Hlavní navigace

ITIS Holding a.s.

Firma ITIS Holding a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 24258, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 4 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

07961774

Sídlo:

Evropská 2690/17, Praha, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 3. 2019

DIČ:

CZ07961774

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

26110 Výroba elektronických součástek
26510 Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
282 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
43120 Příprava staveniště
62020 Poradenství v oblasti informačních technologií
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
7111 Architektonické činnosti
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
7120 Technické zkoušky a analýzy
81290 Ostatní úklidové činnosti
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 24258, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ITIS Holding a.s. od 6. 3. 2019

Právní forma

Akciová společnost od 6. 3. 2019

adresa

Evropská 2690/17
Praha 16000 od 6. 3. 2019

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to: - výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí - výroba strojů a zařízení - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - projektování elektrických zařízení - testování, měření, analýzy a kontroly - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - poskytování technických služeb od 30. 8. 2022

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to: - výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení, - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, - výroba strojů a zařízení, - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, - projektování elektrických zařízení, - testování, měření, analýzy a kontroly, - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, - poskytování technických služeb, - výroba, obchod a služby jinde nezařazené do 30. 8. 2022 od 29. 12. 2021

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 29. 12. 2021 od 5. 5. 2021

Předmět činnosti

správa vlastního majetku od 6. 3. 2019

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti ITIS Holding a.s. rozhodla dne 30.8.2022 o zvýšení základního kapitálu společnosti ITIS Holding a.s. peněžitým vkladem o částku 2.000.000,- Kč, ze současné výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč na celkovou částku 4.000.000,- Kč , po zvýšení základního kapitálu společnosti ITIS Holding a.s. za následujících podmínek: (A) Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští; (B) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 2.000.000 kusů nových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč, které budou vydány v listinné podobě, přičemž s nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a bud ou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými, a stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny; (C) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitými vklady, s nabídkou upisování akcií určeným zájemcům; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (D) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty určeným zájemcům, kterými jsou: (a) akcionář společnost PPF a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 269 0/17, PSČ 160 41, IČO: 250 99 345, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4495, která upíše 1.000.000 kusů nových akcií znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, které budou vydány v listinné podobě, při emisním kursu ve výši 599,503125 Kč za každou akcii; přičemž rozdíl mezi emisním kursem každé akcie a její jmenovitou hodnotou představuje emisní ážio; a (b) akcionář společnost ESOP ITIS Slovakia, s.r.o., se sídlem Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín, Slo venská republika, registrační číslo: 54 459 389, která upíše 1.000.000 kusů nových akcií znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- Kč, které budou vydány v listinné podobě, při emisním kursu ve výši 599,503125 Kč za každou akcii; přičemž rozdíl mezi emisním kursem každé akcie a její jmenovitou hodnotou představuje emisní ážio; (E) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (F) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 3 (tři) pracovní dny. Počátek běhu upisovací lhůty začíná určeným zájemcům běžet doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií; (G) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti ITIS Holding a.s., v budově na adrese Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost ITIS Holding a.s. a pře dem určení zájemci nedohodnou jinak; (H) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanov ení § 479 zákona o obchodních korporacích. K úpisu akcií bude předem určeným zájemcům poskytnuta lhůta 3 (tří) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií; (I) Emisní kurs všech akcií upsaných společností PPF a.s., bude splacen společností PPF a.s. výhradně v Kč bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti ITIS Holding a.s. číslo: 2025010028/6000, vedený u obchodní společnosti PPF banka a.s., a to ne jpozději do 10 pracovních dnů od úpisu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií; (J) Emisní kurs všech akcií upsaných společností ESOP ITIS Slovakia, s.r.o., bude splacen společností ESOP ITIS Slovakia, s.r.o. částečně v Kč bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti ITIS Holding a.s. číslo: 2025010028/6000, vedený u obchodní společnosti PPF banka a.s., a částečně v EUR bezhotovostním převodem na bankovní účet společnosti ITIS Holding a.s. číslo: 2025010036/6000, vedený u obchodní společnosti PPF banka a.s., a to v obou případech nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od úp isu akcií, tj. ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, přičemž společnost ESOP ITIS Slovakia, s.r.o. splatí v Kč část celkového emisního kursu akcií ve výši 46.115.625,- Kč a společnost ESOP ITIS Slovakia, s.r.o. dále splatí v EUR zbývající část celkového emisního kursu akcií ve výši EUR 22.500.000, která odpovídá ekvivalentu této zbývající části emisního kursu akcií v Kč za použití směnného kursu 1 EUR - 24,595 Kč vyhlášeného Českou národní bankou dne 29. srpna 2022 po 14.30 hodině s platností k dnešnímu dni; (K) K okamžiku zápisu změny výše základního kapitálu společnosti ITIS Holding a.s. do obchodního rejstříku musí být emisní kurs upsaných akcií zcela splacen. do 30. 8. 2022 od 30. 8. 2022

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

od 30. 8. 2022

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 30. 8. 2022 od 6. 3. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 4 000 000 od 30. 8. 2022
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 2 000 000 do 30. 8. 2022 od 30. 8. 2022
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 1 800 000 do 30. 8. 2022 od 6. 3. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 Kč, počet: 200 000 do 30. 8. 2022 od 6. 3. 2019

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Robert Ševela Ph.D.

