Hlavní navigace

ICZ a.s.

Firma ICZ a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4840, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 154 869 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25145444

Sídlo:

Na hřebenech II 1718/10, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 7. 1997

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

26300 Výroba komunikačních zařízení
43210 Elektrické instalace
46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
61900 Ostatní telekomunikační činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
62010 Programování
62020 Poradenství v oblasti informačních technologií
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
73120 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4840, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ICZ a.s. od 21. 7. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 21. 7. 1997

adresa

Na hřebenech II 1718/10
Praha 14000 od 5. 5. 2014

adresa

Na Hřebenech II 1718/10
Praha 4 14700 do 5. 5. 2014 od 1. 11. 2009

adresa

Hvězdova 1689/2a
Praha 4 14000 do 1. 11. 2009 od 3. 1. 2005

adresa

V Olšinách 2300/75
Praha 10 10097 do 3. 1. 2005 od 1. 11. 2000

adresa

Slunná 25
Praha 6 16200 do 1. 11. 2000 od 21. 7. 1997

Předmět podnikání

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 19. 11. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 11. 2009

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 19. 11. 2009

návrh, vývoj, prodej, instalace a servis diagnostického softwaru zdravotnických prostředků - výroba zdravotnických prostředků od 19. 11. 2009

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 19. 11. 2009 od 3. 7. 2007

poskytování poradenských služeb v oblasti informačních systémů do 19. 11. 2009 od 12. 5. 2004

projektová činnost v oblasti informačních systémů a systémová integrace do 19. 11. 2009 od 12. 5. 2004

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 19. 11. 2009 od 16. 7. 2003

montáž, opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení od 2. 9. 2002

poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob od 18. 7. 2002

vydavatelské a nakladatelské činnosti do 19. 11. 2009 od 18. 7. 2002

montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení do 19. 11. 2009 od 18. 7. 2002

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 19. 11. 2009 od 18. 7. 2002

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 19. 11. 2009 od 18. 7. 2002

projektování elektrických zařízení do 19. 11. 2009 od 18. 7. 2002

reklamní činnost a marketing do 19. 11. 2009 od 18. 7. 2002

grafické práce a kresličské práce do 19. 11. 2009 od 18. 7. 2002

překladatelská a tlumočnická činnost do 19. 11. 2009 od 18. 7. 2002

kopírovací práce do 19. 11. 2009 od 18. 7. 2002

poskytování poradenských služeb v oblasti informačních systémů projektová činnost v oblasti informačních systémů a systémová integrace do 12. 5. 2004 od 13. 12. 1999

automatizované zpracování dat do 12. 5. 2004 od 13. 12. 1999

poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) do 19. 11. 2009 od 13. 12. 1999

konzultační a poradenská činnost v oblasti informačních systémů do 19. 11. 2009 od 13. 12. 1999

pronájem informačních systémů do 19. 11. 2009 od 13. 12. 1999

organizování kurzů a seminářů do 19. 11. 2009 od 13. 12. 1999

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení do 19. 11. 2009 od 13. 12. 1999

činnost ekonomických a organizačních poradců do 16. 7. 2003 od 21. 7. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č. 455/1991 Sb.) do 19. 11. 2009 od 21. 7. 1997

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 19. 11. 2009 od 21. 7. 1997

Předmět činnosti

zajišťování veřejných komunikačních sítí od 30. 11. 2011

poskytování služeb elektronických komunikací od 30. 11. 2011

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 20. 12. 2018

Počet členů dozorčí rady: 3 od 5. 5. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 5. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 20. 12. 2018 od 5. 5. 2014

Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ICZ a.s., IČ 25145444, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1689/2a, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti EXPRIT spol. s r.o., IČ 40766268, se sídlem Praha 5, Drtinova 200/2 zapsa né v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 3386. od 30. 11. 2006

