Hlavní navigace

Agrobech, s.r.o.

Firma Agrobech, s.r.o., společnost s ručením omezeným. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 33192, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 2 940 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00120502

Sídlo:

Bechlín 288, 411 86

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:

1. 6. 1984

DIČ:

CZ00120502

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
011 Pěstování plodin jiných než trvalých
012 Pěstování trvalých plodin
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

C 33192, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Agrobech, s.r.o. od 1. 8. 2013

Obchodní firma

Zemědělské družstvo vlastníků "Podřipsko" do 1. 8. 2013 od 6. 9. 1993

Obchodní firma

Zemědělské družstvo "Podřipsko" do 6. 9. 1993 od 11. 11. 1991

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo "PODŘIPSKO" do 11. 11. 1991 od 18. 6. 1974

Obchodní firma

" Jednotné zemědělské družstvo  D R U Ž B A " do 18. 6. 1974 od 21. 4. 1961

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo v  B e ch l í n ě do 21. 4. 1961 od 23. 2. 1952

Právní forma

Společnost s ručením omezeným od 1. 8. 2013

Právní forma

Družstvo do 1. 8. 2013 od 23. 2. 1952

adresa

288
Bechlín 41186 od 15. 8. 2013

adresa

Bechlín 41186 do 15. 8. 2013 od 6. 9. 1993

adresa

Bechlín do 6. 9. 1993 od 21. 4. 1961

adresa

Bechlín, okres Roudnice nad Labem do 21. 4. 1961 od 23. 2. 1952

Předmět podnikání

Zemědělská výroba od 20. 7. 2017

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 10. 7. 2013

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 10. 7. 2013

Rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství do 20. 7. 2017 od 10. 7. 2013

Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů do 20. 7. 2017 od 10. 7. 2013

výkon prací a služeb pro členy, organizace a občany: a) prodej zemědělských produktů z vlastní produkce b) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 1. 8. 2012 od 12. 5. 2004

výkon prací a služeb pro členy, organizace a občany: a) prodej zemědělských produktů z vlastní produkce b) zámečnictví (výroba drátěného pletiva) c) zednictví d) ubytování e) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 12. 5. 2004 od 6. 9. 1993

provozování zemědělské výroby na zemědělské půdě, kterou má družstvo v užívání do 1. 8. 2012 od 6. 9. 1993

Družstvo provozuje zemědělskou a nezemědělskou výrobu. do 6. 9. 1993 od 11. 11. 1991

Družstvo provádí pro členy i pro cizí: - řemeslné práce kovářské, zámečnické, klempířské, instalatérské a truhlářské - maloobchodní prodej zemědělských výrobků z vlastní produkce nebo nakoupených od jiných organizací a občanů včetně zboží přidružené výroby - dopravní služby pro vlastní potřebu - drobné balení kapalných hnojiv pro malospotřebitele včetně prodeje - výrobu drátěného pletiva včetně prodeje - výrobu rakví včetně prodeje - práce buldozerem a bagrem pro zemědělské i nezemědělské účely - servisní opravy malé mechanizace do 6. 9. 1993 od 11. 11. 1991

1) Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě, v lesích, vodních plochách a rybnících s chovem ryb, které užívá do 11. 11. 1991 od 19. 5. 1989

2) Družstvo v zájmu celoročního zaměstnání svých členů a využití vlastních výrobních prostředků provozuje: a) řemeslné práce kovářské, truhlářské, zednické, klempířské, instalatérské, kolářské pro cizí odběratele b) nákladní dopravu pro cizí odběratele c) poskytuje práce a služby pro členy, občany, organizace NF a národní výbory charakteru prací zámečnických, truhlářských, instalatérských, zednických, klempířských, opravářské práce a nákladní autodopravu d) prodává vlastní vyrobené zboží včetně zboží přidružené výroby do 11. 11. 1991 od 19. 5. 1989

3) Předmětem jiné hospodářské činnosti je: a) zajištění drobného balení kapalných hnojiv pro malospotřebi - tele v rámci provozování přidružené výroby b) výroba drátěného pletiva v rámci přidružené výroby c) faremní chov jelenů do 11. 11. 1991 od 19. 5. 1989

přidružená výroba družstva: výroba a prodej drátěného pletiva zemědělským i nezemědelským organizacím a občanům (s touto činností vyslovila souhlas i Okresní zemědělská správa v Litoměřicích dne 11.10.1988 zn. 616/88) do 19. 5. 1989 od 9. 12. 1988

zajištění drobného balení kapalných hnojiv pro malospotřebitele (tato činnost byla schválena odborem vodního a lesního hospo- dářství Okresního národního výboru v Litoměřicích ze dne 22.7.1987) do 19. 5. 1989 od 27. 2. 1988

zemědělská velkovýroba do 19. 5. 1989 od 12. 2. 1971

lesní hospodářství ve sdružených lesích do 19. 5. 1989 od 12. 2. 1971

družstvo příležitostně provozuje dopravu v době vegetačního klidu a práci kolovým rypadlem (doprava je povolena ONV - odborem dopravy v Litoměřicích ze dne 5.2.1971) do 19. 5. 1989 od 12. 2. 1971

Předmět činnosti

rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství do 10. 7. 2013 od 1. 8. 2012

živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů do 10. 7. 2013 od 1. 8. 2012

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 10. 7. 2013 od 1. 8. 2012

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 10. 7. 2013 od 1. 8. 2012

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 22. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 20. 7. 2017 od 22. 5. 2014

