Hlavní navigace

JTH Holding a.s.

Firma JTH Holding a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2201, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 1 185 410 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28747887

Sídlo:

Krupská 33/20, Teplice, 415 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 9. 2011

DIČ:

CZ28747887

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

431 Demolice a příprava staveniště
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
64200 Činnosti holdingových společností
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
731 Reklamní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2201, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

JTH Holding a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

JTH Holding a.s. do 17. 6. 2015 od 8. 4. 2015

Obchodní firma

JTH Holding a.s. do 8. 4. 2015 od 19. 9. 2011

Právní forma

Akciová společnost od 19. 9. 2011

adresa

Krupská 33/20
Teplice 41501 od 19. 9. 2011

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 3. 10. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 9. 2011

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 3. 10. 2014 od 19. 9. 2011

Ostatní skutečnosti

Seznam akcionářů a výpis ze seznamu akcionářů vyžaduje ověřený podpis statutárního ředitele. od 21. 2. 2019

Společnost CORE Estate a.s. se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 41501, identifikační číslo (IČ): 28714890 jako společnost zanikající zanikla sloučením se společností JTH Holding a.s. jako společností nástupnickou, a to dle projektu přeměny k rozhodnému dni 1.1.2016. Na společnost JTH Holding a.s. přešlo jmění zanikající společnosti CORE Estate a.s. od 12. 7. 2016

Valná hromada rozhodla dne 28.12.2015 o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: 1.Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 1.035.446.000,- Kč (jedna miliarda třicet pět milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc korun českých) o částku 149.964.000,-Kč (jedno sto čtyřicet devět milionů devět set šedesát čtyři tisíc korun českých) n a celkovou částku 1.185.410.000,- Kč (jedna miliarda jedno sto osmdesát pět milionů čtyři sta deset tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 149.964 (jedno sto čtyřicet devět tisíc devět set šedesát čtyři) nových kmenových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých). Nové kmenové akcie budou vydány jako listinné cenné papíry. 3.Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva akcionářů, neboť všichni akcionáři společnosti se prohlášením na valné hromadě v souladu s § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdali přednostního práva na upisování akcií. 4.Pro odstranění pochybností se výslovně určuje, že se nepřipouští ani upisování akcií na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ohledně akcií, jež zůstanou po využití přednostního práva neupsány. 5.Všechny nové akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 491 zákona o obchodních korporacích (dále jen Dohoda). Dohoda o upsání akcií bude uzavřena nejpozději 15.1.2016 (patnáctého ledna roku dva tisíce šestnáct). Emisní kurs každé akcie bude činit 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), což bude odpovídat jmenovité hodnotě každá akcie, která činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). Celkový emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit 149.964.000,-Kč (jedno sto čtyřicet devět milionů de vět set šedesát čtyři tisíc korun českých), což bude odpovídat celkovému souhrnu jmenovitých hodnot akcií, který činí 149.964.000,-Kč (jedno sto čtyřicet devět milionů devět set šedesát čtyři tisíc korun českých). 6.Emisní kurs bude zcela splacen nepeněžitými vklady a proto je bezpředmětné uvádět účet u banky pro splacení emisního kursu. 7.Nepeněžité vklady na splacení emisního kursu budou vneseny nejpozději ve lhůtě do 15.1.2016 (patnáctého ledna roku dva tisíce šestnáct) v sídle společnosti či v kanceláři notáře osvědčujícího průběh valné hromady. 8.Schvalují se tyto nepeněžité vklady na splacení emisního kurzu: /A/ podíl ve výši 25% (dvacet pět procent) - základní podíl č. 3 - Jaroslava Třešňáka, nar. 4.8.1963, bytem Teplice, Třebízského 3020 na obchodní společnosti JTH INVEST s.r.o. se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 41501, identifikační číslo (IČ): 2728665 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22644, odpovídající vkladu ve výši 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) na základním kapitále společnosti (dále jen Podíl 3) /B/ podíl ve výši 25% (dvacet pět procent) - základní podíl č. 2 - Lenky Třešňákové, nar. 27.9.1965, bytem Teplice, Třebízského 3020 na obchodní společnosti JTH INVEST s.r.o. se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 41501, identifikační číslo (IČ): 27286657 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22644, odpovídající vkladu ve výši 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) na základním kapitále společnosti (dále jen Podíl 2). 9.Předmět nepeněžitého vkladu Podíl 3 i Podíl 2 byl oceněn znaleckým posudkem č. P43186/15 ze dne 14.12.2015 vyhotoveným znalcem EQUITA Consulting s.r.o., znalecký ústav dle kterého byla hodnota tohoto nepeněžitého vkladu stanovena na částku 149.964.000 ,-Kč (jedno sto čtyřicet devět milionů devět set šedesát čtyři tisíc korun českých) a hodnota nepeněžitého vkladu Podílu 3 - stanovena na částku 74.982.000,-Kč (sedmdesát čtyři milionů devět set osmdesát dva tisíc korun českých) a hodnota nepeněžitého vk ladu Podílu 2 - stanovena na částku 74.982.000,-Kč (sedmdesát čtyři milionů devět set osmdesát dva tisíc korun českých). 10.Za nepeněžitý vklad Podíl 3 bude vydáno 74.982 (sedmdesát čtyři tisíc devět set osmdesát dva) nových listinných kmenových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých), tedy celkem akcie o celkové jmenovit é hodnotě 74.982.000,-Kč (sedmdesát čtyři milionů devět set osmdesát dva tisíc korun českých). 11.Za nepeněžitý vklad Podíl 2 bude vydáno 74.982 (sedmdesát čtyři tisíc devět set osmdesát dva) nových listinných kmenových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých), tedy celkem akcie o celkové jmenovit é hodnotě 74.982.000,-Kč (sedmdesát čtyři milionů devět set osmdesát dva tisíc korun českých). od 28. 12. 2015

