Hlavní navigace

Lužanská zemědělská a.s.

Firma Lužanská zemědělská a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1499, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 152 242 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25253042

Sídlo:

Lužany 197, 507 06

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 7. 1996

DIČ:

CZ25253042

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
01500 Smíšené hospodářství
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
3317 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
431 Demolice a příprava staveniště
43320 Truhlářské práce
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
49410 Silniční nákladní doprava
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1499, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Lužanská zemědělská a.s. od 1. 7. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 1. 7. 1996

adresa

197
Lužany 50706 od 25. 6. 2014

adresa

197
Lužany 50706 do 25. 6. 2014 od 13. 8. 2001

adresa

Lužany do 13. 8. 2001 od 1. 7. 1996

Předmět podnikání

Truhlářství a podlahářství od 29. 5. 2015

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 29. 5. 2015

Zámečnictví, nástrojářství od 29. 5. 2015

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 29. 5. 2015

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 29. 5. 2015

Zpracování dat do 29. 5. 2015 od 13. 8. 2001

Opravy pracovních strojů do 29. 5. 2015 od 13. 8. 2001

Opravy silničních vozidel od 13. 8. 2001

Specializovaný maloobchod do 29. 5. 2015 od 13. 8. 2001

Velkoobchod do 29. 5. 2015 od 13. 8. 2001

Přípravné práce pro stavby do 29. 5. 2015 od 13. 8. 2001

Ubytovací služby do 29. 5. 2015 od 13. 8. 2001

Realitní činnost do 29. 5. 2015 od 13. 8. 2001

Specializované stavební činnosti do 29. 5. 2015 od 13. 8. 2001

Opravy motorových vozidel do 13. 8. 2001 od 5. 8. 1996

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v rámci živnosti volné) do 13. 8. 2001 od 5. 8. 1996

Zemní práce do 13. 8. 2001 od 5. 8. 1996

Ubytovací činnost - neveřejná ubytovna Lužany do 13. 8. 2001 od 5. 8. 1996

Automatizované zpracování dat do 13. 8. 2001 od 5. 8. 1996

Opravy zemědělských strojů do 13. 8. 2001 od 5. 8. 1996

Truhlářství do 29. 5. 2015 od 5. 8. 1996

Silniční motorová doprava nákladní do 29. 5. 2015 od 5. 8. 1996

Zámečnictví do 29. 5. 2015 od 5. 8. 1996

Zemědělská výroba od 1. 7. 1996

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti přijala dne 21. 3. 2019 následující usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Lužanská zemědělská, a.s. (dále jen společnost), IČO 252 53 042, se sídlem č.p. 197, 507 06 Lužany, je ve smyslu § 375 zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen zákon o obchodních korporacích) společnost Cerea, a.s. (dále jen hlavní akcionář), IČO 465 04 940, se sídlem Pardubice, Dělnická 384, PSČ 531 25. Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě vlastní hlavní akcionář ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,21% základního kapitálu společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy a b) s nimiž je spojen 96,21% podíl na hlasovacích právech ve společnosti. b) Přechod akcií Všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k těmto ostatním akciím přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 384 zákona o obchodních korporacích. c) Výše protiplnění Valná hromada určuje podle § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích výši přiměřeného protiplnění v penězích za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že vlastníci přecházejících akcií mají právo na protiplnění ve výši 124 072,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, ve výši 12 407,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a ve výši 1 241,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění doložil hlavní akcionář v souladu s § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích znaleckým posudkem vypracovaným společností Moore Stephens ZNALEX, s. r. o., Nádražní 344/23, 150 00, Praha 5, IČ: 260 99 306, pod č. 1069/131/2018, která je znalcem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích společnosti tak, že je předají pověřenému obchodníkovi s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a. s. (dále jen obchodník), se sídlem Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno. Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění tomuto obchodníkovi a jeho potvrzením doložil tuto skutečnost společnosti. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že protiplnění obchodník poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. do 17. 6. 2019 od 21. 3. 2019

