Hlavní navigace

ZS Vysočina, a.s.

Firma ZS Vysočina, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2078, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 32 537 250 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25938266

Sídlo:

Havlíčkův Brod 179 Poděbaby, 580 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 5. 2000

DIČ:

CZ25938266

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
25720 Výroba zámků a kování
289 Výroba ostatních strojů pro speciální účely
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
35110 Výroba elektřiny
431 Demolice a příprava staveniště
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
49410 Silniční nákladní doprava
52100 Skladování
52240 Manipulace s nákladem

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2078, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Zemědělská společnost Šmolovy a.s. od 23. 5. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 23. 5. 2000

adresa

179
Havlíčkův Brod 58001 od 23. 10. 2013

adresa

179
Havlíčkův Brod 58001 do 23. 10. 2013 od 16. 8. 2011

adresa

203
Havlíčkův Brod 58001 do 16. 8. 2011 od 23. 5. 2000

Předmět podnikání

Výroba elektřiny od 5. 5. 2021

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 1. 1. 2016

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 23. 7. 2009

Zámečnictví, nástrojářství od 23. 7. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 7. 2009

hostinská činnost do 23. 7. 2020 od 7. 7. 2006

Poskytování technických služeb do 23. 7. 2009 od 23. 4. 2001

Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 23. 7. 2009 od 23. 4. 2001

Skladování zboží a manipulace s nákladem do 23. 7. 2009 od 23. 4. 2001

Přípravné práce pro stavby do 23. 7. 2009 od 23. 4. 2001

Zámečnictví do 23. 7. 2009 od 23. 4. 2001

Opravy silničních vozidel od 23. 4. 2001

Opravy pracovních strojů do 23. 7. 2009 od 23. 4. 2001

Silniční motorová doprava nákladní do 1. 1. 2016 od 23. 4. 2001

Zemědělská výroba od 23. 5. 2000

Ostatní skutečnosti

Společnost ZS Vysočina, a.s. se jako nástupnická společnost zúčastnila přeměny podle "PROJEKTU ROZDĚLENÍ ODŠTĚPENÍM SLOUČENÍM" ze dne 23.11.2016, který byl dne 25.11.2016 zveřejněn ve sbírce listin rejstříkového soudu a podle tohoto projektu na ni přešla část jmění společnosti ZN Agro s.r.o., IČ 274 97 160. Rozhodný den přeměny byl v projektu určen na 1.1.2017. od 27. 12. 2016

Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 26. 11. 2015 došlo ke sloučení, při kterém na společnost Zemědělská společnost Šmolovy a.s., se sídlem na adrese Poděbaby 179, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25938266, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti Zemědělská a.s. Krásná Hora, se sídlem na adrese Poděbaby 179, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO 25967525. od 1. 1. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 5. 5. 2021 od 12. 3. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 5. 5. 2021 od 12. 3. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 12. 3. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti Zemědělská společnost Šmolovy a.s., konaná dne 22.3.2013 rozhodla v souladu s ustanoveními § 183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů takto: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Zemědělská společnost Šmolovy a.s., se sídlem Havlíčkův Brod - Poděbaby 179, PSČ 580 01, identifikační číslo 25938266 (dále jen "Společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost Cerea, a.s., se sídlem Dělnická 384, 531 25 Pardubice, identifikační číslo 46504940, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 621 (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 136 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 75.000,- Kč, 2539 ks akcií o jmenovité hodnotě 7.500,- Kč a 2239 ks akcií o jmenovité hodnotě 750,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 30.921.750,- Kč, tj. 95,03% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové ackie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to je 95,03%. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 218,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 750,- Kč, 2.176,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 7.500,- Kč, 21.757,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 75.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 477/15/2013 ze dne 14.2.2013 vypracovaným společností Znalex s.r.o., se sídlem Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, identifikační číslo 26099306, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. se sídlem Brno, Veveří 11, PSČ 616 00, identifikační číslo 27758419 (dále jen "obchodník"), a to do 30 dnů od přechodu vlastnického práva. Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. do 22. 7. 2013 od 8. 4. 2013

