Hlavní navigace

AGROTECHNIC MORAVIA a.s.

Firma AGROTECHNIC MORAVIA a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10060, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 4 900 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27839834

Sídlo:

Lipenská 1120/47, Olomouc Hodolany, 779 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

25. 3. 2008

DIČ:

CZ27839834

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
256 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
33120 Opravy strojů
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47790 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10060, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

AGROTECHNIC MORAVIA a.s. od 25. 3. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 25. 3. 2008

adresa

Lipenská 1120/47
Olomouc 77900 od 29. 11. 2016

adresa

Lipenská 1120/47
Olomouc 77211 do 29. 11. 2016 od 25. 3. 2008

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 2. 2010

opravy silničních vozidel od 1. 2. 2010

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 1. 2. 2010

klempířství a oprava karoserií od 1. 2. 2010

opravy pracovních strojů do 1. 2. 2010 od 2. 12. 2008

opravy karoserií do 1. 2. 2010 od 2. 12. 2008

opravy silničních vozidel do 1. 2. 2010 od 2. 12. 2008

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení do 1. 2. 2010 od 2. 12. 2008

velkoobchod do 1. 2. 2010 od 25. 3. 2008

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 1. 2. 2010 od 25. 3. 2008

zprostředkování obchodu a služeb do 1. 2. 2010 od 25. 3. 2008

Ostatní skutečnosti

Na společnost AGROTECHNIC MORAVIA a.s., se sídlem na adrese Lipenská 1120/47, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 27839834, jako společnost nástupnickou, přešla část jmění rozdělované společnosti NAVOS, a.s., se sídlem na adrese Čelakovského 1858/27, 767 01 Kro měříž, IČO 47674857, uvedená v Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 3. 11. 2017. od 1. 1. 2018

Na společnost AGROTECHNIC MORAVIA a.s., se sídlem na adrese Lipenská 1120/47, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO 27839834, jako společnost nástupnickou, přešla část jmění rozdělované společnosti ZERA, a.s., se sídlem na adrese Za Mlýnem 1264, 696 02 Ratíškovic e, IČO 63493021, uvedená v Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 13. 11. 2017. od 1. 1. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 10. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 26. 11. 2015 od 10. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 26. 11. 2015 od 10. 4. 2014

Jediný akcionář společnosti AGROTECHNIC MORAVIA a.s. obchodní společnost NAVSO, a.s. rozhodla při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, takto: 1) Základní kapitál společnosti AGROTECHNIC MORAVIA a.s, který je zcela splacen, se zvyšuje ze stávající výše 2.000.000,- Kč (slovy: dvamilionykorunčeských) o částku 2.900.000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsettisíckorunčeských) na částku 4.900.000,- Kč (slo vy: čtyřimilionydevětsettisíckorunčeských), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Zvýšení základního kapitálu o částku 2.900.000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsettisíckorunčeských) bude provedeno úpisem nových kmenových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na jméno v listinné podobě, a to 29 ks akcií, každá o jmenovi té hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíckorunčeských). Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu. 3) Akcie budou upsány předem vybraným zájemcem, kterým je jediný akcionář, obchodní společnost NAVOS, a.s. se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857 (dále jen "Předem vybraný zájemce"), který je oprávněn upsat akcie pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti: - budova bez č.p./č.e., prům. obj., na parc. č. St. 6294 - pozemek, zastavěná plocha a nádvoří, parcelní č. St. 6294, zapsané v katastru nemovitostí na LV 6020 pro katastrální území Kroměříž (dále jen "Nepeněžitý vklad"), které jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 1432-2/10 ze dne 11.1.2010, který by l zpracován společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 602 00, IČ 44119097, znaleckým ústavem pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, který byl k vypracování znaleckého posudku na ocenění Nepeněžitého vk ladu jmenován usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 3.12.2009, sp.zn. 30 Nc 6119/2009-9 (dále jen "Znalecký posudek"). 4) Schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu (budova bez č.p./č.e., prům. obj., na parcele č. St. 6294 a pozemek, zastavěná plocha a nádvoří, parcelní č. St. 6294, zapsané v katastru nemovitostí v k. ú. Kroměříž), jak jsou popsány a oceněny ve Znaleckém posud ku a schvaluje hodnotu Nepeněžitého vkladu, která dle Znaledkého posudku činí 2.900.000,- Kč (slovy: dvamilionydevětsettisíckorunčeských). Za tento Nepeněžitý vklad bude vydáno 29 ks kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, které všec hny budou vydány v podobě listinné ve formě na jméno. 5) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, tj. Olomouc, Hodolany, Lipenská 1120/47, PSČ 772 11. 6) Akcie budou předem vybraným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění. 7) Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem vybranému zájemci. Upisování akcií nemůže začít dříve, než bude toto rozhodnutí jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku. Společnost je povinna odeslat předem vybranému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14ti dnů od zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch. zák.). V případě, že v této lhůtě nedoj de k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné. 8) Předem vybraný zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, jak je popsán ve Znaleckém posudku, kterým upíše akcie ke zvýšení základního kapitálu, formou předání Nepeněžitého vkladu společnosti. O předání Nepeněžitého vkladu bude mezi společností a upi sovatelem sepsán zápis. Upisovatel je současně povinen předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. o vkladu nemovitostí, které jsou předmětem Nepeněžitého vkladu, do základního kapitálu společnosti. Nepeněžitý vklad musí být předem vybraným zájemcem splacen nejpozději do 30ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. 9) Schvaluje zprávu představenstva společnosti dle ust. § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla jedinému akcionáři předložena. 10) Ukládá představenstvu společnosti, aby dle ust. § 203 odst. 4 obch. zák. podalo návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 22. 6. 2010 od 11. 2. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 900 000 Kč