Družstvo Zemědělské družstvo vlastníků "Podřipsko", se sídlem Bechlín, PSČ 411 86, IČ 00120502 změnilo právní formu z družstva na společnost s ručením omezeným Agrobech, s.r.o. od 1. 8. 2013

Členská schůze schválila dne 27.3.1997 nové stanovy družstva. do 1. 8. 2013 od 9. 6. 1997

II. valná hromada oprávněných osob, konaná dne 20.11.1992 schválila transformační projekt družstva. Členské schůze konané dne 15.12.1992 a dne 20.4.1993 schválily nové stanovy družstva a jejich změny, odpovídající úpravě v obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb.. do 1. 8. 2013 od 6. 9. 1993

Člen ZD ručí za případnou ztrátu na hospodářském výsledku 1/2 členského podílu peněžního a celou hodnotu podílu za pracovní účast a za půdu. do 6. 9. 1993 od 11. 11. 1991

Členové ručí za případnou ztrátu družstva svým podílem na hospodářských výsledcích při vyčíslení bilancované ztráty za hospodářský rok. do 11. 11. 1991 od 19. 5. 1989

Členskou schůzí družstva konanou dne 20.ledna 1976 a na podkladě schválení Okresního národního výboru - odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství v Litoměřicích č.j.: Zem.Ko-stanovy JZD ze dne 19. července 1976 zapisují se nové stanovy družstva podle zákona číslo 122/75 Sb. a nařízení vlády číslo 137/75 Sb.. do 1. 8. 2013 od 27. 9. 1976

Ustavující členskou schůzí konanou dne 17.února 1974 bylo projednáno a schváleno sloučení družstev a to Jednotného zemědělského družstva " P O L A B Í " se sídlem v Záluží okres Litoměřice (zdejší Dz 1127) a Jednotného zemědělského družstva " P O D Ř I P A N " se sídlem v Krabčicích pod Řípem, okres Litoměřice (zdejší Dz 1045) jako družstvy přejímanými do Jednotného zemědělského družstva " D R U Ž B A " se sídlem v Bechlíně, okres Litoměřice jako družstvem přejímajícím. Tato družstva byla sloučena za předpokladu a zapisují se do podnikového rejstříku, že přejímající družstvo t.j. Jednotné zemědělské družstvo " D R U Ž B A " se sídlem v Bechlíně převezme veškerá práva, povinnosti, závazky jakož i veškeré členstvo zrušených jednotných zemědělských družtev t.j. v Záluží a Krabčicích po Řípem. Sloučení toto bylo schváleno Radou Okresního národního výboru v Litoměřicích ze dne 14. června 1974 č.j. org. 24/74 podle výpisu z usnesení rady ONV číslo 293/74 a dále bylo schváleno sloučení Okresní zemědělskou správou v Litoměřicích ze dne 17.června 1974 č.j. 307/74-ek. do 1. 8. 2013 od 18. 6. 1974

Rozhodnutím ministertva zemědělství a výživy České socialistické republiky č.j. 869/1972-III/2 ze dne 23.srpna 1972 byla podle ustanovení §u 1 odstavec 2 zákona číslo 37/1972 Sb. zřízena Okresní zemědělská správa v Litoměřicích namísto zrušeného Okresního zemědělského sdružení v Litoměřicích. Zapisuje se proto, že družstvo je nyní podřízeno Okresní zemědělské správě v Litoměřicích. do 1. 8. 2013 od 17. 1. 1973

Výroční členskou schůzí konanou dne 23.února 1968 byly přijaty změny a doplňky vlastních stanov JZD v článcích 16 odst. 4, a článek 4. Změny a doplňky stanov byly potvrzeny usnesením rady Okresního národního výboru v Litoměřicích dne 18. dubna a 12. prosince 1969 a zaregistrovány pod pod zem. 73/1970 Kt dne 14.1.1970. do 1. 8. 2013 od 16. 2. 1970

Družstvo přijalo na členské schůzi dne 20. února 1965 vlastní stanovy odpovídající vzorovým stanovám pro JZD. Stanovy byly schváleny dne 3. září 1965 radou ONV v Litoměřicích a zaregistrovány. do 1. 8. 2013 od 15. 12. 1965

Družstvo přijalo na členské schůzi dne 17.11.1961 vlastní stanovy, přizpůsobené vzorovým stanovám pro JZD, přijatým V. celostátním sjezdem JZD ze dne 26.3.1961 a schválených vládou ČSSR dne 26.4.1961. Tyto stanovy družstva byly schváleny ONV v Litoměřicích a dne 19. 12. 1962 zaregistrovány. do 1. 8. 2013 od 4. 1. 1963

Výroční členskou schůzí ze dne 1.3.1960 bylo schváleno sloučení JZD v Bechlíně s JZD v Předoníně jako družstvem přejímaným. Sloučení družstev ke dni 1.1.1960 bylo schváleno ONV v Roudnici nad Labem. JZD v Předoníně (zdejší Dz 395) sloučením zaniklo a jeho členstvo, majetek a závazky převzalo ke dni 1.1.1960 JZD v Bechlíně. do 1. 8. 2013 od 21. 4. 1961

Ručení: Členové ručí nejvýše dvojnásobkem svého členského podílu. do 19. 5. 1989 od 23. 2. 1952

