Hlavní navigace

OSEVA, a.s.

Firma OSEVA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1009, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 29 446 550 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47912430

Sídlo:

Potoční 1436, Bzenec, 696 81

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 4. 1993

DIČ:

CZ47912430

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
011 Pěstování plodin jiných než trvalých
013 Množení rostlin
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
01610 Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46210 Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy
49410 Silniční nákladní doprava
7120 Technické zkoušky a analýzy

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1009, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

OSEVA, a.s. od 16. 7. 2015

Obchodní firma

OSEVA, a.s. do 16. 7. 2015 od 9. 7. 2015

Obchodní firma

OSEVA, a.s. do 9. 7. 2015 od 21. 4. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 21. 4. 1993

adresa

Potoční 1436
Bzenec 69681 od 9. 7. 2015

adresa

Bzenec 1436 69681 do 11. 12. 2003 od 5. 10. 1995

adresa

Bzenec 69681 do 5. 10. 1995 od 21. 4. 1993

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 26. 6. 2017

Zemědělská výroba od 20. 1. 2016

Klempířství a oprava karoserií od 7. 8. 2009

Opravy silničních vozidel od 7. 8. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 8. 2009

Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky do 26. 6. 2017 od 7. 8. 2009

opravy motorových vozidel do 7. 8. 2009 od 1. 9. 1999

opravy karosérií do 7. 8. 2009 od 1. 9. 1999

výroba osiv a sadby zemědělských plodin formou smluvního množení do 7. 8. 2009 od 21. 4. 1993

čištění, předseťová úprava osiv a sadby a jejich sklado- vání do 7. 8. 2009 od 21. 4. 1993

zavádění nových odrůd do zemědělské praxe do 7. 8. 2009 od 21. 4. 1993

provozování laboratoří s účelovou laboratorní činností do 7. 8. 2009 od 21. 4. 1993

obchodní činnost do 7. 8. 2009 od 21. 4. 1993

poskytování odborné poradenské činnosti a dalších odborných služeb pro zemědělské podniky v oblasti zemědělské výroby do 7. 8. 2009 od 21. 4. 1993

Předmět činnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí do 26. 6. 2017 od 5. 8. 2016

výroba osiv a sadby zemědělských plodin formou smluvního množení do 26. 6. 2017 od 7. 8. 2009

čištění, předseťová úprava osiv a sadby a jejich skladování do 26. 6. 2017 od 7. 8. 2009

zavádění nových odrůd do zemědělské praxe do 26. 6. 2017 od 7. 8. 2009

provozování laboratoří s účelovou laboratorní činností do 26. 6. 2017 od 7. 8. 2009

poskytování odborné poradenské činnosti a dalších odorných služeb pro zemědělské podniky v oblasti zemědělské výroby do 26. 6. 2017 od 7. 8. 2009

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu přeshraniční fúze sloučením, vyhotoveného dne 18. 10. 2017, došlo ke sloučení, při kterém na společnost OSEVA, a.s., se sídlem na adrese Potoční 1436, 696 81 Bzenec, IČO 47912430, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající s polečnosti OSEVA Slovakia, s.r.o., se sídlem na adrese Štrková 1, 946 32 Marcelová, Slovenská republika, IČO 35925205. od 1. 1. 2018

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 26. 6. 2017 od 1. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 26. 6. 2017 od 1. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. od 10. 3. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 26. 6. 2017 od 10. 3. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 26. 6. 2017 od 10. 3. 2014

Na společnost OSEVA, a.s., IČ: 47912430, se sídlem Bzenec, Potoční 1436, okres Hodonín, PSČ 696 81, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě projektu fúze sloučením ze dne 28. května 2009 jmění společnosti AGF Osiva, a.s., IČ: 27741516, se sídlem B zenec, Potoční 1436, PSČ 696 81, jako zanikající společnosti. Společnost OSEVA, a.s. je podle projektu fúze sloučením ze dne 28. května 2009 právním nástupcem bez likvidace zrušené zaniklé společnosti AGF Osiva, a.s. od 30. 6. 2009

