Hlavní navigace

AGRO Vnorovy, a.s.

Firma AGRO Vnorovy, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1904, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 62 954 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

64508056

Sídlo:

Smetkova 744, Vnorovy, 696 61

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

25. 3. 1996

DIČ:

CZ64508056

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
7729 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Adresa

Smetkova 744, Vnorovy 69661

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1904, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

AGRO Vnorovy, a.s. od 25. 3. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 25. 3. 1996

adresa

Smetkova 744
Vnorovy 69661 od 26. 6. 2018

adresa

Smetkova 303
Vnorovy 69661 do 26. 6. 2018 od 10. 6. 2013

adresa

Smetkova 303
Vnorovy 69661 do 10. 6. 2013 od 25. 3. 1996

Předmět podnikání

zemědělská výroba od 28. 3. 2014

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 28. 3. 2014 od 6. 12. 2012

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 10. 6. 2013 od 11. 2. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 2. 2009

výroba nápojů do 11. 2. 2009 od 25. 8. 2008

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 25. 8. 2008

silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t největší povolené hmotnosti do 11. 2. 2009 od 25. 8. 2008

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 11. 2. 2009 od 25. 3. 1996

Předmět činnosti

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 6. 12. 2012 od 11. 2. 2009

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 4. 5. 2021 od 29. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 4. 5. 2021 od 29. 8. 2014

Společnost se řídí stanovami schválenými jediným akcionářem dne 20.12.2013. do 4. 5. 2021 od 28. 3. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. od 28. 3. 2014

Společnost se řídí stanovami schválenými jediným akcionářem dne 20.01.2012. do 28. 3. 2014 od 27. 1. 2012

Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové obchodní společnosti ze dne 30.06.2011, schváleného dne 15.08.2011, došlo u společnosti AGRO Vnorovy, a.s., se sídlem Vnorovy 303, okres Hodonín, PSČ 696 61, IČ: 645 08 056, jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpené části jmění na nově vzniklou nástupnickou společnost VINICE, s.r.o., se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, PSČ 691 06, IČ: 292 91 151. od 1. 9. 2011

Mimořádná valná hromada (dále jen valná hromada) emitenta AGRO Vnorovy, a.s., se sídlem Vnorovy 303, okres Hodonín, PSČ 696 61, IČO: 64508056, zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1904 (dále také jako "Společnost"), přijala dne 27.06.2011 v souladu s ustanoveními § 183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, následující usnesení: ° Valná hromada konstatuje na základě předložení výpisu ze seznamu akcionářů zápis 5.438 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč a 2.772 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ve prospěch vlastníka, společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČO 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 4091. Obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČO 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 4091, má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na jméno o souhrnné jmenovité hodnotě 57,152.000,-Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti AGRO Vnorovy, a.s. ve výši 90,784%. ° Valná hromada určuje, že obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČO 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 4091, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti AGRO Vnorovy, a.s., se sídlem Vnorovy 303, okres Hodonín, PSČ 696 61, IČO: 64508056, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložka 1904. Společnost NAVOS, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. ° Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČO 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 4091, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. ° Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČO 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu B, vložce 4091, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 277 58 419, obchodní společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za předcházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 277 58 419, obchodní společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249. ° Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČO 47674857, zapsané v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložce 4091, za podmínek stanovených § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. ° Valná hromada určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč činí 648,-Kč a výše protiplnění za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč činí 6.472,-Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem 1773-73/11 zpracovaným ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost, obchodní společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 4, PSČ 602 00, IČO: 44119097, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037. ° Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne, kdy splní podmínky stanovené § 183m, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 616 00. do 23. 8. 2011 od 1. 7. 2011

Řádná valná hromada společnosti AGRO Vnorovy, a.s., která se konala dne 8.června 2010 schválila změnu stanov tak, že jejich dosavadní znění se vypouští a nahrazuje se novým zněním. do 27. 1. 2012 od 2. 7. 2010

Řádná valná hromada společnosti AGRO Vnorovy, a.s., která se konala dne 18.06.2009 schválila změnu stanov tak, že jejich dosavadní znění se vypouští a nahrazuje se novým zněním. O rozhodnutí Mimořádné valné hromady byl sepsán notářský zápis NZ 337/2009, N 357/2009. do 2. 7. 2010 od 24. 7. 2009

