Hlavní navigace

Zlatý klas a.s.

Firma Zlatý klas a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 680, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 4 069 138 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

60192496

Sídlo:

Bechlín 288, 411 86

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

10. 11. 1993

DIČ:

CZ60192496

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01110 Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
01500 Smíšené hospodářství
032 Akvakultura
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
28990 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 680, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Zlatý klas a.s. od 10. 11. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 10. 11. 1993

adresa

288
Bechlín 41186 od 4. 3. 2016

adresa

Kokořínská 2981
Mělník 27601 do 4. 3. 2016 od 8. 3. 2012

adresa

Hlavní 129
Mšené-lázně 41119 do 8. 3. 2012 od 7. 5. 2008

adresa

Hlavní 129
Mšené Lázně do 7. 5. 2008 od 8. 4. 1994

adresa

Lopatecká 24
Praha 4 do 8. 4. 1994 od 10. 11. 1993

Předmět podnikání

opravy silničních vozidel od 5. 9. 2009

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 5. 9. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 9. 2009

zámečnictví, nástrojářství do 8. 3. 2012 od 5. 9. 2009

pekařství, cukrářství do 8. 3. 2012 od 5. 9. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 13. 8. 2013 od 5. 9. 2009

kovářství do 27. 2. 2002 od 23. 5. 1995

kovoobrábění do 27. 2. 2002 od 23. 5. 1995

truhlářství do 27. 2. 2002 od 23. 5. 1995

sklenářství do 27. 2. 2002 od 23. 5. 1995

opravy motorových vozidel do 5. 9. 2009 od 23. 5. 1995

výroba a opravy zemědělských strojů do 5. 9. 2009 od 23. 5. 1995

zámečnictví do 5. 9. 2009 od 23. 5. 1995

silniční motorová doprava do 5. 9. 2009 od 23. 5. 1995

pekařství do 5. 9. 2009 od 23. 5. 1995

zemědělská výroba od 10. 11. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 5. 9. 2009 od 10. 11. 1993

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 7. 3. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 22. 4. 2021 od 7. 3. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 22. 4. 2021 od 7. 3. 2014

Valná hromada emitenta společnosti Zlatý klas a.s., IČ , se sídlem Mšené-lázně, PSČ 277 45, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 680, přijala dne 7. 12. 2010 v souladu s ustanoveními §183i až 183n, zákon a č. 513/1991 Sb., ObchZ, následující rozhodnutí: 1. k o n s t a t u j e na základě předložených akcií, a to 10 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 110.000,- Kč, 61 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 8.855,- Kč, 14 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 8 85,50 Kč, 7 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 177,10 Kč, 922 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 17,71 Kč, 1 ks listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 169,18 Kč a 1 ks listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 2.017.198,- Kč, a prohlášení o vlastnictví těchto akcií společností ZENA - zemědělský nákup a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 451 48 163, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, od díl B, vložka 1537, že obchodní společnost ZENA - zemědělský nákup a.s. má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na majitele o souhrnné jmenovité hodnotě 3.687.487,50 Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní společnosti Zlatý kla s a.s. ve výši 90,62 %. 2. u r č u j e, že obchodní společnost ZENA - zemědělský nákup a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 451 48 163, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1537, je hlavním akcionářem emitent a obchodní společnosti Zlatý klas a.s., se sídlem Mšené-lázně, Hlavní 129, PSČ 411 19, IČ: 601 92 496, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 680. Společnost ZENA - zemědělský nákup a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 3. k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost ZENA - zemědělský nákup a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 451 48 163, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1537, je akcionáře m oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 4. k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost ZENA - zemědělský nákup a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 451 48 163, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1537, doložil potvr zením obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 277 58 419, obchodní společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostře dky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 277 58 419, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249. 5. s ch v a l u j e návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vla stnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost ZENA - zemědělský nákup a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 451 48 163, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1537, za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6. u r č u j e, že výše protiplnění za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě 8.855,- Kč činí 2.350,40 Kč; výše protiplnění za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě 855,50 Kč činí 235,- Kč; výše protiplnění za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě 17 7,10 Kč činí 47,- Kč; výše protiplnění za každou jednu akcii ve jmenovité hodnotě 17,71 Kč činí 4,70 Kč. Všechny akcie ve jmenovité hodnotě 110.000,- Kč, ve jmenovité hodnotě 169,18 Kč a ve jmenovité hodnotě 2.017.198,- Kč jsou ke dni přijetí tohoto usn esení ve vlastnictví společnosti ZENA - zemědělský nákup a.s. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 254/64/2010 zpracovaným obchodní společností ZNALEX, s.r.o., se sídlem Praha, Praha1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČ: 260 99 306, za psané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116310. 7. u r č u j e lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií Společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 27758419, na adrese Brno, Veveří 111, PSČ 61600. do 13. 9. 2011 od 22. 12. 2010

