Hlavní navigace

IMOBA, a.s.

Firma IMOBA, a.s., akciová společnost, vznikla dne 27. 10. 1999. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6203, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 8 398 726 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26124459

Sídlo:

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

27. 10. 1999

DIČ:

CZ26124459

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

4690 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4725 Maloobchod s nápoji
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
8559 Ostatní vzdělávání j. n.
931 Sportovní činnosti
9602 Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6203, Městský soud v Praze

Obchodní firma

IMOBA, a.s. od 1. 4. 2015

Obchodní firma

IMOBA, a.s. do 1. 4. 2015 od 27. 10. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 27. 10. 1999

adresa

Pyšelská 2327/2
Praha 14900 od 27. 12. 2016

adresa

Pyšelská 2327/2
Praha 4 14900 do 27. 12. 2016 od 6. 3. 2007

adresa

Roháčova č.p.1099 č.or.83
Praha 3 13000 do 6. 3. 2007 od 25. 4. 2002

adresa

Roháčova 83
Praha 3 do 25. 4. 2002 od 27. 10. 1999

Předmět podnikání

holičství, kadeřnictví od 27. 12. 2016

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 4. 7. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 9. 2013

hostinská činnost od 4. 9. 2013

kosmetické služby od 4. 9. 2013

pedikúra, manikúra od 4. 9. 2013

poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu od 4. 9. 2013

masérské, rekondiční a regenerační služby do 27. 12. 2016 od 4. 9. 2013

koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej do 4. 9. 2013 od 27. 10. 1999

pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb do 4. 9. 2013 od 27. 10. 1999

organizační a ekonomické poradenství do 4. 9. 2013 od 27. 10. 1999

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 22. 10. 2018, došlo ke sloučení, při kterém na společnost IMOBA, a.s., se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 26124459, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající sp olečnosti PANDA MEDIA, s.r.o., se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 04105028. od 1. 1. 2019

Základní kapitál společnosti IMOBA, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ: 14900, IČO: 26124459, se snižuje o částku 2.034.474.000,- Kč (slovy: dvě miliardy třicet čtyři milionů čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) ze stávající hodnoty z ákladního kapitálu ve výši 10.433.200.000,- Kč na novou hodnotu základního kapitálu ve výši 8.398.726.000,- Kč (slovy: osm miliard tři sta devadesát osm milionů sedm set dvacet šest tisíc korun českých). Důvodem ke snížení základního kapitálu společnosti je přebytek vlastních zdrojů, neboť podnikatelské aktivity společnosti nevyžadují tak vysoké úrovně základního kapitálu, které společnost má. Účelem snížení je uvolnění aktiv společnosti. Snížení základního kapitálu o částku 2.034.474.000,- Kč bude provedeno poměrným snížením jmenovitých hodnot všech kmenových akcií společnosti tak, že jmenovitá hodnota a) všech deseti kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000.000,- Kč se sníží na novou jmenovitou hodnotu ve výši 805.000.000,- Kč (slovy: osm set pět milionů korun českých) na jednu akcii, b) kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 433.200.000,- Kč se sníží na novou jmenovitou hodnotu ve výši 348.726.000,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc korun českých) na jednu akcii. Snížení jmenovité hodnoty akcií společnosti se provede výměnou dosavadních akcií společnosti za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Částka rovnající se částce snížení základního kapitálu Společnosti bude vyplacena akcionářům společnosti. Lhůta pro předložení akcií společnosti činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení výzvy k předložení akcií zaslané představenstvem Společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 1. 4. 2015 od 20. 10. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 4. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 27. 12. 2016 od 4. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 27. 12. 2016 od 4. 7. 2014

Došlo ke sloučení, při němž na společnost IMOBA, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti Farma Čapí hnízdo, a.s., IČO 62508873, se sídlem Olbramovice, Dvůr Semtín 1, PSČ 259 01. od 1. 6. 2014

Došlo ke sloučení, při němž na společnost IMOBA, a.s., jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnost Anděl Media Centrum, s.r.o., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČO 26750082. od 1. 1. 2014

Na obchodní společnost IMOBA, a.s. se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 261 24 459, jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem sloučení 1.1.2013, jmění společnosti RLRE Tau rus Property, s.r.o., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 27449939, jakožto společnosti zanikající. Nástupnická společnost je univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti. od 1. 9. 2013

Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti se zvyšuje základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 5.433.200.000,- Kč (slovy: pět miliard čtyři sta třicet tři miliony dvě stě tisíc korun česk ých) o částku 5.000.000.000,- Kč (slovy: pět miliard korun českých) na výslednou částku 10.433.200.000,- Kč (slovy: deset miliard čtyři sta třicet tři miliony dvě stě tisíc korun českých) a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku a b ez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním pěti kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účast nickými cennými papíry. Akcie jsou volně převoditelné. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákon íku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti A GROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ: 149 00, identifikační číslo 26185610, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626, kterému budou nabídnuty k úpisu všechny pět kusů nových kmenových listinný ch akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000.000,- Kč. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstv o je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti n a adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení alespoň 30 % peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu a lhůta pro doplacení peněžitého vkla du činí 2 roky ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účet u vedený u Komerční banky, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, číslo účtu 107-162550267/0100 do 13. 8. 2013 od 24. 7. 2013

Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti se zvyšuje základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 2.433.200.000,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta třicet tři miliony dvě stě tisíc korun čes kých) o částku 3.000.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy korun českých) na výslednou částku 5.433.200.000,- Kč (slovy: pět miliard čtyři sta třicet tři miliony dvě stě tisíc korun českých) a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku a be z možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním tří kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hod notě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Akcie jsou volně převoditelné. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 26185610, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626, kterému budou nabídnuty k úpisu všechny tři kusy nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých). Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu záje mci do čtrnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o za mítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení alespoň 30 % (třiceti procent) peněžitého vkladu činí šest (6) měsíců ode dne úpisu a lhůta pro doplacení peněžitého vkladu činí dva (2) roky ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účet vedený u Komer ční banky, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, číslo účtu 107-141370267/0100. do 12. 4. 2013 od 20. 3. 2013

Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti se zvyšuje základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 1.430.200.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta třicet milionů dvě stě tisc korun českýc h) o částku 1.000.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých) na výslednou částku 2.430.200.000,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta třicet milionů dvě stě tisc korun českých) a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možn osti úpisu nepeněžitým vkladem, vydáním deseti kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Akcie jsou volně převoditelné.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny.Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhle dem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal.Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti AGROFERT HOL DING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ: 14900, identifikační číslo 26185610, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626, kterému budou nabídnuty k úpisu všech deset kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000.000,- Kč. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do čtr nácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí ná vrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení alespoň 30 % peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu a lhůta pro doplacení peněžitého vkladu činí 2 roky ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účet u vedený u Komerční banky, a.s. Praha 1, Na P říkopě 33, číslo účtu 107-2837120257/0100. do 30. 8. 2012 od 24. 7. 2012

Na obchodní společnost IMOBA, a.s. se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 261 24 459, jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem sloučení 1.1.2011, jmění společnosti Nové Prů honice s.r.o. se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 247 24 998, jakožto společnosti zanikající. Nástupnická společnost je univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti. od 1. 10. 2011

Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti se základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, zvyšuje z dosavadní výše 833.200.000,- Kč (slovy: osm set třicet tři milionů dvě stě tisíc korun českých) o částku 6 00.000.000,- Kč (slovy: šest set milionů korun českých) na výslednou částku 1.433.200.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta třicet tři milionů dvě stě tisíc korun českých) a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním šesti kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cenný mi papíry. Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. - Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. - Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. - Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. - Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ: 149 00, identifikační číslo 26185610, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626, kterému budou nabídnuty k úpisu všech šest kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000.000,- Kč. - Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do č trnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900. - Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. - Lhůta pro splacení alespoň 30 % peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu a lhůta pro doplacení peněžitého vkladu činí 2 roky ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na účet u vedený u HSBC Bank plc. - pobočka Praha, Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1, číslo účtu 1139403108/8150. do 31. 8. 2010 od 3. 8. 2010

Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 538.200.000,- Kč (slovy: pět set třicet osm milionů dvě stě tisíc korun českých) o částku 295.000.000, - Kč (slovy: dvě stě devadesát pět milionů korun českých) na výslednou částku 833.200.000,- Kč (slovy: osm set třicet tři milionů dvě stě tisíc korun českých) a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitým i vklady, vydáním dvou kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000.000,- Kč, devíti kusy nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000.000,- Kč a pěti kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Převod akcií je podmíněn předchozím souhlas em představenstva společnosti. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. - Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. - Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. - Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ: 149 00, identifikační číslo 26185610, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626, kterému budou nabídnuty k úpisu všechny dva kusy nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000.000,- Kč, devět kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000.000,- Kč a pět kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000,- Kč. - Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do č trnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900. - Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. - Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude splacen výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203, odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2, písm. f) obchodního zákoníku - účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií. Byla schválena možnost započtení celku peněžitých pohledávek akcionáře a konkrétního zájemce společnosti AGROFERT HOLDING, a.s. (dále též jen "konkrétní zájemce") vůči společnosti proti pohledávce společnosti ve výši 295.000.000,- Kč na splacení emisního kursu ve výši 295.000.000,- Kč, a to: - smlouvy o půjčce uzavřené dne 6.8.2008, na jejímž základě byla poskytnuta půjčka ve výši 160.000.000,- Kč se splatností do 31. 3. 2009, - smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.10. 2009, na jejímž základě byla poskytnuta společnosti půjčka ve výši 135.000.000,- Kč se splatností do 31. 1. 2010. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 295.000.000,- Kč. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí 5 měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900. do 25. 6. 2010 od 11. 5. 2010

Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti se základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, zvyšuje z dosavadní výše 343.200.000,- kč o částku 195.000.000,- Kč na výslednou částku 538.200.000,- Kč a to peněži tým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním devatenácti kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000.000,- Kč a pěti kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Převod akcií je podmíněn předchozím souhlasem představenstva spo lečnosti. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchod. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svéh o přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchod. zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ 149 00, identifikační číslo 26185610, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626, kterému bude nabídnuto k úpisu všech devatenáct kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné kaž dé akcie 10.000.000,- Kč a pět kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000,- Kč. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do čt rnácti (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí n ávrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude splacen výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203, odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku - účet u banky, na který b ude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií. Možnost započtení celku penežitých pohledávek akcionáře AGROFERT HOLDING, a.s.(dále též je "konkrétní zájemce") vůči společnosti proti pohledávce společnosti ve výši 195.000.000,- Kč na splacení emisního kursu ve výši 195.000.000,- Kč, a to: smlouvy o úvěru uzavřené dne 15.2.2008, na jejímž základě byla poskytnuta půjčka ve výši 75.000.000,- Kč se splatností do 31.10.2008; smlouvy o úvěru uzavřené dne 1.4.2008, na jejímž základě byla poskytnuta p ůjčka ve výši 70.000.000,- Kč se splatností do 31.10.2008; smlouvy o půjčce uzavřené dne 26.6.2008, na jejímž základě byla poskytnuta půjčka ve výši 50.000.000,- kč se splatností do 30.9.2008. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 195.000.000,- Kč. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí 5 měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00. do 11. 2. 2009 od 22. 12. 2008

Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti se základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, zvyšuje z dosavadní výše 300.200.000,- Kč o částku 43.000.000,- Kč na výslednou částku 343,200,000,- Kč, a to peněžit ými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním 4 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000.000,- Kč a 3 kusů nových kmenových listinných akcií na jmén o o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickýmiá cennými papíry. Převod je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spoejdná zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 240 odst. 5 obch. zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti Fertagra SA, se sídlem 6300 Zug, Poststrasse 30, Švýácarská konfederace, z apsané v obchodním rejstříku Kantonu Zug, vložka číslo CH - 217.0.138.147 - 5, kterému budou nabídnuty k úpisu včechny 4 kusy nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 10.000.000,- Kč a 3 kusy nových kmenových listin ných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1000.000,- Kč. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konrétnímu zájemci do čtrnácit (14) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účinnost smlouvy bude vázá na na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adre se Praha 4, Pyšelská 2327/, PSČ 149 00. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započt ení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude splacen výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203, odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2, písm. f) obchod ního zákoníku - účet banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií. Připouští se možnost započtení celku peněžitých pohledávek akcionáře a konkrétního zájemce společnosti Fertagra SA vůči společnosti proti pohledávce společnos ti ve výši 43.000.000,- Kč na splacení emisního kursu ve výši 43.000.000,- Kč, a to: - smlouvy o půjčce uzavřené dne 11.9.2006, na jejímž základě byla poskytnuta půjčka ve výši 21.500.000,- Kč se splatností do 31.12.2006, - smlouvy o půjčce uzavřené dne 4 .10.2006, na jejímž zákkladě byla poskytnuta půjčka ve výši 1.500.000,- Kč se splatností do 31.12.2006, - smlouvy o půjčce uzavřené dne 7.11.2006, na jejímž základě byla poskytnuta společnosti půjčka ve výši 20.000.000,- Kč se splatností do 31.12.2006. Př edstavenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 43.000.000,- Kč. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření sm louvy o započtení pohledávky, činí 5 měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PS Č 149 00. do 13. 9. 2007 od 31. 7. 2007

Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 181.700.000,- Kč o částku118.500.000,- Kč na výslednou částku 300.200.000,- Kč, a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku, vydáním 118 kusů n ových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000,- Kč a 5 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovi té hodnotě. Akcie nebudou kótovanými účastnickými cennými papíry. Převod je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti Fertagra SA, se sídlem 6300 Zug, Poststrasse 30, Švýcarská konfederace, zapsané v obchodním rejstříku Kantonu Zug, vložka číslo CH-217.0.138.147-5, kterému bude nabídnu to k úpisu všech 118 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000,- Kč a 5 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000,- Kč. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne do-ručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do 7 dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Konkrétní zájemce je povinen splatit emisní kurs na za tímto účelem zvlášť zřízený účet společnosti vedený Komerční bankou, č.ú. 35-6407840287/0100. do 3. 5. 2006 od 16. 3. 2006

Základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje z dosavadní výše 95.000.000,- Kč o částku 86.700.000,- Kč na výslednou částku 181.700.000,- Kč, a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku, vydáním 86 kusů nov ých kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000,- Kč a 7 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou registrovanými účastnickými cennými papíry. Převod je podmíněn předchozím souhlasem představenstva společnosti. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obch. zákoníku. Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jedinému akcionáři, společnosti Fertagra SA, se sídlem 6300 Zug, Poststrasse 30, Švýcarská konfederace, zapsané v obchodním rejstříku Kantonu Zug, vložka číslo CH-217.0.138.147-5, kterému bude nabídnu to k úpisu všech 86 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000,- Kč a 7 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000,- Kč. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do 7 d nů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti. Emisní kurs každé akcie z takto upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Konkrétní zájemce je povinen splatit emisní kurs na za tímto účelem zvlášť zřízený účet společnosti vedený Komerční bankou, č.ú. 35-6407840287/0100. Připouští se možnost započtení pohledávek v jejich nominální hodnotě konkrétního zájemce společnosti Fertagra SA vůči společnosti v celkové výši 86.700.000,- Kč, a to: 1. v max. výši 8.700.000,- Kč z titulu nesplacené půjčky poskytnuté konkrétním zájemcem společnosti na základě smlouvy o půjčce ze dne 13.1.2004 o půjčení 300.000,- EUR, v aktuálním kurzu dle ČNB ke dni započtení 2. ve výši 13.000.000,- Kč z titulu nesplacené půjčky poskytnuté konkrétním zájemcem společnosti na základě smlouvy o půjčce ze dne 11.5.2005 3. ve výši 65.000.000,- Kč z titulu nesplacené půjčky poskytnuté konkrétním zájemcem společnosti na základě smlouvy o půjčce ze dne 2. 1.2005 proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 86.700.000,- Kč. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do 7 dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí 5 měsíců ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti. do 13. 2. 2006 od 18. 1. 2006

Z důvodů posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti rozhodl jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 20.000.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 95.000.000,- Kčs tím, že se nepřipouští upisování akcií n ad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a nepřipouští se upisovnání akcií nepeněžitými vklady. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to dvou set kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10 0.000,- Kč znějících na jméno. Všechny nově emitované akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele, a to jediného akcionáře společnosti Fertagra SA se sídlem Švýcarská federace, 6300 Zug, Poststrasse 30. Místo úpisu je sídlo společnosti, lhůta k úpiso vání je šedesát dnů a počíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýše ní základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem, zaslaným představenstvem společnosti akcionáři na adresu jeho sídla uvedenou v sezmanu akcionářů. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky vů či společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu, a to ve výši 20.000.000,- Kč. Všechny nově emintované akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil započtení části peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti ve výši 20.000.000,- Kč existující na základě smlouvy o půjčce ze dne 20.5.2003 uzavřené mezi akcionářem a společností, dle které b yla akcionářem společnosti půjčena částka 649.500,- EUR proti pohledávce na splacení 100% emisního kursu akcií ve výši 20.000.000,- Kč. Dohoda o započtení musí být uzavřena ve stejné lhůtě, jaká je stanovena pro upisování akcií, která činí šedesát dnů a počíná běžet dnem následujícím pro právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsá ním nových akcií do obchodního rejstříku, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionáři oznámen bez zbytečného odkladu doporučným dopisem, zaslaným představenstvem spole čnosti akcionáři na adresu jeho sídla, uvedeného v sezmanu akcionářů s tím, že současně bude představenstvem společnosti akcionáři předložen návrh na uzavření dohody o započtení a bude mu poskytnuta lhůta k vyjádření alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu . do 11. 12. 2003 od 20. 10. 2003