Mimořádná valná hromada společnosti AGRO Vnorovy, a.s., která se konala dne 11.10.2007 schválila změnu stanov tak, že jejich dosavadní znění se vypouští a nahrazuje se novým zněním. O rozhodnutí Mimořádné valné hromady byl sepsán notářský zápis NZ 62/2007, N 103/2007. do 24. 7. 2009 od 15. 11. 2007

Zapisuje se nové znění stanov schválené valnou hromadou 22.5.1997. do 24. 7. 2009 od 20. 11. 1997

Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva ( čl. VIII odst. 7 stanov). do 24. 7. 2009 od 31. 7. 1997

Zapisuje se usnesení valné hromady konané dne 22.5.1997 o zvýšení základního jmění. Základní jmění se zvyšuje o 4,406.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, a sice: 276 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 413 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. do 20. 11. 1997 od 31. 7. 1997

Všechny nově vydané akcie jsou na jméno, v listinné podobě a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách a obchodním zákoníku. do 20. 11. 1997 od 31. 7. 1997

Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu nepoužije. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanoví 20 dnů a počíná běžet první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Listina upisovatelů bude umístěna v sídle společnosti ve Vnorovech 303 v kanceláři předsedy představenstva, kde se splatí nepeněžitý vklad. do 20. 11. 1997 od 31. 7. 1997

Upisovatel může zmocnit jinou osobu, aby za něj úpis provedla. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Možným upisovatelů, kteří nemohou svoje pohledávky upisovat v sídle společnosti a splňují podmínky upisování, se dává možnost upisovat své pohledávky na tzv. individuální listy upisovatele, které vrátí s vlastnoručním podpisem. Individuální list upisovatele obsahuje všechny náležitosti upisovací listiny a je považován za úpis. do 20. 11. 1997 od 31. 7. 1997

Každý upisovatel v souladu s ustanovením § 59 odst. 5 obch. zákoníku podepíše postupní smlouvu, kterou svou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu Vnorovy postoupí akciové společnosti AGRO Vnorovy a.s. Tyto pohledávky se tak stanou majetkem společnosti AGRO Vnorovy, a.s. Nepeněžité vklady tak budou splaceny v plné výši při úpisu. Upisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady. Předmětem nepeněžitého vkladu se navrhuje smluvně postoupená pohledávka z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona č. 42/1992 Sb., uplatněných fyzickými osobami vůči majetku Zemědělského družstva Vnorovy se sídlem ve Vnorovech, okr. Hodonín. Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak je uvedeno v účetnictví tohoto družstva ke dni zahájení upisování. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky ing. Nováka a ing. Matyse, znalci v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství ve výši 4,406.000,- Kč. do 20. 11. 1997 od 31. 7. 1997

Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do společnosti spočívá v realizaci převodu majetku za postoupené pohledávky ze Zemědělského družstva Vnorovy na společnost. Společnost AGRO Vnorovy má v předmětu podnikání zapsanou zemědělskou výrobu a veškerý majetek, k jehož převodu dojde, je zemědělského charakteru, takže nepeněžité vklady budou maximálně hospodářsky využity. do 20. 11. 1997 od 31. 7. 1997

Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněným osobám Zemědělského družstva Vnorovy se sídlem Vnorovy, okr. Hodonín, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č.42/1992 Sb. jak jsou uvedení v notářském zápisu notářky Liběny Pernicové ze dne 22.5.1997. Valná hromada jednomyslně schválila ocenění nepeněžitých vkladů na základě posudků znalců. do 20. 11. 1997 od 31. 7. 1997

Základní jmění: 58,548.000,- Kč, splaceno do 20. 11. 1997 od 7. 1. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 62 954 000 Kč

od 4. 5. 2021

Základní kapitál

vklad 62 954 000 Kč

do 4. 5. 2021 od 20. 11. 1997

Základní kapitál

vklad 58 548 000 Kč

do 20. 11. 1997 od 10. 9. 1996

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 10. 9. 1996 od 25. 3. 1996
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 62 954 000 Kč, počet: 1 od 4. 5. 2021
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 62 854 000 Kč, počet: 1 do 4. 5. 2021 od 28. 3. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 do 4. 5. 2021 od 28. 3. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 62 854 000 Kč, počet: 1 do 28. 3. 2014 od 27. 1. 2012
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 do 28. 3. 2014 od 27. 1. 2012
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 964 do 27. 1. 2012 od 20. 11. 1997
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 314 do 27. 1. 2012 od 20. 11. 1997
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 551 do 20. 11. 1997 od 10. 9. 1996
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 038 do 20. 11. 1997 od 10. 9. 1996
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 98 do 10. 9. 1996 od 25. 3. 1996
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 20 do 10. 9. 1996 od 25. 3. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Blanka Šašinková

