Hlavní navigace

ITeuro, a.s.

Firma ITeuro, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2284, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 2 046 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25850245

Sídlo:

Hollarova 1124/14, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 1. 2000

DIČ:

CZ25850245

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
62020 Poradenství v oblasti informačních technologií
63110 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
63990 Ostatní informační činnosti j. n.
702 Poradenství v oblasti řízení
773 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2284, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

ITeuro, a.s. od 19. 6. 2000

Obchodní firma

ITeuro, a.s. od 17. 4. 2015

Obchodní firma

AUTEL-IT, a.s. do 17. 4. 2015 od 19. 1. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 19. 1. 2000

adresa

Hollarova 1124/14
Ostrava 70200 od 8. 11. 2013

adresa

Žerotínova 19/1051
Ostrava - Moravská Ostrava 70200 do 13. 6. 2011 od 4. 10. 2000

adresa

Slévárenská 6/414
Ostrava-Mariánské Hory 70900 do 4. 10. 2000 od 19. 1. 2000

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 4. 2009

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 1. 4. 2009 od 14. 6. 2006

pronájem strojů, zařízení, programu do 1. 4. 2009 od 19. 1. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 1. 4. 2009 od 19. 1. 2000

poskytování software do 1. 4. 2009 od 19. 1. 2000

poskytování služeb v oblasti informačních technologií (kromě příloh zákona č. 455/1991 Sb.) do 1. 4. 2009 od 19. 1. 2000

organizačně-ekonomické poradenství do 1. 4. 2009 od 19. 1. 2000

automatizované zpracování dat do 1. 4. 2009 od 19. 1. 2000

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 21. 1. 2015 od 8. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 9. 10. 2020 od 8. 8. 2014

Základní kapitál obchodní společnosti ITeuro, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Hollarova 1124/14, PSČ 702 00, identifikační číslo: 258 50 245, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2284 (dále také jen jako „společnost“) se snižuje o částku ve výši 11.354.000,- Kč ( slovy: jedenáct milionů tři sta padesát čtyři tisíc korun českých ), tedy z částky ve výši 13.400.000,- Kč (slovy: třináct milionů čtyři sta tisíc korun českých) na částku ve vý ši 2.046.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyřicet šest tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace kapitálové struktury společnosti. Snížení základního kapitálu bude provedeno: 1. s využitím vlastních akcií v majetku společnosti tak, že po pravomocném zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku dojde ke zničení vlastních akcií společnosti, tedy ke zničení všech 10 (slovy: deseti kusů) kmenových akcií n a jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), jež jsou ve vlastnictví společnosti, 2. snížením jmenovité hodnoty 124 (slovy: jednoho sta dvaceti čtyř) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu každé z těchto 124 (slovy: jednoho sta dvaceti čtyř) kusů akcií ve výši 16.500,- Kč (slovy: šestnáct tisíc pět set korun českých), a to výměnou všech těchto 124 (slovy: jednoho sta dvaceti čtyř) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000 ,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za 124 (slovy: jedno sto dvacet čtyř) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 16.500,- Kč (slovy: šestnáct tisíc pět set korun českých). Částka odpovídající snížení základního kapitálu zničením vlastních akcií bude zaúčtována společností v souladu s účetními předpisy. Částka odpovídající snížení základního kapitálu výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou bude vyplacena akcionářů m společnosti, a to na bankovní účet, který pro tento účel akcionáři společnosti sdělí. Lhůta pro předložení akcií uvedených bodě 2. výše za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou se určuje na 60 (slovy: šedesát) dnů od pravomocného zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem, kde dojde k výměně akci í za akcie s nižší jmenovitou hodnotou v souladu s tímto usnesením, se určuje sídlo společnosti, tedy adresa Ostrava - Moravská Ostrava, Hollarova 1124/14, PSČ 702 00. do 13. 11. 2013 od 10. 6. 2013

Usnesení valné hromady společnosti ze dne 07.03.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

(a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 7.100.000,- Kč (slovy: Sedmmiliónůjednostotisíc korun českých), tj. z částky 6.300.000,- Kč (slovy: Šestmiliónůtřistatisíc korun českých na částku 13.400.000,- Kč (slovy: Třináctmiliónůčtyřistatisíc korun českých) upsáním nových akcií předem určenými zájemci. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

(b) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se bude upiso- vat 71 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: Jednostotisíc korun českých. Akcie budou znít na jméno a budou vydány v listinné podobě. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

