Hlavní navigace

SK  Sigma Olomouc, a.s.

Firma SK  Sigma Olomouc, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1090, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 273 500 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

61974633

Sídlo:

Legionářská 1165/12, Olomouc, 779 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 10. 1995

DIČ:

CZ61974633

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
731 Reklamní činnosti
931 Sportovní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1090, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

SK  Sigma Olomouc, a.s. od 20. 2. 1996

Obchodní firma

SK  Sigma Olomouc, a.s. od 4. 9. 2015

Obchodní firma

SK  Sigma Olomouc, a.s. do 4. 9. 2015 od 4. 8. 2015

Obchodní firma

SK  Sigma Olomouc, a.s. do 4. 8. 2015 od 4. 3. 2015

Obchodní firma

SK Olomouc, a.s. do 4. 3. 2015 od 2. 10. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 2. 10. 1995

adresa

Legionářská 1165/12
Olomouc 77900 od 1. 11. 2016

adresa

Legionářská č.p.1165/12
Olomouc 77900 do 1. 11. 2016 od 18. 2. 2002

adresa

Legionářská 12
Olomouc 77100 do 18. 2. 2002 od 14. 10. 1997

adresa

Legionářská 12
Olomouc do 14. 10. 1997 od 2. 10. 1995

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 8. 3. 2010

hostinská činnost do 9. 7. 2021 od 2. 3. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 8. 3. 2010 od 2. 10. 1995

zprostředkovatelská činnost do 8. 3. 2010 od 2. 10. 1995

reklama a marketing do 8. 3. 2010 od 2. 10. 1995

pořádání a organizování sportovních akcí do 8. 3. 2010 od 2. 10. 1995

Ostatní skutečnosti

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 19.3.2014 o zvýšení základního kapitálu společnosti tohoto znění: 1.Základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 268.000.000,- Kč upsáním nových akcií o částku 5.500.000,- Kč na částku 273.500.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitá lu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie - počet: 55 kusů, jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč, druh kmenové, forma: na jméno s omezenou převoditelností, podoba: listinná, charakter: veřejně neobchodovatelné, emisní kurs: 100.000,- Kč. 3. Akcie ve výši 5.500.000,- Kč budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií, když se všichni akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to S tatutárnímu městu Olomouc, kterému bude nabídnuto 55 akcií upisovaných peněžitým vkladem 5.500.000,- Kč. 4. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 5.Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská č.p.1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návr hu na uzavření smlouvy o upsání akcií zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí.Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii a je dán jmenovitou hodnotou akcie. 6. Upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70% jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do jednoho roku od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to vše na zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. , číslo účtu 4200463622/6800 vedený u Sberbank CZ, a.s, který byl zřízen za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti. do 13. 2. 2015 od 17. 4. 2014

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 19.12.2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti tohoto znění:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 257.000.000,-Kč upsáním nových akcií o 11.000.000,-Kč n a 268.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet: 110 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,-Kč akcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní nám. 1, Olomouc, PSČ 772 00 , akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, akcionář První olomoucká investiční, a.s., IČO 47673397 se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/ 36, PSČ 779 00, akcionář Ing. Josef Lébr , r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 26, se vzdají před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst.7 obch.zák. dle předchozí dohody akcionářů, a to vše z důvo du smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu akcionářů Statutárního města Olomouce a občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i takto dojde k zís kání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti a dále společnost v důležitém zájmu společnosti nabude nemovitosti, které jsou součástí fotbalových areálů klubu SK Sigma Olomouc , čímž dochází mimo jiné také k dalšímu uce lení vlastnických vztahů ve fotbalových areálech ve prospěch společnosti. c) Akcie ve výši 11.000.000,-Kč budou upsány zčásti peněžitým vkladem ve výši 92.000,-Kč bez využití přednostního práva na upisování akcií a zčásti nepeněžitým vkladem (bez využití přednostního práva na upisování akcií) ve výši 10.908.000,-Kč a budou n abídnuty určitému zájemci, a to akcionáři občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, kterému bude nabídnuto 110 akcií upisovaných uvedenými vklady v celkové výši 11.000.000,-Kč. Předmět nepeněžitého vkladu občanského sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny a hodnota určená dle § 59a obch. zák. : Pozemky LV 2339 katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc, parc.č. : 451/30 ostatní plocha o výměře 4357 m2 v hodnotě 5.228.400,-Kč 452/10 ostatní plocha o výměře 1655 m2 v hodnotě 1.986.400,-Kč 452/11 ostatní plocha o výměře 1660 m2 v hodnotě 1.992.000,-Kč 452/16 ostatní plocha o výměře 113 m2 v hodnotě 135.600,-Kč 2125 ostatní plocha o výměře 86 m2 v hodnotě 103.200,-Kč 2126 ostatní plocha o výměře 296 m2 v hodnotě 355.200,-Kč st. 1129 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 286 m2 v hodnotě 572.000,-Kč st. 1425 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 268 m2 v hodnotě 536.000,-Kč Celkem pozemky v hodnotě 10.908.800,-Kč d) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp.1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení náv rhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst.5 obch.zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií . Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,-Kč za jednu akcii. e) upisovatel je povinen v případě peněžitých vkladů splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií, přičemž zbývajících 70 % jmenovité hodnoty up saných akcií je povinen splatit v souladu s §177/1 k §204/1,2 obchod.zák. do jednoho roku od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to vše na zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. číslo účtu 4200449193 / 6800 založený v souladu s ust. § 204 odst.2 obch.zák. Upisovatel je povinen v případě nepeněžitých vkladů splatit 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií, avšak nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. S ohledem na to, že se jedná o nemovitosti je povinen vkladatel předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst.1 obch. zák. a předat nemovitosti před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 15. 3. 2014 od 31. 1. 2014