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2024

vznik členství: 3. 2. 2024

vznik funkce: 3. 2. 2024

Blatnice pod Svatým Antonínkem 781, 696 71, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • člen kontrolní komise

    TJ Rytmik,z.s.

    Blatnice pod Svatým Antonínkem 569, 696 71

Ing. Josef Ležák

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2023

vznik členství: 3. 1. 2022

Drásalova 1822, Holešov, 769 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Marie Vetišková

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2022

vznik členství: 9. 11. 2022

Lideřovská 174, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Josef Ležák

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 4. 2022 - Poslední vztah: 2. 3. 2023

vznik členství: 3. 1. 2022

Kostelec u Holešova 183, 768 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Blanka Šašinková

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2019 - Poslední vztah: 5. 4. 2024

vznik členství: 2. 2. 2019

zánik členství: 2. 2. 2024

vznik funkce: 2. 3. 2019

zánik funkce: 2. 2. 2024

Blatnice pod Svatým Antonínkem 781, 696 71, Česká republika

Ing. Marie Vetišková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2017 - Poslední vztah: 16. 12. 2022

vznik členství: 8. 11. 2017

zánik členství: 8. 11. 2022

Lideřovská 174, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Ing. Josef Ležák

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2017 - Poslední vztah: 15. 4. 2022

vznik členství: 2. 1. 2017

zánik členství: 2. 1. 2022

Kostelec u Holešova 183, 768 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Ležák

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 27. 1. 2017

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 1. 1. 2017

Kostelec u Holešova 183, 768 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marie Vetišková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

vznik členství: 7. 11. 2012

zánik členství: 7. 11. 2017

Lideřovská 174, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Blanka Šašinková

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 30. 3. 2019

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 1. 3. 2019

vznik funkce: 3. 3. 2014

Blatnice pod Svatým Antonínkem 781, 696 71, Česká republika

Blanka Šašinková

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 1. 3. 2014

vznik funkce: 3. 3. 2014

Blatnice pod Svatým Antonínkem 781, 696 71, Česká republika

Ing. Marie Vetišková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2012 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 7. 11. 2012

Lideřovská 174, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Ing. Marie Vetišková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2012 - Poslední vztah: 6. 12. 2012

vznik členství: 11. 10. 2007

zánik členství: 6. 11. 2012

Hlavní 174, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Ing. Josef Ležák

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2012 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 1. 1. 2012

Kostelec u Holešova 183, 768 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Marie Horehleďová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 27. 1. 2012

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 31. 12. 2011

Skoronice 9, 696 41, Česká republika

Ing. Jaroslav Hrdý

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2010 - Poslední vztah: 28. 3. 2014

vznik členství: 4. 8. 2010

zánik členství: 28. 2. 2014

vznik funkce: 4. 8. 2010

zánik funkce: 28. 2. 2014

Luční 448, Strážnice, 696 62, Česká republika

Ing. Antonín Gazárek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2009 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik členství: 18. 6. 2009

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 18. 6. 2009

zánik funkce: 30. 6. 2011

Kopanice 8, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Ing. Milan Kovařík

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2009 - Poslední vztah: 2. 9. 2010

vznik členství: 18. 6. 2009

zánik členství: 1. 8. 2010

vznik funkce: 18. 6. 2009

zánik funkce: 1. 8. 2010

Zahradní 851/5, Velké Pavlovice, 691 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Dalibor Procházka

