Hlavní navigace

ALIMEX NEZVĚSTICE a.s.

Firma ALIMEX NEZVĚSTICE a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1012, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 152 323 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25196049

Sídlo:

Nezvěstice 9, 332 04

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 6. 1999

DIČ:

CZ25196049

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
109 Výroba průmyslových krmiv
256 Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
35110 Výroba elektřiny
43120 Příprava staveniště
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
49410 Silniční nákladní doprava
55 Ubytování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1012, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. od 4. 5. 2015

Obchodní firma

ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. do 4. 5. 2015 od 21. 6. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 21. 6. 1999

adresa

9
Nezvěstice 33204 od 18. 3. 2016

adresa

9
Nezvěstice 33204 do 18. 3. 2016 od 25. 8. 2011

adresa

9
Nezvěstice 33204 do 25. 8. 2011 od 13. 9. 2001

adresa

147
Lnáře 38742 do 13. 9. 2001 od 2. 10. 2000

adresa

137
Lnáře 38742 do 2. 10. 2000 od 21. 6. 1999

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 4. 2021

Výroba elektřiny od 22. 4. 2021

Zemědělská výroba od 7. 8. 2018

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 24. 2. 2014

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů do 30. 1. 2017 od 2. 9. 2010

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 2. 9. 2010

obráběčství do 30. 1. 2017 od 2. 9. 2010

zámečnictví, nástrojářství do 30. 1. 2017 od 2. 9. 2010

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do 30. 1. 2017 od 2. 9. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 24. 2. 2014 od 2. 9. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 22. 4. 2021 od 2. 9. 2010

silniční motorová doprava nákladní do 2. 9. 2010 od 13. 9. 2001

zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 7. 8. 2018 od 2. 4. 2001

povrchové úpravy a svařování kovů do 2. 9. 2010 od 2. 4. 2001

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 2. 9. 2010 od 2. 4. 2001

přípravné práce pro stavby do 2. 9. 2010 od 2. 4. 2001

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 2. 9. 2010 od 2. 4. 2001

specializovaný maloobchod do 2. 9. 2010 od 2. 4. 2001

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany do 30. 1. 2017 od 2. 4. 2001

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do 2. 9. 2010 od 2. 4. 2001

výroba krmiv a krmných směsí do 2. 9. 2010 od 2. 4. 2001

ubytovací služby do 2. 9. 2010 od 2. 4. 2001

zámečnictví do 2. 9. 2010 od 2. 4. 2001

kovoobráběčství do 2. 9. 2010 od 2. 4. 2001

opravy pracovních strojů do 2. 9. 2010 od 2. 4. 2001

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 2. 9. 2010 od 2. 4. 2001

opravy silničních vozidel do 30. 1. 2017 od 2. 4. 2001

správa a údržba nemovitostí do 2. 9. 2010 od 2. 4. 2001

zprostředkování obchodu a služeb do 2. 9. 2010 od 21. 6. 1999

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 18. 3. 2016 od 14. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 18. 3. 2016 od 14. 5. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 24. 2. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. přijala dne 26.3.2013 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti ALIMEX NEZVĚSTICE a.s., se sídlem Nezvěstice 9, okres Plzeň-město, PSČ 332 04, IČO 251 96 049 (dále jen „společnost“), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost Primagra, a.s., se sídlem Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31, IČO 451 48 155 (dále jen „hlavní akcionář“). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti hromadné listinné akcie nahrazující listinné kmenové akcie na jméno, a to (i) 6069 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, (ii) 5760 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč a (iii) 76 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 91,69 % základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 91,69 %. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši (i) 724,70 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, (ii) 7246,50 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a (iii) 724.650,90 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 2150-20/13 ze dne 11.2.2013 vypracovaným společnosti A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, IČO 441 19 097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČO 277 58 419 (dále jen „obchodník“). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. do 18. 3. 2016 od 15. 4. 2013

Společnost ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. jako společnost nástupnická převzala jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů od společnosti ASplus spol. s r.o., se sídlem Nezvěstice 9, PSČ 332 04, identifikační číslo 483 63 090 jako od společnosti zanikající přeměnou uskutečněnou formou vnitrostátní křížové fúze sloučením s rozhodným dnem 1.1.2011 na základě Projektu vnitrostátní křížové fúze sloučením ze dne 12.05.2011 zpracovaného statutárními orgány obou společností. od 6. 9. 2011

Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 27. 05. 2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je získání nemovitého majetku dlouhodobě užívaného společností k jejímu podnikání a dosud vlastněného zakladatelem a akcionářem společnosti družstvem A-X ALIMEX obchodní družstvo Nezvěstice, družstvo se sídlem v Nezvěsticích čp. 9 a tento důvod je důležitým zájmem společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti; b) Ke zvýšení základního kapitálu dojde úpisem akcií předem určeným zájemcem, kterým je dosavadní akcionář A-X ALIMEX obchodní družstvo Nezvěstice, družstvo se sídlem v Nezvěsticích čp. 9, okres Plzeň-jih, PSČ 332 04, IČ 47717742 a jenž upsané akcie splatí svým nepeněžitým vkladem tvořeným jím určeným nemovitým majetkem včetně jeho součástí a příslušenství; c) Předmětem nepeněžitého vkladu budou nemovitosti - zemědělské stavby a pozemky zapsané na LV č. 253 pro obec Spálené Poříčí a k.ú. Číčov a zapsané na LV č. 554 pro obec Spálené Poříčí a k.ú. Hořehledy, vedenými Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrálním pracovištěm Plzeň-jih, včetně jejich součástí a příslušenství, a to: Nemovitosti střediska Číčov, zapsané na LV 253 pro obec Spálené Poříčí a k.ú. Číčov vedené Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracovištěm Plzeň-jih: Stavby: - budova čp. 92 na stp. p.č. 125/1, na stp. p.č. 125/2, na stp.p.č. 125/3 (zemědělská stavba - provozní budova s váhou), - budova bez čp. (č.e.) na stp.p.č. 103 (zemědělská stavba - kravín III), - budova bez čp. (č.e.) na stp.p.č. 108/1 a na stp. p.č. 108/2 (zemědělská stavba) - budova bez čp. (č.e.) na stp.p.č. 110 (zemědělská stavba), - budova bez čp. (č.e.) na stp.p.č. 111 (jiná stavba-dílny), - budova bez čp. (č.e.) na stp. p.č. 120 (zemědělská stavba - silážní žlab), - budova bez čp. (č.e.) na stp.p.č. 121 (zemědělská stavba - silážní žlab), - budova bez čp. (č.e.) na stp.p.č. 122 (zemědělská stavba - kravín I OMD) - budova bez čp. (č.e) na stp.p.č. 123 (zemědělská stavba - kravín II OMD), - budova bez čp. (č.e) na stp. p.č. 124/1 a na stp. p.č. 124/2 (jiná stavba - sociální zařízení), - budova bez čp. (č.e.) na stp.p.č. 126/1 a na stp. p.č. 126/2 (zemědělská stavba - septik u provozní budovy), - budova bez čp. (č.e.) na stp. p.č. 127/1 a na stp. p.č. 127/2 (zemědělská stavba - vstupní objekt), - budova bez čp. (č.e.) na stp.p.č. 128 (zemědělská stavba - rampa), - budova bez čp. (č.e.) na stp. p.č. 137/1, na stp. p.č. 137/2 a na stp.p.č. 137/3 (seník s mostním jeřábem) - stavby - jímky PNO 3 ks na pozemkové parcele p.č. 186/3 Pozemky: - stavební parcela p.č. St. 103 - zastavěná plocha a nádvoří, - stp.p.č. 108/1 - zastavěná plocha a nádvoří, - stp. p.č. 108/2 - zastavěná plocha a nádvoří, - stp. p.č. 110 - zastavěná plocha a nádvoří, - stp.p.č. 111 - zastavěná plocha a nádvoří, - stp.p.č. 120 _ zastavěná plocha a nádvoří, - stp. p.č. 121 - zastavěná plocha a nádvoří, - stp. p.č.122 - zastavěná plocha a nádvoří, - stp.p.č. 123 - zastavěná plocha a nádvoří, - stp. p.č.124/1 - zastavěná plocha a nádvoří, - stp. p.č.124/2 - zastavěná plocha a nádvoří, - stp. p.č.125/l - zastavěná plocha a nádvoří, - stp. p.č.125/3 - zastavěná plocha a nádvoří, - stp.p.č.126/1 - zastavěná plocha a nádvoří, - stp. p.č.127/l - zastavěná plocha a nádvoří, - stp.p.č. 128 - zastavěná plocha a nádvoří, - stp. p.č. 137/1 - zastavěná plocha a nádvoří, - stp.p.č. 137/3 - zastavěná plocha a nádvoří,- - pozemová parcela p.č. 185 - ostatní plocha, - pozemková parcela p.č. 186/3 - ostatní plocha, - pozemková parcela p.č. 186/5 - ostatní plocha, - pozemková parcela p.č. 337/2 - ostatní plocha, - pozemková parcela p.č. 337/3 - ostatní plocha, - pozemková parcela p.č. 337/4 - ostatní plocha, - pozemková parcela p.č. 337/5 - ostatní plocha, Nemovitosti střediska Hořehledy zapsané na LV 554 pro obec Spálené Poříčí a k.