Valná hromada konaná dne 10.prosince 2008 rozhodla takto: I. konstatuje, na základě předložení 51 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 800.000,-Kč a 28.218 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 800,-Kč, že obchodní společnost AGF Osiva, a.s. se sídlem Bzenec, Potoční 1436, PSČ: 696 8 1, IČ:27741516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4990, má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na majitele o nominální hodnotě 63.374.400,-Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní spo lečnosti OSEVA, a.s. ve výši 94,16%. II. určuje, že obchodní společnost AGF Osiva, a.s. se sídlem Bzenec, Potoční 1436, PSČ: 696 81, IČ: 27741516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4990, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti OSEVA, a. s., se sídlem Bzenec, Potoční 1436, PSČ: 696 81, IČ: 479 12 430, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1009. Společnost AGF Osiva, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů po dle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. III. konstatuje, že akcionář obchodní společnost AGF Osiva, a.s., se sídlem Bzenec, Potoční 1436, PSČ: 696 81, IČ: 277 41 516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4990, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. IV. konstatuje, že akcionář obchodní společnost AGF Osiva, a.s., se sídlem Bzenec, Potoční 1436, PSČ: 696 81, IČ: 27741516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4990, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry A&CE Global Finance, a.s., se sídlem v Brno, Ptašínského 4, PSČ: 602 00, IČ: 26257530, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3628, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry A&CE Global Finance, a.s., se sídlem v Brno, Ptašínského 4, PSČ: 602 00, IČ: 26257530, obchodní společnost zapsaná v obchodní m rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3628. V. schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře(tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost AGF Osiva, a.s., se sídlem Bzenec, Potoční 1436, PSČ: 696 81, IČ: 27741516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4990 za podmínek stanoven ých § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hro mady do obchodního rejstříku. VI. určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 800,-Kč činí 535,- Kč; v nominální hodnotě 800.000,-Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 0908/08 zpracovaným obchodní společností PROSCON, s.r.o, se sí dlem Na Zlatnici 13, Praha 4, IČ: 49356381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831, ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. VII. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších před pisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti A&CE Global Finance, a.s., na adrese Brno, Ptašínského 4, PSČ: 602 00, IČ: 26257530. do 24. 8. 2009 od 22. 12. 2008

Valná hromada společnosti OSEVA, a.s. , se sídlem v Bzenci přijala dne 19.5.2000 toto usnesení: Snížení základního jmění společnosti z důvodu krytí ztráty společnosti vzniklé v roce 1999 o částku 16,826.600,-Kč (slovy šestnáctmilionůosmsetdvacetšesttisícšestset korun českých) a to snížením jmenovité hodnoty akcií z částky 1.000,-Kč/1 ks na částku 800,-Kč/1 ks. Vzhledem k tomu, že akcie společnosti jsou zaknihované, společnost provede snížení základního jmění prostřednictvím střediska pro cenné papíry. do 18. 8. 2001 od 8. 9. 2000

Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 11.10.1996. do 26. 6. 2017 od 3. 1. 1997

Základní jmění splaceno. do 26. 6. 2017 od 3. 1. 1997

Ke dni 5. 10. 1995 se zapisuje znění stanov přijaté valnou hromadou dne 21. 7. 1995. do 26. 6. 2017 od 5. 10. 1995

Ke dni 25.5.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené v čl.33,36. do 26. 6. 2017 od 13. 6. 1994

Den vzniku: 1.5.1993 do 26. 6. 2017 od 21. 4. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 29 446 550 Kč

od 30. 6. 2009

Základní kapitál

vklad 67 306 400 Kč

do 30. 6. 2009 od 18. 8. 2001

Základní kapitál

vklad 84 133 000 Kč

do 18. 8. 2001 od 21. 4. 1993
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 29 446 550 Kč, počet: 1 od 26. 6. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 350 000 Kč, počet: 51 do 26. 6. 2017 od 24. 8. 2009
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 350 Kč, počet: 33 133 do 26. 6. 2017 od 24. 8. 2009
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 350 000 Kč, počet: 51 do 24. 8. 2009 od 30. 6. 2009
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 350 Kč, počet: 33 133 do 24. 8. 2009 od 30. 6. 2009
Akcie na majitele, hodnota: 800 000 Kč, počet: 51 do 30. 6. 2009 od 20. 5. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 800 Kč, počet: 33 133 do 30. 6. 2009 od 20. 5. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 800 Kč, počet: 84 133 do 20. 5. 2002 od 18. 8. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 84 133 do 18. 8. 2001 od 21. 4. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jan Otčenášek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2021

