Hlavní navigace

ZAS Zbizuby,a.s.

Firma ZAS Zbizuby,a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5830, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 42 131 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25743988

Sídlo:

Zbizuby 16, 285 04

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 3. 1999

DIČ:

CZ25743988

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
289 Výroba ostatních strojů pro speciální účely
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
49410 Silniční nákladní doprava
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5830, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ZAS Zbizuby,a.s. od 9. 3. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 9. 3. 1999

adresa

Zbizuby čp.16, pošta PSČ 285 04 Uhlířské Janovice od 24. 8. 2002

adresa

Zbizuby čp.16, PSČ 285 09 Kácov do 24. 8. 2002 od 31. 1. 2002

adresa

Zbizuby, okres Kutná Hora, PSČ 285 09 Kácov do 31. 1. 2002 od 1. 11. 1999

adresa

Zbizuby 28508 do 1. 11. 1999 od 9. 3. 1999

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny od 17. 6. 2009

diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky od 17. 6. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 17. 6. 2009

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 17. 6. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 6. 2009

opravy silničních vozidel od 31. 1. 2002

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 17. 6. 2009 od 31. 1. 2002

maloobchod použitým zbožím do 17. 6. 2009 od 31. 1. 2002

přípravné práce pro stavby do 17. 6. 2009 od 31. 1. 2002

pronájem a půjčování věcí movitých do 17. 6. 2009 od 31. 1. 2002

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 17. 6. 2009 od 31. 1. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 17. 6. 2009 od 31. 1. 2002

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 17. 6. 2009 od 31. 1. 2002

skladování zboží a manipulace s nákladem do 17. 6. 2009 od 31. 1. 2002

opravy pracovních strojů do 17. 6. 2009 od 31. 1. 2002

činnost účastních poradců, vedení účetnictví do 17. 6. 2009 od 31. 1. 2002

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků od 9. 3. 1999

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo zboží dle příloh 1,2,3 zákona č. 455/1991Sb., v platném znění) do 9. 3. 1999 od 9. 3. 1999

Výroba a opravy zemědělských strojů. do 9. 3. 1999 od 9. 3. 1999

Opravy motorových vozidel. do 9. 3. 1999 od 9. 3. 1999

Zemní práce. do 9. 3. 1999 od 9. 3. 1999

Pronájem movitých věcí. do 9. 3. 1999 od 9. 3. 1999

Účetní,organizační a ekonomické poradenství a služby. do 9. 3. 1999 od 9. 3. 1999

Ošetřování rostlin,rostliných produktů,objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin. do 9. 3. 1999 od 9. 3. 1999

Silniční motorová doprava osobní. do 9. 3. 1999 od 9. 3. 1999

Silniční motorová doprava nákladní. do 9. 3. 1999 od 9. 3. 1999

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo zboží dle příloh 1,2,3 zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění) do 31. 1. 2002 od 9. 3. 1999

Výroba a opravy zemědělských strojů do 31. 1. 2002 od 9. 3. 1999

Opravy motorových vozidel do 31. 1. 2002 od 9. 3. 1999

Zemní práce do 31. 1. 2002 od 9. 3. 1999

Pronájem movitých věcí do 31. 1. 2002 od 9. 3. 1999

Účetní, organizační a ekonomické poradenství a služby do 31. 1. 2002 od 9. 3. 1999

Silniční motorová doprava osobní do 25. 9. 2002 od 9. 3. 1999

Silniční motorová doprava nákladní do 17. 6. 2009 od 9. 3. 1999

Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin do 17. 6. 2009 od 9. 3. 1999

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 3. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 7. 8. 2015 od 3. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 7. 8. 2015 od 3. 7. 2014