ú. Hořehledy vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrálním pracovištěm Plzeň-jih: Stavby: - budova bez čp. (č.e.) na stp.p.č. 115 (zemědělská stavba - kůlna), - budova bez čp. (č.e.) na stp.p.č. 116 (zemědělská stavba - sklad píce), - budova bez čp. (č.e.) na stp.p.č. 117 (zemědělská stavba - přípravna ), - budova bez čp. (č.e.) na stp.p.č. 118/1 a na stp. p.č. 118/2 (zemědělská stavba) - budova bez čp. (č.e.) na stp.p.č. 119 (technická vybavenost - vodárna) - budova bez čp. (č.e.) na stp.p.č. 120 (technická vybavenost - váha), - stavba - silážní žlab na pozemkové parcele p.č. 458/4 - stavba - silážní žlab na pozemkové parcele p.č. 458/5 - stavba - jímka na pozemkové parcele p.č. 458/3 - stavba - silážní jáma na pozemkové parcele p.č. 1526 - elektrické vedení (nezapsané v KN) - pozemková parcela p.č. 485 - zahrada - pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) - p.č. 529, p.č. 530, p.č. 666, p.č. 667, p.č. 668, p.č. 715, p.č. 716, p.č. 832, p.č. 833, p.č. 837, p.č. 838, p.č. 839 a p.č. 949 (pozemky tvořící zemědělský půdní fond). Součástí vkladu budou veškeré součásti a příslušenství těchto nemovitostí popsané ve znaleckém posudku znalce Josefa Lederbucha ze dne 25.4.2005 číslo 2288-85/2005. d) Ocenění nepeněžitého vkladu zájemce je provedeno na základě posudku znalce Josefa Lederbucha, jmenovaného Krajským soudem v Plzni usnesením číslo 46 Ne 36/2005 - 16 ze dne 22. 4. 2005, zpracovaného dne 25. 4. 2005 pod č. 2288 - 85/2005 a jeho odborného vyjádření k tomuto znaleckému posudku, ve kterém ocenil vkládaný nemovitý majetek částkou 29 000 000 Kč; e) Ke zvýšení dojde upsáním nových akcií a splacením nepeněžitého vkladu jediným určeným zájemcem A-X ALIMEX obchodní družstvo Nezvěstice, družstvo v rozsahu 29 000 000 Kč, základní kapitál společnosti bude tak zvýšen na celkovou výši 152 323 000 Kč; f) Základní kapitál bude zvýšen novou emisí 4000 ks kmenových listinných nekótovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč a 2500 ks kmenových listinných nekótovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Kč, které budou upisovateli vydány; g) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nebude připuštěno; h) emisní kurz emitovaných upsaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. 1 000 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000 Kč a 10 000 Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10 000 Kč; i) místem úpisu akcií bude sídlo společnosti; j) lhůta pro upisování akcií je třicet kalendářních dnů a tato lhůta počítá sedmým dnem ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu; upisovatel bude o počátku lhůty k úpisu uvědomen způsobem určeným stanovami společnosti ke svolání valné hromady společnosti; k) úpis akcií bude proveden uzavřením Smlouvy o upsání akcií; uzavřením této smlouvy dojde ke splacení emisního kurzu upsaných akcií; tato smlouva bude uzavírána dle těchto pravidel: a) smlouva bude uzavírána mezi společností a upisovatelem v písemné formě; b) návrh smlouvy o upsání doručí společnost upisovateli ve trojím vyhotovení; c) lhůta k podpisu smlouvy upisovatele je čtrnáct dnů ode dne, kdy upisovatel obdrží návrh na uzavření této smlouvy od společnosti; d) smlouva bude uzavírána v sídle společnosti; l) nepeněžitý vklad musí být zájemcem A-X ALIMEX obchodní družstvo Nezvěstice, družstvo splacen po uzavření smlouvy o upsání akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a zájemce musí o tomto splacení předat společnosti zákonem stanovené písemné prohlášení, a to před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; m) vzhledem ke způsobu splacení emisního kurzu akcií a důvodu zvýšení základního kapitálu je vyloučeno přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti upisovaných k tomuto zvýšení základního kapitálu, neboť je v důležitém zájmu společnosti zvýšit svůj kapitál shora uvedeným způsobem a nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce. do 20. 12. 2005 od 29. 11. 2005

