Hlavní navigace

SPL Holding a.s.

Firma SPL Holding a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1676, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 89 147 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25375407

Sídlo:

Jana Sigmunda 313, Lutín, 783 49

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 7. 1997

DIČ:

CZ25375407

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
245 Slévárenství
25620 Obrábění
25720 Výroba zámků a kování
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43210 Elektrické instalace
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
43910 Pokrývačské práce
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1676, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

SIGMA GROUP a.s. od 19. 6. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 19. 6. 1997

adresa

Jana Sigmunda 313
Lutín 78349 od 16. 5. 2016

adresa

Jana Sigmunda 79
Lutín 78349 do 16. 5. 2016 od 23. 11. 2012

adresa

ul. Jana Sigmunda č.79
Lutín 78350 do 23. 11. 2012 od 19. 6. 1997

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona (v rozsahu oborů činností zapsaných v živnostenském rejstříku) od 21. 12. 2021

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 29. 3. 2010

truhlářství, podlahářství od 29. 3. 2010

pokrývačství, tesařství od 29. 3. 2010

obráběčství od 29. 3. 2010

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 29. 3. 2010

montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny od 29. 3. 2010

zámečnictví, nástrojářství od 29. 3. 2010

slévárenství, modelářství od 29. 3. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 ža 3 živnostenského zákona do 21. 12. 2021 od 29. 3. 2010

zastupování v celním řízení do 29. 3. 2010 od 14. 9. 2005

montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených eklektrických zařízení do 29. 3. 2010 od 18. 8. 2004

výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny do 29. 3. 2010 od 18. 8. 2004

provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do 29. 3. 2010 od 18. 8. 2004

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 29. 3. 2010 od 18. 8. 2004

projektová činnost ve výstavbě od 15. 9. 2003

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 15. 9. 2003

výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely do 29. 3. 2010 od 15. 9. 2003

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 29. 3. 2010 od 15. 9. 2003

kovoobráběčství do 29. 3. 2010 od 15. 9. 2003

zámečnictví do 29. 3. 2010 od 15. 9. 2003

tesařství do 29. 3. 2010 od 15. 9. 2003

truhlářství do 29. 3. 2010 od 15. 9. 2003

modelářství do 29. 3. 2010 od 15. 9. 2003

testování, měření a analýzy do 29. 3. 2010 od 15. 9. 2003

povrchové úpravy a svařování kovů do 29. 3. 2010 od 15. 9. 2003

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 29. 3. 2010 od 15. 9. 2003

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 29. 3. 2010 od 15. 9. 2003

poskytování technických služeb do 29. 3. 2010 od 15. 9. 2003

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 29. 3. 2010 od 15. 9. 2003

vývoj, projektování, výroba, montáž, opravy a údržba čerpadel, čerpacích zařízení, včetně technologických částí vodohospodářských a investičních celků, armatur a příslušenství v oboru čerpací techniky (vyjma živností vázaných) do 29. 3. 2010 od 17. 11. 1998

technická poradenská činnost v oboru čerpací techniky do 29. 3. 2010 od 17. 11. 1998

výroba forem, modelů a šablon do 29. 3. 2010 od 17. 11. 1998

výroba dýchacích filtrů do 29. 3. 2010 od 17. 11. 1998

výroba, montáž, opravy a údržba strojů s mechanickým pohonem do 29. 3. 2010 od 17. 11. 1998

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 29. 3. 2010 od 17. 11. 1998

slévárenství do 29. 3. 2010 od 17. 11. 1998

nástrojářství do 29. 3. 2010 od 17. 11. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 29. 3. 2010 od 19. 6. 1997

zprostředkovatelská činnost do 29. 3. 2010 od 19. 6. 1997

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 5. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 25. 6. 2019 od 5. 8. 2014

