Hlavní navigace

INTI INVEST a.s.

Firma INTI INVEST a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6755, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26201330

Sídlo:

Křemencova 182/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 9. 2000

DIČ:

CZ26201330

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6755, Městský soud v Praze

Obchodní firma

INTI INVEST a.s. od 9. 10. 2002

Obchodní firma

PORTERES CONSULT a.s. do 9. 10. 2002 od 22. 9. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 22. 9. 2000

adresa

Křemencova 182/15
Praha 1 11000 od 13. 1. 2005

adresa

Ondříčkova 609/27
Praha 3 13000 do 13. 1. 2005 od 9. 10. 2002

adresa

Táboritská 23
Praha 3 13087 do 9. 10. 2002 od 22. 9. 2000

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 5. 2009

zprostředkování služeb do 13. 5. 2009 od 18. 4. 2003

realitní činnost do 13. 5. 2009 od 18. 4. 2003

správa a údržba nemovitostí do 13. 5. 2009 od 18. 4. 2003

pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb do 13. 5. 2009 od 22. 9. 2000

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 30. 6. 2016 od 2. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 30. 6. 2016 od 2. 7. 2014

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1 000 000,--Kč (jeden milión korun českých).Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. do 29. 1. 2003 od 20. 1. 2003

Základní kapitál společnosti se zvyšuje vydáním 10 (deseti) kusů nových kmenových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,--Kč (jedno sto tisíc k orun českých). do 29. 1. 2003 od 20. 1. 2003

Přednostní právo na upsání akcií může být ve stanovené lhůtě uvedené v odst. 4 vykonáno v sídle společnosti na adrese: Praha 3, Ondříčkova 609/27 v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin. do 29. 1. 2003 od 20. 1. 2003

Přednostní právo na upsání akcií může akcionář vykonat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) počínající prvým dnem následujícím po dni, v němž bude akcionářům doručena informace o přednostním právu, obsahující zákonem stanovené náležitosti; představenstvo je povinno písemnou informaci o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku doručit akcionářům, kteří mají přednostní právo na upsání nových akcií, proti potvrzení o převzetí nejpozději do 15 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; bude-li mít společnost jediného akcionáře, musí být přílohou informace návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy i náležitostí smlouvy i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. do 29. 1. 2003 od 20. 1. 2003

Počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií s využitím přednostního práva je představenstvo povinno písemně oznámit akcionářům, kteří mají přednostní právo na upsání nových akcií; písemné oznámení musí být těmto akcionářům doručeno proti potvrzení o převzetí nejméně 7 (sedm) dnů před počátkem lhůty. do 29. 1. 2003 od 20. 1. 2003

S využitím přednostního práva lze upsat celkem 10 (deset) kusů nových kmenových akcií, neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu, znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 100 000,--Kč (jedno sto tisíc korun českých). Na každou jednu stávající akcií o jmenovité hodnotě 100 000,--Kč lze s využitím přednostního práva upsat jednu novou akcii. Emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,--Kč (jedno sto tisíc korun českých). do 29. 1. 2003 od 20. 1. 2003

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to společnosti TANEX, PLASTY a.s., IČ: 13583808, se sídlem Jaroměř, Husova 249, PSČ: 551 01. Ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva(tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. do 29. 1. 2003 od 20. 1. 2003

Předem určený zájemce může akcie ve stanovené lhůtě uvedené v odst. 10 upsat v sídle společnosti adrese: Praha 3, Ondříčkova 609/27 v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin. do 29. 1. 2003 od 20. 1. 2003

K upsání akcií předem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. do 29. 1. 2003 od 20. 1. 2003

Bez využití přednostního práva může předem určený zájemce upsat akcie ve lhůtě 15 (patnácti dnů) počínající prvým dnem následujícím po dni, v němž mu bude doručena písemná informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. do 29. 1. 2003 od 20. 1. 2003

Informaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku je představenstvo společnosti povinno vypracovat a předem určenému zájemci doručit nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů od právní moci usnesení rejstříkového soudu jímž bude do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. do 29. 1. 2003 od 20. 1. 2003

Počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je představenstvo povinno oznámit předem určenému zájemci nejpozději 7(sedm) dnů po doručení informace o možnosti upsat akcie bez přednostního práva. do 29. 1. 2003 od 20. 1. 2003

Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (t.j 100% emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií na zvláštní účet společnosti číslo 787769930217/0100; založení za účelem splácení emisního kursu nových akcií. do 29. 1. 2003 od 20. 1. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 29. 1. 2003

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 29. 1. 2003 od 22. 9. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 2. 7. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 2. 7. 2014 od 29. 1. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 29. 1. 2003 od 22. 9. 2000

Statutární orgán

7 fyzických osob

ing. Karel Vávra

předseda

První vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 18. 3. 2016

vznik funkce: 18. 3. 2016

Na holém vrchu 2125/10, Praha, 143 00, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

Ing. Jana Kozáková

člen

První vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 18. 3. 2016

K Metelce 18/14, Hradec králové, 503 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Innomia a.s.

  Národní 980, Jaroměř, 551 01

 • člen dozorčí rady

  TP Holding, a.s.

  Křemencova 182/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Klára Szabóová

člen

První vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 18. 3. 2016

Ivana Olbrachta 1905, Nymburk, 288 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Karel Vávra

předseda

První vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 18. 3. 2016

vznik funkce: 18. 3. 2016

Vojtova 1965/29, Praha, 143 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Karel Vávra

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2015

vznik členství: 20. 12. 2010

vznik funkce: 20. 12. 2010

Vojtova 1965/29, Praha, 143 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Klára Szabóová

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2013

vznik členství: 20. 12. 2010

Ivana Olbrachta 1905, Nymburk, 288 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jana Kozáková

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2011

vznik funkce: 20. 12. 2010

K Metelce 18/14, Hradec králové, 503 11, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Innomia a.s.

  Národní 980, Jaroměř, 551 01

 • člen dozorčí rady

  TP Holding, a.s.

  Křemencova 182/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Historické vztahy

Ing. Karel Vávra

předseda

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 18. 3. 2016

vznik funkce: 18. 3. 2016

Vojtova 1965/29, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Karel Vávra

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2015 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 20. 12. 2010

zánik členství: 18. 3. 2016

vznik funkce: 20. 12. 2010

zánik funkce: 18. 3. 2016

Vojtova 1965/29, Praha, 143 00, Česká republika

Klára Szabóová

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2013 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 20. 12. 2010

zánik členství: 18. 3. 2016

Ivana Olbrachta 1905, Nymburk, 288 02, Česká republika

Ing. Karel Vávra

předseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 29. 6. 2015

vznik členství: 20. 12. 2010

vznik funkce: 20. 12. 2010

Vojtova 1965/29, Praha 4, 143 00, Česká republika

Klára Szabóová

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 4. 8. 2013

vznik členství: 20. 12. 2010

Jasmínová 2138, Nymburk, 288 02, Česká republika

Ing. Jana Kozáková

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

zánik členství: 18. 3. 2016

vznik funkce: 20. 12. 2010

K Metelce 18/14, Hradec králové, 503 11, Česká republika

Luboš Kymla

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik členství: 1. 9. 2006

zánik členství: 20. 12. 2010

Vinec 101, 293 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Vávra

předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2006 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik členství: 13. 3. 2006

zánik členství: 20. 12. 2010

vznik funkce: 14. 3. 2006

zánik funkce: 20. 12. 2010

Čimelická 958, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Jana Kozáková

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2006 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik funkce: 13. 3. 2006

zánik funkce: 20. 12. 2010

K Metelce 18/14, Hradec králové, 503 11, Česká republika

Jakub Herman

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2006 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik členství: 13. 3. 2006

zánik členství: 1. 9. 2006

Čimelická 958/3, Praha 4, 142 00, Česká republika

Jakub Herman

člen

První vztah: 9. 10. 2002 - Poslední vztah: 20. 6. 2006

zánik členství: 13. 3. 2006

vznik funkce: 3. 9. 2002

Čimelická 958/3, Praha 4, 142 00, Česká republika

Lenka Straková

člen

První vztah: 22. 9. 2000 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik funkce: 3. 9. 2002

