Hlavní navigace

ZEOS Brnířov a.s.

Firma ZEOS Brnířov a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 973, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 39 046 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00115380

Sídlo:

Brnířov 101, 345 06

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1976

DIČ:

CZ00115380

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
01620 Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
81290 Ostatní úklidové činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 973, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

ZEOS Brnířov a.s. od 4. 2. 2002

Obchodní firma

Zemědělské družstvo Brnířov, p. Kdyně, 345 06, okr. Domažlice do 4. 2. 2002 od 24. 10. 1990

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo Československo-sovětského přátelství v Brnířově do 24. 10. 1990 od 18. 5. 1960

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo v Brnířově do 18. 5. 1960 od 14. 9. 1951

Právní forma

Akciová společnost od 4. 2. 2002

Právní forma

Družstvo do 4. 2. 2002 od 14. 9. 1951

adresa

101
Brnířov 34506 od 23. 1. 2017

adresa

čp. 78
Brnířov 34506 do 27. 12. 2005 od 4. 2. 2002

adresa

Brnířov do 4. 2. 2002 od 14. 9. 1951

Předmět podnikání

zemědělská výroba od 22. 4. 2021

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí do 23. 1. 2017 od 24. 2. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 10. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 24. 2. 2014 od 18. 10. 2010

produkce a chov plemenných zvířat do 23. 1. 2017 od 18. 10. 2010

výroba osiv do 23. 1. 2017 od 18. 10. 2010

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů do 23. 1. 2017 od 18. 10. 2010

hostinská činnost do 23. 1. 2017 od 18. 10. 2010

rostlinná výroba - na pozemcích vlastních nebo pronajatých do 22. 4. 2021 od 18. 10. 2010

živočišná výroba - chov hospodářských zvířat za účelem získávání a výroby živočišných produktů do 22. 4. 2021 od 18. 10. 2010

zemědělská výroba se zaměřením: - rostlinná výroba na pozemcích vlastních nebo pronajatých - živočišná výroba - chov hospodářských zvířat za účelem získávání a výroby živočišných produktů do 18. 10. 2010 od 27. 12. 2005

produkce a chov plemenných zvířat do 18. 10. 2010 od 27. 12. 2005

výroba osiv do 18. 10. 2010 od 27. 12. 2005

hostinská činnost do 18. 10. 2010 od 28. 9. 1993

obchodní činnost - koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej do 18. 10. 2010 od 28. 9. 1993

opravy zemědělských strojů do 18. 10. 2010 od 28. 9. 1993

silniční motorová doprava do 18. 10. 2010 od 28. 9. 1993

2. pekařská výroba do 28. 7. 2000 od 27. 9. 1993

zemědělská výroba do 27. 12. 2005 od 27. 9. 1993

b) potravinářská výroba do 27. 9. 1993 od 25. 4. 1991

c) práce a služby pro členy, občany a jiné subjekty, prováděné dopravními a mechanizačními prostředky, opravářskou dílnu, stavební skupinou a závodní kuchyní do 27. 9. 1993 od 25. 4. 1991

d) obchodní činnost do 27. 9. 1993 od 25. 4. 1991

e) kovovýroba do 27. 9. 1993 od 25. 4. 1991

Družstvo poskytuje do 25. 4. 1991 od 1. 3. 1989

práce a služby pro občany svými dopravními a mechanizačními prostředky do 25. 4. 1991 od 1. 3. 1989

poskytuje opravářské práce zámečnické a stavební do 25. 4. 1991 od 1. 3. 1989

Předmětem jiné hospodářské činnosti je do 25. 4. 1991 od 1. 3. 1989

výroba kovových roštů včetně obalů do 25. 4. 1991 od 1. 3. 1989

stavební činnost s celkovým ročním objemem prací 600.000 Kčs do 1. 3. 1989 od 11. 12. 1978

II. Přidružená výroba: do 11. 12. 1978 od 29. 10. 1976

stavební činnost prováděná vlastními pracovníky pro cizí v rozsahu 10 pracovníků, roční objem 300.000 Kčs, činnost bude prováděna v rámci kooperačního seskupení. do 11. 12. 1978 od 29. 10. 1976

2. těžba písku a kamene do 29. 10. 1976 od 20. 11. 1970

3. výroba stavebních hmot do 29. 10. 1976 od 20. 11. 1970

4. kovářství, kolářství, stavební truhlářství, tesárna do 29. 10. 1976 od 20. 11. 1970

5. sedlářství, klempířství a opravářské práce do 29. 10. 1976 od 20. 11. 1970

6. nákladní doprava pro cizí Doprava povolena rozhodnutím ONV v Domažlicích ze dne 18. 11. 1970 na dobu od 1. 11. 1970 do 30. 6. 1971. do 29. 10. 1976 od 20. 11. 1970

