Hlavní navigace

Katedo a.s.

Firma Katedo a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2043, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 20 976 900 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25106104

Sídlo:

Ve Slatinách 1, Liberec Liberec XVI-Nový Harcov, 460 15

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 2. 1997

DIČ:

CZ25106104

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43390 Ostatní kompletační a dokončovací práce
46900 Nespecializovaný velkoobchod
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2043, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

ČS-Reality,a.s. od 14. 2. 1997

Obchodní firma

Katedo a.s. od 5. 5. 2009

Obchodní firma

Čs reality, a.s. do 5. 5. 2009 od 5. 6. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 14. 2. 1997

adresa

Ve Slatinách 1
Liberec 46015 od 24. 11. 2016

adresa

V Korytech 12/972
Praha 10 10000 do 5. 5. 2009 od 3. 8. 2006

adresa

Domažlická 1161/5
Praha 3 13000 do 3. 8. 2006 od 3. 8. 2004

adresa

Vinohradská 180/1632
Praha 3 13011 do 3. 8. 2004 od 6. 8. 2003

adresa

Vinohradská 112
Praha 3 13000 do 6. 8. 2003 od 3. 4. 1997

adresa

Francouzská 4
Praha 2 do 3. 4. 1997 od 14. 2. 1997

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 10. 2014

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 18. 4. 2005

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 22. 6. 2004

přípravné práce pro stavby do 2. 10. 2014 od 5. 4. 2004

specializované stavební činnosti do 2. 10. 2014 od 5. 4. 2004

dokončovací stavební práce do 2. 10. 2014 od 5. 4. 2004

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 2. 10. 2014 od 5. 4. 2004

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 2. 10. 2014 od 5. 4. 2004

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 2. 10. 2014 od 5. 4. 2004

činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby do 2. 10. 2014 od 5. 4. 2004

reklamní činnost a marketing do 2. 10. 2014 od 5. 4. 2004

příprava a vypracování technických návrhů do 2. 10. 2014 od 5. 4. 2004

činnost organizačních a ekonomických poradců do 18. 1. 2005 od 5. 3. 2001

provádění veřejných dražeb do 2. 10. 2014 od 5. 3. 2001

správa movitého a nemovitého majetku do 2. 10. 2014 od 5. 3. 2001

odkup pohledávek do 2. 10. 2014 od 5. 3. 2001

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 2. 10. 2014 od 5. 3. 2001

Správa nemovitostí. do 5. 3. 2001 od 3. 8. 1999

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 18. 4. 2005 od 3. 8. 1999

Provádění staveb včetně jejich odstraňování do 3. 8. 1999 od 14. 2. 1997

Tržní oceňování nemovitého majetku ( s vyjímkou činnosti vyloučené par.3, odst. 2, zák.č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů ) ­­ do 4. 8. 1999 od 14. 2. 1997

Projektová činnost ve výstavbě do 4. 8. 1999 od 14. 2. 1997

Marketing do 5. 3. 2001 od 14. 2. 1997

Poradenská činnost ve výstavbě do 2. 10. 2014 od 14. 2. 1997

Realitní kancelář do 2. 10. 2014 od 14. 2. 1997

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 2. 10. 2014 od 14. 2. 1997

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 2. 10. 2014

Počet členů dozorčí rady: 2 od 2. 10. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 2. 10. 2014

Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost ČS - Reality, a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 112, IČ 25106104 jako nástupnická společnost jmění zanikající obchodní společnosti: SINREAL, s.r.o., se sídlem Praha 10, Ukrajinská 10, IČ 63997061. do 2. 10. 2014 od 31. 12. 2001

Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 1,000.000,- Kč o částku 141,000.000,- Kč na novou hodnotu 142,000.000,- Kč, přičmž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 141 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč na jednu akcii. Vzhledem k tomu, že se akcie při zvyšování základního jmění nebudou upisovat peněžitými vklady, nemají akcionáři společnosti přednostní právo na upsání nových akcií společnosti. Nové akcie budou ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku nabídnuty k upsání určitému zájemci, konkrétně obchodní společnosti SINREAL, s.r.o. se sídlem Praha 10, Ukrajinská 10, PSČ 100 00, IČ: 63997061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 39635. Představenstvo společnosti do 7 dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, zašle výše uvedenému věřiteli písemnou nabídku, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy bude nabídka odeslána, upsal v sídle společnosti nové akcie, a to v souladu s ustanovením § 59 odst. 7 obchodního zákoníku vkladem své pohledávky, kterou má vůči společnosti ČS - Reality a.s., v její nominální hodnotě do základního jmění této společnosti. Emisní kurs akcií je roven 100% jmenovité hodnoty akcií. Upisovatel bude povinen splatit celou výši emisního kursu jím upsaných akcí společnosti nejpozději do dvou týdnů od upsání nových akcií společnosti. Upisovatel v této lhůtě za účelem splacení emisního kursu upsaných akcií uzavře v sídle společnosti se společností smlouvu o postoupení pohledávky, a to tak, aby tato smlouva nabyla účinnosti nejpozději v poslední den lhůty stanovené pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Okamžikem, kdy smlouva o postoupení pohledávky nabude účinnosti, bude emisní kurs akcií podle ustanovení § 59 odst. 7 obchodního zákoníku splacen. Předmětem vkladu bude: pohledávka v nominální výši 88,219.126,03 Kč (slovy: osmdesátosm miliónů dvěstědevatenáct tisíc stodvacetšet korun českých a tři haléře) vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č. 700/036/1998 uzavřenou dne 04.06.1998 mezi Českou spořitelnou, a.s. a ČS - Reality, a.s., v platném znění, která byla společnosti SINREAL, a.r.o. postoupena od společnosti Česká spořitelna, a.s. se sídlem Na Příkopě 29, Praha 1, IČO 45244782 smlouvou o postoupení pohledávky č. 005 ze dne 03.10.2000. Původní výše této pohledávky, včetně příslušenství v okamžiku postoupení činila 90,423.254,80 Kč (slovy: devadesát milionů čtyři sta dvacet tři tisíce dvě stě padesát čtyři korun českých, osmdesát haléřů), přičemž dne 4.10.2000 byla provedena částečná úhrada pohledávky ve výši 2,204.128,77 Kč (z toho 3.185,60 na úhradu dlužných úroků a poplatků a 2,200.943,17 Kč na částečnou úhradu jistiny). Pohledávky ve své nominální hodnotě k dnešnímu dni činí 88,219.126,03 Kč. pohledávka v nominální výši 34,191.820,55 Kč (slovy: třicetčtyři milióny stedevadesátjeden tisíc osmsetdvacet korun českých a padesátpět haléřů), vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č. 700/010/1998 uzavřenou dne 30.01.1998 mezi Českou spořitelnou, a.s. a ČS - Reality, a.s., v platném znění, která byla společnosti SINREAL, s.r.o. postoupena od společnosti Česká spořitelna, a.s. se sídlem Na Příkopě 29, Praha 1, IČO 45244782 smlouvou o postoupení pohledávky č. 006 ze dne 03.10.2000 ve výši 34,193.854,75 Kč ( z toho společnost ČS-Reality, a.s. uhradila dne 4.10.2000 částku 2.034,20 Kč odpovídající dlužným úrokům a poplatkům). pohledávka v nominální výši 18,589.053,42 Kč (slovy: osmnáct miliónů pětset osmdesátdevět tisíc padesáttři korun českých a čtyřicetdva haléřů), vyplývající ze smlouvy o úvěru reg. č. 700/094/1997 uzavřenou dne 22.12.1997 mezi Českou spořitelnou, a.s.,a ČS - Reality, a.s., v platném znění, která byla společnosti SINREAL, a.r.o. postoupena od společnosti Česká spořitelna, a.s. se sídlem Na Příkopě 29, Praha 1, IČO 45244782 smlouvou o postoupení pohledávky č. 007 ze dne 03.10.2000 ve výši 18,590.423,22 Kč (z toho společnost ČS-Reality, a.s. uhradila dne 4.10.2000 částku 1.369,80 Kč odpovídající dlužným úrokům a poplatkům). tj. pohledávky v celkové výši 141,000.000,- Kč, které jsou doloženy posudkem znalce INg. Jiřího Černíka pro základní obor ekonomika, ekonomická odvětví různá se specializací finance a daně ze dne 19.12.2000, který podal pod pořadovým číslem 34/00 znaleckého deníku a posudkem znalce pro základní obor ekonomika, ekonomická odvětví různá se specializací finance a daně Michalem Sodomkou ze dne 19.12.2000, který podal pod pořadovým číslem 92000 znaleckého deníku. do 4. 5. 2001 od 5. 3. 2001

