Hlavní navigace

Keriani, a.s.

Firma Keriani, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10059, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 223 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26932628

Sídlo:

Opletalova 1284/37, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 7. 2004

DIČ:

CZ26932628

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10059, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Keriani, a.s. od 10. 2. 2015

Obchodní firma

Keriani, a.s. do 10. 2. 2015 od 27. 1. 2015

Obchodní firma

Keriani, a.s. do 27. 1. 2015 od 7. 1. 2015

Obchodní firma

Keriani, a.s. do 7. 1. 2015 od 15. 7. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 15. 7. 2004

adresa

Opletalova 1284/37
Praha 1 11000 od 17. 6. 2005

adresa

Lidická 57/710
Brno 60200 do 17. 6. 2005 od 15. 7. 2004

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 5. 2010

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 16. 10. 2006

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 13. 5. 2010 od 16. 10. 2006

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 13. 5. 2010 od 16. 10. 2006

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 13. 5. 2010 od 16. 10. 2006

realitní činnost do 13. 5. 2010 od 16. 10. 2006

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jiný než základní provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 12. 1. 2005

správa vlastního majetku do 13. 5. 2010 od 15. 7. 2004

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 27. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 27. 1. 2015 od 27. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 27. 1. 2015 od 27. 6. 2014

Na společnost Keriani, a.s. jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti Perroni a.s., IČ: 25926519, se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Měs tským soudem v Praze v oddílu B, vložce 11194. od 30. 12. 2009

Jediný akcionář společnosti Keriani, a.s., kterým je společnost Perroni a.s., IČ. 25926519 rozhodl dne 13.11.2006 při výkonu působnosti valné hromady: - o zvýšení základního kapitálu společnosti Keriani, a.s. (dále též společnost) ze stávajících 143,000.000,- Kč (jednostočtyřicettřimilionůkorunčeských) na 223,000.000,- Kč (dvěstědvacettřimiliomůkorunčeských) o 80,000.000,- Kč (osmdesátmilionůkorunčeskýc h). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je řešení závazků společnosti a získání peněžních prostředků k financování podnikatelské činn osti společnosti. Základní kapitál společnosti je v plném rozsahu splacen. Základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 80 kusů nových, kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii, v listinné podob ě, akcie nebudou kótovány. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, to je 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) - rozhodl dále, že akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Perroni a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČ 25926519, zapsaná v obchodním rejstříku Měst ského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11194 (dále jen předem určený zájemce) - lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upsání akcií činí třicet (30) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek b ěhu lhůty představenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele nebo osobně mu předaným, a to nejpozději pátý (5.) pracovní den běhu této lhůty, přičemž součástí tohoto dopisu bude i návrh Smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00. Předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. - rozhodl dále o splacení emisního kurzu nových akcií peněžitými vklady, tak, že předem určený zájemce je povinen splatit část jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve výši 30 %, to je 24,000.000,- Kč (slovy:dvacetčtyřimilionůkorunčeských) ve lhůtě 30 (tři cet) dnů od upsání shora uvedených akcií, na zvláštní účet u banky otevřený na jméno společnosti, číslo účtu 39828016/2700, vedený u HVB Bank Czech republic, a.s. a zbývající část jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve výši 70 %, to je 56,000.000,- Kč (s lovy: padesátšestmilionůkorunčeských) je povinen splatit předem určený zájemce ve lhůtě jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, na účet společnosti číslo účtu 39828016/2700, vedený u HVB Bank Czech republic, a.s. do 11. 12. 2006 od 27. 11. 2006