Řádná valná hromada společnosti konaná dne 17.6.2010 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje s účinností ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, v souladu s § 216b ObchZ o částku 2.017.198,- Kč (slovy: dva miliony sedmnáct tisíc j edno sto devadesát osm korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 4.069.138,- Kč (slovy: čtyři miliony šedesát děvět tisíc jedno sto třicet osm korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněž itými vklady. Bude upsána jedna nová kmenová listinná akcie ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 2.017.198,- Kč (slovy: dva miliony sedmnáct tisíc jedno sto devadesát osm korun českých), jejíž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nová akcie neb ude kótována k obchodování na oficialních trzích. Převod akcie není omezen. Emisní kurs akcie činí 2.017.198,- Kč (slovy: dva miliony sedmnáct tisíc jedno sto devadesát osm korun českých). 1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu a započtení pohledávek je, že dojde k posílení základního kapitálu společnosti a vypořádání současných závazků společnosti vůči věřiteli. 2. Částka, o niž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 2.017.198,- Kč (slovy: dva miliony sedmnáct tisíc jedno sto devadesát osm korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 4.069.138,- Kč (slovy: čtyři miliony šedesát devět tisíc jedno sto třicet osm korun českých) upsáním nové kmenové akcie bez zvláštních práv ve formě na majitele v listinné podobě v počtu 1 ks o jmenovité hodnotě akcie 2.017.198,- Kč Základní kapitál bude zvýšen upsáním nové akcie peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisované akcie: počet: 1 jmenovitá hodnota: 2.017.198,- Kč druh: kmenová forma: na majitele podoba: listinná Nová emitovaná akcie nebude kótovaná a bude upsána s emisním kursem, který se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs nové akcie o jmenovité hodnotě 2.017.198,- Kč bude činit 2.017.198,- Kč. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, j menovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstavají beze změny. 4. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcie: Lhůta pro úpis nové akcie, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií určitému zájemci do 7 dnů ode d ne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám. Místem pro úpis nové akcie je sídlo společnosti. Doba v pracovní dny od. 8.00 hod. do 15.00 hod. 5. Údaj o vyloučení přednostního práva na upisování akcií: Nová akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a ObchZ, bude upsána bez veřejné nabídky postupem dle 204 odst. 5 ObchZ. Valná hromada v souladu se zprávou představenstva o způsobu vypořádání dosažené ztráty vylučuje v důležitém z ájmu společnosti přednostní právo akcionářů k upsání nové akcie společnosti vydávané ke zvýšení základního kapitálu společnosti. Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů společnosti na upisování akcií s tím, že všechny nové emitované akcie budou nabídnuty předem určenému - určitému zájemci, jímž je věřitel společnosti, a to společnost ZENA - zemědělský nákup a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 45148163, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, ddí l B, vložka 1537. Důvodem vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů je započtení části pohledávky společnosti ZENA - zemědělský nákup a.s. vůči společnosti Zlatý klas a.s., se sídlem Mšené-lázně, Hlavní 129, PSČ 411 19, identifikační číslo: 60192 496, akciové společnosti, která je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 680. Navrhuje se započtení následujících pohledávek společnosti ZENA - zemědělský nákup a.s. v celkové výši 2.017.198,- Kč: 1) pohledávky ve výši 591.212,60 Kč (slovy: pět set devadesát jeden tisíc dvě stě dvanáct korun českých šedesát haléřů) z titulu nezaplacené kupní ceny za dodávky na základě kupní smlouvy č. SKS-OÚ-08/20202/ o prodeji agrochemikálií, hnojiv, osiv a nafty pro rok 2008, jež byla vyúčtována - fakturou č. 60008FA-00206 (účetní doklad č. 251245) na částku 269.775,- Kč, - fakturou č. 64008FA-00209 (účetní doklad č. 251262) na částku 179.737,60 Kč, 2) pohledávky ve výši 1.425.985,40 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet pět tisíc devět set osmdesát pět korun českých čtyřicet halétů) z titulu nezaplacené kupní ceny za dodávky na základě kupní smlouvy č. SKS-OÚ-09/20202/26 o prodeji agrochemikálií, hnojiv, osiv a nafty pro rok 2009, jež byla vyúčtována - fakturou č. 60009FA,00011 (účetní doklad č. 260295) na částku 436.817,50 Kč, - fakturou č. 60009FA-00071 (účetní doklad č. 260388) na částku 228.900,- Kč,- fakturou č. 64009FA-00141 (účetní doklad č. 260539) na částku 563.960,- Kč, - fakturou č. 60009FA-00303 (účetní doklad č. 260880) na částku 181.599,50 Kč, - fakturou č. 63009FA-00306 (účetní doklad č. 261066) na částku 14.708.40 Kč, proti pohledávce společnosti vůči určenému zájemci na splacení emisního kursu upsané akcie ve výši 2.017.198,- Kč. Uvedené pohledávky za společností Zlatý klas a.s. přešly na současného věřitele společnost ZENA - zemědělský nákup a.s. z původního věřitele společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., se sídlem Mělník, Kokořínská č.p. 2981, PSČ 276 01, IČ 45274061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1543, na základě rozdělení odštěpením schváleného dne 19.4.2010. Započtení pohledávek se navrhuje z důvodu, že společnost Zlatý klas a.s. není schopna daný závazek vyrovnat z vlastních zdrojů a dojde tedy ke snížení rozsahu závazků společnosti vůči věřiteli. 6. Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti na splacení emisního kurzu: Připouští se možnost, aby zájemce ZENA - zemědělský nákup a.s., se sídlem Mladá Boleslav, Palackého 863, PSČ 293 01, IČ: 45148163, vůči společnosti Zlatý klas a.s., se sídlem Mšené-lázně, Hlavní 129, PSČ 411 19, identifikační číslo 60192496 (dále též jen "zájemce"), započetl peněžité poholedávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení 100% emisního kurzu zájemce upsané akcie. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 2.017.198,- Kč. Návrh smlouvy o započtení pohledávek je povinno zaslat určenému zájemci do 7 dnů ode dne úpisu akcie a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy určitému zájemci. Poukázky na akcie ne budou vydány. Zájemce upíše akcii ve smlouvě o upsání akcie, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcie musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. do 9. 8. 2010 od 28. 7. 2010

