Hlavní navigace

AGROMERAN a.s.

Firma AGROMERAN a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2867, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25549561

Sídlo:

Jimramov 57 Trhonice, 592 42

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1999

DIČ:

CZ25549561

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
01500 Smíšené hospodářství
25620 Obrábění
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2867, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

AGROMERAN a.s. od 1. 1. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1999

adresa

57
Jimramov 59242 od 13. 6. 2014

adresa

57
Jimramov 59242 do 13. 6. 2014 od 10. 10. 2011

adresa

57
Jimramov 59242 do 10. 10. 2011 od 11. 1. 1999

adresa

57
Jimramov 59242 do 11. 1. 1999 od 1. 1. 1999

Předmět podnikání

obráběčství od 10. 8. 2010

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 10. 8. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 10. 8. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní od 10. 8. 2010

velkoobchod do 10. 8. 2010 od 12. 1. 2002

úprava nerostů a dobývání rašeliny a bahna a jejich úprava do 10. 8. 2010 od 12. 1. 2002

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 10. 8. 2010 od 5. 1. 1999

hostinská činnost do 12. 1. 2002 od 1. 1. 1999

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany do 12. 1. 2002 od 1. 1. 1999

výroba zámkové betonové dlažby do 12. 1. 2002 od 1. 1. 1999

pilařská výroba do 12. 1. 2002 od 1. 1. 1999

úprava kamene pro stavebnictví do 12. 1. 2002 od 1. 1. 1999

truhlářství do 12. 6. 2006 od 1. 1. 1999

kovoobráběčství do 10. 8. 2010 od 1. 1. 1999

řeznictví a uzenářství do 12. 6. 2006 od 1. 1. 1999

opravy ostatních dopravních prostředků do 10. 8. 2010 od 1. 1. 1999

silniční motorová doprava osobní do 10. 8. 2010 od 1. 1. 1999

silniční motorová doprava nákladní do 10. 8. 2010 od 1. 1. 1999

Předmět činnosti

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 10. 8. 2010

Ostatní skutečnosti

Valná hromada přijala dne 4.5.2023 toto usnesení o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých), tedy z částky 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), a to postupem dle ust. § 524 až 526 ve spojení s ust. § 544 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen ZOK). 2. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada části kumulované ztráty společnosti vykazované jako výsledek hospodaření minulých let (neuhrazená ztráta minulých let) na základě auditované účetní závěrky, dle stavu ke dni 31.12.2021, kdy celková kumulovaná ztráta minulých let dosahuje výše 51.000.000,- Kč. Důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada části uvedené ztráty a optimalizace struktury vlastního kapitálu. 3. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií Společnosti v poměru 1:25, a to tak, že: - jmenovitá hodnota každé původní kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých); - jmenovitá hodnota každé původní kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých); - jmenovitá hodnota každé původní kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 800,- Kč (slovy: osm set korun českých); - jmenovitá hodnota každé původní kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 400,- Kč (slovy: čtyři sta korun českých); - jmenovitá hodnota každé původní kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých); a - jmenovitá hodnota každé původní kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 40,- Kč (slovy: čtyřicet korun českých). 4. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie s podpisem člena představenstva. 5. Lhůta pro předložení všech akcií společnosti, jejichž jmenovitá hodnota se bude snižovat, a ve které představenstvo společnosti provede vyznačení snížené jmenovité hodnoty na stávajících akciích, činí 5 (pět) měsíců ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 6. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu, tedy částka 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých), bude použita na úhradu kumulované neuhrazené ztráty společnosti minulých let. do 1. 6. 2023 od 15. 5. 2023