vznik členství: 16. 2. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2021

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Ing. Milan Škvor

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2021

vznik členství: 1. 4. 2021

vznik funkce: 1. 4. 2021

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 36 vztahů k této osobě

Jana Kolébalová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2016

vznik členství: 8. 9. 2016

Průmyslová 1422, Bzenec, 696 85, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jan Otčenášek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2018 - Poslední vztah: 24. 5. 2021

vznik členství: 16. 2. 2018

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Jindřich Macháček

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2018 - Poslední vztah: 24. 5. 2021

vznik členství: 1. 2. 2018

zánik členství: 31. 3. 2021

vznik funkce: 1. 2. 2018

zánik funkce: 31. 3. 2021

Dolní Kralovice 49, 257 68, Česká republika

Jan Otčenášek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 28. 3. 2018

vznik členství: 15. 2. 2013

zánik členství: 15. 2. 2018

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Otčenášek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 28. 3. 2018

vznik členství: 15. 2. 2013

zánik členství: 15. 2. 2018

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Antonín Šandera

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 28. 3. 2018

vznik členství: 1. 5. 2014

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 1. 5. 2014

zánik funkce: 31. 1. 2018

Rudka 127, 664 83, Česká republika

Ing. Antonín Šandera

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 28. 3. 2018

vznik členství: 1. 5. 2014

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 1. 5. 2014

zánik funkce: 31. 1. 2018

Rudka 127, 664 83, Česká republika

Jan Otčenášek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 15. 2. 2013

Dalovická 1057/7, Praha 9, 197 00, Česká republika

Ing. Antonín Šandera

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 1. 5. 2014

Rudka 127, 664 83, Česká republika

Jana Kolébalová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2014 - Poslední vztah: 12. 10. 2016

vznik členství: 7. 9. 2011

zánik členství: 7. 9. 2016

Průmyslová 1422, Bzenec, 696 85, Česká republika

Jana Kolébalová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2014 - Poslední vztah: 12. 10. 2016

vznik členství: 7. 9. 2011

zánik členství: 7. 9. 2016

Průmyslová 1422, Bzenec, 696 85, Česká republika

Jindřich Macháček

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 2. 9. 2011

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 7. 9. 2011

zánik funkce: 30. 4. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Jan Otčenášek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

vznik členství: 15. 2. 2013

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jana Kolébalová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2011 - Poslední vztah: 10. 3. 2014

vznik členství: 7. 9. 2011

Průmyslová 1422, Bzenec, 696 81, Česká republika

Jana Kolébalová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2011 - Poslední vztah: 24. 11. 2011

vznik členství: 7. 9. 2011

Průmyslová 1422, Bzenec, Česká republika

Jindřich Macháček

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2011 - Poslední vztah: 29. 6. 2013

vznik členství: 2. 9. 2011

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 7. 9. 2011

zánik funkce: 30. 4. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Karel Sýkora

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2011 - Poslední vztah: 26. 4. 2013

vznik členství: 23. 9. 2011

zánik členství: 14. 2. 2013

Červenohrádecká 12, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Karel Sýkora

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2009 - Poslední vztah: 24. 11. 2011

vznik členství: 11. 12. 2008

zánik členství: 22. 9. 2011

vznik funkce: 25. 2. 2009

zánik funkce: 22. 9. 2011

Červenohrádecká 12B, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Martin Krystián

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2008 - Poslední vztah: 24. 11. 2011

vznik členství: 11. 6. 2008

zánik členství: 1. 9. 2011

vznik funkce: 11. 6. 2008

zánik funkce: 1. 9. 2011

Seifertova 1727/17, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Tomáš Kohoutek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2008 - Poslední vztah: 27. 3. 2009

vznik členství: 6. 10. 2007

zánik členství: 10. 12. 2008

vznik funkce: 6. 10. 2007

zánik funkce: 10. 12. 2008

Zlechovská 192/13, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Jaromír Sasínek