Valná hromada společnosti konaná dne 15.9.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: A. Základní kapitál společnosti ICZ a.s. se z původní výše 2,717.000,- Kč zvyšuje o částku ve výši 152,152.000,- Kč na nový základní kapitál ve výši 154,869.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 152152 ks kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,- Kč. B. Upisování akcií bude probíhat ve dvou kolech. V prvním kole mají dosavadní akcionáři přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon toho to přednostního práva je sídlo společnosti: Praha 4, Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 00. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí dva týdny a počne běžet dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku u této společnosti, ne však dříve než představenstvo tuto informaci o přednostním právu oznámí akcionářům, s tím, že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zv ýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. C. Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat všech 152152 ks kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,- Kč, a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní a kcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá podíl na jedné nové akcii o velikosti 2717/152152, s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. D. Všechny ty nové akcie, které nebudou upsány s využítm přednostního práva, budou ve druhém kole nabídnuty určitému zájemci - paní RNDr. Jitce Rosendorfové, narozené 6.3.1954, bytem Praha 9, Běchorská 1112/24, která je oprávněna je upsat peněžitým vklade m. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti: Praha 4, Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 00. Lhůta pro jejich úpis činí tři týdny a počne běžet následujícím dnem po dni marného uplynutí lhůty přednostního práva akcionářů k úpisu tě chto akcií. Počátek běhu této lhůty bude tomuto upisovateli oznámen doporučeným dopisem na jeho adresu s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání a kcií. Ti upisovatelé, kterým vznikne povinnost splatit emisní kurs upsaných akcií či jen jeho část v penězích jsou povinni toto splatiti na k tomu účelu zřízený účet společnosti číslo 35-2150010297/0100, a to nejpozději do čtrnáci dnů ode dne jejich úpisu . E. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatele - paní RNDr. Jitky Rosendorfové ( jako určitého zájemce a dosavadního akcionáře) a upisovatelů - pana Zdenka Jirkovce, pana Ing. Jiřího Orsága, paní Ing. Zdenky Kubíčkové, pana Ing. Petra Nováka a společnosti Raiffeisen ICZ ( Luxembourg) S.A. ( jako dosavadních akcionářů) proti případným pohledávkám na splacení emisního kursu tak, že emisní kurs upisovaných akcií může být tím kterým upisovatelem splacen započtením, a to vždy až do výše dá le uvedených pohledávek za společností, případný zbytek pak v penězích. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že návrh na její uzavření předloží společnost současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. U dosavadního akcionáře a určitého zájemc e paní RNDr. Jitky Rosendorfové se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 74,384.354,26 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce z 28.2.2002. U dosavadního akcionáře pana Zdenka Jirkovce se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 12,174.061,87 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002.. U dosavadního akcionáře pana Ing. Jiřího Orsága se jedná o pohledávku vůči společnosti v celk ové výši 11,884.501,57 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. U dosavadního akcionáře paní Ing. Zdenky Kubíčkové se jedná o pohledá vku vůči společnosti v celkové výši 227.082,29 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. U dosavadního akcionáře pana Ing. Petra Nováka se jedná o pohledávku vůči společnosti v celkové výši 165.668,67 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. U  dosavadního akcionáře společnosti Raiffeisen ICZ ( Luxembourg) S.A. se jedná o pohledávku vůči společnosti v celké výši 53,256.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a dodatku číslo 3 k rámcové smlouvě ze dne 25.3.2003. F. Valná hromada souhlasí se započtením dále uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti proti případným pohledávkám na splacení emisního kurzu upsaných akcií, a to: 1. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře a určitého zájemce paní RNDr. Jitky Rosendorfové vůči společnosti v celkové výši 74,384.354,26 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Mar inco AG ze smlouvy o půjčce ze 28.2.2002. 2. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře pana Zdenka Jirkovce vůči společnosti v celkové výši 12,174.061,87 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002, 3. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře pana Ing. Jiřího Orsága vůči společnosti v celkové výši 11,884.501,57 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31.7.2005 od postupitele Marinco AG ze smlouvy o půjč ce ze 28.2.2002. 4. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře paní Ing. Zdenky Kubíčkové vůči společnosti v celkové výši 227.082,29 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002, 5. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře pana Ing. Petra Nováka vůči společnosti v celkové výši 165.668,67 Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002. 6. peněžité pohledávky dosavadního akcionáře - společnosti Raiffeisen ICZ ( Luxembourg) S.A. vůči společnosti v celkové výši 53,256.000,- Kč z titulu smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2002 a dodatku číslo 3 k rámcové smlouvě ze dne 25.3.2003. do 24. 1. 2006 od 9. 11. 2005

Na základě sloučení přešlo na obchodní společnost společnost ICZ a.s., IČ 25145444, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 100 97, jako nástupnickou společnost jmění zanikající obchodní společnosti CD-FOTO BLER, spol.s r.o., IČ 62415263 , se sídlem Praha 1, Nové Město, Štěpánská 640/45, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 32015. od 29. 10. 2003

Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ICZ, a.s., IČ 25145444, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, jako nástupnická společnost, jmění zanikajících obchodních společností: - PRAGOSOFT, a.s., IČ 00460087, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 100 97, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 65 - D-data, společnost s ručením omezeným, IČ 48029751, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 100 97, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 14656. od 2. 9. 2002