Valná hromada společnosti konaná dne 16.6.2017 přijala toto usnesení: (1) Podle § 416, § 421, odst. (1) a (2), písm. b) zákona o obchodních korporacích a podle § 516 zákona o obchodních korporacích a v souladu s ustanovením článku 28 stanov společnosti, se snižuje základní kapitál společnosti tímto způsobem a za těchto podmínek: a) Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost vlastní 48 ks akcií série A o jednotlivé jmenovité hodnotě 100.000 Kč, dále 456 ks akcií série B o jednotlivé jmenovité hodnotě 10.000 Kč a dále 507 ks akcií série C o jednotlivé jmenovité hodnotě 1.000 Kč, to vše akcie o celkové jmenovité hodnotě 9.867.000 Kč, které společnost nabyla v souladu s ustanovením § 301 zákona o obchodních korporacích a usnesením valné hromady ze dne 22.4.2016, a tyto akcie dosud nebyly zcizeny. b) Základní kapitál se snižuje o částku 9.867.000,-Kč, která odpovídá jmenovité hodnotě vlastních akcií v majetku společnosti. Základní kapitál se snižuje na novou výši 152.242.000,- Kč. Snížení základního kapitálu se provádí jen s využitím vlastních akcií společnosti podle § 521, odst. (1) zákona o obchodních korporacích. Vlastní akcie v počtu 48 kusů o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za jednu akcii, 456 kusů o jmenovité hodnotě 10.000 Kč za jednu akcii a 507 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč za jednu akcii, společnost podle § 522 zákona o obchodních korporacích použije tak, že je po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí. c) Dochází k nominálnímu snížení základního kapitálu, v jehož důsledku se nemění výše vlastního kapitálu společnosti. Společnost nebude vyplácet ani nakládat s žádnou částkou odpovídající snížení základního kapitálu. d) Vzetí akcií z oběhu losováním se neprovádí. Ke snížení základního kapitálu se využívají výhradně vlastní akcie společnosti v jejím majetku. e) Základní kapitál se nesnižuje na základě návrhu akcionářů. f) V důsledku snížení základního kapitálu nebudou společnosti předkládány akcie, protože ke snížení budou využity výhradě vlastní akcie společnosti v jejím majetku. g) Snížením základního kapitálu neklesne základní kapitál společnosti pod výši stanovenou § 246, odst. (2) zákona o obchodních korporacích ani se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů ve smyslu § 517 zákona o obchodních korporacích. h) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby zajistilo postup podle § 519 zákona o obchodních korporacích, tedy aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby zajistilo postup podle § 518, odst. (2) zákona o obchodních korporacích, tedy aby bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem zveřejnilo usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu v obchodním věstníku s výzvou věřitelům společnosti, aby přihlásili své pohledávky za společností s požadavkem na jejich uspokojení nebo přiměřené zajištění. j) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby zajistilo postup podle § 518, odst. (1) a (3) zákona o obchodních korporacích, tedy aby do 30 dnů od zápisu tohoto usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku písemně oznámilo rozhodnutí o snížení základního kapitálu všem známým věřitelům společnosti, jejichž pohledávky vznikly před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku a vyzvalo je, aby do 90 dnů od obdržení oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění oznámení v obchodním věstníku, přihlásili své pohledávky s požadavkem na jejich uspokojení nebo přiměřené zajištění. k) Účinky snížení základního kapitálu nastávají podle § 467, odst. (1) zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu s novou výší základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v § 467, odst. (2) zákona o obchodních korporacích. l) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zajistilo postup podle § 522 zákona o obchodních korporacích, tedy aby vlastní akcie společnosti, použité ke snížení základního kapitálu, fyzicky zničilo a vyhotovilo o tom písemný protokol, který uchová v archivu společnosti. (2) Podle § 416, § 421, odst. (1) a (2), písm. a) zákona o obchodních korporacích a v souladu s ustanovením článku 13., oddíl A), odst. 2., písm. a), článku 14., odst. 4. a stanovami společnosti, dojde ke změně stanov společnosti v důsledku tohoto rozhodnutí. do 5. 5. 2021 od 15. 9. 2017