Valná hromada společnosti konaná dne 30.6.2011 přijala tato rozhodnutí o snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 43.383.000,- Kč, slovy: čtyřicet tři miliónů osm set třicet tři tisíc korun českých, o částku 10.845.750,- Kč, slovy: deset miliónů osm set čtyřicet pět tisíc sedm set padesát korun českých (rozsah snížení), na výslednou výši základního kapitálu 32.537.250,- Kč, slovy: třicet dva miliónů pět set třicet sedm tisíc dvě stě padesát korun českých. Snížením jmenovité hodnoty každé akcie v poměru 1 : 0,75 (slovy: jedna ku sedmdesáti pěti setinám) tj. akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, na jmenovitou hodnotu 75.000,- Kč, slovy: sedmdesát pět tisíc korun českých, akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, na jmenovitou hodnotu 7.500,- Kč, slovy: sedm tisíc pět set korun českých, a akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, na jmenovitou hodnotu 750,- Kč, slovy: sedm set padesát korun českých. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je částečná úhrada dosažené ztráty minulých let ve výši 11.986.650,55 Kč (celkem se snížením základního kapitálu hradí ztrátu ve výši 10.845.750,- Kč). Snížení základního kapitálu bude provedeno pouze účetním zaúčtováním, a to: - snížením základního kapitálu o částku 10.845.750,- Kč, slovy: deset miliónů osm set čtyřicet pět tisíc sedm set padesát korun českých, tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií. - vypořádáním dosažené ztráty minulých let ve výši 10.845.750,- Kč, slovy: deset miliónů osm set čtyřicet pět tisíc sedm set padesát korun českých, proti snížení základního kapitálu společnosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu tedy bude naloženo tak, že bude celá použita na úhradu ztráty z hospodaření minulých let (§ 216a odstavec 1 písmeno a) obchodního zákoníku). Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře k vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií na dosavadních akciích s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce třicet (30) dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a upozornění na postup § 214 obchodního zákoníku pro případ prodlení s předložením akcií pro vyznačení snížení jmenovité hodnoty. Předložení a vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno v sídle společnosti. do 1. 1. 2016 od 16. 8. 2011

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 13.09.2000: do 29. 3. 2001 od 12. 10. 2000

Základní jmění se zvyšuje minimálně o 40.837.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s určením maximální výše 43.210.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. do 29. 3. 2001 od 12. 10. 2000

Bude upisováno minimálně: 2.307 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 2.423 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 143 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč do 29. 3. 2001 od 12. 10. 2000

Bude upisováno maximálně: 3.180 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 2.573 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 143 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč do 29. 3. 2001 od 12. 10. 2000

Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti. do 29. 3. 2001 od 12. 10. 2000

Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle Zemědělské společnosti Šmolovy a.s. v Havlíčkově Brodě, Šmolovy 203 v kanceláři předsedy představenstva společnosti. do 29. 3. 2001 od 12. 10. 2000

Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského obchodního družstva se sídlem ve Šmolovech, Šmolovy 203, okres Havlíčkův Brod, IČO: 00 12 30 72, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva a dále předem určenému zájemci - Zemědělskému obchodnímu družstvu se sídlem ve Šmolovech, Šmolovy 203, okres Havlíčkův Brod, IČO: 00 12 30 72. do 29. 3. 2001 od 12. 10. 2000

Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů. do 29. 3. 2001 od 12. 10. 2000

Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. do 29. 3. 2001 od 12. 10. 2000

1) Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského obchodního družstva se sídlem ve Šmolovech, Šmolovy 203, okr. Havlíčkův Brod, IČO: 00 12 30 72 podle zákona č. 42/1992 Sb. jak jsou jmenovitě s výší své pohledávky uvedeni v notářském zápisu Liběny Pernicové, notářky v Brně NZ 481/2000, N 517/2000. do 29. 3. 2001 od 12. 10. 2000

Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvaluje ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Antonína Nováka, znalecký posudek č. 74/2000 a znalce ing. René Matyse, znalecký posudek č. 61/2000. do 29. 3. 2001 od 12. 10. 2000

2) Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské obchodní družstvo se sídlem ve Šmolovech, Šmolovy 203, okr. Havlíčkův Brod, IČO: 00 12 30 72. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou n e m o v i t o s t i : - zemědělská hospodářská budova postavená na pozemcích parc. č. st. 221/1, parc. č. st. 221/2 a parc. č. st. 221/3 v kat. území Šmolovy u Havlíčkova Brodu - zemědělská hospodářská budova čp. 184 ve Šmolovech postavená na pozemcích parc. č. st. 281/1 a parc. č. st. 281/3 v kat. území Šmolovy u Havlíčkova Brodu z á k l a d n í s t á d o : dojnice prasnice kanci do 29. 3. 2001 od 12. 10. 2000

Nepeněžitý vklad - nemovitosti - předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckými posudky č. 201/2000 a 188/2000 vypracovanými společností J-REALITA, spol. s r.o. - znalcem ing. Jaroslavem Krátkým v celkové hodnotě 5.800.000,- Kč a znaleckými posudky č. 1377/078/2000 a č. 1379/080/2000 vypracovanými znalcem JUDr. Janem Slámou v celkové hodnotě 6.050.000,- Kč. do 29. 3. 2001 od 12. 10. 2000

Nepeněžitý vklad - základní stádo - předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckým posudkem pod pořadovým číslem 11 znaleckého deníku vypracovaným ing. Věrou Dvořáčkovou v celkové hodnotě 4.440.000,- Kč a znaleckým posudkem č. 7/00 vypracovaným znaleckým ústavem CENSUS EXPERT s.r.o. v celkové hodnotě 4.410.000,- Kč. do 29. 3. 2001 od 12. 10. 2000

Jediný akcionář jednomyslně schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - nemovitostí a základního stáda v hodnotě ve výši 10.210.000,- Kč. do 29. 3. 2001 od 12. 10. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 32 537 250 Kč

od 16. 8. 2011

Základní kapitál

vklad 43 383 000 Kč

do 16. 8. 2011 od 29. 3. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 29. 3. 2001 od 23. 5. 2000
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 32 537 250 Kč, počet: 1 od 1. 1. 2016
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 32 537 250 Kč, počet: 1 do 1. 1. 2016 od 12. 3. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 32 537 250 Kč, počet: 1 do 12. 3. 2014 od 23. 10. 2013
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 75 000 Kč, počet: 143 do 23. 10. 2013 od 16. 8. 2011
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 7 500 Kč, počet: 2 659 do 23. 10. 2013 od 16. 8. 2011
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 750 Kč, počet: 2 493 do 23. 10. 2013 od 16. 8. 2011
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 143 do 16. 8. 2011 od 11. 11. 2005
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 659 do 16. 8. 2011 od 11. 11. 2005
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 493 do 16. 8. 2011 od 11. 11. 2005
kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 143 do 11. 11. 2005 od 29. 3. 2001
kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 659 do 11. 11. 2005 od 29. 3. 2001
kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 493 do 11. 11. 2005 od 29. 3. 2001
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 29. 3. 2001 od 23. 5. 2000

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2024

vznik členství: 3. 4. 2024

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 47 vztahů k této osobě

Pavlína Zelenková

Předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2023

vznik členství: 1. 8. 2022

vznik funkce: 1. 8. 2022

Husova 844, Golčův Jeníkov, 582 82, Česká republika

Ing. Milan Fiedler

Místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

vznik funkce: 1. 7. 2021

Na Křenovce 476, Kostomlaty nad Labem, 289 21, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Pavlína Zelenková

Předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2022 - Poslední vztah: 4. 11. 2023

vznik členství: 1. 8. 2022

vznik funkce: 1. 8. 2022

Za Parkem 886, Golčův Jeníkov, 582 82, Česká republika

Ing. František Turek

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2020 - Poslední vztah: 26. 7. 2021

vznik členství: 25. 8. 2020

zánik členství: 30. 6. 2021

vznik funkce: 25. 8. 2020

zánik funkce: 30. 6. 2021

Načešice 20, 538 03, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. David Hromek