Z důvodu kapitálové stability a finanční situace společnosti rozhodl jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu společnosti o části 10.000.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 75.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, a to jednoho sta kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč znějících na jméno. Všechny nově emitované akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele, a to jediného stávajícího akcionáře společnosti Fertagra SA, dříve se sídlem Švýcarská konfederace, Fribourg, Avenue Beauregard 12,c/o Fiduciaire REVITAG SA, současným sídlem Švýcarská federace, 6300 Zug,Poststrasse 30. Místo úpisu je sídlo společnosti, lhůta k upisování je šedesát dnů a počíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem, zaslaným představenstvem společnosti akcionáři na adresu jeho sídla, uvedeného v seznamu akcionářů. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu, a to ve výši 9.900.000,-Kč. 1% emisního kursu ve výši 100.000,- Kč musí být připsáno na zvláštní účet společnosti u banky, který za tímto účelem společnost otevřela, vedený u Komerční banky, a.s., číslo účtu 51-0651060277/0100 do třiceti dnů od upsání akcií. Všechny nově emitované akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst.5 obchodního zákoníku. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schválil započtení peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti proti pohledávce na splacení 99 % emisního kursu ve výši 9.900.000,-Kč, a to pohledávky existující na základě smlouvy o půjčce ze dne 11.12.2000 uzavřené mezi akcionářem a společností, dle které byla akcionářem společnosti zapůjčena částka 9.900.000,-Kč, a to ve výši jistiny bez příslušenství. Dohoda o započtení musí být uzavřena ve stejné lhůtě, jaká je stanovena pro upisování akcií,která činí šedesát dnů a počíná běžet dnem následujícím po právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií do obchodního rejstříku,nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionáři oznámen bez zbytečného odkladu doporučeným dopisem, zaslaným představenstvem společnosti akcionáři na adresu jeho sídla, uvedeného v seznamu akcionářů s tím, že současně bude představenstvem společnosti akcionáři předložen návrh na na uzavření dohody o započtení a bude mu poskytnuta lhůta k vyjádření alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu. do 10. 3. 2003 od 11. 12. 2002

Z důvodu vytvoření finančních zdrojů pro investice jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti o 60.000.00,- Kč (slovy: šedesátmilionů korun českých) bez možnosti upisování nad tuto částku. Zvýšení základního jmění společnosti bude provedeno peněžitým vkladem ve výši 60.000.000,- Kč (slovy: šedesátmilionů korun českých) Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním a vydáním nových akcií, a to v počtu 600 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Emisní kurs nově vydaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Práva spojená s novými akciemi jsou stejná, jako práva spojená s akciemi, které společnost doposud vydala. Dosavadní akcie, jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota zůstávají beze změny. Zvýšení základního jmění bude provedeno s využitím přednostního práva dosavadního akcionáře, bez výzvy k upisování akcií. Lhůta k upisování akcií činí 14 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Lhůta ke splacení nejméně 65 % emisní kurs akcií činí 7 pracovních dnů ode dne jejich upsání. Zbytek emisního kursu je upisovatel povinen splatit do 31.1.2001. Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti. Číslo účtu pro splacení peněžního vkladu je 193193460217/0100. Akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty k úpisu na základě veřejné výzvy. Úpis proběhne v sídle společnosti ve lhůtě 20 dnů počínaje prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty pro využití přednostního práva k úpisu akcií. Číslo účtu pro splacení peněžního vkladu je 193193460217/0100. do 19. 4. 2000 od 20. 3. 2000

IMOBA a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti IMOBA spol.s r.o., IČO 61 46 72 86, která byla z obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze vymazána v důsledku přeměny na akciovou společnosti ke dni 27.10.1999. od 27. 10. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 8 398 726 000 Kč

od 1. 4. 2015

Základní kapitál

vklad 10 433 200 000 Kč

do 1. 4. 2015 od 13. 8. 2013

Základní kapitál

vklad 5 433 200 000 Kč

do 13. 8. 2013 od 12. 4. 2013

Základní kapitál

vklad 2 433 200 000 Kč

do 12. 4. 2013 od 11. 12. 2012

Základní kapitál

vklad 2 433 200 000 Kč

do 11. 12. 2012 od 30. 8. 2012

Základní kapitál

vklad 1 433 200 000 Kč

do 30. 8. 2012 od 9. 11. 2010

Základní kapitál

vklad 1 433 200 000 Kč

do 9. 11. 2010 od 5. 10. 2010

Základní kapitál

vklad 1 433 200 000 Kč

do 5. 10. 2010 od 31. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 833 200 000 Kč