Řádná valná hromada společnosti konaná dne 17.6.2010 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: důvod: úhrada dosažené ztráty společnosti v letech 2007 - 2008 převedená na účet ztrát minulých let v celkové výši 19.907.133,35 Kč rozsah: základní kapitál se snižuje o částku 16.602.060,- Kč (slovy: šestnáct milionů šest set dva tisíce šedesát korun českých), tedy z výše 18.654.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů šest set padesát čtyři tisíce korun českých) na novou výslednou výši zákl adního kapitálu 2.051.940,- Kč (slovy: dva miliony padesát jeden tisíc devět set čtyřicet korun českých). Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům, a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu se pro jeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádcích A.I., základní kapitál a A.IV. výsledek hospodaření minulých let, a to snížením základního kapitálu o částku 16.602.060,- Kč, tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií a vypořádáním dosažené ztráty minulých let ve výši 19.907.133,35 Kč proti snížení základního kapitálu společnosti, přičemž rozdíl mezi výší ztráty a celkovým objemem snížení základního kapitálu s polečnosti, tj. částka ve výši 3.305.073,35 Kč zůstane nepřevedena na účtu ztrát minulých let. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií společnosti v poměru 100:11, tj. u akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 110.000,- Kč, u akcií o jmenovit é hodnotě 80.500,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 8.855,- Kč, u akcií o jmenovité hodnotě 8.050,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 885,50 Kč, u akcií o jmenovité hodnotě 1.610,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 177,10 Kč, u akcií o jmenovité hodnotě 1.538,- K č na novou jmenovitou hodnotu 169,18 Kč, u akcií o jmenovité hodnotě 161,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 17,71 Kč, v souladu s ust. § 213 odst. 3 obchodního zákoníku. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno vyznačením snížení jmenovité hodnoty na dosavadních akciích. Lhůta k předložení listinných akcií k výměně: lhůta činí 30 dnů (slovy: třicet dnů) od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionáři po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle sp olečnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod do 15.00 hod. Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanovený m v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady, akcionáře k vyznačení snížení jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 ObchZ pro případ prodlení s předložením akcií pro vyznačení snížení jmenovité hodnoty. do 20. 7. 2010 od 12. 7. 2010