Údaje o zřízení podniku: Družstvo vzniklo usnesením Ústřední rady družstev, zastoupené okresní družstevní radou v Roudnici nad Labem ze dne 21.VI.1949 o schválení ustavení družstva dle §u 5 odst. 2 zák. čís. 69/49 Sb.. do 1. 8. 2013 od 23. 2. 1952

Podíl členský byl ustanoven valnou hromadou, konanou dne 4.II.1950 na 400 Kčs a je splatný nejpozději do 6ti měsíců po přijetí za člena. do 1. 8. 2013 od 23. 2. 1952

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 940 000 Kč

od 22. 4. 2021

Základní kapitál

vklad 2 940 000 Kč

do 22. 4. 2021 od 1. 8. 2012

Základní kapitál

vklad 4 131 000 Kč

do 1. 8. 2012 od 12. 5. 2004

Základní kapitál

vklad 4 401 000 Kč

do 12. 5. 2004 od 7. 6. 2002

Základní kapitál

vklad 4 779 000 Kč

do 7. 6. 2002 od 6. 6. 2001

Základní kapitál

vklad 4 860 000 Kč

do 6. 6. 2001 od 30. 5. 2000

Základní kapitál

vklad 5 535 000 Kč

do 30. 5. 2000 od 9. 6. 1997

Základní kapitál

vklad 6 048 000 Kč

do 9. 6. 1997 od 14. 7. 1995

Základní kapitál

vklad 8 890 909 Kč

do 14. 7. 1995 od 6. 9. 1993

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Martin Kubů

Jednatel

První vztah: 31. 5. 2017

vznik funkce: 1. 8. 2013

Libocká 74/59, Praha, 161 00, Česká republika

Ing. Milan Škvor

jednatel

První vztah: 22. 5. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2014

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 47 vztahů k této osobě

Zdeněk Roch

Jednatel

První vztah: 1. 8. 2013

vznik funkce: 1. 8. 2013

Antala Staška 34/26, Cheb, 350 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Miroslav Hrstka

Jednatel

První vztah: 1. 8. 2013

vznik funkce: 1. 8. 2013

Krabčice 161, 411 87, Česká republika

Historické vztahy

Martin Kubů

Jednatel

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 31. 5. 2017

vznik funkce: 1. 8. 2013

Ve Žlábkách 3596, Mělník, 276 01, Česká republika

Jindřich Macháček

Jednatel

První vztah: 1. 8. 2013 - Poslední vztah: 22. 5. 2014

vznik funkce: 1. 8. 2013

zánik funkce: 31. 3. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Miloslav Potůček

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2013 - Poslední vztah: 10. 7. 2013

vznik členství: 4. 11. 2011

zánik členství: 12. 6. 2013

V uličkách 2580, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Ing. Miroslav Hrstka

Místopředseda představenstva

První vztah: 16. 2. 2013 - Poslední vztah: 10. 7. 2013

vznik členství: 4. 11. 2011

zánik členství: 12. 6. 2013

vznik funkce: 1. 1. 2013

zánik funkce: 12. 6. 2013

Krabčice 161, 411 87, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miloslav Potůček

Místopředseda představenstva

První vztah: 31. 1. 2012 - Poslední vztah: 16. 2. 2013

vznik členství: 4. 11. 2011

vznik funkce: 4. 11. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2012

V uličkách 2580, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Ing. Miroslav Hrstka

Člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2012 - Poslední vztah: 16. 2. 2013

vznik členství: 4. 11. 2011

zánik členství: 12. 6. 2013

zánik funkce: 12. 6. 2013

Krabčice 161, 411 87, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jindřich Macháček

Předseda představenstva

První vztah: 31. 1. 2012 - Poslední vztah: 10. 7. 2013

vznik členství: 4. 11. 2011

zánik členství: 12. 6. 2013

vznik funkce: 4. 11. 2011

zánik funkce: 12. 6. 2013

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Jiří Mašek

Člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2012 - Poslední vztah: 10. 7. 2013

vznik členství: 4. 11. 2011

zánik členství: 12. 6. 2013

Na Vyhlídce 472, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Michael Karas

Člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2012 - Poslední vztah: 10. 7. 2013

vznik členství: 4. 11. 2011

zánik členství: 12. 6. 2013

Žitná 565/16, Praha, 128 00, Česká republika

Miloslav Potůček

Předseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2012

vznik členství: 1. 4. 2011

zánik členství: 4. 11. 2011

vznik funkce: 1. 4. 2011

zánik funkce: 4. 11. 2011

V uličkách 2580, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Karel Podrápský

Člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2012

vznik členství: 1. 4. 2011

zánik členství: 4. 11. 2011

Bechlín 227, 411 86, Česká republika

Miroslav Hrstka

Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2012

vznik členství: 1. 4. 2011

zánik členství: 4. 11. 2011

vznik funkce: 1. 4. 2011

zánik funkce: 4. 11. 2011

Krabčice 162, 411 87, Česká republika

Zdeněk Cutych

Člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2012

vznik členství: 1. 4. 2011

zánik členství: 4. 11. 2011

Rovné 126, Krabčice, 411 87, Česká republika

Václav Jonák

Člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2012

vznik členství: 1. 4. 2011

zánik členství: 4. 11. 2011

Bechlín 37, 411 08, Česká republika

Miroslav Hrstka

Místopředseda

První vztah: 6. 11. 2006 - Poslední vztah: 24. 5. 2011

vznik členství: 10. 3. 2006

zánik členství: 1. 4. 2011

vznik funkce: 10. 3. 2006

zánik funkce: 1. 4. 2011

Krabčice 162, 411 87, Česká republika

Miloslav Potůček

Předseda

První vztah: 25. 8. 2006 - Poslední vztah: 24. 5. 2011

vznik členství: 10. 3. 2006

zánik členství: 1. 4. 2011

vznik funkce: 10. 3. 2006

zánik funkce: 1. 4. 2011

V uličkách 2580, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Miroslav Hrstka

