Hlavní navigace

V & H BETTA a.s.

Firma V & H BETTA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1076, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 30 000 100 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60933640

Sídlo:

Vinary 99, 503 53

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 3. 1994

DIČ:

CZ60933640

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01110 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
01610 Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
431 Demolice a příprava staveniště
4399 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
81290 Ostatní úklidové činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1076, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

V & H BETTA a.s. od 16. 12. 1997

Obchodní firma

V & H BETTA a.s. od 25. 6. 2015

Obchodní firma

V & H BETTA a.s. do 25. 6. 2015 od 11. 4. 2015

Obchodní firma

V & H  B E T T A akciová společnost ( a.s.) do 11. 4. 2015 od 18. 3. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 18. 3. 1994

adresa

99
Vinary 50353 od 9. 6. 2014

adresa

čp. 99
Vinary do 9. 6. 2014 od 16. 12. 1997

adresa

Vinary p. Smidary 50353 do 16. 12. 1997 od 18. 3. 1994

Předmět podnikání

speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských ne bo zemědělských provozech od 22. 1. 2021

zemědělská výroba se zaměřením na rostlinnou výrobu a živočišnou výrobu od 2. 7. 2014

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence; od 2. 7. 2014

zámečnictví, nástrojářství; od 2. 7. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 7. 2014

speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech; do 22. 1. 2021 od 2. 7. 2014

Zemní práce do 2. 7. 2014 od 24. 7. 1995

Výroba a opravy zemědělských strojů do 2. 7. 2014 od 24. 7. 1995

Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 2. 7. 2014 od 24. 7. 1995

Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy do 2. 7. 2014 od 24. 7. 1995

Práce s autojeřábem do 2. 7. 2014 od 24. 7. 1995

Zemědělská výroba do 2. 7. 2014 od 18. 3. 1994

Činnost organizačních a ekonomických poradců do 2. 7. 2014 od 18. 3. 1994

Zámečnictví do 2. 7. 2014 od 18. 3. 1994

Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej do 2. 7. 2014 od 18. 3. 1994

Silniční motorová doprava do 2. 7. 2014 od 18. 3. 1994

Poskytování služeb zemědělskými stroji do 2. 7. 2014 od 18. 3. 1994

Ostatní skutečnosti

Společnost V & H BETTA a.s., se sídlem Vinary 99, PSČ: 503 53, identifikační číslo 60933640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1076, jako společnost nástupnická, se sloučila se zanikající společností Z D Hlušice s.r.o., se sídlem Vinary 99, PSČ: 503 53, identifikační číslo 03700127, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34612. Na společnost V & H BETTA a.s., se sídlem Vinary 99, PSČ: 503 53, identifikač ní číslo 60933640, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1076, jako na společnost nástupnickou, tak v důsledku vnitrostátní fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti ZD Hlušice s.r.o., se sídlem Vinary 99, PSČ: 503 53, identifikační číslo 03700127, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34612, a to dle Projektu fúze sloučením ze dne 23.1.2018 schváleného jediným společníkem a jediným akcionářem v p ůsobnosti valných hromad zúčastněných společností dne 28.2.2018. od 1. 3. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 2. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 8. 1. 2015 od 2. 7. 2014

Počet členů správní rady: 2 do 8. 1. 2015 od 2. 7. 2014

Jediný akcionář společnosti, a to Zemědělské družstvo Hlušice se sídlem Vinary, 503 53 p. Smidary, rozhodl v působnosti valné hromady takto: a) Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 83.158.000,- Kč, slovy: osmdesáttři milionů jednostopadesátosm tisíc korun českých na částku 30.000.100,- Kč, slovy: třicet milionů jednostokorun českých, tedy o částku 53.157.900,- Kč, slovy: padesáttři milionů jednostopadesátsedm tisíc devětset korun českých. b) Základní kapitál společnosti se snižuje z důvodu výplaty akcionáři. c) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na výplatu snížení jmenovité hodnoty akcií akcionáři ve výši 53.157.900,- Kč, slovy: padesáttři milionů jednosto padesátsedm tisíc devětset korun českých. d) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií takto: 38 ks jmenovitá hodnota současná 1.000,- Kč, jmenovitá hodnota po snížení 361,- Kč 4 ks jmenovitá hodnota současná 5.000,- Kč, jmenovitá hodnota po snížení 1.805,- Kč 15 ks jmenovitá hodnota současná 10.000,- Kč jmenovitá hodnota po snížení 3.608,- Kč 13 ks jmenovitá hodnota současná 50.000,- Kč jmenovitá hodnota po snížení 18.038,- Kč 23 ks jmenovitá hodnota současná 100.000,- Kč jmenovitá hodnota po snížení 36.076,- Kč 80 ks jmenovitá hodnota současná 1.000.000,- Kč jmenovitá hodnota po snížení 360.760,- Kč e) Akcionář je povinen předložit akcie k vyznačení nové nominální hodnoty do třiceti dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 9. 6. 2014 od 19. 12. 2013