Jediný akcionář společnosti Keriani, a.s., kterým je společnost Perroni a.s., IČ: 25926519 rozhodl dne 19.7.2006 při výkonu působnosti valné hromady: - o zvýšení základního kapitálu společnosti Keriani, a.s. (dále též společnost) ze stávajících 143,000.000,- Kč (jednostočtyřicettřimilionůkorunčeských) na 220,000.000,- Kč (dvěstědvacetmilionůkorunčeských) o 77,000.000,- Kč (sedmdesátsedmilionůkorunčeský ch). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je řešení závazků společnosti a získání peněžních prostředků k financování podnikatelské čin nosti společnosti a jejich dceřiných společností. Základní kapitál společnosti je v plném rozsahu splacen. Základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 77 kusů (sedmdesátsedm) nových, kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmili onkorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou kótovány. Celková jmenovitá hodnota nových akcií bude 77,000.000,- Kč (sedmdesátsedmmilionůkorunčeských). Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, to je 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) - rozhodl dále, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Perroni a.s. se sídlem Hradec Králové, Školská 96, PSČ 500 11, IČ 25926519, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10059 (dále jen předem určený zájemce) lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upsání akcií činí třicet (30) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do př íslušného obchodního rejstříku. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele nebo osobně mu předaným, a to nejpozději pátý (5.) pracovní den běhu této lhůty, přičem ž součástí tohoto dopisu bude i návrh Smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00. Předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. - rozhodl dále o splacení emisního kurzu nových akcií peněžitými vklady tak, že předem určený zájemce je povinen splatit část jmenovité hodnoty jím upsaných akcií nejméně ve výši30 % (třicetprocent) ve lhůtě 30 (třicet) dnů od upsání akcií a zbývající čás t jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě jednoho roku (1) od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Část jmenovité hodnoty nových akcií, jež má být nejméně ve výši 30 % (třicetprocent) splacena do třiceti (30) dnů od upsání ak cií, bude hrazena ve výši 54,639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorun českých a třicettřisetin) započtením pohledávky předem určeného zájemce za společností Keriani, a.s., a pokud by z jakéhokoliv důvodu k takovému zap očtení nedošlo, pak peněžními prostředky na zvláštní účet u banky, otevřený na jméno společnosti, číslo účtu 39828016/2700, vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s. - rozhodl dále o udělení souhlasu k tomu, aby část pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 54.639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorunčeských a třicettřisetin) byla započtena proti peně žité pohledávce předem určeného zájemce za společností ve výši 54.639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorunčeských a třicettřisetin), kdy se jedná o pohledávku na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky, která vznikla na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11.7.2005 mezi společností jako postupníkem a společností WESPORT - CONSULTADORIA E SERVICOS S.A., se sídlem Edificio D. Mécia e Solar D. Mécia, Rua Ivens e dos Aranhas, 3. O, Sé, Funchal, Madeira, Portugalsko, N.I.P.C.: 511146256. Společnost Perroni, a.s. nabyla tuto pohledávku na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11.4.2006 se společností WESPORT - CONSULTADORIA E SERVICOS S.A. jako postupitelem. Pohledávka je způsobilá k započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě třicet (30) dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti předem určeným zájemcem. Návrh smlouvy o započtení pohledávek obdrží předem určený zájemce při podpisu Smlouvy o upsání akcií - pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: a) Smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění p ozdějších předpisů, b) ve Smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím valné hromady c) peněžitá pohledávka předem určeného zájemce bude započtena ve výši 54.639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorunčeských a 33/100) na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto předem určeným zájemcem na zvýšení zákl adního kapitálu d) dnem účinnosti Smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí, účinností Smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu. do 16. 10. 2006 od 24. 8. 2006