Všechny akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady. od 3. 10. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 3. 10. 2014 od 7. 8. 2014

Došlo ke sloučení společnosti JTH Holding a.s., IČ 287 47 887, se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 415 01, jako nástupnické společnosti se společností MOCERO reality s.r.o., IČ 279 45 227, se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 415 01, jako zanikající sp olečností. Na společnost JTH Holding a.s., IČ 287 47 887, se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 415 01 přešlo jmění společnosti MOCERO reality s.r.o., IČ 279 45 227, se sídlem Teplice, Krupská 33/20, PSČ 415 01. od 21. 8. 2013

Mimořádná valná hromada konaná dne 20.12.2012 přijímá toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku Kč 430.500.000,- formou nepeněžitých vkladů dosavadních akcionářů. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení spole čnosti a dále naplnění hospodářského zájmu a cíle společnosti, kterým je efektivní spravování a využívání nemovitostí, které jsou do základního kapitálu společnosti JTH Holding a.s. vkládány, s tím, že předmětem podnikání společnosti JTH Holding a.s. je m imo jiné též realitní činnost, správa a údržba nemovitostí a dále též reklamní činnost, marketing a služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.Předmětem činnosti společnosti je mimo jiné též pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. b) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 430.500 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,- v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tj. Kč 1.000,- za jednu akcii. c) Přednostní právo dosavadních akcionářů upsat část nových akcií společnosti je pro všechny akcionáře vyloučeno a výslovně se jej vzdávají s ohledem na to, že s odkazem na § 203/2, písm. c) obch. zákoníku bude zvýšení základního kapitálu provedeno dohod ou všech stávajících akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu dle § 205 obch. zákoníku. Veškeré akcie na zvýšení základního kapitálu budou tedy upsány výhradně na základě dohody všech akcionářů společnosti podle § 205 obch. zákoníku. d) Listinu upisovatelů nahradí dohoda akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti pořízená ve formě notářského zápisu. e) Dohoda o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 20 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku dle §203/4 obchodního zákoníku. Dohoda o upsání akcií může být uzavřena i dříve - již poté co bude na soud podán návrh na zápis tohoto usne sení do obchodního rejstříku avšak upisování akcií na základě dohody dle §205 obch. zákoníku musí být vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. f) Valná hromada schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady ve společném jmění manželů, stávajících akcionářů pana Jaroslava Třešňáka, r.č. 630804/2334, bytem Třebízského 3020, 415 01 Teplice a paní Lenky Třešňákové, r.č. 655927/0971, bytem Tře bízského 3020, 415 01 Teplice: Nemovitosti v katastrálním území České Budějovice, obec České Budějovice: pozemek parc. č. 2081 o výměře 3882 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2094 o výměře 1910 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2099/112 o výměře 14230 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2099/153 o výměře 34469 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2099/154 o výměře 35942 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2099/155 o výměře 16810 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2099/156 o výměře 133759 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2099/157 o výměře 289 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2099/198 o výměře 7822 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2099/199 o výměře 7030 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2099/201 o výměře 808 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2099/202 o výměře 646 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2099/208 o výměře 2470 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2099/209 o výměře 2442 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2099/210 o výměře 121 m2, ostatní plocha Předmět vkladu je oceněn na hodnotu celkem Kč 236.000.000,- Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku N31845/12, dne 19.12.2012 Nemovitosti v katastrálním území Náchod, obec Náchod: pozemek parc. č. st. 338/1 o výměře 11131 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. st. 338/2 o výměře 7366 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. st. 403/4 o výměře 173 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. 1974/1 o výměře 510 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2187 o výměře 186 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2188 o výměře 864 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2190/1 o výměře 5476 m2, ostatní plocha budova bez čp/če na pozemcích parc. č. st. 338/1, st. 338/2, způsob využití výroba budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 403/4, způsob využití rodinný dům Předmět vkladu je oceněn na hodnotu celkem Kč 21.200.000,- Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku N31839/12, dne 19.12.2012 Nemovitosti v katastrálním území Teplice, obec Teplice: pozemek parc. č. 4730/22 o výměře 10369 m2, ostatní plocha Předmět vkladu je oceněn na hodnotu celkem Kč 12.000.000,- Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku N31842/12, dne 19.12.2012 Nemovitosti v katastrálním území Kolín, obec Kolín: pozemek parc. č. st. 356/1 o výměře 547 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. st. 357 o výměře 253 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. st. 3886 o výměře 223 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. 