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2008 - Poslední vztah: 25. 7. 2008

vznik členství: 6. 10. 2007

zánik členství: 10. 6. 2008

vznik funkce: 6. 10. 2007

zánik funkce: 10. 6. 2008

Dolní Věstonice 114, 691 29, Česká republika

Jana Kolébalová

členka

První vztah: 11. 12. 2003 - Poslední vztah: 24. 11. 2011

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 6. 9. 2011

Průmyslová 1422, Bzenec, Česká republika

Martin Kyjovský

člen

První vztah: 11. 12. 2003 - Poslední vztah: 24. 1. 2008

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 5. 10. 2007

vznik funkce: 6. 6. 2003

zánik funkce: 5. 10. 2007

Komenského 558, Kyjov, Česká republika

Zdenka Mařáková

předsedkyně

První vztah: 11. 12. 2003 - Poslední vztah: 24. 1. 2008

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 5. 10. 2007

vznik funkce: 6. 6. 2003

zánik funkce: 5. 10. 2007

Na hrázi 263, Veselí nad Moravou II., Česká republika

Martin Kyjovský

člen

První vztah: 8. 9. 2000 - Poslední vztah: 11. 12. 2003

vznik členství: 25. 6. 1999

zánik členství: 6. 6. 2003

Komenského 558, Kyjov, Česká republika

Jana Kolébalová

člen

První vztah: 8. 9. 2000 - Poslední vztah: 11. 12. 2003

vznik členství: 25. 6. 1999

zánik členství: 6. 6. 2003

Průmyslová 1422, Bzenec, Česká republika

Zdenka Mařáková

člen

První vztah: 1. 9. 1999 - Poslední vztah: 11. 12. 2003

vznik členství: 19. 5. 2000

zánik členství: 6. 6. 2003

Na hrázi 263, Veselí nad Moravou II, Česká republika

Martin Kyjovský

člen

První vztah: 1. 9. 1999 - Poslední vztah: 8. 9. 2000

Podhájí 664, Bzenec, Česká republika

ing. Ivo Tomášek

člen

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 8. 9. 2000

Heroldice 21, Hoštice, Česká republika

Vladislav Sedlák

člen

První vztah: 3. 1. 1997 - Poslední vztah: 1. 9. 1999

Strážnická 932, Bzenec, Česká republika

Antonín Zrůna

člen

První vztah: 3. 1. 1997 - Poslední vztah: 8. 12. 1997

Vnorovy 77, Česká republika

Ing. Karel Mareta

člen

První vztah: 3. 1. 1997 - Poslední vztah: 1. 9. 1999

Veselská 32, Strážnice, Česká republika

Vladislav Sedlák

člen

První vztah: 5. 10. 1995 - Poslední vztah: 3. 1. 1997

Strážnická 932, Bzenec, Česká republika

ing. Karel Mareta

člen

První vztah: 5. 10. 1995 - Poslední vztah: 3. 1. 1997

Veselská 32, Strážnice, Česká republika

Ing. Božena Bauerová

členka

První vztah: 21. 4. 1993 - Poslední vztah: 5. 10. 1995

Berkova 5, Brno, Česká republika

Ing. Stanislav Studénka

člen

První vztah: 21. 4. 1993 - Poslední vztah: 3. 1. 1997

Vnorovy 423, Česká republika

Ing. Jeroným Valenta

člen

První vztah: 21. 4. 1993 - Poslední vztah: 5. 10. 1995

Čejč 169, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jiří Vávra

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2021

vznik členství: 2. 12. 2017

vznik funkce: 21. 4. 2021

Kostelec 361, 696 51, Česká republika

Ing. Ladislav Kulas

předseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2019

vznik členství: 21. 12. 2018

vznik funkce: 21. 12. 2018

Čimelice 137, 398 04, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Radek Zíta

člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2018

vznik členství: 1. 4. 2018

V Polích 184, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Vávra

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2018 - Poslední vztah: 24. 5. 2021

vznik členství: 2. 12. 2017

Kostelec 361, 696 51, Česká republika

Ing. Jiří Vávra

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2017 - Poslední vztah: 14. 12. 2018

vznik členství: 2. 12. 2017

Koliba 2630/17, Kyjov, 697 01, Česká republika

Jiří Vávra

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 13. 12. 2017

vznik členství: 1. 12. 2012

zánik členství: 1. 12. 2017

Koliba 2630/17, Kyjov, 697 01, Česká republika

Jiří Vávra

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2016 - Poslední vztah: 13. 12. 2017

vznik členství: 1. 12. 2012

zánik členství: 1. 12. 2017

Koliba 2630/17, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Faltýnek

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 3. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2015

vznik členství: 7. 10. 2013

zánik členství: 30. 11. 2014

vznik funkce: 20. 12. 2013

zánik funkce: 30. 11. 2014

Slovácká 4520/6, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Ladislav Kulas