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 3. 12. 2014

Po dobu 5ti let ode dne vzniku společnosti jsou veškeré její akcie převoditelné s vyjímkou převodu akcií zakladatelem jako osobou povinnou na osoby oprávněné a to na úhradu jejich nároků dle zák. č. 229/1991 Sb. v platném znění a dle zák. č. 42/1992 Sb. a dále s vyjímkou převodu akcií zakladatele na členy zakladatele na vykrytí jejich nároků vyplývajících z členství v družstvu, jen mezi akcionáři navzájem, resp. mezi akcionáři a osobami blízkými. Za osobu blízkou se přitom považují ti, jež jako osoby blízké označuje § 116 občanského zákoníku v jeho platném znění. Uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci má každý z akcionářů společnosti s vyjímkou v odst. 8 uvedených převodů (převody na oprávněné osoby a členy zakladatele), pro případ jiným akcionářem zamýšleného převodu kteréhokoliv z jeho akcií znějících na jméno, předkupní právo k takovéto akcii. Ten, jenž má v úmyslu tuto (tyto) akcii (akcie) prodat, oznámí svůj záměr písemně představenstvu společnosti. Představenstvo pak na vývěsní desce společnosti zveřejní, a to do 7mi dnů, jemu doručený záměr akcionáře a vyčká po dobu 1 měsíce, na nabídky ostatních akcionářů. Právo převodu pak získá a to bez dalšího, nejvyšší nabídka kteréhokoliv ze stávajících akcionářů. Marným uplynutím jednoměsíční lhůty smí akcionář své akcie se souhlasem představenstva, převést na kohokoliv. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu v případě, že jmenovitá hodnota nabízených akcií přesahuje 5% hodnoty základního jmění společnosti. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcie na jméno v případech, kdy podle stanov nebyl povinen udělení souhlasu odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře tyto akcie odkoupit za cenu přiměřenou jejich hodnotě. Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká. do 1. 6. 2023 od 12. 1. 2002

Po dobu 5ti let ode dne vzniku společnosti jsou veškeré její akcie převoditelné s vyjímkou převodu akcií zakladatelem jako osobou povinnou na osoby oprávněné a to na úhradu jejich nároků dle zák. č. 229/1991 Sb. v platném znění a dle zák. č. 42/1992 Sb. a dále s vyjímkou převodu akcií zakladatele na členy zakladatele na vykrytí jejich nároků vyplývajících z členství v družstvu, jen mezi akcionáři navzájem, resp. mezi akcionáři a osobami blízkými. Za osobu blízkou se přitom považují ti, jež jako osoby blízké označuje § 116 občanského zákoníku v jeho platném znění. Uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci má každý z akcionářů společnosti s vyjímkou v odst. 8 uvedených převodů (převody na oprávněné osoby a členy zakladatele), pro případ jiným akcionářem zamýšleného převodu kteréhokoliv z jeho akcií znějících na jméno, předkupní právo k takovéto akcii. Ten, jenž má v úmyslu tuto (tyto) akcii (akcie) prodat, oznámí svůj záměr písemně představenstvu společnosti. Představenstvo pak na vývěsní desce společnosti zveřejní, a to do 7mi dnů, jemu doručený záměr akcionáře a vyčká po dobu 1 měsíce, na nabídky ostatních akcionářů. Právo převodu pak získá a to bez dalšího, nejvyšší nabídka kteréhokoliv ze stávajících akcionářů. Marným uplynutím jednoměsíční lhůty smí akcionář své akcie se souhlasem představenstva, převést na kohokoliv. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu v případě, že jmenovitá hodnota nabízených akcií přesahuje 5% hodnoty základního jmění společnosti. Podud představenstvo odmítne udělit souhlas k převodu akcií s vyjímkou případu, kdy je představenstvo povinno udělení souhlasu odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit tuto akcii nejméně za cenu, která se rovná hodnotě podílu akcie na čistém obchodním jmění společnosti určeném na základě účetní závěrky sestavené nebo schválené ke dni konání valné hromady, připadající na tuto akcii. do 12. 1. 2002 od 1. 1. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 15. 5. 2023

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 15. 5. 2023 od 1. 1. 1999
akcie na jméno listinná, hodnota: 4 000 Kč, počet: 311 od 1. 6. 2023
akcie na jméno listinná, hodnota: 2 000 Kč, počet: 150 od 1. 6. 2023
akcie na jméno listinná, hodnota: 800 Kč, počet: 350 od 1. 6. 2023
akcie na jméno listinná, hodnota: 400 Kč, počet: 200 od 1. 6. 2023
akcie na jméno listinná, hodnota: 200 Kč, počet: 250 od 1. 6. 2023
akcie na jméno listinná, hodnota: 40 Kč, počet: 1 150 od 1. 6. 2023
akcie na jméno listinná, hodnota: 40 Kč, počet: 1 150 do 1. 6. 2023 od 15. 5. 2023
akcie na jméno listinná, hodnota: 200 Kč, počet: 250 do 1. 6. 2023 od 15. 5. 2023
akcie na jméno listinná, hodnota: 400 Kč, počet: 200 do 1. 6. 2023 od 15. 5. 2023
akcie na jméno listinná, hodnota: 800 Kč, počet: 350 do 1. 6. 2023 od 15. 5. 2023
akcie na jméno listinná, hodnota: 2 000 Kč, počet: 150 do 1. 6. 2023 od 15. 5. 2023
akcie na jméno listinná, hodnota: 4 000 Kč, počet: 311 do 1. 6. 2023 od 15. 5. 2023
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 150 do 15. 5. 2023 od 13. 6. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 5 000 Kč, počet: 250 do 15. 5. 2023 od 13. 6. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 15. 5. 2023 od 13. 6. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 20 000 Kč, počet: 350 do 15. 5. 2023 od 13. 6. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 50 000 Kč, počet: 150 do 15. 5. 2023 od 13. 6. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 100 000 Kč, počet: 311 do 15. 5. 2023 od 13. 6. 2014
kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 311 do 13. 6. 2014 od 12. 1. 2002
kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 150 do 13. 6. 2014 od 12. 1. 2002
kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 350 do 13. 6. 2014 od 12. 1. 2002
kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 13. 6. 2014 od 12. 1. 2002
kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 250 do 13. 6. 2014 od 12. 1. 2002
kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 150 do 13. 6. 2014 od 12. 1. 2002
akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 311 do 12. 1. 2002 od 1. 1. 1999
akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 150 do 12. 1. 2002 od 1. 1. 1999
akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 350 do 12. 1. 2002 od 1. 1. 1999
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 12. 1. 2002 od 1. 1. 1999
akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 250 do 12. 1. 2002 od 1. 1. 1999
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 150 do 12. 1. 2002 od 1. 1. 1999