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2009

vznik členství: 9. 6. 2008

zánik členství: 18. 6. 2009

vznik funkce: 9. 6. 2008

zánik funkce: 18. 6. 2009

Javorník 56, 696 74, Česká republika

Ing. Marie Vetišková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 30. 1. 2012

vznik členství: 11. 10. 2007

Hlavní 174, Vnorovy, 696 61, Česká republika

JUDr. Josef Blaha

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 11. 10. 2007

zánik členství: 9. 6. 2008

vznik funkce: 11. 10. 2007

zánik funkce: 9. 6. 2008

Radniční 3215/4, Hodonín, 695 01, Česká republika

Václav Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 24. 7. 2009

vznik členství: 11. 10. 2007

zánik členství: 18. 6. 2009

Smetanova 895/12, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Miroslav Otruba

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 11. 2007

vznik členství: 1. 6. 2006

zánik členství: 11. 10. 2007

vznik funkce: 1. 6. 2006

zánik funkce: 11. 10. 2007

Kráčalka 302, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Ing. Karel Mareta

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 11. 2007

vznik členství: 1. 6. 2006

zánik členství: 11. 10. 2007

Veselská 32, Strážnice, 696 62, Česká republika

Vladislav Sedlák

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 11. 2007

vznik členství: 1. 6. 2006

zánik členství: 11. 10. 2007

vznik funkce: 1. 6. 2006

zánik funkce: 11. 10. 2007

Pod Kněží horou 1462, Bzenec, 696 81, Česká republika

Ing. Miroslav Otruba

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 30. 6. 2006

vznik členství: 15. 3. 2001

zánik členství: 1. 6. 2006

vznik funkce: 15. 3. 2001

zánik funkce: 1. 6. 2006

Kráčalka 302, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Ing. Karel Mareta

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 30. 6. 2006

vznik funkce: 15. 3. 2001

zánik funkce: 1. 6. 2006

Veselská 32, Strážnice, 696 62, Česká republika

Vladislav Sedlák

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 30. 6. 2006

vznik členství: 15. 3. 2001

zánik členství: 1. 6. 2006

vznik funkce: 15. 3. 2001

zánik funkce: 1. 6. 2006

Strážnická, Bzenec, Česká republika

Jan Polášek

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Dražky 344, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Anastázie Tomečková

místopředsedkyně dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Dražky 546, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Marie, Hálová

členka dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Znorovská 555, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Zdislava Janoušková

členka dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Dolina 584, Vnorovy, 696 61, Česká republika

František Chudík

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Průhonek 10, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Jan Polášek

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Dražky 344, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Anastázie Tomečková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Dražky 546, Vnorovy, 696 61, Česká republika

František Chudík

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Průhonek 10, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Marie, Hálová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Znorovská 555, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Zdislava Janoušková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Dolina 584, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jaroslav Hrdý

předseda představenstva

První vztah: 5. 4. 2024

vznik členství: 3. 3. 2024

vznik funkce: 3. 3. 2024

Sadová 1607, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2019

vznik členství: 2. 7. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 47 vztahů k této osobě

Ing. Petr Foukal

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2019

vznik členství: 1. 6. 2019

vznik funkce: 1. 6. 2019

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Hrdý

předseda představenstva

První vztah: 30. 3. 2019 - Poslední vztah: 5. 4. 2024

vznik členství: 2. 3. 2019

zánik členství: 2. 3. 2024

vznik funkce: 2. 3. 2019

zánik funkce: 2. 3. 2024

Sadová 1607, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Hrdý

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2018 - Poslední vztah: 30. 3. 2019

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 1. 3. 2019

vznik funkce: 3. 3. 2014

Sadová 1607, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2016 - Poslední vztah: 3. 7. 2019

vznik členství: 2. 7. 2016

zánik členství: 31. 5. 2019

vznik funkce: 2. 7. 2016

zánik funkce: 31. 5. 2019

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Hrdý

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2018

vznik členství: 1. 3. 2014

vznik funkce: 3. 3. 2014

Luční 448, Strážnice, 696 62, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 3. 3. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2016

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 9. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 7. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Ing. Jaroslav Hrdý

předseda představenstva

První vztah: 29. 8. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 1. 3. 2014

vznik funkce: 3. 3. 2014

Luční 448, Strážnice, 696 62, Česká republika

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Jindřich Macháček

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2014 - Poslední vztah: 29. 8. 2014