Lipová 1498, Brandýs nad Labem, 250 01, Česká republika

Ing. Lucie Glučová

předseda

První vztah: 22. 9. 2000 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik funkce: 3. 9. 2002

Vinořská 78, Jenštejn, 250 73, Česká republika

Vendula Petrželková

člen

První vztah: 22. 9. 2000 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik funkce: 3. 9. 2002

Jiráskova 1817, Vsetín, 755 01, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech věcech každý člen představenstva samostatně.

od 30. 6. 2016

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že některý z členů představenstva připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.

do 30. 6. 2016 od 22. 9. 2000

Dozorčí rada

8 fyzických osob

Helena Vávrová

předseda

První vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 18. 3. 2016

vznik funkce: 18. 3. 2016

Na holém vrchu 2125/10, Praha, 143 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • VITULUS s.r.o.

  Na Popelce 3187/12A, Praha Smíchov, 150 00

 • člen dozorčí rady

  GLORIOLA a.s.

  Na Popelce 215/12, Praha Smíchov, 150 00

Mgr. Jana Hanušová

člen

První vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 18. 3. 2016

Rybova 1904/21, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Blanka Kombercová

člen

První vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 18. 3. 2016

Olgy Havlové 2874/18, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  JK Assets a.s.

  Křemencova 182/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Člen dozorčí rady

  TT Real, a.s.

  Na Popelce 3187/12a, Praha, 150 00

 • člen dozorčí rady

  Automation MODIA a.s.

  Na Popelce 3187/12A, Praha Smíchov, 150 00

 • člen dozorčí rady

  CORBADA a.s.

  Na Popelce 3187/12a, Praha, 150 00

 • jednatel

  RealPLASTY s.r.o.

  Na Popelce 215/12, Praha, 150 00

 • člen dozorčí rady

  JUVENES Praha, a.s.

  Na Popelce 3187/12a, Praha, 150 00

 • člen dozorčí rady

  PRAMIK a.s.

  Na Popelce 215/12, Praha, 150 00

 • člen dozorčí rady

  WELLYEN a.s.

  Křemencova 182/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  NINIVE a.s.

  Křemencova 182/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  T19, a.s.

  Křemencova 182/15, Praha, 110 00

Helena Vávrová

předseda

První vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 18. 3. 2016

vznik funkce: 18. 3. 2016

Vojtova 1965/29, Praha, 143 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • VITULUS s.r.o.

  Na Popelce 3187/12A, Praha Smíchov, 150 00

 • člen dozorčí rady

  GLORIOLA a.s.

  Na Popelce 215/12, Praha Smíchov, 150 00

Helena Vávrová

První vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 14. 3. 2016

Vojtova 1965/29, Praha, 143 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • VITULUS s.r.o.

  Na Popelce 3187/12A, Praha Smíchov, 150 00

 • člen dozorčí rady

  GLORIOLA a.s.

  Na Popelce 215/12, Praha Smíchov, 150 00

Blanka Kombercová

člen

První vztah: 4. 12. 2015

vznik členství: 20. 12. 2010

Olgy Havlové 2874/18, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

 • člen dozorčí rady

  JK Assets a.s.

  Křemencova 182/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Člen dozorčí rady

  TT Real, a.s.

  Na Popelce 3187/12a, Praha, 150 00

 • člen dozorčí rady

  Automation MODIA a.s.

  Na Popelce 3187/12A, Praha Smíchov, 150 00

 • člen dozorčí rady

  CORBADA a.s.

  Na Popelce 3187/12a, Praha, 150 00

 • jednatel

  RealPLASTY s.r.o.

  Na Popelce 215/12, Praha, 150 00

 • člen dozorčí rady

  JUVENES Praha, a.s.

  Na Popelce 3187/12a, Praha, 150 00

 • člen dozorčí rady

  PRAMIK a.s.

  Na Popelce 215/12, Praha, 150 00

 • člen dozorčí rady

  WELLYEN a.s.

  Křemencova 182/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  NINIVE a.s.

  Křemencova 182/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  T19, a.s.