7. sušení zemědělských plodin pro cizí do 29. 10. 1976 od 20. 11. 1970

neuveden do 20. 11. 1970 od 14. 9. 1951

Předmět činnosti

řeznictví a uzenářství do 28. 7. 2000 od 28. 9. 1993

Na základě rozhodnutí Okresního národního výboru - odbor dopravy v Domažlicích, č.j. dopr.: 182/90 ze dne 28. května 1990 se povoluje navrhovateli doprava věcí pro cizí potřebu nákladními automobily a traktory v počtu vozidel 15 na dobu do 31. prosince 1995. do 27. 9. 1993 od 4. 6. 1991

a) zemědělská výroba do 27. 9. 1993 od 25. 4. 1991

obchodní činnost do 25. 4. 1991 od 10. 1. 1991

Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě. do 25. 4. 1991 od 1. 3. 1989

Rozhodnutím odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Domažlice ze dne 6. července 1978 č.j. VLHZ 1060/78 byla družstvu povolena tato přidružená výroba: do 1. 3. 1989 od 11. 12. 1978

I. Hlavním předmětem činnosti je zemědělská velkovýroba. do 1. 3. 1989 od 29. 10. 1976

Rozhodnutím odboru dopravy Okresního národního výboru v Domažlicích ze dne 3. června 1976 byla družstvu povolena doprava pro cizí potřebu pod č.j. Doprav. 4371/76, na dobu do 31. prosince 1976. do 29. 10. 1976 od 10. 6. 1976

Rozhodnutím odboru Okresního národního výboru v Domažlicích byla družstvu povolena doprava pro cizí pod č.j. doprav./74 5690/1974 dne 3. 2. 1975 na dobu do 31. 12. 1975. do 29. 10. 1976 od 2. 4. 1975

1. zemědělská výroba do 29. 10. 1976 od 20. 11. 1970

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 23. 1. 2017 od 28. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 22. 4. 2021 od 28. 5. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 24. 2. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti ZEOS Brnířov a.s. přijala dne 25.2.2013 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti ZEOS Brnířov a.s., se sídlem Brnířov 101, PSČ 345 06, IČO 001 15 380 (dále jen "společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183 i a násl. obchodního zákoníku, je společnost Primagra, a.s., se sídlem Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31, IČO 45148155 (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni koná ní valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 36.066 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá ho dnota činí 92,37% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akci emi se podle čl. 9. odst. 2. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 92,37%. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 474,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posu dkem č. 470/08/2013 ze dne 18.1.2013 vypracovaným společnosti ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha - Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 26099306, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je sp olečnost EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Brno - Trnitá, Křenová 478/72, PSČ 602 00, IČO 60717068 (dále jen "obchodník"). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a j eho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. do 11. 4. 2019 od 12. 3. 2013

Zemědělské družstvo Brnířov, p. Kdyně, 345 06, okr. Domažlice změnilo právní formu na akciovou společnost rozhodnutím mimořádné členské chůze konané dne 30.11.2001. Rozhodnutím mimořádné členské schůze ze dne 30.11.2001 byla změněna právní forma družstva Zemědělské družstvo Brnířov, p. Kdyně, 345 06, okr. Domažlice zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v odd. Dr XXIV vložky 283 na akciovou společnost ZEOS Brnířov a.s.. Obchodní firma Zemědělské družstvo Brnířov, p. Kdyně, 345 06, okr. Domažlice, se převádí z odd. Dr XXIV vložky 283 do odd. B vložky 973. od 4. 2. 2002

Družstvo je členem: 1. Melioračního družstva okresu Domažlice v Horš. Týně, 2. Okresního výstavbového a bytového družstva okresu Domažlice, 3. Společného zemědělského podniku pro ŽV ve Staňkově, 4. Agrochemického podniku v Domažlicích. do 4. 2. 2002 od 29. 10. 1976

Rozhodnutím ustavující schůze ze dne 19. prosince 1959 byla sloučena Jednotná zemědělská družstva v Podzámčí, ve Starci, Prapořišti, Nové Vsi a ve Vítovkách s JZD Brnířov. do 4. 2. 2002 od 15. 2. 1960

Kapitál

Základní kapitál

vklad 39 046 000 Kč

od 22. 4. 2021

Základní kapitál

vklad 39 046 000 Kč

do 22. 4. 2021 od 4. 2. 2002

Základní kapitál

vklad Zapisované základní jmění činí 10 milionů Kč, slovy (desetmilionůkorun)

do 4. 2. 2002 od 27. 9. 1993
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 39 046 000 Kč, počet: 1 od 22. 4. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 39 046 000 Kč, počet: 1 do 22. 4. 2021 od 23. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 39 046 000 Kč, počet: 1 do 23. 1. 2017 od 19. 10. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 39 046 do 19. 10. 2015 od 4. 2. 2002

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Jan Novák

předseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2023

vznik členství: 2. 1. 2023

vznik funkce: 2. 1. 2023

Puclice 7, 345 61, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Roch

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2022

vznik členství: 28. 6. 2022

vznik funkce: 28. 6. 2022

Antala Staška 34/26, Cheb, 350 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2019

vznik členství: 2. 4. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 47 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jan Novák

předseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2018 - Poslední vztah: 16. 1. 2023