Jediný akcionář společnosti Keriani, a.s., kterým je společnost Perroni a.s., IČ: 25926519 rozhodl dne 19.7.2006 při výkonu působnosti valné hromady: - o zvýšení základního kapitálu společnosti Keriani, a.s. (dále též společnost) ze stávajících 143,000.000,- Kč (jednostočtyřicettřimilionůkorunčeských) na 220,000.000,- Kč (dvěstědvacetmilionůkorunčeských) o 77,000.000,- Kč (sedmdesátsedmilionůkorunčeský ch). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení. Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je řešení závazků společnosti a získání peněžních prostředků k financování podnikatelské čin nosti společnosti a jejich dceřiných společností. Základní kapitál společnosti je v plném rozsahu splacen. Základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 77 kusů (sedmdesátsedm) nových, kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (jedenmili onkorunčeských) za jednu akcii, v listinné podobě, akcie nebudou kótovány. Celková jmenovitá hodnota nových akcií bude 77,000.000,- Kč (sedmdesátsedmkorunčeských). Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, to je 1,000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jedenmilionkorunčeských) - rozhodl dále, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Perroni a.s. se sídlem Hradec Králové, Školská 96, PSČ 500 11, IČ 25926519, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10059 (dále jen předem určený zájemce) lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: lhůta pro upsání akcií činí třicet (30) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do př íslušného obchodního rejstříku. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele nebo osobně mu předaným, a to nejpozději pátý (5.) pracovní den běhu této lhůty, přičem ž součástí tohoto dopisu bude i návrh Smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00. Předem určený zájemce upíše akcie ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvních stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. - rozhodl dále o splacení emisního kurzu nových akcií peněžitými vklady tak, že předem určený zájemce je povinen splatit část jmenovité hodnoty jím upsaných akcií nejméně ve výši30 % (třicetprocent) ve lhůtě 30 (třicet) dnů od upsání akcií a zbývající čás t jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě jednoho roku (1) od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Část jmenovité hodnoty nových akcií, jež má být nejméně ve výši 30 % (třicetprocent) splacena do třiceti (30) dnů od upsání ak cií, bude hrazena ve výši 54,639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorun českých a třicettřisetin) započtením pohledávky předem určeného zájemce za společností Keriani, a.s., a pokud by z jakéhokoliv důvodu k takovému zap očtení nedošlo, pak peněžními prostředky na zvláštní účet u banky, otevřený na jméno společnosti, číslo účtu 39828016/2700, vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s. - rozhodl dále o udělení souhlasu k tomu, aby část pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 54.639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorunčeských a třicettřisetin) byla započtena proti peně žité pohledávce předem určeného zájemce za společností ve výši 54.639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorunčeských a třicettřisetin), kdy se jedná o pohledávku na zaplacení úplaty za postoupení pohledávky, která vznikla na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11.7.2005 mezi společností jako postupníkem a společností WESPORT - CONSULTADORIA E SERVICOS S.A., se sídlem Edificio D. Mécia e Solar D. Mécia, Rua Ivens e dos Aranhas, 3. O, Sé, Funchal, Madeira, Portugalsko, N.I.P.C.: 511146256. Společnost Perroni, a.s. nabyla tuto pohledávku na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11.4.2006 se společností WESPORT - CONSULTADORIA E SERVICOS S.A. jako postupitelem. Pohledávka je způsobilá k započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě třicet (30) dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti předem určeným zájemcem. Návrh smlouvy o započtení pohledávek obdrží předem určený zájemce při podpisu Smlouvy o upsání akcií - pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: a) Smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění p ozdějších předpisů, b) ve Smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím valné hromady c) peněžitá pohledávka předem určeného zájemce bude započtena ve výši 54.639.835,33 Kč (padesátčtyřimilionyšestsettřicetdevěttisícosmsettřicetpětkorunčeských a 33/100) na splacení emisního kursu akcií upsaných tímto předem určeným zájemcem na zvýšení zákl adního kapitálu d) dnem účinnosti Smlouvy o započtení dochází k započtení předmětné pohledávky specifikované v tomto rozhodnutí, účinností Smlouvy o započtení tato pohledávka zaniká a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu. do 24. 8. 2006 od 3. 8. 2006