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 4. 2020 - Poslední vztah: 9. 9. 2020

vznik členství: 2. 4. 2020

zánik členství: 24. 8. 2020

vznik funkce: 2. 4. 2020

zánik funkce: 24. 8. 2020

Dr. Václava Peška 659, Chrudim, 537 01, Česká republika

David Fronc

Předseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2020 - Poslední vztah: 15. 8. 2022

vznik členství: 16. 1. 2020

zánik členství: 31. 7. 2022

vznik funkce: 16. 1. 2020

zánik funkce: 31. 7. 2022

Rokytnice nad Rokytnou 169, 675 25, Česká republika

Petr Kruntorád

předseda představenstva

První vztah: 3. 5. 2019 - Poslední vztah: 22. 2. 2020

vznik členství: 2. 4. 2019

zánik členství: 15. 1. 2020

vznik funkce: 2. 4. 2019

zánik funkce: 15. 1. 2020

Havlíčkův Brod 101, 580 01, Česká republika

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2019 - Poslední vztah: 20. 4. 2024

vznik členství: 2. 4. 2019

zánik členství: 2. 4. 2024

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Ing. David Hromek

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 4. 2020

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 1. 4. 2020

vznik funkce: 3. 4. 2015

zánik funkce: 1. 4. 2020

Dr. Václava Peška 659, Chrudim, 537 01, Česká republika

Petr Kruntorád

předseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2014 - Poslední vztah: 3. 5. 2019

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 1. 4. 2019

vznik funkce: 1. 4. 2014

zánik funkce: 1. 4. 2019

Havlíčkův Brod 101, 580 01, Česká republika

Ing. Milan Sýkora

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2015

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 31. 3. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2015

Čs. armády 610, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2014 - Poslední vztah: 3. 5. 2019

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 1. 4. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Tomáš Kunc

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2013 - Poslední vztah: 14. 5. 2014

vznik členství: 23. 5. 2013

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 23. 5. 2013

zánik funkce: 31. 3. 2014

Zámecký park 150, Slatiňany, 538 21, Česká republika

Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2013 - Poslední vztah: 14. 5. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 31. 3. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Milan Sýkora

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2013 - Poslední vztah: 14. 5. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

Čs. armády 610, Chrudim, 537 01, Česká republika

Tomáš Kunc

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 1. 2013 - Poslední vztah: 22. 7. 2013

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 23. 5. 2013

vznik funkce: 1. 1. 2013

zánik funkce: 23. 5. 2013

Zámecký park 150, Slatiňany, 538 21, Česká republika

Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2011 - Poslední vztah: 29. 6. 2013

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 31. 3. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Petr Habásko

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2011 - Poslední vztah: 15. 1. 2013

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 31. 12. 2012

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2012

Zahradnického 3313, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Milan Sýkora

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2011 - Poslední vztah: 15. 6. 2013

vznik členství: 30. 6. 2011

Čs. armády 610, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. František Tůma

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 6. 2011 - Poslední vztah: 16. 8. 2011

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 21. 4. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2011

Lipová 1629, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 16. 6. 2011 - Poslední vztah: 16. 8. 2011

vznik členství: 21. 4. 2011

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 21. 4. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2011

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Petr Habásko

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 6. 2011 - Poslední vztah: 16. 8. 2011

vznik členství: 21. 4. 2011

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 21. 4. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2011

Zahradnického 3313, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik členství: 28. 1. 2011

zánik členství: 20. 4. 2011

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. František Turek

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 16. 8. 2011

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 30. 6. 2011

Načešice 20, 538 03, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Skopal

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2009 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 17. 6. 2009

zánik členství: 28. 1. 2011

vznik funkce: 17. 6. 2009

zánik funkce: 28. 1. 2011

Výšovice 165, 798 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Skopal

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 3. 2009 - Poslední vztah: 23. 7. 2009

vznik členství: 24. 2. 2009

zánik členství: 17. 6. 2009

vznik funkce: 24. 2. 2009

zánik funkce: 17. 6. 2009

Výšovice 165, 798 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Kubát

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 23. 10. 2010

Havlíčkův Brod 114, 580 01, Česká republika

ing. Jiří Dufek

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 20. 4. 2011

vznik funkce: 17. 6. 2008

zánik funkce: 20. 4. 2011

Štěpánov nad Svratkou 99, 592 63, Česká republika

Ing. František Tůma

předseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik členství: 17. 6. 2008

