Hlavní navigace

Doubravická, a.s.

Firma Doubravická, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2064, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 20 647 990 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25312707

Sídlo:

Hybešova 228, Doubravice nad Svitavou, 679 11

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 10. 1996

DIČ:

CZ25312707

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
01500 Smíšené hospodářství
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
43120 Příprava staveniště
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2064, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Doubravická, a.s. od 5. 5. 2015

Obchodní firma

Doubravická, a.s. do 5. 5. 2015 od 1. 10. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 1. 10. 1996

adresa

Hybešova 228
Doubravice nad Svitavou 67911 od 8. 9. 2015

adresa

Hybešova 228
Doubravice nad Svitavou 67911 do 8. 9. 2015 od 24. 2. 2014

adresa

Hybešova 228
Doubravice nad Svitavou 67911 do 24. 2. 2014 od 1. 10. 1996

Předmět podnikání

zemědělská výroba od 4. 5. 2021

Zemědělská výroba. do 4. 5. 2021 od 27. 1. 2017

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí do 6. 3. 2019 od 24. 2. 2014

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 27. 1. 2017 od 13. 8. 2012

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 24. 2. 2014 od 12. 8. 2009

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 12. 8. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 12. 8. 2009

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 12. 8. 2009 od 2. 9. 2004

výroba dopravních značek do 29. 10. 2001 od 1. 10. 1996

malířství a natěračství do 29. 10. 2001 od 1. 10. 1996

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 12. 8. 2009 od 1. 10. 1996

výroba a opravy zemědělských strojů do 12. 8. 2009 od 1. 10. 1996

silniční motorová doprava nákladní do 12. 8. 2009 od 1. 10. 1996

koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej do 12. 8. 2009 od 1. 10. 1996

zemní práce pomocí mechanismů do 12. 8. 2009 od 1. 10. 1996

ubytovací služby do 12. 8. 2009 od 1. 10. 1996

pronájem strojů a zařízení do 12. 8. 2009 od 1. 10. 1996

Předmět činnosti

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 13. 8. 2012 od 12. 8. 2009

Ostatní skutečnosti

Na společnost Doubravická, a.s, se sídlem na adrese Hybešova 228, 679 11 Doubravice nad Svitavou, jako společnost nástupnickou, přešla část jmění rozdělované společnosti NAVOS, a.s., se sídlem na adrese Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž, IČO 47674857, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveném dne 7.11. 2023. od 1. 1. 2024

Společnost se řídí stanovami, jejich znění bylo přijato řádnou valnou hromadou dne 20.12.2013. do 4. 5. 2021 od 24. 2. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 24. 2. 2014

Mimořádná valná hromada(dále jen valná hromada) společnosti Doubravická, a.s., přijala dne 14.listopadu 2011 toto usnesení: 1. Valná hromada konstatuje, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností Doubravická, a.s., se sídlem Doubravice nad Svitavou, Hybešova 228, okres Blansko, PSČ 679 11, IČO 25312707 (dále jen "společnost") ke dni konání valné hromady vlastní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČO 47674857 ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 17.409 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 337,-Kč a 3.885 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 3.370,-Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 91,8% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, přičemž vzhledem k tomu, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se stanovy společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, je s uvedenými akciemi ve vlastnictví společnosti NAVOS, a.s. spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 91,8%. 2. Valná hromada určuje, že společnost NAVOS, a.s. (dále jen ?hlavní akcionář"), je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, tj. osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. 3. Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění pověřenému obchodníkovi s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 277 58 419 (dále jen "obchodník"), a jeho potvrzením tuto skutečnost doložit společnosti. 4. Valná hromada rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou vlastnictví ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. 5. Valná hromada schvaluje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které předcházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že protiplnění náleží ve výši 150,-Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 337,-Kč a 1.500,-Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 3.370,-Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 352/72/2011 ze dne 10.října 2011, vypracovaným společností ZNELEX, s.r.o., se sídlem Praha, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 26099306, kvalifikovaným ústavem pro znaleckou činnost. 6. Valná hromada určuje způsob předložení akcií a lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přejde na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám obchodníka. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že obchodník protiplnění poskytne bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. do 13. 8. 2012 od 15. 11. 2011