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 28.1.2013 o zvýšení základního kapitálu, v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: a) základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 205.000.000,- Kč upsáním nových akcií o částku 52.000.000,- Kč na částku 257.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapi tálu se nepřipouští. b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet : 520 kusů, jmenovitá hodnota : 100.000,- Kč, druh : kmenové, forma : na jméno s omezenou převoditelností, podoba : listinná, charakter : veřejně neobchodovatelné, emisní kurs : 100.000, - Kč c)akcionář Statutární město Olomouc se sídlem Olomouc, Horní náměstí 583, PSČ 779 00, IČ 002 99 308, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny se sídlem Olomouc, Legionářská 12, PSČ 777 00, IČ 005 34 013, akcionář První olomoucká investiční, a.s. se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, PSČ 779 00, IČO 476 73 397, akcionář Ing. Josef Lébr, narozený dne 05.12.1961, Olomouc, Družstevní 26, akcionář JUDr. Robert Runták, narozený dne 14.09.1976, Olomouc, Hrnčířská 28, a a kcionář Jan Grézl, narozený dne 17.10.1987, Velký Týnec, Krčmaňská 469, se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7) obch. zák., dle předchozí dohody akcionářů, a to vše z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu akcionářů Statutárního města Olomouce a občanského sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny dle Smlouvy o podmínkách dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouc do společnosti SK Sigma Ol omouc, a.s. ze dne 24.06.2010, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i takto dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti a dále společnost v důležitém zájmu společno sti nabude nemovitosti, které jsou součástí fotbalových areálů klubu SK Sigma Olomouc, čímž dochází mimo jiné také k dalšímu ucelení vlastnických vztahů ve fotbalových areálech ve prospěch společnosti d) akcie ve výši 4.000.000,-- Kč, slovy čtyři miliony korun českých, budou upsány peněžitým vkladem, bez využití přednostního práva na upisování akcií, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to akcionáři Statutárnímu městu Olomouc, kterému bude nabídnuto čtyřicet (40) kusů akcií upisovaných peněžitým vkladem 4.000.000,-- Kč, slovy čtyři miliony korun českých Akcie ve výši 48.000.000,-- Kč, slovy čtyřicet osm milionů korun českých, budou upsány nepeněžitým vkladem, bez využití přednostního práva na upisování akcií, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to akcionáři občanskému sdružení Sportovní klub OLOMOUC SI GMA Moravské železárny, kterému bude nabídnuto čtyři sta osmdesát (480) kusů akcií upisovaných nepeněžitým vkladem 48.000.000,-- Kč, slovy čtyřicet osm milionů korun českých. Předmětem nepeněžitého vkladu občanského sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny jsou nemovitosti: pozemky zapsané na listu vlastnictví 2339 pro katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc:-p.č. St. 2471 zastavěná plocha o výměře 160 m2, p .č. 451/1 ostatní plocha o výměře 32.633 m2 , p.č. 451/27 ostatní plocha o výměře 13.460 m2 , p.č. 451/31 ostatní plocha o výměře 219 m2, p.č. 451/32 ostatní plocha o výměře 14 m2, p.č. 451/35 ostatní plocha o výměře 20 m2, p.č. 829/9 ostatní plocha o vým ěře 11 m2, p.č. 2141 ostatní plocha o výměře 24 m2, pozemky zapsané na listu vlastnictví 753 pro katastrální území Řepčín, obec Olomouc: - p.č. St. 534 zastavěná plocha o výměře 389 m2, - p.č. St. 535 zastavěná plocha o výměře 325 m2, - p.č. St. 536 zasta věná plocha o výměře 550 m2, - p.č. 944/1 orná půda o výměře 391 m2, - p.č. 944/2 orná půda o výměře 316 m2, - p.č. 967/1 ostatní plocha o výměře 27.085 m2, - p.č. 967/4 ostatní plocha o výměře 112 m2, - p.č. 967/5 orná půda o výměře 316 m2, v hodnotě 48. 283.045,-- Kč, slovy čtyřicet osm milionů dvě stě osmdesát tři tisíc čtyřicet pět korun českých, oceněné znaleckým posudkem číslo 138-001/2013 Ing. Radky Dostálové, bytem Olomouc, Slovenská 3, IČ 465 61 862, znalkyně z oboru ekonomika, odvětví - ceny a od hady nemovitostí, staveb obytných a průmyslových. Hodnota shora citovaného nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem Ing. Radky Dostálové, bytem Olomouc, Slovenská 3, která byla jmenována za tímto účelem pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci ze dne 07.01.2013, č.j. 19 Nc 8001/2013-5, které nabylo právní moci dne 08.01.2013, částkou ve výši 48.283.045,-- Kč, slovy čtyřicet osm milionů dvě stě osmdesát tři tisíc čtyřicet pět korun českých, když na vklad se na základ ě tohoto znaleckého posudku započítává částka ve výši 48.000.000,-- Kč, slovy čtyřicet osm milionů korun českých. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno čtyři sta osmdesát (480) kusů kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podob ě, veřejně neobchodovatelných, ve jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých. Základní kapitál společnosti se zvyšuje shora uvedeným nepeněžitým vkladem v důležitém zájmu společnosti, neboť společnost nabude nemovitosti, které jsou součástí fotbalových areálů klubu SK Sigma Olomouc, čímž dochází mimo jiné také k dalšímu ucelení vla stnických vztahů ve fotbalových areálech ve prospěch společnosti. e) místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp.1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení náv rhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst.5 obch. zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím šestnáctého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,-- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, za jednu akcii. f) Upisovatel je povinen v případě peněžitých vkladů splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do třiceti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií, přičemž zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit v souladu s § 177 /1 k § 204/1,2 obchod.zák. do jednoho roku od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to vše na zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s., číslo účtu 4200390267/6800 zalo žený v souladu s ust. § 204 odst.2 obch.zák. Upisovatel je povinen v případě nepeněžitých vkladů splatit 100% slovy jedno sto procent, jmenovité hodnoty upsaných akcií do třiceti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií, avšak nejpozději před podáním návrhu na zápis zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. S ohledem na to, že se jedná o nemovitosti je povinen vkladatel předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst.1 obch. zák. a předat nemovitosti před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 7. 5. 2013 od 26. 3. 2013

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 20.6.2012 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: 1) Základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 199 000 000,- kč upsáním nových akcií o částku 6 000 000,- Kč na částku 205 000 000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: Počet: 60, slovy šedesát kusů, Jmenovitá hodnota: 100 000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, Druh: kmenové, Forma: na jméno s omezenou převoditelností, Podoba: listinná, Charakter: veřejně neobchodovatelné, Emisní kurs: 100 000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých. 3) Akcionář Statutární město Olomouc se sídlem Horní náměstí 583/1, Olomouc, IČ 299308, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny se sídlem Olomouc, Legionářská 1165/12, PSČ 772 00, IČ: 005 34 013, akcionář První olomoucká investiční, a.s. se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, PSČ 779 00, IČ: 476 73 397, akcionář Ing.Josef Lébr, narozený dne 5.12.1961, bytem Olomouc, Neředín, Družstevní 624/26, akcionář JUDr.Robert Runták, narozený dne 14.9.1976, bytem Olomouc, Hrnčí řská 1184/28 a akcionář Jan Grézl, narozený dne 17.10.1987, bytem Velký Týnec, Krčmaňská 469 se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku, a to z důvodu smluvně uje dnaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouc do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i takto dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnos ti. 4) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Statutárnímu městu Olomouc se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 583/1, PSČ 771 27, IČ: 299308, kterému bude nabí dnuto šedesát (60) akcií upisovaných peněžitým vkladem 6 000 000,- Kč, slovy šest milionů korun českých. 5) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp.1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návr hu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím šestnáctého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen p očátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlou vy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100 000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, za jednu akcii. 6) Upisovatel je povinen v případě peněžitých vkladů splatit 30%, slovy třicet procent, jmenovité hodnoty upsaných akcií do třiceti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70%, slovy sedmdesát procent, jmen ovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit v souladu s § 177 odstavec 1 a § 204 odstavec 1 a odstavec 2 obchodního zákoníku do jednoho roku od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku, a to vše na zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu s ustanovením § 204 odstavec 2 obchodního zákoníku, číslo účtu 4200361255/6800, vedený u Volksbank CZ a.s. do 16. 11. 2012 od 5. 9. 2012

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 22.11.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti tohoto znění: 1. Základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 191.000.000,- Kč upsáním nových akcií o částku 8.000.000,- Kč na částku 199.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie - počet: 80 kusů, jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč, druh: kmenové, forma: na jméno s omezenou převoditelností, podoba: listinná, charakter: veřejně neobchodovatelné, emisní kurs: 100.000,- Kč. 3. Akcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní nám. 583/1, Olomouc, PSČ 772 00, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, Olomouc, Legionářská 1165/12, IČ 00534013, akcionář První olomoucká investiční, a.s. IČ 476 73397 se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, PSČ 779 00, akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 624/26, akcionář JUDr. Robert Runták, r.č. 760914/5302, Olomouc, Hrnčířská 1184/28 a akcionář Jan Grézl, r.č. 871017/5771, Velký Týnec, Krčmaňská 469, se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obch. zák., a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouc do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách a dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. 4. Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Statutárnímu městu Olomouc se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 583/1, IČ 299308, kterému bude nabídnuto 80 akci í upisovaných peněžitým vkladem 8.000.000,- Kč. 5. Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení náv rhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhů ty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akc ií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii. 6. Upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajícíh 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit v souladu s § 177/1 a § 204/1, 2 obchod. zák. do jednoho roku od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to vše na zvlástní účet spolenčnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu s ust. § 204 odst. 2 obc hod. zák., číslo účtu 4200306926/6800 vedeného u Volksbank CZ, a.s. do 30. 5. 2012 od 15. 12. 2011

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 24.6.2010 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění : a) základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 184.000.000,- Kč upsáním nových akcií o částku 7.000.000,- Kč na částku 191.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet : 70 kusů, jmenovitá hodnota : 100.000,- Kč, druh : kmenové, forma : na jméno s omezenou převoditelností, podoba : listinná, charakter : veřejně neobchodovatelné, emisní kurs : 100.000,- Kč akcionář Statutární město Olomouc se sídlem Horní nám. 1, Olomouc, IČ 299308, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny se sídlem Olomouc, Legionářská 1165/12, PSČ 772 00, IČ 00534013, akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205 /1968, Olomouc, Družstevní 624/26, akcionář První olomoucká investiční, a.s. se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, PSČ 779 00, IČ 47673397 a akcionář JUDr. Robert Runták, nar. 14.9.1976, Olomouc, Hrnčířská 1184/28, se vzdali před hlasováním o zvýšen í základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obch. zák., a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouc do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách a dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti c) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, a to Statutárnímu městu Olomouc se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 583/1, IČ 299308, kterému bude nabídnuto 70 akci í upisovaných peněžitým vkladem 7.000.000,- Kč d) místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení náv rhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhů ty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akc ií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii. e) upisovatel je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70% jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit v souladu s § 177/1 k § 204 od stavec 1 a odstavec 2 obchodního zákoníku do jednoho roku od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to vše na zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v soulad u s ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, číslo účtu 43-7336210257/0100 do 27. 1. 2011 od 20. 8. 2010