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 17.11.1999 a 07.12.1999 v působnosti valné hromady o záměru zvýšit základní jmění: Základní jmění se zvyšuje minimálně o 40.586.000,-Kč, s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s určením maximální výše 52.954.000,-Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo. Bude upisováno minimálně: 2136 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 3845 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč Bude upisováno maximálně: 2144 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 5081 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti ZAS Zbizuby, a.s. Vzhledem k upisování nových akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204a obchodního zákoníku nepoužije. Místem úpisu nových akcie se stanoví sídlo společnosti. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti ZAS Zbizuby a.s. ve Zbizubech v kanceláři předsedy představenstva společnosti. Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Zbizuby se sídlem Zbizuby, okres Kutná Hora, IČO: 00104736,PSČ: 285 08, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva, jak jsou uvedeni ve znaleckých posudcích a v notářském zápisu JUDr. Hájka, notáře v Kutné Hoře. Nabídka k upisování akcií bude všem předem určeným zájemcům oznámena dopisem, který bude odeslán prostřednictvím pošty do dvou dnů od právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní jmění a jehož obsahem bude i kopie pravomocného usnesení rejstříkového soudu, kterým byl zapsán záměr zvýšení základního jmění společnosti. Upisování bude zahájeno pátý pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit změcněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Zbizuby se sídlem Zbizuby, okres Kutná Hora, IČO: 00104736 podle zákona č. 42/1992 Sb. Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. schvaluje jediný akcionář ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Antonína Nováka ze dne 01.11.1999, znalecký posudek č. 65/1999 a znalce ing. René Matyse ze dne 01.11.1999, znalecký posudek č. 54/1999, oba znalci v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvo Zbizuby se sídlem Zbizuby, okres Kutná Hora. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti - část areálu v k.ú. Zbizuby - se všemi součástmi a příslušenstvím, vedlejšími stavbami, venkovními úpravami (mycí plocha), inženýrskými stavbami (lapol a sedimentační jímka) ve vlastnictví předem určeného upisovatele. Jedná se o nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Kutná Hora na listu vlastnictví č. 25 pro k.ú. Zbizuby, obec Zbizuby, okres Kutná Hora jako: - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 187 - objekt dílen - rozestavěná budova na pozemcích parc.č.st. 245, parc.č.st. 246, parc.č.st. 247 a části pozemku parc.č.st. 207 - rozestavěná stavba na pozemcích parc.č.st. 248 a parc.č.st. 249 - rozestavěná stavba na pozemku parc.č.st. 250 - ostatní stavební objekt na pozemku parc.č. 228 Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 12.11.1999, znalecký posudek č. 2751/221 vypracovaným znalcem ing. Miroslavem Bartůňkem a znaleckým posudkem ze dne 12.11.1999, znalecký posudek č. 1720/95/99 vypracovaným znalcem Jaroslavem Vaňátkem. Jediný akcionář schvaluje trží ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - nemovitého majetku a nepeněžitý vklad shora specifikován je vkládán ve výši 9.800.000,-Kč, tj. ve výši dle znaleckého posudku vypracovaného znalcem ing. Miroslavem Bartůňkem. Tento znalecký posudek současně konkrétně určuje nemovitosti včetně příslušenství a vedlejších staveb. do 16. 3. 2000 od 28. 12. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 42 131 000 Kč

od 16. 3. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 16. 3. 2000 od 9. 3. 1999
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 141 od 21. 10. 2022
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 999 od 21. 10. 2022
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 141 do 21. 10. 2022 od 9. 11. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 999 do 21. 10. 2022 od 9. 11. 2021
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 141 do 9. 11. 2021 od 16. 3. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 999 do 9. 11. 2021 od 16. 3. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 16. 3. 2000 od 9. 3. 1999

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Vlastislav Mudrák

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2022

vznik členství: 11. 10. 2022

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Ivo Vlasák

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

Podveky 2, 285 06, Česká republika

Josef Vizner

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

vznik funkce: 27. 6. 2019

Podveky 81, 285 06, Česká republika

Josef Verner

předseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

vznik funkce: 27. 6. 2019

Zbizuby 4, 285 04, Česká republika

Ing. Václav Král

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

Zbizuby 63, 285 04, Česká republika

Ing. Eva Tvrdíková

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

Zbizuby 84, 285 04, Česká republika

Historické vztahy

Ivo Vlasák

člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2015 - Poslední vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 21. 6. 2019

Podveky 2, 285 06, Česká republika

Josef Hampl

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 6. 6. 2014

zánik členství: 6. 6. 2019

Jungmannova 774, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Jiří Tvrdík

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 8. 2015

vznik členství: 6. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2015

Zbizuby 15, 285 04, Česká republika

Ing. Alena Sýkorová

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 6. 6. 2014

zánik členství: 6. 6. 2019

vznik funkce: 12. 6. 2014

zánik funkce: 6. 6. 2019

Uhlířské Janovice 14, 285 04, Česká republika

Josef Vizner

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 6. 6. 2014

zánik členství: 6. 6. 2019

Podveky 81, 285 06, Česká republika

Josef Verner

předseda představenstva

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 6. 6. 2014

zánik členství: 6. 6. 2019

vznik funkce: 12. 6. 2014

zánik funkce: 6. 6. 2019

Zbizuby 4, 285 04, Česká republika

Josef Hampl

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 15. 5. 2009

zánik členství: 6. 6. 2014

Jungmannova 774, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Josef Vizner