Valná hromada společnosti rozhodla dne 26.3.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 10.742.138,-Kč (slovy: deset milionů sedm set čtyřicet dva tisíc jedno sto třicet osm korun českých), tedy z částky 7.911.862,- Kč (slovy: sedm milionů devět set jedenáct tisíc osm set šedesát dva korun čes kých) na celkovou výši základního kapitálu 18.654.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů šest set padesát čtyři tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Bude upsáno 10 kusů nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na jednu akcii, 9 kusů nových kmenový ch akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 80.500,- Kč na jednu akcii, 2 kusy nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 8.050,- Kč na jednu akcii a 1 kus nové kmenové akcie znějící na maji tele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.538,- Kč na jednu akcii. Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. 1. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu a započtení pohledávky je, že dojde k posílení základního kapitálu společnosti a vypořádání současných závazků společnosti vůči věřiteli. 2. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, způsob a rozsah zvýšení: Základní kapitál se zvyšuje o částku 10.742.138,-Kč (slovy: deset milionů sedm set čtyřicet dva tisíc jedno sto třicet osm korun českých), tedy z částky 7.911.862,-Kč (slovy: sedm milionů devět set jedenáct tisíc osm set šedesát dva korun českých) na celk ovou výši základního kapitálu 18.654.000,-Kč (slovy: osmnáct milionů šest set padesát čtyři tisíc korun českých) upsáním nových kmenových akcií bez zvláštních práv ve formě na majitele v listinné podobě v počtu 10 kusů o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč n a jednu akcii, 9 kusů o jmenovité hodnotě 80.500,-Kč na jednu akcii, 2 kusy o jmenovité hodnotě 8.050,-Kč na jednu akcii a 1 kusu o jmenovité hodnotě 1.538,-Kč na jednu akcii. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: počet: 10 jmenovitá hodnota: 1.000.000,--Kč druh: kmenové forma: na majitele podoba: listinné počet: 9 jmenovitá hodnota: 80.500,-Kč druh: kmenové forma: na majitele podoba: listinné počet: 2 jmenovitá hodnota: 8.050,-Kč druh: kmenové forma: na majitele podoba: listinné počet: 1 jmenovitá hodnota: 1.538,-Kč druh: kmenové forma: na majitele podoba: listinné Všechny nově emitované akcie nebudou kótované a budou upsány s emisním kursem jednotlivé akcie, který se bude rovnat její jmenovité hodnotě. 4. Místo, lhůta a emisní kurs pro upisování akcií: Lhůta pro upsání nových akcií činí 2 (slovy: dva) měsíce od nabytí účinnosti zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Navrhovaná výše emisního kursu jedné akcie je rovna její jmenovité hodnotě a emisní kurs bu de splacen v peněžité formě započtením pohledávky vůči společnosti ve výši 10.742.138.-Kč (slovy: deset milionů sedm set čtyřicet dva tisíc jedno sto třicet osm korun českých). Místo: sídlo společnosti na adrese Mšené-lázně, Hlavní 129. Doba v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod. 5. Údaj o vyloučení předsnostního práva na upisování akcií: Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů společnosti na upisování akcií s tím, že všechny nově emitované akcie budou nabídnuty předem určenému - určitému zájemci, jíž je věřitel společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., se sídle m Mělník, Kokořínská č.p. 2981, PSČ 27601, identifikační číslo 45274061, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1543 (dále též jen "ZZN Mělník, a.s."). Důvodem vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů je z apočtení pohledávky věřitele ZZN Mělník, a.s. vůči společnosti Zlatý klas a.s. Navrhuje se započtení pohledávek věřitele ZZN Mělník, a.s. v celkové výši 10.742.138,-Kč z důvodu, že společnost Zlatý klas a.s. není schopna daný závazek vyrovnat z vlastních zdrojů a dojde tedy ke snížení rozsahu závazků společnosti vůči věřiteli a dosá hne se zrušení exekučních řízení vedených na majetek společnosti soudním exekutorem JUDr. Martinem Růžičkou na základě usnesení Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 16 Nc 5079/2006-17 ze dne 24.4.2006 a soudním exekutorem JUDr. Ondřejem Marešem na základě usnesení Okresního soudu v Litoměřicích, č.j. 18 Nc 5575/2007-10 ze dne 4.5.2007. 6. Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu: - Připouští se možnost, aby zájemce společnost Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., se sídlem Mělník, Kokořínská č.p. 2981, PSČ 27601, identifikační číslo 45274061, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1 543 (dále též jen "zájemce"), započetl svoji peněžitou pohledávku v celkové výši 10.742.138,-Kč vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení 100% emisního kurzu zájemcem upsaných akcií. Smlouva o započtení pohledávek musí být uzavřena do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne, kdy zájemce upsal akcie. K započtení může zájemce použít pohledávku ve výši 10.742.138,-Kč (slovy: deset milionů sedm set čtyřicet dva tisíc jedno sto třicet osm korun č eských) a to pohledávku tvořenou pohledávkami: a) ve výši 2.263.451,- Kč z titulu pohledávky České spořitelny, a.s. vzniklé ze smlouvy o úvěru č. 4503-174551-478 ze dne 30.6.1995 postoupené prostřednictvím Konsolidační banky Praha s.p.ú., České konsolidační agentury, společností EC Group, a.s., Fren T rading B.V. a AGT-AGROGAST, s.r.o. společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., IČ 45274061, b) ve výši 373.158,- Kč z titulu pohledávky Zemědělského družstva vlastníků Ředhošť v likvidaci za nezaplacenou kupní cenu prodaného majetku postoupená prostřednictvím společnosti Sano-Moderní výživa zvířat spol. s r.o. společnosti Zemědělské zásobování a  nákup v Mělníku, a.s., IČ 45274061, c) ve výši 795.897,-Kč z titulu pohledávky ZZN Slaný a.s. vzniklé z kupní smlouvy na dodávku krmných směsí č. 7/2005 za nezaplacenou kupní cenu odebraných krmných směsí uvedenou v daňových dokladech č. 6606200458, č. 6606200535, č. 6606200550, č. 66062005 72, č. 6606200587, č. 6606200610, č. 6606200626, č. 6606200634, č. 6606200664, č. 6606200679, č. 6606200683, č. 660620713, č. 6606200718 postoupené prostřednictvím AGT-AGROGAST, s.r.o. společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., IČ 45274061 , d) ve výši 904.024,-Kč z titulu pohledávky od Ing. Jiřího Salače vzniklé z konkludentně uzavřených smluv o dodávce osiva za nezaplacenou kupní cenu osiva specifikovanou v daňových dokladech č. 610238, č. 610060, č. 610062 postoupené prostřednictvím AGT- AGROGAST, s.r.o. společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., IČ 45274061, e) ve výši 6.405.608,-Kč z titulu pohledávky společnosti AGT-AGROGAST, s.r.o. vzniklé z konkludentně uzavřených smluv o dodávce osiva, chemických přípravků a krmných směsí za nezaplacenou kupní cenu osiva, chemických přípravků a krmných směsí specifikovan ou v daňových dokladech č. 2705020-dobropis, č. 59900149, č. 59900174, č. 59900178, č. 59900299, č. 59900026, č. 59900047, č. 59900052, č. 59900055, č. 59900057, č. 59900063, č. 59900064, č. 59900065, č. 59900066, č. 59900067, č. 59900068, č. 59900075, č. 59900076, č. 59900083, č. 59900090, č. 59900093, č. 59900098, č. 59900107, č. 59900109, č. 59900110, č. 59900116, č. 59900126, č. 59900136, č. 59900165, č. 59900171, č. 59900192, postoupených společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Mělníku, a.s., IČ 45274061. - Zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií bude zájemci poskytnuta lhůta 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzav ření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty bude upisovateli oznámen současně se zasláním návrhu smlouvy. - Představenstvo je povinno zaslat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému - určitému zájemci nejpozději do 7 (slovy: sedmi) dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bude do obchodního rejstříku zapsán záměr ke zvýšení základního kapitálu sp olečnosti podle tohoto rozhodnutí valné hromady. do 16. 6. 2008 od 7. 5. 2008