(c) Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři společnosti vzdali přednostního práva na upisování akcií, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku. do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

(d) Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání v následujícím poměru těmto zájemcům (dále jen "předem určení zájemci"): do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

(i) Ing. René Holeček, 660728/0900, bytem Mánesova 475, Frýdek-Místek - 50 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 5.000.000,- Kč do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

(ii) Ing. Jan Kraina, r.č. 510503/148, bytem Sosnová 354, Třinec - 10 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 1.000.000,- Kč do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

(iii) NEWSNET, s.r.o. se sídlem Žerotínova 19, 702 00 Ostrava, IČ: 63323699 - 11 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 1.100.000,- Kč do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

(e) Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn., že emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč činí 100.000,- Kč. do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

(f) Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Představenstvo společnosti vypravuje návrh smlouvy o upsání akcií a doručí jej každému předem určenému zájemci ve lhůtě třiceti (30) dnů od právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu, kterým bude povolen zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce čtrnácti (14) dnů od doručení jejího návrhu předem určenému zájemci. Každý z předem určených zájemců je oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií v sídle společnosti, kanceláři předsedy představenstva, vždy v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod. do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

(g) Připouští se, aby upisovatelé započetli své níže uvedené peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splácení emisního kursu jimi upsaných akcií. Předmětem započtení mohou být tyto pohledávky: do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

(i) Pohledávka věřitele Ing. René Holečka, bytem Mánesova 745, Frýdek-Místek vůči společnosti ve výši 4.000.000,- Kč. Jedná se o pohledávku na vrácení půjčky peněz (jistiny) dle smlouvy o půjčce ze dne 04.12.2001. Pohledávka věřitele Ing. René HOlečka, bytem Mánesova 745, Frýdek-Místek vůči společnosti ve výši 1.000.000,- Kč. Jedná se o pohledávku, kterou věřitel nabyl vůči společnosti na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené se společností LEIMBACH - CONSULTADORIA E SERVICOS S.A. dne 24.10.2001. U pohledávek uvedených pod bodem (i) se připouští možnost započtení do celkové výše 5.000.000,- Kč. do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

(ii) Pohledávka věřitele Ing. Jan Krainy, bytem Sosnová 354, Třinec vůči společnosti ve výši 1.000.000,- Kč bez příslušenství. Jedná se o pohledávku na vrácení půjčky peněz (nesplacené jistiny) dle smlouvy o půjčce ze dne 29.05.2000. Připouští se možnost započtení do výše 1.000.000,- Kč. do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

(iii) Pohledávky věřitele NEWSNET, s.r.o. se sídlem Žerotínova 19, PSČ 702 00 Ostrava, IČ: 63323699 vůči společnosti v celkové výši 1.100.000,- Kč bez příslušenství. Jedná se o následující pohledávky: do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

a) pohledávka věřitele na vrácení půjčky peněz (nesplacené jistiny) ve výši 250.000,- Kč dle smlouvy o půjčce ze dne 15.02.2001. Připouští se možnost započtení do výše 250.000,- Kč. do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

b) pohledávky věřitele na zaplacení plnění v celkové výši 157.124,30 Kč bez příslušenství, které byly společnosti vyúčtovány fakturami (daňovými doklady) na základě Smlouvy o nájmu dopravních prostředků č. 009 ze dne 31.07.2000 a jejího dodatku č. 1 ze dne 01.08.2000, jakož i Smlouvy o nájmu dopravních prostředků č. 010 ze dne 01.12.2000 a jejího dodatku č. 1 ze dne 01.12.2000. Připouští se možnost započtení do výše 157.124,30 Kč. do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

c) pohledávka věřitele na zaplacení plnění v celkové výši 476.296,90 Kč bez příslušenství, která byla společnosti vyúčtována fakturami (daňovými doklady) na základě Smlouvy o poskytování služeb č. S191 ze dne 03.01.2001 a jejího dodatku č. 1 ze dne 28.02.2001. Připouští se možnost započtení do výše 476.296,90 Kč. do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

d) pohledávka věřitele na zaplacení plnění v celkové výši 75.337,50 Kč bez příslušenství, která byla společnosti vyúčtována fakturami (daňovými doklady) na základě Smlouvy o vedení účetnictví a záznamní povinnosti ze dne 16.02.2001. Připouští se možnosti započtení do výše 75.337,50 Kč. do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