Akcionář, který má v úmyslu převést jednu nebo více svých akcií na třetí osobu, je povinen takové akcie nejprve nabídnout k odkoupení ostatním akcionářům. Nabídka k odkoupení akcií musí být učiněna formou doporučeného dopisu adresovaného představenstvu společnosti a ostatním akcionářům společnosti a musí obsahovat základní údaje o akcionáři, který nabídku činí, včetně počtu nabízených akcií, základní údaje o třetí osobě ( jméno a příjmení/fyzická osoba/ nebo obchodní firma /právnická osoba/, rodné číslo resp. IČ, bydlistě resp. sídlo), které mají být akcie nabídnuty, určení ceny, za kterou mají být akcie převedeny, musí být datována a podepsána. Akcionáři mají předkupní právo v poměru výše jejich akciových podílů na základním kapitálu společnosti. Akcionář může uplatnit své předkupní právo ve lhůtě 30 pracovních dnů po obdržení oznámení o úmyslu převádějícího akcionáře, a to doporučeným dopisem, zaslaným představenstvu společnosti a akcionáři, který nabídku k odkoupení akcií učinil. Pokud některý akcionář představenstvu oznámí, že své právo neuplatní, přechází jeho předkupní právo na ostatní akcionáře v poměru výše jejich akciových podílů a představenstvo o tom zbývající akcionáře písemně doporučeným dopisem vyrozumí do 10 dnů ode dne obdržení oznámení o neuplatnění předkupního práva. Zbývající akcionáři mohou uplatnit své dodatečné předkupní právo ve lhůtě 30 pracovních dnů po obdržení oznámení o dodatečném předkupním právu od představenstva, a to doporučeným dopisem, zaslaným představenstvu společnosti a akcionáři, který nabídku k odkoupení akcií učinil. Převádějící akcionář a akcionáři, kteří uplatnili své předkupní právo v rámci jedné nebo obou výše uvedených lhůt, spolu uzavřou smlouvu o převodu akcií a převádějící akcionář převede své akcie v odpovídajícím počtu na tyto akcionáře za cenu odpovídající ceně uvedené v nabídce k odkoupení akcií do 15 dnů od uplynutí obou lhůt pro uplatnění předkupního práva ostatních společníků. Převádějící akcionář je oprávněn převést akcie, k nímž žádný z ostatních akcionářů neuplatnil předkupní právo v rámci výše uvedných lhůt, po uplynutí obou těchto lhůt, na osobu uvedenou v nabídce na odkoupení akcií, za předpokladu, že a) cena za převod akcií odpovídá ceně uvedené v nabídce k odkoupení akcií, a b) takovýto převod se uskuteční do 30 dnů od uplynutí obou lhůt pro uplatnění předkupního práva ostatních společníků, a c) budou dodrženy další povinnosti, týkající se převodů akcií společnosti, vyplývající z těchto stanov. Akcionář, který má v úmyslu převést alespoň 30% svých akcií na třetí osobu a žádný z ostatních akcionářů nevyužije svého přednostního práva dle odst. 1) výše, je převádějící akcionář povinen nejprve zajistit, aby ostatní akcionáři měli možnost převést stejnou poměrnou část svých akcií, jako je poměrná část akcií převáděná převádějícím akcionářem, na tuto třetí osobu za stejných podmínek jako převádějící akcionář. Pokud tato třetí osoba nepřistoupí na odkoupení veškerých takto nabízených akcií ostatních akcionářů, počet akcií, které bude oprávněn převést převádějící akcionář, bude snížen tak, aby odpovídal poměrné části nabízených akcií všech ostatních akcionářů. Omezení uvedená výše se nevztahují na převody akcií mezi akcionářem a osobou přimo či nepřímo ovládanou tímto akcionářem, nebo přímo nebo nepřímo ovládající tohoto akcionáře nebo pod společnou kontrolou s tímto akcionářem, jakož i na převody akcií mezi akcionáři-fyzickými osobami a jejich osobami blízkými. do 27. 9. 2007 od 18. 7. 2002