do 31. 8. 2010 od 25. 6. 2010

Základní kapitál

vklad 538 200 000 Kč

do 25. 6. 2010 od 11. 2. 2009

Základní kapitál

vklad 343 200 000 Kč

do 11. 2. 2009 od 13. 9. 2007

Základní kapitál

vklad 300 200 000 Kč

do 13. 9. 2007 od 3. 5. 2006

Základní kapitál

vklad 181 700 000 Kč

do 3. 5. 2006 od 13. 2. 2006

Základní kapitál

vklad 95 000 000 Kč

do 13. 2. 2006 od 11. 12. 2003

Základní kapitál

vklad 75 000 000 Kč

do 11. 12. 2003 od 10. 3. 2003

Základní kapitál

vklad 65 000 000 Kč

do 10. 3. 2003 od 25. 4. 2002

Základní kapitál

vklad 65 000 000 Kč

do 25. 4. 2002 od 19. 4. 2000

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 19. 4. 2000 od 27. 10. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 805 000 000 Kč, počet: 10 od 27. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 348 726 000 Kč, počet: 1 od 27. 12. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 805 000 000 Kč, počet: 10 do 27. 12. 2016 od 1. 4. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 348 726 000 Kč, počet: 1 do 27. 12. 2016 od 1. 4. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 000 Kč, počet: 10 do 1. 4. 2015 od 4. 9. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 433 200 000 Kč, počet: 1 do 1. 4. 2015 od 4. 9. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 000 Kč, počet: 8 do 4. 9. 2013 od 13. 8. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 000 Kč, počet: 3 do 13. 8. 2013 od 12. 4. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 000 Kč, počet: 18 do 4. 9. 2013 od 30. 8. 2012
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 000 Kč, počet: 8 do 30. 8. 2012 od 31. 8. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 000 Kč, počet: 2 do 31. 8. 2010 od 25. 6. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 217 do 4. 9. 2013 od 25. 6. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 32 do 4. 9. 2013 od 25. 6. 2010
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 212 do 25. 6. 2010 od 11. 2. 2009
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 23 do 25. 6. 2010 od 11. 2. 2009
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 207 do 11. 2. 2009 od 13. 9. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 4 do 11. 2. 2009 od 13. 9. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 204 do 13. 9. 2007 od 3. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 962 do 4. 9. 2013 od 3. 5. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 86 do 3. 5. 2006 od 13. 2. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 957 do 3. 5. 2006 od 13. 2. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 950 do 13. 2. 2006 od 11. 12. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 750 do 11. 12. 2003 od 10. 3. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 650 do 10. 3. 2003 od 19. 4. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 50 do 19. 4. 2000 od 27. 10. 1999

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Blanka Rybová

Členka dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2019

vznik členství: 20. 1. 2019

Jižní 397, Psáry, 252 44, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Místopředseda dozorčí rady

  SynBiol, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

 • člen dozorčí rady

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

Ing. Jiří Haspeklo

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2016

vznik členství: 21. 12. 2016

vznik funkce: 21. 12. 2016

Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Libor Široký

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2016

vznik členství: 21. 12. 2016

vznik funkce: 21. 12. 2016

Dlouhá 167, Zdiby, 250 66, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Blanka Rybová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2014 - Poslední vztah: 30. 3. 2019

vznik členství: 20. 1. 2014

zánik členství: 20. 1. 2019

zánik funkce: 20. 1. 2019

Jižní 397, Psáry, 252 44, Česká republika

Mgr. Václav Knotek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2012 - Poslední vztah: 30. 1. 2014

vznik členství: 1. 4. 2012

Achátová 191/12, Praha 5, 153 00, Česká republika

Ing. Jiří Haspeklo

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2012 - Poslední vztah: 27. 12. 2016

vznik členství: 1. 4. 2012

zánik členství: 20. 12. 2016

vznik funkce: 3. 4. 2012

zánik funkce: 20. 12. 2016

Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou I, 294 71, Česká republika

JUDr. Libor Široký

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2012 - Poslední vztah: 27. 12. 2016

vznik členství: 1. 4. 2012

zánik členství: 20. 12. 2016

vznik funkce: 3. 4. 2012

zánik funkce: 20. 12. 2016

Dlouhá 167, Zdiby, 250 33, Česká republika

Ing. Jiří Haspeklo

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2007 - Poslední vztah: 21. 5. 2012

vznik členství: 1. 4. 2007

vznik funkce: 2. 4. 2007

Kochánky 2, 294 74, Česká republika

Mgr. Václav Knotek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2007 - Poslední vztah: 21. 5. 2012

vznik členství: 1. 4. 2007

Achátová 191/12, Praha 5, 153 00, Česká republika

JUDr. Libor Široký

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2007 - Poslední vztah: 21. 5. 2012