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 1. 1. 2023

vznik funkce: 3. 1. 2018

zánik funkce: 1. 1. 2023

Puclice 7, 345 61, Česká republika

Ing. Zdeněk Roch

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 7. 2017 - Poslední vztah: 18. 8. 2022

vznik členství: 27. 6. 2017

zánik členství: 27. 6. 2022

vznik funkce: 27. 6. 2017

zánik funkce: 27. 6. 2022

Antala Staška 34/26, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Zdeněk Roch

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2014 - Poslední vztah: 12. 7. 2017

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

vznik funkce: 2. 4. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2017

Antala Staška 34/26, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Zdeněk Roch

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2014 - Poslední vztah: 12. 7. 2017

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

vznik funkce: 2. 4. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2017

Antala Staška 34/26, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Jan Ryneš

předseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2014 - Poslední vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 2. 4. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2017

Lestkov 51, 349 53, Česká republika

Ing. Jan Ryneš

předseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2014 - Poslední vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 2. 4. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2017

Lestkov 51, 349 53, Česká republika

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2019

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 1. 4. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Ing. Zdeněk Roch

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2013 - Poslední vztah: 28. 5. 2014

vznik členství: 26. 6. 2012

Antala Staška 34/26, Cheb, 350 02, Česká republika

Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2013 - Poslední vztah: 28. 5. 2014

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2012

zánik funkce: 31. 3. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Hynčík

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 28. 5. 2014

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2012

zánik funkce: 31. 3. 2014

Nová Ves 11, 345 06, Česká republika

Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 29. 6. 2013

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2012

zánik funkce: 31. 3. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Roch

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 4. 8. 2013

vznik členství: 26. 6. 2012

Antala Staška 34/26, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Jan Šamberger

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2011 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 28. 7. 2011

zánik funkce: 26. 6. 2012

Milavče 106, 344 01, Česká republika

Ing. Václav Vízner

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2011 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 26. 6. 2012

Kout na Šumavě 66, 345 02, Česká republika

Ing. Zdeněk Hynčík

předseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2011 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 28. 7. 2011

zánik funkce: 26. 6. 2012

Nová Ves 11, 345 06, Česká republika

Ing. Josef Valečka

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2011 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 26. 6. 2012

Černíkov 13, 345 06, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Blanka Pittnerová

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2011 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 26. 6. 2012

Vranovská 238, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Ing. Jan Šamberger

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 8. 10. 2011

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

Milavče 106, 344 01, Česká republika

Ing. Václav Vízner

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 8. 10. 2011

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

Kout na Šumavě 66, 345 02, Česká republika

Ing. Josef Halavič

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 8. 10. 2011

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 29. 6. 2006

zánik funkce: 30. 6. 2011

Vranovská 238, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Ing. Zdeněk Hynčík

předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 8. 10. 2011

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 29. 6. 2006

zánik funkce: 30. 6. 2011

Nová Ves 11, 345 06, Česká republika

Ing. Josef Valečka

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 8. 10. 2011

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

Černíkov 13, 345 06, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Václav Krásnický

člen

První vztah: 4. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 4. 2. 2002

zánik členství: 29. 6. 2006

Hájek 24, Všeruby u Kdyně, 345 06, Česká republika

Marta Mrázová

člen

První vztah: 4. 2. 2002 - Poslední vztah: 17. 7. 2003

vznik členství: 4. 2. 2002

zánik členství: 7. 6. 2002

Vítovky čp. 8, 345 06, Česká republika

Marie Kaslová

člen

První vztah: 4. 2. 2002 - Poslední vztah: 17. 7. 2003

vznik členství: 4. 2. 2002

zánik členství: 7. 6. 2002

Prapořiště čp. 8, 345 06, Česká republika

Ing. Zdeněk Hynčík

předseda

První vztah: 4. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 4. 2. 2002

zánik členství: 29. 6. 2006

vznik funkce: 4. 2. 2002

zánik funkce: 29. 6. 2006

Nová Ves čp. 11, 345 06, Česká republika

Jan Kokaisl

člen

První vztah: 4. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 4. 2. 2002

zánik členství: 29. 6. 2006

Prapořiště čp. 51, 345 06, Česká republika

Jan Weiss

člen

První vztah: 4. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 4. 2. 2002

zánik členství: 29. 6. 2006

Rýzmberská ul. čp. 597, Kdyně, 345 06, Česká republika

Jitka Kaufnerová

člen

První vztah: 4. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 4. 2. 2002

zánik členství: 29. 6. 2006

Nová Ves čp. 30, 345 06, Česká republika

Ing. Josef Husník

místopředseda

První vztah: 4. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 4. 2. 2002

zánik členství: 29. 6. 2006

vznik funkce: 4. 2. 2002

zánik funkce: 29. 6. 2006

Prapořiště čp. 146, 345 06, Česká republika

Zdeněk Štípek

člen

První vztah: 4. 2. 2002 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 4. 2. 2002