vznik funkce: 17. 6. 2008

zánik funkce: 20. 4. 2011

Lipová 1629, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Pavel Provazník

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 16. 8. 2011

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 30. 6. 2011

Horní Krupá 10, 580 01, Česká republika

Mgr. Ivo Kohoutek

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 23. 3. 2009

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 24. 2. 2009

vznik funkce: 17. 6. 2008

zánik funkce: 24. 2. 2009

Sídliště Sport 864, Kostelec na Hané, 798 41, Česká republika

Ing. David Hromek

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2008 - Poslední vztah: 15. 9. 2008

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 17. 6. 2008

Dr. Václava Peška 659, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. František Tůma

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2007 - Poslední vztah: 15. 9. 2008

vznik členství: 3. 10. 2007

zánik členství: 17. 6. 2008

Lipová 1629, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Pavel Provazník

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2007 - Poslední vztah: 15. 9. 2008

vznik členství: 3. 10. 2007

zánik členství: 17. 6. 2008

Horní Krupá 10, 580 01, Česká republika

Vít Mičín

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2007 - Poslední vztah: 6. 12. 2007

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 3. 10. 2007

Bohuňov 18, 593 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Bohumír Ostrý

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2007 - Poslední vztah: 6. 12. 2007

vznik členství: 15. 6. 2007

zánik členství: 3. 10. 2007

Bystřice nad Pernštejnem 4, 593 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Venc

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2007 - Poslední vztah: 2. 8. 2007

vznik členství: 16. 3. 2007

zánik členství: 1. 6. 2007

Havlíčkův Brod 4, 580 01, Česká republika

Věra Bártová

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2007 - Poslední vztah: 15. 9. 2008

vznik členství: 16. 3. 2007

zánik členství: 17. 6. 2008

Michalovice 43, 580 01, Česká republika

Jan Kubát

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 4. 2007 - Poslední vztah: 15. 9. 2008

vznik členství: 16. 3. 2007

zánik členství: 17. 6. 2008

vznik funkce: 16. 3. 2007

zánik funkce: 17. 6. 2008

Havlíčkův Brod 114, 580 01, Česká republika

Petr Dočkal

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2007 - Poslední vztah: 15. 9. 2008

vznik členství: 16. 3. 2007

zánik členství: 17. 6. 2008

Hurtova Lhota 57, 580 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Kopic

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2007 - Poslední vztah: 2. 8. 2007

vznik členství: 16. 3. 2007

zánik členství: 15. 6. 2007

Havlíčkův Brod 124, 580 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Tomáš Vavřinec

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2007 - Poslední vztah: 6. 12. 2007

vznik členství: 16. 3. 2007

zánik členství: 3. 10. 2007

Sukova 1218/9, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

ing. Jiří Dufek

Předseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2006 - Poslední vztah: 15. 9. 2008

vznik členství: 28. 7. 2006

zánik členství: 17. 6. 2008

vznik funkce: 10. 8. 2006

zánik funkce: 17. 6. 2008

Štěpánov nad Svratkou 99, 592 63, Česká republika

Petr Dočkal

Člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2006 - Poslední vztah: 19. 4. 2007

vznik členství: 27. 2. 2004

zánik členství: 16. 3. 2007

Hurtova Lhota 57, 580 01, Česká republika

Ing. Josef Vacek

Předseda představenstva

První vztah: 7. 5. 2004 - Poslední vztah: 24. 8. 2006

vznik členství: 27. 2. 2004

zánik členství: 25. 7. 2006

vznik funkce: 27. 2. 2004

zánik funkce: 25. 7. 2006

Jihlavská 72, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Milan Venc

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 5. 2004 - Poslední vztah: 19. 4. 2007

vznik členství: 27. 2. 2004

zánik členství: 16. 3. 2007

vznik funkce: 27. 2. 2004

zánik funkce: 16. 3. 2007

Havlíčkův Brod 4, 580 01, Česká republika

František Špaček

Člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2004 - Poslední vztah: 19. 4. 2007

