 289 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milada Kuběnová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 8. 2009

vznik členství: 20. 5. 2005

zánik členství: 12. 6. 2009

Zlámaná 190, Záhornice, 289 03, Česká republika

Ing. Miloslav Brzák

předseda

První vztah: 9. 11. 2000 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 31. 8. 2000

zánik členství: 20. 5. 2005

vznik funkce: 31. 8. 2000

zánik funkce: 20. 5. 2005

Studentská, Poděbrady, Česká republika

Ing. Jiří Hladký

člen

První vztah: 9. 11. 2000 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 31. 8. 2000

zánik členství: 20. 5. 2005

Palackého 92, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Ing. Václav Matoušek

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 1996 - Poslední vztah: 9. 11. 2000

Budovatelská, Městeck Králové, Česká republika

Ing. Miloslav Brzák

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 1996 - Poslední vztah: 9. 11. 2000

Studentská, Poděbrady, Česká republika

Ing. Milada Kuběnová

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 1996 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 31. 8. 2000

zánik členství: 20. 5. 2005

Na Houseníku 190, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jiří Chára

předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2024

vznik funkce: 1. 1. 2024

Na Sádkách 202, Záhornice, 289 03, Česká republika

Ing. Václav Civín

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 1. 2022

vznik členství: 1. 1. 2022

vznik funkce: 1. 1. 2022

Polepy 118, 280 02, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 13. 6. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 47 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Miroslav Macháček, DiS.

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 5. 2021 - Poslední vztah: 19. 1. 2022

vznik členství: 1. 3. 2020

zánik členství: 31. 12. 2021

vznik funkce: 1. 3. 2020

zánik funkce: 31. 12. 2021

Myštěves 77, 503 15, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Macháček, DiS.

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2020 - Poslední vztah: 7. 5. 2021

vznik členství: 1. 3. 2020

vznik funkce: 1. 3. 2020

Myštěves 77, 503 15, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Václav Matoušek

předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2019 - Poslední vztah: 18. 1. 2024

vznik členství: 13. 6. 2019

zánik členství: 31. 12. 2023

vznik funkce: 13. 6. 2019

zánik funkce: 31. 12. 2023

Budovatelská 888, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Formáček

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 11. 2017 - Poslední vztah: 26. 3. 2020

vznik členství: 1. 10. 2017

zánik členství: 29. 2. 2020

vznik funkce: 1. 10. 2017

zánik funkce: 29. 2. 2020

Dobrovice 79, 294 41, Česká republika

Ing. Václav Matoušek

předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 12. 6. 2014

zánik členství: 12. 6. 2019

vznik funkce: 12. 6. 2014

zánik funkce: 12. 6. 2019

Budovatelská 888, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jan Klepal

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 10. 11. 2017

vznik členství: 12. 6. 2014

zánik členství: 30. 9. 2017

vznik funkce: 12. 6. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2017

Tři Dvory 321, 280 02, Česká republika

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 30. 7. 2019

vznik členství: 12. 6. 2014

zánik členství: 12. 6. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Ing. Václav Matoušek

předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2009

zánik funkce: 11. 6. 2014

Budovatelská 888, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jindřich Macháček

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 18. 6. 2011

zánik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 21. 6. 2011

zánik funkce: 11. 6. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Jindřich Macháček

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 29. 6. 2013

vznik členství: 18. 6. 2011

zánik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 21. 6. 2011

zánik funkce: 11. 6. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Jan Klepal

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 18. 6. 2011

zánik členství: 11. 6. 2014

Tři Dvory 321, 280 02, Česká republika

Ing. Roman Kubíček

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2010 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 18. 8. 2010

zánik členství: 17. 6. 2011

Tyršova 593/28, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Václav Matoušek

předseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 6. 9. 2013

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2009

zánik funkce: 11. 6. 2014

Budovatelská 888, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jaroslav Smutný

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 17. 6. 2011

vznik funkce: 12. 6. 2009

zánik funkce: 17. 6. 2011

Zlámaná 153, Záhornice, 289 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Martin

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 28. 2. 2011

Vávrova 811, Kolín, 280 02, Česká republika

Ing. Dagmar Šafrová

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 17. 6. 2011

Černohorského 1863/13, Nymburk, 288 02, Česká republika

Ing. Jaroslav Skopal

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2009 - Poslední vztah: 1. 9. 2010

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 17. 8. 2010

Výšovice 165, 798 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Oldřich Dvořák