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

Podveky 81, Sázava, 285 06, Česká republika

Josef Vizner

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 15. 5. 2009

zánik členství: 6. 6. 2014

vznik funkce: 22. 5. 2009

zánik funkce: 6. 6. 2014

Podveky 81, Sázava, 285 06, Česká republika

Václav Bohaboj

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 15. 5. 2009

zánik členství: 6. 6. 2014

pošta 28504 Uhlířské Janovice do 3. 7. 2014 od 26. 6. 2009

Zbizuby 12, Česká republika

Ing. Alena Sýkorová

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 15. 5. 2009

zánik členství: 6. 6. 2014

Uhlířské Janovice 14, 285 04, Česká republika

Jiří Tvrdík

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 15. 5. 2009

zánik členství: 6. 6. 2014

pošta 28504 Uhlířské Janovice do 3. 7. 2014 od 26. 6. 2009

Zbizuby 15, Česká republika

Vlastimil Vokoun

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 15. 5. 2009

zánik členství: 6. 6. 2014

pošta 28504 Uhlířské Janovice do 3. 7. 2014 od 26. 6. 2009

Zbizuby 57, Česká republika

Pavel Dudek

předseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 15. 5. 2009

zánik členství: 6. 6. 2014

vznik funkce: 22. 5. 2009

zánik funkce: 6. 6. 2014

9. května 719, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Jiří Tvrdík

Člen

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 14. 5. 2004

zánik členství: 15. 5. 2009

dodací pošta PSČ 285 04 Uhlířské Janovice do 26. 6. 2009 od 30. 5. 2007

Zbizuby 15, 285 04, Česká republika

Pavel Dudek

Předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 14. 5. 2004

zánik členství: 15. 5. 2009

vznik funkce: 14. 5. 2004

zánik funkce: 15. 5. 2009

9.května 719, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Josef Hampl

Člen

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 14. 5. 2004

zánik členství: 15. 5. 2009

Jungmannova 774, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Jiří Tvrdík

Člen

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 14. 5. 2004

Uhlířské Janovice 16, Česká republika

Josef Vizner

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 14. 5. 2004

zánik členství: 15. 5. 2009

vznik funkce: 14. 5. 2004

zánik funkce: 15. 5. 2009

Sázava 81, 285 06, Česká republika

Marie Šafránková

Člen

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 14. 5. 2004

zánik členství: 15. 5. 2009

Vranice 55, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Vlastimil Vokoun

Člen

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 14. 5. 2004

zánik členství: 15. 5. 2009

Uhlířské Janovice 57, 285 04, Česká republika

Václav Bohaboj

Člen

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 14. 5. 2004

zánik členství: 15. 5. 2009

Vlková 12, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Ing. Alena Sýkorová

Člen

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 14. 5. 2004

zánik členství: 15. 5. 2009

Uhlířské Janovice II. čp. 14, Česká republika

Marie Dušková

Člen

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 14. 5. 2004

zánik členství: 15. 5. 2009

Makolusky 4, Uhlířské Janovice, Česká republika

Vlastimil Vokoun

člen

První vztah: 24. 8. 2002 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik členství: 9. 3. 1999

Zbizuby 57, pošta PSČ 285 04 Uhlířské Janovice, Česká republika

Jiří Tvrdík

člen

První vztah: 24. 8. 2002 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik členství: 9. 3. 1999

Zbizuby 15, pošta PSČ 285 04 Uhlířské Janovice, Česká republika

Ing. Alena Sýkorová

člen

První vztah: 24. 8. 2002 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik členství: 9. 3. 1999

Opatovice II, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Marie Dušková

člen

První vztah: 24. 8. 2002 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik členství: 9. 3. 1999

Zbizuby, Makolusky 4, pošta PSČ 285 04 Uhlířské Janovice, Česká republika

Václav Bohaboj

člen

První vztah: 24. 8. 2002 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik členství: 9. 3. 1999

Zbizuby, Vlková 12, pošta PSČ 285 04 Uhlířské Janovice, Česká republika

Marie Šafránková

člen

První vztah: 24. 8. 2002 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik členství: 9. 3. 1999