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 31.10.2008 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění : základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 129.000.000,- Kč upsáním nových akcií o částku 55.000.000,- Kč na částku 184.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie : počet : 550 kusů, jmenovitá hodnota : 100.000,- Kč, druh : kmenové, forma : na jméno s omezenou převoditelností, podoba : listinná, charakter : veřejně neobchodovatelné, emisní kurs : 100.000,- Kč Akcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní nám. 1, Olomouc, PSČ 772 00, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, Olomouc, Legionářská 1165/12, PSČ 772 00, IČ 00534013, akcionář První olomoucká investiční, a.s., IČO 47673397 se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194/36, PSČ 779 00 a akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 624/26, se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce a občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách a dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. Všechny akcie budou upsány peněžitými a nepeněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to statutárnímu městu Olomouc se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 583/1, PSČ 772 00, IČ 299308, kterému bude nabídnuto 70 akcií upisovaných peněžitým vkladem 7.000.000,- Kč a občanskému sdružení Sportovní klub OL OMOUC SIGMA Moravské železárny se sídlem Olomouc, Legionářská 1165/12, PSČ 772 00, IČ 00534013, kterému bude nabídnuto 480 akcií, které budou upisovány zčásti nepeněžitým vkladem v hodnotě 31.000.000,- Kč a ve zbytku peněžitým vkladem ve výši 17.000.000,- Kč. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, objekt občanské vybavenosti bez čp/če na zastavěné ploše a nádvoří st.pl. parc. č. 1697 a zastavěná plocha a nádvoří st. pl.p.č. 1697 se vším příslušenstvím v katastrálním území Nová Ulice, obec Olomouc, zap sané na listu vlastnictví 2339 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc v hodnotě 31.000.000,- Kč, oceněného dle znaleckého posudku číslo 2393-277/2008 Ing. Jana Dostála, znalce v oboru Ekonomika, odvětví - Ceny a odhady n emovitostí a Stavebnictví, odvětví - Stavby obytné a průmyslové, zapsaného u Krajského soudu v Ostravě pod Spr. 1779/95. Hodnota shora citovaného nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem Ing. Jana Dostála, Olomouc, Slovenská 3, který byl jmen ován za tímto účelem pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24.10.2008, č.j. 30 Nc 6114/2008-8, které nabylo právní moci dne 29.10.2008, částkou ve výši 31.000.000,- Kč, když na vklad se na základě tohoto znaleckého posudku započítává část ka ve výši 31.000.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 310 kusů kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelných, ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, když emisní kurs bude činit 100.000,- Kč. Základní kapitál obchodní spole čnosti se zvyšuje shora uvedeným nepeněžitým vkladem z důvodu sjednocení areálu Androva stadionu, přičemž se jedná o vklad východní fotbalové tribuny s pozemkem, která současně zahrnuje ubytovací prostory hotelu Gól, které slouží pro potřeby fotbalového k lubu, jakož i další zázemí. Místem pro vykonávání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návr hu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o up sání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii. Upisovatel je povinen v případě peněžitých vkladů splatit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajícíc h 70% jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit v souladu s § 177/1 a § 204/1,2 obchodního zákoníku do jednoho roku od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to vše n a zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založeny v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, číslo účtu 4200171929/6800, vedeného u Volksbank CZ, a.s. v Olomouc. Upisovatel je v případě nepeněžitého vkladu povinen splatit 100% jmenovit é hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií, a to písemným prohlášením vkladatele dle § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku s tím, že k předání nemovitosti dojde ve stejné lhůtě a v místě, kde se nachází předmětná nemovitost. do 8. 3. 2010 od 2. 12. 2008

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 25.9.2006 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 115.000.000,-Kč upsáním nových akcií o částku 14.000.000,-Kč na částku 129.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: počet: 140 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,-Kč c) akcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní nám. 1, Olomouc, PSČ 772 00, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, akcionář První olomoucká investiční, a.s., IČO 47673397 se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194 /36, PSČ 779 00, akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 26, se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obch. zák., a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapi tálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i takto dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. d) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 1, PSČ 771 27, IČ 299308. e) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení náv rhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení řádné valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započtení. Upisovateli bude oznámen počátek t éto lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení řádné valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,-Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, za jednu akcii. f) upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do jednoho roku od právní moc i rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to vše na zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu s ust. § 204 odst. 2 obch. zák. , číslo 210744737/0300 vedený u Česk oslovenské obchodní banky, a.s. do 2. 12. 2008 od 4. 12. 2006

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 5.4.2006 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícícho základního kapitálu 111.000.000,- Kč upsáním nových akcií o 4.000.000,- Kč na 115.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet: 40 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,- Kč c) akcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní nám. 1, Olomouc, PSČ 772 00, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, akcionář První olomoucká investiční, a.s., IČO 47673397 se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1194 /36, PSČ 779 00, a akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 26, se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obch. zák., a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího ka pitálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i takto dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. d) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc se sídlem v Olomouci, Horní náměstí, PSČ 771 27, IČ 299308. e) místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení náv rhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhů ty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akc ií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii. f) upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do 15.9.2006, a to vše na zvl áštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu s ust. § 204 odst. 2 obch. zák., číslo účtu 204153535/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. do 2. 12. 2008 od 24. 5. 2006

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 7.6.2005 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: do 11. 1. 2006 od 4. 8. 2005

a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 104.000.000,-Kč upsáním nových akcií o 7.000.000,-Kč na 111.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 11. 1. 2006 od 4. 8. 2005

b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet: 70 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,-Kč do 11. 1. 2006 od 4. 8. 2005

c) akcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní náměstí 1, Olomouc, PSČ 772 00, akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, akcionář První olomoucká investiční, a.s., IČO 47673397 se sídlem Olomouc, Dolní Hejčínská 1 194/36, PSČ 779 00, a akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 26, se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obch. zák., a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. do 11. 1. 2006 od 4. 8. 2005

d) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc se sídlem v Olomouci, Horní náměstí, PSČ 771 27, IČ 299308. do 11. 1. 2006 od 4. 8. 2005

e) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení náv rhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchod. zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně ob sahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000.-Kč za jednu akcii. do 11. 1. 2006 od 4. 8. 2005

f) upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do 31.5.2006, a to vše na zvl áštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchod. zák., číslo účtu 196527911/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. do 11. 1. 2006 od 4. 8. 2005

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 16.6.2004 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: do 4. 8. 2005 od 9. 9. 2004

a) základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 97.000.000,-Kč upsáním nových akcií o 7.000.000,-Kč na 104.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští . do 4. 8. 2005 od 9. 9. 2004

b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet: 70 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně obchodovatelné emisní kurs: 100.000,-Kč do 4. 8. 2005 od 9. 9. 2004

c) akcionář Statutární město Olomouc, IČ 299308, Horní náměstí 1, Olomouc, PSČ 771 27, akcionář Občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, IČ 00534013, akcionář První olomoucká investiční, a.s., IČO 47673397 se sídlem Olomouc, Doln í Hejčínská 1194/36, a akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, Olomouc, Družstevní 624/26, se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, a to z důvodu smluvně ujed naného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i takto dojde k získání dalších finančních prostředků pro zajištění financování investic společnos ti. do 4. 8. 2005 od 9. 9. 2004

d) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 1, PSČ 771 27, IČ 299308. do 4. 8. 2005 od 9. 9. 2004

e) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení náv rhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem osobně předaným proti podpisu po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně ob sahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000.-Kč za jednu akcii. do 4. 8. 2005 od 9. 9. 2004

f) upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do 31.5.2005, a to vše na zvl áštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, číslo účtu 190618695/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. do 4. 8. 2005 od 9. 9. 2004

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 17.7.2003 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: 1) základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 90.000.000,-Kč upsáním nových akcií o 7.000.000,-Kč na částku 97.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se ne připouští. 2) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet : 70 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,-Kč 3) Akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny, IČ: 00534013 akcionář Statutární město Olomouc se sídlem Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc, IČ 299308 akcionář Ing. Josef Lébr, r.č. 611205/1968, bytem Olomouc, Družstevní 624/26 se vzdali před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií dle § 204a odstavec 7 obchodního zákoníku, a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i dojde k získání finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. 4) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc se sídlem Magistrátu města Olomouc v Olomouci, Horní nám., PSČ 771 27, IČ 299308 5) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákona po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím šestnáctého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně o bsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,-Kč za jednu akcii. 6) upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70% jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do 31.5.2004, a to vše na zvl áštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, číslo účtu 184585524/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. do 14. 5. 2004 od 15. 9. 2003