Valná hromada společnosti konaná dne 16.6.2017 přijala toto usnesení: (1) Podle § 416, § 421, odst. (1) a (2), písm. b) zákona o obchodních korporacích a podle § 516 zákona o obchodních korporacích a v souladu s ustanovením článku 28 stanov společnosti, se snižuje základní kapitál společnosti tímto způsobem a za těchto podmínek: a) Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost vlastní 48 ks akcií série A o jednotlivé jmenovité hodnotě 100.000 Kč, dále 456 ks akcií série B o jednotlivé jmenovité hodnotě 10.000 Kč a dále 507 ks akcií série C o jednotlivé jmenovité hodnotě 1.000 Kč, to vše akcie o celkové jmenovité hodnotě 9.867.000 Kč, které společnost nabyla v souladu s ustanovením § 301 zákona o obchodních korporacích a usnesením valné hromady ze dne 22.4.2016, a tyto akcie dosud nebyly zcizeny. b) Základní kapitál se snižuje o částku 9.867.000,-Kč, která odpovídá jmenovité hodnotě vlastních akcií v majetku společnosti. Základní kapitál se snižuje na novou výši 151.242.000,- Kč. Snížení základního kapitálu se provádí jen s využitím vlastních akcií společnosti podle § 521, odst. (1) zákona o obchodních korporacích. Vlastní akcie v počtu 48 kusů o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč za jednu akcii, 456 kusů o jmenovité hodnotě 10.000 Kč za jednu akcii a 507 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1000 Kč za jednu akcii, společnost podle § 522 zákona o obchodních korporacích použije tak, že je po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí. c) Dochází k nominálnímu snížení základního kapitálu, v jehož důsledku se nemění výše vlastního kapitálu společnosti. Společnost nebude vyplácet ani nakládat s žádnou částkou odpovídající snížení základního kapitálu. d) Vzetí akcií z oběhu losováním se neprovádí. Ke snížení základního kapitálu se využívají výhradně vlastní akcie společnosti v jejím majetku. e) Základní kapitál se nesnižuje na základě návrhu akcionářů. f) V důsledku snížení základního kapitálu nebudou společnosti předkládány akcie, protože ke snížení budou využity výhradě vlastní akcie společnosti v jejím majetku. g) Snížením základního kapitálu neklesne základní kapitál společnosti pod výši stanovenou § 246, odst. (2) zákona o obchodních korporacích ani se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů ve smyslu § 517 zákona o obchodních korporacích. h) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby zajistilo postup podle § 519 zákona o obchodních korporacích, tedy aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. i) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby zajistilo postup podle § 518, odst. (2) zákona o obchodních korporacích, tedy aby bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem zveřejnilo usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu v obchodním věstníku s výzvou věřitelům společnosti, aby přihlásili své pohledávky za společností s požadavkem na jejich uspokojení nebo přiměřené zajištění. j) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby zajistilo postup podle § 518, odst. (1) a (3) zákona o obchodních korporacích, tedy aby do 30 dnů od zápisu tohoto usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku písemně oznámilo rozhodnutí o snížení základního kapitálu všem známým věřitelům společnosti, jejichž pohledávky vznikly před zápisem tohoto usnesení do obchodního rejstříku a vyzvalo je, aby do 90 dnů od obdržení oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění oznámení v obchodním věstníku, přihlásili své pohledávky s požadavkem na jejich uspokojení nebo přiměřené zajištění. k) Účinky snížení základního kapitálu nastávají podle § 467, odst. (1) zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu s novou výší základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po splnění podmínek uvedených v § 467, odst. (2) zákona o obchodních korporacích. l) Valná hromada pověřuje představenstvo, aby po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zajistilo postup podle § 522 zákona o obchodních korporacích, tedy aby vlastní akcie společnosti, použité ke snížení základního kapitálu, fyzicky zničilo a vyhotovilo o tom písemný protokol, který uchová v archivu společnosti. (2) Podle § 416, § 421, odst. (1) a (2), písm. a) zákona o obchodních korporacích a v souladu s ustanovením článku 13., oddíl A), odst. 2., písm. a), článku 14., odst. 4. a stanovami společnosti, dojde ke změně stanov společnosti v důsledku tohoto rozhodnutí. do 15. 9. 2017 od 27. 7. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 29. 5. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 29. 5. 2015 od 25. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 9 do 29. 5. 2015 od 25. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu podle § 777 odst.2 zák.č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech do 29. 5. 2015 od 25. 6. 2014