1890/8 o výměře 10291 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 1890/36 o výměře 898 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 1890/37 o výměře 2816 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 1890/40 o výměře 185 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 1890/41 o výměře 132 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 1890/42 o výměře 28 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 1890/43 o výměře 56 m2, ostatní plocha budova č.p. 668 na pozemku parc. č. st. 3886, způsob využití rodinný dům, část obce KolínIV Předmět vkladu je oceněn na hodnotu celkem Kč 23.400.000,- Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku N31837/12, dne 19.12.2012 pozemek parc. č. 2706/2 o výměře 2124 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2706/13 o výměře 1274 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2706/15 o výměře 218 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2706/26 o výměře 354 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2710/4 o výměře 26 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2711/1 o výměře 470 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2711/5 o výměře 5283 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2711/7 o výměře 74 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2715/2 o výměře 24831 m2, lesní pozemek pozemek parc. č. 2715/4 o výměře 4324 m2, lesní pozemek pozemek parc. č. 2994/5 o výměře 11 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 2994/6 o výměře 4 m2, ostatní plocha Předmět vkladu je oceněn na hodnotu celkem Kč 18.800.000,- Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku N31838/12, dne 19.12.2012 Nemovitosti v katastrálním území Lobkovice, obec Neratovice: pozemek parc. č. 403/5 o výměře 7284 m2, orná půda pozemek parc. č. 403/7 o výměře 4412 m2, orná půda pozemek parc. č. 403/8 o výměře 6490 m2, orná půda pozemek parc. č. 403/9 o výměře 6044 m2, orná půda pozemek parc. č. 403/10 o výměře 5162 m2, orná půda Předmět vkladu je oceněn na hodnotu celkem Kč 17.700.000,- Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku N31840/12, dne 19.12.2012 Nemovitosti v katastrálním území Nová Ulice, obec Olomouc: pozemek parc. č. st. 188 o výměře 335 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. st. 190 o výměře 952 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. st. 191 o výměře 423 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. st. 192 o výměře 1246 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. st. 602 o výměře 648 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. st. 647 o výměře 650 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. st. 649/1 o výměře 357 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. st. 650 o výměře 382 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. st. 652/2 o výměře 211 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. st. 1986 o výměře 984 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. st. 1987 o výměře 955 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. st. 1991 o výměře 1347 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. st. 1997 o výměře 1559 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. st. 1998 o výměře 390 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. st. 2286 o výměře 265 m2, zastavěná plocha a nádvoří pozemek parc. č. 456/1 o výměře 25486 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 456/5 o výměře 398 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 456/14 o výměře 1536 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 456/17 o výměře 77 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 456/18 o výměře 614 m2, ostatní plocha pozemek parc. č. 456/27 o výměře 358 m2, ostatní plocha budova č.p. 154 na pozemku parc. č. st. 191, způsob využití bydlení, část obce Nová Ulice budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 188, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulice budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 190, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulice budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 192, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulice budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 602, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulice budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 647, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulice budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 650, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulice budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 652/2, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulice budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1986, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulice budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1987, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulice budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1991, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulice budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1997, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulice budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 1998, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulice budova bez čp/če na pozemku parc. č. st. 2286, způsob využití jiná stavba, část obce Nová Ulice Předmět vkladu je oceněn na hodnotu celkem Kč 38.400.000,- Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku N31841/12, dne 19.12.2012 Nemovitosti v katastrálním území Litoměřice, obec Litoměřice: - pozemek parc. č. 4807/1, o výměře 9800 m2, ostatní plocha - pozemek parc. č. 4808, o výměře 584 m2, ostatní plocha - pozemek parc. č. 4809/2, o výměře 444 m2, zahrada - pozemek parc. č. 4809/3, o výměře 58 m2, ovocný sad - pozemek parc. č. 4809/5, o výměře 6453 m2, ovocný sad - pozemek parc. č. 4815/2, , o výměře 684 m2, ostatní plocha Předmět vkladu je oceněn na hodnotu celkem Kč 36.000.000,- Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku N31844/12, dne 19.12.2012 Předmětem nepeněžitého vkladu je dále tento majetek ve vlastnictví pouze pana Jaroslava Třešňáka: Nemovitosti v katastrálním území Žatec, obec Žatec, část obce Žatec: -jednotka č. 3083/103, garáž, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 2748/204647 -jednotka č. 3083/104, garáž, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 2918/204647 -jednotka č. 3083/108, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 1062/204647 -jednotka č. 3083/114, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 305/204647 -jednotka č. 3083/115, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 721/204647 -jednotka č. 3083/116, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 1759/204647 -jednotka č. 3083/117, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 837/204647 -jednotka č. 3083/137, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 434/204647 -jednotka č. 3083/138, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 575/204647 -jednotka č. 3083/202, byt, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5889/204647 -jednotka č. 3083/203, byt, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 6365/204647 -jednotka č. 3083/303, byt, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 6359/204647 -jednotka č. 3083/401, byt, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 3564/204647 -jednotka č. 3083/402, byt, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5783/204647 -jednotka č. 3083/403, byt, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 6367/204647 -jednotka č. 