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 28.6.2002 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: 1) základní kapitál společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 83.000.000,- Kč upsáním nových akcií o 7.000.000,- Kč na částku 90.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 16. 7. 2003 od 28. 8. 2002

2) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet: 70 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,- Kč do 16. 7. 2003 od 28. 8. 2002

3) Akcionář občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny se vzdal před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií, a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i dojde k získání finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. Akcionář Statutární město Olomouc se vzdal před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií, a to z důvodu smluvně ujednaného dalšího kapitálového vstupu Statutárního města Olomouce do společnosti, což vede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i dojde k získání finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. do 16. 7. 2003 od 28. 8. 2002

4) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc se sídlem Magistrátu města Olomouc v Olomouci, Horní nám., PSČ 771 27, IČ 299308 do 16. 7. 2003 od 28. 8. 2002

5) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Nová Ulice, Legionářská čp. 1165/12, PSČ 779 00. do 16. 7. 2003 od 28. 8. 2002

Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákona po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím šestnáctého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smluvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii. do 16. 7. 2003 od 28. 8. 2002

6) upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do 31.5.2003, a to vše na zvláštní účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu s ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, číslo účtu 177884198/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. do 16. 7. 2003 od 28. 8. 2002

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 15.10.2001 o zvýšení základního kapitálu, a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: do 17. 7. 2002 od 26. 11. 2001

a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu 73.000.000,- Kč upsáním nových akcií o 10.000.000,- Kč na 83.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 17. 7. 2002 od 26. 11. 2001

b) na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie počet: 100 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,- Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,- Kč do 17. 7. 2002 od 26. 11. 2001

c) jediný akcionář se vzdal před hlasováním o zvýšení základního kapitálu přednostního práva na upisování akcií, a to z důvodu zájmu o kapitálový vstup Statutárního města Olomouce do společnosti, což povede mimo jiné ke zvýšení stability společnosti po všech stránkách, jakož i dojde k získání finančních prostředků pro zajištění financování investic společnosti. do 17. 7. 2002 od 26. 11. 2001

d) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou nabídnuty určitému zájemci Statutárnímu městu Olomouc, IČ 299308, Horní nám. 1, Olomouc, PSČ 772 00. do 17. 7. 2002 od 26. 11. 2001

e) Místem pro vykonání úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. v Olomouci, Legionářská 12. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák. zájemci po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 16-tého dne od jejího započetí. Upisovateli bude oznámen počátek této lhůty doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla po doručení rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady - rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního resjtříku, přičemž tento dopis bude současně obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,- Kč za jednu akcii. do 17. 7. 2002 od 26. 11. 2001

f) upisovatel je povinen splatit 50% jmenovité hodnoty upsaných akcií do 30-ti dnů od uplynutí lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, přičemž zbývajících 50% jmenovité hodnoty upsaných akcií je povinen splatit do 31.5.2002, a to vše na účet společnosti SK Sigma Olomouc, a.s. založený v souladu s ust. § 204 odst odst. 2 obch. zák., číslo účtu 173376436/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. do 17. 7. 2002 od 26. 11. 2001

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 2.12.1999 o zvýšení základního jmění a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: do 17. 7. 2002 od 3. 1. 2000

a) základní jmění společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního jmění 61.700.000,-Kč upsáním nových akcií o 11.300.000,-Kč na 73.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 17. 7. 2002 od 3. 1. 2000

b) na zvýšení základního jmění se budou upisovat tyto akcie počet: 113 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,-Kč do 17. 7. 2002 od 3. 1. 2000

c) akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu. Místem pro vykonání přednostního práva úpisu akcií je sídlo společnosti v Olomouci, Legionářská 12. Lhůta pro vykonání přednostního práva úpisu počne běžet třetího dne následujícího po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a končí uplynutím 14-tého dne od započetí úpisu. Představenstvo zajistí informovanost akcionářů o přednostním právu dle ust. § 204a obchodního zákoníku. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,-Kč za jednu akcii. Vzhledem k tomu, že společnost má jediného akcionáře, a to občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny se sídlem Olomouc, Legionářská 12, IČO 00534013, budou veškeré akcie na zvýšení základního jmění jak je shora uvedeno upisovány s využitím přednostního práva, a to pouze tímto jediným akcionářem. do 17. 7. 2002 od 3. 1. 2000

d) Emisní kurs upisovaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do 3 dnů od provedení úpisu na účet SK Sigma Olomouc, a.s. číslo účtu 153400902/5100 vedený u Investiční a Poštovní banky, a.s. pobočka Olomouc. O splacení emisního kursu vydá společnost akcionáři potvrzení. do 17. 7. 2002 od 3. 1. 2000

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 12.5.1999 o zvýšení základního jmění a to v souladu s § 203 obchodního zákoníku tohoto znění: do 18. 11. 1999 od 30. 8. 1999

a) základní jmění společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního jmění 10.000.000,-Kč upsáním nových akcií o 51.700.000,-Kč na 61.700.000,-Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští do 18. 11. 1999 od 30. 8. 1999

b) na zvýšení základního jmění se budou upisovat tyto akcie počet: 517 kusů jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč druh: kmenové forma: na jméno s omezenou převoditelností podoba: listinná charakter: veřejně neobchodovatelné emisní kurs: 100.000,-Kč do 18. 11. 1999 od 30. 8. 1999

c) akcie budou upsány nepeněžitým vkladem s vyloučením přednostního práva na upisování akcií v plném rosahu bez veřejné výzvy k upisování akcií z toho důvodu, že akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci a spláceny nepeněžitým, vkladem. Nepeněžitý vklad je pro společnost hospodářsky využitelný, neboť slouží k zabezpečení předmětu činnosti společnosti do 18. 11. 1999 od 30. 8. 1999

d) určitým zájemcem ve smyslu § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku je stávající jediný akcionář společnosti občanské sdružení Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny se sídlem Olomouc, Legionářská 12, IČO 00534013 do 18. 11. 1999 od 30. 8. 1999

e) akcie budou upisovány v sídle společnosti. Lhůta k vykonání úpisu počne běžet 30. dnem následujícím po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku podle ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku a končí uplynutím 14. dne od započtí úpisu. Emisní kurs upisovaných akcií činí 100.000,-Kč za jednu akcii. do 18. 11. 1999 od 30. 8. 1999

f) upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií nejpozději do 3 dnů ode dne upsání nových akcií. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídlem společnosti. Splacení celé emise nových akcií na zvýšení základního jmění společnosti se uskuteční nepeněžitým vkladem jediného akcionáře společnosti občanským sdružením Sportovní klub OLOMOUC SIGMA Moravské železárny se sídlem Olomouc, Legionářská 12, IČO 00534013 do 18. 11. 1999 od 30. 8. 1999

g) - do 18. 11. 1999 od 30. 8. 1999

h) předmět nepeněžitého vkladu tvoří: 1. nemovitost objekt bydlení č.p. 77 na zat. pl. parc.č . st. 264 a pozemek zastavěná plocha parc. č. st. 264 o výměře 188 m2 se vším příslušenstvím k rodinnému domu a parcele , tj. studnou, vodovodní přípojkou, kanalizační přípojkou, zpevněnou plochou z dlaždic, venkovními a předloženými schody, plotem drátěným, prahem mezi betonovými sloupky, plotovými vrátky dřevěnými a plotovými vraty dřevěnými, trvalými porosty, vše v katastrálním území Řepčín, obec Olomouc, list vlastnictví č. 16 2. nemovitost objekt občanské vybavenosti hala tělocvičny a přístavba tělocvičny č.ev. 969 na pozemku st.pl.parc.č.st. 1695 v katastrálním území nová Ulice, obec Olomouc, list vlastnictví č. 733 3. stožáry umělého osvětlení, elektrické rozvody,odvodňovací systém, konstrukce hřiště, zatravnění hřiště, zavlažovací systém, zpevnění plochy, studna 1, studna 2, studna 3, oplocení hrací plochy, oplocení ochozů, podezdívka, vrata vjezdová, dlažba betonová, světelné informační zařízení, tribuna jižní, přístavba tribuny - západní, vše nacházející se na pozemku hřiště-stadion ostatní plocha parc. č. 452/1 v katastrálním území Nová Ulice, obec Olomouc, list vlastnictví č. 1579 do 18. 11. 1999 od 30. 8. 1999