e) pohledávka věřitele na zaplacení kupní ceny v celkové výši 76.006,- Kč bez příslušenství, která byla společnosti vyúčtována fakturou (daňovým dokladem) na základě Kupní smlouvy ze dne 20.04.2001. Připouští se možnost započtení do výše 76.006,- Kč. - f) pohledávka věřitele na zaplacení plnění v celkové výši 42.808,60 Kč bez příslušenství, která byla společnosti vyúčtována fakturami (daňovými doklady)) na základě Smlouvy o pronájmu mobilních telefonů a GSM brány ze dne 20.12.2000. Připouští se možnost započtení do výše 42.808,60 Kč. do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

g) pohledávka věřitele na zaplacení kupní ceny v celkové výši 6.619,70 Kč bez příslušenství, která byla společnosti vyúčtována fakturou (daňovým dokladem) na základě Kupní smlouvy ze dne 02.07.2001. Připouští se možnost započtení do výše 6.619,70 Kč. do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

h) pohledávka věřitele na zaplacení plnění v celkové výši 15.433,- Kč bez příslušenství, která byla společnosti vyúčtována fakturami (daňovými doklady) na základě Smlouvy o provádění úklidových prací ze dne 20.12.2000. Připouští se možnost započtení do výše 15.433,- Kč. do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

i) pohledávka věřitele na zaplacení kupní ceny v celkové výši 374,- Kč bez příslušenství, která byla společnosti vyúčtována fakturou (daňovým dokladem) na základě Kupní smlouvy ze dne 23.02.2001. Připouští se možnost započtení do výše 374,- Kč. do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

Započtení shora uvedených pohledávek upisovatelů uvedených pod bodem (i) až (iii) proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedeno písemnou dohodou o započtení dle § 580 a § 581 odst. 3 občanského zákoníku. Návrh dohody vypracuje představenstvo společnosti a doručí jej již podepsaný za společnost ve dvojím vyhotovení každému upisovateli při úpisu akcií (uzavření smlouvy o upsání akcií). Upisovatelé jsou povinni v níže uvedené 14 denní lhůtě návrh dohody podepsat a jeden podepsaný stejnopis doručit společnosti. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Dohody o započtení se všemi upisovateli musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

h) Každý upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě 14 dnů od jejich upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií), a to výhradně započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti (uzavření dohody o započtení). do 18. 9. 2002 od 8. 7. 2002

Jediný akcionář dne 10.1.2001 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že: do 9. 4. 2001 od 19. 1. 2001

a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 4.300.000,-Kč, slovy: čtyřimilionytřistatisíc korun českých, na celkovou výši základního kapitálu v částce 6.300.000,-Kč, slovy: šestmilionůtřistatisíc korun českých, a to upisováním nových akcií společnosti, přičemž upisování akcií nad částku 4.300.000,-Kč se nepřipouští. do 9. 4. 2001 od 19. 1. 2001

b) Na zvýšení základního kapitálu se upisuje 43 kusů, slovy čtyřicettři kusy, kmenových akcií o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, u každé z nich, přičemž veškeré takto upisované akcie jsou akciemi na jméno, vydané v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. do 9. 4. 2001 od 19. 1. 2001

c) Emisní kurs každé z nových akcií, upisovaných na zvýšení základního kapitálu (dále jen nové akcie), se stanoví ve výši její jmenovité hodnoty, tj. ve výši 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, u každé z nich. do 9. 4. 2001 od 19. 1. 2001

d) Veškeré nové akcie se upisují peněžitým vkladem. do 9. 4. 2001 od 19. 1. 2001

e) Přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií je vyloučeno. do 9. 4. 2001 od 19. 1. 2001

f) Nové akcie se nabízejí: fa) V části tvořené 40 kusy, slovy: čtyřiceti kusy, nových akcií o celkové jmenovité hodnotě a celkovém emisním kursu ve výši 4.000.000,-Kč, slovy: čtyřimiliony korun českých, se nabízejí zájemci - společnosti "LEIMBACH - CONSULTADORIA E SERVICOS S.A." se sídlem Portugalsko, Av. Arriaga, No 77, Edificio Marina Forum, 6 andar, sala 605, Sé, Funchal, reg.č.(N.I.P.C.) 511 121 210. fb) V části tvořené 3 kusy, slovy: třemi kusy, nových akcií o celkové jmenovité hodnotě a celkovém emisním kursu ve výši 300.000,-Kč, slovy: třistatisíc korun českých, se nabízejí zájemci - Ing. Miloš Křepelka. r.č. 65-12-09/1817, bytem Brno, Nálepkova 48c, PSČ 637 00. do 9. 4. 2001 od 19. 1. 2001