Počet členů správní rady: 3 do 25. 6. 2019 od 5. 8. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti SIGMA GROUP a.s. přijala dne 8.10.2007 usnesení o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti SIGMA GROUP a.s. na osobu hlavního akcionáře v tomto znění: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem obchodní společnosti SIGMA GROUP a.s. se sídlem Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, IČ 25375407 (dále také jen "Společnost") ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku je společnost FINSERVUS (TRUSTEES) LIMITED se sídlem Chrysanthou Mylona, 3, P.C. 3030, Limassol, Kyperská republika, Identifikační číslo HE 119120 (dále také jen "Hlavní akcionář"), která je výlučným vlastníkem 86 kusů listinných kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, série A, o jmeno vité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč a 11622 kusů listinných kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, série B, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč, tj. kmenových akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 87.162.200,- Kč , což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti a podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 97,77%. Hlavní akcionář osvědčil na valné hromadě své vlastnické právo ke shora uvedenému počtu kmenových akcií Společnosti předložením Čestného p rohlášení akcionáře o vlastnictví kmenových akcií společnosti SIGMA GROUP a.s. ze dne 5.7.2007 a Prohlášením o úschově cenných papírů - kmenových akcií společnosti SIGMA GROUP a.s. ze dne 3.10.2007 vystaveným podle § 156 odst. 7 obchodního zákoníku společ ností Citibank a.s. se sídlem Praha 6, Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 166 40, IČ: 16190891. Ostatní, menšinoví akcionáři Společnosti jsou v souhrnu vlastníky 19848 kusů listinných kmenových akcií Společnosti, znějících na majitele, série B, o jmenovité h odnotě každé akcie 100,- Kč, tj. kmenových akcií Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 1.984.800,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu Společnosti a podíl na hlasovacích právech Společnosti ve výši 2,23% (dále také jen "Menšinov í akcionáři "). 2. Přechod všech kmenových akcií Společnosti na Hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům - kmenovým akciím Společnosti SIGMA GROUP a.s., které jsou ve vlastnictví Menšinových akcionářů, na osobu Hlavní ho akcionáře. Vlastnické právo ke kmenovým akciím Menšinových akcionářů přejde na Hlavního akcionáře uplynutím 1 (jednoho) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku v souladu s ust. § 183l odst. 3 o bchodního zákoníku. 3. Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Výše peněžního protiplnění, které poskytne Hlavní akcionář Menšinovým akcionářům, příp. zástavním věřitelům (dále také jen "Oprávněné osoby") za kmenové akcie Společnosti, je určena na částku 125,- Kč za jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti, znějící na majitele, série B, o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Přiměřenost určené výše protiplnění je v souladu s ust. § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 071417A ze dne 17.8.2007 vypracovaným znalcem - společností American Appraisal s .r.o. se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00, IČ: 44847068, která byla jako znalecký ústav zapsána Ministerstvem spravedlnosti ČR dle č.j. 769/92-OOD a 158/96-OOD do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru eko nomika (dále také jen "Znalec"). Závěrečným výrokem Znalce byla stanovena přiměřená hodnota protiplnění ve výši 125,- Kč za jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 100,- Kč, série B. Výše protiplnění v penězíc h vychází z tržní hodnoty kmenových akcií SIGMA GROUP a.s. a jedná se o nejvíce pravděpodobnou cenu, za kterou by mohly být předmětné kmenové akcie prodány, aniž by kupující a prodávající byli pod jakýmkoli nátlakem s tím, že každý z nich má přiměřené zna losti o všech podstatných skutečnostech. Odhad tržní hodnoty podniku (resp. tržní hodnoty obchodního jmění) Společnosti byl Znalcem stanoven za předpokladu pokračování současného využití majetku, tj. pokračování ve stávající činnosti Společnosti bez podst atných změn. 4. Způsob a lhůta výplaty protiplnění a způsob předání kmenových akcií Společnosti Výplatou protiplnění Oprávněným osobám je pověřen obchodník s cennými papíry - společnost EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Brno, Erbenova 312/1, PSČ 602 00, IČ: 60717068 (dále také jen "Obchodník"). Hlavní akcionář předal Obchodníkovi před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění všem Oprávněným osobám. Obchodník poskytne Oprávněným osobám protiplnění v příslušné výši bez zbytečného odkladu po předání kmenových akcií Společnosti, nejpozději však do 10 (deseti) praco vních dnů po jejich předání. Protiplnění bude Oprávněným osobám vyplaceno v hotovosti, v korunách českých, proti předání kmenových akcií Společnosti v sídle Obchodníka, a to v tyto pracovní dny: pondělí od 9.00 hod. do 16.00 hod., středa od 9.00 hod. do 1 6.00 hod. V případě částky protiplnění vyšší než ekvivalent 15.000,- EUR bude výplata provedena po dohodě Obchodníka s Oprávněnou osobou zasláním protiplnění na bankovní účet určený Oprávněnou osobou. Obchodník provede výplatu protiplnění vždy vlastníkovi kmenových akcií Společnosti, ledaže bude prokázáno zastavení kmenových akcií; pak Obchodník poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených kmenových akcií Společnosti zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Lhůta pro předložení (předání) kmenových akcií Společnosti Obchodníkovi je v souladu s ust. § 183l odst. 5 obchodního zákoníku stanovena na 30 (třicet) dnů ode dne přechodu vlastnického práva ke kmenovým akciím na Hlavního akcionáře (dále také jen "Řádná lhůta"). Dodatečná lhůta k předložení kmenových akcií Obchodníkovi je stanovena na 15 (patnáct) dnů ode dne skončení Řádné lhůty. Pokud nebudou kmenové akcie Společnosti předloženy Obchodníkovi ani v dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat dle ust. § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. od 11. 10. 2007