3083/501, byt, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 7182/204647 -jednotka č. 3084/120, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 814/204647 -jednotka č. 3084/122, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 530/204647 -jednotka č. 3084/123, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 332/204647 -jednotka č. 3084/125, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 297/204647 -jednotka č. 3084/126, garáž, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 2842/204647 -jednotka č. 3084/127, garáž, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 2946/204647 -jednotka č. 3084/135, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 579/204647 -jednotka č. 3084/136, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 496/204647 -jednotka č. 3084/139, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 966/204647 -jednotka č. 3084/140, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 322/204647 -jednotka č. 3084/201, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 3686/204647 -jednotka č. 3084/202, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5537/204647 -jednotka č. 3084/203, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 6045/204647 -jednotka č. 3084/301, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 3684/204647 -jednotka č. 3084/302, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5568/204647 -jednotka č. 3084/303, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 6053/204647 -jednotka č. 3084/401, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 3651/204647 -jednotka č. 3084/402, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5556/204647 -jednotka č. 3084/403, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 6045/204647 -jednotka č. 3084/501, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 3641/204647 -jednotka č. 3084/502, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5617/204647 -jednotka č. 3084/503, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5969/204647 -jednotka č. 3085/106, garáž , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 2764/204647 -jednotka č. 3085/111, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 1761/204647 -jednotka č. 3085/112, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 723/204647 -jednotka č. 3085/113, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 628/204647 -jednotka č. 3085/118, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 839/204647 -jednotka č. 3085/141, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 275/204647 -jednotka č. 3085/142, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 424/204647 -jednotka č. 3085/143, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 777/204647 -jednotka č. 3085/201, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 6398/204647 -jednotka č. 3085/202, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5895/204647 -jednotka č. 3085/301, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 6376/204647 -jednotka č. 3085/302, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5921/204647 -jednotka č. 3085/401, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 6378/204647 -jednotka č. 3085/402, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 5895/204647 -jednotka č. 3085/501, byt , v budově č.p. 3083,3084,3085, bytový dům, na pozemku parc. č. st.6147, včetně podílu na společných částech domu a na pozemku 7077/204647 Předmět vkladu je oceněn na hodnotu celkem Kč 27.000.000,- Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku N31843/12, dne 19.12.2012 Hodnota nepeněžitých vkladů byla stanovena dle ocenění soudem ustanoveného znalce dle § 59 obch. zákoníku,kterým je EQUITA Consulting s.r.o., sídlem Truhlářská 1108/3, Praha 1, IČO 25761421, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem : usnesení sp.zn. 72 Nc 1145/2012 vydané dne 13.12.2012 nabylo právní moci dne 17.12.2012 Nepeněžité vklady ve společném majetku pana Jaroslava Třešňáka a Lenky Třešňákové, byly oceněny posudky znalce na částku celkem Kč 403.500.000 s tím, že za tyto nepeněžité vklady se vydá na zvýšení základního kapitálu celkem 403.500 kusů listinných, km enových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1000,- s tím, že panu Jaroslavovi Třešňákovi se vydá 201.750 kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,- a paní Lence Třešňákové se vydá 201.750 kusů listinn ých kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,-. Nepeněžité vklady v majetku pouze pana Jaroslava Třešňáka , byly oceněny posudkem znalce na částku celkem Kč 27.000.000 s tím, že za tyto nepeněžité vklady se vydá na zvýšení základního kapitálu celkem 27.000 kusů listinných, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1000,- s tím, že panu Jaroslavovi Třešňákovi se vydá 27.000 kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,- V souladu s § 204/3 obch. zákoníku valná hromada bere na vědomí písemnou zprávu představenstva, ve kterém představenstvo uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a souhlasí s tím, že zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je v důležité m zájmu společnosti, neboť umožní kapitálové posílení společnosti a dále naplnění hospodářského zájmu a cíle společnosti, kterým je efektivní spravování a využívání nemovitostí, které jsou do základního kapitálu společnosti JTH Holding a.s. vkládány, s t ím, že předmětem podnikání společnosti JTH Holding a.s. je mimo jiné též realitní činnost, správa a údržba nemovitostí a dále též reklamní činnost, marketing a služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. Předmětem č innosti společnosti je mimo jiné též pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Valná hromada dále souhlasí s navrhovaným emisním kursem akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu s tím, že tento emisní kurs je určen s ohledem na hodnotu vkládaných nepeněžitých vkladů a rovná se hodnotě vkládaných nepeněžitých vkl adů stanovené posudky nezávislého znalce. Nepeněžité vklady budou splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžité vklady budou splaceny v souladu s § 204/3 a § 60/2 obch. zákoníku, a to formou písemného prohlášení vkladatelů dle §60/1 obcho dního zákoníku, které bude předáno společnosti před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku spolu s předáním nemovitostí. h) Představenstvo společnosti podá v souladu s § 203/4 obch. zákoníku do 30 dnů ode dne schválení tohoto usnesení návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. i) Po uzavření dohody dle § 205 obch. zákoníku a po splacení 100 % emisního kursu upsaných akcií nepeněžitými vklady podá představenstvo návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 17. 1. 2013 od 3. 1. 2013