vznik členství: 1. 4. 2007

vznik funkce: 2. 4. 2007

Dlouhá 167, Zdiby, 250 33, Česká republika

JUDr. Miroslava Rybová

místopředseda

První vztah: 5. 2. 2003 - Poslední vztah: 25. 4. 2007

zánik členství: 31. 3. 2007

vznik funkce: 25. 6. 2002

zánik funkce: 31. 3. 2007

Pomořanská 472/2, Praha 8, Česká republika

Jitka Ružičová

místopředseda

První vztah: 20. 3. 2000 - Poslední vztah: 5. 2. 2003

vznik funkce: 27. 10. 1999

zánik funkce: 25. 6. 2002

Chabařovická 1331/5, Praha 8-Kobylisy, Česká republika

Ing. Aleš Zvolánek

člen

První vztah: 27. 10. 1999 - Poslední vztah: 25. 4. 2007

zánik členství: 31. 3. 2007

vznik funkce: 27. 10. 1999

Čacké 1510, Pardubice, 530 02, Česká republika

JUDr. Libor Široký

předseda

První vztah: 27. 10. 1999 - Poslední vztah: 25. 4. 2007

zánik členství: 31. 3. 2007

vznik funkce: 27. 10. 1999

zánik funkce: 31. 3. 2007

Jordana Jovkova 3260/19, Praha 4, Česká republika

Jitka Růžičková

místopředseda

První vztah: 27. 10. 1999 - Poslední vztah: 20. 3. 2000

Blatnická 8, Brno, 629 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Václav Knotek

Předseda představenstva

První vztah: 30. 3. 2019

vznik členství: 20. 1. 2019

vznik funkce: 21. 1. 2019

Achátová 191/12, Praha, 153 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Člen představenstva

  SynBiol, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

 • člen správní rady

  Nadace AGROFERT

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

František Šlingr

člen představenstva

První vztah: 29. 8. 2018

vznik členství: 1. 7. 2018

Na předevsi 684/1, Praha, 103 00, Česká republika

Ing. Petra Procházková

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 12. 2016

vznik členství: 21. 12. 2016

vznik funkce: 21. 12. 2016

Klausova 1421/40, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  AGABSY, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • Místopředseda představenstva

  SynBiol, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

 • předseda dozorčí rady

  AgroZZN, a.s.

  V Lubnici 2333, Rakovník, 269 01

 • člen představenstva

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

 • předseda dozorčí rady

  PENAM, a.s.

  Cejl 504/38, Brno, 602 00

 • jednatel

  AGFoundation, s.r.o.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • člen představenstva

  SYNVAK a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

Historické vztahy

Monika Babišová

člen představenstva

První vztah: 27. 12. 2016 - Poslední vztah: 29. 8. 2018

vznik členství: 21. 12. 2016

zánik členství: 24. 5. 2018

Františka Zemana 876, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Knotek

předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2014 - Poslední vztah: 30. 3. 2019

vznik členství: 20. 1. 2014

zánik členství: 20. 1. 2019

vznik funkce: 21. 1. 2014

zánik funkce: 20. 1. 2019

Achátová 191/12, Praha, 153 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Monika Babišová

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2012 - Poslední vztah: 27. 12. 2016

vznik členství: 1. 4. 2012

zánik členství: 20. 12. 2016

zánik funkce: 20. 12. 2016

Františka Zemana 876, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Andrej Babiš

předseda představenstva

První vztah: 21. 5. 2012 - Poslední vztah: 30. 1. 2014

vznik členství: 1. 4. 2012

vznik funkce: 2. 4. 2012

Františka Zemana 876, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petra Procházková

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 5. 2012 - Poslední vztah: 27. 12. 2016

vznik členství: 1. 4. 2012

zánik členství: 20. 12. 2016

vznik funkce: 2. 4. 2012

zánik funkce: 20. 12. 2016

Klausova 1421/40, Praha 5, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  PENAM, a.s.

  Cejl 504/38, Brno, 602 00

Monika Babišová

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2008 - Poslední vztah: 21. 5. 2012

vznik členství: 11. 6. 2008

Františka Zemana 876, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petra Procházková

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 8. 2008 - Poslední vztah: 21. 5. 2012

vznik členství: 1. 4. 2007

vznik funkce: 11. 6. 2008

Klausova 1421/40, Praha 5, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  PENAM, a.s.