Řádná valná hromada konaná dne 7. července 1999 rozhodla takto: Základní jmění společnosti se v souladu s ustanovením § 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku snižuje za účelem částečné úhrady ztráty vykázané za rok 1998 o Kč 9.000.000,- z dosavadní hodnoty Kč 10.000.000,- na novou hodnotu Kč 1.000.000,-, a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z dosavadní jmenovité hodnoty Kč 100.000,- na jednu akcii na novou jmenovi- tou hodnotu Kč 10.000,- na jednu akcii. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou stávajících akcií o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- za nové akcie o jmenovité hodnotě Kč 10.000,-. Představenstvo společnosti přitom vyzve akcionáře doporučeným dopisem zaslaným do 7 dnů ode dne, kdy bude snížení základního jmění společnosti zapsáno do obchodního rejstříku, na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů, aby ve lhůtě 30 dní ode dne, kdy byly výzvy zaslány, předložily stávající akcie o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- za účelem jejich výměny za akcie s novou jmenovitou hodnotou Kč 10.000. do 4. 5. 2001 od 4. 8. 1999

základní jmění 10.000.000,- Kč bylo ke dni zápisu společnosti do obchodního zcela splaceno do 2. 10. 2014 od 14. 2. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 20 976 900 Kč

od 31. 12. 2001

Základní kapitál

vklad 142 000 000 Kč

do 31. 12. 2001 od 4. 5. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 4. 5. 2001 od 23. 3. 2000

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 23. 3. 2000 od 14. 2. 1997
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 390 Kč, počet: 660 od 2. 10. 2014
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 390 Kč, počet: 50 od 2. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 207 000 Kč, počet: 100 od 2. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 390 Kč, počet: 660 do 2. 10. 2014 od 31. 12. 2001
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 390 Kč, počet: 50 do 2. 10. 2014 od 31. 12. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 207 000 Kč, počet: 100 do 2. 10. 2014 od 31. 12. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 141 do 31. 12. 2001 od 4. 5. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 95 do 31. 12. 2001 od 5. 3. 2001
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 do 31. 12. 2001 od 5. 3. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 5. 3. 2001 od 23. 3. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 23. 3. 2000 od 14. 2. 1997

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Ivo Balhar

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2016

vznik členství: 29. 6. 2011

vznik funkce: 21. 9. 2011

Purkyňova 968/52, Liberec, 460 14, Česká republika

Lucie Pikulová

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2016

vznik členství: 29. 6. 2011

vznik funkce: 21. 9. 2011

Pekařská 558, Stráž nad Nisou, 463 03, Česká republika

Historické vztahy

Tomáš Brixi

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2014 - Poslední vztah: 2. 10. 2014

vznik členství: 29. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2014

Lukášovská 2, Liberec, 460 15, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Brixi

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 24. 4. 2014

vznik členství: 29. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2014

Dr. Milady Horákové 61, Liberec 7, 460 07, Česká republika

Lucie Pikulová

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 24. 11. 2016

vznik členství: 29. 6. 2011

vznik funkce: 21. 9. 2011

Ivana Olbrachta 4212/24, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Ing. Ivo Balhar

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 24. 11. 2016

vznik členství: 29. 6. 2011

vznik funkce: 21. 9. 2011

Purkyňova 968/52, Liberec 14, 460 01, Česká republika

Irena Chocholová

Místopředseda

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 28. 6. 2011

Doležalova 1043, Praha 9, 198 00, Česká republika

Tomáš Brixi

Člen

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 28. 6. 2011

Dr. Milady Horákové 61, Liberec 7, 460 07, Česká republika

Luboš Rajchrt

Předseda

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 28. 6. 2011

Kašparova 589, Liberec 25, 463 12, Česká republika

Ing. Vladimíra Zátvrská

člen

První vztah: 22. 6. 2004 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

vznik členství: 28. 4. 2004

zánik členství: 28. 6. 2006

Ledvinova 1714, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Ivo Roušar CSc.

člen

První vztah: 19. 1. 2004 - Poslední vztah: 22. 6. 2004

vznik členství: 31. 12. 2003

zánik členství: 28. 4. 2004

K vrbě 545/38, Kolovraty, 103 00, Česká republika

Ing. Josef Mráz

místopředseda

První vztah: 19. 1. 2004 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

vznik členství: 31. 12. 2003

zánik členství: 28. 6. 2006

vznik funkce: 31. 12. 2003

zánik funkce: 28. 6. 2006

Dejvická 36, Praha 6, Česká republika

ing. Miloš Veger CSc.