od 22. 6. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 22. 6. 2010 od 25. 3. 2008
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 4 900 000 Kč, počet: 1 od 22. 3. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 49 do 22. 3. 2017 od 10. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 49 do 10. 4. 2014 od 22. 6. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 22. 6. 2010 od 25. 3. 2008

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Josef Ležák

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2023

vznik členství: 1. 8. 2023

Drásalova 1822, Holešov, 769 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Musil

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2023 - Poslední vztah: 25. 8. 2023

vznik členství: 28. 3. 2023

zánik členství: 31. 7. 2023

Brumovice 95, 691 11, Česká republika

Ing. Jaroslav Musil

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2018 - Poslední vztah: 20. 3. 2023

vznik členství: 27. 3. 2018

zánik členství: 27. 3. 2023

Brumovice 95, 691 11, Česká republika

Ing. Jaroslav Musil

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2015 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik členství: 26. 3. 2013

zánik členství: 26. 3. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2015

zánik funkce: 26. 3. 2018

Brumovice 95, 691 11, Česká republika

Ing. Jaroslav Musil

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2015 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik členství: 26. 3. 2013

zánik členství: 26. 3. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2015

zánik funkce: 26. 3. 2018

Brumovice 95, 691 11, Česká republika

Jaroslav Musil

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2013 - Poslední vztah: 27. 6. 2015

vznik členství: 26. 3. 2013

Brumovice 95, 691 11, Česká republika

Tomáš Kohoutek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2013 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 26. 3. 2013

zánik členství: 30. 9. 2015

Zlechovská 192/13, Prostějov, 796 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martin Rada

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2013 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 26. 3. 2013

zánik členství: 30. 9. 2015

Boženy Němcové 760/56, Podivín, 691 45, Česká republika

Mgr. Tomáš Kohoutek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 12. 2013

vznik členství: 25. 3. 2008

zánik členství: 25. 3. 2013

Zlechovská 192/13, Prostějov, 796 04, Česká republika

Ing. Martin Rada

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2013 - Poslední vztah: 30. 12. 2013

vznik členství: 25. 3. 2008

zánik členství: 25. 3. 2013

vznik funkce: 25. 3. 2008

zánik funkce: 25. 3. 2013

Boženy Němcové 760/56, Podivín, 691 45, Česká republika

Ing. Martin Rada

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2008 - Poslední vztah: 25. 8. 2013

vznik členství: 25. 3. 2008

zánik členství: 25. 3. 2013

vznik funkce: 25. 3. 2008

zánik funkce: 25. 3. 2013

B. Němcové 760/56, Podivín, 691 45, Česká republika

Mgr. Tomáš Kohoutek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2008 - Poslední vztah: 17. 10. 2013

vznik členství: 25. 3. 2008

zánik členství: 25. 3. 2013

Zlechovská 13, Prostějov, 796 04, Česká republika

Ing. Jaroslav Musil

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2008 - Poslední vztah: 30. 12. 2013

vznik členství: 25. 3. 2008

zánik členství: 25. 3. 2013

vznik funkce: 25. 3. 2008

zánik funkce: 25. 3. 2013

Brumovice 95, 691 11, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Roman Lžičař

předseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2023

vznik členství: 3. 3. 2023

vznik funkce: 3. 3. 2023

Vinohrádky 330, Prace, 664 58, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Rada

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2021

vznik členství: 2. 10. 2020

Brněnská 1474/10, Hustopeče, 693 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Petr Foukal