g) Každý ze zájemců uvedených pod písmenem f) tohoto usnesení (dále jen zájemci) je oprávněn nové akcie v rozsahu, který je mu tímto usnesením nabízen, upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností do čtrnácti dnů od doručení mu návrhu na její uzavření, přičemž společnost je povinna mu tento návrh předložit v době 1. až 15. dne ode dne, v němž nabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zapsání tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 9. 4. 2001 od 19. 1. 2001

h) Každý ze zájkemců jakožto upisovatel je púovinen splatit veh) h) Každý ze zájemců jakožto upisovatel je povinen splatit veškerých jím upsaných nových akcií nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, uvedené pod písmenem g) tohoto usnesení, a to na účet č. 27-4651120207/0100 k tomuto účelu založený u Komeční banky, a.s., expozitura Třinec. do 9. 4. 2001 od 19. 1. 2001

i) Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií je vyloučeno ve smyslu ustanovení § 204a odstavec 5)obchodního zákoníku, a to v důležitém zájmu společnosti, spočívajícím v potřebě zajištění kapitálové účasti dalších osob. do 9. 4. 2001 od 19. 1. 2001

Jediný akcionář: Ing. Jan Kraina r.č. 51-05-03/148 trv. bytem Třinec, Sosnová 354, PSČ 739 61 do 14. 12. 2000 od 4. 10. 2000

Jediný akcionář dne 11.9.2000 rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti tak, že do 14. 12. 2000 od 4. 10. 2000

a) se zvyšuje o částku 1.000.000,- Kč, slovy. jedenmilión korun českých, na celkovou výši základního jmění společnosti v částce 2.000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých, přičemž upisování akcií nad částku 1.000.000,- Kč se nepřipouští, do 14. 12. 2000 od 4. 10. 2000

b) na zvýšení základního jmění se upisuje 10 ks, slovy: deset kusů, kmenových akcií o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, u každé z nich, přičemž veškeré takto upisované akcie jsou akciemi na jméno, vydanými v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, do 14. 12. 2000 od 4. 10. 2000

c) emisní kurs veškerých akcií na zvýšení základního jmění se stanoví ve výši jejich jmenovité hodnoty, tj. ve výši 100.000,- Kč u každé z nich, do 14. 12. 2000 od 4. 10. 2000

d) veškeré akcie se upisují peněžitým vkladem, do 14. 12. 2000 od 4. 10. 2000

e) přednostní právo jediného akcionáře na upsání veškerých akcií upisovaných na zvýšení základního jmění je zcela vyloučeno a veškeré akcie upisované na zvýšení základního jmění se nabízejí zájemci, kterým je společnost NEWSNET, s.r.o., se sídlem Ostrava, Žerotínova 19, IČ 63323699 (dále jen "Zájemce"), do 14. 12. 2000 od 4. 10. 2000

f) přednostní právo jediného akcionáře na upsání akcií upisovaných na zvýšení základního jmění společnosti je vyloučeno v důležitém zájmu společnosti ve smyslu ustanovení § 204 a odst. 5 obchodního zákoníku, spočívajícím v potřebě zajištění kapitálové účasti další osoby, do 14. 12. 2000 od 4. 10. 2000

g) Zájemce je oprávněn upsat veškeré akcie na zvýšení základního jmění v době od 1. do 30. dne ode dne , kdy nabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zapsání do obchodního rejstříku tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění, a to v kanceláři předsedy představenstva společnosti v jejím sídle za emisní kurs uvedený pod písm. c) tohoto rozhodnutí, do 14. 12. 2000 od 4. 10. 2000

h) Zájemce jakožto upisovatel je povinen splatit emisní kurs veškerých jím upsaných akcií nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií, a to na účet společnosti č. 5000936004/2600, vedený u CITIBANK, a.s., pobočka Ostrava. do 14. 12. 2000 od 4. 10. 2000

Jediný akcionář: AUTEL, a.s. Třinec - Oldřichovice č. 790 IČ 25354566 do 4. 10. 2000 od 19. 1. 2000