předseda

První vztah: 19. 1. 2004 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

vznik členství: 5. 3. 2001

zánik členství: 28. 6. 2006

vznik funkce: 31. 12. 2003

zánik funkce: 28. 6. 2006

Drtinova 26, Praha 5, Česká republika

Ing. Josef Šurýn

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2001 - Poslední vztah: 19. 1. 2004

zánik členství: 31. 12. 2003

zánik funkce: 31. 12. 2003

Ledvinova 1717/18, Praha 4, Česká republika

ing. Miloš Veger CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 3. 2001 - Poslední vztah: 19. 1. 2004

zánik funkce: 31. 12. 2003

Drtinova 26, Praha 5, Česká republika

Ing. Radovan Klesal

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 1999 - Poslední vztah: 5. 3. 2001

Budečská 1168/40, Praha 2, Česká republika

Ing. Pavel Kühn

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 1999 - Poslední vztah: 5. 3. 2001

Ukrajinská 10, Praha 10, Česká republika

Ing. Vladimír Víšek

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 1999 - Poslední vztah: 19. 1. 2004

zánik členství: 31. 12. 2003

Hurbanova 1277/10, Praha 4, Česká republika

RNDr. Vladimír Kotlář

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 1997 - Poslední vztah: 8. 7. 1998

Pertoldova 3339, Praha 4-Modřany, Česká republika

Ing. Václav Srba

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 8. 1999

Rytířova 7, Praha 4, Česká republika

RNDr. Miroslav Tvrdý

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 1997 - Poslední vztah: 8. 7. 1998

Ke skalkám 3086/70, Praha 10, Česká republika

Jiří Weisgerber

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 1997 - Poslední vztah: 8. 7. 1998

Chalabalova 1596, Praha 5, Česká republika

ing. Roman Šikl

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 1997 - Poslední vztah: 8. 7. 1998

Gen. Janouška 891, Praha 9, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Richard Balhar

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2014

vznik členství: 24. 6. 2014

Pekařská 558, Stráž nad Nisou, 463 03, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Richard Balhar

předseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 2. 10. 2014

vznik členství: 2. 4. 2009

zánik členství: 2. 4. 2014

vznik funkce: 2. 4. 2009

Pekařská 558, Stráž nad Nisou, 463 03, Česká republika

Ing. Richard Balhar

předseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2009 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 2. 4. 2009

zánik členství: 2. 4. 2014

vznik funkce: 2. 4. 2009

Sosnová 473/16, Liberec, 460 15, Česká republika

Ing. Richard Balhar

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2009 - Poslední vztah: 21. 10. 2009

vznik členství: 2. 4. 2009

Sosnová 473/16, Liberec, 460 15, Česká republika

Jiří Tichý

Předseda

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 5. 5. 2009

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 2. 4. 2009

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 2. 4. 2009

Oldřichova 200/22, Liberec 3, 460 02, Česká republika

Ing. Ing. Petr Vacík

člen

První vztah: 19. 1. 2004 - Poslední vztah: 18. 1. 2005

vznik členství: 1. 12. 2003

zánik členství: 1. 1. 2005

Dolní nám. 384, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Svatopluk Sýkora

předseda

První vztah: 13. 10. 2003 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

vznik členství: 6. 10. 2003

zánik členství: 28. 6. 2006

vznik funkce: 6. 10. 2003

zánik funkce: 28. 6. 2006

Družicová 978/4, Praha 6, Česká republika

Ing. Alice Abrhámová

člen

První vztah: 26. 5. 2003 - Poslední vztah: 13. 10. 2003

vznik členství: 1. 4. 2003

zánik členství: 6. 10. 2003

Nad Šálkovnou 1528/9, Praha 4, Česká republika

Ing. Marek Štejnar

místopředseda

První vztah: 26. 5. 2003 - Poslední vztah: 18. 1. 2005

vznik členství: 1. 4. 2003

zánik členství: 1. 1. 2005

vznik funkce: 8. 4. 2003

zánik funkce: 1. 1. 2005

Rumunská 1437, Čelákovice, Česká republika

Ing. Vladislav Veselý

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2001 - Poslední vztah: 26. 5. 2003

zánik členství: 31. 3. 2003

zánik funkce: 31. 3. 2003

Křížova 20, Telč, 588 56, Česká republika

Ing. Martin Bělík

člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2001 - Poslední vztah: 26. 5. 2003

zánik členství: 29. 4. 2002

K.H.Borovského 77, Sokolov, 356 05, Česká republika

ing. Bohuslav Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2001 - Poslední vztah: 13. 10. 2003

zánik členství: 6. 10. 2003

zánik funkce: 6. 10. 2003

Družicová 979/6, Praha 6, 161 00, Česká republika

Ing. Vladislav Veselý

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2001 - Poslední vztah: 4. 5. 2001

