Hlavní navigace

NIVA, a.s.

Firma NIVA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1477, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 3 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60733322

Sídlo:

Březí 76, 594 53

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 12. 1994

DIČ:

CZ60733322

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
01500 Smíšené hospodářství
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Adresa

76, Březí 59453

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1477, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

NIVA, a.s. od 15. 12. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 15. 12. 1994

adresa

76
Březí 59453 od 26. 8. 2020

adresa

121
Vlkov 59453 do 26. 8. 2020 od 19. 10. 2016

adresa

Vlkov č.p.121 59453 do 19. 10. 2016 od 5. 12. 1996

adresa

okres Žďár nad Sázavou
Vlkov do 5. 12. 1996 od 15. 12. 1994

adresa

Vlkov č.p. 121
Osová Bítýška 59403 do 5. 12. 1996 od 5. 12. 1996

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 7. 2011

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny od 21. 7. 2011

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 21. 7. 2011

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 21. 7. 2011

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany do 21. 7. 2011 od 10. 9. 1997

činnost účetních poradců do 21. 7. 2011 od 10. 9. 1997

zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo jejich dalšího prodeje do 21. 7. 2011 od 5. 12. 1996

pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování základních služeb do 21. 7. 2011 od 5. 12. 1996

práce mechanizačními prostředky do 21. 7. 2011 od 5. 12. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 21. 7. 2011 od 5. 12. 1996

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 21. 7. 2011 od 5. 12. 1996

silniční motorová doprava do 21. 7. 2011 od 5. 12. 1996

opravy zemědělských strojů do 21. 7. 2011 od 5. 12. 1996

zemědělská výroba a zpracování zemědělských surovin, přičemž společnost racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, kterou užívá do 5. 12. 1996 od 15. 12. 1994

Předmět činnosti

Zemědělská výroba: - živočišná výroba - rostlinná výroba - výroba osiv a sadby - úprava, zpracování a prodej vlastní produkce od 21. 7. 2011

Ostatní skutečnosti

Byly předloženy nové stanovy společnosti rozhodnutím valné hromady konané dne 28.06.2014. od 1. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 9. 2014

Představenstvo společnosti Niva, a.s., zmocněná řádnou valnou hromadou ze dne 31.7.2012 konstatovalo na svém zasedání dne 19.3.2014, že nedošlo ve stanovené lhůtě do 28.02.2014 k úpisu nových akcií a z tohoto důvodu nedošlo k navýšení základního kapitálu společnosti Niva, a.s.. od 1. 9. 2014