Celý předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn, a to znaleckým posudkem číslo 1118-26/99 a znaleckým posudkem číslo 1121-29/99 znalce Ing. Miroslava Kořenka na částky 50.199.100,-Kč a 1.556.460,-Kč a znaleckým posudkem č. 1788-056/99 a znaleckým posudkem č. 1784-052/99 znalce Lubomíra Krátkého na částky 50.772.740,-Kč a 1.567.150,-Kč. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil ocenění na částku 51.700.000,-Kč. do 18. 11. 1999 od 30. 8. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 273 500 000 Kč

od 13. 2. 2015

Základní kapitál

vklad 273 500 000 Kč

do 13. 2. 2015 od 30. 10. 2014

Základní kapitál

vklad 268 000 000 Kč

do 30. 10. 2014 od 15. 3. 2014

Základní kapitál

vklad 257 000 000 Kč

do 15. 3. 2014 od 7. 5. 2013

Základní kapitál

vklad 205 000 000 Kč

do 7. 5. 2013 od 16. 11. 2012

Základní kapitál

vklad 199 000 000 Kč

do 16. 11. 2012 od 30. 5. 2012

Základní kapitál

vklad 191 000 000 Kč

do 30. 5. 2012 od 27. 1. 2011

Základní kapitál

vklad 184 000 000 Kč

do 27. 1. 2011 od 1. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 184 000 000 Kč

do 1. 12. 2009 od 6. 5. 2009

Základní kapitál

vklad 129 000 000 Kč

do 6. 5. 2009 od 20. 8. 2008

Základní kapitál

vklad 129 000 000 Kč

do 20. 8. 2008 od 29. 3. 2007

Základní kapitál

vklad 115 000 000 Kč

do 29. 3. 2007 od 6. 9. 2006

Základní kapitál

vklad 111 000 000 Kč

do 6. 9. 2006 od 22. 3. 2006

Základní kapitál

vklad 111 000 000 Kč

do 22. 3. 2006 od 11. 1. 2006

Základní kapitál

vklad 104 000 000 Kč

do 11. 1. 2006 od 25. 5. 2005

Základní kapitál

vklad 97 000 000 Kč

do 25. 5. 2005 od 14. 5. 2004

Základní kapitál

vklad 97 000 000 Kč

do 14. 5. 2004 od 7. 1. 2004

Základní kapitál

vklad 90 000 000 Kč

do 7. 1. 2004 od 16. 7. 2003

Základní kapitál

vklad 83 000 000 Kč

do 16. 7. 2003 od 17. 7. 2002

Základní kapitál

vklad 83 000 000 Kč

do 17. 7. 2002 od 18. 2. 2002

Základní kapitál

vklad 73 000 000 Kč

do 18. 2. 2002 od 8. 2. 2000

Základní kapitál

vklad 61 700 000 Kč

do 8. 2. 2000 od 18. 11. 1999

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 18. 11. 1999 od 20. 3. 1997

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 20. 3. 1997 od 2. 10. 1995
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 2 735 od 30. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 2 680 do 30. 10. 2014 od 15. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 2 570 do 15. 3. 2014 od 7. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 2 050 do 7. 5. 2013 od 16. 11. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 990 do 16. 11. 2012 od 30. 5. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 910 do 30. 5. 2012 od 27. 1. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 840 do 27. 1. 2011 od 6. 5. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 290 do 6. 5. 2009 od 29. 3. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 150 do 29. 3. 2007 od 6. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 110 do 6. 9. 2006 od 11. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 040 do 11. 1. 2006 od 4. 8. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 70 do 4. 8. 2005 od 25. 5. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 970 do 4. 8. 2005 od 9. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 900 do 9. 9. 2004 od 16. 7. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 830 do 16. 7. 2003 od 18. 2. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 730 do 18. 2. 2002 od 8. 2. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 617 do 8. 2. 2000 od 18. 11. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 18. 11. 1999 od 30. 8. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 000 do 30. 8. 1999 od 20. 3. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 20. 3. 1997 od 2. 10. 1995

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Jiří Ficner

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2023

vznik členství: 25. 4. 2023

vznik funkce: 25. 4. 2023

Lazecká 550/20c, Olomouc, 779 00, Česká republika

Adam Košař

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2022

vznik členství: 4. 12. 2019

Polní 128, Velký Týnec, 783 72, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr.Ing. Petr Konečný

předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2021

vznik členství: 21. 5. 2021

vznik funkce: 21. 5. 2021

Na střelnici 1212/39, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Jakub Beneš

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2021

vznik členství: 21. 5. 2021

Eduarda Hamburgera 1216/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ladislav Minář

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2019

vznik členství: 5. 8. 2019

vznik funkce: 4. 12. 2019

Sadová 1026, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Adam Košař

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2019 - Poslední vztah: 23. 2. 2022

vznik členství: 4. 12. 2019

Josefa Beka 469/2, Olomouc, 783 01, Česká republika

Ladislav Minář

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2019 - Poslední vztah: 18. 12. 2019

vznik členství: 5. 8. 2019

Sadová 1026, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Mgr. Ing. Petr Konečný

předseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2018 - Poslední vztah: 9. 7. 2021

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 21. 5. 2021

vznik funkce: 5. 6. 2018

zánik funkce: 21. 5. 2021

Na střelnici 1212/39, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jiří Ficner

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 6. 2018 - Poslední vztah: 29. 5. 2023

vznik členství: 5. 6. 2018

zánik členství: 25. 4. 2023

vznik funkce: 5. 6. 2018

zánik funkce: 25. 4. 2023

Lazecká 550/20c, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Uličný

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2018 - Poslední vztah: 9. 7. 2021

vznik členství: 5. 6. 2018

zánik členství: 21. 5. 2021

Klostermannova 411/1, Olomouc, 783 01, Česká republika

Miroslav Koutek

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 10. 2016 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 27. 6. 2016

zánik funkce: 19. 12. 2018

Sudova 33/41, Olomouc, 779 00, Česká republika

Milán Máčala

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2016 - Poslední vztah: 27. 6. 2018

vznik členství: 27. 6. 2016

zánik členství: 5. 6. 2018

V Lipkách 255/7, Samotišky, 779 00, Česká republika

Milán Máčala

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2016 - Poslední vztah: 27. 6. 2018

vznik členství: 27. 6. 2016

zánik členství: 5. 6. 2018

V Lipkách 255/7, Samotišky, 779 00, Česká republika

Mgr.Ing. Petr Konečný

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2016 - Poslední vztah: 27. 6. 2018

vznik členství: 1. 4. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2016

zánik funkce: 5. 6. 2018

Na střelnici 1212/39, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr.Ing. Petr Konečný

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2016 - Poslední vztah: 27. 6. 2018

vznik členství: 1. 4. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2016

zánik funkce: 5. 6. 2018

Na střelnici 1212/39, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Josef Lébr

předseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2016 - Poslední vztah: 18. 10. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 27. 6. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2016

zánik funkce: 7. 6. 2016

Družstevní 624/26, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 32 vztahů k této osobě

Ing. Josef Lébr

předseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2016 - Poslední vztah: 18. 10. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

zánik členství: 27. 6. 2016

vznik funkce: 1. 4. 2016

zánik funkce: 7. 6. 2016

Družstevní 624/26, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 32 vztahů k této osobě

Miroslav Koutek

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2016 - Poslední vztah: 18. 10. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

Sudova 33/41, Olomouc, 779 00, Česká republika

Miroslav Koutek

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2016 - Poslední vztah: 18. 10. 2016

vznik členství: 1. 4. 2016

Sudova 33/41, Olomouc, 779 00, Česká republika

JUDr. Martin Major

člen

První vztah: 21. 3. 2016 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 3. 9. 2015

zánik členství: 19. 12. 2018

Horní lán 1312/12, Olomouc, 779 00, Česká republika

Miroslav Petřík

člen

První vztah: 21. 3. 2016 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 3. 9. 2015

zánik členství: 7. 1. 2019

Domovina 742/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Bc. Miroslav Petřík

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2015 - Poslední vztah: 21. 3. 2016

vznik členství: 13. 7. 2011

zánik členství: 3. 9. 2015

Domovina 742/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Ficner

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2015 - Poslední vztah: 21. 3. 2016