Dne 06.12.2004 rozhodl jediný akcionář společnosti Keriani, a.s. s působností valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o 141.000.000,- Kč, slovy: jednostočtyřicetjedenmilion korun českých. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen výlučně nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad částku na vrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. V rámci zvýšení základního kapitálu se bude upisovat jedentisícčtyřistadeset (1410) kusů kmenových akcií znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, které budou vydány v listinné podobě. Tyto akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci a budou mu vydány za níže uvedený nepeněžitý vklad. 3. Akcionář z důvodu zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem nemá přednostní právo na upsání nových akcií. Veškeré nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem - společností METALCONSULT s.r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 37, PSČ 110 00, IČ: 43871861, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5553. 4. Místem pro upisování nových akcií bez přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Brno, Lidická 57/710, PSČ 602 00. Lhůta pro upisování nových akcií je stanovena do (dvaceti) 20 dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod. Upisovateli musí být počátek běhu lhůty k upisování nových akcií včas oznámen a k upsání mu musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct (14) dnů od do ručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 5. Nové akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi Společností a upisovatelem. Smlouva o upsání akcií bude mít písemnou formu, podpisy smluvních stran budou úředně ověřeny a smlouva, resp. upisování akcií, bude vázána na rozvazovací podmín ku, kterou je právní moc rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě těchto akcií a činí 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, za jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Emisní kurs bude splacen výhradně níže u vedeným nepeněžitým vkladem. 7. Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku společnosti METALCONSULT s.r.o. nazvaná Správa nemovitostí. Část podniku byla oceněna znaleckým posudkem č. 1.720-60-2004 zpracovaným dne 24.9.2004 znalcem Ing. Jiřím Chládkem, CSc., Pujmanové čp. 882/25, 1 40 00 Praha 4 - Podolí, ve kterém je také blíže specifikována. Výše ocenění nepeněžitého vkladu dle tohoto znaleckého posudku činí 141.000.000,- Kč, slovy: jednostočtyřicetjedenmilion korun českých. 8. Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením smlouvy o vkladu části podniku do akciové společnosti mezi upisovatelem akcií a Společností a předáním vkladu Společnosti. Vklad musí být splacen do (dvaceti) 20 dnů od upsání akcií. Vklad bude splacen v Praze 1, Opletalova 37, PSČ 110 00. do 18. 2. 2005 od 12. 1. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 223 000 000 Kč

od 23. 10. 2007

Základní kapitál

vklad 223 000 000 Kč

do 23. 10. 2007 od 11. 12. 2006

Základní kapitál

vklad 143 000 000 Kč

do 11. 12. 2006 od 18. 2. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 18. 2. 2005 od 15. 7. 2004
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 430 od 15. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 80 od 15. 11. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 80 do 15. 11. 2013 od 11. 12. 2006
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 430 do 15. 11. 2013 od 18. 2. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 18. 2. 2005 od 15. 7. 2004

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Mgr. Petr Holeček

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2019

vznik členství: 27. 11. 2019

Lhotka 161, 739 47, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Petr Holeček

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2015 - Poslední vztah: 31. 12. 2019

vznik členství: 27. 11. 2014

zánik členství: 27. 11. 2019

Lhotka 161, 739 47, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Radek Baloun

člen

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 27. 1. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 27. 11. 2014

Na palouku 3219/3, Praha, 100 00, Česká republika

Tomáš Čech

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 27. 1. 2015

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 27. 11. 2014

vznik funkce: 27. 6. 2011

zánik funkce: 27. 11. 2014

Na Petynce 176/82, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Jana Růžičková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2012 - Poslední vztah: 27. 1. 2015

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 27. 11. 2014

Janáčkova 943/5, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Radek Baloun

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2011 - Poslední vztah: 30. 12. 2014

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 1. 7. 2014

Na Palouku 3219/3, Praha 10, 100 00, Česká republika

Tomáš Čech

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2011 - Poslední vztah: 30. 12. 2014

vznik členství: 27. 6. 2011

vznik funkce: 27. 6. 2011

Na Petynce 176/82, Praha 6, 169 00, Česká republika

Jiří Souček

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2010 - Poslední vztah: 12. 10. 2012

vznik členství: 29. 4. 2010

zánik členství: 30. 9. 2012

Božkova 2008/15, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Ing. Radek Baloun

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2009 - Poslední vztah: 18. 7. 2011

vznik členství: 1. 7. 2009

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 27. 6. 2011

Na Palouku 3219/3, Praha 10, 100 00, Česká republika

Milan Hupcej

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2009 - Poslední vztah: 13. 5. 2010