Řádná valná hromada společnosti NIVA, a.s., se sídlem Vlkov č.p. 121, PSČ 594 53, IČ: 607 33 322 dne 31.07. 2012 rozhodla takto: a) základní kapitál se zvyšuje maximálně o částku 24,278.000,00 Kč (slovy: dvacet čtyři milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých) z 3,000.000 ,-Kč ( slovy: tři miliony korun českých) úpisem nových kmenových akcií na maximálně 27.278.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých) peněžitým vkladem, a to emisí nových, kmenových, mladých listinných akcií znějících na jméno a to dle níže uvedeného výčtu, když právo upsat společností nově emitované, mladé akcie bude mít jen každý věřitel společnosti, tedy postupník dle smluv o postoupení pohledávky uvedených níže, který bude povinen, v okamžiku podpisu smlouvy o upsání příslušného počtu akcií se společností uzavřít i smlouvu o započtení vzájemných pohledávek, t edy pohledávky postupitele za postupníkem - společností, z titulu smlouvy o postoupení pohledávky, na straně jedné a pohledávky společnosti za upisovatelem akcií z titulu splacení emisního kursu takto emitovaných akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že společnost v průběhu roku 1995 uzavřela, jako postupník, na straně jedné, s původně oprávněnými osobami dle z.č. 42/1992 Sb., jako postupiteli na straně druhé, smlouvy o postoupení pohledávek, majetkových podílů vypočtených v rámci tran sformace Zemědělského obchodního družstva NIVA, IČ 001 45 190, v celkové výši cca 40.000.000,- Kč ( slovy: čtyřicet milionů korun českých ). Každá z takto postoupených pohledávek pak na základě příslušných smluv měla být v souladu se zněním čl. IV smlouvy , postupníkem postupitelům splacena nejpozději ve lhůtě 16 (slovy: šestnácti ) let ode dne podpisu konkrétní smlouvy, a to pravidelnými ročními splátkami ve výši, nejméně 3% z hodnoty postoupené pohledávky s tím, že případný nedoplatek na cenu postoupené pohledávky po uplynutí 16(slovy: šestnácti) leté lhůty, po odečtení hodnoty uhrazených splátek, uhradí společnost svým smluvním partnerům, postupitelům , vydáním svých kmenových akcií v hodnotě jím doposud případně nevyrovnaného závazku. Po uplynutí 16 ( slovy: šestnácti ) leté lhůty tak společnost ještě musí, shora uvedeným způsobem, uhradit celkem 24.278.000,- Kč, (slovy: dvacet čtyři milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých). b) Navrhovaný rozsah zvýšení základního kapitálu společnosti o 24.278.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých) je rozsahem maximálním, nepřipouští se tedy upisování nad navrhovanou maximální částku zvýšení základníh o kapitálu. Konečné zvýšení základního kapitálu, je v souladu s navrhovaným způsobem , jeho zvýšení je v pravomoci představenstva společnosti, když jeho výše musí odpovídat celkové hodnotě skutečně upsaných nově emitovaných akcií společnosti. V návaznosti na toto je pak představenstvo společnosti oprávněno provést i změnu stanov společnosti týkající se údajů o základním kapitálu společnosti a údajů o počtu jednotlivých listinných akciích znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jeden tisí c korun českých),2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), 3.000,-Kč (slovy: tři tisíce korun českých), 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), 6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých), 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 50.000, -Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). c) Z důvodu zvýšení základního kapitálu společnosti bude upsáno maximálně: ca) maximálně 405 (slovy: čtyři sta pět) kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč v emisním kursu 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) cb) maximálně 335 (slovy: tři sta třicet pět) kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) v emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) cc) maximálně 53 (slovy: padesát tři) kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 6.000,- Kč ( slovy: šest tisíc korun českých) v emisním kursu 6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých) cd) maximálně 18 (slovy: osmnáct) kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých)v emisním kursu 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) ce) maximálně 43 (slovy: čtyřicet tři) kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) v emisním kursu 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) cf) maximálně 56 ( slovy: padesát šest) kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč ( slovy: dva tisíce korun českých) v emisním kursu 2.000,- Kč ( slovy: dva tisíce korun českých), cg) maximálně 29 ( slovy: dvacet devět) kusů listinných kmenových akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých) v emisním kursu 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých) . d) Emisní kurs nově emitovaných akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty, když společnosti nevzniknou, s výjimkou nákladů na svolání valné hromady další náklady spojené se zvýšením jejího základního kapitálu. Emisní kurs nově emitovaných akcií musí být ze strany jejich upisovatelů splacen v okamžiku jejich upsání, a to zápočtem proti jejich pohledávce vyplývající ze smlouvy o postoupení pohledávky, jak je níže uvedeno. Jmenovitý seznam osob, které mají právo n a úpis nově emitovaných akcií, včetně výše jejich pohledávky byl uveden v pozvánce na valnou hromadu a v oznámení o konání valné hromady, a to ode dne zahájení úpisu nových akcií až do okamžiku ukončení jejich upisování. Zápočet pohledávky upisovatele no vě emitovaných akcií z titulu jeho pohledávky ze smlouvy o postoupení pohledávky a pohledávky společnosti za upisovatelem akcií bude provedeno v poměru 1 : 1 ( slovy: jedna:jedna ). e) S nově společností emitovanými akciemi jsou spojena stejná práva, která jsou spojena se stávajícími akciemi společnosti znějícími na jméno. Novou emisí akcií společnosti nejsou jakkoli dotčena práva spojená se stávajícími akciemi. f) Lhůta pro upsání společností nově emitovaných akcií činí, s ohledem na důvod zvýšení základního kapitálu 18 ( slovy: osmnáct) měsíců počítaných od doby, kdy obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně zapíše do jím vedeného rejstříku usnesení valné hroma dy společnosti o zvýšení základního kapitálu, nejpozději však do 28. února 2014 ( slovy: dvacátého osmého února roku dva tisíce čtrnáct). g) Místem úpisu je sídlo společnosti, každý pracovní den v době od 08.00 hodin do 14,00 hodin. Představenstvo oznámí počátek běhu lhůty pro upsání akcií a její konec tím, že toto oznámení vyvěsí na desce v sídle společnost bez zbytečného odkladu po zápi su tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií a návrh dohody o započtení bude vyvěšen na desce v sídle společnosti. Smlouva o upsání akcií a návrh dohody o započtení musí být uzavřena ve stejný den. Zápočet pohledávky upisovatele nově emitovaných akcií z titulu jeho pohledávky ze smlouvy o postoupení pohledávky a pohledávky společnosti za upisovatelem akcií bude provedeno v poměru 1 : 1 ( slovy: jedna:jedna ). h) Vzhledem k důvodům zvýšení základního kapitálu společnosti a vzhledem ke způsobu splacení emisního kursu společností nově emitovaných akcií je vyloučeno přednostní právo jejich úpisu stávajícími akcionáři, a tedy Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu a někým jiným, než postupitelem majetkového podílu na transformovaném Zemědělském obchodním družstvu NIVA, či jeho právním nástupcem se nepřipouští. i) Veškeré nově upsané akcie budou upsány upisovateli (věřiteli) níže uvedených pohledávek. j) Valná hromada souhlasí a připouští započtení těchto pohledávek uzavřené  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Antošovou jako postupitelem, a to na částku 40.995,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Vlastou Bajerovou jako postupitelem, a to na částku 19.432,- Kč,  dne 11.10.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Rudolfem Batelkou jako postupitelem, a to na částku 52.893,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Batelkovou jako postupitelem, a to na částku 28.377,- Kč,  dne 4.12.1996 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Batelkovou jako postupitelem, a to na částku 51.230,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Janem Bělochem jako postupitelem, a to na částku 390.055,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Janem Bělochem jako postupitelem, a to na částku 41.794,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkem Bělochem jako postupitelem, a to na částku 57.313,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Danou Bělochovou jako postupitelem, a to na částku 62.631,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Ludmilou Bělochovou jako postupitelem, a to na částku 35.527,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Ladislavem Boučkem jako postupitelem, a to na částku 566.416,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jiřím Brychtou jako postupitelem, a to na částku 361.219,-Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jiřím Brychtou jako postupitelem, a to na částku 4.799,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkou Brychtovou jako postupitelem, a to na částku 3.973,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Antonínem Brymem jako postupitelem, a to na částku 13.905,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Brymovou jako postupitelem, a to na částku 22.964,-Kč,  dne 21.12.1998 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Janou Burianovou jako postupitelem, a to na částku 118.814,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jarmilou Burianovou jako postupitelem, a to na částku 22.790,- Kč,  dne 20.