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 29. července 2005 přijala následující usnesení: - Valná hromada určuje hlavním akcionářem společnosti V&H BETTA, a.s. Zemědělské družstvo Hlušice se sídlem ve Vinarech 99, IČO: 001 24 079 Celková přepočtená hodnota všech účastnických cenných papírů 93.000.000,-- Kč, tj. 100 % přepočtená hodnota účastnických cenných papírů ZD Hlušice 91.828.000,-- Kč, tj. 98,74 % přepočtená hodnota účastnických cenných papírů drobných akcionářů 1.172.000,-- Kč, tj. 1,26 % - Valná hromada souhlasí s přechodem všech ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře - Valná hromada souhlasí s výší protiplnění ve výši 320,- Kč za 1 tis. nominální hodnoty účastnických cenných papírů. Výše protiplnění se neodchyluje od znaleckého posudku. - Valná hromada schvaluje lhůtu pro poskytnutí protiplnění takto: 1. Dosavadní akcionáři, jejichž akcie přecházejí do vlastnictví hlavního akcionáře, jsou povinni předložit akcie společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře; v době prodlení nemohou požadovat protiplnění 2. Hlavní akcionář je povinen poskytnout dosavadnímu akcionáři, jehož akcie přešly do vlastnictví hlavního akcionáře, protiplnění do 30 dnů poté, kdy oprávněná osoba předložila dotčené akcie společnosti. do 29. 10. 2012 od 7. 10. 2005

Valná hromada konaná dne 11.6.2004 schválila snížení základního kapitálu o částku 9.842.000,- Kč na částku 83.158.000,- Kč. - důvod snížení základního kapitálu - plnění rozhodnutí předchozích valných hromad o vykoupení akcií společnosti a z toho plynoucí nutnost snížení základního kapitálu, - použití částky odpovídající snížení základního kapitálu na úhradu nákladů společnosti, spojených s výkupem akcií a použití zbytku na úhradu ztrát z minulých let, - provedení snížení vzetím akcií, vykoupených společností z oběhu, a to: nominální hodnota 1.000,- Kč: 126 ks A 000001 - A 000126, nominální hodnota 1.000,- Kč: 66 ks A 000137 - A 000202, nominální hodnota 1.000,- Kč: 5 ks A 000501 - A 000505, nominální h odnota 5.000,- Kč: 12 ks B 000001 - B 000012, nominální hodnota 5.000,- Kč: 49 ks B 000017 - B 000065, nominální hodnota 5.000,- Kč: 24 ks B 000066 - B 000089, nominální hodnota 10.000,- Kč: 66 ks C 000001 - C 000066, nominální hodnota 10.000,- Kč: 1 ks C 000068, nominální hodnota 10.000,- Kč: 107 ks C 000070 - C 000176, nominální hodnota 10.000,- Kč: 3 ks C 000179 - C 000181, nominální hodnota 50.000,- Kč: 24 ks D 000001 - D 000024, nominální hodnota 50.000,- Kč: 55 ks D 000027 - D 000081, nominální hodn ota 50.000,- Kč: 3 ks D 000083 - D 000085, nominální hodnota 50.000,- Kč: 2 ks D 000087 - D 000088, nominální hodnota 50.000,- Kč: 1 ks D 000090, nominální hodnota 50.000,- Kč: 3 ks D 000093 - D 000095, nominální hodnota 50.000,- Kč: 15 ks D 000097 - D 00 0111, nominální hodnota 50.000,- Kč: 37 ks D 000114 - D 000150, nominální hodnota 50.000,- Kč: 5 ks D 000154 - D 000158, nominální hodnota 100.000,- Kč: 2 ks E 000001 - E 000002 - valná hromada ukládá představenstvu zajistit další postup snižování základního kapitálu, zejména příslušné zápisy do obchodního rejstříku a zveřejnění tohoto usnesení podle zákona, stažení příslušných akcií z oběhu a protokolární zničení stažených akcií v souladu s tímto usnesením a příslušnými zákonnými ustanoveními. do 19. 12. 2013 od 19. 11. 2004

