Hlavní navigace

Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s.

Firma Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 24495, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 5 070 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00104493

Sídlo:

Nepoměřice 73, 285 11

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1976

DIČ:

CZ00104493

Aktuální kontaktní údaje Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
01130 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
014 Živočišná výroba
03220 Sladkovodní akvakultura
10890 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
3317 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
3811 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
452 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
469 Nespecializovaný velkoobchod
4941 Silniční nákladní doprava

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 24495, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl od 22. 4. 1993

Obchodní firma

Zemědělské družstvo Onomyšl se sídlem v Nepoměřicích do 22. 4. 1993 od 7. 5. 1991

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo Onomyšl se sídlem v Nepoměřicích do 7. 5. 1991 od 4. 7. 1979

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo Onomyšl do 4. 7. 1979 od 12. 9. 1975

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo v Onomyšli do 12. 9. 1975 od 3. 1. 1951

Právní forma

Družstvo od 3. 1. 1951

adresa

73
Nepoměřice 28511 od 4. 7. 2014

adresa

Nepoměřice 73 do 4. 7. 2014 od 25. 3. 2003

adresa

Nepoměřice do 25. 3. 2003 od 12. 9. 1975

adresa

Onomyšl do 12. 9. 1975 od 3. 1. 1951

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 7. 2014

zámečnictví, nástrojářství od 4. 7. 2014

opravy silničních vozidel od 4. 7. 2014

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 4. 7. 2014

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 4. 7. 2014

zemědělská výroba od 22. 4. 1993

koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej do 4. 7. 2014 od 22. 4. 1993

zámečnictví do 4. 7. 2014 od 22. 4. 1993

opravy motorových vozidel do 4. 7. 2014 od 22. 4. 1993

výroba a opravy zemědělských strojů do 4. 7. 2014 od 22. 4. 1993

předmětem činnosti družstva je zemědělská výroba,potravinářská výroba,obchodní činnost,další hospodářské a jiné činnosti přispívající k rozvoji družstva a uspokojování a podpoře zájmů družstva do 22. 4. 1993 od 7. 5. 1991

předmětem jiné hospodářské činnosti je podle možností družstva,zejména provozování : a) zpracovávat zemědělské suroviny a vyrábět z nich potravinářské výrobky a tyto prodávat b) vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebě zemědělské,potravinářské výroby ostatním právnickým a fyzickým osobám c) dle svých možností poskytovat práce a služby všeho druhu pro občany d) v rámci doplňkové výroby provádět služby : - v dopravě - v opravách strojů a zámečnické práce - drobnou stavební činnost - skladování a třídění výrobků - úpravu a expedici osiv - prohrnování a posyp silnic - obchodní činnost do 22. 4. 1993 od 7. 5. 1991

provozování neveřejné silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu do 7. 5. 1991 od 7. 6. 1990

obchodní činnost do 7. 5. 1991 od 28. 3. 1990

dopravní služby pro organizaci,členy a občany, s platností do 31.12.1989 do 7. 6. 1990 od 10. 5. 1989

družstvo provozuje především zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě a jiných plochách,které užívá. do 7. 5. 1991 od 10. 5. 1989

Zpracovávání zemědělské suroviny a vyrábět z nich potravinářské výrobky. do 7. 5. 1991 od 10. 5. 1989

Vykonávání činností a výroba výrobků sloužících potřebě zemědělské a potravinářské výroby do 7. 5. 1991 od 10. 5. 1989

Dle svých možností poskytování práce a služeb pro občany,např. dopravu,práce fekálem,nakladačem,úpravy teréní,opravy motorových vozidel jednostopých i dvoustopých a jejich přívěsů,provozovat činnost mateřské školky a další služby. do 7. 5. 1991 od 10. 5. 1989

Prodej vlastních výrobků. do 7. 5. 1991 od 10. 5. 1989

V rámci družstevní spolupráce (§67 77D) se podílet na pěstování zemědělských produktů s jinými družstvy a socialistickými organizacemi a tyto pak může prodávat i svým členům. do 7. 5. 1991 od 10. 5. 1989