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. František Štursa

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2021

vznik členství: 26. 11. 2021

Jimramov 24, 592 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ondřej Bureš

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2021

vznik členství: 26. 11. 2021

Dolní 109, Jimramov, 592 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Novotný

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2021

vznik členství: 14. 5. 2021

vznik funkce: 14. 5. 2021

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Bc. Lada Ježková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2021 - Poslední vztah: 27. 12. 2021

vznik členství: 14. 5. 2021

zánik členství: 26. 11. 2021

Uličného 271, Třebíč, 674 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  NIVA, a.s.

  Březí 76, 594 53

Ing. Kamil Hejzlar

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2021 - Poslední vztah: 27. 12. 2021

vznik členství: 14. 5. 2021

zánik členství: 26. 11. 2021

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda představenstva

  TIPAFROST, a.s.

  Žďárského 188, Kožichovice, 674 01

Karel Dvořák

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2021

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 14. 5. 2021

Jimramov 16, 592 42, Česká republika

Ing. Miroslav Břeň

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2021

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 14. 5. 2021

vznik funkce: 28. 6. 2013

Sádek 53, 572 01, Česká republika

Marie Gregorová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2021

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 14. 5. 2021

vznik funkce: 28. 6. 2013

zánik funkce: 14. 5. 2021

Jimramov 23, 592 42, Česká republika

Ing. Miroslav Břeň

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2014 - Poslední vztah: 13. 6. 2014

vznik členství: 8. 7. 2011

zánik členství: 28. 6. 2013

Sádek 53, 572 01, Česká republika

Ing. Miroslav Břeň

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2011 - Poslední vztah: 4. 6. 2014

vznik členství: 8. 7. 2011

zánik členství: 28. 6. 2013

Sádek 53, 572 01, Česká republika

Milan Ďuriš

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2011 - Poslední vztah: 13. 6. 2014

vznik členství: 8. 7. 2011

zánik členství: 28. 6. 2013

Jimramov 23, 592 42, Česká republika

Marie Gregorová

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2011 - Poslední vztah: 13. 6. 2014

vznik členství: 8. 7. 2011

zánik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 8. 7. 2011

zánik funkce: 28. 6. 2013

Jimramov 23, 592 42, Česká republika

Karel Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 11. 8. 2011

vznik členství: 12. 5. 2006

zánik členství: 8. 7. 2011

Jimramov 16, 592 42, Česká republika

Rostislav Gregor

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 11. 8. 2011

vznik členství: 17. 5. 2006

zánik členství: 8. 7. 2011

Jimramov 14, 592 42, Česká republika

Milan Ďuriš

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 11. 8. 2011

vznik členství: 12. 5. 2006

zánik členství: 8. 7. 2011

vznik funkce: 19. 5. 2006

zánik funkce: 8. 7. 2011

Jimramov, Česká republika

Karel Dvořák

člen

První vztah: 26. 9. 2002 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

vznik funkce: 17. 5. 2002

zánik funkce: 12. 5. 2006

Jimramov 16, 592 42, Česká republika

Jiří Adam

člen

První vztah: 12. 1. 2002 - Poslední vztah: 26. 9. 2002

vznik funkce: 25. 5. 2001

zánik funkce: 17. 5. 2002

Jimramov 23, 592 42, Česká republika

Milan Ďuriš

člen

První vztah: 12. 1. 2002 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

vznik funkce: 25. 5. 2001

zánik funkce: 12. 5. 2006

Trhonice, Česká republika

Josef Jílek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik funkce: 25. 5. 2001