Na obchodní společnost V&H BETTA a.s. se sídlem Vinary čp. 99, identifikační číslo 60933640 se převádí jmění obchodní společnosti V&H GAMMA s.r.o. se sídlem Smidary, Vinary 99, okres Hradec Králové, PSČ 503 53, identifikační číslo 62028871, jež z důvodu p řevodu jmění zaniká. od 6. 10. 2004

Valná hromada společnosti dne 28.6.2001 schválila a) snížení základního kapitálu o částku 8.509.000,00 Kč na částku 84.491.000,-- Kč aa) důvod snížení základního kapitálu - plnění rozhodnutí předchozí valné hromady o vykoupení akcií společnosti a z toho plynoucí nutnost snížení základního kapitálu ab) použití částky odpovídající snížení základního kapitálu na úhradu nákladů společnosti spojených s výkupem akcií a přidělení zbytku do rezervního fondu společnosti ac) provedení snížení vzetím akcií vykoupených společností z oběhu, a to Nominální hodnota 1.000,00 Kč: 85 ks A 00001 - A 00085, 14 ks B 00033 - B 00046, 31 ks A 00096 - A 00126, 22 ks B 00048 - B 00069, 54 ks A 00137 - A 00190, 10 ks B 00071 - B 00080, 4 ks A 00501 - A 00504, 3 ks B 00083 - B 00085 Nominální hodnota 5 000,00 Kč: 12 ks B 00001 - B 00012, 2 ks B 00087 - B 00088, 49 ks B 00017 - B 00065, 1 ks B 00090, 14 ks B 00076 - B 00089, 3 ks B 00093 - B 00095 Nominální hodnota 10 000,00 Kč: 44 ks C 00001 - C 00044, 4 ks B 00097 - B 00100, 18 ks C 00049 - C 00066, 4 ks B 00102 - B 00105, 1 ks C 00068, 16 ks B 00114 - B 00129, 85 ks C 00070 - C 00154, 6 ks B 00131 - B 00136, 3 ks C 00174 - C 00176, 1 ks B 000138 Nominální hodnota 50 000,00 Kč: 8 ks B 00001 - B 00008, 7 ks B 00141 - B 00147, 11 ks B 00011 - B 00021, 2 ks B 00149 - B 00150, 2 ks B 00023 - B 00024, 5 ks B 00154 - B 00158, 4 ks B 00027 - B 00030 Nominální hodnota 100 000,00 Kč: 2 ks A 00001, A 00002 b) Valná hromada ukládá představenstvu zajistit další postup snižování základního kapitálu, zejména příslušné zápisy do obchodního rejstříku a zveřejnění tohoto usnesení podle zákona, stažení příslušných akcií z oběhu a protokolární zničení stažených akcií v souladu s tímto usnesením a příslušnými zákonnými ustanoveními. do 17. 12. 2003 od 23. 1. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 30 000 100 Kč