opravy vlastních zemědělských strojů do 7. 5. 1991 od 10. 5. 1989

drobná stavební činnost do 7. 5. 1991 od 10. 5. 1989

skladování a třídění výrobků do 7. 5. 1991 od 10. 5. 1989

drobné opravy pro cizí v dílnách do 7. 5. 1991 od 10. 5. 1989

úprava a expedice osiv do 7. 5. 1991 od 10. 5. 1989

prohrnování a posyp silnic do 7. 5. 1991 od 10. 5. 1989

dopravní služby s platností do 31.12.1988 do 10. 5. 1989 od 14. 12. 1988

dopravní služby s platností do 31.12.1987 do 14. 12. 1988 od 30. 6. 1987

dopravní služba s platností do 31.12.1986 do 30. 6. 1987 od 17. 9. 1985

dopravní služby s platností do 31.12.1984 do 17. 9. 1985 od 31. 5. 1984

dopravní služby s platností do 31.12.83 do 31. 5. 1984 od 29. 6. 1983

dopravní služby s platností do 31.12.1982 do 29. 6. 1983 od 23. 8. 1982

dopravní služby s platností do 31.12.1981 do 23. 8. 1982 od 2. 4. 1981

dopravní služby s platností do 31.12.1980 do 2. 4. 1981 od 29. 5. 1980

dopravní služby s platností do 31.12.1979 do 29. 5. 1980 od 14. 5. 1979

dopravní služby s platností do 31.12.78 do 14. 5. 1979 od 15. 3. 1978

dopravní služby s platností do 31.12.1977 do 15. 3. 1978 od 6. 12. 1977

dopravní služby s platností do 31.12.76 do 6. 12. 1977 od 17. 9. 1976

opravy vlastních zemědělských strojů do 10. 5. 1989 od 17. 9. 1976

drobná stavební činnost do 10. 5. 1989 od 17. 9. 1976

skladování a třídění výrobků do 10. 5. 1989 od 17. 9. 1976

drobné opravy pro cizí v dílnách do 10. 5. 1989 od 17. 9. 1976

úprava a expedice osiv,lámání kamene do 10. 5. 1989 od 17. 9. 1976

socialistická zemědělská velkovýroba ve smyslu zákona o JZD do 10. 5. 1989 od 16. 12. 1970

. do 16. 12. 1970 od 3. 1. 1951

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti přijala dne 20. 12. 2019 následující usnesení: I. Určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech je Petr Brant, Miskovice 97, PSČ: 28501, datum narození 4.4.1967 (dále jen Hlavní akcionář). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady společnosti Hlavním akcionářem (tj. ke dni 19.11.2019), jakož i k rozhodnému dni této valné hromady vlastní Hlavní akcionář 5 010 kusů akcií vydaných společností Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s., jejichž jmenovitá hodnota činí 98,81 % základního kapitálu společnosti Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s., s nimiž je spojen 98,81 % podíl na hlasovacích právech v společnosti Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s. II. rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem cenným papírům (listinným akciím) vydaným společností Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s. vlastněným jinými vlastníky cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen Přecho d cenných papírů). Přechod cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti). Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti provede představenstvo společnosti zápis vlastnick ého práva Hlavního akcionáře ke všem cenným papírům původně vlastněným ostatními vlastníky cenných papírů společnosti Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s. v seznamu akcionářů vedeném společností Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s. III. určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům cenných papírů společnosti Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s. protiplnění za jejich cenné papíry (listinné akcie), ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přech odu cenných papírů, ve výši 8.600,- Kč (slovy: osm tisíc šest set korun českých) za jeden cenný papír (listinnou akcii) o jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Protiplnění bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím pověřené osoby bez zbytečného odkladu kaž dému původnímu vlastníkovi cenných papírů po předání cenného papíru společnosti Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s., které v rámci Přechodu cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře. Dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů je předloží s polečnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva; v době prodlení nemohou požadovat protiplnění. do 14. 2. 2020 od 20. 12. 2019

Zemědělské obchodní družstvo Onomyšl změnilo svoji právní formu na akciovou společnost Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s. dle projektu změny právní formy ze dne 25. 4. 2019. od 1. 7. 2019

Družstvo se podřizuje ve smyslu ustanovení § 777, odst. 5, zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako celku. od 4. 7. 2014

Zapisuje se přijetí nových stanov pro transformaci družstva. do 14. 2. 2020 od 22. 4. 1993

Člen družstva ručí za případnou ztrátu na hospodářském výsledku družstva členským podílem. do 22. 4. 1993 od 7. 5. 1991

Usnesením členské schůze družstva,konané 14.2 a 15.2.1991 byly schváleny stanovy družstva. do 14. 2. 2020 od 7. 5. 1991

Usnesením výroční členské schůze družstva,konané dne 21.2.1990 byl přijat doplněk čl.3 stanov družstva. do 14. 2. 2020 od 28. 3. 1990

Člen družstva ručí za případnou ztrátu družstva částkou ve výši 2% z fondu odměn. Tyto budou vyůčtovány každoročně nejpozději do 31.3. následujícího roku. do 7. 5. 1991 od 10. 5. 1989

Usnesením členské schůze družstva ze dne 31.1.1988,2.2.1988 a 6.2.1988 byly schváleny nové stanovy. do 14. 2. 2020 od 10. 5. 1989

Rozhodnutím členské schůze dne 20.2.1987 byla přijata změna a doplňky vlastních stanov,potvrzené a zaregistrované radou ONV v K.Hoře dne 21.5.1987 pod poř.č.119 čj. VLHZ/599/87. do 14. 2. 2020 od 30. 6. 1987

Usnesením výroční členské schůze byly dne 16.2.1979 přijaty změny a doplňky čl.50 a stanov družstva schválené radou ONV v Kutné Hoře dne 31.5.1979 a zaregistrované pod poř.č. 263/79. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 14. 2. 2020 od 4. 7. 1979

Usnesením výroční členské schůze byly dne 27.2.1976 přijaty vlastní stanovy družstva schválené radou ONV v K.Hoře dne 29.6.76 a zaregistrované pod poř.č.188. do 14. 2. 2020 od 17. 9. 1976