Valná hromada společnosti konaná dne 7.12.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 1.000.000,- Kč o částku ve výši 1.717.000,- Kč na částku 2.717.000,- Kč, peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku. Valná hromada společnosti rozhoduje, že upsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno takto: a) Zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 1.000.000,- Kč bude upsáno stávajícími akcionáři společnosti s využitím jejich přednostního práva. b) Zvýšení základního kapitálu společnosti očástku 717.000,- Kč bude upsáno na základě rozhodnutí valné hronmad o omezení přednostního práva stávajících akcionářů společnosti Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A., se sídlem 33, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registrované v Lucembursku pod číslem 78.682. Akcie budou společnosti Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A. upsány smlouvou o upsání akcií. Všechny nové akcie emitované na zvýšení základního kapitálu společnosti budou akcie kmenové, na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, o celkovém počtu 1.717 kusů nových akcií. Nové akcie upisované s využitím přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, tj. v Praze 10, V Olšinách 2300/75, ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění informace o uplatnění přednostního práva k úpisu akcií představenstvem dle § 204a odst. (2) Obchodního zákoníku po zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz nových akcií při využití přednostního práva bude roven jmenovité hodnotě akcie, tj. 1.000,- Kč za jednu akcii. Počet nových akcií upisovaných každým akcionářem s využitím přednostního práva bude tedy roven počtu akcií držených daným akcionářem.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva a nebudou nabídnuty zájemcům, vybraným představenstvem společnosti, ve lhůtě 15 dnů ode dne, následujícím po posledním dnu lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva, s tím, že určitý zájemce nebo určití zájemci vybraní představenstvem budou moci upsat akcie za stejných podmínek jak uvedeno výše ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení nabídky od představenstva. Ve vztahu k akciím, které nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou nabídnuty společnosti Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A., představenstvo společnosti zašle společnosti Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A. návrh smlouvy o úpisu akcií nejpozději do 14 dnů ode dne pravomocného usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti. Lhůta pro úpis těchto akcií, tj. přijetí návrhu smlouvy o úpisu akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií společností Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A.. Představenstvo se pověřuje určením emisního kurzu nových akcií upisovaných společností Raiffeisen VP (Luxembourg) S.A. s tím, že minimální výše emisního kurzu takto upisovaných akcií bude desetinásobek jmenovité hodnoty takto upisovaných akcií. Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií ve lhůtě 30 dnů ode dne úpisu na následující, za tím účelem zřízený zvláštní bankovní účet číslo 19-277 246 0217/0100. do 27. 3. 2002 od 6. 2. 2002

Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ICZ a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75 jako nástupnická společnost jmění zanikajících obchodních společností: - ICZ finance a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, IČ: 25147234 - Internet servis, a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, IČ: 63078694 - DECROS holding a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, IČ: 25685988 - Bler Media a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300, IČ: 25667165 - ComeOne, a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, IČ: 25847872 - Koncept CZ, a.s., se sídlem Tursko 142, IČ: 00564338 - Pro Info, spol. s r.o., se sídlem Opava, Olbrichova 689/13, IČ: 47977124 - C 3 společnost s ručením omezeným, se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, IČ: 64943615 - DECROS spol. s r.o., se sídlem České Budějovice, J.Š.Baara 40, IČ: 14499894 - INTERVIEW CZ, s.r.o., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, IČ: 25847791 - SOFTWAROVÉ APLIKACE A SYSTÉMY s.r.o., se sídlem Praha 10, V Olšinách 75/2300, IČ: 60470658 - AMIS Brno, spol. s r.o., se sídlem Brno, Hněvkovského 65, IČ: 47900041 - ICOS Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75, IČ: 49356917 - ADVANCED MEDICAL INFORMATION SYSTEMS, a.s., se sídlem Brno, Hněvkovského 65, IČ: 63490552 od 3. 12. 2001

základní jmění 1000000,-Kč splaceno od 21. 7. 1997

akcie v listinné podobě do 6. 2. 2002 od 21. 7. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 154 869 000 Kč

od 24. 1. 2006

Základní kapitál

vklad 2 717 000 Kč

do 24. 1. 2006 od 27. 3. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 27. 3. 2002 od 21. 7. 1997
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 154 869 od 9. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 154 869 do 9. 9. 2016 od 27. 9. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 154 869 do 27. 9. 2007 od 24. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 717 do 24. 1. 2006 od 27. 3. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 27. 3. 2002 od 6. 2. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 6. 2. 2002 od 11. 3. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 50 000 Kč, počet: 20 do 11. 3. 1998 od 21. 7. 1997

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Zdenek Jirkovec

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2018

vznik členství: 20. 12. 2018

vznik funkce: 20. 12. 2018

Dolnomlýnská 1545/9, Praha, 148 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  ICZ Holding a.s.

  Na hřebenech II 1718/10, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • člen dozorčí rady

  Pivovar SPOJOVNA, a.s.

  U Kunratického lesa 1801, Praha Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00

Jan Müller

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2018

vznik členství: 20. 12. 2018

vznik funkce: 20. 12. 2018

U Albrechtova vrchu 1148/22, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  ICZ Holding a.s.