Jimramov 29, 592 42, Česká republika

Jaroslav Matějů

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik funkce: 25. 5. 2001

Borovnice, Česká republika

Miloslav Tomšů

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik funkce: 25. 5. 2001

Jimramov 5, 592 42, Česká republika

Marie Žaloudková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik funkce: 25. 5. 2001

Jimramov 23, 592 42, Česká republika

Ing. František Štursa

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

vznik funkce: 25. 5. 2001

zánik funkce: 12. 5. 2006

Mánesova 536, Polička, 572 01, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Bohuslav Baxant

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2021

vznik členství: 26. 11. 2021

Rožná 188, 592 52, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vlastislav Mudrák

předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2021

vznik členství: 14. 5. 2021

vznik funkce: 14. 5. 2021

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Ondřej Skočovský

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2021 - Poslední vztah: 20. 2. 2024

vznik členství: 26. 11. 2021

zánik členství: 31. 1. 2024

vznik funkce: 26. 11. 2021

zánik funkce: 31. 1. 2024

Jiřice u Miroslavi 134, 671 78, Česká republika

Ing. Josef Pavlů

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2021 - Poslední vztah: 13. 9. 2021

vznik členství: 14. 5. 2021

zánik členství: 31. 8. 2021

Spešov 165, 679 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  ZERA Rájec a.s.

  Blanenská 86, Rájec-Jestřebí Rájec, 679 02

Ing. Aleš Boček

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2021 - Poslední vztah: 27. 12. 2021

vznik členství: 14. 5. 2021

zánik členství: 26. 11. 2021

vznik funkce: 14. 5. 2021

zánik funkce: 26. 11. 2021

Sokolská 442, Kunštát, 679 72, Česká republika

Josef Beneš

Člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2014 - Poslední vztah: 5. 5. 2021

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 10. 4. 2021

Jimramov 19, 592 42, Česká republika

Ing. Vladimír Kašpar

Člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2021

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 14. 5. 2021

Písečná 114, 561 70, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Stanislav Šikl

Předseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2021

vznik členství: 28. 6. 2013

zánik členství: 14. 5. 2021

vznik funkce: 28. 6. 2013

zánik funkce: 14. 5. 2021

Borová 100, 569 82, Česká republika

PSDr. Ladislav Hegr

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2013 - Poslední vztah: 13. 6. 2014

vznik členství: 8. 7. 2011

zánik členství: 28. 6. 2013

Nedvězí 89, 569 92, Česká republika

Ing. Vladimír Kašpar

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2013 - Poslední vztah: 13. 6. 2014

vznik členství: 8. 7. 2011

zánik členství: 28. 6. 2012

Písečná 114, 561 70, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Stanislav Šikl

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2013 - Poslední vztah: 13. 6. 2014

vznik členství: 8. 7. 2011

zánik členství: 28. 6. 2013

Borová 100, 569 82, Česká republika

Ing. Stanislav Šikl

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2011 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 8. 7. 2011

zánik členství: 28. 6. 2013

Borová 100, 569 82, Česká republika

Anna Urbánková

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2011 - Poslední vztah: 13. 6. 2014

vznik členství: 8. 7. 2011

zánik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 8. 7. 2011

zánik funkce: 28. 6. 2013

Padělek 314, Jimramov, 592 42, Česká republika

Josef Beneš

předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2011 - Poslední vztah: 13. 6. 2014

vznik členství: 8. 7. 2011

zánik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 8. 7. 2011

zánik funkce: 28. 6. 2013

Jimramov 19, 592 42, Česká republika

Ing. Stanislav Šikl

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2011 - Poslední vztah: 1. 11. 2011

vznik členství: 8. 7. 2011

Borová 127, 569 82, Česká republika

Ing. Vladimír Kašpar

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2011 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 8. 7. 2011

zánik členství: 28. 6. 2012

Písečná 114, 561 70, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

PSDr. Ladislav Hegr

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2011 - Poslední vztah: 23. 8. 2013

vznik členství: 8. 7. 2011

zánik členství: 28. 6. 2013

Nedvězí 89, 569 92, Česká republika

Josef Beneš

předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2010 - Poslední vztah: 11. 8. 2011