Společnost se řídí stanovami, jejich znění bylo přijato řádnou valnou hromadou dne 09.05.2011. do 24. 2. 2014 od 1. 7. 2011

Společnost se řídí stanovami, jejich znění bylo přijato řádnou valnou hromadou dne 09.05.2011. Řádná valná hromada konaná dne 9.5.2011 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti Doubravická, a.s., se sídlem Doubravice nad Svitavou, Hybešova 228, okres Blansko, PSČ 679 11, IČ 253 12 707, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2064, podle návrhu v jakém byl akcionářům předložen, a to takto: - důvod snížení základního kapitálu společnosti: úhrada části dosažené ztráty minulých let ve výši 27.268.706,83 Kč (slovy: dvacet sedm milionů dvěstě šedesát osm tisíc sedmset šest korun českých omsdesát tři haléře české) a části ztráty za rok 2010 ve výši 13.353.303,17 Kč (slovy: třináct miliónů třista padesát tři tisíc třista tři koruny české sedmnáct haléřů českých), celkem se snížením základního kapitálu hradí ztráta ve výši 40.622.010,- Kč (slovy: čtyřicet milionů šestset dvacet dva tisíc deset korun českých) - rozsah: základní kapitál se snižuje o částku 40.622.010,- Kč (slovy: čtyřicet milionů šest set dvacet dva tisíc deset korun českých), tedy z dosavadní výše 61.270.000,- Kč (slovy: šedesát jeden milionů dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) na novou výslednou výši základního kapitálu 20.647.990,- Kč (slovy: dvacet milionů šest set čtyřicet sedm tisíc devět set devadesát korun českých) - způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům,a to ani zčásti, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádcích A.I., základní kapitál a A.IV. výsledek hospodaření minulých let, a to snížením základního kapitálu o částku 40.622.010,- Kč (slovy: čtyřicet milionů šestset dvacet dva tisíc deset korun českých) tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií a vypořádáním dosažené ztráty minulých let ve výši 40.622.010,- Kč proti snížení základního kapitálu společnosti - způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: snížením jmenovité hodnoty akcií, a to poměrně u všech akcií společnosti v poměru 1000:337, tj. u akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 3.370,- Kč (slovy: tři tisíce třista sedmdesát korun českých) a u akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 337,- Kč (slovy třista třicet sedm korun českých), tj. v souladu s ust. § 213 odst. 3 obchodního zákoníku. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno vyznačením snížení jmenovité hodnoty na dosavadních akciích - lhůta k předložení listinných akcií k výměně: lhůta činí 30 dnů (slovy třicet dnů) od odeslání výzvy představenstva společnosti všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídla společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kde se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolání valné hromady, akcionáře k vyznačení snížení jmenovité hodnoty na dosavadních akciích s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 (slovy: třicet) dní ode dne odeslání výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 obchodního zákoníku pro případ prodlení s předložením akcií pro vyznačení snížení jmenovité hodnoty. do 1. 7. 2011 od 6. 6. 2011

Společnost se řídí stanovami, jejichž znění bylo přijato valnou hromadou dne 06.01.2011. do 6. 6. 2011 od 4. 2. 2011

127 ks akcií znějících na jméno, veřejně neobchodovatelných o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za 1 akcii. Emisní kurz upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

3.000 ks akcií znějících na majitele, veřejně neobchodovatelných o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurz upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

4130 ks akcií znějících na jméno veřejně neobchodovatelných o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii. Emisní kurz upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

Upisovatel je povinen upsat a splatit upsané akcie do jednoho měsíce ode dne, kdy Krajský ovchodní soud v Brně, obchodní rejstřík zapíše usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. Místem upisování je sídlo společnosti, tj. Doubravice nad Svitavou, Hybešova 228. do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

Zapisuje se usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního jmění společnosti celkem o 35,400.000,- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním akcií, upisovatelem Zemědělským družstvem Doubravice nad Svitavou, družstvem se sídlem Doubravice nad Svitavou, Hybešova 228, IČO 00132047. Upisovatel splatí upsané akcie následujícími nepeněžitými vklady: do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

vkladem movitých věcí v celkové hodnotě 16,500.000,- Kč. Movité věci, které budou předmětem nepeněžitého vkladu v celkové hodnotě 16,500.000,- Kč byly oceněny dvěma soudními znalci a to: do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