Valná hromada společnosti rozhodla dne 17.10.2007 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty z hospodaření společnosti minulých období (za uplynulé obchodní roky) v celkové výši 41,230.138,- Kč. Rozsah snížení základního kapitálu - základní kapitál se snižuje o částku 41,230.138,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů dvě stě třicet tisíc jedno sto třicet osm korun českých), tedy z výše 49,142.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů jedno sto čtyřice t dva tisíc korun českých) na výslednou výši 7,911.862,- Kč (slovy: sedm milionů devět set jedenáct tisíc osm set šedesát dva korun českých). Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu - vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena, a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu se projeví odpov ídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech v položkách a na řádcích A.I., základní kapitál, a A.IV. výsledek hospodaření minulých let zejména pak snížení základního kapitálu o částku 41.230.138, - Kč, tj. o částku kterou se snižuje nominální hodnota všech akcií a vypořádání dosažené ztráty v roce 2006 a minulých let ve výši 41.230.138,- Kč proti snížení základního kapitálu společnosti. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno vyznačením snížení jmenovité hodnoty na dosavadních akciích společnosti, a to v souladu s ust. § 213 odst. 3 obchodního zákoníku poměrně u všech akcií společnosti v poměru 1000:161 tak, že: - stávající jmenovitá hodnota jedné akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 80.500,- Kč za jednu akcii, - stávající jmenovitá hodnota jedné akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 8.050,- Kč za jednu akcii, - stávající jmenovitá hodnota jedné akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 1.610,- Kč za jednu akcii a - stávající jmenovitá hodnota jedné akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bude snížena na novou jmenovitou hodnotu 161,- Kč za jednu akcii. Lhůta k předložení listinných akcií k vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií činí 30 dnů (slovy: třicet dnů) od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionářům po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společn osti vyzve ve lhůtě 1 měsíce ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu snížení základního kapitálu společnosti způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře k vyznačení snížení jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 obchodního zákoníku pro případ prodlení s předložením akcií pro vyznačení snížení jmenovité hodnoty. Vyzn ačení snížení jmenovité hodnoty akcií bude prováděno v sídle společnosti v pracovních dne v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. do 14. 11. 2007 od 29. 10. 2007

Usnesením Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 25.7.2002, č.j. Nc 3939/2002-5 byla nařízena exekuce proti povinnému: Zlatý klas a.s., se sídlem Mšené Lázně, Hlavní 129, identifikační číslo 60192496. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor Mgr. Rom an Chaloupka, Exekutorský úřad Mělník, Legionářů 72. do 20. 2. 2004 od 18. 7. 2003

Valná hromada dne 29. 5. 1997 rozhodla o zvýšení základního jmění z částky 28.016.000,- Kč na částku 49.142.000,- Kč, tedy o částku 21.126.000,- Kč. Zvýšení bude provedeno dohodou všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Zvýšení základního jmění bude provedeno peněžitým vkladem. Navýšení základního jmění bude rozděleno na: 1 216 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 346 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 329 kusů akcií o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč. Akcie budou mít podobu listinného cenného papíru na majitele. Úpis nad navrhovanou částku se nepřipouští. Emisní kurs se rovná nominální hodnotě akcie. do 6. 10. 1997 od 3. 7. 1997

Splaceno: 100 % do 14. 11. 2007 od 12. 5. 1997

Valná hromada dne 16. 1. 1997 rozhodla o zvýšení základního jmění z částky 1.016.000,- Kč na 28.016.000,- Kč, tedy o 27.000.000,- Kč. Zvýšení bude provedeno dohodou všech akcionářů a to nepeněžitým vkladem-schválenými nemovitostmi. Návýšení základního jmění bude rozděleno na 54 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč a akcie budou mít podobu listinného cenného papíru. Úpis nad navrhovanou částku se nepřipouští. Emisní kurs se rovná nominální hodnotě akcie. do 12. 5. 1997 od 25. 2. 1997