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 15. 12. 2000 o zvýšení základního jmění společnosti. a/ základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 122,323.000,- Kč na celkovou výši 123,323.000,- Kč, přičemž upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění není připuštěno; b/ ke zvýšení základního jmění dojde úpisem 8.823 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč a 11.350 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč; c/ emisní kurz těchto akcií činí u jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč částku 1.000,- Kč a u jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč částku 10.000,- Kč; d/ veřejná výzva k úpisu akcií nebude učiněna; e/ akcie budou upsány v součtu svých jmenovitých hodnot 108,000.000,- Kč jediným akcionářem A-X ALIMEX obchodní družstvo Nezvěstice se sídlem Nezvěstice čp. 9, okres Plzeň-jih, PSČ 332 04, IČ 47 71 77 42; akcie budou splaceny nepeněžitým vkladem v hodnotě zjištěné znaleckými posudky znalce Josefa Lederbucha, aut. technika, ze dne 13. 12. 2000 č. 1564-52/00 a znalce Ing. Adolfa Radla, CSc. ze dne 13. 12. 2000 č. 1386-058/00; f/ akcie budou v součtu svých jmenovitých hodnot v rozsahu 14,323.000,- Kč nabídnuty k úpisu určenému zájemci Zemědělskému družstvu Ždírec se sídlem Ždírec, 336 01 Blovice, IČ 46 88 45 05; akcie budou splaceny jeho nepeněžitým vkladem schváleným jediným akcionářem jeho rozhodnutím ze dne 15. 12. 2000 v hodnotě zjištěné znaleckým posudkem znalce Josefa Lederbucha, ze dne 13. 12. 2000 č. 1582-70/00 a znalce Ing. Adolfa Radla, CSc. ze dne 13. 12. 2000 č. 1419-091/00; g/ pro zájemce Zemědělské družstvo Ždírec se stanoví jako místo úpisu sídlo společnosti ALIMEX NEZVĚSTICE a. s. ve Lnářích 147 a lhůta pro upisování akcií se stanoví v délce sedmi kalendářních dnů od dne právní moci usnesení Krajského soudu České Budějovice, kterým bude zapsán úmysl navýšit základní jmění v jím vedeném obchodním rejstříku v oddílu B, vložce 1012; nepeněžitý vklad bude zájemcem splacen v sídle společnosti ALIMEX NEZVĚSTICE a. s. ve Lnářích 147, a to ve lhůtě do sedmi dnů ode dne úpisu; h/ nepeněžité vklady budou splaceny před podáním návrhu na povolení zápisu zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku; místem splacení nepeněžitých vkladů bude sídlo akciové společnosti a splacení bude provedeno předáním písemných prohlášení jediného akcionáře a zájemce o nepeněžitém vkladu a vlastním fyzickým předáním vložených nemovitostí, movitých věcí, základního stáda, zásob a dokumentů o právech oprávněném zájemci obchodní společnosti ALIMEX NEZVĚSTICE a. s. do 2. 4. 2001 od 27. 12. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 152 323 000 Kč