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2008 - Poslední vztah: 3. 8. 2009

vznik členství: 20. 5. 2005

zánik členství: 12. 6. 2009

vznik funkce: 6. 6. 2008

zánik funkce: 12. 6. 2009

Na Návsi 66, Záhornice, 289 03, Česká republika

Ivo Kohoutek

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2008 - Poslední vztah: 3. 8. 2009

vznik členství: 6. 6. 2008

zánik členství: 5. 2. 2009

Sídliště Sport 864, Kostelec na Hané, 798 41, Česká republika

Ing. Dagmar Šafrová

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2006 - Poslední vztah: 3. 8. 2009

vznik funkce: 2. 6. 2006

zánik funkce: 12. 6. 2009

Černohorského 1863/13, Nymburk, 288 02, Česká republika

Ing. Václav Matoušek

předseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 8. 2009

vznik členství: 20. 5. 2005

zánik členství: 12. 6. 2009

vznik funkce: 20. 5. 2005

zánik funkce: 12. 6. 2009

Budovatelská 888, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Josef Havránek

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 30. 8. 2006

vznik členství: 20. 5. 2005

zánik funkce: 31. 5. 2006

Vlkavská 113, Loučeň, 289 37, Česká republika

Oldřich Dvořák

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 17. 7. 2008

vznik členství: 20. 5. 2005

Na Návsi 66, Záhornice, 289 03, Česká republika

Jaroslav Smutný

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 8. 2009

vznik členství: 20. 5. 2005

zánik členství: 12. 6. 2009

vznik funkce: 20. 5. 2005

zánik funkce: 12. 6. 2009

Zlámaná 153, Záhornice, 289 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Martin

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 8. 2009

vznik členství: 20. 5. 2005

zánik členství: 12. 6. 2009

Vávrova 811, Kolín, 280 02, Česká republika

Ing. Václav Matoušek

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2000 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 31. 8. 2000

zánik členství: 20. 5. 2005

vznik funkce: 31. 8. 2000

zánik funkce: 20. 5. 2005

Budovatelská 888, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Josef Kafka

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 7. 1996 - Poslední vztah: 9. 11. 2000

Přemysla Otakara II. 47, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Ing. Bohuslav Kohout

předseda představenstva

První vztah: 15. 7. 1996 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 31. 8. 2000

zánik členství: 20. 5. 2005

vznik funkce: 31. 8. 2000

zánik funkce: 20. 5. 2005

Na Zádušce 1231, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Josef Kurka

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 1996 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 31. 8. 2000

zánik členství: 20. 5. 2005

Záhornice č.p., Městec Králové, Česká republika

Jaroslav Smutný

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 1996 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 31. 8. 2000

zánik členství: 20. 5. 2005

Palackého 153, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Oldřich Dvořák

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 1996 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 31. 8. 2000

zánik členství: 20. 5. 2005

Náměstí Republiky 66, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost samostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 7. 5. 2021

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Právní jednání vůči zaměstnancům vykonává samostatně předseda představenstva nebo usnesením představenstva pověřený člen představenstva.

do 7. 5. 2021 od 24. 2. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 24. 2. 2017 od 7. 3. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.

do 7. 3. 2014 od 3. 8. 2009

Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají za společnost vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je mu udělena představenstvem.

do 3. 8. 2009 od 17. 7. 2008

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce: a) předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, případně dva pověření členové představenstva, b) další pracovníci společnosti v rozsahu oprávnění vylývající- ho z vnitřních organizačních norem společnosti nebo v rozsahu udělených plných mocí.

do 17. 7. 2008 od 3. 12. 2002

Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva anebo místopředseda, případně dva pověření členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce: a) předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, případně dva pověření členové představenstva, b) další pracovníci společnosti v rozsahu oprávnění vylývající- ho z vnitřních organizačních norem společnosti nebo v rozsahu udělených plných mocí.

do 3. 12. 2002 od 15. 7. 1996

Akcionář

ZZN Polabí, a.s.

První vztah: 7. 3. 2014

K Vinici 1304, Kolín, 280 02

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Josef Kaluha

  člen představenstva

  Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

 • Ing. Václav Civín

  předseda představenstva

  Polepy 118, 280 02, Česká republika

 • JUDr. Věra Kličková

  místopředseda dozorčí rady

  Dělnická 782, Kolín, 280 02, Česká republika

 • Martin Bobek

  člen představenstva

  Žitná 7247/6, Bratislava, Slovenská republika

 • Ing. Jan Otčenášek

  člen dozorčí rady

  Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

 • Ing. Tomáš Serbus

  místopředseda představenstva

  Revoluční 364/52, Poděbrady, 290 01, Česká republika

 • Ing. Radek Zíta

  předseda dozorčí rady

  V Polích 184, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Akcionáři

ZZN Polabí, a.s., IČ: 45148210

K Vinici 1304, Česká republika, Kolín, 280 02

od 7. 3. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 7. 1996

Živnosti

Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 12. 1999
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 7. 1996
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 7. 1996
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 7. 1996
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 15. 7. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).