zánik členství: 29. 6. 2006

Hluboká čp. 11, 345 06, Česká republika

Václav Krásnický

člen

První vztah: 30. 1. 2002 - Poslední vztah: 4. 2. 2002

vznik členství: 23. 3. 2001

Hájek 24, Všeruby u Kdyně, 345 06, Česká republika

Ing. Josef Husník

místopředseda

První vztah: 19. 8. 1998 - Poslední vztah: 4. 2. 2002

Prapořiště č. 146, Česká republika

Jan Weiss

člen

První vztah: 19. 8. 1998 - Poslední vztah: 4. 2. 2002

Rýzmberská 597, Kdyně, Česká republika

Jan Kokaisl

člen

První vztah: 19. 8. 1998 - Poslední vztah: 4. 2. 2002

Prapořiště 51, Česká republika

Jitka Kaufnerová

člen

První vztah: 19. 8. 1998 - Poslední vztah: 4. 2. 2002

Nová Ves 30, Česká republika

Ing. Josef Husník

člen

První vztah: 17. 2. 1997 - Poslední vztah: 19. 8. 1998

Prapořiště č. 146, Česká republika

Antonín Kazda

člen

První vztah: 17. 2. 1997 - Poslední vztah: 19. 8. 1998

Brnířov č. 81, Česká republika

František Kreuz

člen

První vztah: 17. 2. 1997 - Poslední vztah: 30. 1. 2002

zánik členství: 22. 3. 2001

Brnířov 27, Česká republika

Marie Kaslová

člen

První vztah: 17. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 2. 2002

Prapořiště 8, Česká republika

Věra Vavrochová

člen

První vztah: 28. 9. 1993 - Poslední vztah: 17. 2. 1997

Tržiště 534, Kdyně, Česká republika

Josef Neumajer, r.č. 511202/0168

člen

První vztah: 28. 9. 1993 - Poslední vztah: 17. 2. 1997

Prapořiště č. 3, Česká republika

Zdeněk Hůla

člen

První vztah: 28. 9. 1993 - Poslední vztah: 19. 8. 1998

Brnířov č. 7, Česká republika

Zdeněk Štípek

člen

První vztah: 28. 9. 1993 - Poslední vztah: 4. 2. 2002

Hluboká č. 11, Česká republika

Marie Seidlová

člen

První vztah: 16. 3. 1992 - Poslední vztah: 28. 9. 1993

Vítovky č. 119, p.Kdyně, 345 06, Česká republika

Karel Janda

člen

První vztah: 16. 3. 1992 - Poslední vztah: 17. 2. 1997

Rýzmberská č. 602, Kdyně, Česká republika

Václav Husník

člen

První vztah: 25. 4. 1991 - Poslední vztah: 17. 2. 1997

Nová Ves 38, 345 06, Česká republika

Karel Polanský

člen

První vztah: 30. 5. 1990 - Poslední vztah: 25. 4. 1991

Brnířov 91, Česká republika

Jan Hübel

člen

První vztah: 30. 5. 1990 - Poslední vztah: 16. 3. 1992

Markova 577, Kdyně, Česká republika

Ivo Motyčák

člen

První vztah: 30. 5. 1990 - Poslední vztah: 16. 3. 1992

Kout na Šumavě 262, Česká republika

Ing. Jiří Kozina

člen

První vztah: 30. 5. 1990 - Poslední vztah: 27. 9. 1993

E. Krásnohorské 39, Domažlice, Česká republika

Jan Černý

člen

První vztah: 30. 5. 1990 - Poslední vztah: 27. 9. 1993

Nová Ves 23, Česká republika

Oldřich Fichtl

člen

První vztah: 30. 5. 1990 - Poslední vztah: 28. 9. 1993

Brnířov 91, Česká republika

Josef Schamberger

člen

První vztah: 30. 5. 1990 - Poslední vztah: 28. 9. 1993

Brnířov 80, Česká republika

Věra Šešulková

člen

První vztah: 30. 5. 1990 - Poslední vztah: 28. 9. 1993

Prapořiště 70, Česká republika

Josef Polák

člen

První vztah: 30. 5. 1990 - Poslední vztah: 17. 2. 1997

Brnířov 91, Česká republika

Josef Berka

člen

První vztah: 30. 5. 1990 - Poslední vztah: 17. 2. 1997

Podzámčí 26, Česká republika

Václav Krásnický

místopředseda

První vztah: 30. 5. 1990 - Poslední vztah: 19. 8. 1998

Starokdyňská 508, Kdyně, Česká republika

Marta Mrázová

člen

První vztah: 30. 5. 1990 - Poslední vztah: 4. 2. 2002

Vítkovky 8, Česká republika

ing. Zdeněk Hynčík

předseda

První vztah: 30. 5. 1990 - Poslední vztah: 4. 2. 2002

Nová Ves 11, Česká republika

Marie Šupová

člen

První vztah: 29. 8. 1983 - Poslední vztah: 1. 3. 1989

Brnířov č. 45, Česká republika

Marta Mrázová

člen

První vztah: 23. 4. 1980 - Poslední vztah: 1. 3. 1989

Vítovky 8, Česká republika

Josef Schamberger

člen

První vztah: 23. 4. 1980 - Poslední vztah: 1. 3. 1989

Brnířov č. 80, Česká republika