Převoditelnost akcií: Převoditelnost akcií je omezena podmínkou předchozího souhlasu valné hromady do 8. 8. 2014 od 19. 1. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 046 000 Kč

od 13. 11. 2013

Základní kapitál

vklad 13 400 000 Kč

do 13. 11. 2013 od 18. 9. 2002

Základní kapitál

vklad 6 300 000 Kč

do 18. 9. 2002 od 9. 4. 2001

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 9. 4. 2001 od 14. 12. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 14. 12. 2000 od 19. 6. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 19. 6. 2000 od 19. 1. 2000
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 16 500 Kč, počet: 124 od 8. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 16 500 Kč, počet: 124 do 8. 8. 2014 od 13. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 134 do 13. 11. 2013 od 18. 9. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 63 do 18. 9. 2002 od 9. 4. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 9. 4. 2001 od 14. 12. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 14. 12. 2000 od 19. 1. 2000

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jan Zajíc

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2020

vznik členství: 29. 7. 2020

vznik funkce: 29. 7. 2020

Na Samotě 1660, Kunovice, 686 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Bogdan Heczko MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 10. 5. 2019

Frýdecká 259, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Jiří Pavlík

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 10. 5. 2019

Šibeník 381, Křižanov, 594 51, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Petr Holeček

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2020 - Poslední vztah: 9. 10. 2020

vznik členství: 10. 5. 2019

zánik členství: 29. 7. 2020

vznik funkce: 10. 5. 2019

zánik funkce: 29. 7. 2020

Lhotka 161, 739 47, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Jednatel

  Costorvik SH s.r.o.

  K Hrušovu 293/2, Praha, 102 00

 • člen dozorčí rady

  Keriani, a.s.

  Opletalova 1284/37, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Člen dozorčí rady

  CZ AGRO Servis a.s.

  Opletalova 1284/37, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Jiří Pavlík

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2015 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 15. 12. 2014

zánik členství: 10. 5. 2019

Šibeník 381, Křižanov, 594 51, Česká republika

Ing. Bogdan Heczko MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2015 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 8. 8. 2014

zánik členství: 10. 5. 2019

Frýdecká 259, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Mgr. Petr Holeček

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2015 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 23. 5. 2014

zánik členství: 10. 5. 2019

vznik funkce: 5. 9. 2014

zánik funkce: 10. 5. 2019

Lhotka 161, 739 47, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Jednatel

  Costorvik SH s.r.o.

  K Hrušovu 293/2, Praha, 102 00

 • člen dozorčí rady

  Keriani, a.s.

  Opletalova 1284/37, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Člen dozorčí rady

  CZ AGRO Servis a.s.

  Opletalova 1284/37, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Iveta Demianová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 21. 1. 2015

vznik členství: 23. 5. 2014

zánik členství: 7. 8. 2014

Bínova 528/4, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Anna Součková

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2014 - Poslední vztah: 21. 1. 2015

vznik členství: 14. 12. 2012

zánik členství: 7. 8. 2014

vznik funkce: 23. 5. 2014

zánik funkce: 7. 8. 2014

Božkova 2008/15, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  SEEIF Ceramic, a.s.

  Spešovská 243, Rájec-Jestřebí, 679 02

 • člen správní rady

  RALMS a.s.

  Opletalova 1284/37, Praha, 110 00

Mgr. Petr Holeček

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2014 - Poslední vztah: 21. 1. 2015

vznik členství: 23. 5. 2014

Lhotka 161, 739 47, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Jednatel

  Costorvik SH s.r.o.

  K Hrušovu 293/2, Praha, 102 00

 • člen dozorčí rady

  Keriani, a.s.

  Opletalova 1284/37, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Člen dozorčí rady

  CZ AGRO Servis a.s.

  Opletalova 1284/37, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Iveta Demianová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 23. 5. 2014

vznik funkce: 23. 5. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2014

Pod Horkou 2, Banská Bystrica, 974 11, Slovenská republika

Antonín Lešanovský

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2013 - Poslední vztah: 20. 6. 2014

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 23. 5. 2014

Litoměřická 833/19a, Praha 9, 190 00, Česká republika

Anna Součková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2013 - Poslední vztah: 20. 6. 2014

vznik členství: 14. 12. 2012

vznik funkce: 14. 2. 2013

zánik funkce: 23. 5. 2014

Božkova 2008/15, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Jan Smutný

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2013 - Poslední vztah: 20. 6. 2014

vznik členství: 14. 12. 2012

zánik členství: 23. 5. 2014

vznik funkce: 14. 2. 2013

zánik funkce: 23. 5. 2014

Evropská 114/121, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Bogdan Heczko

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2011 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 14. 12. 2012