  Na hřebenech II 1718/10, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Jiří Němec

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2018

vznik členství: 28. 2. 2017

Talichova 2055/1, Praha, 169 00, Česká republika

Historické vztahy

Dana Smrčková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2014 - Poslední vztah: 20. 12. 2018

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 20. 12. 2018

zánik funkce: 20. 12. 2018

K nádraží 331/22, Praha, 190 15, Česká republika

Jan Müller

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 5. 2014 - Poslední vztah: 20. 12. 2018

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 20. 12. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2014

zánik funkce: 20. 12. 2018

U Albrechtova vrchu 1148/22, Praha, 155 00, Česká republika

Jan Müller

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2014 - Poslední vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 1. 1. 2014

U Albrechtova vrchu 1148/22, Praha 5, 155 00, Česká republika

Jiří Němec CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2012 - Poslední vztah: 14. 12. 2018

vznik členství: 28. 2. 2012

zánik členství: 27. 2. 2017

Talichova 2055/1, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Petr Majer

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2012 - Poslední vztah: 7. 1. 2014

vznik členství: 27. 2. 2012

zánik členství: 9. 12. 2013

vznik funkce: 29. 2. 2012

zánik funkce: 9. 12. 2013

V Dolině 1156/4, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Edita Lacková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2012 - Poslední vztah: 5. 5. 2014

vznik členství: 28. 2. 2012

zánik členství: 31. 3. 2014

Kuttelwascherova 922/3, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Edita Lacková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2008 - Poslední vztah: 14. 3. 2012

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 28. 2. 2012

Kuttelwascherova 922/3, Praha 9, 198 00, Česká republika

RNDr. Josef Černý

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik členství: 12. 2. 2007

zánik členství: 1. 7. 2008

vznik funkce: 23. 3. 2007

zánik funkce: 1. 7. 2008

Špitálská 8, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Petr Majer

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2007 - Poslední vztah: 14. 3. 2012

vznik členství: 5. 3. 2007

zánik členství: 27. 2. 2012

vznik funkce: 23. 3. 2007

zánik funkce: 27. 2. 2012

V Dolině 1156/4, Praha 10, 101 00, Česká republika

Rastislav Brabec

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik členství: 12. 2. 2007

zánik členství: 1. 7. 2008

Vysoké Tatry 118, 062 01, Slovenská republika

Anton Forint

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik členství: 12. 2. 2007

zánik členství: 1. 7. 2008

Martinečekova 6, Bratislava, 821 09, Slovenská republika

RNDr. Josef Černý

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 17. 5. 2007

vznik členství: 12. 2. 2007

Špitálská 8, Praha 9, 190 00, Česká republika

Jiří Němec CSc.

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 14. 3. 2012

vznik členství: 12. 2. 2007

zánik členství: 11. 2. 2012

Talichova 2055/1, Praha 6, 160 00, Česká republika

Dr. Hano Schatzmann

člen

První vztah: 11. 9. 2006 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik členství: 22. 6. 2006

zánik členství: 12. 2. 2007

Wallnerstrasse 4, A-1010 Vienna, Rakouská republika

Ing. Petr Majer

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2006 - Poslední vztah: 17. 5. 2007

vznik členství: 25. 2. 2002

zánik členství: 5. 3. 2007

vznik funkce: 26. 4. 2006

zánik funkce: 5. 3. 2007

V Dolině 1156/4, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ladislav Svoboda

člen

První vztah: 3. 5. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik členství: 10. 3. 2005

zánik členství: 1. 7. 2008

Šmeralova 798, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Dr. István Lakos

člen

První vztah: 22. 11. 2005 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik členství: 15. 9. 2005

zánik členství: 12. 2. 2007

Tompa Mihály 23, Orosháza, 5 900, Maďarská republika

Dr. Viktória Zombory

člen

První vztah: 22. 11. 2005 - Poslední vztah: 11. 9. 2006

vznik členství: 15. 9. 2005

zánik členství: 22. 6. 2006

Disz ter 16, Budapešť, 1 014, Maďarská republika

Ladislav Svoboda

člen

První vztah: 18. 4. 2005 - Poslední vztah: 3. 5. 2006

vznik členství: 10. 3. 2005

Lobeček 27801, Kralupy nad Vltavou, Česká republika

Jiří Němec CSc.