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Martou Cahovou jako postupitelem, a to na částku 50.526,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefem Dohnalem jako postupitelem, a to na částku 2.900,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Hanou Doležalovou jako postupitelem, a to na částku 30.572,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jaroslavou Dosadilovou jako postupitelem, a to na částku 39.542,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Ladislavem Drápelou jako postupitelem, a to na částku 33.825,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Pavlem Drápelou jako postupitelem, a to na částku 72.734,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkem Drápelou jako postupitelem, a to na částku 17.402,- Kč,  dne 9.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkem Drápelou jako postupitelem, a to na částku 35.181,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Evou Drápelovou jako postupitelem, a to na částku 6.553,-Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Drápelovou jako postupitelem, a to na částku 59.350,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Lubošem Filipínem jako postupitelem, a to na částku 320.322,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Filipínovou jako postupitelem, a to na částku 63.950,-Kč,  dne 2.12.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Filoušovou jako postupitelem, a to na částku 46.094,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Ivanou Flochovou jako postupitelem, a to na částku 40.306,- Kč,  dne 22.12.1998 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Bohuslavem Hálou jako postupitelem, a to na částku 3.602,- Kč,  dne 25.9.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Františkem Hálou jako postupitelem, a to na částku 69.240,- Kč,  dne 25.9.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Alenou Hálovou jako postupitelem, a to na částku 86.853,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Antonínem Havlátem jako postupitelem, a to na částku 119.327,-Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Antonínem Havlátem jako postupitelem, a to na částku 160.701,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Františkem Havlátem jako postupitelem, a to na částku 219,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefem Havlátem jako postupitelem, a to na částku 67.973,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Pavlem Havlátem jako postupitelem, a to na částku 457.263,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Petrem Havlátem jako postupitelem, a to na částku 118.064,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Annou Havlátovou jako postupitelem, a to na částku 42.991,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Havlátovou jako postupitelem, a to na částku 106.899,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Blažejem Hejtmánkem jako postupitelem, a to na částku 673.573,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Janem Hejtmánkem jako postupitelem, a to na částku 99.754,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefem Hejtmánkem jako postupitelem, a to na částku 88.340,- Kč,  dne 21.12.1998 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Hejtmánkovou jako postupitelem, a to na částku 70.144,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Hejtmánkovou jako postupitelem, a to na částku 123.730,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Věrou Hejtmánkovou jako postupitelem, a to na částku 27.347,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Miroslavem Hejtmánkem jako postupitelem, a to na částku 540.641,-Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jaroslavem Holánkem jako postupitelem, a to na částku 397.596,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkem Holánkem jako postupitelem, a to na částku 429.951,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Anežkou Holánkovou jako postupitelem, a to na částku 53.380,-Kč,  dne 1.10.1998 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Anežkou Holánkovou jako postupitelem, a to na částku 10.222,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Lenkou Hrnčárkovou jako postupitelem, a to na částku 240.013,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdenkou Hrnčárkovou jako postupitelem, a to na částku 29.403,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkou Hrnčárkovou jako postupitelem, a to na částku 48.581,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Jandovou jako postupitelem, a to na částku 138.365,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Jelínkovou jako postupitelem, a to na částku 521.548,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Milanem Kamínkem jako postupitelem, a to na částku 386.716,-Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Miroslavem Kamínkem jako postupitelem, a to na částku 114.544,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jiřinou Kamínkovou jako postupitelem, a to na částku 21.325,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Bohumilem Káňou jako postupitelem, a to na částku 278.814,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Blaženou Káňovou jako postupitelem, a to na částku 71.542,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Františkem Karmasinem jako postupitelem, a to na částku 297.953,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Pavlem Karmasinem jako postupitelem, a to na částku 274.086,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Karmasinovou jako postupitelem, a to na částku 33.565,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Karmasinovou jako postupitelem, a to na částku 54.914,-Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Miladou Karmasinovou jako postupitelem, a to na částku 37.019,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Vlastimilem Karmazínem jako postupitelem, a to na částku 143.913,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Karmazínovou jako postupitelem, a to na částku 22.816,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkem Kejdou jako postupitelem, a to na částku 30.639,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Františkem Koláčným jako postupitelem, a to na částku 114.122,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Lubošem Koláčným jako postupitelem, a to na částku 314.813,- Kč,  dne 14.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Milanem Kopečným jako postupitelem, a to na částku 210.334 Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Danou Krčálovou jako postupitelem, a to na částku 384.098,- Kč,  dne 6.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Janem Krčmou jako postupitelem, a to na částku 576.052,- Kč,  dne 6.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Stanislavem Krčmou jako postupitelem, a to na částku 30.371,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Bohumilou Kubíkovou jako postupitelem, a to na částku 377.784,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Vlastou Kupskou jako postupitelem, a to na částku 428.888,-Kč,  dne 20.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkou Kupskou jako postupitelem, a to na částku 135.890,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefem Kupským jako postupitelem, a to na částku 136.269,-Kč,  dne 20.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Radkem Kupským jako postupitelem, a to na částku 123.545,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkem Kupským jako postupitelem, a to na částku 267.410,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jaroslavem Lacinou jako postupitelem, a to na částku 478.816,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s.jako postupníkem a Jaroslavem Lacinou jako postupitelem,a to na částku 26.292,-Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Lacinovou jako postupitelem, a to na částku 41.658,-Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Lacinovou jako postupitelem, a to na částku 77.673,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Loupovou jako postupitelem, a to na částku 376.987,- Kč,  dne 21.12.1998 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Loupovou jako postupitelem, a to na částku 97.144,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefem Lundou jako postupitelem, a to na částku 219.200,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Vlastou Lundovou jako postupitelem, a to na částku 24.028,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jiřím Machem jako postupitelem, a to na částku 92.441,- Kč,  dne 6.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Radkou Machovou jako postupitelem, a to na částku 17.124,- Kč,  dne 6.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Malou jako postupitelem, a to na částku 24.678,- Kč,  dne 6.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jaroslavem Malým jako postupitelem, a to na částku 26.869,- Kč,  dne 6.