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 29. 4. 2010

Krupská 1759/22, Praha 10, 100 00, Česká republika

Pavel Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 18. 8. 2009

vznik členství: 21. 7. 2006

zánik členství: 30. 6. 2009

Za Zahradami 409, Praha 10, 109 00, Česká republika

Regina Tyrkas

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 18. 8. 2009

vznik členství: 21. 7. 2006

zánik členství: 30. 6. 2009

vznik funkce: 21. 7. 2006

zánik funkce: 30. 6. 2009

Högerova 814/10, Praha 5, 152 00, Česká republika

Tomáš Čech

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 13. 11. 2009

vznik členství: 21. 7. 2006

zánik členství: 31. 10. 2009

Na Petynce 82, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jitka Hrůšová

předsedkyně

První vztah: 18. 2. 2005 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

vznik členství: 6. 12. 2004

zánik členství: 20. 7. 2006

vznik funkce: 18. 12. 2004

zánik funkce: 20. 7. 2006

Školská 96, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Jitka Hrůšová

členka

První vztah: 12. 1. 2005 - Poslední vztah: 18. 2. 2005

vznik členství: 6. 12. 2004

Školská 96, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Tomáš Čech

člen

První vztah: 12. 1. 2005 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

vznik členství: 6. 12. 2004

zánik členství: 20. 7. 2006

Na Petynce 82, Praha 6, 160 00, Česká republika

Pavel Beneš

člen

První vztah: 12. 1. 2005 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

vznik členství: 6. 12. 2004

zánik členství: 20. 7. 2006

Za Zahradami 409, Praha 10, 109 00, Česká republika

Zdena Švecová

členka

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 12. 1. 2005

vznik členství: 15. 7. 2004

zánik členství: 6. 12. 2004

vznik funkce: 15. 7. 2004

zánik funkce: 6. 12. 2004

Chládkova 29, Brno, 616 00, Česká republika

Petra Příborská

členka

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 12. 1. 2005

vznik členství: 15. 7. 2004

zánik členství: 6. 12. 2004

vznik funkce: 15. 7. 2004

zánik funkce: 6. 12. 2004

sídl. Osvobození 622/9, Vyškov, 682 01, Česká republika

Mgr. Jitka Frimmelová

předsedkyně

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 12. 1. 2005

vznik členství: 15. 7. 2004

zánik členství: 6. 12. 2004

vznik funkce: 15. 7. 2004

zánik funkce: 6. 12. 2004

Rybářská 32, Brno, 603 00, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Monika Stanieczková

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2016

vznik členství: 1. 9. 2016

Na dračkách 905/29, Praha, 162 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Iveta Demianová

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2015 - Poslední vztah: 18. 10. 2016

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 8. 2016

Bínova 528/4, Praha, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Iveta Demianová

předseda

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 10. 2. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Pod Horkou 2, Banská Bystrica, Slovenská republika

Milan Hupcej

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 27. 1. 2015

vznik členství: 1. 5. 2010

zánik členství: 27. 11. 2014

Krupská 1759/22, Praha 10, 100 00, Česká republika

Luboš Forejt

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 27. 1. 2015

vznik členství: 1. 5. 2010

zánik členství: 27. 11. 2014

Cuřínova 585/4, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Iveta Demianová

předseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2012 - Poslední vztah: 30. 12. 2014

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 1. 7. 2014

Pod Horkou 2, Banská Bystrica, 974 11, Slovenská republika

Milan Hupcej

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2010 - Poslední vztah: 30. 12. 2014

vznik členství: 1. 5. 2010

Krupská 1759/22, Praha 10, 100 00, Česká republika

Luboš Forejt

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2010 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

vznik členství: 1. 5. 2010

Cuřínova 588/10, Praha 4, 142 00, Česká republika

Bc. Iveta Demianová

předseda představenstva

První vztah: 18. 8. 2009 - Poslední vztah: 12. 10. 2012

vznik členství: 1. 7. 2009

vznik funkce: 1. 7. 2009

Pod Horkou 2, Banská Bystrica, 974 11, Slovenská republika

Mgr. Ing. Petr Lhotský

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2009 - Poslední vztah: 13. 5. 2010