Místopředseda

První vztah: 25. 8. 2006 - Poslední vztah: 6. 11. 2006

vznik členství: 10. 3. 2006

vznik funkce: 10. 3. 2006

Krabčice 118, 411 87, Česká republika

Karel Podrápský

Člen

První vztah: 25. 8. 2006 - Poslední vztah: 24. 5. 2011

vznik členství: 10. 3. 2006

zánik členství: 1. 4. 2011

Bechlín 227, 411 86, Česká republika

Václav Jonák

Člen

První vztah: 25. 8. 2006 - Poslední vztah: 24. 5. 2011

vznik členství: 10. 3. 2006

zánik členství: 1. 4. 2011

Předonín 37, 411 08, Česká republika

Zdeněk Cutych

Člen

První vztah: 25. 8. 2006 - Poslední vztah: 24. 5. 2011

vznik členství: 10. 3. 2006

zánik členství: 1. 4. 2011

Rovné 126, 411 87, Česká republika

Zdeněk Cutych

Člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 25. 8. 2006

vznik členství: 26. 3. 2003

zánik členství: 10. 3. 2006

Rovné 126, PSČ 411 87, Česká republika

Václav Týle

Člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2002 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

vznik členství: 22. 3. 2001

zánik členství: 26. 3. 2003

Rovné 116, 411 87, Česká republika

Miloslav Potůček

Předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2002 - Poslední vztah: 25. 8. 2006

vznik členství: 22. 3. 2001

zánik členství: 10. 3. 2006

vznik funkce: 22. 3. 2001

zánik funkce: 10. 3. 2006

V uličkách 2580, Roudnice nad Labem, 413 01, Česká republika

Miroslav Hrstka

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2002 - Poslední vztah: 25. 8. 2006

vznik členství: 22. 3. 2001

zánik členství: 10. 3. 2006

vznik funkce: 23. 4. 2001

zánik funkce: 10. 3. 2006

Krabčice 118, 411 87, Česká republika

Karel Podrápský

Člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2002 - Poslední vztah: 25. 8. 2006

vznik členství: 22. 3. 2001

zánik členství: 10. 3. 2006

Bechlín 227, PSČ 411 86, Česká republika

Jiří Broft

Člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2002 - Poslední vztah: 25. 8. 2006

vznik členství: 22. 3. 2001

zánik členství: 10. 3. 2006

Bechlín 226, 411 86, Česká republika

Karel Podrápský

Člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2001 - Poslední vztah: 9. 4. 2002

Bechlín 227, Česká republika

Miroslav Hrstka

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 6. 1996 - Poslední vztah: 9. 4. 2002

Krabčice 118, Česká republika

Václav Týle

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1996 - Poslední vztah: 9. 4. 2002

Rovné 116, Česká republika

Miloslav Potůček

Předseda představenstva

První vztah: 18. 6. 1996 - Poslední vztah: 9. 4. 2002

V uličkách 2580, Roudnice nad Labem, Česká republika

Ing. Jan Šípal

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 9. 1993 - Poslední vztah: 18. 6. 1996