předseda představenstva

První vztah: 10. 3. 2014 - Poslední vztah: 27. 2. 2019

vznik členství: 20. 12. 2013

zánik členství: 20. 12. 2018

vznik funkce: 20. 12. 2013

zánik funkce: 20. 12. 2018

Čimelice 137, 398 04, Česká republika

Ing. Jaroslav Faltýnek

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2013 - Poslední vztah: 10. 3. 2014

vznik členství: 6. 10. 2007

zánik členství: 6. 10. 2012

vznik funkce: 6. 10. 2007

zánik funkce: 6. 10. 2012

Slovácká 4520/6, Prostějov, 796 01, Česká republika

Radek Zíta

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2013 - Poslední vztah: 9. 5. 2018

vznik členství: 1. 4. 2013

zánik členství: 31. 3. 2018

V Polích 184, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Radek Zíta

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2013 - Poslední vztah: 9. 5. 2018

vznik členství: 1. 4. 2013

zánik členství: 31. 3. 2018

V Polích 184, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Petr Cingr

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2013 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 15. 2. 2013

zánik členství: 31. 3. 2013

K Mokřadu 425, Louňovice, 251 62, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Sýkora

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2014

vznik členství: 15. 2. 2013

zánik členství: 30. 4. 2014

Červenohrádecká 238/12b, Plzeň, 312 00, Česká republika

Jiří Vávra

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2013 - Poslední vztah: 24. 2. 2016

vznik členství: 1. 12. 2012

Uherčice 370, 691 62, Česká republika

Ladislav Kulas

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2013 - Poslední vztah: 10. 3. 2014

vznik členství: 11. 12. 2008

zánik členství: 11. 12. 2013

vznik funkce: 1. 12. 2012

zánik funkce: 11. 12. 2013

Čimelice 137, 398 04, Česká republika

Ing. Ladislav Kulas

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2011 - Poslední vztah: 8. 1. 2013

vznik členství: 11. 12. 2008

Čimelice 137, 398 04, Česká republika

Ing. Radomír Lesák

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2010 - Poslední vztah: 8. 1. 2013

vznik členství: 1. 12. 2009

zánik členství: 30. 11. 2012

vznik funkce: 1. 12. 2009

zánik funkce: 30. 11. 2012

Sluneční 1819, Choceň, 565 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • LESAK s.r.o.

  Božetěchova 2826/36, Brno Královo Pole, 612 00

Ing. Ladislav Kulas

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2009 - Poslední vztah: 24. 11. 2011

vznik členství: 11. 12. 2008

Písek 137, 398 04, Česká republika

Ing. Jaroslav Faltýnek

předseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2008 - Poslední vztah: 23. 8. 2013

vznik členství: 6. 10. 2007

zánik členství: 6. 10. 2012

vznik funkce: 6. 10. 2007

zánik funkce: 6. 10. 2012

Winklerova 2259/23, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Karel Sýkora

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2008 - Poslední vztah: 27. 3. 2009

vznik členství: 6. 10. 2007

zánik členství: 10. 12. 2008

Červenohrádecká 238/12b, Plzeň, 322 00, Česká republika

Vladislav Sedlák

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2008 - Poslední vztah: 22. 1. 2010

vznik členství: 6. 10. 2007

zánik členství: 30. 11. 2009

vznik funkce: 6. 10. 2007

zánik funkce: 30. 11. 2009

Pod Kněží horou 1462, Bzenec, 696 81, Česká republika

Mgr. Milan Feranec

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2008 - Poslední vztah: 25. 7. 2008

vznik členství: 6. 10. 2007

zánik členství: 10. 6. 2008

Masarykova 939/56, Olomouc, 771 00, Česká republika

Ing. Václav Pálenský

předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2008

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 5. 10. 2007

vznik funkce: 6. 6. 2003

zánik funkce: 5. 10. 2007

Polní 1434, Strážnice, Česká republika

Vladislav Sedlák

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2008

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 5. 10. 2007

vznik funkce: 6. 6. 2003

zánik funkce: 5. 10. 2007

Pod Kněží horou 1462, Bzenec, Česká republika

Vladislav Sedlák

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2003 - Poslední vztah: 26. 7. 2005