Rozsah splacení základního jmění: 100 % do 14. 11. 2007 od 25. 2. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 069 138 Kč

od 9. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 2 051 940 Kč

do 9. 8. 2010 od 20. 7. 2010

Základní kapitál

vklad 18 654 000 Kč

do 20. 7. 2010 od 16. 6. 2008

Základní kapitál

vklad 7 911 862 Kč

do 16. 6. 2008 od 14. 11. 2007

Základní kapitál

vklad 49 142 000 Kč

do 14. 11. 2007 od 6. 10. 1997

Základní kapitál

vklad 28 016 000 Kč

do 6. 10. 1997 od 12. 5. 1997

Základní kapitál

vklad 1 016 000 Kč

do 12. 5. 1997 od 11. 10. 1995

Základní kapitál

vklad 1 014 000 Kč

do 11. 10. 1995 od 8. 4. 1994

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 8. 4. 1994 od 10. 11. 1993
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 069 138 Kč, počet: 1 od 22. 4. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 186 Kč, počet: 1 do 22. 4. 2021 od 7. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 068 951 Kč, počet: 1 do 22. 4. 2021 od 7. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 186 Kč, počet: 1 do 7. 3. 2014 od 13. 8. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 068 951 Kč, počet: 1 do 7. 3. 2014 od 13. 8. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 2 017 198 Kč, počet: 1 do 13. 8. 2013 od 9. 8. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 110 000 Kč, počet: 10 do 13. 8. 2013 od 20. 7. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 8 855 Kč, počet: 63 do 13. 8. 2013 od 20. 7. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 885 Kč, počet: 331 do 13. 8. 2013 od 20. 7. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 177 Kč, počet: 346 do 13. 8. 2013 od 20. 7. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 17 Kč, počet: 2 232 do 13. 8. 2013 od 20. 7. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 169 Kč, počet: 1 do 13. 8. 2013 od 20. 7. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 80 500 Kč, počet: 63 do 20. 7. 2010 od 16. 6. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 8 050 Kč, počet: 331 do 20. 7. 2010 od 16. 6. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 10 do 20. 7. 2010 od 16. 6. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 538 Kč, počet: 1 do 20. 7. 2010 od 16. 6. 2008
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 80 500 Kč, počet: 54 do 16. 6. 2008 od 14. 11. 2007
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 8 050 Kč, počet: 329 do 16. 6. 2008 od 14. 11. 2007
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 161 Kč, počet: 2 232 do 20. 7. 2010 od 14. 11. 2007
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 610 Kč, počet: 346 do 20. 7. 2010 od 14. 11. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 232 do 14. 11. 2007 od 6. 10. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 346 do 14. 11. 2007 od 6. 10. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 329 do 14. 11. 2007 od 6. 10. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 54 do 14. 11. 2007 od 12. 5. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 016 do 6. 10. 1997 od 11. 10. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 014 do 11. 10. 1995 od 8. 4. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 8. 4. 1994 od 10. 11. 1993

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Libor Triner

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2021

vznik členství: 2. 1. 2021

vznik funkce: 4. 1. 2021

Petrovice 17, 262 55, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Hrstka

Předseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 2. 1. 2021

vznik funkce: 4. 1. 2021

Krabčice 161, 411 87, Česká republika

Ing. Milan Škvor

Člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2019

vznik členství: 2. 7. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 47 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Libor Triner

Místopředseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2021 - Poslední vztah: 14. 5. 2021

vznik členství: 2. 1. 2021

vznik funkce: 4. 1. 2021

Konečná 1112, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Jan Kunžwart

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 3. 2016 - Poslední vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 4. 1. 2016

zánik funkce: 1. 1. 2021

Školní 469, Bor, 348 02, Česká republika

Miroslav Hrstka

předseda představenstva

První vztah: 4. 3. 2016 - Poslední vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 4. 1. 2016

zánik funkce: 1. 1. 2021

Krabčice 161, 411 87, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miloslav Novák

předseda představenstva

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 3. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2015

Cítov 344, 277 04, Česká republika

Ing. Jan Klepal

místopředseda představentva

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 3. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2015

Tři Dvory 321, 280 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 7. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Jindřich Macháček

Předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2013 - Poslední vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 28. 6. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Jan Klepal

Člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2011 - Poslední vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

Tři Dvory 321, 280 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jindřich Macháček

Předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2011 - Poslední vztah: 29. 6. 2013

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 28. 6. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Jan Klepal

Člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2011 - Poslední vztah: 13. 9. 2011

vznik členství: 17. 1. 2011

zánik členství: 27. 6. 2011

Tři Dvory 321, 280 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Miloslav Novák

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 12. 2010 - Poslední vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 7. 12. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 7. 12. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2014

Cítov 344, 277 04, Česká republika

Ing. Miloslav Novák

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 12. 2010 - Poslední vztah: 22. 12. 2010

vznik členství: 1. 11. 2010

zánik členství: 7. 12. 2010

vznik funkce: 1. 11. 2010

zánik funkce: 7. 12. 2010

Cítov 344, Cítov, 277 04, Česká republika

Jan Kubišta

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 7. 2010 - Poslední vztah: 10. 12. 2010

vznik členství: 17. 6. 2010

zánik členství: 1. 11. 2010

vznik funkce: 17. 6. 2010

Mšené-lázně 72, 411 19, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Formáček

Předseda představenstva

První vztah: 12. 7. 2010 - Poslední vztah: 13. 9. 2011

vznik členství: 17. 6. 2010

zánik členství: 27. 6. 2011

vznik funkce: 17. 6. 2010

zánik funkce: 27. 6. 2011

Dobrovice 79, 294 41, Česká republika

Jan Kubišta

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2009 - Poslední vztah: 12. 7. 2010

vznik členství: 16. 6. 2004

zánik členství: 17. 6. 2010

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 17. 6. 2010

Mšené-lázně 72, 411 19, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Rulec

Předseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2009 - Poslední vztah: 12. 7. 2010