Mimořádná valná hromada konaná dne 4.12.2012 přijímá toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku Kč 77.946.000,-,- formou nepeněžitých vkladů dosavadních akcionářů. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení spol ečnosti a dále naplnění hospodářského zájmu a cíle společnosti, kterým je efektivní spravování a řízení částí podniků, které jsou do základního kapitálu společnosti JTH Holding a.s. vkládány a dále efektivní spravování a řízení akciové společnosti, jejíž akcie jsou do základního kapitálu společnosti JTH Holding a.s. vkládány, s tím, že předmětem podnikání společnosti JTH Holding a.s. je mimo jiné též realitní činnost, správa a údržba nemovitostí a dále též reklamní činnost, marketing a služby v oblasti a dministrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.Předmětem činnosti společnosti je mimo jiné též pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. b) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 77.946 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,- v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tj. Kč 1.000,- za jednu akcii. c) Přednostní právo dosavadních akcionářů upsat část nových akcií společnosti je pro všechny akcionáře vyloučeno a výslovně se jej vzdávají s ohledem na to, že s odkazem na § 203/2, písm. c) obch. zákoníku bude zvýšení základního kapitálu provedeno dohod ou všech stávajících akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu dle § 205 obch. zákoníku. Veškeré akcie na zvýšení základního kapitálu budou tedy upsány výhradně na základě dohody všech akcionářů společnosti podle § 205 obch. zákoníku. d) Listinu upisovatelů nahradí dohoda akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti pořízená ve formě notářského zápisu. e) Dohoda o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 20 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku dle §203/4 obchodního zákoníku. Dohoda o upsání akcií může být uzavřena i dříve - již poté co bude na soud podán návrh na zápis tohoto usne sení do obchodního rejstříku avšak upisování akcií na základě dohody dle §205 obch. zákoníku musí být vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. f) Valná hromada schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady ve společném jmění manželů stávajících akcionářů pana Jaroslava Třešňáka, r.č. 630804/2334, bytem Třebízského 3020, 415 01 Teplice a paní Lenky Třešňákové, r.č. 655927/0971, bytem Třeb ízského 3020, 415 01 Teplice: - část podniku Jaroslav Třešňák - Horova, místem podnikání Krupská 33/20, 415 01 Teplice, IČO: 13924966, kterou tvoří organizační složka podniku s názvem středisko Krupská, která vykonává realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí na adrese Krupská 3 3, Teplice, a tvoří ji budova č.p. 33, na pozemku parc. č. 345, včetně pozemku parc.č. 345 to vše v katastrálním území Teplice, obec Teplice, a dále práva a povinnosti z nájemních vztahů, ze smluv o dodávce služeb, ze smluv o úvěrech a z dalších smluv, kt eré se k provozování a správě uvedených nemovitostí váží. Oceněno na hodnotu Kč 13.882.000,-. Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P31807/12, dne 30.11.2012. - část podniku Jaroslav Třešňák - Horova, místem podnikání Krupská 33/20, 415 01 Teplice, IČO: 13924966, kterou tvoří organizační složka podniku s názvem středisko U Císařských lázní, která vykonává realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí na adrese U Císařských lázní 399, Teplice a tvoří ji budova č.p. 399, na pozemku parc. č. 626, včetně pozemku parc.č. 626 to vše v katastrálním území Teplice, obec Teplice, a dále práva a povinnosti z nájemních vztahů, ze smluv o dodávce služeb, ze smluv o úvěrech a z dalších smluv, které se k provozování a správě daných nemovitostí váží. Oceněno na hodnotu Kč 2.264.000,-. Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P31808/12, dne 30.11.2012. - část podniku Jaroslav Třešňák - Horova, místem podnikání Krupská 33/20, 415 01 Teplice, IČO: 13924966, kterou tvoří organizační složka podniku s názvem středisko Most - Vrbenského, která vykonává realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí na adrese Vrbenského 1206, Most, a tvoří ji budova č.p. 1206, na pozemku parc. č. 4975/389, včetně pozemku parc. č. 4975/389, to vše v katastrálním území Most II, obec Most, část obce Most, a dále práva a povinnosti z nájemních vztahů, ze smluv o dodávce s lužeb, ze smluv o úvěrech a z dalších smluv, které se k provozování a správě daných nemovitostí váží. Oceněno na hodnotu Kč 4.360.000,- . Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P31809/1 2, dne 30.11.2012. - část podniku Jaroslav Třešňák - Horova, místem podnikání Krupská 33/20, 415 01 Teplice, IČO: 13924966, kterou tvoří organizační složka podniku s názvem středisko Benešovo náměstí, která vykonává realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí na adrese Benešovo náměstí 421, Teplice, a tvoří ji budova č.p. 421, na pozemku parc. č. 879, včetně pozemku parc. č. 879, to vše v katastrálním území Teplice, obec Teplice, a dále práva a povinnosti z nájemních vztahů, ze smluv o dodávce služeb, ze smluv o úvěrech a z dalších smluv, které se k provozování a správě daných nemovitostí váží. Oceněno na hodnotu Kč 5.846.000,-. Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P31810/12, dne 30.11.2012. - část podniku Jaroslav Třešňák - Horova, místem podnikání Krupská 33/20, 415 01 Teplice, IČO: 13924966, kterou tvoří organizační složka podniku s názvem středisko Lípová, která vykonává realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí na adrese L ípová 411, Teplice, a tvoří ji budova č.p. 411, bytový dům, na pozemku parc. č. 729/6, a dále pozemky parc. č. 729/6, parc. č. 729/8, to vše v katastrálním území Teplice, část obce Teplice, a dále práva a povinnosti z nájemních vztahů, ze smluv o dodáv ce služeb, ze smluv o úvěrech a z dalších smluv, které se k provozování a správě uvedených nemovitostí váží. Oceněno na hodnotu Kč 1.160.000,-. Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P3 1804/12, dne 30.11.2012. - část podniku Jaroslav Třešňák - Horova, místem podnikání Krupská 33/20, 415 01 Teplice, IČO: 13924966, kterou tvoří organizační složka podniku s názvem středisko Náměstí Svobody, která vykonává realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí na adrese Náměstí Svobody 40, Teplice a tvoří ji budova č.p. 40, jiná stavba, na pozemku parc. č. 331/1, vč. pozemku parc. č. 331/1, to vše v katastrálním území Teplice, část obce Teplice, a dále práva a povinnosti z nájemních vztahů, ze smluv o dodávce slu žeb, ze smluv o úvěrech a z dalších smluv, které se k provozování a správě daných nemovitostí váží. Oceněno na hodnotu Kč 5.406.000,-. Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P31805/12, dne 30.11.2012. - část podniku Jaroslav Třešňák - Horova, místem podnikání Krupská 33/20, 415 01 Teplice, IČO: 13924966, kterou tvoří organizační složka podniku s názvem středisko Českobratrská, která vykonává realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí na a drese Českobratrská 1066, Teplice, a tvoří ji budova č.p. 1066, objekt bydlení, na pozemku parc. č. 814, vč. pozemku parc. č. 814, to vše v katastrálním území Teplice, část obce Teplice, a dále práva a povinnosti z nájemních vztahů, ze smluv o dodávce služeb, ze smluv o úvěrech a z dalších smluv, které se k provozování a správě daných nemovitostí váží. Oceněno na hodnotu Kč 11.868.000,-. Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P31806 /12, dne 30.11.2012. - část podniku Jaroslav Třešňák - Horova, místem podnikání Krupská 33/20, 415 01 Teplice, IČO: 13924966, kterou tvoří organizační složka podniku s názvem středisko Masarykova, která vykonává realitní činnost a správu a údržbu nemovitostí na adrese Masaryk ova 463/14, Teplice, a tvoří ji budova č.p. 463, na pozemku parc. č. 821, včetně pozemku parc.č. 821, to vše v katastrálním území Teplice, obec Teplice, a dále práva a povinnosti z nájemních vztahů, ze smluv o dodávce služeb, ze smluv o úvěrech a z dalš ích smluv, které se k provozování a správě uvedených nemovitostí váží. Oceněno na hodnotu Kč 394.000,-. Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P31811/12 dne 30.11.2012. Předmětem nepeněžitého vkladu je dále tento majetek ve vlastnictví pana Jaroslava Třešňáka: - 4 kusy listinných, nekótovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 250.000,- Kč, čísla akcií 1-4, které vydala jako emitent společnost JTH Research a.s., IČO: 27339963, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice. Oceněno na hodnotu Kč 1 6.383.000,-. Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P31812/12, dne 30.11.2012. Předmětem nepeněžitého vkladu je dále tento majetek ve vlastnictví paní Lenky Třešňákové: -4 kusy listinných, nekótovaných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 250.000,-Kč, čísla akcií 5-8, které vydala jako emitent společnost JTH Research a.s., IČO: 27339963, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice. Oceněno na hodnotu Kč 16.383.000,-. Předmět vkladu je podrobně specifikován a oceněn znaleckým posudkem zpracovaným pod číslem znaleckého deníku P31812/12, dne 30.11.2012. Hodnota nepeněžitých vkladů byla stanovena dle ocenění soudem ustanoveného znalce dle § 59 obch. zákoníku, kterým je EQUITA Consulting s.r.o., sídlem Truhlářská 1108/3, Praha 1, IČO 25761421, který byl jmenován těmito usneseními Krajského soudu v Ú stí nad Labem vydanými pod následujícími čísly jednacími, s daty vydání a právní moci jak níže uvedeno: usnesení sp.zn. 72 Nc 1091/2012-22 vydané dne 7.9.2012 nabylo právní moci dne 12.9.2012 usnesení sp.zn. 72 Nc 1107/2012-25 vydané dne 12.10.2012 nabylo právní moci dne 19.10.2012 usnesení sp.zn. 24 Nc 1130/2012-37 vydané dne 12.11.2012 nabylo právní moci dne 14.11.2012 Nepeněžité vklady v majetku pana Jaroslava Třešňáka a Lenky Třešňákové, byly oceněny posudky znalce na částku celkem Kč 77.946.000,- s tím, že za tyto nepeněžité vklady se vydá na zvýšení základního kapitálu celkem 77.946 kusů listinných, kmenových ak cií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1000,- s tím, že panu Jaroslavovi Třešňákovi se vydá 38 973 kusů listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,- a paní Lence Třešňákové se vydá 38 973 kusů listinných kmen ových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000,-. V souladu s § 204/3 obch. zákoníku valná hromada bere na vědomí písemnou zprávu představenstva, ve kterém představenstvo uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a souhlasí s tím, že zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je v důležité m zájmu společnosti, neboť umožní kapitálové posílení společnosti a dále naplnění hospodářského zájmu a cíle společnosti, kterým je efektivní spravování a řízení částí podniků, které jsou do základního kapitálu společnosti JTH Holding a.s. vkládány a dál e efektivní spravování a řízení akciové společnosti, jejíž akcie jsou do základního kapitálu společnosti JTH Holding a.s. vkládány, s tím, že předmětem podnikání společnosti je mimo jiné též realitní činnost, správa a údržba nemovitostí a dále též reklam ní činnost, marketing a služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy.Předmětem činnosti společnosti je mimo jiné též pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Valná hromada dále souhlasí s navrhovaným emisním kursem akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu s tím, že tento emisní kurs je určen s ohledem na hodnotu vkládaných nepeněžitých vkladů a rovná se hodnotě vkládaných nepeněžitých vkl adů stanovené posudky nezávislého znalce. Nepeněžité vklady budou splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžité vklady budou splaceny v souladu s § 204/3 a § 60/2 obch. zákoníku - jednak uzavřením písemné smlouvy o vkladu částí podniku, kterou uzavře společnost s upisovateli akcií. Smlouvy o vkladu části podniku budou mít mimo jiné též náležitosti smlouvy o prodeji podniku (viz. §204/3 a §59/5 a §60/1 obch. zák.) a součástí sm louvy bude též prohlášení dle §204/3 a §60/1 obch zák pokud se týká vkládaných nemovitostí, - jednak uzavřením písemných smluv o vkladu akcií, které uzavře společnost s upisovateli akcií. Smlouvy budou mít náležitosti smlouvy o převodu cenných papírů a akcie budou současně opatřeny rubopisem a předány společnosti. h) Představenstvo společnosti podá v souladu s § 203/4 obch. zákoníku do 30 dnů ode dne schválení tohoto usnesení návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. i) Po uzavření dohody dle § 205 obch. zákoníku a po splacení 100 % emisního kursu upsaných akcií nepeněžitými vklady podá představenstvo návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 19. 12. 2012 od 10. 12. 2012