od 22. 4. 2021

Základní kapitál

vklad 152 323 000 Kč

do 22. 4. 2021 od 20. 12. 2005

Základní kapitál

vklad 123 323 000 Kč

do 20. 12. 2005 od 2. 4. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 2. 4. 2001 od 21. 6. 1999
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 152 323 000 Kč, počet: 1 od 7. 8. 2018
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 76 do 7. 8. 2018 od 4. 5. 2015
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 6 887 do 7. 8. 2018 od 4. 5. 2015
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 453 do 7. 8. 2018 od 4. 5. 2015
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 453 do 4. 5. 2015 od 5. 9. 2008
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 6 887 do 4. 5. 2015 od 5. 9. 2008
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 76 do 4. 5. 2015 od 5. 9. 2008
kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 12 823 do 5. 9. 2008 od 20. 12. 2005
kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 13 950 do 5. 9. 2008 od 20. 12. 2005
kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 823 do 20. 12. 2005 od 2. 4. 2001
kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 11 450 do 20. 12. 2005 od 2. 4. 2001

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Štěpán Ondrus

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2024

vznik členství: 1. 3. 2024

vznik funkce: 1. 3. 2024

Olešná 31, 267 64, Česká republika

Ing. Zdeněk Roch

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2022

vznik členství: 23. 6. 2022

Antala Staška 34/26, Cheb, 350 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jan Novák

předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2022

vznik členství: 1. 7. 2022

vznik funkce: 1. 7. 2022

Puclice 7, 345 61, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Libor Triner

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2021

vznik členství: 2. 4. 2020

Petrovice 17, 262 55, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2019

vznik členství: 2. 4. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 46 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Mašek

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2020 - Poslední vztah: 17. 8. 2022

vznik členství: 11. 6. 2020

zánik členství: 30. 6. 2022

Na Vyhlídce 472, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Libor Triner

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2020 - Poslední vztah: 14. 5. 2021

vznik členství: 2. 4. 2020

Konečná 1112, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Ing. Martin Tomec

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2019 - Poslední vztah: 2. 4. 2024

vznik členství: 2. 5. 2019

zánik členství: 29. 2. 2024

vznik funkce: 2. 5. 2019

zánik funkce: 29. 2. 2024

Břasy 21, 338 24, Česká republika

Ing. Zdeněk Roch

předseda představenstva

První vztah: 12. 7. 2017 - Poslední vztah: 17. 8. 2022

vznik členství: 22. 6. 2017

zánik členství: 22. 6. 2022

vznik funkce: 22. 6. 2017

zánik funkce: 22. 6. 2022

Antala Staška 34/26, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Jiří Mašek

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2016 - Poslední vztah: 30. 6. 2020

vznik členství: 10. 6. 2015

zánik členství: 10. 6. 2020

Na Vyhlídce 472, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Roch

předseda představenstva

První vztah: 18. 3. 2016 - Poslední vztah: 12. 7. 2017

vznik členství: 21. 6. 2012

zánik členství: 21. 6. 2017

vznik funkce: 15. 2. 2016

zánik funkce: 21. 6. 2017

Antala Staška 34/26, Cheb, 350 02, Česká republika

Josef Preisler

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 3. 2016 - Poslední vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 15. 2. 2016

zánik členství: 30. 4. 2019

vznik funkce: 15. 2. 2016

zánik funkce: 30. 4. 2019

Voříškova 383, Klatovy, 339 01, Česká republika

Ing. Jan Kunžwart

člen představenstva

První vztah: 4. 5. 2015 - Poslední vztah: 1. 6. 2020

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 1. 4. 2020

Školní 469, Bor, 348 02, Česká republika

Ing. Jaroslav Šíma

předseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2014 - Poslední vztah: 10. 4. 2015

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 31. 12. 2014

vznik funkce: 2. 4. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2014

Rodáků 324, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Ing. Zdeněk Roch

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2014 - Poslední vztah: 18. 3. 2016

vznik členství: 21. 6. 2012

vznik funkce: 2. 4. 2014

zánik funkce: 15. 2. 2016

Antala Staška 34/26, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2019

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 1. 4. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Ing. Jiří Mašek