člen

První vztah: 29. 10. 2003 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik členství: 4. 9. 2003

zánik členství: 12. 2. 2007

Talichova 2055/1, Praha 6, 160 00, Česká republika

RNDr. Josef Černý

místopředseda

První vztah: 5. 2. 2003 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik členství: 19. 12. 2002

zánik členství: 12. 2. 2007

vznik funkce: 19. 12. 2002

zánik funkce: 12. 2. 2007

Špitálská 8, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Petr Majer

člen

První vztah: 29. 7. 2002 - Poslední vztah: 3. 5. 2006

vznik členství: 25. 2. 2002

V Dolině 1156/4, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Kříž

místopředseda

První vztah: 29. 7. 2002 - Poslední vztah: 5. 2. 2003

vznik členství: 28. 2. 2002

zánik členství: 19. 12. 2002

vznik funkce: 26. 4. 2002

zánik funkce: 19. 12. 2002

Milady Horákové 96, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Kříž

místopředseda

První vztah: 18. 7. 2002 - Poslední vztah: 29. 7. 2002

vznik členství: 28. 2. 2002

vznik funkce: 28. 2. 2002

Milady Horákové 96, Praha 7, 170 00, Česká republika

Dietmar Pokorny

člen

První vztah: 18. 7. 2002 - Poslední vztah: 22. 11. 2005

vznik členství: 28. 2. 2002

zánik členství: 15. 9. 2005

Promenadestrasse 8, 1220 Vienna, Rakouská republika

Ing. Petr Majer

člen

První vztah: 18. 7. 2002 - Poslední vztah: 29. 7. 2002

vznik členství: 28. 2. 2002

V Dolině 1156/4, Praha 10, 101 00, Česká republika

Mag. Witold Szymanski

předseda

První vztah: 18. 7. 2002 - Poslední vztah: 22. 11. 2005

vznik členství: 28. 2. 2002

zánik členství: 15. 9. 2005

vznik funkce: 26. 4. 2002

zánik funkce: 15. 9. 2005

Kientalgasse 10, 2371 Hinterbrühl, Rakouská republika

Petra Mansfeldová

člen

První vztah: 18. 7. 2002 - Poslední vztah: 29. 10. 2003

vznik členství: 28. 2. 2002

zánik členství: 4. 9. 2003

Tomkova 3167/4, Praha 5, 150 00, Česká republika

RNDr. Vlasta Jošková

člen

První vztah: 18. 7. 2001 - Poslední vztah: 18. 4. 2005

zánik členství: 14. 1. 2005

vznik funkce: 20. 3. 2001

Bazovského 1229, Praha 6, 160 00, Česká republika

Zdenek Jirkovec

člen

První vztah: 19. 6. 2000 - Poslední vztah: 18. 7. 2002

vznik členství: 26. 3. 2001

zánik členství: 28. 2. 2002

vznik funkce: 26. 3. 2001

Žatecká 55/14, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Jiří Orság CSc.

člen

První vztah: 19. 6. 2000 - Poslední vztah: 18. 7. 2001

Šmolíkova 906, Praha 6, 161 00, Česká republika

JUDr. Tomáš Sokol

člen

První vztah: 21. 7. 1997 - Poslední vztah: 19. 6. 2000

Poštovní 214, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Zdenka Kubíčková

člen

První vztah: 21. 7. 1997 - Poslední vztah: 18. 7. 2002

vznik členství: 26. 3. 2001

zánik členství: 28. 2. 2002

vznik funkce: 26. 3. 2001

Kpt. Stránského 977, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Jiří Trávníček

člen

První vztah: 21. 7. 1997 - Poslední vztah: 19. 6. 2000

Náchodská 646, Praha 9, 193 00, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Bohuslav Cempírek

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2018

vznik členství: 1. 7. 2018

vznik funkce: 1. 7. 2018

náměstí Bratří Synků 400/12, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Zdenek Jirkovec

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2018 - Poslední vztah: 20. 12. 2018

vznik členství: 22. 6. 2016

zánik členství: 20. 12. 2018

zánik funkce: 20. 12. 2018

Dolnomlýnská 1545/9, Praha, 148 00, Česká republika

Bohuslav Cempírek

předseda představenstva

První vztah: 30. 3. 2018 - Poslední vztah: 14. 12. 2018

vznik členství: 1. 7. 2013

zánik členství: 30. 6. 2018

vznik funkce: 1. 7. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2018

náměstí Bratří Synků 400/12, Praha, 140 00, Česká republika

Bohuslav Cempírek

předseda představenstva

První vztah: 7. 1. 2014 - Poslední vztah: 30. 3. 2018

vznik členství: 1. 7. 2013

vznik funkce: 1. 7. 2013

K Potoku 591, Hovorčovice, 250 64, Česká republika

Bohuslav Cempírek

předseda představenstva

První vztah: 7. 1. 2014 - Poslední vztah: 30. 3. 2018

vznik členství: 1. 7. 2013

vznik funkce: 1. 7. 2013

K Potoku 591, Hovorčovice, 250 64, Česká republika

Michaela Kovářová

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2014 - Poslední vztah: 20. 12. 2018