Zbizuby, Vranice 55, pošta PSČ 285 04 Uhlířské Janovice, Česká republika

Josef Vizner

Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2002 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik funkce: 9. 3. 1999

Podveky 81, pošta PSČ 285 06 Sázava, Česká republika

Marie Šafránková

člen

První vztah: 9. 3. 1999 - Poslední vztah: 24. 8. 2002

vznik členství: 9. 3. 1999

Vranice 55, Zbizuby, 285 09, Česká republika

Vlastimil Vokoun

člen

První vztah: 9. 3. 1999 - Poslední vztah: 24. 8. 2002

vznik členství: 9. 3. 1999

Zbizuby 57, PSČ 285 08, Česká republika

Jiří Tvrdík

člen

První vztah: 9. 3. 1999 - Poslední vztah: 24. 8. 2002

vznik členství: 9. 3. 1999

Zbizuby 15, PSČ 285 08, Česká republika

Ing. Alena Sýkorová

člen

První vztah: 9. 3. 1999 - Poslední vztah: 24. 8. 2002

vznik členství: 9. 3. 1999

Opatovice II, Uhlířské Janovice, 258 04, Česká republika

Marie Dušková

člen

První vztah: 9. 3. 1999 - Poslední vztah: 24. 8. 2002

vznik členství: 9. 3. 1999

Makolusky 4, Zbizuby, 285 07, Česká republika

Josef Vizner

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 3. 1999 - Poslední vztah: 24. 8. 2002

vznik funkce: 9. 3. 1999

Podveky 81, PSČ 285 07, Česká republika

Václav Bohaboj

člen

První vztah: 9. 3. 1999 - Poslední vztah: 24. 8. 2002

vznik členství: 9. 3. 1999

Vlková 12, Zbizuby, 285 09, Česká republika

Pavel Dudek

Předseda představenstva

První vztah: 9. 3. 1999 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik funkce: 9. 3. 1999

zánik funkce: 14. 5. 2004

9.května 719, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Josef Hampl

člen

První vztah: 9. 3. 1999 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik členství: 9. 3. 1999

Jungmannova 774, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo.Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva,nebo písemně pověřený člen představenstva, nebo prokurista v rozsahu daném obchodním zákoníkem, pokud je prokura udělena. Za společnost podepisují společně dva členové představenstva nebo písemně pověřený člen představenstva, nebo prokurista, a to tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. Prokurista s dodatkem"ppa".

od 31. 1. 2002

Způsob jednání za společnost Jménem společnosti jedná představenstvo.Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti dva členové představenstva,nebo prokurista v rozsahu daném obchodním zákoníkem,pokud je prokura udělena. Za společnost podepisují společně dva členové představenstva nebo prokurista, a to tak, že k vytištnému nebo napsanému jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.Prokurista s dodatkem"ppa".

do 31. 1. 2002 od 9. 3. 1999

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jiří Tvrdík

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

vznik funkce: 27. 6. 2019

Zbizuby 15, 285 04, Česká republika

Ing. Alena Sýkorová

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

vznik funkce: 27. 6. 2019

Uhlířské Janovice 14, 285 04, Česká republika

Pavel Lejnar

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 21. 6. 2019

Zbizuby 64, 285 04, Česká republika

Historické vztahy

Jiří Tvrdík

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2015 - Poslední vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 19. 6. 2015

zánik členství: 21. 6. 2019

vznik funkce: 22. 6. 2015

zánik funkce: 21. 6. 2019

Zbizuby 15, 285 04, Česká republika

Stanislav Hromas

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 6. 6. 2014

zánik členství: 6. 6. 2019

Soběšín 63, 285 06, Česká republika

Ivo Vlasák

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 8. 2015

vznik členství: 6. 6. 2014

zánik členství: 19. 6. 2015

vznik funkce: 12. 6. 2014

zánik funkce: 19. 6. 2015

Podveky 2, 285 06, Česká republika

Jiří Filip

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 8. 2019

vznik členství: 6. 6. 2014

zánik členství: 6. 6. 2019

vznik funkce: 12. 6. 2014

zánik funkce: 6. 6. 2019

Kácov 284, 285 09, Česká republika

Stanislav Hromas

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2011 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 26. 8. 2011