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2013 - Poslední vztah: 18. 3. 2016

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 9. 6. 2015

Na Vyhlídce 472, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2013 - Poslední vztah: 14. 5. 2014

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 21. 9. 2011

zánik funkce: 31. 3. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Šíma

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2012 - Poslední vztah: 14. 5. 2014

vznik členství: 9. 6. 2010

vznik funkce: 21. 9. 2011

zánik funkce: 2. 4. 2014

Rodáků 324, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Ing. Jiří Mašek

člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2012 - Poslední vztah: 13. 12. 2013

vznik členství: 9. 6. 2010

Na Vyhlídce 472, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Roch

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2012 - Poslední vztah: 14. 5. 2014

vznik členství: 21. 6. 2012

Antala Staška 34/26, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Jaroslav Šíma

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2012

vznik členství: 9. 10. 2010

vznik funkce: 21. 9. 2011

Rodáků 324, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Ing. Jiří Mašek

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2011 - Poslední vztah: 12. 9. 2012

vznik členství: 9. 10. 2010

Na Vyhlídce 472, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2011 - Poslední vztah: 29. 6. 2013

vznik členství: 17. 6. 2011

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 21. 9. 2011

zánik funkce: 31. 3. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Jindřich Macháček

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2011 - Poslední vztah: 10. 10. 2011

vznik členství: 17. 6. 2011

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Šíma

předseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2010 - Poslední vztah: 10. 10. 2011

vznik členství: 9. 6. 2010

vznik funkce: 9. 6. 2010

zánik funkce: 20. 9. 2011

Rodáků 324, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Petr Saro

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2010 - Poslední vztah: 4. 5. 2015

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 31. 3. 2015

Žákava 161, 332 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Václav Džis

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2010 - Poslední vztah: 29. 2. 2012

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 27. 1. 2012

Dvořákova 463, Blatná, 388 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Roman Kubíček

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2010 - Poslední vztah: 25. 8. 2011

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 17. 6. 2011

Tyršova 593/28, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Jiří Mašek

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2010 - Poslední vztah: 10. 10. 2011

vznik členství: 9. 6. 2010

vznik funkce: 9. 6. 2010

zánik funkce: 20. 9. 2011

Na Vyhlídce 472, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Václav Džis

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2008 - Poslední vztah: 2. 9. 2010

vznik členství: 11. 5. 2007

zánik členství: 9. 6. 2010

Dvořákova 463, Blatná, 388 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jaroslav Šroubek

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 9. 2010

vznik členství: 11. 5. 2007

zánik členství: 9. 6. 2010

Spálené Poříčí 60, 335 61, Česká republika

Ing. Jaroslav Šíma

předseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 9. 2010

vznik členství: 11. 5. 2007

zánik členství: 9. 6. 2010

vznik funkce: 11. 5. 2007

zánik funkce: 9. 6. 2010

Rodáků 324, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Ing. Pavel Bláha

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 9. 2010

vznik členství: 11. 5. 2007

zánik členství: 9. 6. 2010

Žákava 31, 332 04, Česká republika

Petr Saro

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 9. 2010

vznik členství: 11. 5. 2007

zánik členství: 9. 6. 2010

vznik funkce: 11. 5. 2007

zánik funkce: 9. 6. 2010

Žákava 161, 332 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ludmila Rousová

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2006 - Poslední vztah: 13. 7. 2007

vznik členství: 24. 5. 2002

zánik členství: 11. 5. 2007

vznik funkce: 26. 6. 2002

zánik funkce: 11. 5. 2007

Spálené Poříčí 51, 335 61, Česká republika

Jindřich Jindřich

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 13. 7. 2007

vznik členství: 24. 5. 2002

zánik členství: 11. 5. 2007

Republikánská 245, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Jaroslav Šroubek