od 22. 1. 2021

Základní kapitál

vklad 30 000 100 Kč

do 22. 1. 2021 od 9. 6. 2014

Základní kapitál

vklad 83 158 000 Kč

do 9. 6. 2014 od 22. 3. 2006

Základní kapitál

vklad 93 000 000 Kč

do 22. 3. 2006 od 18. 3. 1994
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 30 od 8. 1. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 Kč, počet: 2 od 2. 7. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 30 000 000 Kč, počet: 1 do 8. 1. 2015 od 2. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 361 Kč, počet: 38 do 2. 7. 2014 od 9. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 805 Kč, počet: 4 do 2. 7. 2014 od 9. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 3 608 Kč, počet: 15 do 2. 7. 2014 od 9. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 18 038 Kč, počet: 13 do 2. 7. 2014 od 9. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 36 076 Kč, počet: 23 do 2. 7. 2014 od 9. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 360 760 Kč, počet: 80 do 2. 7. 2014 od 9. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 38 do 9. 6. 2014 od 22. 3. 2006
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 4 do 9. 6. 2014 od 22. 3. 2006
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 15 do 9. 6. 2014 od 22. 3. 2006
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 13 do 9. 6. 2014 od 22. 3. 2006
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 23 do 9. 6. 2014 od 22. 3. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 235 do 22. 3. 2006 od 23. 1. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 89 do 22. 3. 2006 od 23. 1. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 192 do 22. 3. 2006 od 23. 1. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 158 do 22. 3. 2006 od 23. 1. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 25 do 22. 3. 2006 od 23. 1. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 80 do 9. 6. 2014 od 23. 1. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 710 do 23. 1. 2003 od 18. 3. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 572 do 23. 1. 2003 od 18. 3. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 623 do 23. 1. 2003 od 18. 3. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 254 do 23. 1. 2003 od 18. 3. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 585 do 23. 1. 2003 od 18. 3. 1994

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Vlastislav Mudrák

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2022

vznik členství: 22. 1. 2021

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

Ing. Roman Kubíček

předseda představenstva

První vztah: 4. 4. 2022

vznik členství: 22. 1. 2021

vznik funkce: 28. 2. 2022

Arbesova 100, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Vlastislav Mudrák

Předseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2021 - Poslední vztah: 4. 4. 2022

vznik členství: 22. 1. 2021

vznik funkce: 22. 1. 2021

zánik funkce: 28. 2. 2022

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Ing. Roman Kubíček

Člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2021 - Poslední vztah: 4. 4. 2022

vznik členství: 22. 1. 2021

Arbesova 100, Poděbrady, 290 01, Česká republika

David Sedláček

Člen správní rady

První vztah: 6. 8. 2017 - Poslední vztah: 22. 1. 2021

vznik členství: 25. 5. 2015

zánik členství: 22. 1. 2021

zánik funkce: 22. 1. 2021

Dolní Přím 114, 503 16, Česká republika

Ing. Vlastislav Mudrák

předseda správní rady

První vztah: 29. 7. 2017 - Poslední vztah: 22. 1. 2021

vznik členství: 28. 6. 2017

zánik členství: 22. 1. 2021

vznik funkce: 28. 6. 2017

zánik funkce: 22. 1. 2021

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

René Matys

Předseda správní rady

První vztah: 25. 6. 2015 - Poslední vztah: 29. 7. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 28. 6. 2017

vznik funkce: 25. 5. 2015

zánik funkce: 28. 6. 2017

Vinary 21, 503 53, Česká republika

David Sedláček

Člen správní rady

První vztah: 25. 6. 2015 - Poslední vztah: 6. 8. 2017

vznik členství: 25. 5. 2015

Mírová 1460, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Petr Zrzavý

předseda správní rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 25. 5. 2015

Hlušice 168, 503 56, Česká republika

Petr Zrzavý

statutární ředitel

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 7. 2014

Hlušice 168, 503 56, Česká republika

René Matys

člen správní rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

Vinary 21, 503 53, Česká republika

Ing. Petr Zrzavý

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 20. 8. 2012

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 20. 8. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2014

Hlušice 168, 503 56, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. René Matys

předseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 20. 8. 2012

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 20. 8. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2014

Vinary 21, 503 53, Česká republika

Ing. Petr Zrzavý

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 11. 2007 - Poslední vztah: 29. 10. 2012

vznik členství: 28. 8. 2007

zánik členství: 20. 8. 2012

vznik funkce: 28. 8. 2007

zánik funkce: 20. 8. 2012

Hlušice 168, 503 56, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. René Matys

předseda představenstva

První vztah: 13. 11. 2007 - Poslední vztah: 29. 10. 2012

vznik členství: 28. 8. 2007

zánik členství: 20. 8. 2012

vznik funkce: 28. 8. 2007

zánik funkce: 20. 8. 2012

Vinary 21, 503 53, Česká republika

Ing. René Matys

Předseda

První vztah: 30. 9. 2002 - Poslední vztah: 13. 11. 2007

vznik členství: 13. 6. 2002

zánik členství: 28. 8. 2007

vznik funkce: 14. 6. 2002

zánik funkce: 28. 8. 2007

Vinary čp. 21, 503 53, Česká republika

Ing. Milan Leden

Člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2002 - Poslední vztah: 22. 3. 2006