Člen představenstva A, Předseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2022

vznik členství: 30. 8. 2022

vznik funkce: 30. 8. 2022

Jasanová 104, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  BONAK a.s.

  Evropská 2690/17, Praha Dejvice, 160 00

Matej Okáli

Člen představenstva B

První vztah: 30. 8. 2022

vznik členství: 30. 8. 2022

Vážska 5225/28, Bratislava-Vrakuňa, 821 07, Slovenská republika

Marek Ehrenberger

Člen představenstva A

První vztah: 30. 8. 2022

vznik členství: 30. 8. 2022

U Waltrovky 533/3, Praha, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Eva Lakomá

Člen představenstva B

První vztah: 30. 8. 2022

vznik členství: 30. 8. 2022

Čulenova 7936/5, Bratislava-Staré Mesto, 811 09, Slovenská republika

Historické vztahy

Ing. Robert Ševela Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2019 - Poslední vztah: 30. 8. 2022

vznik členství: 6. 3. 2019

zánik členství: 30. 8. 2022

vznik funkce: 6. 3. 2019

zánik funkce: 30. 8. 2022

Jasanová 104, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Společnost zastupují ve všech záležitostech vždy společně dva členové představenstva, z nichž jeden vždy musí být členem představenstva A a jeden vždy musí být členem představenstva B.

od 30. 8. 2022

Společnost zastupuje člen představenstva společnosti samostatně.

do 30. 8. 2022 od 6. 3. 2019

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Mgr. Lubomír Král

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2022

vznik členství: 30. 8. 2022

vznik funkce: 30. 8. 2022

Na Petřinách 2497/7, Praha, 162 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

 • člen představenstva

  PPF a.s.

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

 • člen dozorčí rady

  CIAS HOLDING a.s.

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

 • člen dozorčí rady

  PPF reality a.s.

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

 • člen představenstva

  Moranda, a.s.

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

 • člen představenstva

  Tanemo a.s.

  Evropská 2690/17, Praha Dejvice, 160 00

 • jednatel

  Maraflex s.r.o.

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

 • předseda představenstva

  EMPTYCO a.s.

  Evropská 2690/17, Praha, 160 00

 • předseda dozorčí rady

  Westminster JV a.s.

  Sokolovská 700/113a, Praha Karlín, 186 00

 • předseda dozorčí rady

  Nadace PPF

  Evropská 2690/17, Praha Dejvice, 160 00

 • předseda dozorčí rady

  Bestsport, a.s.

  Českomoravská 2345/17a, Praha Libeň (Praha 9), 190 00

 • člen představenstva

  ŠKODA INVESTMENT a.s.

  Emila Škody 2922/1, Plzeň, 301 00

Ondřej Chaloupecký

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2022

vznik členství: 30. 8. 2022

Chuchelna 55, 513 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Bednář

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2022

vznik členství: 30. 8. 2022

A. Dvořáka 955, Votice, 259 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  TollNet a.s.

  Holušická 2221/3, Praha, 148 00

Ing. Petr Chvátal

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2022

vznik členství: 30. 8. 2022

Antala Staška 1866/13, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Lubomír Král

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2020 - Poslední vztah: 30. 8. 2022

vznik členství: 6. 3. 2019

zánik členství: 30. 8. 2022

vznik funkce: 6. 3. 2019

zánik funkce: 30. 8. 2022

Na Petřinách 2497/7, Praha, 162 00, Česká republika

Mgr. Lubomír Král

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2019 - Poslední vztah: 17. 6. 2020

vznik členství: 6. 3. 2019

vznik funkce: 6. 3. 2019

K Palečku 2711/36, Praha, 193 00, Česká republika

Další vztahy firmy ITIS Holding a.s.

PPF a.s.

První vztah: 6. 3. 2019 - Poslední vztah: 30. 8. 2022

Evropská 2690/17, Praha, 160 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

PPF a.s., IČ: 25099345

Evropská, Česká republika, Praha 6, 160 41

do 30. 8. 2022 od 6. 3. 2019

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 9. 2020

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 9. 2020
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).