Usnesením členské schůze konané dne 27.12.1974 a 28.2.1975 po schválení radou ONV v Kutné Hoře ze dne 12.8.1975. do 14. 2. 2020 od 12. 9. 1975

Ke dni 28.2.1975 sloučilo se JZD v Nepoměřicích se sídlem Nepoměřice,okr. Kutná Hora s tímto družstvem. do 14. 2. 2020 od 12. 9. 1975

Přijaty změny a doplňky čl.28,30,32 vlastních stanov družstva do 14. 2. 2020 od 12. 9. 1975

Rozhodnutím členské schůze konané dne 21.2.1974 byly přijaty změny a doplňky čl.19,25,39,40 vlastní stanovy družstva schválené radou ONV v K. Hoře dne 20.12.1974 a zaregistrované po poř.č.360. Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. do 14. 2. 2020 od 15. 1. 1975

Rozhodnutím členské schůze byly dne 26.2.1965 přijaty vlastní stanovy družstva,schválené ONV v K. Hoře dne 27.4.1965 a zaregistrované pod poř.č.54. do 14. 2. 2020 od 20. 5. 1965

Představenstvo se skládá z 11 členů. do 14. 2. 2020 od 20. 5. 1965

Představenstvo se skládá z 5-15 členů. do 20. 5. 1965 od 21. 5. 1962

Rozhodnutím členské schůze byly dne 25.11.1961 přijaty vlastní stanovy družstva,schválené radou ONV v K.Hoře dne 22.12.1961 a zaregistrované pod poř.č.35. do 14. 2. 2020 od 21. 5. 1962

Rozhodnutím členské schůze byly dne 7.3.1960 přijaty doplňky vlastních stanov,potvrzené a zaregistrované radou ONV v Kutné Hoře dne 17.12.1960.Změny se týkají vnitřních poměeů družstva. do 14. 2. 2020 od 9. 1. 1961

Představenstvo se skládá z 9 členů. do 21. 5. 1962 od 23. 6. 1960

Rozhodnutím členské schůze byly dne 7.1.1958 přijaty vlastní stanovy družstva,potvrzené radou ONV v Kutné Hoře dne 10.1.1958 a zaregistrované pod poř.č.22. do 14. 2. 2020 od 23. 6. 1960

Usnesením členské schůze konané dne 7.3.1960 po schválení rady ONV v Kutné Hoře ze dne 24.3.1960 sloučila se JZD v Křečovicích a v Milostíně s tímto družstvem. do 14. 2. 2020 od 5. 5. 1960

Členskou schůzí konanou dne 26.2.1955 bylo zvoleno představenstvo. do 14. 2. 2020 od 13. 4. 1955

Představenstvo se skládá z pěti až devíti členů. do 23. 6. 1960 od 9. 7. 1953

Právní poměry družstva jsou nyní založeny na vzorových stanovách jednotných zemědělských družstev,přijatých dne 15.2.1953 prvním celostátním sjezdem jednotných zemědělských družstev a schválených dne 17.2.1953 vládou Československé republiky. do 14. 2. 2020 od 9. 7. 1953

Výše členského podílu bude stanovena valnou hromadou. do 9. 7. 1953 od 3. 1. 1951

Členský podíl je splatný nejpozději do 6 měsíců od přijetí za člena. do 9. 7. 1953 od 3. 1. 1951

Ručení nejvýše dvojnásobkem členského podílu. do 9. 7. 1953 od 3. 1. 1951

Představenstvo se skládá z předsedy,místopředsedy a dalších 3-8 členů. do 9. 7. 1953 od 3. 1. 1951

Až do zvolení představenstva družstva vykonává jeho působnost přípravný výbor, který zastupuje a znamená stejným způsobem jako představenstvo. do 13. 4. 1955 od 3. 1. 1951

Družstvo bylo ustaveno podle § 5 odst. 2 zák.č. 69/49 Sb. usnesením Ústřední rady družstev zastoupené okresní družstevní radou v Kutné Hoře ze dne 7.7.1950. do 14. 2. 2020 od 3. 1. 1951

Kapitál

Základní kapitál

vklad 5 070 000 Kč

od 1. 7. 2019

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 1. 7. 2019 od 22. 4. 1993

Základní kapitál

vklad O

do 22. 4. 1993 od 3. 1. 1951
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 070 000 Kč, počet: 1 od 7. 5. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 070 do 7. 5. 2021 od 1. 7. 2019

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Václav Civín

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2022

vznik členství: 1. 1. 2022

vznik funkce: 1. 1. 2022

Polepy 118, 280 02, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2021

vznik členství: 1. 4. 2021

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 47 vztahů k této osobě

Jaromír Jeřábek

předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 14. 2. 2020

vznik funkce: 14. 2. 2020

Vavřinec 101, 285 04, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Miroslav Měšťánek

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 7. 2019

zánik členství: 31. 12. 2020

vznik funkce: 14. 2. 2020

Onomyšl 17, 285 04, Česká republika

Miroslav Macháček, DiS.