vznik členství: 27. 2. 2004

zánik členství: 16. 3. 2007

Havlíčkův Brod 15, 580 01, Česká republika

František Blažek

Člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2004 - Poslední vztah: 19. 4. 2007

vznik členství: 27. 2. 2004

zánik členství: 16. 3. 2007

Havlíčkův Brod 163, 580 01, Česká republika

Věra Bártová

Člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2004 - Poslední vztah: 19. 4. 2007

vznik členství: 27. 2. 2004

zánik členství: 16. 3. 2007

Michalovice 43, 580 01, Česká republika

Jan Kubát

Člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2004 - Poslední vztah: 19. 4. 2007

vznik členství: 27. 2. 2004

zánik členství: 16. 3. 2007

Havlíčkův Brod 114, 580 01, Česká republika

Petr Dočkal

Člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2004 - Poslední vztah: 13. 6. 2006

vznik členství: 27. 2. 2004

Hurtova Lhota 11, 580 01, Česká republika

František Blažek

Člen představenstva

První vztah: 29. 3. 2001 - Poslední vztah: 7. 5. 2004

vznik funkce: 19. 12. 2000

zánik funkce: 27. 2. 2004

Havlíčkův Brod 163, 580 01, Česká republika

Věra Bártová

Člen představenstva

První vztah: 29. 3. 2001 - Poslední vztah: 7. 5. 2004

vznik funkce: 19. 12. 2000

zánik funkce: 27. 2. 2004

Michalovice 43, 580 01, Česká republika

Jan Kubát

Člen představenstva

První vztah: 29. 3. 2001 - Poslední vztah: 7. 5. 2004

vznik funkce: 19. 12. 2000

zánik funkce: 27. 2. 2004

Havlíčkův Brod 114, 580 01, Česká republika

Pavel Pytlík

Člen představenstva

První vztah: 29. 3. 2001 - Poslední vztah: 7. 5. 2004

vznik funkce: 19. 12. 2000

zánik funkce: 27. 2. 2004

Havlíčkův Brod 28, 580 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Vacek

Předseda představenstva

První vztah: 23. 5. 2000 - Poslední vztah: 7. 5. 2004

vznik členství: 23. 5. 2000

zánik členství: 27. 2. 2004

vznik funkce: 23. 5. 2000

zánik funkce: 27. 2. 2004

Jihlavská 72, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Milan Venc

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 5. 2000 - Poslední vztah: 7. 5. 2004

vznik členství: 23. 5. 2000

zánik členství: 27. 2. 2004

vznik funkce: 23. 5. 2000

zánik funkce: 27. 2. 2004

Havlíčkův Brod 4, 580 01, Česká republika

František Špaček

Člen představenstva

První vztah: 23. 5. 2000 - Poslední vztah: 7. 5. 2004

vznik členství: 23. 5. 2000

zánik členství: 27. 2. 2004

Havlíčkův Brod 15, 580 01, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost samostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 5. 5. 2021

1.Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2.Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

do 5. 5. 2021 od 16. 5. 2017

Členové představenstva zastupují společnost dva společně, ledaže představenstvo svým rozhodnutím pověří jednotlivého člena představenstva, aby v určitém rozsahu nebo po určitou dobu zastupoval společnost samostatně. To nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

do 16. 5. 2017 od 1. 1. 2016

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 1. 1. 2016 od 12. 3. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.

do 12. 3. 2014 od 23. 7. 2009

Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají za společnost vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je mu udělena představenstvem.

do 23. 7. 2009 od 15. 9. 2008

Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva.

do 15. 9. 2008 od 23. 5. 2000

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Petr Hájek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2024

vznik členství: 3. 4. 2024

vznik funkce: 3. 4. 2024

Smilova 2934, Pardubice, 530 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Miroslav Kessler

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 1. 2023

vznik členství: 1. 1. 2023

Polní 230, Dlouhá Loučka, 783 86, Česká republika

Mgr. Marian Petrek

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2022

vznik členství: 1. 8. 2022

Pichlova 2805, Pardubice, 530 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Hájek