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 13. 7. 2007

vznik členství: 24. 5. 2002

zánik členství: 11. 5. 2007

Spálené Poříčí 60, 335 61, Česká republika

Ing. Jaroslav Šíma

předseda představenstva

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 13. 7. 2007

vznik členství: 24. 5. 2002

zánik členství: 11. 5. 2007

vznik funkce: 24. 5. 2003

zánik funkce: 11. 5. 2007

Rodáků 324, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Ludmila Rousová

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 20. 6. 2006

vznik členství: 24. 5. 2002

Spálené Poříčí 51, 335 61, Česká republika

Ing. Pavel Bláha

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 13. 7. 2007

vznik členství: 24. 5. 2002

zánik členství: 11. 5. 2007

Žákava 31, 332 04, Česká republika

Jindřich Jindřich

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1999 - Poslední vztah: 12. 11. 2003

zánik členství: 24. 5. 2002

Republikánská 245, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Jaroslav Šroubek

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1999 - Poslední vztah: 12. 11. 2003

zánik členství: 24. 5. 2002

Spálené Poříčí 60, 335 61, Česká republika

Ing. Josef Šimek

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1999 - Poslední vztah: 12. 11. 2003

zánik členství: 24. 5. 2002

Nezvěstice 49, 332 04, Česká republika

Ing. Jaroslav Šíma

předseda představenstva

První vztah: 21. 6. 1999 - Poslední vztah: 12. 11. 2003

zánik členství: 24. 5. 2002

zánik funkce: 24. 5. 2002

Rodáků 324, Spálené Poříčí, 335 61, Česká republika

Ludmila Rousová

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 6. 1999 - Poslední vztah: 12. 11. 2003

zánik členství: 24. 5. 2003

zánik funkce: 24. 5. 2003

Spálené Poříčí 51, 335 61, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost samostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 22. 4. 2021

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 22. 4. 2021 od 30. 1. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c)samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 30. 1. 2017 od 26. 2. 2014

Způsob jednání: Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c)samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 26. 2. 2014 od 24. 2. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení.

do 26. 2. 2014 od 2. 9. 2010

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná samostatně každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo otištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně člen představenstva s uvedením svého jména a funkce.

do 2. 9. 2010 od 13. 9. 2001

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná samostatně každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně člen představenstva s uvedením svého jména a funkce.

do 13. 9. 2001 od 21. 6. 1999

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Bc. Pavel Strolený

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

Čechova 893, Klatovy, 339 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Václav Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

V Polích 434, Červený Újezd, 273 51, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Renata Hašková

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2020

vznik členství: 11. 6. 2020

vznik funkce: 11. 6. 2020

Za Černým mostem 426, Jince, 262 23, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Milena Ludvíková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2021 - Poslední vztah: 2. 8. 2021

vznik členství: 1. 11. 2016

zánik členství: 30. 6. 2021

Tisová 19, 348 01, Česká republika

Mgr. Tomáš Kohoutek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2020 - Poslední vztah: 2. 8. 2021

vznik členství: 11. 6. 2020

zánik členství: 30. 6. 2021

Zlechovská 192/13, Prostějov, 796 04, Česká republika

Milena Ludvíková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2017 - Poslední vztah: 22. 4. 2021

vznik členství: 1. 11. 2016

vznik funkce: 1. 11. 2016

zánik funkce: 22. 4. 2021

Tisová 19, 348 01, Česká republika

Ing. Renata Hašková

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2016 - Poslední vztah: 30. 6. 2020

vznik členství: 10. 6. 2015

zánik členství: 10. 6. 2020

vznik funkce: 10. 6. 2015

zánik funkce: 10. 6. 2020

Za Černým mostem 426, Jince, 262 23, Česká republika

Mgr. Tomáš Kohoutek

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2016 - Poslední vztah: 30. 6. 2020

vznik členství: 10. 6. 2015

zánik členství: 10. 6. 2020

Zlechovská 192/13, Prostějov, 796 04, Česká republika

Ivana Ottová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2015 - Poslední vztah: 30. 1. 2017

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 10. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2015

zánik funkce: 31. 10. 2016

Přední cesta 907/11, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Kunžwart

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2015 - Poslední vztah: 4. 5. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 31. 3. 2015

vznik funkce: 5. 1. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2015

Školní 469, Bor, 348 02, Česká republika

Ing. Renata Hašková

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2013 - Poslední vztah: 18. 3. 2016