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2020 - Poslední vztah: 7. 2. 2022

vznik členství: 14. 2. 2020

zánik členství: 31. 12. 2021

vznik funkce: 14. 2. 2020

zánik funkce: 31. 12. 2021

Myštěves 77, 503 15, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Měšťánek

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2020 - Poslední vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 3. 2. 2020

Onomyšl 17, 285 04, Česká republika

Petr Brant

předseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2020 - Poslední vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 3. 2. 2020

zánik členství: 14. 2. 2020

vznik funkce: 3. 2. 2020

zánik funkce: 14. 2. 2020

Miskovice 97, 285 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Václav Civín

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 3. 2. 2020

zánik členství: 31. 12. 2020

vznik funkce: 3. 2. 2020

Polepy 118, 280 02, Česká republika

Ing. Jindřich Macháček

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2020 - Poslední vztah: 21. 5. 2021

vznik členství: 3. 2. 2020

zánik členství: 31. 3. 2021

vznik funkce: 3. 2. 2020

zánik funkce: 31. 3. 2021

Dolní Kralovice 49, 257 68, Česká republika

Ing. Miroslav Měšťánek

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2019 - Poslední vztah: 3. 2. 2020

vznik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2019

Onomyšl 17, 285 04, Česká republika

Hana Míchalová

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2019 - Poslední vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 1. 7. 2019

zánik členství: 14. 2. 2020

zánik funkce: 14. 2. 2020

Nepoměřice 23, 285 11, Česká republika

Ing. Jiří Zeman

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2019 - Poslední vztah: 3. 2. 2020

vznik členství: 1. 7. 2019

zánik členství: 3. 2. 2020

zánik funkce: 3. 2. 2020

Chlístovice 34, 285 04, Česká republika

Luděk Musílek

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2019 - Poslední vztah: 3. 2. 2020

vznik členství: 1. 7. 2019

zánik členství: 3. 2. 2020

zánik funkce: 3. 2. 2020

Onomyšl 16, 285 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ivana Kmochová

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2019 - Poslední vztah: 3. 2. 2020

vznik členství: 1. 7. 2019

zánik členství: 3. 2. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2019

zánik funkce: 3. 2. 2020

Nepoměřice 1, 285 04, Česká republika

Jaroslav Douda

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2019 - Poslední vztah: 3. 2. 2020

vznik členství: 1. 7. 2019

zánik členství: 3. 2. 2020

zánik funkce: 3. 2. 2020

Onomyšl 42, 285 04, Česká republika

Milan Urban

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2019 - Poslední vztah: 3. 2. 2020

vznik členství: 1. 7. 2019

zánik členství: 3. 2. 2020

zánik funkce: 3. 2. 2020

Onomyšl 31, 285 04, Česká republika

Ing. Miroslav Měšťánek

předseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 13. 5. 2016

vznik funkce: 23. 5. 2016

Onomyšl 17, 285 04, Česká republika

Hana Míchalová

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 13. 5. 2016

Nepoměřice 23, 285 11, Česká republika

Ing. Jiří Zeman

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 13. 5. 2016

Chlístovice 34, 285 04, Česká republika

Luděk Musílek

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 13. 5. 2016

Onomyšl 16, 285 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ivana Kmochová

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 13. 5. 2016

vznik funkce: 23. 5. 2016

Nepoměřice 1, 285 04, Česká republika

Jaroslav Douda

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 13. 5. 2016

Onomyšl 42, 285 04, Česká republika

Milan Urban

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 13. 5. 2016

Onomyšl 31, 285 04, Česká republika

Luděk Musílek

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2016 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 26. 5. 2006

zánik členství: 13. 5. 2016

vznik funkce: 30. 5. 2011

zánik funkce: 13. 5. 2016

Onomyšl 16, 285 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Luděk Musílek

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2016 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 26. 5. 2006

zánik členství: 13. 5. 2016

vznik funkce: 30. 5. 2011

zánik funkce: 13. 5. 2016

Onomyšl 16, 285 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Zeman

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 26. 5. 2006

zánik členství: 13. 5. 2016

Chlístovice 34, 285 04, Česká republika

Ing. Jiří Zeman

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 26. 5. 2006

zánik členství: 13. 5. 2016

Chlístovice 34, 285 04, Česká republika

Ing. Miroslav Měšťánek

předseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 26. 5. 2006

zánik členství: 13. 5. 2016

vznik funkce: 26. 5. 2006

zánik funkce: 13. 5. 2016

Onomyšl 17, 285 04, Česká republika

Ing. Miroslav Měšťánek

předseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 26. 5. 2006

zánik členství: 13. 5. 2016

vznik funkce: 26. 5. 2006

zánik funkce: 13. 5. 2016

Onomyšl 17, 285 04, Česká republika

Ing. Jiří Zeman

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 26. 5. 2006

Kralice 34, 285 04, Česká republika

Luděk Musílek

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 21. 1. 2016

vznik členství: 26. 5. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2011

Miletín 16, 285 04, Česká republika

Luděk Musílek

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2011 - Poslední vztah: 21. 1. 2016