  Křemencova 182/15, Praha, 110 00

Marcela Hitzgerová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2014

vznik členství: 20. 12. 2010

Rozkošská 3005, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Mgr. Jana Hanušová

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2011

vznik členství: 20. 12. 2010

Rybova 1904/21, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Historické vztahy

Helena Vávrová

předseda

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 5. 5. 2017

vznik členství: 18. 3. 2016

vznik funkce: 18. 3. 2016

Vojtova 1965/29, Praha, 143 00, Česká republika

Helena Vávrová

První vztah: 11. 5. 2016 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 14. 3. 2016

zánik členství: 18. 3. 2016

Vojtova 1965/29, Praha, 143 00, Česká republika

Blanka Kombercová

člen

První vztah: 4. 12. 2015 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 20. 12. 2010

zánik členství: 18. 3. 2016

Olgy Havlové 2874/18, Praha, 130 00, Česká republika

Marcela Hitzgerová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 20. 12. 2010

zánik členství: 14. 3. 2016

Rozkošská 3005, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Blanka Kombercová

člen

První vztah: 29. 5. 2014 - Poslední vztah: 4. 12. 2015

vznik členství: 20. 12. 2010

Na Harfě 935/5b, Praha, 190 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  WELLYEN a.s.

  Křemencova 182/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  NINIVE a.s.

  Křemencova 182/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Mgr. Jana Hanušová

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 20. 12. 2010

zánik členství: 18. 3. 2016

zánik funkce: 18. 3. 2016

Rybova 1904/21, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Blanka Kombercová

člen

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 29. 5. 2014

vznik členství: 20. 12. 2010

Na Harfě 935/5b, Praha 9, 190 00, Česká republika

Marcela Hitzgerová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 7. 9. 2014

vznik členství: 20. 12. 2010

Rozkošská 3005, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Blanka Kombercová

člen

První vztah: 17. 6. 2009 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik funkce: 3. 9. 2002

zánik funkce: 20. 12. 2010

Na Harfě 935/5b, Praha 9, 190 00, Česká republika

Marcela Hitzgerová

místopředseda:

První vztah: 5. 3. 2007 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik funkce: 3. 9. 2002

zánik funkce: 20. 12. 2010

Rozkošská 3005, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Blanka Bruknerová

člen

První vztah: 9. 10. 2002 - Poslední vztah: 17. 6. 2009

vznik funkce: 3. 9. 2002

Rybízovna 301, Havlíčkova Borová, 582 23, Česká republika

Marcela Vondrová

místopředseda:

První vztah: 9. 10. 2002 - Poslední vztah: 5. 3. 2007

vznik funkce: 3. 9. 2002

Poděbaby 127, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Mgr. Jana Hanušová

předseda

První vztah: 9. 10. 2002 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik funkce: 3. 9. 2002

zánik funkce: 20. 12. 2010

třída SNP 861/65, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Martin Hospodár

předseda

První vztah: 22. 9. 2000 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik funkce: 3. 9. 2002

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Hana Hospodárová

člen

První vztah: 22. 9. 2000 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik funkce: 3. 9. 2002

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Valéria Janusová

člen

První vztah: 22. 9. 2000 - Poslední vztah: 9. 10. 2002

zánik funkce: 3. 9. 2002

Mudroňova 25, Košice, Slovenská republika

Další vztahy firmy INTI INVEST a.s.

TP Holding, a.s.

První vztah: 13. 1. 2005 - Poslední vztah: 20. 6. 2006

Křemencova 182/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • ing. Karel Vávra

  člen představenstva

  Na holém vrchu 2125/10, Praha, 143 00, Česká republika

 • Ing. Jana Kozáková

  člen dozorčí rady

  K Metelce 18/14, Hradec králové, 503 11, Česká republika

Akcionáři

TP Holding, a.s., IČ: 26694336

Ondříčkova, Česká republika, Praha 3, 130 00

do 20. 6. 2006 od 13. 1. 2005

TANEX,PLASTY a.s., IČ: 13583808

Husova, Česká republika, Jaroměř, 551 01

do 13. 1. 2005 od 17. 2. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 2. 2003

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování služeb
 • Realitní činnost
 • Správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 2. 2003

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).