Krabčice 107, Česká republika

Miloslav Dědek

Člen představenstva

První vztah: 6. 9. 1993 - Poslední vztah: 18. 6. 1996

Bechlín 227, Česká republika

Miroslav Fuksa

Člen představenstva

První vztah: 6. 9. 1993 - Poslední vztah: 18. 6. 1996

Bechlín 188, Česká republika

Josef Duchoslav

Člen představenstva

První vztah: 6. 9. 1993 - Poslední vztah: 18. 6. 1996

Rovné 136, Česká republika

Jiří Tošner

Člen představenstva

První vztah: 6. 9. 1993 - Poslední vztah: 18. 6. 1996

Dobříň 174, Česká republika

Karel Podrápský

Člen představenstva

První vztah: 6. 9. 1993 - Poslední vztah: 6. 6. 2001

Bechlín 227, Česká republika

Jiří Broft

Člen představenstva

První vztah: 6. 9. 1993 - Poslední vztah: 9. 4. 2002

Bechlín 226, Česká republika

Miloslav Potůček

Předseda

První vztah: 9. 3. 1990 - Poslední vztah: 18. 6. 1996

V uličkách 2580, Roudnice nad Labem, Česká republika

Ing. Jan Medáček

Člen

První vztah: 14. 5. 1986 - Poslední vztah: 19. 5. 1989

Krabčice 105, Česká republika

Zdeněk Kouba

Člen

První vztah: 14. 5. 1986 - Poslední vztah: 19. 5. 1989

Rovné 103, Česká republika

Ing. Jaroslav Strádal

Člen

První vztah: 14. 5. 1986 - Poslední vztah: 19. 5. 1989

V uličkách 2580, Roudnice nad Labem, Česká republika

Václav Novák

Člen

První vztah: 14. 5. 1986 - Poslední vztah: 19. 5. 1989

Krabčice 52, Česká republika

Zdeněk Barcal

Člen

První vztah: 14. 5. 1986 - Poslední vztah: 19. 5. 1989

Bechlín 33, Česká republika

Ing. Jan Jabůrek

Předseda

První vztah: 14. 5. 1986 - Poslední vztah: 9. 3. 1990

Tyršova 2617/22, Mělník, Česká republika

Ing. Vladimír Prošek

Člen

První vztah: 7. 10. 1982 - Poslední vztah: 14. 5. 1986

Mšené Lázně 299, Česká republika

Miloslav Potůček

Místopředseda

První vztah: 7. 10. 1982 - Poslední vztah: 14. 5. 1986

Rovné 126, Česká republika

Ing. Jan Jabůrek

Předseda

První vztah: 7. 10. 1982 - Poslední vztah: 14. 5. 1986

Družstevní ul. 21, Litoměřice, Česká republika

Jaroslav Štorek

Člen

První vztah: 7. 10. 1982 - Poslední vztah: 14. 5. 1986

Račice 110, Česká republika

Ing. Josef Štosek

Člen

První vztah: 7. 10. 1982 - Poslední vztah: 19. 5. 1989

Mariánská ul. 100/7, Litoměřice, Česká republika

Jiří Pospíšil

Člen

První vztah: 7. 10. 1982 - Poslední vztah: 19. 5. 1989

Bechlín 76, Česká republika

Marie Tošnerová

Člen

První vztah: 7. 10. 1982 - Poslední vztah: 19. 5. 1989

Dobříň 12, Česká republika

Jaroslav Balšánek

Člen

První vztah: 7. 10. 1982 - Poslední vztah: 19. 5. 1989

Bechlín 226, Česká republika

Vladislava Vydrová

Člen

První vztah: 7. 10. 1982 - Poslední vztah: 19. 5. 1989

Rovné 71, Česká republika

Ing. Vladimír Prošek

Předseda

První vztah: 6. 5. 1979 - Poslední vztah: 7. 10. 1982

Mšené Lázně 299, Česká republika

Miloslav Potůček

Člen

První vztah: 6. 5. 1979 - Poslední vztah: 7. 10. 1982

Rovné 126, Česká republika

Anna Kutilová

Člen

První vztah: 6. 5. 1979 - Poslední vztah: 7. 10. 1982

Rovné 53, Česká republika

Ladislav Baloun

Člen

První vztah: 6. 5. 1979 - Poslední vztah: 19. 5. 1989

Račice 52, Česká republika

Josef Dvořák

Předseda

První vztah: 16. 3. 1978 - Poslední vztah: 6. 5. 1979

Krabčice 126, Česká republika

Václav Král

Člen

První vztah: 16. 3. 1977 - Poslední vztah: 14. 5. 1986

Bechlín 47, Česká republika

Ludmila Barcalová

Člen

První vztah: 16. 3. 1977 - Poslední vztah: 7. 10. 1982

Bechlín 153, Česká republika

Ing. Jan Medáček

Místopředseda

První vztah: 16. 3. 1977 - Poslední vztah: 7. 10. 1982

Krabčice 105, Česká republika

Alena Lžičařová

Člen

První vztah: 16. 3. 1977 - Poslední vztah: 6. 5. 1979

Bechlín 191, Česká republika

Stanislav Kotek

Člen

První vztah: 16. 3. 1977 - Poslední vztah: 6. 5. 1979

Rovné 88, Česká republika

Anna Bendová

Člen

První vztah: 16. 3. 1977 - Poslední vztah: 6. 5. 1979

Rovné 64, Česká republika

Miloslav Vydra

Člen

První vztah: 16. 3. 1977 - Poslední vztah: 7. 10. 1982

Rovné 18, Česká republika

Libuše Rožcová

Člen

První vztah: 16. 3. 1977 - Poslední vztah: 7. 10. 1982

Dobříň 131, Česká republika

Milada Tichá

Člen

První vztah: 16. 3. 1977 - Poslední vztah: 7. 10. 1982

Hněvice 48, Česká republika

Josef Matoušek

Člen

První vztah: 16. 3. 1977 - Poslední vztah: 14. 5. 1986

Bechlín 152, Česká republika

Anna Medáčková

Člen

První vztah: 18. 6. 1974 - Poslední vztah: 16. 3. 1977

Krabčice 59, Česká republika

Jaroslav Benda

Člen

První vztah: 18. 6. 1974 - Poslední vztah: 16. 3. 1977