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 4. 2020

vznik členství: 2. 4. 2020

vznik funkce: 2. 4. 2020

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Ing. Milan Foltýn

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2019

vznik členství: 1. 6. 2019

Bohumíra Šmerala 3765/3, Prostějov, 796 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Martin Rada

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2020 - Poslední vztah: 14. 1. 2021

vznik členství: 2. 10. 2020

Boženy Němcové 760/56, Podivín, 691 45, Česká republika

Ing. Roman Lžičař

předseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2018 - Poslední vztah: 20. 3. 2023

vznik členství: 2. 3. 2018

zánik členství: 2. 3. 2023

vznik funkce: 2. 3. 2018

zánik funkce: 2. 3. 2023

Vinohrádky 330, Prace, 664 58, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2019

vznik členství: 2. 4. 2016

zánik členství: 31. 5. 2019

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Martin Rada

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2020

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 1. 10. 2020

Boženy Němcové 760/56, Podivín, 691 45, Česká republika

Ing. Petr Foukal

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2015 - Poslední vztah: 24. 4. 2020

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 1. 4. 2020

vznik funkce: 1. 4. 2015

zánik funkce: 1. 4. 2020

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Roman Lžičař

předseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2014 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 1. 3. 2018

vznik funkce: 1. 3. 2013

zánik funkce: 1. 3. 2018

Vinohrádky 330, Prace, 664 58, Česká republika

Roman Lžičař

předseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2014 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 1. 3. 2018

vznik funkce: 1. 3. 2013

zánik funkce: 1. 3. 2018

Vinohrádky 330, Prace, 664 58, Česká republika

Ing. Petr Foukal

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 27. 6. 2015

vznik členství: 3. 4. 2010

zánik členství: 31. 3. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2011

zánik funkce: 31. 3. 2015

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 19. 5. 2016

vznik členství: 1. 4. 2011

zánik členství: 1. 4. 2016

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Novotný

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 19. 5. 2016

vznik členství: 1. 4. 2011

zánik členství: 1. 4. 2016

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Roman Lžičař

předseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2013 - Poslední vztah: 4. 5. 2014

vznik členství: 1. 3. 2013

vznik funkce: 1. 3. 2013

Havelkova 684/2a, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Petr Foukal

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2011 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 3. 4. 2010

vznik funkce: 1. 4. 2011

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 1. 4. 2011

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Vlastislav Mudrák

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 6. 2010 - Poslední vztah: 9. 8. 2011

vznik členství: 25. 3. 2008

zánik členství: 31. 3. 2011

vznik funkce: 5. 4. 2010

zánik funkce: 31. 3. 2011

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Ing. Petr Foukal

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2010 - Poslední vztah: 9. 8. 2011

vznik členství: 3. 4. 2010

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Ing. Vlastislav Mudrák

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 2008 - Poslední vztah: 22. 6. 2010

vznik členství: 25. 3. 2008

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Ing. Alois Matěj

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 3. 2008 - Poslední vztah: 22. 6. 2010

vznik členství: 25. 3. 2008

zánik členství: 2. 4. 2010

vznik funkce: 25. 3. 2008

zánik funkce: 2. 4. 2010

Nový Malín 626, 788 03, Česká republika

Ing. Jaroslav Jandek

předseda představenstva

První vztah: 25. 3. 2008 - Poslední vztah: 23. 4. 2013

vznik členství: 25. 3. 2008

zánik členství: 28. 2. 2013

vznik funkce: 25. 3. 2008

zánik funkce: 28. 2. 2013

Vizovice 114, 763 12, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost s amostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kte rou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 4. 5. 2021

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 4. 5. 2021 od 22. 3. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 22. 3. 2017 od 10. 4. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b] samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.

do 10. 4. 2014 od 1. 2. 2010

Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají za společnost vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je mu udělena představenstvem.

do 1. 2. 2010 od 25. 3. 2008

NAVOS, a.s.

První vztah: 4. 5. 2021

Čelakovského 1858/27, Kroměříž, 767 01

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

NAVOS, a.s.

První vztah: 22. 6. 2010 - Poslední vztah: 4. 5. 2021

Čelakovského 1858/27, Kroměříž, 767 01

Akcionáři

NAVOS, a.s., IČ: 47674857

Čelakovského 1858/27, Česká republika, Kroměříž, 767 01

od 4. 5. 2021

NAVOS, a.s., IČ: 47674857

Čelakovského 1858, Česká republika, Kroměříž, 767 16

do 4. 5. 2021 od 22. 6. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 25. 3. 2008

Živnosti

Klempířství a oprava karoserií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 4. 2008
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 4. 2008
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 4. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 3. 2008
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).