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 9. 6. 2015

vznik funkce: 12. 12. 2011

zánik funkce: 9. 6. 2015

Za Černým mostem 426, Jince, 262 23, Česká republika

Mgr. Tomáš Kohoutek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 18. 3. 2016

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 9. 6. 2015

Zlechovská 192/13, Prostějov, 796 04, Česká republika

Ing. Renata Hašková

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 2. 2012 - Poslední vztah: 1. 11. 2013

vznik členství: 9. 6. 2010

vznik funkce: 12. 12. 2011

Za Černým mostem 426, Jince, 262 23, Česká republika

Radka Suchá

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 2. 2012 - Poslední vztah: 10. 4. 2015

vznik členství: 20. 8. 2010

zánik členství: 31. 12. 2014

vznik funkce: 12. 12. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2014

Spálené Poříčí 24, 335 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radka Suchá

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2011 - Poslední vztah: 29. 2. 2012

vznik členství: 20. 8. 2010

Spálené Poříčí 24, 335 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Renata Hašková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2010 - Poslední vztah: 29. 2. 2012

vznik členství: 9. 6. 2010

Za Černým mostem 426, Jince, 262 23, Česká republika

Mgr. Tomáš Kohoutek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2010 - Poslední vztah: 17. 10. 2013

vznik členství: 9. 6. 2010

Zlechovská 192/13, Prostějov, 796 04, Česká republika

Josef Hrabačka

člen

První vztah: 13. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 9. 2010

vznik členství: 11. 5. 2007

zánik členství: 9. 6. 2010

Ždírec 46, 336 01, Česká republika

Ing. Josef Rund

člen

První vztah: 13. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 9. 2010

vznik členství: 9. 5. 2007

zánik členství: 9. 6. 2010

Blovice 22, 336 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Šimek

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 9. 2010

vznik členství: 11. 5. 2007

zánik členství: 9. 6. 2010

vznik funkce: 11. 5. 2007

zánik funkce: 9. 6. 2010

Nezvěstice 347, 332 04, Česká republika

Ing. František Rous

předseda

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 13. 7. 2007

vznik členství: 10. 7. 2002

zánik členství: 19. 4. 2007

vznik funkce: 18. 7. 2002

zánik funkce: 19. 4. 2007

Spálené Poříčí 51, 335 61, Česká republika

Josef Hrabačka

člen

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 13. 7. 2007

vznik členství: 24. 5. 2002

zánik členství: 9. 5. 2007

Ždírec 46, 336 01, Česká republika

Ing. Josef Rund

člen

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 13. 7. 2007

vznik členství: 24. 5. 2002

zánik členství: 9. 5. 2007

Blovice 22, 336 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Rund

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 1999 - Poslední vztah: 12. 11. 2003

zánik členství: 24. 5. 2002

Štítov 22, 336 01, Česká republika

Antonín Knížák

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 1999 - Poslední vztah: 12. 11. 2003

zánik členství: 24. 5. 2002

Borovno 60, 335 63, Česká republika

Ing. František Rous

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 1999 - Poslední vztah: 12. 11. 2003

zánik členství: 24. 5. 2002

zánik funkce: 24. 5. 2002

Spálené Poříčí 51, 335 61, Česká republika

Akcionář

Primagra, a.s.

První vztah: 22. 4. 2021

Nádražní 310, Milín, 262 31

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

Akcionář

Primagra, a.s.

První vztah: 24. 2. 2014 - Poslední vztah: 22. 4. 2021

Nádražní 310, Milín, 262 31

Akcionáři

Primagra, a.s., IČ: 45148155

Nádražní 310, Česká republika, Milín, 262 31

od 22. 4. 2021

Primagra, a.s., IČ: 45148155

Nádražní 310, Česká republika, Milín, 262 31

do 22. 4. 2021 od 24. 2. 2014

A-X ALIMEX obchodní družstvo Nezvěstice,

Česká republika

do 2. 4. 2001 od 21. 6. 1999

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 6. 1999

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 10. 5. 2001
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 15. 1. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
  • Výroba strojů a zařízení
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 6. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).