vznik členství: 6. 6. 2003

Strážnická 932, Bzenec, Česká republika

Ing. Václav Pálenský

předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2003 - Poslední vztah: 26. 7. 2005

vznik členství: 6. 6. 2003

Kovářská 1524, Strážnice, Česká republika

Ing. Karel Mareta

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2003 - Poslední vztah: 24. 1. 2008

vznik členství: 6. 6. 2003

zánik členství: 5. 10. 2007

vznik funkce: 6. 6. 2003

zánik funkce: 5. 10. 2007

Veselská 32, Strážnice, Česká republika

Ing. Karel Mareta

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 1999 - Poslední vztah: 11. 12. 2003

vznik členství: 25. 6. 1999

zánik členství: 6. 6. 2003

Veselská 32, Strážnice, Česká republika

Vladislav Sedlák

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 9. 1999 - Poslední vztah: 11. 12. 2003

vznik členství: 25. 6. 1999

zánik členství: 6. 6. 2003

Strážnická 932, Bzenec, Česká republika

Ing. Václav Pálenský

předseda představenstva

První vztah: 3. 1. 1997 - Poslední vztah: 11. 12. 2003

vznik členství: 11. 10. 1996

zánik členství: 6. 6. 2003

Kovářská 1524, Strážnice, Česká republika

Ing. Stanislav Havlíček

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 1997 - Poslední vztah: 1. 9. 1999

Vnorovy II. 172, Česká republika

Ing. Hugo Grunt

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 1. 1997 - Poslední vztah: 1. 9. 1999

Köhlerova 859, Kyjov, Česká republika

Ing. Stanislav Havlíček

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 1993 - Poslední vztah: 3. 1. 1997

Vnorovy II. 172, Česká republika

Ing. Hugo Grunt

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 4. 1993 - Poslední vztah: 3. 1. 1997

Köhlerova 859, Kyjov, Česká republika

Ing. Václav P Á L E N S K Ý

předseda představenstva

První vztah: 21. 4. 1993 - Poslední vztah: 3. 1. 1997

Kovářská 1524, Strážnice, Česká republika

Tomáš Janek

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 1993 - Poslední vztah: 5. 10. 1995

Sobotovice 12, Česká republika

Ing. Zdeněk Veverka

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 1993 - Poslední vztah: 5. 10. 1995

Skoronice 138, Česká republika

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

od 3. 3. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 3. 3. 2017 od 10. 3. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.

do 10. 3. 2014 od 24. 8. 2009

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jejich částí, jednají jménem společnosti vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je udělena představenstvem.

do 24. 8. 2009 od 24. 1. 2008

Způsob jednání: Společnost zastupuje a jejím jménem jedná samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, nebo jiný člen představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

do 24. 1. 2008 od 3. 1. 1997

Způsob jednání: Společnost zastupuje a jejím jménem jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo jiný člen představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva s uvedením své funkce..

do 3. 1. 1997 od 5. 10. 1995

Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná předseda představenstva, místopředseda představenstva a nebo další člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k obchodní- mu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda předsta- venstva, místopředseda představenstva a nebo jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 5. 10. 1995 od 21. 4. 1993

Další vztahy firmy OSEVA, a.s.

člen představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 21. 5. 2019

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

 • Libor Němeček Dr.

  člen představenstva

  Královny Žofie 1692/17, Praha, 148 00, Česká republika

 • Ing. Josef Mráz

  místopředseda představenstva

  Dejvická 555/36, Praha, 160 00, Česká republika

 • JUDr. Alexej Bílek CSc

  člen představenstva

  Podhořská 770/12, Praha, 184 00, Česká republika

 • Ing. Karel Vabroušek

  místopředseda

  Jabloňová 1920, Slaný, 274 01, Česká republika

 • Ing. Zbyněk Průša

  předseda představenstva

  Sluneční 2355, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

 • Ing. Blanka Rybová

  člen dozorčí rady

  Jižní 397, Psáry, 252 44, Česká republika

 • Ing. Petra Procházková

  člen představenstva

  Klausova 1421/40, Praha, 155 00, Česká republika

 • PhDr. Simona Sokolová

  člen představenstva

  Příční 1004, Velká Bystřice, 783 53, Česká republika

 • Ing. Jaroslav Kurčík

  člen představenstva

  K oboře 898, Praha, 149 00, Česká republika

 • Ing. Jiří Haspeklo

  člen představenstva

  Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

 • Ing. Petr Cingr

  místopředseda představenstva

  K Mokřadu 425, Louňovice, 251 62, Česká republika

 • JUDr. Libor Široký

  Předseda dozorčí rady

  Dlouhá 167, Zdiby, 250 66, Česká republika

AGROFERT, a.s.