Valná hromada společnosti konaná dne 27.4.2007 přijala toto usnesení: - Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost je vlastníkem vlastních akcií, které má ve svém majetku, které nabyl v roce 2006. - Rozsah snížení základního kapitálu a způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Základní kapitál bude snížen z dosavadních 164 141 000,--Kč o 2 032 000,--Kč na novou výši základního kapitálu, která bude po snížení činit 162 109 000,--Kč. Ke snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má ve svém majetku, a to 19 akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,--Kč znějících na jméno, 12 akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,--Kč znějících na jméno, a 12 akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,--Kč znějících na jméno. Tyto akcie budou znehodnoceny. - Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: O částku odpovídající snížení základního kapitálu bude snížen základní kapitál v rozvaze společnosti v pasivech a v rozvaze společnosti v pasivech budou vymazány vlastní akcie. do 5. 5. 2021 od 15. 5. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 152 242 000 Kč

od 10. 11. 2017

Základní kapitál

vklad 162 109 000 Kč

do 10. 11. 2017 od 25. 1. 2008

Základní kapitál

vklad 164 141 000 Kč

do 25. 1. 2008 od 1. 7. 1996
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 152 242 000 Kč, počet: 1 od 17. 6. 2019
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 923 do 17. 6. 2019 od 10. 11. 2017
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 264 do 17. 6. 2019 od 10. 11. 2017
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 302 do 17. 6. 2019 od 10. 11. 2017
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 971 do 10. 11. 2017 od 13. 10. 2016
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 720 do 10. 11. 2017 od 13. 10. 2016
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 809 do 10. 11. 2017 od 13. 10. 2016
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 809 do 13. 10. 2016 od 18. 6. 2016
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 720 do 13. 10. 2016 od 18. 6. 2016
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 971 do 13. 10. 2016 od 18. 6. 2016
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 809 do 18. 6. 2016 od 25. 1. 2008
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 720 do 18. 6. 2016 od 25. 1. 2008
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 971 do 18. 6. 2016 od 25. 1. 2008
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 732 do 25. 1. 2008 od 11. 7. 2006
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 990 do 25. 1. 2008 od 11. 7. 2006
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 821 do 25. 1. 2008 od 11. 7. 2006
kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 732 do 11. 7. 2006 od 15. 7. 2004
kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 821 do 11. 7. 2006 od 15. 7. 2004
kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 990 do 11. 7. 2006 od 15. 7. 2004
akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 248 do 15. 7. 2004 od 1. 7. 1996
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 460 do 15. 7. 2004 od 1. 7. 1996
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 741 do 15. 7. 2004 od 1. 7. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Petr Hájek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 3. 2024

vznik členství: 8. 9. 2021

vznik funkce: 8. 9. 2021

Smilova 2934, Pardubice, 530 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Marian Petrek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2023

vznik členství: 1. 1. 2023

Pichlova 2805, Pardubice, 530 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Martina Flečková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2021

vznik členství: 8. 9. 2021

vznik funkce: 8. 9. 2021

Jičín 17, 506 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Petr Hájek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2021 - Poslední vztah: 29. 3. 2024

vznik členství: 8. 9. 2021

vznik funkce: 8. 9. 2021

Nezvalova 845, Chrudim, 537 01, Česká republika

Mgr. Antonín Vávra

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2019 - Poslední vztah: 1. 2. 2023

vznik členství: 1. 10. 2019

zánik členství: 31. 12. 2022

Čs. armády 237, Chrudim, 537 01, Česká republika

Mgr. Vojtěch Pilař

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2017 - Poslední vztah: 6. 12. 2019

vznik členství: 7. 9. 2016

zánik členství: 30. 9. 2019

Sokolovská 514, Chrudim, 537 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Martina Flečková

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2016 - Poslední vztah: 6. 9. 2021

vznik členství: 7. 9. 2016

zánik členství: 7. 9. 2021

Jičín 17, 506 01, Česká republika

Mgr. Vojtěch Pilař

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2016 - Poslední vztah: 4. 3. 2017

vznik členství: 7. 9. 2016

Víta Nejedlého 638, Chrudim, 537 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Hájek

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2016 - Poslední vztah: 6. 9. 2021

vznik členství: 7. 9. 2016

zánik členství: 7. 9. 2021

vznik funkce: 12. 9. 2016

zánik funkce: 7. 9. 2021

Nezvalova 845, Chrudim, 537 01, Česká republika

Přemysl Roudný

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 25. 4. 2014

zánik členství: 24. 4. 2015

vznik funkce: 25. 4. 2014

zánik funkce: 24. 4. 2015

Úlibice 33, 507 07, Česká republika

Ing. Josef Knap

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 25. 4. 2014

zánik členství: 24. 4. 2015

Partyzánů 349, Pardubice, 530 09, Česká republika

Václav Luks

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 25. 4. 2014

zánik členství: 24. 4. 2015

vznik funkce: 25. 4. 2014

zánik funkce: 24. 4. 2015

Kacákova Lhota 64, 506 01, Česká republika

Miloš Slivko

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 25. 4. 2014

zánik členství: 24. 4. 2015

Jičín 7, 506 01, Česká republika

Marie Srbová

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 25. 4. 2014

zánik členství: 24. 4. 2015

Lužany 17, 507 06, Česká republika

Ivan Matějka

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 25. 4. 2014

zánik členství: 24. 4. 2015

Jarošovská 145, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Valentina Šmejdová