Frýdecká 259, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Ing. Boguslaw Heczko

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2011 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 14. 12. 2012

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 14. 12. 2012

Smilovice 205, 739 55, Česká republika

RNDr. Antonín Lešanovský CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2011 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 14. 2. 2013

Litoměřická 833/19a, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Boguslaw Heczko

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 1. 2010 - Poslední vztah: 23. 8. 2011

vznik členství: 4. 12. 2009

zánik členství: 30. 6. 2011

Smilovice 205, 739 55, Česká republika

Rudolf Tloušť

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2009 - Poslední vztah: 25. 1. 2010

vznik členství: 14. 12. 2007

zánik členství: 30. 7. 2009

vznik funkce: 23. 10. 2008

zánik funkce: 30. 7. 2009

Na Náměstí 11, Davle, 252 06, Česká republika

RNDr. Antonín Lešanovský CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2009 - Poslední vztah: 23. 8. 2011

vznik členství: 17. 10. 2008

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 23. 10. 2008

zánik funkce: 30. 6. 2011

Litoměřická 833/19a, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Rudolf Tloušť

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2009 - Poslední vztah: 1. 4. 2009

vznik členství: 14. 12. 2007

vznik funkce: 23. 10. 2008

Na Náměstí 11, Davle, 252 06, Česká republika

Ing. Michal Samek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2009 - Poslední vztah: 1. 6. 2010

vznik členství: 17. 10. 2008

zánik členství: 9. 4. 2010

Třinec 680, 739 61, Česká republika

Ing. Rudolf Tloušť

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2008 - Poslední vztah: 1. 4. 2009

vznik členství: 14. 12. 2007

Na Náměstí 11, Davle, 252 06, Česká republika

Ing. Rudolf Tloušť

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2008 - Poslední vztah: 31. 3. 2008

vznik členství: 19. 1. 2005

zánik členství: 14. 12. 2007

Na Náměstí 11, Davle, 252 06, Česká republika

RNDr. Antonín Lešanovský

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2006 - Poslední vztah: 1. 4. 2009

vznik členství: 8. 8. 2005

zánik členství: 17. 10. 2008

Na Neklánce 2531/9, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Michal Samek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2006 - Poslední vztah: 1. 4. 2009

vznik členství: 8. 8. 2005

zánik členství: 17. 10. 2008

Třinec 680, 739 61, Česká republika

Rudolf Tloušť

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2005 - Poslední vztah: 31. 3. 2008

vznik členství: 19. 1. 2005

zánik členství: 14. 12. 2007

Na Náměstí 11, Davle, 252 06, Česká republika

RNDr. Antonín Lešanovský

člen

První vztah: 30. 3. 2005 - Poslední vztah: 8. 2. 2006

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 8. 8. 2005

Na Neklánce 2531/9, Praha 5, 150 00, Česká republika

RNDr. Antonín Lešanovský

člen

První vztah: 14. 10. 2002 - Poslední vztah: 30. 3. 2005

vznik členství: 28. 6. 2002

Na Neklánce 2531/9, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Drahoš

člen

První vztah: 14. 10. 2002 - Poslední vztah: 8. 2. 2006

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 8. 8. 2005

Slezská 1851/40, Český Těšín, 737 01, Česká republika

František Cmíral

člen

První vztah: 14. 10. 2002 - Poslední vztah: 30. 3. 2005

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 19. 1. 2005

Podkrušnohorská 2054, Litvínov, 436 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavla Macurová

člen

První vztah: 16. 1. 2001 - Poslední vztah: 14. 10. 2002

zánik členství: 28. 6. 2002

Proskovická 31, Ostrava-Zábřeh, 700 30, Česká republika

Ing. Drahomír Chocholatý

člen

První vztah: 16. 1. 2001 - Poslední vztah: 8. 7. 2002

zánik funkce: 11. 7. 2001

Budovatelská 337, Bohumín, 735 52, Česká republika

Ing. Radek Drozd

člen

První vztah: 19. 1. 2000 - Poslední vztah: 16. 1. 2001

r.č. 681113/0853 do 16. 1. 2001 od 19. 1. 2000

Vendryně 484, 739 94, Česká republika

Ing. Jakub Sýkora

člen

První vztah: 19. 1. 2000 - Poslední vztah: 8. 7. 2002

zánik funkce: 11. 7. 2001

Pavlouskova 4439, Ostrava-Pustkovec, 708 00, Česká republika

Ing. Ivan Zboran

člen

První vztah: 19. 1. 2000 - Poslední vztah: 16. 1. 2001

Růžová 566, Třinec, 739 61, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Petr Boháč