Ing. René Matysem, CSc., bytem Vibary 21, p. Smirady, PSČ 503 53. Ing. René Matys, CSc., bytem Vinary 21, které budou předmětem vkladu znaleckým posudkem ze dne 30.6.1998 zapsaným ve znaleckém deníku znalce pod č. 33/98. do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

Ing. Antonínem Novákem, bytem Hradec Králové, Erbenova 875. Ing. Antonín Novák ocenil movité věci, které budou předmětem vkladu znaleckým posudkem ze dne 30.6.1998 zapsaném ve znaleckém deníku znalce pod č. 88/98. do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

Vkladem následujících nemovitostí v celkové hodnotě 18,900.000,- Kč: do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

V katastrálním území a obci Doubravice nad Svitavou: do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

Zemědělská hospodářská budova - hala posklizňové linky, do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

Zemědělská hospodářská budova - velkokapacitní seník, do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

Administrativní budova, budova - dílny přidružené výroby a venkovní úpravy tj. kanalizační přípojka, zpevněné plochy, obrubníky a krajníky. do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

V katastrálním území Holešín, obec Rájec - Jestřebí: do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

Farma Holešín: odchovna mladého dobytka-zemědělská hospodářská budova - hala - odchovna mladého dobytka, budova sociálního zařízení. do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

Farma Holešín - výkrm brojlerů: zemědělská hospodářská budova - hala č. 1, zemědělská hospodářská budova - hala č. 2, studna a pozemek p.č. 79/1 zast.pl. o výměře 418 m2. do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

V katastrálním území a obci Újezd u Boskovic: do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

Zemědělská hospodářská budova-stáj č.1, zemědělská hospodářská budova - stáj č. 2, zemědělská hospodářská budova - dojírna, vedlejší stavba - přeháněcí ulička spojující stáje a čekárnu s dojírnou, vedlejší stavba - přístřešek na krmivo a venkovní úpravy, tj. zpevněné plochy a opěrné zdi. do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

Nemovitosti, které jsou předmětem vkladu, ocenili soudní znalci a to: do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

Ing. Zdeněk Tulis, bytem Radešín č. 34, Bobrová znaleckým posudkem ze dne 20.7.1998, který je zapsán ve znaleckém deníku znalce pod č. 076-33/98. do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

Ing.Jan Kroupa, bytem Žďár nad Sázavou, Nová 5/234, znaleckým posudkem ze dne 1.7.1998, který je zapsán ve znaleckém posudku deníku znalce pod č. 181-11/98. do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

Jediný upisovatel - Zemědělské družstvo Doubravice nad Svitavou, družstvo se sídlem Doubravice nad Svitavou, Hybešova 228, IČO 00132047 upíše celkem: do 3. 12. 1998 od 19. 10. 1998

1. zapisuje se usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního jmění do 2. 4. 1998 od 22. 8. 1997

Důvodem pro zvýšení základního jmění společnosti je záměr získat další prostředky potřebné pro rozšíření činnosti společnosti a ztoho vyplývající posílení konkurenceschopnosti na trhu. Tyto prostředky není momentálně možné získat jinak, nežli zvýšením základního jmění upisováním nových akcií. do 2. 4. 1998 od 22. 8. 1997

Základní jmění ve výši 15.096.000,- Kč se zvyšuje o 7.904.000,-Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění a to s omezením maximálně o částku 47.433.000,-Kč. O konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo. do 2. 4. 1998 od 22. 8. 1997

Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem akcií v počtu nejméně 624 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1000,-Kč a 728 ka akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10 000,-Kč, maximálně v počtu 20.153 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč a 2.728 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. do 2. 4. 1998 od 22. 8. 1997

Emisní kurs je ve výši jmenovité hodnoty akcií. do 2. 4. 1998 od 22. 8. 1997

Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204 obchodního zákoníku o přednostním právu. Akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace, vlastníkům pohledávek z titulu majetkového podílu z transformace Zemědělského družstva Doubravice nad Svitavou se sídlem Doubravice nad Svitavou, okr.Blansko, IČO: 00 13 20 47. do 2. 4. 1998 od 22. 8. 1997

Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanoví na 60 dnů a bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. do 2. 4. 1998 od 22. 8. 1997

Představenstvo společnosti zveřejní usnesení bez zbytečného odkladu na úřední desce v sídle společnosti. do 2. 4. 1998 od 22. 8. 1997

Upisování bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Listina upisovatelů bude umístěna v sídle společnosti, t.j. Doubravice nad Svitavou, Hybešova 228. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů, nebo doručením tzv.,,Individuálního listu upisovatele". V listině upisovatelů musí být uvedeno datum úpisu u ILU je rozhodné datum doručení ILU do sídla společnosti. Listina upisovatelů /ILU/ musí obsahovat tyto údaje: počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, předmět a hodnotu nepeněžitého vkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůtu pro splacení upsaných akcií, jméno, bydliště a rodné číslo upisovatele, jeho podpis a datum úpisu /ověření podpisu se nevyžaduje/. do 2. 4. 1998 od 22. 8. 1997

Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podíly oprávněných osob dle zákona č.42/1992 Sb. vzniklých z transformace Zemědělského družstva Doubravice nad Svitavou se sídlem Doubravice nad Svitavou, okr.Blansko, IČO: 00 13 20 47 zaokrouhlené na celé tisíce směrem dolů. do 2. 4. 1998 od 22. 8. 1997

Hodnota nepeněžitého vkladu je ve výši 47.433.000,-Kč celkem stanovená znaleckými posudky dvou znalců a to ing.Zdeňka Maňáka, znalce z oboru ekonomiky, znalecký posudek č. 1136-101/97 ze dne 6.6.1997 a znalce z oboru ekonomiky ing.Pavla Josefíka, znalecký posudek č.09/97 ze dne 9.6.1997, které valná hromada schválila. Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky upisovatele na společnost tj.dnem úpisu. do 2. 4. 1998 od 22. 8. 1997

Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jmění společnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat převody majetku Zemědělského družstva Doubravice nad Svitavou za postoupení pohledávky na společnost Doubravická, a.s., která má v předmětu podnikání zapsanou ,,zemědělskou výrobu", přičemž majetek k jehož převodu dojde je zemědělského charakteru. do 2. 4. 1998 od 22. 8. 1997

Základní jmění: 15 096 000,-Kč Jmění je splaceno v plné výši formou převodu pohledávek za ZD Doubravice nad Svitavou. do 2. 4. 1998 od 1. 10. 1996

Akcie: 15 096 ks akcie na jméno v nominální hodnotě 1 000 Kč Akcie lze převádět jen na základě předchozího písemného souhlasu představenstva. do 2. 4. 1998 od 1. 10. 1996

Akciová společnost se řídí stanovami, které byly schváleny dne 24.6.1996. do 2. 4. 1998 od 1. 10. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 20 647 990 Kč

od 1. 7. 2011

Základní kapitál

vklad 61 270 000 Kč

do 1. 7. 2011 od 3. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 25 870 000 Kč

do 3. 12. 1998 od 2. 4. 1998

Základní kapitál

vklad 15 096 000 Kč

do 2. 4. 1998 od 1. 10. 1996
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 20 647 990 Kč, počet: 1 od 4. 5. 2021
akcie na jméno listinná, hodnota: 20 547 990 Kč, počet: 1 do 4. 5. 2021 od 24. 2. 2014
akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 do 4. 5. 2021 od 24. 2. 2014
akcie na jméno listinná, hodnota: 20 547 990 Kč, počet: 1 do 24. 2. 2014 od 13. 8. 2012
akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 do 24. 2. 2014 od 13. 8. 2012
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 3 370 Kč, počet: 4 127 do 13. 8. 2012 od 1. 7. 2011
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 337 Kč, počet: 20 000 do 13. 8. 2012 od 1. 7. 2011
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 127 do 1. 7. 2011 od 4. 2. 2011
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 127 do 4. 2. 2011 od 3. 12. 1998
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 20 000 do 1. 7. 2011 od 3. 12. 1998
akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 000 do 4. 2. 2011 od 3. 12. 1998
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 15 870 do 3. 12. 1998 od 2. 4. 1998
akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 000 do 3. 12. 1998 od 2. 4. 1998
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 15 096 do 2. 4. 1998 od 1. 10. 1996

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2024

vznik členství: 8. 2. 2024

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 47 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Horák

předseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2022

vznik členství: 2. 7. 2022

vznik funkce: 2. 7. 2022

Velké Hostěrádky 35, 691 74, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  ZEMOS a.s.