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 3. 2024 - Poslední vztah: 20. 4. 2024

vznik členství: 2. 4. 2019

zánik členství: 2. 4. 2024

vznik funkce: 2. 4. 2019

zánik funkce: 2. 4. 2024

Smilova 2934, Pardubice, 530 02, Česká republika

Mgr. Antonín Vávra

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2021 - Poslední vztah: 25. 1. 2023

vznik členství: 2. 4. 2019

zánik členství: 31. 12. 2022

Čs. armády 237, Chrudim, 537 01, Česká republika

Pavlína Zelenková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 2019 - Poslední vztah: 15. 8. 2022

vznik členství: 1. 10. 2019

zánik členství: 31. 7. 2022

Za Parkem 886, Golčův Jeníkov, 582 82, Česká republika

Mgr. Antonín Vávra

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2019 - Poslední vztah: 5. 5. 2021

vznik členství: 2. 4. 2019

vznik funkce: 2. 4. 2019

zánik funkce: 27. 4. 2021

Čs. armády 237, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. Petr Hájek

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2019 - Poslední vztah: 29. 3. 2024

vznik členství: 2. 4. 2019

vznik funkce: 2. 4. 2019

Nezvalova 845, Chrudim, 537 01, Česká republika

Mgr. Vojtěch Pilař

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2019 - Poslední vztah: 5. 12. 2019

vznik členství: 1. 11. 2018

zánik členství: 30. 9. 2019

Sokolovská 514, Chrudim, 537 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Dana Koláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2016 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 31. 10. 2018

Herálec 521, 592 01, Česká republika

Jana Novotná

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2014 - Poslední vztah: 18. 3. 2016

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 30. 9. 2015

Zvěstovice 30, 582 82, Česká republika

Mgr. Antonín Vávra

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2014 - Poslední vztah: 3. 5. 2019

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 1. 4. 2019

vznik funkce: 1. 4. 2014

zánik funkce: 1. 4. 2019

Čs. armády 237, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. Petr Hájek

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2014 - Poslední vztah: 3. 5. 2019

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 1. 4. 2019

vznik funkce: 1. 4. 2014

zánik funkce: 1. 4. 2019

Nezvalova 845, Chrudim, 537 01, Česká republika

Miroslav Motl

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 14. 5. 2014

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 31. 3. 2014

Na Valech 832, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Ing. Darek Kysela

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 14. 5. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 31. 3. 2014

Hrubínova 173/8, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Hromek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 14. 5. 2014

vznik členství: 20. 6. 2013

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 20. 6. 2013

zánik funkce: 31. 3. 2014

Dr. Václava Peška 659, Chrudim, 537 01, Česká republika

Ing. Darek Kysela

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2011 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 31. 3. 2014

Hrubínova 173/8, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Motl

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2011 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

vznik členství: 18. 6. 2010

zánik členství: 31. 3. 2014

Na Valech 832, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Ing. Darek Kysela

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2011 - Poslední vztah: 16. 8. 2011

vznik členství: 21. 4. 2011

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 21. 4. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2011

Hrubínova 173/8, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Motl

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik členství: 18. 6. 2010

vznik funkce: 18. 6. 2010

zánik funkce: 20. 4. 2011

Na Valech 832, Chotěboř, 583 01, Česká republika

Ing. David Hromek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 20. 6. 2013

vznik funkce: 17. 6. 2008

zánik funkce: 20. 6. 2013

Dr. Václava Peška 659, Chrudim, 537 01, Česká republika

Mgr. Tomáš Kohoutek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik členství: 17. 6. 2008

zánik členství: 20. 4. 2011

Zlechovská 192/13, Prostějov, 796 04, Česká republika

Petr Kruntorád

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2007 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 23. 3. 2007

zánik členství: 18. 6. 2010

vznik funkce: 5. 4. 2007

zánik funkce: 18. 6. 2010

Havlíčkův Brod 101, 580 01, Česká republika

Vladimír Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 2007 - Poslední vztah: 6. 12. 2007

vznik členství: 16. 3. 2007

zánik členství: 8. 10. 2007

Mrač 93, 257 21, Česká republika

Petr Kruntorád

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2006 - Poslední vztah: 19. 4. 2007