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 1. 7. 2011

vznik funkce: 3. 3. 2014

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Jaroslav Hrdý

předseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2014 - Poslední vztah: 29. 8. 2014

vznik členství: 1. 3. 2014

vznik funkce: 3. 3. 2014

Luční 448, Strážnice, 696 62, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 28. 3. 2014

vznik členství: 1. 7. 2011

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Karel Šmach

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 28. 3. 2014

vznik členství: 25. 6. 2013

zánik členství: 28. 2. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2013

zánik funkce: 28. 2. 2014

Dolina 596, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2013 - Poslední vztah: 28. 3. 2014

vznik členství: 1. 7. 2011

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 3. 3. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 29. 6. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 3. 3. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Mgr. Ing. Tomáš Kohoutek

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2011 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik členství: 25. 1. 2011

zánik členství: 30. 6. 2011

Zlechovská 192/13, Prostějov, 796 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Skopal

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2010 - Poslední vztah: 4. 2. 2011

vznik členství: 18. 6. 2009

zánik členství: 24. 1. 2011

Vřesovice 165, 798 09, Česká republika

Ing. Milan Kovařík

předseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2010 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik členství: 1. 8. 2010

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 1. 8. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2011

Zahradní 851/5, Velké Pavlovice, 691 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Hrdý

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2010 - Poslední vztah: 2. 9. 2010

vznik členství: 8. 6. 2010

zánik členství: 3. 8. 2010

Luční 448, Strážnice, 696 62, Česká republika

Karel Šmach

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2010 - Poslední vztah: 6. 8. 2013

vznik členství: 9. 6. 2008

zánik členství: 24. 6. 2013

vznik funkce: 11. 1. 2010

zánik funkce: 24. 6. 2013

Dolina 596, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Ing. Jaromír Sasínek

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2010 - Poslední vztah: 2. 9. 2010

vznik členství: 9. 6. 2008

zánik členství: 1. 8. 2010

vznik funkce: 11. 1. 2010

zánik funkce: 1. 8. 2010

Školní 114, Dolní Věstonice, 691 29, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Skopal

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2009 - Poslední vztah: 2. 9. 2010

vznik členství: 18. 6. 2009

vznik funkce: 18. 6. 2009

zánik funkce: 3. 8. 2010

Vřesovice 165, 798 09, Česká republika

Ing. Jaroslav Skopal

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2009 - Poslední vztah: 24. 7. 2009

vznik členství: 27. 1. 2009

zánik členství: 18. 6. 2009

vznik funkce: 27. 1. 2009

zánik funkce: 18. 6. 2009

Vřesovice 165, 798 09, Česká republika

Karel Šmach

předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 28. 1. 2010

vznik členství: 9. 6. 2008

vznik funkce: 9. 6. 2008

zánik funkce: 11. 1. 2010

Dolina 596, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Ing. Jaromír Sasínek

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 28. 1. 2010

vznik členství: 9. 6. 2008

vznik funkce: 9. 6. 2008

zánik funkce: 11. 1. 2010

Školní 114, Dolní Věstonice, 691 29, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Šmach

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 1. 6. 2006

zánik členství: 9. 6. 2008

vznik funkce: 11. 10. 2007

zánik funkce: 9. 6. 2008

Dolina 596, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 11. 10. 2007

zánik členství: 9. 6. 2008

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Jaromír Sasínek

předseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 11. 10. 2007

zánik členství: 9. 6. 2008

vznik funkce: 11. 10. 2007

zánik funkce: 9. 6. 2008

Školní 114, Dolní Věstonice, 691 29, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ivo Kohoutek

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2007 - Poslední vztah: 13. 2. 2009

vznik členství: 11. 10. 2007

zánik členství: 27. 1. 2009

vznik funkce: 11. 10. 2007

zánik funkce: 27. 1. 2009

Sídliště Sport 864, Kostelec na Hané, 798 41, Česká republika

Karel Šmach

předseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 11. 2007

vznik členství: 1. 6. 2006

vznik funkce: 1. 6. 2006

zánik funkce: 11. 10. 2007

Dolina 596, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Ing. Stanislav Havlíček

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 11. 2007

vznik členství: 1. 6. 2006

zánik členství: 11. 10. 2007

vznik funkce: 1. 6. 2006

zánik funkce: 11. 10. 2007

Zelničky 172, Vnorovy, 696 61, Česká republika

PhDr. Ing. Pavel Stefanovič

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2006 - Poslední vztah: 7. 8. 2007

vznik členství: 1. 6. 2006

zánik členství: 20. 6. 2007

Na vápenném 310/5, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Václav Pálenský