vznik členství: 13. 6. 2002

zánik členství: 26. 8. 2005

Lidická 358, Pardubice II, 530 09, Česká republika

Ing. Petr Zrzavý

Místopředseda

První vztah: 30. 9. 2002 - Poslední vztah: 13. 11. 2007

vznik členství: 13. 6. 2002

zánik členství: 28. 8. 2007

vznik funkce: 14. 6. 2002

zánik funkce: 28. 8. 2007

Hlušice 168, 503 56, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Kraus

Člen představenstva

První vztah: 18. 3. 1994 - Poslední vztah: 16. 12. 1997

Smidarská Lhota čp. 1, Česká republika

Miroslav Hep

Člen představenstva

První vztah: 18. 3. 1994 - Poslední vztah: 16. 12. 1997

Hlušice čp. 32, 503 56, Česká republika

Ing. René Matys

Předseda

První vztah: 18. 3. 1994 - Poslední vztah: 30. 9. 2002

Vinary čp. 21, 503 53, Česká republika

Ing. Petr Zrzavý

Místopředseda

První vztah: 18. 3. 1994 - Poslední vztah: 30. 9. 2002

Hlušice čp.160, 503 56, Česká republika

Ing. Milan Leden

Člen představenstva

První vztah: 18. 3. 1994 - Poslední vztah: 30. 9. 2002

Hlušice čp. 124, 503 56, Česká republika

Za společnost jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně.

od 22. 1. 2021

Společnost navenek zastupuje statutární ředitel. Kdo za Společnost podepisuje, připojí k její firmě svůj podpis, údaj o svém jménu a funkci

do 1. 1. 2021 od 2. 7. 2014

Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně předseda nebo místopředseda nebo člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Je-li k právnímu úkonu třeba písemné formy zavazuje se společnost podpisem předsedy nebo místopředsedy představenstva nebo člena představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. V ostatních věcech se společnost zavazuje podpisem člena představenstva, který je ve funkci ředitele společnosti, nebo jiného pověřeného člena představenstva. Právo podepisovat za společnost v běžných obchodních záležitostech může být přeneseno organizačním řádem nebo jiným písemným dokumentem na další pracovníky společnosti. Písemné pověření musí být založeno u ředitele společnosti.

do 2. 7. 2014 od 23. 1. 2003

Jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda a jeden člen představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Je-li k právnímu úkonu třeba písemné formy, ve věcech nakládání majetkem společnosti mimo obvyklé hospodaření, uzavírání dlouho- dobých kontraktů, přesahujících období jednoho roku, zatěžování majetku společnosti zástavními právy a věcnými břemeny, přijímání úvěrů se společnost zavazuje podpisem předsedy představenstva nebo místopředsedy a dalšího člena představenstva. V ostatních věcech se společnost zavazuje podpisem člena představenstva, který je ve funkci ředitele společnosti, nebo jiného pověřeného člena představenstva. Právo podepisovat za společnost v běžných obchodních záležitostech může být přeneseno organizačním řádem nebo jiným písemným dokumentem na další pracovníky společnosti. Písemné pověření musí být založeno u ředitele společnosti.

do 23. 1. 2003 od 18. 3. 1994

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Lukáš Bárta

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2021

vznik členství: 9. 7. 2021

Jankova 1660/33, Nymburk, 288 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

David Sedláček

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2021 - Poslední vztah: 9. 7. 2021

vznik členství: 22. 1. 2021

zánik členství: 9. 7. 2021

Dolní Přím 114, 503 16, Česká republika

Miroslav Hep

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 20. 8. 2012

zánik členství: 1. 7. 2014

Hlušice 32, 503 56, Česká republika

Jarmila Pavlásková

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 20. 8. 2012

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 20. 8. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2014

Hlušice 125, 503 56, Česká republika

František Vrba

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 20. 8. 2012

zánik členství: 1. 7. 2014

Hlušice 133, 503 56, Česká republika

Miroslav Hep

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2007 - Poslední vztah: 29. 10. 2012

vznik členství: 28. 8. 2007

zánik členství: 20. 8. 2012

Hlušice 32, 503 56, Česká republika

Jarmila Pavlásková

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2007 - Poslední vztah: 29. 10. 2012

vznik členství: 28. 8. 2007

zánik členství: 20. 8. 2012

vznik funkce: 28. 8. 2007

zánik funkce: 20. 8. 2012

Hlušičky 125, 503 56, Česká republika

František Vrba

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2007 - Poslední vztah: 29. 10. 2012