vznik členství: 27. 2. 2004

zánik členství: 16. 3. 2007

vznik funkce: 2. 5. 2006

zánik funkce: 16. 3. 2007

Havlíčkův Brod 101, 580 01, Česká republika

Dušan Naňák

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 9. 2008

vznik členství: 28. 4. 2006

zánik členství: 17. 6. 2008

vznik funkce: 2. 5. 2006

zánik funkce: 17. 6. 2008

Slavníč 12, 582 55, Česká republika

Adolf Drahozal

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2004 - Poslední vztah: 19. 4. 2007

vznik členství: 5. 3. 2004

zánik členství: 23. 3. 2007

Hurtova Lhota 33, 580 01, Česká republika

Petr Kruntorád

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2004 - Poslední vztah: 13. 6. 2006

vznik členství: 27. 2. 2004

vznik funkce: 9. 3. 2004

zánik funkce: 2. 5. 2006

Havlíčkův Brod 101, 580 01, Česká republika

Václav Dočkal

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2004 - Poslední vztah: 13. 6. 2006

vznik členství: 27. 2. 2004

zánik členství: 29. 3. 2006

vznik funkce: 9. 3. 2004

zánik funkce: 29. 3. 2006

Havlíčkův Brod 105, 580 01, Česká republika

Adolf Drahozal

Předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2000 - Poslední vztah: 7. 5. 2004

vznik členství: 23. 5. 2000

zánik členství: 5. 3. 2004

vznik funkce: 23. 5. 2000

zánik funkce: 5. 3. 2004

Hurtova Lhota 33, 580 01, Česká republika

Petr Kruntorád

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2000 - Poslední vztah: 7. 5. 2004

vznik členství: 23. 5. 2000

zánik členství: 27. 2. 2004

vznik funkce: 23. 5. 2000

zánik funkce: 27. 2. 2004

Havlíčkův Brod 101, 580 01, Česká republika

Václav Dočkal

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2000 - Poslední vztah: 7. 5. 2004

vznik členství: 23. 5. 2000

zánik členství: 27. 2. 2004

Havlíčkův Brod 105, 580 01, Česká republika

Další vztahy firmy ZS Vysočina, a.s.

Historické vztahy

Jan Kubát

Prokura

První vztah: 23. 11. 2001 - Poslední vztah: 15. 9. 2008

Havlíčkův Brod 114, 580 01, Česká republika

Akcionář

Cerea, a.s.

První vztah: 5. 5. 2021

Dělnická 384, Pardubice Pardubičky, 530 03

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Místopředseda představenstva

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • Akcionář

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • Ing. Petr Hájek

  člen představenstva

  Smilova 2934, Pardubice, 530 02, Česká republika

 • Ing. Jaromír Machatý

  člen dozorčí rady

  Na Kopečku 1, Dolní Ředice, 533 75, Česká republika

 • Mgr. Marian Petrek

  člen dozorčí rady

  Pichlova 2805, Pardubice, 530 02, Česká republika

 • Ing. Jan Otčenášek

  Předseda dozorčí rady

  Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

 • Ing. František Turek

  Předseda představenstva

  Načešice 20, 538 03, Česká republika

 • Ing. Milan Fiedler

  člen představenstva

  Na Křenovce 476, Kostomlaty nad Labem, 289 21, Česká republika

Akcionář

Cerea, a.s.

První vztah: 22. 7. 2013 - Poslední vztah: 5. 5. 2021

Dělnická 384, Pardubice Pardubičky, 530 03

Akcionáři

Cerea, a.s., IČ: 46504940

Dělnická 384, Česká republika, Pardubice, 530 03

od 5. 5. 2021

Cerea, a.s., IČ: 46504940

Dělnická 384, Česká republika, Pardubice, 530 03

do 5. 5. 2021 od 22. 7. 2013

Zemědělské obchodní družstvo se sídlem ve Šmolovech, IČ: 00123072

Česká republika, Havlíčkův Brod, 580 01

do 29. 3. 2001 od 23. 5. 2000

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 1. 2001

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba strojů a zařízení
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 31. 1. 2001
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 31. 1. 2001
Přerušeno od 27. 7. 2016
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 1. 2001
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 1. 2001
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 1. 2001
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).