Čechova ul. 1641, Roudnice nad Labem, Česká republika

Ing. Jan Medáček

Člen

První vztah: 18. 6. 1974 - Poslední vztah: 16. 3. 1977

Krabčice 105, Česká republika

Zdeněk Kouba

Člen

První vztah: 18. 6. 1974 - Poslední vztah: 16. 3. 1977

Rovné 103, Česká republika

Vladimír Šťastný

Člen

První vztah: 18. 6. 1974 - Poslední vztah: 16. 3. 1977

Račice 20, Česká republika

Václav Razák

Člen

První vztah: 18. 6. 1974 - Poslední vztah: 16. 3. 1977

Bechlín 153, Česká republika

Miroslav Pospíšil

Člen

První vztah: 18. 6. 1974 - Poslední vztah: 16. 3. 1977

Bechlín 27, Česká republika

Emilie Čmejlová

Člen

První vztah: 18. 6. 1974 - Poslední vztah: 16. 3. 1977

Dobříň 67, Česká republika

Vladislav Kikal

Předseda

První vztah: 18. 6. 1974 - Poslední vztah: 16. 3. 1978

Dobříň 162, Česká republika

Karel Špaček

Člen

První vztah: 18. 6. 1974 - Poslední vztah: 14. 5. 1986

Rovné 102, Česká republika

Ing. Jan Šípal

Člen

První vztah: 18. 6. 1974 - Poslední vztah: 19. 5. 1989

Krabčice 107, Česká republika

Vlastimil Vocásek

Místopředseda

První vztah: 18. 4. 1972 - Poslední vztah: 18. 6. 1974

Předonín 106, Česká republika

Vladimír Suk

Člen

První vztah: 18. 4. 1972 - Poslední vztah: 18. 6. 1974

Bechlín 104, Česká republika

Miroslav Pokorný

Člen

První vztah: 18. 4. 1972 - Poslední vztah: 18. 6. 1974

Bechlín 132, Česká republika

Miroslav Lev

Člen

První vztah: 18. 4. 1972 - Poslední vztah: 18. 6. 1974

Předonín 21, pošta Bechlín, okres Litoměřice, Česká republika

Ludmila Barcalová

Člen

První vztah: 18. 4. 1972 - Poslední vztah: 18. 6. 1974

Bechlín 153, Česká republika

Václav Macek

člen

První vztah: 18. 4. 1972 - Poslední vztah: 18. 6. 1974

Bechlín 226, Česká republika

Božena Hlaváčková

Člen

První vztah: 18. 4. 1972 - Poslední vztah: 18. 6. 1974

Bechlín 198, Česká republika

Drahomíra Pixová

Člen

První vztah: 18. 4. 1972 - Poslední vztah: 16. 3. 1977

Bechlín 9, Česká republika

Josef Piksa

Předseda

První vztah: 11. 5. 1970 - Poslední vztah: 18. 6. 1974

Bechlín 210, Česká republika

Vlastimil Vocásek

Zástupce předsedy

První vztah: 11. 5. 1970 - Poslední vztah: 18. 4. 1972

Předonín 106, Česká republika

Jiřina Kopecká

Člen

První vztah: 11. 5. 1970 - Poslední vztah: 18. 4. 1972

Bechlín 188, Česká republika

Václav Král

Člen

První vztah: 11. 5. 1970 - Poslední vztah: 18. 4. 1972

Bechlín 47, Česká republika

Zdeňka Prejzová

Člen

První vztah: 11. 5. 1970 - Poslední vztah: 18. 4. 1972

Předonín 50, Česká republika

Karel Podrápský

Člen

První vztah: 11. 5. 1970 - Poslední vztah: 18. 6. 1974

Bechlín 50, Česká republika

Vlastimil Vocásek

Člen

První vztah: 20. 11. 1968 - Poslední vztah: 11. 5. 1970

Předonín 106, Česká republika

Vladislav Dvořák

Člen

První vztah: 20. 11. 1968 - Poslední vztah: 18. 4. 1972

Předonín 4, Česká republika

Anežka Rousová

Člen

První vztah: 20. 11. 1968 - Poslední vztah: 18. 4. 1972

Bechlín 223, Česká republika

Miroslav Vaníček

Člen

První vztah: 20. 11. 1968 - Poslední vztah: 18. 4. 1972

Předonín 1, Česká republika

Josef Piksa

Zástupce předsedy

První vztah: 24. 3. 1966 - Poslední vztah: 11. 5. 1970

Bechlín 210, Česká republika

Marie Macková

Člen

První vztah: 24. 3. 1966 - Poslední vztah: 20. 11. 1968

Bechlín, Česká republika

Zdenka Prejzová

Člen

První vztah: 24. 3. 1966 - Poslední vztah: 20. 11. 1968

Bechlín, Česká republika

Božena Hlušičková

Člen

První vztah: 24. 3. 1966 - Poslední vztah: 20. 11. 1968

Bechlín, Česká republika

Miroslav Pospíšil

Člen

První vztah: 24. 3. 1966 - Poslední vztah: 18. 6. 1974

Bechlín, Česká republika

Josef Piksa

Člen

První vztah: 7. 9. 1964 - Poslední vztah: 24. 3. 1966

Bechlín 210, Česká republika

Alois Neskusil

Předseda

První vztah: 7. 9. 1964 - Poslední vztah: 11. 5. 1970

Roudnice nad Labem, Česká republika

Irena Šustrová

Člen

První vztah: 7. 9. 1964 - Poslední vztah: 11. 5. 1970

Bechlín 119, Česká republika

Josef Král

Člen

První vztah: 7. 9. 1964 - Poslední vztah: 11. 5. 1970

Předonín, Česká republika

Josef Rott

Člen

První vztah: 7. 9. 1964 - Poslední vztah: 18. 4. 1972

Bechlín, Česká republika

Antonín Poláček

Zástupce předsedy

První vztah: 13. 6. 1962 - Poslední vztah: 7. 9. 1964

Bechlín, Česká republika

Jaroslav Pospíšil

Člen

První vztah: 13. 6. 1962 - Poslední vztah: 24. 3. 1966

Bechlín, Česká republika

Pavel Točín

Člen

První vztah: 13. 6. 1962 - Poslední vztah: 7. 9. 1964

Bechlín, Česká republika

Antonín Poláček