vznik členství: 26. 5. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2011

Miletín 16, 285 04, Česká republika

Ing. Jiří Zeman

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 26. 5. 2006

vznik funkce: 26. 5. 2006

zánik funkce: 30. 5. 2011

Kralice 34, 285 04, Česká republika

Luděk Musílek

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2011

vznik členství: 26. 5. 2006

Miletín 16, 285 04, Česká republika

Ing. Miroslav Měšťánek

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 26. 5. 2006

vznik funkce: 26. 5. 2006

Onomyšl 17, 285 04, Česká republika

Hana Míchalová

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 26. 5. 2006

zánik členství: 13. 5. 2016

Nepoměřice 23, 285 11, Česká republika

Hana Míchalová

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 26. 5. 2006

zánik členství: 13. 5. 2016

Nepoměřice 23, 285 11, Česká republika

Milan Urban

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 26. 5. 2006

zánik členství: 13. 5. 2016

Miletín 31, 285 04, Česká republika

Milan Urban

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 26. 5. 2006

zánik členství: 13. 5. 2016

Miletín 31, 285 04, Česká republika

Ivana Kmochová

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 26. 5. 2006

zánik členství: 13. 5. 2016

Miletice 1, 285 04, Česká republika

Ivana Kmochová

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 26. 5. 2006

zánik členství: 13. 5. 2016

Miletice 1, 285 04, Česká republika

Jaroslav Douda

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 26. 5. 2006

zánik členství: 13. 5. 2016

Křečovice 42, 285 04, Česká republika

Jaroslav Douda

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 26. 5. 2006

zánik členství: 13. 5. 2016

Křečovice 42, 285 04, Česká republika

Ing. Miroslav Měšťánek

předseda

První vztah: 27. 8. 2005 - Poslední vztah: 23. 9. 2006

zánik členství: 11. 5. 2006

zánik funkce: 11. 5. 2006

Onomyšl 17 p. Uhlířské Janovice, Česká republika

Dušan Brandejský

člen

První vztah: 11. 10. 2001 - Poslední vztah: 27. 8. 2005

vznik funkce: 11. 5. 2001

zánik funkce: 27. 6. 2003

Nepoměřice 60, Nepoměřice, 285 11, Česká republika

Jaroslav Kakos

člen

První vztah: 11. 10. 2001 - Poslední vztah: 27. 8. 2005

vznik funkce: 11. 5. 2001

zánik funkce: 27. 6. 2003

Nepoměřice 71, Nepoměřice, 285 11, Česká republika

ing Jiří Zeman

místopředseda

První vztah: 11. 10. 2001 - Poslední vztah: 23. 9. 2006

zánik členství: 11. 5. 2006

vznik funkce: 11. 5. 2001

zánik funkce: 11. 5. 2006

p. Uhl. Janovice 34, Kralice 34, 285 04, Česká republika

Jiří Král

člen

První vztah: 11. 10. 2001 - Poslední vztah: 23. 9. 2006

zánik členství: 11. 5. 2006

vznik funkce: 11. 5. 2001

zánik funkce: 11. 5. 2006

p.Uhl. Janovice, Onomyšl 63, 285 04, Česká republika

Milan Urban

člen

První vztah: 11. 10. 2001 - Poslední vztah: 23. 9. 2006

zánik členství: 11. 5. 2006

vznik funkce: 11. 5. 2001

zánik funkce: 11. 5. 2006

p. Suchdol, Miletín 31, 285 02, Česká republika

Pavel Novák

člen

První vztah: 11. 10. 2001 - Poslední vztah: 23. 9. 2006

zánik členství: 11. 5. 2006

vznik funkce: 11. 5. 2001

zánik funkce: 11. 5. 2006

p.Uhl. Janovice, Onomyšl 63, 285 04, Česká republika

Josef Klečák

člen

První vztah: 8. 10. 1996 - Poslední vztah: 18. 3. 1998

Nepoměřice,Košice 19, okr. Kutná Hora, Česká republika

Jiří Šindelář

místopředseda

První vztah: 8. 10. 1996 - Poslední vztah: 11. 10. 2001

zánik funkce: 11. 5. 2001

Jindice, Onomyšl 28, 285 03, Česká republika

Libuše Brandejská

člen

První vztah: 8. 10. 1996 - Poslední vztah: 11. 10. 2001

Nepoměřice 60, 285 11, Česká republika

Bohuslav Sedláček

Člen

První vztah: 8. 10. 1996 - Poslední vztah: 23. 9. 2006

zánik členství: 11. 5. 2006

Jindice, Rozkoš 5, 285 03, Česká republika

Bohuslav Sedláček

Místopředseda

První vztah: 15. 9. 1994 - Poslední vztah: 8. 10. 1996

Rozkoš 5, Jindice, PSČ 285 03, Česká republika

Josef Chalupa

místopředseda

První vztah: 22. 4. 1993 - Poslední vztah: 15. 9. 1994

Miletice 9, Česká republika

Jaroslav Douda

člen

První vztah: 22. 4. 1993 - Poslední vztah: 8. 10. 1996

Křečovice 22, Česká republika

Josef Urban

člen

První vztah: 22. 4. 1993 - Poslední vztah: 8. 10. 1996

Miletín 31, Česká republika

Antonín Sykáček

člen

První vztah: 22. 4. 1993 - Poslední vztah: 8. 10. 1996

Nepoměřice 27, Česká republika

Bohuslav Sedláček

člen

První vztah: 22. 4. 1993 - Poslední vztah: 8. 10. 1996

Rozkoš 5, Česká republika

Vladimír Zinek

člen

První vztah: 22. 4. 1993 - Poslední vztah: 8. 10. 1996

Rozkoš 3, Česká republika

Jiří Šindelář

člen

První vztah: 22. 4. 1993 - Poslední vztah: 8. 10. 1996

Onomyšl 28, Česká republika

František Lajgner

člen

První vztah: 22. 4. 1993 - Poslední vztah: 8. 10. 1996

Miletín 47, Česká republika

Milan Kmoch

člen

První vztah: 22. 4. 1993 - Poslední vztah: 11. 10. 2001

zánik funkce: 11. 5. 2001

Miletice 1, Česká republika

Zdeněk Vojta

člen

První vztah: 22. 4. 1993 - Poslední vztah: 11. 10. 2001

zánik funkce: 11. 5. 2001

Nepoměřice 61, Česká republika

Bohuslav Kašpar

člen

První vztah: 22. 4. 1993 - Poslední vztah: 11. 10. 2001

zánik funkce: 11. 5. 2001

Onomyšl 27, Česká republika

Ing. Miroslav Měšťánek

předseda

První vztah: 22. 4. 1993 - Poslední vztah: 27. 8. 2005

Onomyšl 17 p.Jince, Česká republika

Hana Míchalová

člen

První vztah: 22. 4. 1993 - Poslední vztah: 23. 9. 2006

zánik členství: 11. 5. 2006

Nepoměřice, Česká republika

Ing. Miroslav Měšťánek

místopředseda

První vztah: 7. 5. 1991 - Poslední vztah: 22. 4. 1993

Onomyšl 17 p.Jince, Česká republika

Jana Douděrová

místopředseda

První vztah: 10. 5. 1989 - Poslední vztah: 7. 5. 1991

Košice 13, Česká republika

Ivan Jindra

člen

První vztah: 15. 3. 1989 - Poslední vztah: 10. 5. 1989

Nepoměřice 63, Česká republika

Josef Křelina St.