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Pavlem Malým jako postupitelem, a to na částku 26.869,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Martínkovou jako postupitelem, a to na částku 715.803,- Kč,  dne 18.10.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Antonínem Mičkou jako postupitelem, a to na částku 100.500,- Kč,  dne 18.10.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Boženou Mičkovou jako postupitelem, a to na částku 45.988,- Kč,  dne 6.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Slavomírem Michalem jako postupitelem, a to na částku 177.148,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Janem Musilem jako postupitelem, a to na částku 149.265 Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jindřichem Musilem jako postupitelem, a to na částku 76.929,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Pavlem Musilem jako postupitelem, a to na částku 400.700,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdeňkem Musilem jako postupitelem, a to na částku 43.852,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Ludmilou Musilovou jako postupitelem, a to na částku 195.124,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Naděždou Musilovou jako postupitelem, a to na částku 825,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Pavlou Musilovou jako postupitelem, a to na částku 20.099,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefem Neklapilem jako postupitelem, a to na částku 161.471,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefem Neklapilem jako postupitelem, a to na částku 317.061,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jaromírou Neklapilovou jako postupitelem, a to na částku 33.650,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Karlem Nevrtalem jako postupitelem, a to na částku 365.180,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jaroslavou Nevrtalovou jako postupitelem, a to na částku 41.628,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Miladou Nevrtalovou jako postupitelem, a to na částku 76.994,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Lubomírem Novákem jako postupitelem, a to na částku 214.174,-Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Miroslavem Novákem jako postupitelem, a to na částku 17.376,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Růženou Novákovou jako postupitelem, a to na částku 36.062,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jaroslavem Novotným jako postupitelem, a to na částku 110.621,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Františkem Oulehlou jako postupitelem, a to na částku 45.000,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Oulehlovou jako postupitelem, a to na částku 335.324,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Oldřichem Pazderou jako postupitelem, a to na částku 3.228,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Stanislavem Pazderou jako postupitelem, a to na částku 136.044,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Pazderovou jako postupitelem, a to na částku 81.059,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Olgou Pazderovou jako postupitelem, a to na částku 37.103,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jiřím Pelikánem jako postupitelem, a to na částku 326.380,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Pelikánovou jako postupitelem, a to na částku 160.527,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Miladou Pelikánovou jako postupitelem, a to na částku 31.663,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Antonínem Polednou jako postupitelem, a to na částku 168.054,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Františkem Polednou jako postupitelem, a to na částku 449.287,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Milanem Polednou jako postupitelem, a to na částku 116.952,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Lenkou Polednovou jako postupitelem, a to na částku 189.496,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Věrou Polednovou jako postupitelem, a to na částku 44.773,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Vlastou Polednovou jako postupitelem, a to na částku 60.424,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Martou Procházkovou jako postupitelem, a to na částku 61.339,- Kč,  dne 10.5.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Věrou Procházkovou jako postupitelem, a to na částku 226.631,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Markem Prudíkem jako postupitelem, a to na částku 308.359,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Lenkou Příhodovou jako postupitelem, a to na částku 181.890,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Miroslavem Ráčkem jako postupitelem, a to na částku 410.301,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Oldřichem Rambouskem jako postupitelem, a to na částku 5.445,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Rambouskovou jako postupitelem, a to na částku 28.454,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jiřím Roušem jako postupitelem, a to na částku 121.070,-Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Vlastou Roušovou jako postupitelem, a to na částku 40.650,- Kč,  dne 8.8.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Zdenkou Soukupovou jako postupitelem, a to na částku 60.537,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Květoslavou Spurnou jako postupitelem, a to na částku 15.077,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Luďkem Spurným jako postupitelem, a to na částku 173.919,- Kč,  dne 6.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jitkou Světlíkovou jako postupitelem, a to na částku 15.108,- Kč,  dne 24.7.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Františkem Svobodou jako postupitelem, a to na částku 17.639,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Milošem Sýkorou jako postupitelem, a to na částku 60.842,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Sýkorovou jako postupitelem, a to na částku 29. 713,-Kč,  dne 7.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Syslovou jako postupitelem, a to na částku 19.121,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Vladimírem Šebkem jako postupitelem, a to na částku 469.637,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marcelou Šebkovou jako postupitelem, a to na částku 39.520,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Ludmilou Šilhánovou jako postupitelem, a to na částku 314.172,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Janem Štouračem jako postupitelem, a to na částku 642.511,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Janem Štouračem jako postupitelem, a to na částku 20.654,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefou Štouračovou jako postupitelem, a to na částku 35.740,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Janou Urbánkovou jako postupitelem, a to na částku 114.858,- Kč,  dne 10.5.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Ivanem Váňou jako postupitelem, a to na částku 25.366,- Kč,  dne 10.5.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Rostislavem Váňou jako postupitelem, a to na částku 25.370,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jiřím Vařílkem jako postupitelem, a to na částku 19.722,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jiřím Vařílkem jako postupitelem, a to na částku 375.795,- Kč,  dne 1.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Vařílkovou jako postupitelem, a to na částku 35.092,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefem Ventrubou jako postupitelem, a to na částku 197.360,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Miroslavem Ventrubou jako postupitelem, a to na částku 32.861,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Annou Ventrubovou jako postupitelem, a to na částku 30.172,- Kč,  dne 2.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Marií Veselou jako postupitelem, a to na částku 390.598,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jaroslavem Vlčkem jako postupitelem, a to na částku 16.441,- Kč,  dne 6.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Evou Weissovou jako postupitelem, a to na částku 24.678,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Josefem Zemanem jako postupitelem, a to na částku 54.689,- Kč,  dne 3.2.1995 mezi společností NIVA, a.s. jako postupníkem a Jarmilou Zemanovou jako postupitelem, a to na částku 383.072,- Kč. k) Započítaná částka činí maximálně 24,278.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých). l) Valná hromada zmocňuje představenstvo, aby vlastním rozhodnutím rozhodlo o částce, o kterou se skutečně zvýší základní kapitál společnosti v rozsahu uzavřených smluv o upsání akcií. V tomto rozsahu je pak představenstvo společnosti zmocněno provést i z měnu stanov k výši základního kapitálu a počtu listinných akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), 2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun českých), 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých), 5.000,- Kč (sl ovy: pět tisíc korun českých), 6.000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých), 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). do 1. 9. 2014 od 30. 8. 2012