Místopředseda

První vztah: 21. 4. 1961 - Poslední vztah: 13. 6. 1962

Bechlín, Česká republika

Václav Razák

Předseda

První vztah: 21. 4. 1961 - Poslední vztah: 7. 9. 1964

Bechlín, Česká republika

Božena Brůžová

Člen

První vztah: 21. 4. 1961 - Poslední vztah: 13. 6. 1962

Předonín, Česká republika

Václav Šáfus

Člen

První vztah: 21. 4. 1961 - Poslední vztah: 13. 6. 1962

Bechlín, Česká republika

Růžena Písková

Člen

První vztah: 21. 4. 1961 - Poslední vztah: 7. 9. 1964

Bechlín, Česká republika

Jiřina Kašičková

Člen

První vztah: 21. 4. 1961 - Poslední vztah: 7. 9. 1964

Předonín, Česká republika

Antonín Lev

Člen

První vztah: 21. 4. 1961 - Poslední vztah: 24. 3. 1966

Předonín, Česká republika

František Hájek

Člen

První vztah: 21. 4. 1961 - Poslední vztah: 24. 3. 1966

Bechlín, Česká republika

Antonín Poláček

Člen

První vztah: 28. 5. 1956 - Poslední vztah: 21. 4. 1961

Bechlín, Česká republika

Božena Marková

Člen

První vztah: 28. 5. 1956 - Poslední vztah: 21. 4. 1961

Bechlín, Česká republika

Miloslav Honka

Zástupce předsedy

První vztah: 28. 5. 1956 - Poslední vztah: 21. 4. 1961

Bechlín, Česká republika

František Kuncl

Člen

První vztah: 28. 5. 1956 - Poslední vztah: 21. 4. 1961

Bechlín, Česká republika

Václav Razák

Člen

První vztah: 28. 5. 1956 - Poslední vztah: 21. 4. 1961

Bechlín, Česká republika

Josef Nejedlý

Člen

První vztah: 28. 5. 1956 - Poslední vztah: 20. 11. 1968

Bechlín, Česká republika

Jaroslav Pospíšil

Člen

První vztah: 23. 5. 1955 - Poslední vztah: 28. 5. 1956

Bechlín, Česká republika

Antonín Moravec

Člen

První vztah: 23. 5. 1955 - Poslední vztah: 28. 5. 1956

Bechlín, Česká republika

Marie Rybáková

Člen

První vztah: 23. 5. 1955 - Poslední vztah: 28. 5. 1956

Bechlín, Česká republika

Anna Písková

Člen

První vztah: 23. 5. 1955 - Poslední vztah: 21. 4. 1961

Bechlín, Česká republika

Anna Dundrová

Člen

První vztah: 8. 4. 1954 - Poslední vztah: 23. 5. 1955

Bechlín, Česká republika

Růžena Pokorná

Člen

První vztah: 8. 4. 1954 - Poslední vztah: 23. 5. 1955

Bechlín, Česká republika

František Šťastný

Člen

První vztah: 8. 4. 1954 - Poslední vztah: 23. 5. 1955

Bechlín, Česká republika

Josef Piksa

Člen

První vztah: 8. 4. 1954 - Poslední vztah: 28. 5. 1956

Bechlín, Česká republika

Miloslav Honka

Místopředseda

První vztah: 8. 4. 1954 - Poslední vztah: 28. 5. 1956

Bechlín, Česká republika

Václav Šinfeld

Člen

První vztah: 8. 4. 1954 - Poslední vztah: 28. 5. 1956

Bechlín, Česká republika

Antonín Poláček

Místopředseda

První vztah: 6. 8. 1952 - Poslední vztah: 8. 4. 1954

Bechlín, Česká republika

Miloslav Peterka

Člen

První vztah: 6. 8. 1952 - Poslední vztah: 8. 4. 1954

Bechlín, Česká republika

Božena Marková

Člen

První vztah: 6. 8. 1952 - Poslední vztah: 8. 4. 1954

Bechlín, Česká republika

Václav Štola

Člen

První vztah: 6. 8. 1952 - Poslední vztah: 8. 4. 1954

Bechlín, Česká republika

Josef Kubeš

Člen

První vztah: 6. 8. 1952 - Poslední vztah: 8. 4. 1954

Bechlín, Česká republika

Václav Kopecký

Člen

První vztah: 6. 8. 1952 - Poslední vztah: 21. 4. 1961

Bechlín, Česká republika

Josef Marek

Člen

První vztah: 23. 2. 1952 - Poslední vztah: 6. 8. 1952

Bechlín, Česká republika

Alois Lébr

Člen

První vztah: 23. 2. 1952 - Poslední vztah: 6. 8. 1952

Bechlín, Česká republika

Josef Hakl

Člen

První vztah: 23. 2. 1952 - Poslední vztah: 6. 8. 1952

Bechlín, Česká republika

Miloslav Slavík

Místopředseda

První vztah: 23. 2. 1952 - Poslední vztah: 6. 8. 1952

Bechlín, Česká republika

Anna Macková

Člen

První vztah: 23. 2. 1952 - Poslední vztah: 6. 8. 1952

Bechlín, Česká republika

Antonín Poláček

Člen

První vztah: 23. 2. 1952 - Poslední vztah: 6. 8. 1952

Bechlín, Česká republika

Miroslav Hlušička

Předseda

První vztah: 23. 2. 1952 - Poslední vztah: 21. 4. 1961

Bechlín, Česká republika

Jednatelé při zastupování společnosti v postavení statutárních orgánů jednají za společnost dva společně; v jednotlivých záležitostech, jejichž předmět nebo majetkový důsledek v účetním období nepřesahuje hodnotu 500.000,- Kč a netýkají se pronájmu, propa chtování, zatížení nebo zcizení nemovitostí nebo jiného dlouhodobého majetku společnosti, může každý z jednatelů jednat za společnost samostatně. Tato pravidla nebrání, aby jednatel zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kt erou jednali dva jednatelé společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 22. 4. 2021