Mimořádná valná hromada společnosti SIGMA GROUP a.s. přijala dne 7.11.2005 následující usnesení: Základní kapitál společnosti SIGMA GROUP a.s. ve stávající výši 150.000.000,- Kč se snižuje o částku ve výši 60.853.000,- Kč, takže výše základního kapitálu společnosti SIGMA GROUP a.s. po jeho snížení bude činit částku 89.147.000,- Kč. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti SIGMA GROUP a.s. je zákonná povinnost společnosti vyplývající z ust. § 161b odst. 4 obchodního zákoníku. Společnost SIGMA GROUP a.s. je povinna snížit svůj základní kapitál o vlastní kmenové akcie ve svém ma jetku, které s účinností k 1.10.2002 nabyla v souladu s ust. § 161b odst. 1, písm. b) obchodního zákoníku jako právní nástupce vstupující do všech práv a povinností společnosti SIGMA ENERGOINŽENÝRING spol. s r.o. se sídlem Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, IČ 25354833, a které podle ust. § 161b odst. 3 obchodního zákoníku nezcizila do tří let ode dne jejich nabytí. Společnost SIGMA GROUP a.s. použije ke snížení základního kapitálu o částku 60.853.000,- Kč vlastní kmenové akcie v majetku společnosti, a to 60 kusů listinných kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, série A, pořadová čísla 1 až 60, o jmenovi té hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč a 8530 kusů listinných kmenových akcií společnosti, znějících na majitele, série B, pořadová čísla 17935 až 26464, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč. Společnost SIGMA GROUP a.s. použije vlastní kmenové akcie ke snížení základního kapitálu tak, že je zničí. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ve výši 60.853.000,- Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let uvedený v pasivech v rozvaze společnosti. Snížením základního kapitálu se zruší zvláštní rezervní fond vytvořený společností SIGMA GROUP a.s. podle ust. § 161d odst. 2 obchodního zákoníku ke krytí vlastních kmenových akcií v majetku společnosti použitých ke sníže ní základního kapitálu. do 15. 6. 2006 od 9. 12. 2005

Pohledávka oprávněného byla zaplacena. do 6. 11. 2003 od 6. 11. 2003

Usnesením Okresního soudu v Olomouci sp. zn. 46 Nc 5375/2003-5 ze dne 27.8.2003 bylo rozodnuto o nařízení exekuce proti povinnému Sigma Group a.s., se sídlem Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 253 75 407, k uspo kojení pohledávky oprávněného ŠKODA MACHINE TOOL s.r.o., se sídlem Plzeň, Tylova 57, PSČ 316 00, identifikační číslo 483 61 712. Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítko, Lindauerova 6, Plzeň. do 6. 11. 2003 od 8. 10. 2003

Na společnost SIGMA GROUP a.s. přešlo jako na jediného společníka jmění společností SIGMA ENERGOINŽENÝRING spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354833, SIGMA SLUŽBY spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354817, SIGMA MODELÁRNY spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354132, SIGMA MONTÁŽE spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354795, SIGMA SPOTŘEBNÍ ČERPADLA spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354205, SIGMA PRŮMYSLOVÁ ČERPADLA spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354868, SIGMA NÁŘADÍ spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25354809, SIGMA SLÉVÁRNY - SNK spol. s r.o., Lutín, ul. Jana Sigmunda č. 79, okres Olomouc, PSČ 783 50, identifikační číslo 25819267. Rozhodným dnem pro převod jmění je den 1. leden 2002. od 1. 10. 2002

Rozsah splacení základního jmění: Splaceno 100% (tj. 150.000.000,-Kč) do 21. 7. 2006 od 29. 1. 1998

Rozsah splacení zákl. jmění: Splaceno: 30% (t.j. 45.000.000,-Kč) do 29. 1. 1998 od 19. 6. 1997