zánik členství: 6. 6. 2014

Soběšín 63, 285 06, Česká republika

Jiří Filip

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 15. 5. 2009

zánik členství: 6. 6. 2014

vznik funkce: 15. 5. 2009

zánik funkce: 6. 6. 2014

K farářství 284, Kácov, 285 09, Česká republika

Ivo Vlasák

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2009 - Poslední vztah: 3. 7. 2014

vznik členství: 15. 5. 2009

zánik členství: 6. 6. 2014

vznik funkce: 15. 5. 2009

zánik funkce: 6. 6. 2014

pošta 28506 Sázava do 3. 7. 2014 od 26. 6. 2009

Podveky 2, Česká republika

Ivo Vlasák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 15. 5. 2009

vznik funkce: 30. 6. 2006

zánik funkce: 15. 5. 2009

Podveky, Zalíbená 2, pošta 285 06 Sázava, Česká republika

Jaroslav Blecha

Člen

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 12. 9. 2011

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 22. 6. 2011

Zbizuby 54, pošta 285 04 Uhlířské Janovice, Česká republika

Josef Hošek

Člen

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 14. 5. 2004

zánik členství: 15. 5. 2009

Hasičská 843/47, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Ivo Vlasák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

vznik členství: 29. 6. 2001

zánik členství: 29. 6. 2006

vznik funkce: 14. 5. 2004

zánik funkce: 29. 6. 2006

část Zalíbená 2, Sázava, 285 06, Česká republika

Jiří Filip

Člen

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 14. 5. 2004

zánik členství: 15. 5. 2009

K farářství 284, Kácov, 285 09, Česká republika

Zdena Šondová

Člen

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 14. 5. 2004

zánik členství: 15. 5. 2009

Uhlířské Janovice 35, 285 04, Česká republika

Marie Čuchalová

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2004 - Poslední vztah: 26. 6. 2009

vznik členství: 14. 5. 2004

zánik členství: 15. 5. 2009

vznik funkce: 14. 5. 2004

zánik funkce: 15. 5. 2009

Uhlířské Janovice 20, 285 04, Česká republika

Eva Mottlová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2002 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik funkce: 9. 3. 1999

Podveky 77, pošta PSČ 285 06 Sázava, Česká republika

Václav Beneš

člen

První vztah: 24. 8. 2002 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik členství: 9. 3. 1999

Podveky 27, pošta PSČ 285 06 Sázava, Česká republika

Zdena Šondová

člen

První vztah: 24. 8. 2002 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik členství: 9. 3. 1999

Zbizuby 35, pošta PSČ 285 04 Uhlířské Janovice, Česká republika

Ivo Vlasák

člen

První vztah: 24. 8. 2002 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik členství: 29. 6. 2001

Podveky, část Zalíbená 2, pošta PSČ 285 06 Sázava, Česká republika

Jaroslav Blecha

člen

První vztah: 24. 8. 2002 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

vznik členství: 29. 6. 2001

zánik členství: 29. 6. 2006

Zbizuby 54, pošta PSČ 285 04 Uhlířské Janovice, Česká republika

Ivo Vlasák

člen

První vztah: 31. 1. 2002 - Poslední vztah: 24. 8. 2002

vznik členství: 29. 6. 2001

Podveky, část Zalíbená 2, PSČ 285 07 Rataje nad Sázavou, Česká republika

Zdena Šondová

člen

První vztah: 9. 3. 1999 - Poslední vztah: 24. 8. 2002

vznik členství: 9. 3. 1999

Zbizuby 35, PSČ 285 08, Česká republika

Jaroslav Blecha

člen

První vztah: 9. 3. 1999 - Poslední vztah: 24. 8. 2002

vznik členství: 29. 6. 2001

Zbizuby 54, PSČ 285 08, Česká republika

Václav Beneš

člen

První vztah: 9. 3. 1999 - Poslední vztah: 24. 8. 2002

vznik členství: 9. 3. 1999

Podveky 27, PSČ 285 07, Česká republika

Eva Mottlová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 1999 - Poslední vztah: 24. 8. 2002

vznik funkce: 9. 3. 1999

Podveky 77,PSČ 285 07, Česká republika

Josef Hošek

člen

První vztah: 9. 3. 1999 - Poslední vztah: 17. 7. 2004

vznik členství: 9. 3. 1999

Hasičská 843/47, Uhlířské Janovice, 285 04, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 3. 1999

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výroba strojů a zařízení
  • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 3. 1999
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 9. 3. 1999
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 3. 1999
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 9. 3. 1999
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 3. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).