Jednatelé jednají za společnost dva společně. V jednotlivých záležitostech, jejichž předmět nebo majetkový důsledek v účetním období nepřesahuje hodnotu 500.000,- Kč a netýkají se pronájmu, propachtování, zatížení nebo zcizení závodu nebo jeho částí, nemo vitostí nebo akcií a jiných podílů v právnických osobách, může každý z jednatelů jednat za společnost samostatně. To nebrání, aby jednatel zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali dva jednatelé společně, zmocně n k určitému právnímu jednání.

do 22. 4. 2021 od 20. 7. 2017

Jednatelé jednají za společnost dva společně. V jednotlivých záležitostech, jejichž předmět nebo majetkový důsledek v účetním období nepřesahuje hodnotu 500.000,- Kč a netýkají se pronájmu, propachtování, zatížení nebo zcizení závodu nebo jeho částí, nemo vitostí nebo akcií a jiných podílů na právnických osobách, může každý z jednatelů jednat za společnost samostatně. To nebrání, aby jednatel zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali dva jednatelé společně, zmocn ěn k určitému právnímu jednání.

do 20. 7. 2017 od 22. 5. 2014

Jménem společnosti jednají dva jednatelé společně. V jednotlivých záležitostech, které se netýkají zatěžování nebo zcizování nemovitostí společnosti a jejichž předmět nebo majetkový důsledek v účetním období nepřesahuje hodnotu. 500.000,- Kč, může každý z jednatelů jednat jménem společnosti samostatně.

do 22. 5. 2014 od 15. 8. 2013

Jménem společnosti jednají dva jednatelé společně.

do 15. 8. 2013 od 1. 8. 2013

Za představenstvo jedná navenek jménem družstva předseda nebo místopředseda.

do 1. 8. 2013 od 10. 7. 2013

Za družstvo jedná navenek předseda družstva, v jeho nepřítom - nosti místopředseda družstva. Listiny o právních úkonech, kde je předepsaná písemná forma podepisuje další jeden člen představenstva.

do 10. 7. 2013 od 6. 9. 1993

Statutárním orgánem družstva je předseda ZD, kterého v jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda. Je oprávněn jménem družstva jednat a uzavírat závazky.

do 6. 9. 1993 od 11. 11. 1991

Předseda družstva jedná jménem družstva ve všech věcech včetně podepisování písemností o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práv nebo přijímá závazky. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti místopředseda včetně podepisování písemností o právních úkonech.

do 11. 11. 1991 od 19. 5. 1989

Družstvo zastupuje navenek představenstvo sestávající z předsedy, místopředsedy a dalších 3 až 6 členů. K zastupování oprávněni jsou předseda, nebo místopředseda a jeden další člen představenstva. Podepisování: Pod název družstva kýmkoliv napsaný nebo vytištěný připojí své podpisy předseda nebo místopředseda s jedním dalším členem představenstva.

do 19. 5. 1989 od 23. 2. 1952

Primagra, a.s.

První vztah: 22. 4. 2021

Nádražní 310, Milín, 262 31

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

 • místopředseda představenstva

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • Akcionář

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Primagra, a.s.

První vztah: 22. 5. 2014 - Poslední vztah: 22. 4. 2021

Nádražní 310, Milín, 262 31

Primagra, a.s.

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 22. 5. 2014

Nádražní 310, Milín, 262 31

Primagra, a.s.

První vztah: 1. 8. 2013 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

Nádražní 310, Milín, 262 31

Agrobor, s.r.o.

První vztah: 1. 8. 2013 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

Nádražní 644, Bor, 348 02

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Zdeněk Roch

  Jednatel

  Antala Staška 34/26, Cheb, 350 02, Česká republika

 • Josef Velešík

  Jednatel

  Bělojarská 1477, Tachov, 347 01, Česká republika

 • Milan Škvor

  Jednatel

  Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Předseda představenstva

Primagra, a.s.

První vztah: 10. 7. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2013

Nádražní 310, Milín, 262 31

Předseda představenstva

Primagra, a.s.

První vztah: 10. 7. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2013

Nádražní 310, Milín, 262 31

Místopředseda představenstva

Agrobor, s.r.o.

První vztah: 10. 7. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2013

Nádražní 644, Bor, 348 02

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Zdeněk Roch

  Jednatel

  Antala Staška 34/26, Cheb, 350 02, Česká republika

 • Josef Velešík

  Jednatel

  Bělojarská 1477, Tachov, 347 01, Česká republika

 • Milan Škvor

  Jednatel

  Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Místopředseda představenstva

Agrobor, s.r.o.

První vztah: 10. 7. 2013 - Poslední vztah: 1. 8. 2013

Nádražní 644, Bor, 348 02

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Zdeněk Roch

  Jednatel

  Antala Staška 34/26, Cheb, 350 02, Česká republika

 • Josef Velešík

  Jednatel

  Bělojarská 1477, Tachov, 347 01, Česká republika

 • Milan Škvor

  Jednatel

  Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 1. 1993

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 5. 6. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 1. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).