  Jízdárenská 493, Velké Němčice, 691 63

Ing. Petr Foukal

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2019

vznik členství: 1. 6. 2019

vznik funkce: 1. 6. 2019

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2019 - Poslední vztah: 13. 3. 2024

vznik členství: 7. 2. 2019

zánik členství: 7. 2. 2024

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Ing. Zdeněk Horák

předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2017 - Poslední vztah: 9. 8. 2022

vznik členství: 1. 7. 2017

zánik členství: 1. 7. 2022

vznik funkce: 3. 7. 2017

Velké Hostěrádky 35, 691 74, Česká republika

Ing. Petr Balúch

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2017 - Poslední vztah: 24. 7. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2017

Sídliště osvobození 665/42, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2016 - Poslední vztah: 17. 6. 2019

vznik členství: 7. 1. 2016

zánik členství: 31. 5. 2019

vznik funkce: 7. 1. 2016

zánik funkce: 31. 5. 2019

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Vlastimil Spousta

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2016 - Poslední vztah: 6. 3. 2019

vznik členství: 7. 1. 2016

zánik členství: 7. 2. 2019

5. května 232, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Balúch

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2015 - Poslední vztah: 28. 6. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Sloup 92, 679 13, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2015 - Poslední vztah: 18. 2. 2016

vznik členství: 6. 1. 2011

zánik členství: 6. 1. 2016

vznik funkce: 24. 1. 2014

zánik funkce: 6. 1. 2016

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Vlastimil Spousta

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2015 - Poslední vztah: 18. 2. 2016

vznik členství: 6. 1. 2011

zánik členství: 6. 1. 2016

5. května 232, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Balúch

předseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2015 - Poslední vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Sloup 92, 679 13, Česká republika

Ing. Petr Balúch

předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2014 - Poslední vztah: 5. 5. 2015

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 24. 1. 2014

zánik funkce: 25. 6. 2014

Sloup 92, 679 13, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2014 - Poslední vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 6. 1. 2011

vznik funkce: 24. 1. 2014

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Vlastimil Spousta

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2013 - Poslední vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 6. 1. 2011

5. května 232, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Novotný

předseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 24. 2. 2014

vznik členství: 6. 1. 2011

vznik funkce: 6. 1. 2011

zánik funkce: 24. 1. 2014

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Petr Balúch

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2011 - Poslední vztah: 24. 2. 2014

vznik členství: 25. 6. 2009

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 24. 1. 2014

Sloup 92, 679 13, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

předseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 6. 1. 2011

vznik funkce: 6. 1. 2011

zánik funkce: 24. 1. 2014

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Vlastimil Spousta

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2011 - Poslední vztah: 31. 8. 2013

vznik členství: 6. 1. 2011

5. května 232, Jaroměřice nad Rokytnou, 675 51, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Balúch

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2010 - Poslední vztah: 15. 11. 2011

vznik členství: 25. 6. 2009

vznik funkce: 1. 9. 2010

Sloup 92, 679 13, Česká republika

Olga Štoudková

člen představenstva

První vztah: 10. 9. 2010 - Poslední vztah: 4. 2. 2011

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 6. 1. 2011

Hybešova 225, Doubravice nad Svitavou, 679 11, Česká republika

Ing. Milan Kovařík

předseda představenstva

První vztah: 10. 9. 2010 - Poslední vztah: 4. 2. 2011

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 6. 1. 2011

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 6. 1. 2011

Zahradní 851/5, Velké Pavlovice, 691 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Olga Štoudková

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2010 - Poslední vztah: 10. 9. 2010

vznik členství: 25. 6. 2009

vznik funkce: 17. 6. 2010

zánik funkce: 1. 9. 2010

Hybešova 225, Doubravice nad Svitavou, 679 11, Česká republika

Ing. Petr Balúch

předseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2009 - Poslední vztah: 10. 9. 2010

vznik členství: 25. 6. 2009

vznik funkce: 14. 7. 2009

zánik funkce: 1. 9. 2010

Sloup 92, 679 13, Česká republika

Jiří Sedlák

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2009 - Poslední vztah: 10. 9. 2010