  Cejl 504/38, Brno, 602 00

Ing. Andrej Babiš

předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2008 - Poslední vztah: 21. 5. 2012

vznik členství: 1. 4. 2007

vznik funkce: 2. 4. 2007

Františka Zemana 876, Průhonice, 252 43, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Adriana Bobeková

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2007 - Poslední vztah: 9. 4. 2008

vznik členství: 1. 4. 2007

zánik členství: 27. 2. 2008

vznik funkce: 2. 4. 2007

zánik funkce: 27. 2. 2008

Juraja Hronca 52, Bratislava, 841 02, Slovenská republika

Ing. Petra Procházková

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2007 - Poslední vztah: 14. 8. 2008

vznik členství: 1. 4. 2007

Klausova 1421/40, Praha 5, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  PENAM, a.s.

  Cejl 504/38, Brno, 602 00

Ing. Andrej Babiš

předseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2007 - Poslední vztah: 9. 4. 2008

vznik členství: 1. 4. 2007

vznik funkce: 2. 4. 2007

Sadová 577, Průhonice, 252 43, Česká republika

Adriana Babišová

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2007 - Poslední vztah: 6. 9. 2007

vznik členství: 1. 4. 2007

vznik funkce: 2. 4. 2007

Juraja Hronca 52, Bratislava, 841 02, Slovenská republika

Věra Knobová

člen

První vztah: 27. 10. 1999 - Poslední vztah: 25. 4. 2007

zánik členství: 31. 3. 2007

vznik funkce: 27. 10. 1999

Hnězdenská 557, Praha 8, Česká republika

Jan Platil

místopředseda

První vztah: 27. 10. 1999 - Poslední vztah: 25. 4. 2007

zánik členství: 31. 3. 2007

vznik funkce: 27. 10. 1999

zánik funkce: 31. 3. 2007

Litožnická 341, Běchovice, Česká republika

Ing. Jiří Haspeklo

předseda

První vztah: 27. 10. 1999 - Poslední vztah: 25. 4. 2007

zánik členství: 31. 3. 2007

vznik funkce: 27. 10. 1999

zánik funkce: 31. 3. 2007

Kochánky, Česká republika

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně všichni členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných účastnických podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

od 27. 12. 2016

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo b)společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, ve všech ostatních záležitostech, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně tři členové pře dstavenstva, nebo c)samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 27. 12. 2016 od 4. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti samostatně předsedou představenstva nebo společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvolen i, jednají společně alespoň tři členové představenstva. S orgánu státní správy či samosprávy jedná jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají jménem společnosti vždy všichn i členové představenstva společně. Jménem společnosti může také jednat jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 4. 7. 2014 od 14. 8. 2008

Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti samostatně předsedou představenstva nebo společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvolen i, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají jménem společnosti vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je uděl ena představenstvem. Jménem společnosti může také jednat jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávně ni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení.

do 14. 8. 2008 od 31. 7. 2007

Akciovou společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány a) samostatně předseda představenstva b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva c) samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen d) osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 OZ Podepisování se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis: a) samostatně předseda představenstva ve věcech při zajišťování provozu podniku a ve věcech soudního a správního řízení b) společně místopředseda představensva a jeden člen představenstva ve všech věcech při zajišťování provozu podniku a ve věcech soudního a správního řízení c) všichni členové představenstva ve věcech zcizování kapitálových účastí společnosti a jejich částí d) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Jestliže se pověření týká zcizování kapitálových účastí nebo jejich částí musí je podepsat všichni členové představenstva e) osoby, kterým byla představenstvem udělena prokura dle § 14 obchodního zákoníku f) osoby k tomu představenstvem zmocněné a to jen v rozsahu zmocnění

do 31. 7. 2007 od 27. 10. 1999

Další vztahy firmy IMOBA, a.s.

SynBiol, a.s.

První vztah: 30. 1. 2014

Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

AGROFERT, a.s.

První vztah: 14. 8. 2008 - Poslední vztah: 30. 1. 2014

Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

Akcionáři

SynBiol, a.s., IČ: 26014343

Pyšelská, Česká republika, Praha, 149 00

od 30. 1. 2014

AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610

Pyšelská, Česká republika, Praha 4, 149 00

do 30. 1. 2014 od 14. 8. 2008

Fertagra SA

Švýcarská konfederace

do 14. 8. 2008 od 5. 2. 2003

FERTAGRA SA

do 5. 2. 2003 od 20. 3. 2000

AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 25130072

Roháčova, Česká republika, Praha 3

do 20. 3. 2000 od 27. 10. 1999

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 12. 1999

Živnosti

Pekařství, cukrářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 6. 2. 2019
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 9. 1. 2019
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 24. 10. 2017
Holičství, kadeřnictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 6. 2016
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 2. 4. 2014
Kosmetické služby
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 6. 9. 2010
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 6. 9. 2010
Pedikúra, manikúra
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 6. 9. 2010
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 6. 9. 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Fotografické služby
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 12. 1999

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).