Valná hromada konaná dne 3.7.2001 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti a to takto: do 11. 5. 2002 od 10. 11. 2001

a) úpisem nových mladých akcií společnosti a to: 700 ks listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 2000,- Kč, každá z nich v emisním kursu 2040,- /emisní ážio/ 50 ks listinných akcií znějících na majitele, každá z nich o jmenovité hodnotě 6000 Kč, každá z nich v emisním kursu 6120,- Kč 30 ks listinných akcií znějících na majitele, každá z nich o jmenovité hodnotě 10000,- Kč, každá z nich v emisním kursu 10200,- Kč S těmito akciemi pak budou spojena stejná práva jako jsou spojena s dosavadními akciemi společnosti znějícími na jméno a na majitele. do 11. 5. 2002 od 10. 11. 2001

b) Veškeré společností nově emitované akcie budou upisovány ve dvou kolech s tím, že: 1. kolo upisování bude zahájeno nejpozději do 15 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku s tím, že toto nesmí být kratší než 30 dnů. O zahájení 1. kola upisování bude každý akcionář vlastnící akcie na jméno vyrozuměn písemně na své adrese. Akcionáři vlastnící akcie na majitele pak budou o zahájení 1. kola upisování vyrozuměni veřejnou výzvou vyvěšenou po celou dobu konání 1. kola na vývěsní desce společnosti. Po celou dobu upisování mohou být akcie upsány každá pracovní den vždy v době od 8-15 hodin v sídle společnosti. V prvém kole smí každý z akcionářů upsat jen tolik akcií, na kolik má právo z titulu svého přednostního práva k upisování. Upisovatel je povinen celý emisní kurs jím upsaných akcií splatit na účet společnosti č. 9806803604/0600, a to tak, aby jeho platba byla ve prospěch tohoto účtu připsána nejpozději 7 dnů po faktickém úpisu. V opačném případě je takovýto jeho úpis neplatný. Akcie, které se nepodaří v prvém kole upsat, budou nabídnuty k upisování ve 2. kole. V 2. kole lze upsat akcie zcela bez omezení. Termín zahájení druhého kola upisování bude zveřejněn na vývěsní desce společnosti, a to následující den po skončení kola prvého. Druhé kolo upisování musí být zahájeno do 15 dnů od ukončení kola prvého a nesmí být kratší nez 10 pracovních dnů. V druhém kole upisování mohou být akcie upsány každý pracovní den, vždy v době od 8-15 hodin, a to v sídle společnosti. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií na účet společnosti č. 9806803604/0600, a to tak aby tato jeho platba byla ve prospěch tohoto účtu připsána nejpozději do 7 dnů po faktickém úpisu. V opačném případě je takovýto jeho úpis neplatný. Ve druhém kole smí upisovat kdokoli. do 11. 5. 2002 od 10. 11. 2001