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 3. 9. 2015

vznik funkce: 6. 4. 2013

zánik funkce: 3. 9. 2015

Lazecká 550/20c, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Ivo Vlach

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2014 - Poslední vztah: 21. 3. 2016

vznik členství: 16. 7. 2014

zánik členství: 3. 9. 2015

Koželužská 792/17, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ladislav Minář

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2014 - Poslední vztah: 22. 8. 2019

vznik členství: 16. 7. 2014

zánik členství: 16. 7. 2019

Sadová 1026, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Jiří Rozbořil

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 10. 2014

vznik členství: 2. 12. 2013

zánik členství: 6. 6. 2014

Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Josef Lébr

předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2014 - Poslední vztah: 15. 4. 2016

vznik členství: 4. 4. 2011

zánik členství: 1. 4. 2016

vznik funkce: 4. 4. 2011

zánik funkce: 1. 4. 2016

Družstevní 624/26, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 32 vztahů k této osobě

Jiří Rozbořil

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2013 - Poslední vztah: 16. 4. 2014

vznik členství: 2. 12. 2013

Palackého 621/1, Olomouc, 779 00, Česká republika

JUDr. Martin Major

člen představenstva

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 30. 10. 2014

vznik členství: 4. 4. 2011

zánik členství: 6. 6. 2014

Horní lán 1312/12, Olomouc, 779 00, Česká republika

Zdeněk Psotka

člen představenstva

První vztah: 7. 5. 2013 - Poslední vztah: 30. 10. 2014

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 16. 7. 2014

Klusalova 900/43, Olomouc, 779 00, Česká republika

Jiří Ficner

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 5. 2013 - Poslední vztah: 13. 2. 2015

vznik členství: 28. 3. 2013

vznik funkce: 6. 4. 2013

Lazecká 550/20c, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaromír Gajda

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2012 - Poslední vztah: 7. 5. 2013

vznik členství: 4. 4. 2011

zánik členství: 28. 3. 2013

Lamblova 47/38, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Ing. Petr Konečný

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2012 - Poslední vztah: 15. 4. 2016

vznik členství: 4. 4. 2011

zánik členství: 1. 4. 2016

vznik funkce: 5. 12. 2012

zánik funkce: 1. 4. 2016

Na střelnici 1212/39, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jan Grézl

člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2012 - Poslední vztah: 30. 10. 2014

vznik členství: 22. 11. 2011

zánik členství: 6. 6. 2014

Krčmaňská 469, Velký Týnec, 783 72, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Robert Runták

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 16. 11. 2012

vznik členství: 4. 4. 2011

zánik členství: 25. 10. 2012

vznik funkce: 4. 4. 2011

zánik funkce: 3. 10. 2012

Hrnčířská 1184/28, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jaromír Gajda

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 18. 12. 2012

vznik členství: 4. 4. 2011

vznik funkce: 4. 4. 2011

zánik funkce: 5. 12. 2012

Lamblova 47/38, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Ing. Petr Konečný

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 18. 12. 2012

vznik členství: 4. 4. 2011

Na střelnici 1212/39, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Martin Major

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 28. 9. 2013

vznik členství: 4. 4. 2011

Skupova 575/17, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Martin Rak

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 2. 10. 2013

vznik členství: 4. 4. 2011

zánik členství: 25. 8. 2013

Selské nám. 360/14, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Josef Lébr

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 4. 1. 2014

vznik členství: 4. 4. 2011

vznik funkce: 4. 4. 2011

Družstevní 624/26, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 32 vztahů k této osobě

Bc. Miroslav Petřík

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 3. 9. 2015

vznik členství: 13. 7. 2011

Domovina 742/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Koutek

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 4. 2016

vznik členství: 4. 4. 2011

zánik členství: 1. 4. 2016

Sudova 33/41, Olomouc, 779 00, Česká republika

JUDr. Robert Runták

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2011 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 22. 12. 2009

zánik členství: 4. 4. 2011

vznik funkce: 24. 11. 2010

Hrnčířská 1184/28, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jaromír Gajda

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2010 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik funkce: 19. 5. 2010

zánik funkce: 4. 4. 2011

Lamblova 38, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Josef Lébr

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2010 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik funkce: 19. 5. 2010

zánik funkce: 4. 4. 2011

Družstevní 26, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Josef Lébr

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2010 - Poslední vztah: 7. 7. 2010

vznik členství: 6. 4. 2006

vznik funkce: 2. 9. 2009

zánik funkce: 19. 5. 2010

Družstevní 26, Olomouc, 779 00, Česká republika

JUDr. Robert Runták

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2010 - Poslední vztah: 27. 1. 2011

vznik členství: 22. 12. 2009

Hrnčířská 1184/28, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Martin Rak

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2010 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 22. 12. 2009

zánik členství: 4. 4. 2011

Selské nám. 360/14, Olomouc, 772 00, Česká republika

JUDr. Martin Major

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 12. 7. 2007

zánik členství: 4. 4. 2011

Skupova 515/17, Olomouc, 772 00, Česká republika

Bc. Miroslav Petřík

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 12. 7. 2007

zánik členství: 13. 7. 2011

Domovina 742/11, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Jaromír Gajda

předseda představenstva

První vztah: 29. 3. 2007 - Poslední vztah: 7. 7. 2010

vznik členství: 6. 4. 2006

vznik funkce: 30. 1. 2007

zánik funkce: 19. 5. 2010

Lamblova 38, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Josef Lébr

člen představenstva

První vztah: 29. 3. 2007 - Poslední vztah: 8. 3. 2010

vznik členství: 6. 4. 2006

Družstevní 26, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jaromír Gajda

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 29. 3. 2007

vznik členství: 6. 4. 2006

vznik funkce: 6. 4. 2006

zánik funkce: 30. 1. 2007

Lamblova 38, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Josef Lébr

předseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 29. 3. 2007

vznik členství: 6. 4. 2006

vznik funkce: 6. 4. 2006

zánik funkce: 30. 1. 2007

Družstevní 26, Olomouc, 779 00, Česká republika

Miroslav Koutek

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 6. 4. 2006

zánik členství: 4. 4. 2011

Sudova 33/41, Olomouc, 772 00, Česká republika

Mgr.Ing. Petr Konečný

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 6. 4. 2006

zánik členství: 4. 4. 2011

Na střelnici 1212/39, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Jiří Kubíček

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2010

vznik členství: 6. 4. 2006

zánik členství: 19. 5. 2010

vznik funkce: 6. 4. 2006

zánik funkce: 19. 5. 2010

U Stadionu 12, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr.Ing. Petr Konečný

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2004 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

zánik členství: 6. 4. 2006

vznik funkce: 30. 10. 2001

Na střelnici 1212/39, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jaromír Czmero

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2003 - Poslední vztah: 17. 10. 2007

vznik členství: 26. 3. 2003

zánik členství: 12. 7. 2007

Rooseveltova 118, Olomouc, 779 00, Česká republika

Martin Major

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2003 - Poslední vztah: 17. 10. 2007

vznik členství: 26. 3. 2003

zánik členství: 12. 7. 2007

Skupova 515/17, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Josef Lébr

předseda představenstva

První vztah: 24. 3. 2003 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

zánik členství: 6. 4. 2006

vznik funkce: 18. 12. 2002

zánik funkce: 6. 4. 2006

Družstevní 26, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Jiří Kubíček

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 3. 2003 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

zánik členství: 6. 4. 2006

vznik funkce: 18. 2. 2003

zánik funkce: 6. 4. 2006

U stadionu 12, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Jaromír Gajda

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

zánik členství: 6. 4. 2006

vznik funkce: 30. 10. 2001

zánik funkce: 6. 4. 2006

Lamblova 38, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Josef Lébr

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 24. 3. 2003

vznik funkce: 30. 10. 2001

Družstevní 26, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Jiří Kubíček

předseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 24. 3. 2003

vznik funkce: 30. 10. 2001

U stadionu 12, Olomouc, 772 00, Česká republika

Doc.PhDr. Jindřich Schulz, CSc.