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 1. 9. 2010

Na Hrázi 818/12, Boskovice, 680 01, Česká republika

Olga Štoudková

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2009 - Poslední vztah: 23. 7. 2010

vznik členství: 25. 6. 2009

Hybešova 225, Doubravice nad Svitavou, 679 11, Česká republika

Ing. Pavel Širůček

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2009 - Poslední vztah: 23. 7. 2010

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 17. 6. 2010

M. Mikuláše 743, Jevíčko, 569 43, Česká republika

Jiří Janíček

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2009 - Poslední vztah: 23. 7. 2010

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 17. 6. 2010

vznik funkce: 14. 7. 2009

zánik funkce: 17. 6. 2010

Obora 20, 679 01, Česká republika

Jiří Sedlák

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2004 - Poslední vztah: 28. 8. 2009

vznik funkce: 25. 6. 2004

zánik funkce: 25. 6. 2009

Na Hrázi 818/12, Boskovice, 680 01, Česká republika

Olga Štoudková

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2004 - Poslední vztah: 28. 8. 2009

vznik funkce: 25. 6. 2004

zánik funkce: 25. 6. 2009

Hybešova 225, Doubravice nad Svitavou, 679 11, Česká republika

Ing. Jiří Štěrbáček

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2001 - Poslední vztah: 28. 8. 2009

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 25. 6. 2009

Dolní 55, Doubravice nad Svitavou, 679 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Jurka

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2001 - Poslední vztah: 4. 9. 2003

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 19. 6. 2003

Letovice 121, 679 61, Česká republika

Ing. Petr Balúch

předseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2001 - Poslední vztah: 28. 8. 2009

vznik funkce: 25. 7. 2001

zánik funkce: 25. 6. 2009

Sloup 92, 679 13, Česká republika

Jiří Janíček

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2001 - Poslední vztah: 28. 8. 2009

vznik funkce: 25. 7. 2001

zánik funkce: 25. 6. 2009

Skalice nad Svitavou 20, 679 01, Česká republika

Jan Jalový

člen představenstva

První vztah: 29. 10. 2001 - Poslední vztah: 2. 9. 2004

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 25. 6. 2004

Dolní 58, Doubravice nad Svitavou, 679 11, Česká republika

Ing. Antonín Mühlhansl

předseda představenstva

První vztah: 10. 1. 2001 - Poslední vztah: 29. 10. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2001

Mánesova 1723/15, Boskovice, 680 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Štěrbáček

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 1. 2001 - Poslední vztah: 29. 10. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2001

Dolní 55, Doubravice nad Svitavou, 679 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Jurka

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 2001 - Poslední vztah: 29. 10. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2001

Letovice 121, 679 61, Česká republika

Ing. Petr Balúch

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 2001 - Poslední vztah: 29. 10. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2001

Sloup 92, 679 13, Česká republika

Jiří Janíček

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 2001 - Poslední vztah: 29. 10. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2001

Skalice nad Svitavou 20, 679 01, Česká republika

Ing. Antonín Mühlhansl

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 1998 - Poslední vztah: 10. 1. 2001

Mánesova 1723/15, Boskovice, 680 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Stanislav Sehnal

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 1998 - Poslední vztah: 10. 1. 2001

Rájec-Jestřebí 18, 679 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Štěrbáček

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 1998 - Poslední vztah: 10. 1. 2001

Dolní 55, Doubravice nad Svitavou, 679 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Novotný

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 1996 - Poslední vztah: 19. 10. 1998

Zborovská 72/5, Boskovice, 680 01, Česká republika

Antonín Kříž

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 10. 1996 - Poslední vztah: 19. 10. 1998

Doubravice n. Svitavou 284, Česká republika

Eva Zvejšková

členka představenstva

První vztah: 1. 10. 1996 - Poslední vztah: 19. 10. 1998

Doubravice n. Svitavou 226, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost samostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 4. 5. 2021

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 4. 5. 2021 od 27. 1. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 27. 1. 2017 od 24. 2. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveneno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení.

do 24. 2. 2014 od 4. 2. 2011

Způsob jednání: Za společnost jedná: - předseda nebo místopředseda představenstva při ústní formě - předseda nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva při písemné formě - ředitel a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plné moci Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 4. 2. 2011 od 1. 10. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Martin Brabec

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2023

vznik členství: 1. 7. 2023

Starovice 415, 693 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  ZEMOS a.s.