c) v rámci splacení upsaných akcií se pro prvé i druhé kolo upisování připouští započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti její pohledávce za upisovatelem akcií na splacení jejich emisního ážia. Započtení musí být provedeno formou písemné smlouvy mezi upisovatelem a společností s tím, že podstatnou náležitostí této smlouvy musí být písemné uznání započítávaných závazků, co do důvodu a výše. Smlouva o vzájemném započtení přitom musí být oběma jejími účastníky podepsána nejpozději ve lhůtě, ve které musí být celé emisní ážio upsaných akcií splaceno. Jinak je takovýto úkon právně irelevantní. Nedílnou součástí smlouvy o započtení pohledávek musí být rozvazovací podmínka, podle které účinky smlouvy nenastanou, pokud nebude v prvém a druhém kole upsáno alespoň tolik akcií, aby došlo ke zvýšení základní kapitálu na alespoň 2 000 000,- Kč. do 11. 5. 2002 od 10. 11. 2001

e) Dojde-li právně relevantně, tedy v souladu se zněním tohoto usnesení ke zvýšení základního kapitálu společnosti, nejméně o 1 000 000,- Kč a maximálně 2 000 000,- Kč, tedy nejméně na 2 000 000,- a maximálně 3 000 000,- Kč, rozhodne představenstvo společnosti v souladu se zněním ustanovení § 173 odst.3 Obchodního zákoníku o změně stanov společnosti ve věci výše základního kapitálu společnosti a počtu jednotlivých druhů akcií společnosti. do 11. 5. 2002 od 10. 11. 2001

d) nepodaří-li se upsat všechny akcie, zvýší společnost svůj základní kapitál o skutečně upsané akcie, nejméně však na 2 000 000,- Kč. V opačném případě je upisování nových akcií právně neúčinné a společnost vrátí všem upisovatelům jimi uhrazenou částku na emisní kurz akcií nejpozději do 10 dnů ode dne skončení druhého kola upisování. Týmž dnem se má za to, že účinky smlouvy o započtení pohledávek nenastaly. do 25. 11. 2004 od 10. 11. 2001

Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. od 10. 9. 1997

Základní jmění splaceno ve výši 223 400 Kč do 10. 9. 1997 od 5. 12. 1996

Akcie na jméno v držení akcionáře-fyzické osoby jsou převoditelné po písemném oznámení představenstvu společnosti, které oznámení zveřejní do 7 dnů na vývěsní desce společnosti a po uplynutí lhůty 3 měsíců, po kterou ostatní akcionáři mají předkupní právo. Právo převodu získá nejvyšší nabídka. do 10. 9. 1997 od 5. 12. 1996

Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 5.6.1996. do 1. 9. 2014 od 5. 12. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

od 11. 5. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 11. 5. 2002 od 10. 9. 1997

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 10. 9. 1997 od 15. 12. 1994
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 3 000 Kč, počet: 50 od 17. 7. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 30 od 17. 7. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 6 000 Kč, počet: 50 od 17. 7. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 30 od 17. 7. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 700 od 11. 5. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 2 000 Kč, počet: 700 od 11. 5. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 3 000 Kč, počet: 50 do 17. 7. 2013 od 11. 5. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 30 do 17. 7. 2013 od 11. 5. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 6 000 Kč, počet: 50 do 17. 7. 2013 od 11. 5. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 30 do 17. 7. 2013 od 11. 5. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 400 do 11. 5. 2002 od 15. 12. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 3 000 Kč, počet: 50 do 11. 5. 2002 od 15. 12. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 30 do 11. 5. 2002 od 15. 12. 1994
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 300 do 11. 5. 2002 od 15. 12. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Bc. Lada Ježková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2020

vznik členství: 24. 7. 2020

Uličného 271, Třebíč, 674 01, Česká republika

Josef Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 16. 7. 2018

Lipník 20, 675 52, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vlastislav Mudrák

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 16. 7. 2018

vznik funkce: 16. 7. 2018

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Dalších 26 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Pavel Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2019 - Poslední vztah: 26. 8. 2020

vznik členství: 28. 6. 2019

zánik funkce: 24. 7. 2020

Lipník 87, 675 52, Česká republika

ing. Bohumil Káňa

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2018 - Poslední vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 16. 7. 2018

zánik členství: 28. 6. 2019

Březské 5, 594 53, Česká republika

Vlasta Bajerová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 16. 7. 2018

vznik funkce: 25. 6. 2014

Heřmanov 83, 594 58, Česká republika

Vlasta Bajerová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 16. 7. 2018

vznik funkce: 25. 6. 2014

Heřmanov 83, 594 58, Česká republika

Pavel Havlát

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2014 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 16. 7. 2018

Březí 74, 594 53, Česká republika

Pavel Havlát

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2014 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 16. 7. 2018