člen

První vztah: 15. 3. 1989 - Poslední vztah: 10. 5. 1989

Nepoměřice 29, Česká republika

Bohuslav Daneš

člen

První vztah: 15. 3. 1989 - Poslední vztah: 10. 5. 1989

Křečovice, Česká republika

Josef Urban

člen

První vztah: 15. 3. 1989 - Poslední vztah: 10. 5. 1989

Miletín 31, Česká republika

Libuše Nováková

člen

První vztah: 15. 3. 1989 - Poslední vztah: 10. 5. 1989

Onomyšl 44, Česká republika

Ing. Jaroslav Tichý

předseda

První vztah: 15. 3. 1989 - Poslední vztah: 22. 4. 1993

Tylova 574, Uhlířské Janovice, Česká republika

Jan Herel

člen

První vztah: 13. 4. 1987 - Poslední vztah: 10. 5. 1989

Košice 46,p.Nepoměřice, Česká republika

Bohumila Chalupová

člen

První vztah: 11. 6. 1984 - Poslední vztah: 15. 3. 1989

Onomyšl 43, Česká republika

Jaroslav Douda

člen

První vztah: 11. 6. 1984 - Poslední vztah: 15. 3. 1989

Křečovice 22, Česká republika

Josef Janoušek

člen

První vztah: 11. 6. 1984 - Poslední vztah: 10. 5. 1989

Onomyšl 60, Česká republika

Josef Douděra

člen

První vztah: 14. 4. 1983 - Poslední vztah: 13. 4. 1987

Košice 13, Česká republika

Jana Douděrová

člen

První vztah: 2. 4. 1981 - Poslední vztah: 10. 5. 1989

Košice 13, Česká republika

Robert Koudela

člen

První vztah: 4. 7. 1979 - Poslední vztah: 2. 4. 1981

Košice 48, Česká republika

Jan Kršňák

člen

První vztah: 4. 7. 1979 - Poslední vztah: 15. 3. 1989

Košice 5, Česká republika

Oldřich Zadražil

člen

První vztah: 4. 7. 1979 - Poslední vztah: 15. 3. 1989

Onomyšl 23, Česká republika

Josef Chalupa

člen

První vztah: 4. 7. 1979 - Poslední vztah: 15. 3. 1989

Miletice 9, Česká republika

František Kocourek

předseda

První vztah: 21. 12. 1976 - Poslední vztah: 15. 3. 1989

Onomyšl 25, Česká republika

Bohumil Kvasnička

člen

První vztah: 12. 9. 1975 - Poslední vztah: 4. 7. 1979

Nepoměřice 21, Česká republika

Josef Křelina

člen

První vztah: 12. 9. 1975 - Poslední vztah: 4. 7. 1979

Nepoměřice 29, Česká republika

František Strnad

člen

První vztah: 12. 9. 1975 - Poslední vztah: 4. 7. 1979

Miletice 13, Česká republika

Jaroslav Kakos

člen

První vztah: 12. 9. 1975 - Poslední vztah: 14. 4. 1983

Nepoměřice 40, Česká republika

Věra Nováková

člen

První vztah: 12. 9. 1975 - Poslední vztah: 11. 6. 1984

Košice 21, okres Kutná Hora, Česká republika

Josef Tvrdý

člen

První vztah: 12. 9. 1975 - Poslední vztah: 15. 3. 1989

Nepoměřice 2, Česká republika

Alois Vodička

člen

První vztah: 5. 6. 1972 - Poslední vztah: 12. 9. 1975

Onomyšl 49, Česká republika

Josef Kocourek

člen

První vztah: 5. 6. 1972 - Poslední vztah: 11. 6. 1984

Onomyšl 47, Česká republika

Josef Balvín

člen

První vztah: 5. 6. 1972 - Poslední vztah: 12. 9. 1975

Miletín 6, Česká republika

Růžena Zinková

člen

První vztah: 5. 6. 1972 - Poslední vztah: 12. 9. 1975

Rozkoš 3, Česká republika

Josef Komárek

člen

První vztah: 5. 6. 1972 - Poslední vztah: 12. 9. 1975

Křečovice 3, Česká republika

Jaroslava Zvoníková

člen

První vztah: 5. 6. 1972 - Poslední vztah: 11. 6. 1984

Miletín 11, Česká republika

František Kocourek

člen

První vztah: 7. 7. 1971 - Poslední vztah: 5. 6. 1972

Onomyšl 47, Česká republika

Ing. Bohuslav Rejholec

předseda

První vztah: 7. 7. 1971 - Poslední vztah: 21. 12. 1976