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 16. 7. 2003

vznik funkce: 30. 10. 2001

zánik funkce: 26. 3. 2003

Heleny Malířové 4, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Jaromír Czmero

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 16. 7. 2003

vznik funkce: 30. 10. 2001

zánik funkce: 26. 3. 2003

Rooseveltova 118, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr.Ing. Petr Konečný

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 7. 1. 2004

vznik funkce: 30. 10. 2001

Zikova 16, Olomouc, 779 00, Česká republika

Miroslav Koutek

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

zánik členství: 6. 4. 2006

vznik funkce: 30. 10. 2001

Sudova 33/41, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Jaromír Gajda

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2001 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

zánik funkce: 30. 10. 2001

Lamblova 38, Olomouc, 772 00, Česká republika

Mgr. Ing. Petr Konečný

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2001 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

zánik funkce: 30. 10. 2001

Zikova 16, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jiří Ficner

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 4. 1. 2001

Lazecká 20c, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Josef Lébr

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

zánik funkce: 30. 10. 2001

Družstevní 26, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Roman Brulík

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

zánik funkce: 30. 10. 2001

Mokrá 312, Zlín, 760 01, Česká republika

ing. Jiří Ficner

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 1995 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

Trnkova 35, Olomouc, Česká republika

Svatoslav Mička

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 1995 - Poslední vztah: 31. 3. 2000

Dr. Nedvěda 9, Olomouc, Česká republika

Mgr. Jiří Kubíček

předseda představenstva

První vztah: 2. 10. 1995 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

zánik funkce: 30. 10. 2001

Kosmonautů 19, Olomouc, Česká republika

Společnost zastupuje vždy společně předseda a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a další člen představenstva společnosti nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva společnosti.

od 22. 1. 2019

Společnost zastupuje vždy v celém rozsahu celé představenstvo nebo společně předseda a místopředseda představenstva, nebo společně dva místopředsedové představenstva nebo společně předseda představenstva a člen představenstva nebo společně místopředseda p ředstavenstva a člen představenstva.

do 22. 1. 2019 od 30. 10. 2014

Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu celé představenstvo nebo společně předseda a místopředseda představenstva, nebo společně předseda představenstva a člen představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen předst avenstva.

do 30. 10. 2014 od 26. 3. 2013

Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná v celém rozsahu celé představenstvo nebo samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k znění obchodního jména společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 26. 3. 2013 od 14. 10. 1997

Jednání za společnost: Za společnost jednají buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 14. 10. 1997 od 2. 10. 1995

Dozorčí rada

11 fyzických osob

Mgr. Milan Feranec

člen

První vztah: 13. 2. 2023

vznik členství: 12. 12. 2022

Masarykova třída 939/56, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Lukáš Krbeček

člen

První vztah: 13. 2. 2023

vznik členství: 12. 12. 2022

Stiborova 603/37, Olomouc, 779 00, Česká republika

Martin Lubič

člen

První vztah: 13. 2. 2023

vznik členství: 12. 12. 2022

Stará Víska 196/6, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Uličný

člen

První vztah: 9. 7. 2021

vznik členství: 21. 5. 2021

Klostermannova 411/1, Olomouc, 783 01, Česká republika

PaedDr. Jaroslav Luňák

člen

První vztah: 9. 7. 2021

vznik členství: 21. 5. 2021

Fromkova 341/19, Samotišky, 779 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Tomáš Petrle

člen

První vztah: 18. 12. 2019

vznik členství: 4. 12. 2019

Dolní hejčínská 1344/34, Olomouc, 779 00, Česká republika

Miloslav Kyjevský

člen

První vztah: 18. 12. 2019

vznik členství: 4. 12. 2019

Pod kostelem 400/6, Olomouc, 783 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaromír Gajda

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 20. 12. 2018

vznik funkce: 7. 1. 2019

Lamblova 47/38, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Koutek

člen

První vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 20. 12. 2018

Sudova 33/41, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Šimonovský

člen

První vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 20. 12. 2018

Stupkova 528/1d, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

JUDr. Martin Major

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 20. 12. 2018

vznik funkce: 7. 1. 2019

Horní lán 1312/12, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Milan Feranec

člen

První vztah: 22. 1. 2019 - Poslední vztah: 13. 2. 2023

vznik členství: 20. 12. 2018

zánik členství: 12. 12. 2022

Masarykova třída 939/56, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Boris Němeček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2016 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 4. 4. 2011

zánik členství: 4. 4. 2016

Horní Lán 1200/17, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Milan Jurníček

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2016 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 4. 4. 2011

zánik členství: 4. 4. 2016

Zamykalova 454/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Šimonovský

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2016 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 4. 4. 2011

zánik členství: 4. 4. 2016

Stupkova 528/1d, Olomouc, 779 00, Česká republika

Adam Přikryl

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2016 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 27. 6. 2016

zánik členství: 20. 12. 2018

Na odpoledni 156/7, Přerov, 750 02, Česká republika

Doc.Mgr. Antonín Staněk

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2016 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 23. 7. 2015

zánik členství: 20. 12. 2018

vznik funkce: 3. 9. 2015

zánik funkce: 20. 12. 2018

Werichova 661/29, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ladislav Čechák

člen

První vztah: 21. 3. 2016 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 23. 7. 2015

zánik členství: 20. 12. 2018

Wellnerova 559/12, Olomouc, 779 00, Česká republika

Zdenek Šebestík

člen

První vztah: 21. 3. 2016 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 23. 7. 2015

zánik členství: 20. 12. 2018

Masarykova třída 585/31, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Skácel

člen

První vztah: 21. 3. 2016 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 23. 7. 2015

zánik členství: 20. 12. 2018

Řepčínská 108/16, Olomouc, 779 00, Česká republika

Martin Přerovský

člen

První vztah: 21. 3. 2016 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 23. 7. 2015

zánik členství: 20. 12. 2018

Purkyňova 300/13, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Ivo Mareš, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2015 - Poslední vztah: 21. 3. 2016

vznik členství: 4. 4. 2011

zánik členství: 23. 7. 2015

Pražská 163/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

PhDr. Vlasta Krosesková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2015 - Poslední vztah: 21. 3. 2016

vznik členství: 4. 4. 2011

zánik členství: 23. 7. 2015

Albrechtova 582/33, Horka nad Moravou, 783 35, Česká republika

JUDr. Martin Major

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2014 - Poslední vztah: 21. 3. 2016

vznik členství: 2. 7. 2014

zánik členství: 23. 7. 2015

vznik funkce: 16. 7. 2014

zánik funkce: 23. 7. 2015

Horní lán 1312/12, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jaromír Gajda

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 28. 3. 2013

zánik členství: 28. 3. 2018

vznik funkce: 2. 12. 2013

zánik funkce: 28. 3. 2018

Lamblova 47/38, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jaromír Uhýrek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 21. 3. 2016

vznik členství: 4. 4. 2011

zánik členství: 10. 12. 2015

Loučany 679, 783 44, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Jaromír Gajda

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2013 - Poslední vztah: 27. 12. 2013

vznik členství: 28. 3. 2013

Lamblova 47/38, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Plný

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 4. 4. 2011

zánik členství: 4. 4. 2016

Dlouhá 489/36, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ladislav Lébr

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2013 - Poslední vztah: 22. 1. 2019

vznik členství: 28. 1. 2013

zánik členství: 25. 11. 2018

Družstevní 624/26, Olomouc, 779 00, Česká republika

Libor Grézl

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2012 - Poslední vztah: 21. 3. 2016

vznik členství: 22. 11. 2011

zánik členství: 23. 7. 2015

Bacherova 1261/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Grézl

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 30. 5. 2012

vznik členství: 4. 4. 2011

zánik členství: 22. 11. 2011

Krčmaňská 469, Velký Týnec, 783 72, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Ficner

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 7. 5. 2013

vznik členství: 4. 4. 2011

zánik členství: 28. 3. 2013

vznik funkce: 4. 4. 2011

zánik funkce: 28. 3. 2013

Lazecká 550/20c, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jaromír Uhýrek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 4. 4. 2011

Loučany 679, 783 44, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Ing. Boris Němeček

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 4. 4. 2011

Horní Lán 1200/17, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Boris Němeček

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 4. 4. 2011

Horní Lán 1200/17, Olomouc, 779 00, Česká republika

MUDr. Ivo Mareš, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 3. 8. 2015

vznik členství: 4. 4. 2011

Pražská 163/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. René Mohyla

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 26. 3. 2013

vznik členství: 4. 4. 2011

zánik členství: 28. 1. 2013

Dobrovského 721/15, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Jurníček

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 4. 4. 2011

Zamykalova 454/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Jurníček

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 4. 4. 2011

Zamykalova 454/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Václav Plný

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 7. 5. 2013

vznik členství: 4. 4. 2011

Ostružnická 353/21, Olomouc, 779 00, Česká republika

Martin Novotný

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 30. 10. 2014

vznik členství: 4. 4. 2011

zánik členství: 2. 7. 2014

vznik funkce: 4. 4. 2011

zánik funkce: 2. 7. 2014

Horní lán 1257/47, Olomouc, 779 00, Česká republika

PhDr. Vlasta Krosesková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 3. 3. 2015

vznik členství: 4. 4. 2011

U Letiště 704/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Zdenek Šebestík