Jediný akcionář: SEZOOZ GROUP a.s. Vsetín, Dolní náměstí č. 1356 IČO: 64609936 do 29. 1. 1998 od 19. 6. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 89 147 000 Kč

od 5. 8. 2014

Základní kapitál

vklad 89 147 000 Kč

do 5. 8. 2014 od 15. 6. 2006

Základní kapitál

vklad 150 000 000 Kč

do 15. 6. 2006 od 19. 6. 1997
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 15 od 5. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 14 od 5. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 147 000 Kč, počet: 1 od 5. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 15 do 5. 8. 2014 od 30. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 14 do 5. 8. 2014 od 30. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 147 000 Kč, počet: 1 do 5. 8. 2014 od 30. 10. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 15 do 30. 10. 2010 od 16. 5. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 14 do 30. 10. 2010 od 16. 5. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 147 000 Kč, počet: 1 do 30. 10. 2010 od 16. 5. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 86 do 16. 5. 2008 od 15. 6. 2006
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 31 470 do 16. 5. 2008 od 15. 6. 2006
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 146 do 15. 6. 2006 od 21. 8. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 40 000 do 15. 6. 2006 od 21. 8. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 1 500 000 do 21. 8. 2002 od 29. 1. 1998
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 150 000 do 29. 1. 1998 od 19. 6. 1997

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Jan Čapka

člen správní rady

První vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 25. 4. 2019

Malátova 212/21, Bystrovany, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Šimonovský

předseda správní rady

První vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 25. 4. 2019

vznik funkce: 29. 4. 2019

Stupkova 528/1d, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

JUDr. Milan Trnka

člen správní rady

První vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 25. 4. 2019

U Dolního mlýna 230, Třebechovice pod Orebem, 503 46, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  PR Bohemia s.r.o.

  U dolního mlýna 230, Třebechovice pod Orebem, 503 46

Historické vztahy

Ing. Milan Šimonovský

Statutární ředitel

První vztah: 19. 8. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 6. 8. 2019

Stupkova 528/1d, Olomouc, 779 00, Česká republika

JUDr. Milan Trnka

člen správní rady

První vztah: 19. 7. 2017 - Poslední vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 23. 6. 2017

zánik členství: 24. 4. 2019

U Dolního mlýna 230, Třebechovice pod Orebem, 503 46, Česká republika

Ing. Pavel John

člen správní rady

První vztah: 5. 8. 2014 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 5. 8. 2014

zánik členství: 23. 6. 2017

Západní 749/3, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Jan Čapka

člen správní rady

První vztah: 5. 8. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 5. 8. 2014

zánik členství: 24. 4. 2019

Malátova 212/21, Bystrovany, 779 00, Česká republika

Ing. Milan Šimonovský

předseda správní rady

První vztah: 5. 8. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 5. 8. 2014

zánik členství: 24. 4. 2019

vznik funkce: 5. 8. 2014

zánik funkce: 24. 4. 2019

Stupkova 528/1d, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Milan Šimonovský

statutární ředitel

První vztah: 5. 8. 2014 - Poslední vztah: 19. 8. 2019

vznik členství: 5. 8. 2014

zánik členství: 5. 8. 2019

vznik funkce: 5. 8. 2014

zánik funkce: 5. 8. 2019

Stupkova 528/1d, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Milan Šimonovský

předseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2012 - Poslední vztah: 5. 8. 2014

vznik členství: 22. 6. 2007

zánik členství: 5. 8. 2014

vznik funkce: 18. 5. 2012

zánik funkce: 5. 8. 2014

Stupkova 528/1d, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Pavel John

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 5. 8. 2014

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 5. 8. 2014

Západní 749/3, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Jan Čapka

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 5. 8. 2014

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 5. 8. 2014

Malátova 212/21, Bystrovany, 779 00, Česká republika

Ing. Milan Šimonovský

předseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2007 - Poslední vztah: 24. 5. 2012

vznik členství: 22. 6. 2007

vznik funkce: 22. 6. 2007

zánik funkce: 17. 5. 2012

Stupkova 528/1d, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Jan Čapka

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2006 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

vznik funkce: 24. 4. 2006

zánik funkce: 8. 6. 2010

Malátova 212/21, Bystrovany, 779 00, Česká republika

Ing. Pavel John

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2005 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

vznik členství: 24. 6. 2005

zánik členství: 8. 6. 2010

Západní 749/3, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Luboš Černohouz