Kutná Hora, Žižkov 170, Česká republika

František Kocourek

předseda

První vztah: 13. 5. 1964 - Poslední vztah: 7. 7. 1971

Onomyšl 47, Česká republika

Anna Zinková

člen

První vztah: 13. 5. 1964 - Poslední vztah: 5. 6. 1972

Onomyšl 51, Česká republika

Jan Drobek

člen

První vztah: 13. 5. 1964 - Poslední vztah: 5. 6. 1972

Miletín 32, Česká republika

Alois Balvín

člen

První vztah: 13. 5. 1964 - Poslední vztah: 5. 6. 1972

Miletín 10, Česká republika

Anna Mikšíčková

člen

První vztah: 13. 5. 1964 - Poslední vztah: 12. 9. 1975

Rozkoš 10, Česká republika

František Kocourek

člen

První vztah: 5. 5. 1960 - Poslední vztah: 13. 5. 1964

Onomyšl 47, Česká republika

Antonín Novák

člen

První vztah: 5. 5. 1960 - Poslední vztah: 13. 5. 1964

Rozkoš 14, Česká republika

Josef Zajíc

člen

První vztah: 5. 5. 1960 - Poslední vztah: 13. 5. 1964

Rozkoš 1, Česká republika

Josef Komárek

člen

První vztah: 5. 5. 1960 - Poslední vztah: 7. 7. 1971

Křečovice, Česká republika

Josef Jahoda

člen

První vztah: 5. 5. 1960 - Poslední vztah: 5. 6. 1972

Křečovice, Česká republika

František Chalupa

člen

První vztah: 5. 5. 1960 - Poslední vztah: 5. 6. 1972

Miletín 14, Česká republika

Antonín Dejda

člen

První vztah: 5. 5. 1960 - Poslední vztah: 12. 9. 1975

Křečovice, Česká republika

Josef Štolba

člen

První vztah: 5. 5. 1960 - Poslední vztah: 4. 7. 1979

Onomyšl 50, Česká republika

Vladimír Maksa

člen

První vztah: 5. 5. 1960 - Poslední vztah: 15. 3. 1989

Onomyšl 20, Česká republika

Jan Kakos

člen

První vztah: 13. 4. 1955 - Poslední vztah: 5. 5. 1960

Onomyšl 9, Česká republika

Josef Vaněk

člen

První vztah: 13. 4. 1955 - Poslední vztah: 5. 5. 1960

Onomyšl 15, Česká republika

Miroslav Měšťánek

člen

První vztah: 13. 4. 1955 - Poslední vztah: 5. 5. 1960

Onomyšl 44, Česká republika

Alois Vodička

člen

První vztah: 13. 4. 1955 - Poslední vztah: 5. 5. 1960

Onomyšl 49, Česká republika

Josef Měšťánek

člen

První vztah: 13. 4. 1955 - Poslední vztah: 5. 5. 1960

Onomyšl 16, Česká republika

Alois Mašín

člen

První vztah: 13. 4. 1955 - Poslední vztah: 5. 5. 1960

Onomyšl 33, Česká republika

Karel Šindelář

člen

První vztah: 13. 4. 1955 - Poslední vztah: 5. 5. 1960

Onomyšl 28, Česká republika

Anna Zinková

člen

První vztah: 13. 4. 1955 - Poslední vztah: 5. 5. 1960

Onomyšl 52, Česká republika

Josef Kocourek

předseda

První vztah: 13. 4. 1955 - Poslední vztah: 13. 5. 1964

Onomyšl 47, Česká republika

Josef Kocourek

předseda přípravného výboru

První vztah: 3. 1. 1951 - Poslední vztah: 13. 4. 1955

Onomyšl, Česká republika

Marie Šindelářová

člen přípravného výboru

První vztah: 3. 1. 1951 - Poslední vztah: 13. 4. 1955

Onomyšl, Česká republika

Alois Vodička

místopředseda přípravného výboru

První vztah: 3. 1. 1951 - Poslední vztah: 13. 4. 1955

Onomyšl, Česká republika

Jindřich Peca

člen přípravného výboru

První vztah: 3. 1. 1951 - Poslední vztah: 13. 4. 1955

Onomyšl, Česká republika

Jaroslav Moravec

člen přípravného výboru

První vztah: 3. 1. 1951 - Poslední vztah: 13. 4. 1955

Onomyšl, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost s amostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kte rou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 7. 5. 2021