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 17. 6. 2010

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 17. 6. 2010

Hořín 70, 276 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Skopal

Člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2009 - Poslední vztah: 22. 2. 2011

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 17. 1. 2011

Vřesovice 165, 798 09, Česká republika

Ing. Jiří Rulec

Člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2009 - Poslední vztah: 5. 9. 2009

vznik členství: 24. 1. 2009

zánik členství: 30. 6. 2009

Hořín 70, 276 01, Česká republika

Mgr. Ivo Kohoutek

Člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2007 - Poslední vztah: 30. 1. 2009

vznik členství: 17. 10. 2007

zánik členství: 23. 1. 2009

Sídliště Sport 864, Kostelec na Hané, 798 41, Česká republika

Jan Kubišta

Předseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2009

vznik členství: 16. 6. 2004

vznik funkce: 16. 6. 2004

zánik funkce: 1. 7. 2009

Mšené-lázně 72, 411 19, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Rušikvas

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2009

vznik členství: 17. 10. 2007

zánik členství: 30. 6. 2009

vznik funkce: 17. 10. 2007

zánik funkce: 30. 6. 2009

Nová Ves 19, 277 52, Česká republika

Jaroslava Kubištová

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 9. 2004 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik členství: 16. 6. 2004

zánik členství: 17. 10. 2007

vznik funkce: 16. 6. 2004

zánik funkce: 17. 10. 2007

Brníkov 72, PSČ 411 19, Česká republika

David Topol

Člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2004 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik členství: 16. 6. 2004

zánik členství: 21. 5. 2007

Radešín 79, PSČ 411 19, Česká republika

Jan Kubišta

Předseda představenstva

První vztah: 18. 9. 2004 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik členství: 16. 6. 2004

vznik funkce: 16. 6. 2004

Brníkov 72, Ředhošť, 411 19, Česká republika

Jaroslava Kubištová

Místopředseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 18. 9. 2004

vznik členství: 12. 10. 1999

zánik členství: 16. 6. 2004

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 16. 6. 2004

Brníkov 72, Česká republika

Jan Kubišta

Předseda představenstva

První vztah: 29. 11. 1999 - Poslední vztah: 18. 9. 2004

zánik členství: 16. 6. 2004

zánik funkce: 16. 6. 2004

Brníkov 72, Ředhošť, Česká republika

Jaroslava Kubištová

Člen představenstva

První vztah: 29. 11. 1999 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

Brníkov 72, Česká republika

David Topol

Člen představenstva

První vztah: 29. 11. 1999 - Poslední vztah: 18. 9. 2004

zánik členství: 16. 6. 2004

Radešín 79, Česká republika

Michal Toman

Předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 1997 - Poslední vztah: 29. 11. 1999

Hlavní 35, Mšené lázně, Česká republika

Vladimír Kubišta

Člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 29. 11. 1999

Brníkov 47, Česká republika

František Toman

Člen představenstva

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 29. 11. 1999

V uličkách 2570, Roudnice nad Labem, Česká republika

Pavel Seemann

Člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 11. 10. 1995

Družstevní 42, Mšené lázně, Česká republika

Josef Král

Člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 11. 10. 1995

Ječovice 13, Ředhošť, Česká republika

Michal Toman

Předseda představenstva

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 25. 2. 1997

Hlavní 35, Mšené lázně, Česká republika

Jan Kubišta

Člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 29. 11. 1999

Brníkov 72, Ředhošť, Česká republika

Miloš Brádka

Člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 29. 11. 1999

Mšené lázně 329, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost s amostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kte rou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 22. 4. 2021

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 22. 4. 2021 od 14. 2. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 14. 2. 2017 od 7. 3. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.

do 7. 3. 2014 od 5. 9. 2009

Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají za společnost vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je mu udělena představenstvem.

do 5. 9. 2009 od 7. 5. 2008

- předseda představenstva samostatně, - ostatní členové představenstva vždy společně ve dvojici

do 7. 5. 2008 od 27. 2. 2002

Jednání jménem společnosti: Jednání a podepisování za společnost se děje tak, že k obchod- nímu jménu společnosti připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva nebo - jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni, nebo - předseda představenstva společnosti.

do 27. 2. 2002 od 10. 11. 1993

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Renata Hašková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2021

vznik členství: 2. 1. 2021

Za Černým mostem 426, Jince, 262 23, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Renata Hašková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2021 - Poslední vztah: 22. 4. 2021

vznik členství: 2. 1. 2021

vznik funkce: 4. 1. 2021

zánik funkce: 22. 4. 2021

Za Černým mostem 426, Jince, 262 23, Česká republika

Michaela Feriancová

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2020 - Poslední vztah: 22. 4. 2021

vznik členství: 2. 7. 2020

zánik členství: 22. 4. 2021

Na Pankráci 385, Mšené-lázně, 411 19, Česká republika

Ing. Radomír Vacek

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2019 - Poslední vztah: 22. 4. 2021

vznik členství: 2. 7. 2019

zánik členství: 22. 4. 2021

vznik funkce: 2. 7. 2019

zánik funkce: 22. 4. 2021

Čechovská 114, Příbram, 261 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Renata Hašková

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2016 - Poslední vztah: 21. 1. 2021