Ing. Zdeněk Hynčík

člen

První vztah: 23. 4. 1980 - Poslední vztah: 1. 3. 1989

Na tržišti 543, Kdyně, Česká republika

Ing. Jiří Wuchterle

předseda

První vztah: 23. 4. 1980 - Poslední vztah: 30. 5. 1990

ul. V. Hubeného 427, Kdyně, Česká republika

Zdeněk Hůla

člen, zástupce předsedy

První vztah: 31. 12. 1976 - Poslední vztah: 30. 5. 1990

Brnířov čp. 7, Česká republika

Ing. Antonín Čuba

předseda

První vztah: 29. 4. 1976 - Poslední vztah: 23. 4. 1980

Běhařov č. 9, Česká republika

Václav Blahut

člen

První vztah: 5. 5. 1975 - Poslední vztah: 1. 3. 1989

Prapořiště čp. 38, Česká republika

Zdeněk Hynčík

člen

První vztah: 5. 5. 1975 - Poslední vztah: 23. 4. 1980

Kdyně čp. 286, Česká republika

Zdeněk Kresl

člen

První vztah: 5. 5. 1975 - Poslední vztah: 23. 4. 1980

Starec čp. 28, Česká republika

Antonín Hlaváč

člen

První vztah: 5. 5. 1975 - Poslední vztah: 1. 3. 1989

Brnířov čp. 78, Česká republika

Jiřina Šambergerová

člen

První vztah: 5. 5. 1975 - Poslední vztah: 1. 3. 1989

Prapořiště čp. 54, Česká republika

Jan Hübl

člen

První vztah: 5. 5. 1975 - Poslední vztah: 1. 3. 1989

Markova ul., Kdyně, Česká republika

Zdeněk Hůla

člen, zástupce předsedy

První vztah: 15. 3. 1972 - Poslední vztah: 31. 12. 1976

Brnířov čp. 7, Česká republika

Jana Blahutová

člen

První vztah: 15. 3. 1972 - Poslední vztah: 5. 5. 1975

Prapořiště čp. 38, Česká republika

Josef Janda

člen

První vztah: 15. 3. 1972 - Poslední vztah: 5. 5. 1975

Hluboká čp. 32, Česká republika

Miloslav Schweiner

člen

První vztah: 15. 3. 1972 - Poslední vztah: 5. 5. 1975

Podzámčí čp. 10, Česká republika

Josef Seidl

člen

První vztah: 15. 3. 1972 - Poslední vztah: 23. 4. 1980

Vítovky čp. 119, Česká republika

Marie Mazancová

člen

První vztah: 15. 3. 1972 - Poslední vztah: 23. 4. 1980

Nová Ves čp. 20, Česká republika

Marie Turková

člen

První vztah: 15. 3. 1972 - Poslední vztah: 23. 4. 1980

Brnířov čp. 1, Česká republika

František Vogeltanz

člen

První vztah: 15. 3. 1972 - Poslední vztah: 29. 8. 1983

Nová Ves čp. 2, Česká republika

Václav Trnka

člen, zástupce předsedy

První vztah: 15. 4. 1969 - Poslední vztah: 15. 3. 1972

Brnířov čp. 81, Česká republika

Zdeněk Kresl

člen

První vztah: 15. 4. 1969 - Poslední vztah: 15. 3. 1972

Starec čp. 19, Česká republika

Josef Mráz

člen

První vztah: 15. 4. 1969 - Poslední vztah: 15. 3. 1972

Vítovky čp. 8, Česká republika

František Dufek

člen

První vztah: 15. 4. 1969 - Poslední vztah: 15. 3. 1972

Nová Ves čp. 35, Česká republika

Václav Husník

člen

První vztah: 15. 4. 1969 - Poslední vztah: 5. 5. 1975

Nová Ves čp. 38, Česká republika

Stanislav Koudela

člen

První vztah: 15. 4. 1969 - Poslední vztah: 5. 5. 1975

Prapořiště čp. 70, Česká republika

Václav Wisner

člen

První vztah: 15. 4. 1969 - Poslední vztah: 5. 5. 1975

Starec čp. 6, Česká republika

Ing. Jaroslav Živnůstka

předseda

První vztah: 15. 4. 1969 - Poslední vztah: 29. 4. 1976

Brnířov čp. 81, Česká republika

Karel Ticháček

člen

První vztah: 15. 4. 1969 - Poslední vztah: 23. 4. 1980

Podzámčí čp. 5, Česká republika

Václav Kaiser

člen

První vztah: 15. 4. 1969 - Poslední vztah: 1. 3. 1989

Prapořiště čp. 29, Česká republika

Josef Šamberger

člen

První vztah: 15. 4. 1969 - Poslední vztah: 1. 3. 1989

Brnířov čp. 80, Česká republika

Josef Neumajer

člen

První vztah: 28. 4. 1966 - Poslední vztah: 15. 4. 1969

Prapořiště čp. 3, Česká republika

Václav Blahut

člen

První vztah: 28. 4. 1966 - Poslední vztah: 15. 4. 1969

Prapořiště čp. 38, Česká republika

Josef Husník

člen

První vztah: 28. 4. 1966 - Poslední vztah: 15. 4. 1969

Nová Ves čp. 38, Česká republika

Josef Šterber

člen

První vztah: 28. 4. 1966 - Poslední vztah: 15. 4. 1969

Starec čp. 44, Česká republika

Ing. Josef Holub

člen