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) předseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 7. 5. 2021 od 1. 7. 2019

Za představenstvo jedná předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon,který činí představenstvo,předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň předsedy nebo místopředsedy a člena představenstva.

do 1. 7. 2019 od 31. 1. 1997

Za družstvo jedná a podpisuje předseda nebo místopředseda.

do 31. 1. 1997 od 10. 5. 1989

neuvedeno

do 10. 5. 1989 od 13. 4. 1955

Družstvo je oprávněn zastupovati předseda nebo místopředseda s jedním dalším členem představenstva. Podpisování za družstvo se děje tak,že pod název družstva připojí své podpisy předseda nebo místopředseda s jedním dalším členem představenstva.

do 13. 4. 1955 od 3. 1. 1951

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jakub Bojanovský

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2021

vznik členství: 1. 4. 2021

Mánesova 69/46, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Luboš Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2021

vznik členství: 14. 2. 2020

Čs. letců 152, Kutná Hora, 284 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Josef Kaluha

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 14. 2. 2020

vznik funkce: 14. 2. 2020

Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Luboš Novotný

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2020 - Poslední vztah: 7. 5. 2021

vznik členství: 14. 2. 2020

vznik funkce: 14. 2. 2020

zánik funkce: 30. 4. 2021

Čs. letců 152, Kutná Hora, 284 03, Česká republika

Ing. Milan Škvor

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2020 - Poslední vztah: 21. 5. 2021

vznik členství: 14. 2. 2020

zánik členství: 31. 3. 2021

vznik funkce: 14. 2. 2020

zánik funkce: 31. 3. 2021

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Zdeněk Douda

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2019 - Poslední vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 1. 7. 2019

zánik členství: 14. 2. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2019

zánik funkce: 14. 2. 2020

Onomyšl 42, 285 04, Česká republika

Zdeněk Kakos

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2019 - Poslední vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 1. 7. 2019

zánik členství: 14. 2. 2020

zánik funkce: 14. 2. 2020

Nepoměřice 40, 285 11, Česká republika

Vladimíra Sykáčková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2019 - Poslední vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 1. 7. 2019

zánik členství: 14. 2. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2019

zánik funkce: 14. 2. 2020

Nepoměřice 52, 285 11, Česká republika

Další vztahy firmy Zemědělská obchodní společnost Onomyšl, a.s.

3 fyzické osoby

Zdeněk Douda

předseda kontrolní komise

První vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 13. 5. 2016

vznik funkce: 19. 5. 2016

Onomyšl 42, 285 04, Česká republika

Zdeněk Kakos

člen kontrolní komise

První vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 13. 5. 2016

Nepoměřice 40, 285 11, Česká republika

Vladimíra Sykáčková

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 13. 7. 2016

vznik členství: 13. 5. 2016

vznik funkce: 19. 5. 2016

Nepoměřice 52, 285 11, Česká republika

Historické vztahy

Zdeněk Douda

předseda kontrolní komise

První vztah: 13. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 13. 5. 2016

vznik funkce: 19. 5. 2016

Onomyšl 42, 285 04, Česká republika

Zdeněk Kakos

člen kontrolní komise

První vztah: 13. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 13. 5. 2016

Nepoměřice 40, 285 11, Česká republika

Vladimíra Sykáčková

místopředseda kontrolní komise

První vztah: 13. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 13. 5. 2016

vznik funkce: 19. 5. 2016

Nepoměřice 52, 285 11, Česká republika

ZZN Polabí, a.s.

První vztah: 14. 2. 2020

K Vinici 1304, Kolín, 280 02

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Josef Kaluha

  člen představenstva

  Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

 • Ing. Václav Civín

  předseda představenstva

  Polepy 118, 280 02, Česká republika

 • JUDr. Věra Kličková

  místopředseda dozorčí rady

  Dělnická 782, Kolín, 280 02, Česká republika

 • Martin Bobek

  člen představenstva

  Žitná 7247/6, Bratislava, Slovenská republika

 • Ing. Jan Otčenášek

  člen dozorčí rady

  Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

 • Ing. Tomáš Serbus

  místopředseda představenstva

  Revoluční 364/52, Poděbrady, 290 01, Česká republika

 • Ing. Radek Zíta

  předseda dozorčí rady

  V Polích 184, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Akcionáři

ZZN Polabí, a.s., IČ: 45148210

K Vinici 1304, Česká republika, Kolín, 280 02

od 14. 2. 2020

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 10. 1992

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 20. 8. 1993
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 8. 12. 1992
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 8. 12. 1992
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 8. 12. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 10. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).