První vztah: 9. 7. 2015

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

 • Libor Němeček Dr.

  člen představenstva

  Královny Žofie 1692/17, Praha, 148 00, Česká republika

 • Ing. Josef Mráz

  místopředseda představenstva

  Dejvická 555/36, Praha, 160 00, Česká republika

 • JUDr. Alexej Bílek CSc

  člen představenstva

  Podhořská 770/12, Praha, 184 00, Česká republika

 • Ing. Karel Vabroušek

  místopředseda

  Jabloňová 1920, Slaný, 274 01, Česká republika

 • Ing. Zbyněk Průša

  předseda představenstva

  Sluneční 2355, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

 • Ing. Blanka Rybová

  člen dozorčí rady

  Jižní 397, Psáry, 252 44, Česká republika

 • Ing. Petra Procházková

  člen představenstva

  Klausova 1421/40, Praha, 155 00, Česká republika

 • PhDr. Simona Sokolová

  člen představenstva

  Příční 1004, Velká Bystřice, 783 53, Česká republika

 • Ing. Jaroslav Kurčík

  člen představenstva

  K oboře 898, Praha, 149 00, Česká republika

 • Ing. Jiří Haspeklo

  člen představenstva

  Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

 • Ing. Petr Cingr

  místopředseda představenstva

  K Mokřadu 425, Louňovice, 251 62, Česká republika

 • JUDr. Libor Široký

  Předseda dozorčí rady

  Dlouhá 167, Zdiby, 250 66, Česká republika

člen představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 15. 9. 2014

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

 • Libor Němeček Dr.

  člen představenstva

  Královny Žofie 1692/17, Praha, 148 00, Česká republika

 • Ing. Josef Mráz

  místopředseda představenstva

  Dejvická 555/36, Praha, 160 00, Česká republika

 • JUDr. Alexej Bílek CSc

  člen představenstva

  Podhořská 770/12, Praha, 184 00, Česká republika

 • Ing. Karel Vabroušek

  místopředseda

  Jabloňová 1920, Slaný, 274 01, Česká republika

 • Ing. Zbyněk Průša

  předseda představenstva

  Sluneční 2355, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

 • Ing. Blanka Rybová

  člen dozorčí rady

  Jižní 397, Psáry, 252 44, Česká republika

 • Ing. Petra Procházková

  člen představenstva

  Klausova 1421/40, Praha, 155 00, Česká republika

 • PhDr. Simona Sokolová

  člen představenstva

  Příční 1004, Velká Bystřice, 783 53, Česká republika

 • Ing. Jaroslav Kurčík

  člen představenstva

  K oboře 898, Praha, 149 00, Česká republika

 • Ing. Jiří Haspeklo

  člen představenstva

  Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

 • Ing. Petr Cingr

  místopředseda představenstva

  K Mokřadu 425, Louňovice, 251 62, Česká republika

 • JUDr. Libor Široký

  Předseda dozorčí rady

  Dlouhá 167, Zdiby, 250 66, Česká republika

člen představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 27. 2. 2019 - Poslední vztah: 21. 5. 2019

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

člen představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 27. 7. 2017 - Poslední vztah: 27. 2. 2019

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

člen představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 27. 7. 2017

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

člen představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 15. 9. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

člen představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 9. 2014

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

člen představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 1. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 9. 2014

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

AGROFERT, a.s.

První vztah: 13. 2. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

AGROFERT, a.s.

První vztah: 24. 8. 2009 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Akcionáři

AGROFERT, a.s., IČ: 26185610

Pyšelská, Česká republika, Praha, 149 00

od 9. 7. 2015

AGROFERT, a.s., IČ: 26185610

Pyšelská, Česká republika, Praha 4, 149 00

do 9. 7. 2015 od 13. 2. 2014

AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610

Pyšelská, Česká republika, Praha 4, 149 00

do 13. 2. 2014 od 24. 8. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 7. 1996

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 28. 7. 2016
Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 7. 1999
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 7. 1999
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 7. 1996

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).