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 25. 4. 2014

zánik členství: 24. 4. 2015

Lužany 204, 507 06, Česká republika

Ing. Milan Krátký

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 25. 4. 2014

zánik členství: 24. 4. 2015

Třebnouševes 12, 508 01, Česká republika

Ing. Martina Flečková

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 25. 4. 2014

zánik členství: 24. 4. 2015

Jičín 17, 506 01, Česká republika

Ing. Jan Víška

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 25. 4. 2014

Májová 874/19, Praha 6, 165 00, Česká republika

Přemysl Roudný

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 25. 4. 2014

vznik funkce: 24. 4. 2009

zánik funkce: 25. 4. 2014

Úlibice 33, 507 07, Česká republika

Josef Kosejk

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 25. 4. 2014

Jičín 19, 506 01, Česká republika

Ing. Josef Knap

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 25. 4. 2014

Partyzánů 349, Pardubice, 530 09, Česká republika

Josef Luštický

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 25. 4. 2014

Konecchlumí 95, 507 05, Česká republika

Miloš Slivko

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 25. 4. 2014

Jičín 7, 506 01, Česká republika

Ivan Matějka

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 25. 4. 2014

M. Koněva 146, Jičín, 506 01, Česká republika

Marie Srbová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 25. 4. 2014

Lužany 17, 507 06, Česká republika

Václav Luks

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 25. 4. 2014

vznik funkce: 24. 4. 2009

zánik funkce: 25. 4. 2014

Na Příkopech 64, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Jan Víška

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 24. 6. 2009

vznik členství: 23. 4. 2004

zánik členství: 24. 4. 2009

Májová 874/19, Praha 6, 165 00, Česká republika

Přemysl Roudný

Předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 24. 6. 2009

vznik členství: 23. 4. 2004

zánik členství: 24. 4. 2009

vznik funkce: 23. 4. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2009

Úlibice 33, 507 07, Česká republika

Josef Kosejk

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 24. 6. 2009

vznik členství: 23. 4. 2004

zánik členství: 24. 4. 2009

Jičín 19, 506 01, Česká republika

Ing. Josef Knap

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 24. 6. 2009

vznik členství: 23. 4. 2004

zánik členství: 24. 4. 2009

Partyzánů 349, Pardubice, 530 09, Česká republika

Václav Luks

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 24. 6. 2009

vznik členství: 23. 4. 2004

zánik členství: 24. 4. 2009

vznik funkce: 23. 4. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2009

Kacákova Lhota 64, 506 01, Česká republika

Josef Luštický

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 24. 6. 2009

vznik členství: 23. 4. 2004

zánik členství: 24. 4. 2009

Konecchlumí 95, 507 05, Česká republika

Miloš Slivko

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 24. 6. 2009

vznik členství: 23. 4. 2004

zánik členství: 24. 4. 2009

Jičín 7, 506 01, Česká republika

Ing. Milan Krátký

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 24. 6. 2009

vznik členství: 23. 4. 2004

zánik členství: 24. 4. 2009

Zahradní 402, Ostroměř, 507 52, Česká republika

Ivan Matějka

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 24. 6. 2009

vznik členství: 23. 4. 2004

zánik členství: 24. 4. 2009

M. Koněva 146, Jičín, 506 01, Česká republika

Přemysl Roudný

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2001 - Poslední vztah: 15. 7. 2004

vznik členství: 1. 7. 1996

vznik funkce: 1. 7. 1996

Úlibice 33, 507 07, Česká republika

Josef Kosejk

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2001 - Poslední vztah: 15. 7. 2004

vznik členství: 1. 7. 1996

Jičín 19, 506 01, Česká republika

Ing. Josef Knap

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2001 - Poslední vztah: 15. 7. 2004