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 20. 12. 2018

zánik funkce: 20. 12. 2018

Jagellonská 1473/27, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Jiří Votruba

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 7. 1. 2014

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 30. 9. 2013

V Chobotě 1884/28, Říčany, 251 01, Česká republika

Zdenek Jirkovec

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 14. 12. 2018

vznik členství: 22. 6. 2011

zánik členství: 21. 6. 2016

Dolnomlýnská 1545/9, Praha, 148 00, Česká republika

Zdenek Jirkovec

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2011 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 22. 6. 2011

Proutěná 415/31, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Jiří Votruba

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 1. 10. 2008

zánik členství: 30. 9. 2013

V Chobotě 1884/28, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Bohuslav Cempírek

předseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2008 - Poslední vztah: 7. 1. 2014

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 1. 7. 2013

vznik funkce: 1. 7. 2008

zánik funkce: 1. 7. 2013

K Potoku 591, Hovorčovice, 250 64, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  ICZ Invest a.s.

  Na hřebenech II 1718/10, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Ilona Machová

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2011

vznik členství: 1. 7. 2008

zánik členství: 22. 6. 2011

U Děkanky 1646/8, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Bohumil Cempírek

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2008 - Poslední vztah: 14. 7. 2008

vznik členství: 1. 7. 2008

vznik funkce: 1. 7. 2008

K Potoku 591, Hovorčovice, 250 64, Česká republika

Ing. Pavel Šubrt

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 20. 10. 2008

vznik členství: 12. 2. 2007

zánik funkce: 30. 9. 2008

Pod Lečí 602, Praha 5, 155 31, Česká republika

Dorian Macovei

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik členství: 12. 2. 2007

zánik členství: 1. 7. 2008

Cernauti 5, Bukurest, Rumunsko

Parham Pouladdej

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik členství: 12. 2. 2007

zánik členství: 1. 7. 2008

MA 02493, 355 Wellesley, Weston 5, Spojené státy americké

Zdenek Jirkovec

Předseda

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik členství: 12. 2. 2007

zánik členství: 1. 7. 2008

vznik funkce: 13. 2. 2007

zánik funkce: 1. 7. 2008

Proutěná 415/31, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jan Müller

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik členství: 12. 2. 2007

U Albrechtova vrchu 1148, Praha 5, 150 00, Česká republika

Erika Thaler

člen

První vztah: 22. 11. 2005 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik členství: 15. 9. 2005

zánik členství: 12. 2. 2007

Staudgasse 18/13, Vídeň, 1 180, Rakouská republika

Constantin Liechtenstein

člen

První vztah: 6. 9. 2004 - Poslední vztah: 22. 11. 2005

vznik členství: 23. 6. 2004

zánik členství: 15. 9. 2005

Liechtensteinstrasse 8/5, A-1019 Vídeň, Rakouská republika

Ing. Pavel Šubrt

člen

První vztah: 12. 5. 2004 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik členství: 28. 2. 2002

zánik členství: 12. 2. 2007

Pod Lečí 602, Praha 5, 155 31, Česká republika

Zdenek Jirkovec

předseda

První vztah: 19. 5. 2003 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik členství: 28. 2. 2002

zánik členství: 12. 2. 2007

vznik funkce: 29. 4. 2003

zánik funkce: 12. 2. 2007

Proutěná 415/31, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jan Müller

člen

První vztah: 19. 5. 2003 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik členství: 29. 4. 2003

zánik členství: 12. 2. 2007

U Albrechtova vrchu 1148, Praha 5, 150 00, Česká republika

Zdenek Jirkovec

člen

První vztah: 29. 7. 2002 - Poslední vztah: 19. 5. 2003

vznik členství: 28. 2. 2002

Proutěná 415/31, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Martina Rošková

člen

První vztah: 18. 7. 2002 - Poslední vztah: 6. 9. 2004

vznik členství: 28. 2. 2002

zánik členství: 23. 6. 2004

Dvouletky 2836/369, Praha 10, 100 00, Česká republika

Zdenek Jirkovec

člen

První vztah: 18. 7. 2002 - Poslední vztah: 29. 7. 2002

vznik členství: 28. 2. 2002

Proutěná 415/31, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Pavel Šubrt

člen

První vztah: 18. 7. 2002 - Poslední vztah: 12. 5. 2004

vznik členství: 28. 2. 2002

Zálesí 3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Rolf Theuer

místopředseda

První vztah: 18. 7. 2002 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik členství: 28. 2. 2002

zánik členství: 12. 2. 2007

vznik funkce: 26. 4. 2002

zánik funkce: 12. 2. 2007

trvale bytem: 3002 Purkersdorf, Suessfeldstrasse 15, Rakouská republika do 5. 3. 2007 od 18. 7. 2002

Papírenská 43, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Jiří Němec CSc.