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2005 - Poslední vztah: 14. 9. 2005

vznik členství: 25. 11. 2004

zánik členství: 24. 6. 2005

Peckova 10/14, Olomouc, Česká republika

Josef Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 14. 2. 2005

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 19. 11. 2004

Hviezdoslavova 133/24, Olomouc - Nemilany, Česká republika

Ing. Milan Šimonovský

předseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 21. 6. 2007

vznik funkce: 19. 6. 1997

zánik funkce: 21. 6. 2007

Stupkova 1D, Olomouc, 779 00, Česká republika

JUDr. Josef Krkoška

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2002 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

vznik členství: 10. 8. 2001

zánik členství: 21. 6. 2002

Černé 16, Brno, 635 00, Česká republika

Mgr. Jan Čapka

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2002 - Poslední vztah: 21. 7. 2006

vznik členství: 17. 4. 2001

zánik členství: 17. 4. 2006

Malátova 212/21, Bystrovany, 772 00, Česká republika

Vratislav Urbášek

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2000 - Poslední vztah: 8. 2. 2002

vznik členství: 19. 6. 1997

zánik členství: 17. 4. 2001

Kyselovská 416/36, Olomouc-Slavonín, Česká republika

Josef Pospíšil

člen představenstva

První vztah: 17. 11. 1998 - Poslední vztah: 8. 2. 2002

vznik členství: 11. 5. 1998

zánik členství: 10. 8. 2001

Hviezdoslavova č. 24, Nemilany, Česká republika

Ing. Vojtěch Mařák

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 6. 1997 - Poslední vztah: 17. 11. 1998

Obeciny VI/3600, Zlín, Česká republika

Vratislav Urbášek

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 1997 - Poslední vztah: 24. 7. 2000

Kmochova 13, Olomouc, Česká republika

Ing. Milan Šimonovský

předseda představenstva

První vztah: 19. 6. 1997 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

vznik členství: 19. 6. 1997

zánik členství: 19. 6. 2002

vznik funkce: 19. 6. 1997

Stupkova 1D, Olomouc, Česká republika

Společnost zastupuje předseda správní rady samostatně nebo alespoň dva členové správní rady společně.

od 21. 12. 2021

Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.

do 1. 1. 2021 od 5. 8. 2014

J e d n á n í : Jménem společnosti jednají vůči třetím osobám buď: a) společně všichni členové představenstva nebo b) samostatně předseda představenstva nebo c) samostatně člen představenstva písemně k tomu zmocněný všemi členy představenstva. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony je podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 5. 8. 2014 od 18. 8. 2004

Jménem společnosti jednají vůči třetím osobám buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva anebo člen představenstva písemně k tomu zmocněný všemi členy představenstva. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony je podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 18. 8. 2004 od 8. 2. 2002

Jménem společnosti jednají vůči třetím osobám buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva a podepisovat se bude tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 8. 2. 2002 od 19. 6. 1997

Dozorčí rada

Historické vztahy

Ing. Roman Bílek

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2013 - Poslední vztah: 5. 8. 2014

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 5. 8. 2014

vznik funkce: 9. 6. 2010

zánik funkce: 5. 8. 2014

Pod Skalkou 2135/37, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Kaláb

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2013

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 30. 7. 2013

Na Sídlišti 288, Lutín, 783 49, Česká republika

Zuzana Šimonovská

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2013 - Poslední vztah: 5. 8. 2014

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 5. 8. 2014

Na Skalce 941/13, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kaláb

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 16. 8. 2013

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 30. 7. 2013

Na Sídlišti 288, Lutín, 783 49, Česká republika

Ing. Roman Bílek

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 13. 9. 2013

vznik členství: 9. 6. 2010

zánik členství: 5. 8. 2014

vznik funkce: 9. 6. 2010

zánik funkce: 5. 8. 2014

Pod Skalkou 2135/37, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Leon Nogol