vznik členství: 1. 7. 1996

Partyzánů 349, Pardubice, 530 09, Česká republika

Václav Luks

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 7. 2004

Kacákova Lhota 64, 506 01, Česká republika

Josef Luštický

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 7. 2004

Konecchlumí 95, 507 05, Česká republika

Miloš Slivko

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 7. 2004

Jičín 7, 506 01, Česká republika

Josef Bučma

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 20. 9. 1999

Úlibice 66, 507 07, Česká republika

Josef Plechatý

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 20. 9. 1999

Úlibice 4, 507 07, Česká republika

Ing. Jan Víška

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 20. 9. 1999

Májová 874/19, Praha 6, 165 00, Česká republika

Přemysl Roudný

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 13. 8. 2001

Úlibice 33, 507 07, Česká republika

Josef Kosejk

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 13. 8. 2001

Jičín 19, 506 01, Česká republika

Ing. Josef Knap

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 13. 8. 2001

Partyzánů 349, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Milan Krátký

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 15. 7. 2004

Sobčice 61, 508 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Bc. David Sedláček

Předseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2023

vznik členství: 1. 4. 2023

vznik funkce: 3. 4. 2023

Dolní Přím 114, 503 16, Česká republika

Ing. Milan Škvor

Člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2021

vznik členství: 8. 9. 2021

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 47 vztahů k této osobě

Ing. Milan Fiedler

Místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

vznik funkce: 1. 7. 2021

Na Křenovce 476, Kostomlaty nad Labem, 289 21, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Josef Zmatlík

Předseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2021 - Poslední vztah: 4. 5. 2023

vznik členství: 8. 9. 2021

zánik členství: 31. 3. 2023

vznik funkce: 8. 9. 2021

zánik funkce: 31. 3. 2023

Jarošov 484, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Josef Zmatlík

předseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2016 - Poslední vztah: 6. 9. 2021

vznik členství: 7. 9. 2016

zánik členství: 7. 9. 2021

vznik funkce: 7. 9. 2016

zánik funkce: 7. 9. 2021

Jarošov 484, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. František Turek

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2016 - Poslední vztah: 26. 7. 2021

vznik členství: 7. 9. 2016

zánik členství: 30. 6. 2021

vznik funkce: 7. 9. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2021

Načešice 20, 538 03, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2016 - Poslední vztah: 6. 9. 2021

vznik členství: 7. 9. 2016

zánik členství: 7. 9. 2021

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Ing. Josef Zmatlík

Statutární ředitel

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 13. 10. 2016

vznik funkce: 24. 4. 2015

zánik funkce: 6. 9. 2016

Jarošov 484, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Josef Zmatlík

Předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 25. 4. 2014

zánik členství: 24. 4. 2015

vznik funkce: 25. 4. 2014

zánik funkce: 24. 4. 2015

Jarošov 484, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Otto Köstinger

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 25. 4. 2014

zánik členství: 24. 4. 2015

vznik funkce: 25. 4. 2014

zánik funkce: 24. 4. 2015

Erbenova 1049, Jičín, 506 01, Česká republika

Josef Holý

Člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2015

vznik členství: 25. 4. 2014

zánik členství: 24. 4. 2015

Jičín 165, 506 01, Česká republika

Ing. Josef Zmatlík

předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 25. 4. 2014

vznik funkce: 24. 4. 2009

zánik funkce: 25. 4. 2014

Jarošov 484, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Otto Köstinger

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 25. 4. 2014

vznik funkce: 24. 4. 2009

zánik funkce: 25. 4. 2014

Erbenova 1049, Jičín, 506 01, Česká republika

Josef Holý

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2009 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 24. 4. 2009

zánik členství: 25. 4. 2014

Jičín 166, 506 01, Česká republika

Ing. Josef Zmatlík

Předseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 24. 6. 2009

vznik členství: 23. 4. 2004

zánik členství: 24. 4. 2009

vznik funkce: 23. 4. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2009

Jarošov 484, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Otto Köstinger

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 24. 6. 2009

vznik členství: 23. 4. 2004

zánik členství: 24. 4. 2009

vznik funkce: 23. 4. 2004

zánik funkce: 24. 4. 2009

Erbenova 1049, Jičín, 506 01, Česká republika

Josef Holý

Člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 24. 6. 2009

vznik členství: 23. 4. 2004

zánik členství: 24. 4. 2009

Jičín 166, 506 01, Česká republika

Ing. Josef Zmatlík

Předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2001 - Poslední vztah: 15. 7. 2004