Mimořádná valná hromada přijala dne 22.12.2011 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií: a) Základní kapitál se zvyšuje o částku Kč 525.000.000,- formou nepeněžitých vkladů dosavadních akcionářů. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení spole čnosti a dále naplnění hospodářského zájmu a cíle společnosti, kterým je efektivní spravování a řízení společnosti, jejichž podíly jsou do základního kapitálu společnosti JTH Holding a.s. vkládány s tím, že předmětem podnikání společnosti je mimo jiné též reklamní činnost, marketing a služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. b) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 2.100 kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 250.000,- v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jmenovité hodnotě upisovaných akcií, tj. Kč 250.000,- za jednu akcii. c) Přednostní právo dosavadních akcionářů upsat část nových akcií společnosti je pro všechny akcionáře vyloučeno a výslovně se jej vzdávají s ohledem na to, že s odkazem na § 203/2, písm. c) obch. zákoníku bude zvýšení základního kapitálu provedeno dohodo u všech stávajících akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu dle § 205 obch. zákoníku. Veškeré akcie na zvýšení základního kapitálu budou tedy upsány výhradně na základě dohody všech akcionářů společnosti podle § 205 obch. zákoníku. d) Listinu upisovatelů nahradí dohoda akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti pořízená ve formě notářského zápisu. e) Dohoda o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 20 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku dle § 203/4 obchodního zákoníku. Dohoda o upsání akcií může být uzavřena i dříve - již poté co bude na soud podán návrh na zápis tohoto usne sení do obchodního rejstříku avšak upisování akcií na základě dohody dle § 205 obch. zákoníku musí být vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obcho dního rejstříku. f) Valná hromada schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady ve vlastnictví stávajícího akcionáře pana Jaroslava Třešňáka, r.č. 630804/2334, bytem Třebízského 3020, 415 01 Teplice: - 4 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 250.000,-, čísla akcií 5-8, datum emise akcií 28.12.2007, emitent JTH Group a.s., IČO: 27339734, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice. - 4 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 250.000,-, čísla akcií 5-8, datum emise akcií 28.12.2007, emitent JTH Property a.s., IČO: 27340155, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice. - 4 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 250.000,-, čísla akcií 5-8, datum emise akcií 28.12.2007, emitent JTH Idea a.s., IČO: 27341666, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice. - obchodní podíl ve výši 50% odpovídající vkladu na základním kapitálu Kč 100.000,- ve společnosti - JTH INVEST s.r.o., IČO: 27286657, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice. - obchodní podíl ve výši 100% odpovídající vkladu na základním kapitálu Kč 200.000,- ve společnosti JTH Mírové náměstí s.r.o., IČO: 27298931, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice. g) Valná hromada schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady ve vlastnictví stávajícího akcionáře paní Lenky Třešňákové, r.č. 655927/0971, bytem Třebízského 3020, 415 01 Teplice: - 4 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 250.000,-, čísla akcií 1-4, datum emise akcií 28.12.2007, emitent JTH Group a.s., IČO: 27339734, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice. - 4 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 250.000,-, čísla akcií 1-4, datum emise akcií 28.12.2007, emitent JTH Property a.s., IČO: 27340155, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice. - 4 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 250.000,-, čísla akcií 1-4, datum emise akcií 28.12.2007, emitent JTH Idea a.s., IČO: 27341666, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice. - obchodní podíl ve výši 50% odpovídající vkladu na základním kapitálu Kč 100.000,- ve společnosti JTH INVEST s.r.o., IČO: 27286657, sídlem Krupská 33/20, 415 01 Teplice. Hodnota nepeněžitých vkladů byla stanovena dle ocenění soudem ustanoveného znalce dle § 59 obch. zákoníku, kterým je EQUITA Consulting s.r.o., sídlem Truhlářská 1108/3, Praha 1, IČO 25761421, který byl jmenován usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem v ydaným pod číslem jednacím 24 Nc 1145/2011-28 ze dne 28.11.2011, které nabylo právní moci dne 7.12.2011. Znalecký posudek byl zpracován pod číslem znaleckého deníku č. P31208/11, dne 16.12.2011. Nepeněžité vklady pana Jaroslava Třešňáka byly oceněny posudkem znalce na částku celkem Kč 298.407.500,- s tím, že za tyto nepeněžité vklady se vydá 1193 listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 250.000,-. Nepeněžité vklady paní Lenky Třešňákové byly oceněny posudkem znalce na částku celkem Kč 226.953.500,- s tím, že za tyto nepeněžité vklady se vydá 907 listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 250.000,-. V souladu s § 204/3 obch. zákoníku valná hromada bere na vědomí písemnou zprávu představenstva, ve kterém představenstvo uvedlo důvody upisováním akcií nepeněžitými vklady a souhlasí s tím, že zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je v důležitém zájmu společnosti, neboť umožní efektivní spravování a řízení společností, jejichž podíly jsou do základního kapitálu společnosti JTH Holding a.s. vkládány a bude tak naplněn hlavní hospodářský zájem společnosti JTH Holding a.s. a její předmět podnikání, kterým je mimo jiné též reklamní činnost, marketing a služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy. Valná hromada dále souhlasí s navrhovaným emisním kursem akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu s tím, že tento emisní kurs je určen s ohledem na hodnotu vkládaných nepeněžitých vkladů a je určen jako nižší, než hodnota vkládaných nep eněžitých vkladů stanovená posudkem nezávislého znalce. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitých vkladů a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být dle tohoto usnesení mimořádné valné hromady vydány na zvýšení základního kapitálu se považuje v souladu s § 204/1 a § 163a) obch. zákoníku za emisní ážio. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nepeněžité vklady budou splaceny v souladu s § 204/3 a § 60/2 obch. zákoníku uzavřením písemných smluv o vkladu, které uzavře společnost s každým upisovatelem akcií. Smlouvy o vkladu listinných akcií budou mít mimo jiné též náležitosti smlouvy o převodu cenných papírů a vkládané listinné akcie konkrétních společností budou současně společnosti JTH Holding a.s. předány a opatřeny rubopisem. Smlouvy o vkladu obchodních podílů ve společnostech s ručením omezeným budou mít mimo jiné též náležitosti smlouvy o převodu obchodního podílu. h) Představenstvo společnosti podá v souladu s § 203/4 obch. zákoníku do 30 dnů ode dne schválení tohoto usnesení návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. i) Po uzavření dohody dle § 205 obch. zákoníku a po splacení 100% emisního kursu upsaných akcií nepeněžitými vklady podá představenstvo návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 12. 1. 2012 od 2. 1. 2012