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 4. 1. 2016

zánik funkce: 1. 1. 2021

Za Černým mostem 426, Jince, 262 23, Česká republika

Michaela Feriancová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 1. 7. 2020

Na Pankráci 385, Mšené-lázně, 411 19, Česká republika

Dagmar Opatová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 8. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2015

Veslařská 3275, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Josef Kaluha

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 3. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2015

Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2019

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Formáček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2012 - Poslední vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 22. 9. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2014

Dobrovice 79, 294 41, Česká republika

Dagmar Opatová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2012 - Poslední vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 22. 9. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

Veslařská 3275, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Formáček

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2011 - Poslední vztah: 9. 10. 2012

vznik členství: 28. 6. 2011

Dobrovice 79, 294 41, Česká republika

Ing. Jiří Rulec

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2010 - Poslední vztah: 29. 7. 2014

vznik členství: 17. 6. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 17. 6. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2014

Hořín 70, 276 01, Česká republika

Ivan Kostolányi

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2009 - Poslední vztah: 13. 9. 2011

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 27. 6. 2011

Kokořínská 594, Mělník, 276 01, Česká republika

Jaroslava Kubištová

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2009

vznik členství: 17. 10. 2007

zánik členství: 30. 6. 2009

Mšené-lázně 72, 411 19, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Hana Brožová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2007 - Poslední vztah: 12. 7. 2010

vznik členství: 17. 10. 2007

zánik členství: 17. 6. 2010

vznik funkce: 17. 10. 2007

zánik funkce: 17. 6. 2010

Vehlovská 3146, Mělník, 276 01, Česká republika

Vladislav Michl

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2007 - Poslední vztah: 9. 10. 2012

vznik členství: 17. 10. 2007

zánik členství: 21. 9. 2012

vznik funkce: 17. 10. 2007

zánik funkce: 21. 9. 2012

Družstevní 352, Mšené-lázně, 411 19, Česká republika

Vladislav Michl

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2004 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik členství: 28. 6. 2001

zánik členství: 28. 9. 2006

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 28. 9. 2006

Družstevní 352, Mšené Lázně, Česká republika

Miroslava Topolová

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2004 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik členství: 16. 6. 2004

zánik členství: 17. 10. 2007

Radešín 79, PSČ 411 19, Česká republika

Vladislav Michl

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 18. 9. 2004

vznik funkce: 28. 6. 2001

Družstevní 352, Mšené Lázně, Česká republika

JUDr. Jaromír Bis

Předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2002 - Poslední vztah: 29. 10. 2007

vznik členství: 28. 6. 2001

zánik členství: 28. 9. 2006

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 28. 9. 2006

Lhotská 2208, Praha 9, Česká republika

Vladislav Michl

Člen

První vztah: 29. 11. 1999 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

Družstevní 352, Mšené Lázně, Česká republika

Miroslava Topolová

Člen

První vztah: 29. 11. 1999 - Poslední vztah: 18. 9. 2004

zánik členství: 16. 6. 2004

Radešín 79, Česká republika

Jaroslav Michl

Člen

První vztah: 6. 10. 1997 - Poslední vztah: 29. 11. 1999

Družstevní 352, Mšené Lázně, Česká republika

JUDr. Radka Šumerová

Člen

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 27. 2. 2002

zánik členství: 3. 10. 2000

Turgeněvova 19, Litoměřice, Česká republika

Hana Lahovská

člen

První vztah: 23. 5. 1995 - Poslední vztah: 6. 10. 1997

Zahradní 362, Budyně nad Ohří, Česká republika

František Svatoš

Člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 23. 5. 1995

Brníkov 50, Ředhošť, Česká republika

Václav Krycner

Člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 11. 10. 1995

Podbradec 98, Ředhošť, Česká republika

Hana Rubešová

Člen

První vztah: 10. 11. 1993 - Poslední vztah: 29. 11. 1999

Ječovice 14, Ředhošť, Česká republika

Primagra, a.s.

První vztah: 22. 4. 2021

Nádražní 310, Milín, 262 31

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

 • místopředseda představenstva

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • Akcionář

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Primagra, a.s.

První vztah: 4. 3. 2016 - Poslední vztah: 22. 4. 2021

Nádražní 310, Milín, 262 31

ZZN Polabí, a.s.

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 4. 3. 2016

K Vinici 1304, Kolín Kolín V, 280 02

ZZN Polabí, a.s.

První vztah: 13. 9. 2011 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

K Vinici 1304, Kolín Kolín V, 280 02

Akcionáři

Primagra, a.s., IČ: 45148155

Nádražní 310, Česká republika, Milín, 262 31

od 22. 4. 2021

Primagra, a.s., IČ: 45148155

Nádražní, Česká republika, Milín, 262 31

do 22. 4. 2021 od 4. 3. 2016

ZZN Polabí, a.s., IČ: 45148210

K Vinici 1304, Česká republika, Kolín, 280 02

do 4. 3. 2016 od 31. 7. 2013

ZZN Polabí, a.s., IČ: 45148210

K Vinici 1304, Česká republika, Kolín V., 280 66

do 31. 7. 2013 od 13. 9. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 25. 10. 1993

Živnosti

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 25. 8. 1994
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 25. 8. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Výroba strojů a zařízení
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 10. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).