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 10. 5. 2019

vznik funkce: 10. 5. 2019

Horní Bludovice 746, 739 37, Česká republika

Ing. Ladislav Lisník

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 10. 5. 2019

Sněžná 688/9, Ostrava, 710 00, Česká republika

Mgr. Robert Fárek

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 10. 5. 2019

Polní 581, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Robert Fárek

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2017 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 31. 7. 2017

zánik členství: 10. 5. 2019

Polní 581, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11, Česká republika

Ing. Petr Boháč

předseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2017 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 23. 5. 2014

zánik členství: 10. 5. 2019

vznik funkce: 14. 8. 2017

zánik funkce: 10. 5. 2019

Horní Bludovice 746, 739 37, Česká republika

Ing. Ladislav Lisník

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2015 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 23. 5. 2014

zánik členství: 10. 5. 2019

Sněžná 688/9, Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Slávka Klepková

předseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2015 - Poslední vztah: 15. 9. 2017

vznik členství: 1. 9. 2014

zánik členství: 31. 7. 2017

vznik funkce: 5. 9. 2014

zánik funkce: 31. 7. 2017

Zátiší 779, Bohumín, 735 31, Česká republika

Ing. Petr Boháč

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 9. 2017

vznik členství: 23. 5. 2014

Horní Bludovice 746, 739 37, Česká republika

Bc. Irena Znachorová

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2014 - Poslední vztah: 21. 1. 2015

vznik členství: 23. 5. 2014

zánik členství: 31. 8. 2014

Lomená 284, Krhová, 756 63, Česká republika

Ing. Ladislav Lisník

předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2014 - Poslední vztah: 21. 1. 2015

vznik členství: 23. 5. 2014

vznik funkce: 26. 5. 2014

zánik funkce: 5. 9. 2014

Sněžná 688/9, Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Petr Boháč

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 23. 5. 2014

vznik funkce: 26. 5. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2014

Horní Bludovice 746, 739 37, Česká republika

Jan Sikora

předseda představenstva

První vztah: 8. 11. 2013 - Poslední vztah: 20. 6. 2014

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 29. 4. 2014

vznik funkce: 29. 4. 2011

zánik funkce: 29. 4. 2014

Třinec 835, 739 61, Česká republika

Ladislav Lisník

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 11. 2013 - Poslední vztah: 20. 6. 2014

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 29. 4. 2014

vznik funkce: 29. 4. 2011

zánik funkce: 29. 4. 2014

Sněžná 688/9, Ostrava, 710 00, Česká republika

Petr Boháč

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 2013 - Poslední vztah: 20. 6. 2014

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 29. 4. 2014

Krajní 1569/2, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Jan Sikora

předseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2011 - Poslední vztah: 8. 11. 2013

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 29. 4. 2014

vznik funkce: 29. 4. 2011

zánik funkce: 29. 4. 2014

Třinec 835, 739 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Boháč

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2011 - Poslední vztah: 8. 11. 2013

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 29. 4. 2014

Krajní 1569/2, Havířov, 736 01, Česká republika

Ing. Ladislav Lisník

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2011 - Poslední vztah: 8. 11. 2013

vznik členství: 29. 4. 2011

zánik členství: 29. 4. 2014

vznik funkce: 29. 4. 2011

zánik funkce: 29. 4. 2014

Sněžná 9, Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Michal Samek

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2010 - Poslední vztah: 13. 6. 2011

vznik členství: 9. 4. 2010

zánik členství: 29. 4. 2011

Třinec 680, 739 61, Česká republika

Ing. Ladislav Lisník

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 13. 6. 2011

vznik členství: 25. 4. 2009

zánik členství: 29. 4. 2011

vznik funkce: 25. 4. 2009

zánik funkce: 29. 4. 2011

Sněžná 9, Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Jan Sikora

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 13. 6. 2011

vznik členství: 25. 4. 2009

zánik členství: 29. 4. 2011

vznik funkce: 25. 4. 2009

zánik funkce: 29. 4. 2011

Třinec 835, 739 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Lucie Proroková

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2008 - Poslední vztah: 1. 6. 2010

vznik členství: 14. 12. 2007

zánik členství: 9. 4. 2010

Výškovická 152, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Lucie Ondruchová