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 21. 3. 2016

vznik členství: 4. 4. 2011

zánik členství: 23. 7. 2015

Masarykova třída 585/31, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Milan Šimonovský

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 4. 4. 2011

Stupkova 528/1d, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Milan Šimonovský

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 1. 11. 2016

vznik členství: 4. 4. 2011

Stupkova 528/1d, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jiří Ficner

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2010 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 5. 4. 2006

zánik členství: 4. 4. 2011

vznik funkce: 22. 12. 2009

Lazecká 550/20c, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. René Mohyla

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2010 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 22. 12. 2009

zánik členství: 4. 4. 2011

Dobrovského 721/15, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Jurníček

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2010 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 5. 4. 2006

zánik členství: 4. 4. 2011

Zamykalova 454/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ivo Kosina

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 7. 7. 2010

vznik členství: 12. 7. 2007

zánik členství: 24. 6. 2010

Tovární 1063/15, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Boris Němeček

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 12. 7. 2007

zánik členství: 4. 4. 2011

Horní Lán 1200/17, Olomouc, 779 00, Česká republika

MUDr. Ivo Mareš, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 12. 7. 2007

zánik členství: 4. 4. 2011

Pražská 163/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Martin Novotný

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 12. 7. 2007

zánik členství: 4. 4. 2011

vznik funkce: 12. 7. 2007

Masarykova třída 872/23, Olomouc, 772 00, Česká republika

Prof.PhDr. František Mezihorák, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 12. 7. 2007

zánik členství: 4. 4. 2011

Jiřího z Poděbrad 893/7, Olomouc, 779 00, Česká republika

Václav Plný

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 5. 4. 2006

zánik členství: 4. 4. 2011

Ostružnická 21, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Jiří Till

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 8. 3. 2010

vznik členství: 5. 4. 2006

zánik členství: 22. 12. 2009

Urxova 2, Olomouc, 772 00, Česká republika

Jan Grézl

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 5. 4. 2006

zánik členství: 4. 4. 2011

Krčmaňská 469, Velký Týnec, 783 72, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Ficner

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 8. 3. 2010

vznik členství: 5. 4. 2006

Lazecká 550/20c, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Milan Jurníček

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 8. 3. 2010

vznik členství: 5. 4. 2006

U Morávky 273/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jindřich Nevrla

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2006 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 5. 4. 2006

zánik členství: 4. 4. 2011

Lisztova 6/1164, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Jaromír Uhýrek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2006 - Poslední vztah: 15. 12. 2011

vznik členství: 7. 6. 2005

zánik členství: 4. 4. 2011

Loučany 679, 783 44, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Ing. Milan Jurníček

člen

První vztah: 4. 8. 2005 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

zánik členství: 5. 4. 2006

U Morávky 273/9, Olomouc, Česká republika

Ing. Jiří Ficner

člen

První vztah: 16. 7. 2003 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

vznik členství: 27. 2. 2003

zánik členství: 5. 4. 2006

Lazecká 550/20c, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Bc. Vladimír Procházka

člen

První vztah: 16. 7. 2003 - Poslední vztah: 17. 10. 2007

vznik členství: 27. 2. 2003

zánik členství: 12. 7. 2007

Vojanova 22, Olomouc, 779 00, Česká republika

Martin Novotný

předseda

První vztah: 16. 7. 2003 - Poslední vztah: 17. 10. 2007

vznik členství: 27. 2. 2003

zánik členství: 12. 7. 2007

vznik funkce: 26. 3. 2003

zánik funkce: 12. 7. 2007

Švermova 1002/1, Olomouc, 772 00, Česká republika

PaedDr. Miroslav Skácel

člen

První vztah: 16. 7. 2003 - Poslední vztah: 17. 10. 2007

vznik členství: 27. 2. 2003

zánik členství: 12. 7. 2007

Řepčínská 16, Olomouc, 779 00, Česká republika

MUDr. Jaroslav Vomáčka

člen

První vztah: 16. 7. 2003 - Poslední vztah: 17. 10. 2007

vznik členství: 27. 2. 2003

zánik členství: 12. 7. 2007

Norská 21, Olomouc, 772 00, Česká republika

PaedDr. Miroslav Pilát

předseda

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 14. 5. 2004

vznik funkce: 30. 10. 2001

Foerstrova 16, Olomouc, 772 00, Česká republika

MUDr. Jaroslav Vomáčka

člen

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 16. 7. 2003

vznik funkce: 15. 10. 2001

zánik funkce: 27. 2. 2003

Norská 21, Olomouc, Česká republika

Ing.Bc. Vladimír Procházka

člen

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 16. 7. 2003

vznik funkce: 15. 10. 2001

zánik funkce: 27. 2. 2003

Vojanova 22, Olomouc, Česká republika

PaedDr. Miroslav Skácel

člen

První vztah: 18. 2. 2002 - Poslední vztah: 16. 7. 2003

vznik funkce: 15. 10. 2001

zánik funkce: 27. 2. 2003

Řepčínská 16, Olomouc, Česká republika

Miroslav Koutek

předseda

První vztah: 4. 1. 2001 - Poslední vztah: 18. 2. 2002

zánik funkce: 15. 10. 2001

Sudova 33/41, Olomouc, Česká republika

Jan Grézl

člen

První vztah: 4. 1. 2001 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

zánik členství: 5. 4. 2006

Krčmaňská 469, Velký Týnec, 783 72, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Till

člen

První vztah: 2. 3. 2000 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

zánik členství: 5. 4. 2006

Urxova 2, Olomouc, 772 00, Česká republika

PaedDr. Miroslav Pilát

člen

První vztah: 30. 8. 1999 - Poslední vztah: 16. 7. 2003

zánik funkce: 27. 2. 2003

Foerstrova 16, Olomouc, 772 00, Česká republika

Mgr. Zdeněk Šigut

člen

První vztah: 30. 8. 1999 - Poslední vztah: 11. 1. 2006

zánik členství: 7. 6. 2005

Sušilova 835, Újezd u Brna, 664 53, Česká republika

Mgr. Richard Pavel

člen

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 30. 8. 1999

Polívkova 38, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jan Pavlíček

člen

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 30. 8. 1999

Mánesova 3, Olomouc, 772 00, Česká republika

RNDr. Ing. Čestmír Kučera

člen

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 2. 3. 2000

U sportovní haly 3, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Tomáš Endl

člen

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 4. 1. 2001

Pod kostelem 1, Olomouc- Slavonín, 783 01, Česká republika

Ing. Jaromír Gajda

předseda

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 4. 1. 2001

Lamblova 38, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Milan Jurníček

člen

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 4. 8. 2005

U sportovní haly 3, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Jindřich Nevrla

člen

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

zánik členství: 5. 4. 2006

Lisztova 6/1164, Praha 4 - Kunratice, 148 00, Česká republika

Ing. Stanislav Sochor

místopředseda

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

zánik členství: 5. 4. 2006

zánik funkce: 5. 4. 2006

Kmochova 13, Olomouc, 772 00, Česká republika

Václav Plný

člen

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 24. 5. 2006

zánik členství: 5. 4. 2006

Ostružnická 21, Olomouc, 772 00, Česká republika

RNDr. ing. Čestmír Kučera

člen

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

U Sportovní Haly 3, Olomouc, Česká republika

Ing. Milan Šimonovský

člen

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

Stupkova 1 D, Olomouc, Česká republika

Ing. Antonín Kolář

člen

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

Werichova 12, Olomouc, Česká republika

Ing. Tomáš Endl

člen

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

Pod kostelem 1, Olomouc- Slavonín, Česká republika

Ing. Jan Pavlíček

člen

První vztah: 20. 2. 1996 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

Mánesova 3, Olomouc, Česká republika

Ing. Jaromír Gajda

člen

První vztah: 2. 10. 1995 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

Lamblova 38, Olomouc, Česká republika

Ing. Stanislav Sochor

člen

První vztah: 2. 10. 1995 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

Kmochova 13, Olomouc, Česká republika

Václav Plný

člen

První vztah: 2. 10. 1995 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

Ostružnická 21, Olomouc, Česká republika

mgr. Richard Pavel

člen

První vztah: 2. 10. 1995 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

Polívkova 38, Olomouc, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 10. 1995

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 11. 1999
Přerušeno od 2. 10. 2020
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 10. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).