vznik členství: 1. 7. 1996

vznik funkce: 1. 7. 1996

Jarošov 484, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Otto Köstinger

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 8. 2001 - Poslední vztah: 15. 7. 2004

vznik členství: 1. 7. 1996

vznik funkce: 1. 7. 1996

Erbenova 1049, Jičín, 506 01, Česká republika

Josef Holý

Člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2001 - Poslední vztah: 15. 7. 2004

vznik členství: 1. 7. 1996

Jičín 166, 506 01, Česká republika

Ing. Josef Zmatlík

Předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 13. 8. 2001

Jarošov 484, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Otto Köstinger

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 13. 8. 2001

Erbenova 1049, Jičín, 506 01, Česká republika

Josef Holý

Člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1996 - Poslední vztah: 13. 8. 2001

Jičín 166, 506 01, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost samostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 5. 5. 2021

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 5. 5. 2021 od 17. 6. 2019

Společnost zastupuje navenek členové představenstva takto : a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím

do 17. 6. 2019 od 13. 10. 2016

Společnost zastupuje navenek statutární ředitel

do 13. 10. 2016 od 29. 5. 2015

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a společnost zavazuje představenstvo, a to buď předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně.

do 29. 5. 2015 od 15. 5. 2007

Jednat za společnost a zavazovat ji jsou oprávněni samostatně předseda představenstva, který je zapsán v obchodním rejstříku, ostatní členové představenstva jednají za společnost vždy dva společně. Společnost mohou zastupovat též zaměstnanci či jiné osoby na základě plné moci. Jiní zaměstnanci společnosti jsou oprávněni činit jménem společnosti jen právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů nebo je to v hospodářském styku obvyklé. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce: - předseda představenstva a to vždy samostatně - ostatní členové představenstva vždy dva společně - další zaměstnanci v rozsahu udělené plné moci.

do 15. 5. 2007 od 1. 7. 1996

Další vztahy firmy Lužanská zemědělská a.s.

Historické vztahy

Přemysl Roudný

Předseda správní rady

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 13. 10. 2016

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 6. 9. 2016

vznik funkce: 24. 4. 2015

zánik funkce: 6. 9. 2016

Úlibice 33, 507 07, Česká republika

Václav Luks

Místopředseda správní rady

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 13. 10. 2016

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 6. 9. 2016

vznik funkce: 24. 4. 2015

zánik funkce: 6. 9. 2016

Kacákova Lhota 64, 506 01, Česká republika

Miloš Slivko

Člen správní rady

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 13. 10. 2016

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 6. 9. 2016

Jičín 7, 506 01, Česká republika

Marie Srbová

Člen správní rady

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 13. 10. 2016

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 6. 9. 2016

Lužany 17, 507 06, Česká republika

Ivan Matějka

Člen správní rady

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 13. 10. 2016

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 6. 9. 2016

Jarošovská 145, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Valentina Šmejdová

Člen správní rady

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 13. 10. 2016

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 6. 9. 2016

Lužany 204, 507 06, Česká republika

Ing. Martina Flečková

Člen správní rady

První vztah: 29. 5. 2015 - Poslední vztah: 13. 10. 2016

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 6. 9. 2016

Jičín 17, 506 01, Česká republika

Akcionář

Cerea, a.s.

První vztah: 17. 6. 2019

Dělnická 384, Pardubice Pardubičky, 530 03

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

 • Místopředseda představenstva

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • Akcionář

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • Ing. Petr Hájek

  člen představenstva

  Smilova 2934, Pardubice, 530 02, Česká republika

 • Ing. Jaromír Machatý

  člen dozorčí rady

  Na Kopečku 1, Dolní Ředice, 533 75, Česká republika

 • Mgr. Marian Petrek

  člen dozorčí rady

  Pichlova 2805, Pardubice, 530 02, Česká republika

 • Ing. Jan Otčenášek

  Předseda dozorčí rady

  Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

 • Ing. František Turek

  Předseda představenstva

  Načešice 20, 538 03, Česká republika

 • Ing. Milan Fiedler

  člen představenstva

  Na Křenovce 476, Kostomlaty nad Labem, 289 21, Česká republika

Akcionáři

Cerea, a.s., IČ: 46504940

Dělnická 384, Česká republika, Pardubice, 530 03

od 17. 6. 2019

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 7. 1996

Živnosti

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 23. 7. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 7. 1996
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 22. 7. 1996
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 7. 1996
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 7. 1996
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 7. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).