  Jízdárenská 493, Velké Němčice, 691 63

Věra Palásková

předsedkyně

První vztah: 4. 5. 2023

vznik členství: 2. 4. 2023

vznik funkce: 2. 4. 2023

Vedrovice 246, 671 75, Česká republika

Jitka Kupková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2022

vznik členství: 2. 3. 2022

Na Pískách 2404/6, Blansko, 678 01, Česká republika

Historické vztahy

Jiří Sedlák

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2021 - Poslední vztah: 4. 8. 2023

vznik členství: 27. 1. 2021

zánik členství: 30. 6. 2023

Olomučany 162, 679 03, Česká republika

Jiří Sedlák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2021 - Poslední vztah: 4. 5. 2021

vznik členství: 27. 1. 2021

vznik funkce: 27. 1. 2021

zánik funkce: 27. 4. 2021

Olomučany 162, 679 03, Česká republika

Ing. Věra Palásková

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2018 - Poslední vztah: 4. 5. 2023

vznik členství: 1. 4. 2018

zánik členství: 1. 4. 2023

vznik funkce: 3. 4. 2018

zánik funkce: 1. 4. 2023

Vedrovice 246, 671 75, Česká republika

Jitka Kupková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2017 - Poslední vztah: 12. 3. 2022

vznik členství: 1. 3. 2017

zánik členství: 1. 3. 2022

Na Pískách 2404/6, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Otisk

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2016 - Poslední vztah: 27. 4. 2018

vznik členství: 7. 1. 2016

zánik členství: 31. 3. 2018

vznik funkce: 7. 1. 2016

zánik funkce: 31. 3. 2018

Sejkorova 2119/27, Brno, 636 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Sedlák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2016 - Poslední vztah: 24. 2. 2021

vznik členství: 7. 1. 2016

zánik členství: 7. 1. 2021

vznik funkce: 7. 1. 2016

zánik funkce: 7. 1. 2021

Olomučany 162, 679 03, Česká republika

Ing. Aleš Kolář

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2015 - Poslední vztah: 18. 3. 2017

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 28. 2. 2017

Ludíkov 98, 680 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Otisk

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2015 - Poslední vztah: 18. 2. 2016

vznik členství: 6. 1. 2011

zánik členství: 6. 1. 2016

vznik funkce: 6. 1. 2011

zánik funkce: 6. 1. 2016

Sejkorova 2119/27, Brno, 636 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Sedlák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2015 - Poslední vztah: 18. 2. 2016

vznik členství: 6. 1. 2011

zánik členství: 6. 1. 2016

vznik funkce: 6. 1. 2011

zánik funkce: 6. 1. 2016

Olomučany 162, 679 03, Česká republika

Jiří Sedlák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2013 - Poslední vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 6. 1. 2011

vznik funkce: 6. 1. 2011

Olomučany 162, 679 03, Česká republika

Jiří Sedlák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2011 - Poslední vztah: 11. 2. 2013

vznik členství: 6. 1. 2011

vznik funkce: 6. 1. 2011

Na Hrázi 818/12, Boskovice, 680 01, Česká republika

Olga Štoudková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2011 - Poslední vztah: 10. 9. 2015

vznik členství: 6. 1. 2011

zánik členství: 31. 7. 2015

Hybešova 225, Doubravice nad Svitavou, 679 11, Česká republika

Ing. Jaroslav Otisk

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2011 - Poslední vztah: 8. 9. 2015

vznik členství: 6. 1. 2011

vznik funkce: 6. 1. 2011

Sejkorova 2119/27, Brno, 636 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr.Ing. Josef Sochor, CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2009 - Poslední vztah: 4. 2. 2011

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 6. 1. 2011

vznik funkce: 14. 7. 2009

zánik funkce: 6. 1. 2011

Vyškov 45, 682 01, Česká republika

Eva Zvejšková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2009 - Poslední vztah: 4. 2. 2011