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2006 - Poslední vztah: 15. 11. 2007

vznik členství: 1. 6. 2006

zánik členství: 11. 10. 2007

Polní 1434, Strážnice, 696 62, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Hrdý

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2006 - Poslední vztah: 2. 7. 2010

vznik členství: 1. 6. 2006

zánik členství: 8. 6. 2010

Luční 448, Strážnice, 696 62, Česká republika

PhDr.Ing. Pavel Stefanovič

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2004 - Poslední vztah: 30. 6. 2006

vznik funkce: 17. 6. 2004

zánik funkce: 1. 6. 2006

Na vápenném 310/5, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Hrdý

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2004 - Poslední vztah: 30. 6. 2006

vznik funkce: 17. 6. 2004

zánik funkce: 1. 6. 2006

náměstí Míru 634, Veselí nad Moravou, 698 01, Česká republika

Karel Šmach

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 30. 6. 2006

vznik členství: 15. 3. 2001

zánik členství: 1. 6. 2006

vznik funkce: 15. 3. 2001

zánik funkce: 1. 6. 2006

Dolina 596, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Ing. Stanislav Havlíček

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 30. 6. 2006

vznik členství: 15. 3. 2001

zánik členství: 1. 6. 2006

vznik funkce: 15. 3. 2001

zánik funkce: 1. 6. 2006

Zelničky 172, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Ing. Václav Pálenský

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 30. 6. 2006

vznik funkce: 15. 3. 2001

zánik funkce: 1. 6. 2006

Kovářská 1524, Strážnice, 696 62, Česká republika

Karel Šmach

předseda představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Dolina 596, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Ing. František Ondrovčík

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Hlavní 247, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Ing. Antonín Gazárek

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Kopanice 8, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Ing. Marie Vetišková

členka představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Hlavní 174, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Ing. Miroslav Otruba

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Kráčalka 302, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Anna Pavková

členka představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Dolina 558, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Ladislav Pelucha

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Spinek 104, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Karel Šmach

předseda představenstva

První vztah: 25. 3. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Dolina 596, Vnorovy, 696 61, Česká republika

ing. František Ondrovčík

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 3. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Hlavní 247, Vnorovy, 696 61, Česká republika

ing. Antonín Gazárek

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Kopanice 8, Vnorovy, 696 61, Česká republika

ing. Marie Vetišková

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Hlavní 174, Vnorovy, 696 61, Česká republika

ing. Miroslav Otruba

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Kráčalka 302, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Anna Pavková

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Dolina 558, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Ladislav Pelucha

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 1996 - Poslední vztah: 7. 1. 1997

Spinek 104, Vnorovy, 696 61, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost samostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 4. 5. 2021

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 4. 5. 2021 od 6. 2. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 6. 2. 2017 od 28. 3. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení.

do 28. 3. 2014 od 24. 7. 2009

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti jako celek nebo společně dva členové představenstva, a to buď společně předseda představenstva a další člen představenstva nebo společně oba místopředsedové představenstva. Pokud předseda ani místopředsedové nejsou zvoleni, jednají společně všichni členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k vypsané či otištěné firmě společnosti s uvedením svého jména a příjmení.

do 24. 7. 2009 od 15. 11. 2007

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda a místopředseda, dále dva členové představenstva.

do 15. 11. 2007 od 9. 10. 2004

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.

do 9. 10. 2004 od 15. 8. 2001

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo pověření dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 15. 8. 2001 od 25. 3. 1996

Akcionář

NAVOS, a.s.

První vztah: 28. 3. 2014

Čelakovského 1858/27, Kroměříž, 767 01

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

Akcionář

NAVOS, a.s.

První vztah: 23. 8. 2011 - Poslední vztah: 28. 3. 2014

Čelakovského 1858/27, Kroměříž, 767 01

Akcionáři

NAVOS, a.s., IČ: 47674857

Čelakovského 1858, Česká republika, Kroměříž, 767 01

od 28. 3. 2014

NAVOS, a.s., IČ: 47674857

Čelakovského 1858, Česká republika, Kroměříž, 767 01

do 28. 3. 2014 od 23. 8. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 5. 2006

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 4. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 5. 2006
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).