První vztah: 28. 4. 1966 - Poslední vztah: 15. 4. 1969

Kdyně, Česká republika

Václav Trnka

člen

První vztah: 28. 4. 1966 - Poslední vztah: 15. 4. 1969

Brnířov čp. 81, Česká republika

Helena Kreutzová

člen

První vztah: 28. 4. 1966 - Poslední vztah: 15. 3. 1972

Nová Ves čp. 61, Česká republika

Anna Paskudová

člen

První vztah: 28. 4. 1966 - Poslední vztah: 15. 3. 1972

Hluboká čp. 27, Česká republika

Marie Havlová

člen

První vztah: 23. 4. 1964 - Poslední vztah: 28. 4. 1966

Podzámčí 1, Česká republika

Josef Janda

člen

První vztah: 23. 4. 1964 - Poslední vztah: 28. 4. 1966

Brnířov čp. 80, Česká republika

Antonín Wiezner

člen

První vztah: 23. 4. 1964 - Poslední vztah: 28. 4. 1966

Starec čp. 25, Česká republika

Václav Bohatý

člen

První vztah: 23. 4. 1964 - Poslední vztah: 28. 4. 1966

Prapořiště 16, Česká republika

Anna Ticháčková

člen

První vztah: 23. 4. 1964 - Poslední vztah: 28. 4. 1966

Brnířov 20, Česká republika

Matěj Tulačka

člen

První vztah: 23. 4. 1964 - Poslední vztah: 28. 4. 1966

Prapořiště čp. 60, Česká republika

Marie Mazancová

člen

První vztah: 23. 4. 1964 - Poslední vztah: 28. 4. 1966

Nová Ves 20, Česká republika

Václav Jindra

člen

První vztah: 23. 4. 1964 - Poslední vztah: 15. 4. 1969

Hluboká čp. 26, Česká republika

Josef Weber

předseda

První vztah: 23. 4. 1964 - Poslední vztah: 15. 4. 1969

Brnířov 12, Česká republika

Zdeněk Hůla

člen

První vztah: 23. 4. 1964 - Poslední vztah: 15. 3. 1972

Brnířov čp. 7, Česká republika

Josef Husník

člen

První vztah: 23. 4. 1964 - Poslední vztah: 15. 3. 1972

Brnířov čp. 10, Česká republika

Václav Blahut

člen

První vztah: 15. 2. 1960 - Poslední vztah: 23. 4. 1964

Prapořiště 38, Česká republika

Barbora Jandová

člen

První vztah: 15. 2. 1960 - Poslední vztah: 23. 4. 1964

Brnířov 78, Česká republika

Zdeněk Housar

člen

První vztah: 15. 2. 1960 - Poslední vztah: 23. 4. 1964

Kdyně 137, Česká republika

Karel Ticháček

člen

První vztah: 15. 2. 1960 - Poslední vztah: 23. 4. 1964

Podzámčí 5, Česká republika

Karel Seidl

člen

První vztah: 15. 2. 1960 - Poslední vztah: 23. 4. 1964

Prapořiště 55, Česká republika

Václav Fořt

člen

První vztah: 15. 2. 1960 - Poslední vztah: 28. 4. 1966

Starec 18, Česká republika

František Vogltanz

člen

První vztah: 15. 2. 1960 - Poslední vztah: 15. 4. 1969

Nová Ves 2, Česká republika

Josef Seidl

člen

První vztah: 15. 2. 1960 - Poslední vztah: 15. 4. 1969

Vítovky 17, Česká republika

František Šimek

člen

První vztah: 15. 2. 1960 - Poslední vztah: 15. 4. 1969

Nová Ves 13, Česká republika

Jaroslav Jančík

člen

První vztah: 3. 5. 1956 - Poslední vztah: 15. 2. 1960

Brnířov č. 23, Česká republika

Jan Weber

člen

První vztah: 3. 5. 1956 - Poslední vztah: 15. 2. 1960

Brnířov č. 36, Česká republika

Julie Šefčíková

člen

První vztah: 3. 5. 1956 - Poslední vztah: 23. 4. 1964

Brnířov č. 67, Česká republika

Josef Hamata

člen

První vztah: 21. 5. 1954 - Poslední vztah: 3. 5. 1956

Brnířov č. 18, Česká republika

Františka Husníková

člen

První vztah: 21. 5. 1954 - Poslední vztah: 3. 5. 1956

Brnířov č. 4, Česká republika

Antonín Mrožek

člen

První vztah: 21. 5. 1954 - Poslední vztah: 15. 2. 1960

Brnířov č. 78, Česká republika

Václav Horník

člen

První vztah: 21. 5. 1954 - Poslední vztah: 23. 4. 1964

Prapořiště, Česká republika

Josef Husník, rolník

člen

První vztah: 14. 9. 1951 - Poslední vztah: 21. 5. 1954

Brnířov 10, Česká republika

Julie Mrožková, v zemědělství

člen

První vztah: 14. 9. 1951 - Poslední vztah: 21. 5. 1954

Brnířov 78, Česká republika

Antonín Ticháček, rolník

místopředseda

První vztah: 14. 9. 1951 - Poslední vztah: 15. 2. 1960

Brnířov 20, Česká republika

Jiří Turek, rolník

člen

První vztah: 14. 9. 1951 - Poslední vztah: 15. 2. 1960