Březí 74, 594 53, Česká republika

Marie Sýkorová

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2014 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 16. 7. 2018

vznik funkce: 25. 6. 2014

zánik funkce: 16. 7. 2018

Březské 63, 594 53, Česká republika

Marie Sýkorová

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2014 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 16. 7. 2018

vznik funkce: 25. 6. 2014

zánik funkce: 16. 7. 2018

Březské 63, 594 53, Česká republika

Vlasta Bajerová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2014 - Poslední vztah: 15. 12. 2016

vznik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2014

Heřmanov 83, 594 51, Česká republika

Vlasta Bajerová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2014 - Poslední vztah: 15. 12. 2016

vznik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2014

Heřmanov 83, 594 51, Česká republika

Pavel Havlát

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2011 - Poslední vztah: 1. 9. 2014

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

Březí 74, 594 53, Česká republika

Marie Sýkorová

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2011 - Poslední vztah: 1. 9. 2014

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 28. 7. 2009

zánik funkce: 25. 6. 2014

Březské 63, 594 53, Česká republika

Vlasta Bajerová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2011 - Poslední vztah: 1. 9. 2014

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

Heřmanov 83, 594 58, Česká republika

Jiřina Kamínková

členka

První vztah: 25. 11. 2004 - Poslední vztah: 4. 1. 2011

zánik členství: 29. 6. 2009

Březské 14, 594 53, Česká republika

Pavel Havlát

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2004 - Poslední vztah: 4. 1. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2004

zánik funkce: 29. 6. 2009

Březí 74, 594 53, Česká republika

Marie Sýkorová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2004 - Poslední vztah: 4. 1. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2004

zánik funkce: 29. 6. 2009

Březské 63, 594 53, Česká republika

Petr Havlát

člen

První vztah: 10. 11. 2001 - Poslední vztah: 25. 11. 2004

vznik funkce: 18. 7. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2004

Březí 42, Osová Bítýška, 594 53, Česká republika

Zdeňka Hrnčárková

členka

První vztah: 5. 12. 1996 - Poslední vztah: 25. 11. 2004

zánik funkce: 28. 6. 2004

Osová Bítýška, Březí 33, 594 53, Česká republika

Jiřina Kamínková

členka

První vztah: 5. 12. 1996 - Poslední vztah: 25. 11. 2004

Křoví, Březské 14, 594 54, Česká republika

Zdeňka Hrnčárková

členka

První vztah: 15. 12. 1994 - Poslední vztah: 5. 12. 1996

Osová Bítýška, Březí 33, 594 53, Česká republika

Jiřina Kamínková

členka

První vztah: 15. 12. 1994 - Poslední vztah: 5. 12. 1996

Křoví, Březské 14, 594 54, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Pavel Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 8. 2020

vznik členství: 24. 7. 2020

vznik funkce: 24. 7. 2020

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Aleš Boček

předseda představenstva

První vztah: 8. 6. 2020

vznik členství: 28. 6. 2019

vznik funkce: 15. 5. 2020

Sokolská 442, Kunštát, 679 72, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Havlíček, Dis.

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 28. 6. 2019

Kuřimské Jestřabí 31, 594 55, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Aleš Boček

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2019 - Poslední vztah: 8. 6. 2020

vznik členství: 28. 6. 2019

vznik funkce: 28. 6. 2019

zánik funkce: 15. 5. 2020

Sokolská 442, Kunštát, 679 72, Česká republika

Jan Musil

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2018 - Poslední vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 16. 7. 2018

zánik členství: 28. 6. 2019

Vlkov 91, 594 53, Česká republika

Michal Smetana

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2018 - Poslední vztah: 31. 7. 2019

vznik členství: 16. 7. 2018

zánik členství: 28. 6. 2019

vznik funkce: 16. 7. 2018

zánik funkce: 28. 6. 2019

Koželužská 1020/23, Třebíč, 674 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Bc. Ondřej Kočí

předseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2018 - Poslední vztah: 8. 6. 2020

vznik členství: 16. 7. 2018

zánik členství: 15. 5. 2020

vznik funkce: 16. 7. 2018

zánik funkce: 15. 5. 2020

Vlkov 131, 594 53, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jindřich Musil

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 2018 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2015

zánik členství: 16. 7. 2018

Družstevní 586, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Vlastimil Karmazín

předseda představenstva

První vztah: 11. 6. 2018 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2015

zánik členství: 16. 7. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2015

zánik funkce: 16. 7. 2018

Březské 17, 594 53, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

ing. Bohumil Káňa

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 2018 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2015

zánik členství: 16. 7. 2018

Březské 5, 594 53, Česká republika

Zdeněk Kupský

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 2018 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2015

zánik členství: 16. 7. 2018

Březí 12, 594 53, Česká republika

František Kočí

člen představenstva

První vztah: 11. 6. 2018 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2015

zánik členství: 16. 7. 2018

Vlkov 113, 594 53, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Musil

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 6. 2018 - Poslední vztah: 6. 8. 2018

vznik členství: 28. 6. 2015

zánik členství: 16. 7. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2015

zánik funkce: 16. 7. 2018

Vlkov 91, 594 53, Česká republika

ing. Bohumil Káňa

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2016 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2015

Březské 5, 594 53, Česká republika

ing. Bohumil Káňa

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2016 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2015

Březské 5, 594 53, Česká republika

Jindřich Musil

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2015

Družstevní 586, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Jindřich Musil