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 2008 - Poslední vztah: 16. 9. 2008

vznik členství: 14. 12. 2007

Výškovická 152, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Jan Sikora

předseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2008 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik členství: 24. 4. 2006

zánik členství: 24. 4. 2009

vznik funkce: 14. 12. 2007

zánik funkce: 24. 4. 2009

Třinec 835, 739 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Lisník

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2006 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik členství: 24. 4. 2006

zánik členství: 24. 4. 2009

vznik funkce: 24. 4. 2006

zánik funkce: 24. 4. 2009

Sněžná 9, Ostrava, Česká republika

Ing. Jan Sikora

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2006 - Poslední vztah: 31. 3. 2008

vznik členství: 24. 4. 2006

Lidická 545, Třinec, 739 61, Česká republika

Ing. Bogdan Heczko

předseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2006 - Poslední vztah: 31. 3. 2008

vznik členství: 8. 8. 2005

zánik členství: 14. 12. 2007

vznik funkce: 8. 8. 2005

zánik funkce: 14. 12. 2007

Dukelská 1302/3, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Ing. Ladislav Lisník

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2003 - Poslední vztah: 14. 6. 2006

vznik členství: 24. 3. 2003

zánik členství: 24. 4. 2006

vznik funkce: 28. 3. 2003

zánik funkce: 24. 4. 2006

Sněžná 9, Ostrava, Česká republika

Ing. Jan Sikora

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2003 - Poslední vztah: 14. 6. 2006

vznik členství: 24. 3. 2003

zánik členství: 24. 4. 2006

Lidická 545, Třinec, 739 61, Česká republika

Ing. Jiří Kopeň

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2003

vznik členství: 11. 9. 2000

zánik členství: 24. 3. 2003

vznik funkce: 28. 6. 2002

Petruškova 14/2763, Ostrava-Zábřeh, 700 30, Česká republika

Ing. Bogdan Heczko

předseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2002 - Poslední vztah: 8. 2. 2006

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 8. 8. 2005

vznik funkce: 28. 6. 2002

zánik funkce: 8. 8. 2005

Dukelská 1302/3, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Jaroslav Bláha

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2002 - Poslední vztah: 14. 10. 2002

zánik členství: 28. 6. 2002

vznik funkce: 11. 7. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2002

Výškovická 134, Ostrava-Výškovice, 703 00, Česká republika

Ing. Jiří Kopeň

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2001 - Poslední vztah: 14. 10. 2002

Petruškova 14/2763, Ostrava-Zábřeh, 700 30, Česká republika

Ing. Jan Rucki

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2000 - Poslední vztah: 8. 7. 2002

zánik funkce: 29. 1. 2001

Hnojník 52, 739 53, Česká republika

Ing. Alexander Tkacz

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2000 - Poslední vztah: 16. 1. 2001

Svornosti 1043, Třinec, 739 61, Česká republika

ing. Jan Kraina

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2000 - Poslední vztah: 30. 7. 2003

vznik členství: 19. 1. 2000

zánik členství: 24. 3. 2003

Sosnová 354, Třinec, 739 61, Česká republika

Společnost navenek zastupují a zavazují dva členové představenstva společně, přičemž jeden z nich musí být předseda, ledaže je dále stanoveno jinak. Každý člen představenstva je však oprávněn samostatně zastupovat společnost při právních jednáních, jejich ž předmětem je peněžité či nepeněžité plnění, jehož hodnota činí nejvýše 300.000,- Kč bez DPH.

od 8. 8. 2014

Jednání: Každý člen představenstva samostatně jedná jménem společnosti a společnosti tímto svým jednáním zavazuje tak, že k písemným úkonům připojí svůj podpis s uvedením obchodního jména, sídla společnosti a své funkce. Ve věcech a) nakládání s nemovitostmi včetně sjednávání zástavních práv, věcných břemen a nájemních práv k nemovitostem ve vlastnictví společnosti b) přijímání ručitelských závazků či poskytování jiného zajištění za plnění závazků třetích osob c) sjednávání úvěrových smluv je však k písemným úkonům společnosti vždy potřeba podpisu nejméně dvou členů představenstva.

do 8. 8. 2014 od 19. 1. 2000

Další vztahy firmy ITeuro, a.s.

Keriani, a.s.

První vztah: 13. 11. 2013 - Poslední vztah: 17. 4. 2015

Opletalova 1284/37, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

Keriani, a.s., IČ: 26932628

Opletalova, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 17. 4. 2015 od 13. 11. 2013

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 1. 2000

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 1. 2000
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).