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2001 - Poslední vztah: 18. 7. 2002

vznik členství: 26. 3. 2001

zánik členství: 28. 2. 2002

vznik funkce: 26. 3. 2001

Talichova 2055/1, Praha 6, 162 00, Česká republika

Vojtěch Mužík

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2000 - Poslední vztah: 18. 7. 2002

vznik členství: 26. 3. 2001

zánik členství: 28. 2. 2002

vznik funkce: 26. 3. 2001

U družstva Práce 88, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jiří Němec CSc.

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2000 - Poslední vztah: 18. 7. 2001

Čílova 275/15, Praha 6, 162 00, Česká republika

JUDr. Hana Hýžďalová

člen

První vztah: 21. 7. 1997 - Poslední vztah: 19. 6. 2000

Na bačálkách 1434, Praha 9, 193 00, Česká republika

Pavel Kohout

člen

První vztah: 21. 7. 1997 - Poslední vztah: 19. 6. 2000

Domkovská 1896, Praha 9, 193 00, Česká republika

ing. Petr Novák

předseda

První vztah: 21. 7. 1997 - Poslední vztah: 19. 5. 2003

zánik členství: 29. 4. 2003

vznik funkce: 26. 3. 2001

zánik funkce: 29. 4. 2003

Podjavorinské 1601, Praha 4, 149 00, Česká republika

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

od 21. 7. 1997

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Dorian Macovei

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik členství: 12. 2. 2007

zánik členství: 1. 7. 2008

Cernauti 5, Bukurest, Rumunsko

Parham Pouladdej

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik členství: 12. 2. 2007

zánik členství: 1. 7. 2008

MA 02493, 355 Wellesley, Weston 5, Spojené státy americké

Constantin Liechtenstein

člen

První vztah: 6. 9. 2004 - Poslední vztah: 22. 11. 2005

vznik členství: 23. 6. 2004

zánik členství: 15. 9. 2005

Liechtensteinstrasse 8/5, A-1019 Vídeň, Rakouská republika

Další vztahy firmy ICZ a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Michaela Kovářová

První vztah: 20. 12. 2018

Jagellonská 1473/27, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  SIKS a.s.

  Na hřebenech II 1718/10, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • člen dozorčí rady

  ICZ Invest a.s.

  Na hřebenech II 1718/10, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Historické vztahy

Bohuslav Cempírek

První vztah: 31. 7. 2006 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

K Potoku 591, Hovorčovice, 250 64, Česká republika

Manfred Joseph

První vztah: 6. 9. 2004 - Poslední vztah: 14. 2. 2006

Prokurista jedná za společnost v rozsahu § 14 odst. 1 obch. zák. a za společnost se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. do 14. 2. 2006 od 6. 9. 2004

Šibenička 727, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Akcionáři

ICZ N.V.

Strawinskylaan 403, Unit 2 WTC, Tower A, 4th floor, Nizozemské království, 1077XX Amsterdam

od 20. 2. 2015

ICZ N.V.-IČ: 34284333

Nizozemské království

do 20. 2. 2015 od 11. 7. 2008

ICZ N.V.

Naritaweg, Nizozemské království, 1043BS Asterdam

do 26. 11. 2007 od 26. 11. 2007

ICZ N.V.

Naritaweg, Nizozemské království, 1043BS Amsterdam

do 11. 7. 2008 od 26. 11. 2007

Agentura práce

Platnost

28. 3. 2017 - Neomezeně

Rozsah činnosti

Na území ČR

Předmět povolení
 • Občanům ČR
 • Občanům EU/EHP
Forma zprostředkování

Do zahraničí

Předmět povolení
 • Občanům ČR
 • Občanům EU/EHP
Forma zprostředkování
 • Vyhledávání zaměstnání
 • Poradenská a informační činnost

Druhy prací (profesí)

všechny druhy prací v oboru informační technologie

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 7. 1997

Živnosti

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 3. 6. 2002
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 24. 4. 2002
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 11. 1999
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 7. 1997

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).