vznik členství: 28. 8. 2007

zánik členství: 20. 8. 2012

Hlušičky 133, 503 56, Česká republika

Miroslav Hep

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2002 - Poslední vztah: 13. 11. 2007

vznik členství: 13. 6. 2002

zánik členství: 28. 8. 2007

Hlušice 32, 503 56, Česká republika

Jarmila Pavlásková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2002 - Poslední vztah: 13. 11. 2007

vznik členství: 13. 6. 2002

zánik členství: 28. 8. 2007

vznik funkce: 28. 6. 2002

zánik funkce: 28. 8. 2007

Hlušičky 125, 503 56, Česká republika

František Vrba

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2002 - Poslední vztah: 13. 11. 2007

vznik členství: 13. 6. 2002

zánik členství: 28. 8. 2007

Hlušičky 133, 503 56, Česká republika

Miroslav Hep

První vztah: 16. 12. 1997 - Poslední vztah: 30. 9. 2002

Hlušice 32, 503 56, Česká republika

Jaroslav Horák

První vztah: 18. 3. 1994 - Poslední vztah: 16. 12. 1997

Vinary čp. 74, Česká republika

Jarmila Pavlásková

První vztah: 18. 3. 1994 - Poslední vztah: 30. 9. 2002

Hlušičky č.125, Česká republika

František Vrba

První vztah: 18. 3. 1994 - Poslední vztah: 30. 9. 2002

Hlušičky 133, Česká republika

Další vztahy firmy V & H BETTA a.s.

4 fyzické osoby

David Sedláček

Člen správní rady

První vztah: 6. 8. 2017

vznik členství: 25. 5. 2015

Dolní Přím 114, 503 16, Česká republika

Ing. Vlastislav Mudrák

předseda správní rady

První vztah: 29. 7. 2017

vznik členství: 28. 6. 2017

vznik funkce: 28. 6. 2017

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Dalších 27 vztahů k této osobě

René Matys

Předseda správní rady

První vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 25. 5. 2015

Vinary 21, 503 53, Česká republika

David Sedláček

Člen správní rady

První vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 25. 5. 2015

Mírová 1460, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Vlastislav Mudrák

První vztah: 1. 3. 2018 - Poslední vztah: 9. 7. 2021

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

David Sedláček

První vztah: 29. 7. 2017 - Poslední vztah: 22. 1. 2021

Dolní Přím 114, 503 16, Česká republika

René Matys

Předseda správní rady

První vztah: 25. 6. 2015 - Poslední vztah: 29. 7. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 28. 6. 2017

vznik funkce: 25. 5. 2015

zánik funkce: 28. 6. 2017

Vinary 21, 503 53, Česká republika

David Sedláček

Člen správní rady

První vztah: 25. 6. 2015 - Poslední vztah: 6. 8. 2017

vznik členství: 25. 5. 2015

Mírová 1460, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

René Matys

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 29. 7. 2017

Vinary 21, 503 53, Česká republika

René Matys

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 29. 7. 2017

Vinary 21, 503 53, Česká republika

Petr Zrzavý

předseda správní rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 25. 5. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 25. 5. 2015

Hlušice 168, 503 56, Česká republika

René Matys

člen správní rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

Vinary 21, 503 53, Česká republika

Zemědělské družstvo Hlušice

První vztah: 22. 3. 2006 - Poslední vztah: 31. 1. 2017

Hlušice 168, 503 56

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

Betta agro s.r.o., IČ: 10716521

Česká republika, Vinary, 503 53

od 9. 7. 2021

Ing. VLASTISLAV MUDRÁK

Komenského 1273, Česká republika, Vizovice, 763 12

do 9. 7. 2021 od 1. 3. 2018

ZD Hlušice s.r.o., IČ: 03700127

Česká republika, Vinary, 503 53

do 1. 3. 2018 od 31. 1. 2017

Zemědělské družstvo Hlušice, IČ: 00124079

Česká republika, Vinary, 503 53

do 31. 1. 2017 od 22. 3. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 3. 1994

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 10. 2004
Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech, - v potravinářských nebo zemědělských provozech, - nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako toxické nebo vysoce toxické s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 27. 6. 1995
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 3. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
  • Poskytování technických služeb
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
  • Výroba strojů a zařízení
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 3. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).