Brnířov 1, Česká republika

Josef Veber, rolník

předseda

První vztah: 14. 9. 1951 - Poslední vztah: 23. 4. 1964

Brnířov 12, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost s amostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kte rou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 22. 4. 2021

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 22. 4. 2021 od 23. 1. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c)samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 23. 1. 2017 od 21. 3. 2014

Za představenstvo navenek jménem společnosti jednají členové představenstva takto : a) společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, ve všech ostatních záležitostech; b) samostatně člen představenstva, jehož k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu představenstva pověří svým rozhodnutím; c) společně všichni členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných účastnických podílů.

do 21. 3. 2014 od 22. 11. 2012

Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti navenek jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva anebo dva členové představenstva. b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva anebo dva členové představenstva

do 22. 11. 2012 od 4. 2. 2002

Představenstvo je složené z 11 členů. Způsob jednání: a) zastupování: Navenek jedná předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. b) podepisování: K napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda s uvedením své funkce. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je zapotřebí podpisu alespoň dvou členů představenstva.

do 4. 2. 2002 od 27. 9. 1993

Způsob zastupování: Předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. V době jeho nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda. Způsob podepisování: Pokud vnitrodružstevní předpisy nesvěřují podepisování písemností jiným funkcionářům, podepisuje je předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda.

do 27. 9. 1993 od 1. 3. 1989

Představenstvo se skládá z 11 členů, volených na dobu 5 let. Zastupování: Předseda jedná jménem družstva navenek. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Místopředseda je oprávněn jednat v rozsahu své působnosti dané stanovami, popř. pracovního a organizačního řádu družstva. Přijímat závazky jménem družstva však může jen na základě zmocnění daného předsedou. Podpisování: Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje vedle předsedy další člen představenstva - pokud mají finanční povahu - též ekonom družstva.

do 1. 3. 1989 od 29. 10. 1976

Představenstvo se skládá ze 13 členů. Zastupovati a podpisovati za družstvo jest oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva. Písemnosti finanční povahy podpisuje předseda a účetní.

do 29. 10. 1976 od 12. 4. 1962

Představenstvo se skládá z 9 členů. Zastupovati a podpisovati za družstvo jest oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva. Písemnosti finanční povahy podpisuje předseda a účetní.

do 12. 4. 1962 od 8. 9. 1958

Představenstvo se skládá z pěti až devíti členů. Zastupovati a podpisovati za družstvo jest oprávněn předseda spolu s jedním členem představenstva.

do 8. 9. 1958 od 24. 6. 1953

Podpisování za družstvo: K názvu družstva razítkem vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému připojí své podpisy předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. K zastupování družstva je oprávněn předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva.

do 24. 6. 1953 od 14. 9. 1951

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Libor Triner

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2021

vznik členství: 22. 4. 2021

Petrovice 17, 262 55, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Libor Triner