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 6. 1. 2011

Hybešova 226, Doubravice nad Svitavou, 679 11, Česká republika

Ing. Jiří Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2009 - Poslední vztah: 4. 2. 2011

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 6. 1. 2011

Velká Strana 48, Cetkovice, 679 38, Česká republika

Ing. Jiří Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2005 - Poslední vztah: 28. 8. 2009

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 25. 6. 2009

Velká Strana 48, Cetkovice, 679 38, Česká republika

Eva Zvejšková

člen

První vztah: 2. 9. 2004 - Poslední vztah: 28. 8. 2009

vznik funkce: 25. 6. 2004

zánik funkce: 25. 6. 2009

Hybešova 226, Doubravice nad Svitavou, 679 11, Česká republika

JUDr.Ing. Josef Sochor, CSc.

předseda

První vztah: 29. 10. 2001 - Poslední vztah: 28. 8. 2009

vznik funkce: 25. 7. 2001

zánik funkce: 25. 6. 2009

Vyškov 45, 682 01, Česká republika

Jiří Sedlák

člen

První vztah: 29. 10. 2001 - Poslední vztah: 2. 9. 2004

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 25. 6. 2004

Na Hrázi 818/12, Boskovice, 680 01, Česká republika

Ing. Jiří Vaněk

místopředseda

První vztah: 29. 10. 2001 - Poslední vztah: 23. 8. 2005

vznik funkce: 25. 7. 2001

zánik funkce: 27. 10. 2004

náměstí Svobody 10, Doubravice nad Svitavou, 679 11, Česká republika

Olga Štoudková

předsedkyně

První vztah: 10. 1. 2001 - Poslední vztah: 29. 10. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2001

Doubravice n. Svitavou 225, Česká republika

Ing. Jiří Vaněk

místopředseda

První vztah: 10. 1. 2001 - Poslední vztah: 29. 10. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2001

Holešín, Doubravice n. Svitavou, Česká republika

JUDr.Ing. Josef Sochor, CSc.

člen

První vztah: 10. 1. 2001 - Poslední vztah: 29. 10. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2001

Vyškov 45, 682 01, Česká republika

Josef Borek

člen

První vztah: 1. 10. 1996 - Poslední vztah: 10. 1. 2001

Drnovice 20, 679 76, Česká republika

Olga Štoudková

předsedkyně

První vztah: 1. 10. 1996 - Poslední vztah: 10. 1. 2001

Doubravice n. Svitavou 225, Česká republika

Ing. Jiří Vaněk

místopředseda

První vztah: 1. 10. 1996 - Poslední vztah: 10. 1. 2001

Holešín, Doubravice n. Svitavou, Česká republika

Další vztahy firmy Doubravická, a.s.

Historické vztahy

Ing. Oldřich Vymazal

Prokura

První vztah: 19. 10. 1998 - Poslední vztah: 22. 3. 2000

Dolní 345, Doubravice nad Svitavou, 679 11, Česká republika

ing. Rudolf Hájek

Prokura

První vztah: 9. 12. 1997 - Poslední vztah: 19. 10. 1998

Kunštát, Újezd, Česká republika

Akcionář

NAVOS, a.s.

První vztah: 8. 9. 2015

Čelakovského 1858/27, Kroměříž, 767 01

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

Akcionář

NAVOS, a.s.

První vztah: 24. 2. 2014 - Poslední vztah: 8. 9. 2015

Čelakovského 1858/27, Kroměříž, 767 01

Akcionář

NAVOS, a.s.

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 24. 2. 2014

Čelakovského 1858/27, Kroměříž, 767 01

Akcionáři

NAVOS, a.s., IČ: 47674857

Čelakovského 1858, Česká republika, Kroměříž, 767 01

od 8. 9. 2015

NAVOS, a.s., IČ: 47674857

Čelakovského 1858, Česká republika, Kroměříž, 767 01

do 8. 9. 2015 od 24. 2. 2014

NAVOS, a.s., IČ: 47674857

Čelakovského 1858, Česká republika, Kroměříž, 767 01

do 24. 2. 2014 od 13. 8. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 10. 1996

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba strojů a zařízení
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 10. 1996
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 1. 10. 1996
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 10. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).