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2015

Družstevní 586, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Vlastimil Karmazín

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2015

vznik funkce: 9. 7. 2010

zánik funkce: 28. 6. 2015

Březské 17, 594 53, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vlastimil Karmazín

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2015

vznik funkce: 9. 7. 2010

zánik funkce: 28. 6. 2015

Březské 17, 594 53, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Zdeněk Kupský

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2015

Březí 12, 594 53, Česká republika

Zdeněk Kupský

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2015

Březí 12, 594 53, Česká republika

František Kočí

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2015

Vlkov 113, 594 53, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Kočí

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2015

Vlkov 113, 594 53, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Musil

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2015

vznik funkce: 9. 7. 2010

zánik funkce: 28. 6. 2015

Vlkov 91, 594 53, Česká republika

Jan Musil

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 6. 2018

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2015

vznik funkce: 9. 7. 2010

zánik funkce: 28. 6. 2015

Vlkov 91, 594 53, Česká republika

ing. Bohumil Káňa

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 19. 10. 2016

vznik členství: 28. 6. 2010

Březské 5, 594 53, Česká republika

Jindřich Musil

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2011 - Poslední vztah: 1. 9. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

Družstevní 586, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Vlastimil Karmazín

předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2011 - Poslední vztah: 1. 9. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

vznik funkce: 9. 7. 2010

Březské 17, 594 53, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

ing. Bohumil Káňa

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2011 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 28. 6. 2010

Březské 5, 594 53, Česká republika

Zdeněk Kupský

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2011 - Poslední vztah: 1. 9. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

Březí 12, 594 53, Česká republika

František Kočí

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2011 - Poslední vztah: 1. 9. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

Vlkov 113, 594 53, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Musil

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2011 - Poslední vztah: 1. 9. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

vznik funkce: 9. 7. 2010

Vlkov 91, 594 53, Česká republika

Vlastimil Karmazín

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2004 - Poslední vztah: 4. 1. 2011

zánik členství: 28. 6. 2010

Březské 17, 594 53, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

ing. Bohumil Káňa

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2004 - Poslední vztah: 4. 1. 2011

zánik členství: 28. 6. 2010

zánik funkce: 28. 6. 2010

Březské 5, 594 53, Česká republika

Zdeněk Kupský

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2001 - Poslední vztah: 4. 1. 2011

zánik členství: 28. 6. 2010

Osová Bítýška, Březí 12, 594 53, Česká republika

Jindřich Musil

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2001 - Poslední vztah: 4. 1. 2011

zánik členství: 28. 6. 2010

Družstevní 586, Velká Bíteš, 595 01, Česká republika

Jindřich Musil

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 1996 - Poslední vztah: 12. 4. 2001

Osová Bítýška, Vlkov 20, 594 53, Česká republika

Zdeněk Kupský

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 1996 - Poslední vztah: 12. 4. 2001

Osová Bítýška, Březí 12, 594 53, Česká republika

Ing. Bohumil Káňa

předseda představenstva

První vztah: 5. 12. 1996 - Poslední vztah: 25. 11. 2004

Křoví, Březské 5, 594 54, Česká republika

Vlastimil Karmazín

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 1996 - Poslední vztah: 25. 11. 2004

Křoví, Březské 17, 594 54, Česká republika

František Kočí

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 1996 - Poslední vztah: 4. 1. 2011

zánik členství: 28. 6. 2010

Osová Bítýška, Vlkov 113, 594 53, Česká republika

Jan Musil

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 12. 1996 - Poslední vztah: 4. 1. 2011

zánik členství: 28. 6. 2010

zánik funkce: 28. 6. 2010

Osová Bítýška, Vlkov 91, 594 53, Česká republika

Jindřich Musil

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 1994 - Poslední vztah: 5. 12. 1996

Osová Bítýška, Vlkov 20, 594 53, Česká republika

Vlastimil Karmazín

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 1994 - Poslední vztah: 5. 12. 1996

Křoví, Březské 17, 594 54, Česká republika

Jan Musil

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 1994 - Poslední vztah: 5. 12. 1996

Osová Bítýška, Vlkov 91, 594 53, Česká republika

Ing. Bohumil Káňa

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 1994 - Poslední vztah: 5. 12. 1996

Křoví, Březské 5, 594 54, Česká republika

František Kočí

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 1994 - Poslední vztah: 5. 12. 1996

Osová Bítýška, Vlkov 113, 594 53, Česká republika

Zdeněk Kupský

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 1994 - Poslední vztah: 5. 12. 1996

Osová Bítýška, Březí 12, 594 53, Česká republika

Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

od 19. 1. 2021

Způsob jednání: Společnost zastupují předseda představenstva, místopředseda představenstva a pro případ, že je ustanoven, i ředitel společnosti. Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a v rozsahu stanoveném jednacím řádem společnosti i ředitel společnosti. Jiný člen představenstva nebo zaměstnanec společnosti smí za společnost podepisovat jen v případě, že je k tomu předsedou představenstva písemně zmocněn.

do 19. 1. 2021 od 15. 12. 1994

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 2. 1995

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 3. 1997
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 6. 9. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poskytování technických služeb
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba strojů a zařízení
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 6. 1995
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 23. 2. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).