Křižíkova 20, Telč, 588 56, Česká republika

Ivan Rychecký

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 1999 - Poslední vztah: 5. 3. 2001

Nábřeží SPB 648/74, Ostrava, Česká republika

Ing. Ivo Roušar

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 1999 - Poslední vztah: 5. 3. 2001

K Vrbě 545/38, Praha 10, Česká republika

JUDr. Jaromír Císař

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 1999 - Poslední vztah: 5. 3. 2001

Sázavská 2031/32, Praha 2, Česká republika

Ing. Zdeněk Fridrich

předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 1999 - Poslední vztah: 5. 3. 2001

Ledvinova 1717/18, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Stoklasa

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 8. 1999 - Poslední vztah: 5. 3. 2001

Kočova 516/16, Praha 8, Česká republika

ing. Josef Macela

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 8. 1999

Věkova 1610/31, Praha 4, Česká republika

ing. František Dvořák CSc.

předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 1997 - Poslední vztah: 4. 8. 1999

Kodaňská 1459/48, Praha 10, Česká republika

ing. Jana Hošková

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 1997 - Poslední vztah: 8. 7. 1998

U gymnázia 1, Praha 4, Česká republika

Má-li představenstvo společnosti více než jednoho člena, společnost zastupují navenek dva členové představenstva společně. Pokud má představenstvo společnosti jednoho člena, společnost zastupuje navenek tento jeden člen představenstva ve všech věcech samo statně.

od 2. 10. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva.

do 2. 10. 2014 od 18. 1. 2005

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti a ke své funkci připojí svůj podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

do 18. 1. 2005 od 4. 8. 1999

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva -generální ředitel nebo společně dva členové představenstva společnosti. Je-li představenstvem jmenován prokurista společnosti , jedná jménem společnosti prokurista společnosti a to v rozsahu udělené prokury.Je-li jmenováno prokuristů více, jedná každý z nich samostatně.Jménem společnosti je oprávněn jednat i zástupce a to na základě plné moci. Plná moc musí mít písemnou formu, musí v ní být uveden rozsah zmocnění a musí být udělena osobou, která je oprávněna za společnost jednat a podepisovat a to v rozsahu oprávnění této osoby za společnost jednat a za společnost podepisovat. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti a ke své funkci připojí svůj podpis předseda představenstva-generální ředitel, nebo společně dva členové představenstva, popř. zástupce jednající na základě plné moci.

do 4. 8. 1999 od 14. 2. 1997

Další vztahy firmy Katedo a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Richard Balhar

První vztah: 8. 8. 2013

Pekařská 558, Stráž nad Nisou, 463 03, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Richard Balhar

První vztah: 22. 12. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

Sosnová 473/16, Liberec, 460 15, Česká republika

Jiří Tichý

První vztah: 3. 8. 2006 - Poslední vztah: 22. 12. 2011

Oldřichova 200/22, Liberec 3, 460 02, Česká republika

Ing. Bohumír Páleník

První vztah: 9. 7. 1998 - Poslední vztah: 4. 8. 1999

Prokurista podepisuje tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. do 4. 8. 1999 od 9. 7. 1998

Dreyerova 639/11, Praha 5, 152 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

SINDAT spol. s r.o.

První vztah: 19. 1. 2004 - Poslední vztah: 3. 8. 2006

Ukrajinská 1488/10, Praha Vršovice (Praha 10), 101 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

Ing. RICHARD BALHAR

Pekařská 558, Česká republika, Stráž nad Nisou, 463 03

od 8. 8. 2013

Ing. Richard Balhar

Sosnová 473/16, Česká republika, Liberec, 460 15

do 8. 8. 2013 od 22. 12. 2011

Jiří Tichý

Oldřichova, Česká republika, Liberec 3, 460 02

do 22. 12. 2011 od 3. 8. 2006

SINDAT spol. s r.o., IČ: 00255092

Ukrajinská, Česká republika, Praha 10, 101 00

do 3. 8. 2006 od 19. 1. 2004

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 2. 1997

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 5. 2004
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 2. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Odkup pohledávek
 • Realitní kancelář
 • Správa movitého a nemovitého majetku
 • Poradenská činnost ve výstavbě
 • Přípravné práce pro stavby
 • Specializované stavební činnosti
 • Dokončovací stavební práce
 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • Činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby
 • Reklamní činnost a marketing
 • Příprava a vypracování technických návrhů
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 2. 1997

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).