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2021 - Poslední vztah: 14. 5. 2021

vznik členství: 22. 4. 2021

Konečná 1112, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Ing. Lenka Korecká, Dis.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2019 - Poslední vztah: 22. 4. 2021

vznik členství: 27. 6. 2017

zánik členství: 22. 4. 2021

vznik funkce: 27. 6. 2017

zánik funkce: 22. 4. 2021

Nad náhonem 151, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Lenka Korecká, Dis.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2018 - Poslední vztah: 29. 11. 2019

vznik členství: 27. 6. 2017

vznik funkce: 27. 6. 2017

Kryšpínova 527/4, Praha, 111 01, Česká republika

Ing. Jan Kunžwart

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2017 - Poslední vztah: 22. 4. 2021

vznik členství: 27. 6. 2017

zánik členství: 22. 4. 2021

vznik funkce: 27. 6. 2017

zánik funkce: 22. 4. 2021

Školní 469, Bor, 348 02, Česká republika

Ing. Lenka Korecká, Dis.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2017 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 27. 6. 2017

vznik funkce: 27. 6. 2017

Kryšpínova 527/4, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Lenka Korecká, Dis.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2017 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 27. 6. 2017

vznik funkce: 27. 6. 2017

Kryšpínova 527/4, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Lenka Radošovská

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2017 - Poslední vztah: 22. 4. 2021

vznik členství: 27. 6. 2017

zánik členství: 22. 4. 2021

Tachov 68, 347 01, Česká republika

Ing. Lenka Korecká

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2017

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2012

zánik funkce: 26. 6. 2017

Kryšpínova 527/4, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Lenka Korecká

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2017

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2012

zánik funkce: 26. 6. 2017

Kryšpínova 527/4, Praha, 109 00, Česká republika

Lenka Radošovská

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2017

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

Tachov 68, 347 01, Česká republika

Lenka Radošovská

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2017

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

Tachov 68, 347 01, Česká republika

Ing. Jan Kunžwart

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2017

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2012

zánik funkce: 26. 6. 2017

Školní 469, Bor, 348 02, Česká republika

Ing. Jan Kunžwart

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2017

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2012

zánik funkce: 26. 6. 2017

Školní 469, Bor, 348 02, Česká republika

Ing. Jan Kunžwart

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 14. 8. 2015

vznik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

Školní 469, Bor, 348 02, Česká republika

Ing. Lenka Korecká

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2012

Kryšpínova 527/4, Praha, 109 00, Česká republika

Lenka Radošovská

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 26. 6. 2012

Tachov 68, 347 01, Česká republika

Emila Nováková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2011 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 26. 6. 2012

Mánesova 538, Domažlice, 344 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Hána

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2011 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 26. 6. 2012

Meclov 161, 345 21, Česká republika

Ing. Václav Kolář

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2011 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 26. 6. 2012

Čapka Choda 251, Domažlice, 344 01, Česká republika

Emila Nováková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 8. 10. 2011

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 29. 6. 2006

zánik funkce: 30. 6. 2011

Mánesova 538, Domažlice, 344 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Hána

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 8. 10. 2011

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

Meclov 161, 345 21, Česká republika

Ing. Václav Kolář

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2006 - Poslední vztah: 8. 10. 2011

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 29. 6. 2006

zánik funkce: 30. 6. 2011

Čapka-Choda 251, Domažlice, 344 01, Česká republika

Ing. Václav Vízner

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2005 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 2. 5. 2003

zánik členství: 29. 6. 2006

vznik funkce: 22. 6. 2005

zánik funkce: 29. 6. 2006

Kout na Šumavě čp. 66, 345 02, Česká republika

Lenka Koudelová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2005 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 29. 6. 2006

Kdyně 124, 345 06, Česká republika

Václav Grössl

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2004 - Poslední vztah: 27. 12. 2005

vznik členství: 2. 5. 2003

vznik funkce: 2. 5. 2003

zánik funkce: 18. 7. 2004

Brnířov čp. 51, 345 06, Česká republika

Ing. Václav Vízner

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2004 - Poslední vztah: 27. 12. 2005

vznik členství: 2. 5. 2003

Kout na Šumavě čp. 66, 345 02, Česká republika

František Mráz

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2004 - Poslední vztah: 9. 10. 2006

vznik členství: 24. 4. 2003

zánik členství: 29. 6. 2006

Nová Ves čp. 28, 345 06, Česká republika

Václav Grössl

předseda

První vztah: 4. 2. 2002 - Poslední vztah: 18. 6. 2004

vznik členství: 4. 2. 2002

zánik členství: 2. 5. 2003

Brnířov čp. 51, 345 06, Česká republika

Ing. Václav Vízner

člen

První vztah: 4. 2. 2002 - Poslední vztah: 18. 6. 2004

vznik členství: 4. 2. 2002

zánik členství: 2. 5. 2003

Kout na Šumavě čp. 66, 345 02, Česká republika

František Mráz

člen

První vztah: 4. 2. 2002 - Poslední vztah: 18. 6. 2004

vznik členství: 4. 2. 2002

zánik členství: 24. 4. 2003

Nová Ves čp. 28, 345 06, Česká republika

Primagra, a.s.

První vztah: 24. 2. 2014

Nádražní 310, Milín, 262 31

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

 • místopředseda představenstva

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • Akcionář

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Akcionáři

Primagra, a.s., IČ: 45148155

Nádražní 310, Česká republika, Milín, 262 31

od 24. 2. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 12. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 2. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).