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 185 410 000 Kč

od 28. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 1 035 446 000 Kč

do 28. 12. 2015 od 17. 1. 2013

Základní kapitál

vklad 604 946 000 Kč

do 17. 1. 2013 od 19. 12. 2012

Základní kapitál

vklad 527 000 000 Kč

do 19. 12. 2012 od 12. 1. 2012

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 12. 1. 2012 od 19. 9. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 250 000 Kč, počet: 2 108 od 21. 2. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 508 446 od 21. 2. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 149 964 od 21. 2. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 149 964 do 21. 2. 2019 od 28. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 508 446 do 21. 2. 2019 od 17. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 77 946 do 17. 1. 2013 od 19. 12. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 250 000 Kč, počet: 2 108 do 21. 2. 2019 od 12. 1. 2012
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 250 000 Kč, počet: 8 do 12. 1. 2012 od 19. 9. 2011

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Jaroslav Třešňák

Předseda správní rady

První vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 21. 9. 2014

vznik funkce: 21. 9. 2014

Třebízského 3020, Teplice, 415 01, Česká republika

Dalších 78 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jaroslav Třešňák

Statutární ředitel

První vztah: 7. 9. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 7. 9. 2015

Třebízského 3020, Teplice, 415 01, Česká republika

Jaroslav Třešňák

Statutární ředitel

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 7. 9. 2015

vznik funkce: 21. 9. 2014

zánik funkce: 7. 9. 2015

Třebízského 3020, Teplice, 415 01, Česká republika

Jaroslav Třešňák

Statutární ředitel

První vztah: 3. 10. 2014 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik funkce: 21. 9. 2014

Třebízského 3020, Teplice, 415 01, Česká republika

Jaroslav Třešňák

Předseda správní rady

První vztah: 3. 10. 2014 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 21. 9. 2014

vznik funkce: 21. 9. 2014

Třebízského 3020, Teplice, 415 01, Česká republika

Helena Plešmídová Antálková

Člen představenstva

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 10. 2014

vznik členství: 31. 7. 2014

zánik funkce: 3. 10. 2014

Unčínská 1666, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslav Třešňák

Předseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 3. 10. 2014

vznik členství: 19. 9. 2011

vznik funkce: 19. 9. 2011

zánik funkce: 3. 10. 2014

Třebízského 3020, Teplice, 415 01, Česká republika

Ing. Michal Kasal

Člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2012 - Poslední vztah: 3. 10. 2014

vznik členství: 24. 7. 2012

zánik funkce: 3. 10. 2014

Františka Hrubína 1398, Teplice, 415 01, Česká republika

Helena Plešmídová Antálková

Člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2011 - Poslední vztah: 2. 8. 2012

vznik členství: 23. 11. 2011

zánik členství: 24. 7. 2012

Unčínská 1666, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Kasal

Člen představenstva

První vztah: 19. 9. 2011 - Poslední vztah: 1. 12. 2011

vznik členství: 19. 9. 2011

zánik členství: 23. 11. 2011

Františka Hrubína 1398, Teplice, 415 01, Česká republika

Ing. Jan Grüner

Člen představenstva

První vztah: 19. 9. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 19. 9. 2011

zánik členství: 31. 7. 2014

U Pentlovky 463/11, Praha, 181 00, Česká republika

Jaroslav Třešňák

Předseda představenstva

První vztah: 19. 9. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 19. 9. 2011

vznik funkce: 19. 9. 2011

Třebízského 3020, Teplice, 415 01, Česká republika

Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech.

do 1. 1. 2021 od 3. 10. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo jako statutární orgán, a to vždy všichni tři členové představenstva společně.

do 3. 10. 2014 od 19. 9. 2011

Dozorčí rada

Historické vztahy

Zuzana Hofmanová

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 10. 2014

vznik členství: 19. 9. 2011

zánik členství: 3. 10. 2014

zánik funkce: 3. 10. 2014

Masarykova třída 357/10, Teplice, 415 01, Česká republika

Zuzana Hofmanová

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 6. 8. 2014

vznik členství: 19. 9. 2011

Rybniční 102, Hrob, 417 04, Česká republika

Lenka Třešňáková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 3. 10. 2014

vznik členství: 19. 9. 2011

zánik členství: 3. 10. 2014

vznik funkce: 19. 9. 2011

zánik funkce: 3. 10. 2014

Třebízského 3020, Teplice, 415 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Rostislav Hvízdal

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2011 - Poslední vztah: 3. 10. 2014

vznik členství: 19. 9. 2011

zánik členství: 3. 10. 2014

zánik funkce: 3. 10. 2014

Rodkovského 653/21, Blansko, 678 01, Česká republika

Zuzana Hofmanová

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2011 - Poslední vztah: 6. 1. 2014

vznik členství: 19. 9. 2011

Rybniční 102, Hrob, 417 04, Česká republika

Lenka Třešňáková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2011 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 19. 9. 2011

vznik funkce: 19. 9. 2011

Třebízského 3020, Teplice, 415 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Další vztahy firmy JTH Holding a.s.

2 fyzické osoby

Jaroslav Třešňák

Předseda správní rady

První vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 21. 9. 2014

vznik funkce: 21. 9. 2014

Třebízského 3020, Teplice, 415 01, Česká republika

Dalších 78 vztahů k této osobě

Ing. Michal Kasal

První vztah: 8. 4. 2015

Františka Hrubína 1398, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Jaroslav Třešňák

Předseda správní rady

První vztah: 3. 10. 2014 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 21. 9. 2014

vznik funkce: 21. 9. 2014

Třebízského 3020, Teplice, 415 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 9. 2011

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 9. 2011

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).