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 30. 4. 2010

Leknínová 654/16, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Irena Bobková

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2006 - Poslední vztah: 13. 5. 2010

zánik členství: 30. 4. 2010

vznik funkce: 21. 7. 2006

Štichova 595, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Radek Baloun

předseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 18. 8. 2009

vznik členství: 21. 7. 2006

zánik členství: 30. 6. 2009

vznik funkce: 21. 7. 2006

zánik funkce: 30. 6. 2009

Na Palouku 3219/3, Praha 10, 110 00, Česká republika

Ing. Josef Beneš

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 18. 8. 2009

vznik členství: 21. 7. 2006

zánik členství: 31. 12. 2008

Za Zahradami 409, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Irana Bobková

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 22. 8. 2006

vznik funkce: 21. 7. 2006

Štichova 595, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Josef Beneš

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

vznik členství: 21. 7. 2006

Za Zahradami 409, Praha 10, 109 00, Česká republika

JUDr. Milan Vašíček

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2005 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

vznik členství: 15. 7. 2004

zánik členství: 20. 7. 2006

vznik funkce: 15. 7. 2004

zánik funkce: 20. 7. 2006

Krásného 61, Brno, 636 00, Česká republika

Ing. Radek Baloun

předseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2005 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

vznik členství: 6. 12. 2004

zánik členství: 20. 7. 2006

vznik funkce: 17. 1. 2005

zánik funkce: 20. 7. 2006

Na Palouku 3219/3, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Radek Baloun

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2005 - Poslední vztah: 18. 2. 2005

vznik členství: 6. 12. 2004

Na Palouku 3219/3, Praha 10, 100 00, Česká republika

Regina Tomášková

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2005 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

vznik členství: 6. 12. 2004

zánik členství: 20. 7. 2006

Zahradní 2, Rýmařov, 795 01, Česká republika

JUDr. Milan Vašíček

předseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 18. 2. 2005

vznik členství: 15. 7. 2004

vznik funkce: 15. 7. 2004

zánik funkce: 17. 1. 2005

Krásného 61, Brno, 636 00, Česká republika

Mgr. Filip Leder

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 12. 1. 2005

vznik členství: 15. 7. 2004

zánik členství: 6. 12. 2004

vznik funkce: 15. 7. 2004

zánik funkce: 6. 12. 2004

Šumavská 2278/34, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

JUDr. Jana Gregorová

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 15. 7. 2004 - Poslední vztah: 12. 1. 2005

vznik členství: 15. 7. 2004

zánik členství: 6. 12. 2004

vznik funkce: 15. 7. 2004

zánik funkce: 6. 12. 2004

Ostrá 18, Brno, 616 00, Česká republika

Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

od 27. 1. 2015

Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně.

do 27. 1. 2015 od 27. 6. 2014

Způsob jednání: Statutátním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují vždy dva členové představenstva společně.

do 27. 6. 2014 od 22. 8. 2006

Způsob jednání: Statutátním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují vždy dva členové pčředstavenstva společně.

do 22. 8. 2006 od 3. 8. 2006

Způsob jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 3. 8. 2006 od 12. 1. 2005

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. Za společnost se podepisuje předseda představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 12. 1. 2005 od 15. 7. 2004

Další vztahy firmy Keriani, a.s.

Historické vztahy

JUDr. Milan Vašíček

První vztah: 12. 1. 2005 - Poslední vztah: 18. 2. 2005

Krásného 61, Brno, 636 00, Česká republika

Akcionáři

Perroni a.s., IČ: 25926519

Opletalova, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 30. 12. 2009 od 25. 1. 2007

JUDr. Milan Vašíček

Krásného, Česká republika, Brno, 636 00

do 18. 2. 2005 od 12. 1. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 1. 2005

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 8. 2006
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 1. 2005

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).