vznik členství: 12. 5. 2006

zánik členství: 8. 7. 2011

vznik funkce: 28. 7. 2010

zánik funkce: 8. 7. 2011

Jimramov 19, 592 42, Česká republika

Jaroslav Gregor

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 11. 8. 2011

vznik členství: 12. 5. 2006

zánik členství: 8. 7. 2011

Jimramov 8, 592 42, Česká republika

Ladislav Hegr

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 11. 8. 2011

vznik členství: 12. 5. 2006

zánik členství: 8. 7. 2011

Nedvězí 89, 569 92, Česká republika

Anna Urbánková

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 11. 8. 2011

vznik členství: 12. 5. 2006

zánik členství: 8. 7. 2011

vznik funkce: 17. 5. 2006

zánik funkce: 8. 7. 2011

Padělek 314, Jimramov, 592 42, Česká republika

Josef Beneš

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 11. 8. 2010

vznik členství: 12. 5. 2006

Jimramov 19, 592 42, Česká republika

Jan Jelínek

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 11. 8. 2010

vznik členství: 12. 5. 2006

zánik členství: 28. 7. 2010

vznik funkce: 17. 5. 2006

zánik funkce: 28. 7. 2010

Borovnice 8, 592 42, Česká republika

František Jíra

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 11. 8. 2011

vznik členství: 12. 5. 2006

zánik členství: 8. 7. 2011

Borovnice 106, 592 42, Česká republika

Ing. František Štursa

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2006 - Poslední vztah: 11. 8. 2011

vznik členství: 12. 5. 2006

zánik členství: 8. 7. 2011

Jimramov 24, 592 42, Česká republika

Ladislav Hegr

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2002 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

vznik funkce: 25. 5. 2001

Nedvězí 89, 569 92, Česká republika

František Procházka

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik funkce: 25. 5. 2001

Korouhev 278, 569 93, Česká republika

Josef Bureš

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik funkce: 25. 5. 2001

Borovnická 283, Jimramov, 592 42, Česká republika

František Dvořák

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik funkce: 25. 5. 2001

Jimramov 11, 592 42, Česká republika

Karel Dvořák

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik funkce: 25. 5. 2001

Jimramov 16, 592 42, Česká republika

Jaroslav Gregor

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik funkce: 25. 5. 2001

Jimramov 6, 592 42, Česká republika

Josef Lidmila

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik funkce: 25. 5. 2001

Jimramov 11, 592 42, Česká republika

František Šejnoha

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik funkce: 25. 5. 2001

Jimramov 52, 592 42, Česká republika

Zdeněk Tobiáš

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 1. 2002

zánik funkce: 25. 5. 2001

Jimramov 36, 592 42, Česká republika

Jan Jelínek

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

vznik funkce: 25. 5. 2001

zánik funkce: 12. 5. 2006

Borovnice, Česká republika

Josef Beneš

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

vznik funkce: 25. 5. 2001

zánik funkce: 12. 5. 2006

Sedliště, Česká republika

Jaroslav Gregor

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

vznik funkce: 25. 5. 2001

zánik funkce: 12. 5. 2006

Jimramov 8, 592 42, Česká republika

Rostislav Gregor

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

vznik funkce: 25. 5. 2001

zánik funkce: 12. 5. 2006

Jimramov 14, 592 42, Česká republika

Ladislav Hegr

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

vznik funkce: 25. 5. 2001

zánik funkce: 12. 5. 2006

Nedvězí 89, 569 92, Česká republika

František Jíra

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

vznik funkce: 25. 5. 2001

zánik funkce: 12. 5. 2006

Borovnice, Česká republika

Anna Urbánková

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1999 - Poslední vztah: 12. 6. 2006

vznik funkce: 25. 5. 2001

zánik funkce: 12. 5. 2006

Padělek 314, Jimramov, 592 42, Česká republika

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva samostatně.

od 27. 12. 2021

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 27. 12. 2021 od 15. 6. 2021

Způsob jednání: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva nebo ředitel. Představenstvo může pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis sám předseda představenstva nebo sám místopředseda představenstva nebo sám ředitel, popř. jiný člen představenstva, pokud byl k podpisu představenstvem písemně zmocněn. Jménem společnosti může jednat i prokurista jmenovaný představenstvem.

do 15. 6. 2021 od 12. 1. 2002

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak,že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis sám předseda představenstva nebo sám místopředseda představenstva popř. jiný člen představenstva, pokud byl k podpisu představenstvem písemně zmocněn.

do 12. 1. 2002 od 1. 1. 1999

Akcionáři

Zemědělské družstvo Jimramov, IČ: 00144029

Česká republika, Jimramov, 592 42

do 12. 1. 2002 od 1. 1. 1999

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 1. 1999

Živnosti

Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 27. 6. 2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 28. 4. 1999
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 1. 1. 1999
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).