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 3. 2010 - Poslední vztah: 5. 8. 2014

vznik členství: 15. 3. 2010

zánik členství: 5. 8. 2014

Kmochova 36, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Roman Bílek

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2007 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 8. 6. 2010

vznik funkce: 7. 11. 2005

zánik funkce: 8. 6. 2010

Pod Skalkou 2135/37, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Kaláb

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 2005 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

vznik členství: 7. 11. 2005

zánik členství: 8. 6. 2010

Na Sídlišti 288, Lutín, 783 49, Česká republika

Leon Nogol

člen

První vztah: 14. 2. 2005 - Poslední vztah: 29. 3. 2010

vznik členství: 6. 12. 2004

zánik členství: 6. 12. 2009

Kmochova 36, Olomouc, Česká republika

Ing. Pavel John

člen

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 14. 9. 2005

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 24. 6. 2005

Západní 749/3, Olomouc - Neředín, 779 00, Česká republika

Ing. Roman Bílek

člen

První vztah: 21. 8. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

Anenská 31, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Leon Nogol

člen

První vztah: 4. 11. 1999 - Poslední vztah: 14. 2. 2005

vznik členství: 29. 9. 1999

zánik členství: 6. 12. 2004

Kmochova 36, Olomouc, Česká republika

Ing. Pavel Tichý

člen

První vztah: 17. 11. 1998 - Poslední vztah: 4. 11. 1999

Slatinice č. 264, Česká republika

Ing. Miroslav Kaláb

člen

První vztah: 17. 11. 1998 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

vznik členství: 11. 5. 1998

zánik členství: 21. 6. 2002

Lutín č. 288, Česká republika

Ing. Antonín Hájek

člen

První vztah: 17. 11. 1998 - Poslední vztah: 21. 8. 2002

vznik členství: 11. 5. 1998

zánik členství: 21. 6. 2002

Medlov č. 261, Česká republika

Ing. Petr Husička

člen

První vztah: 19. 6. 1997 - Poslední vztah: 17. 11. 1998

Družby 1431, Vsetín, Česká republika

Ing. Antonín Chládek

člen

První vztah: 19. 6. 1997 - Poslední vztah: 17. 11. 1998

E.F.Buriana 10, Olomouc, Česká republika

Roman Zubík

předseda

První vztah: 19. 6. 1997 - Poslední vztah: 17. 11. 1998

ul. 4. května 1220, Vsetín, Česká republika

Další vztahy firmy SPL Holding a.s.

3 fyzické osoby

Mgr. Jan Čapka

člen správní rady

První vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 25. 4. 2019

Malátova 212/21, Bystrovany, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Šimonovský

předseda správní rady

První vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 25. 4. 2019

vznik funkce: 29. 4. 2019

Stupkova 528/1d, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

JUDr. Milan Trnka

člen správní rady

První vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 25. 4. 2019

U Dolního mlýna 230, Třebechovice pod Orebem, 503 46, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  PR Bohemia s.r.o.

  U dolního mlýna 230, Třebechovice pod Orebem, 503 46

Historické vztahy

JUDr. Milan Trnka

člen správní rady

První vztah: 19. 7. 2017 - Poslední vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 23. 6. 2017

zánik členství: 24. 4. 2019

U Dolního mlýna 230, Třebechovice pod Orebem, 503 46, Česká republika

Ing. Pavel John

člen správní rady

První vztah: 5. 8. 2014 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 5. 8. 2014

zánik členství: 23. 6. 2017

Západní 749/3, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Pavel John

člen správní rady

První vztah: 5. 8. 2014 - Poslední vztah: 19. 7. 2017

vznik členství: 5. 8. 2014

zánik členství: 23. 6. 2017

Západní 749/3, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Jan Čapka

člen správní rady

První vztah: 5. 8. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 5. 8. 2014

zánik členství: 24. 4. 2019

Malátova 212/21, Bystrovany, 779 00, Česká republika

Ing. Milan Šimonovský

předseda správní rady

První vztah: 5. 8. 2014 - Poslední vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 5. 8. 2014

zánik členství: 24. 4. 2019

vznik funkce: 5. 8. 2014

zánik funkce: 24. 4. 2019

Stupkova 528/1d, Olomouc, 779 00, Česká republika

Akcionáři

TZ STONES MINING LIMITED

Spyrou Kyprianou 75, Kyperská republika, Limassol, Potamos Germasogeias, 4042

od 5. 8. 2014

TZ STONES MINING LIMITED IČ: 76243

Kyperská republika

do 5. 8. 2014 od 18. 5. 2011

SIGMA ENERGOINŽENÝRING spol. s r.o., IČ: 25354833

ul. Jana Sigmunda, Česká republika, Lutín, 783 50

do 14. 4. 1999 od 29. 1. 1998

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 6. 1997

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 8. 3. 2004
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 4. 2. 2004
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 16. 12. 2002
Pokrývačství, tesařství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 12. 2002
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 16. 12. 2002
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 12. 2002
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 12. 2002
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 6. 1998
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 6. 1998
Slévárenství, modelářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 6. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Projektování elektrických zařízení
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 6. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).