Hlavní navigace

Lázně Bělohrad a.s.

Firma Lázně Bělohrad a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 634, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 221 650 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46504834

Sídlo:

Lázeňská 165, Lázně Bělohrad, 507 81

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

DIČ:

CZ46504834

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
55 Ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
58 Vydavatelské činnosti
62090 Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
731 Reklamní činnosti
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
79110 Činnosti cestovních agentur
79120 Činnosti cestovních kanceláří
86100 Ústavní zdravotní péče
86210 Všeobecná ambulantní zdravotní péče
869 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby
90020 Podpůrné činnosti pro scénická umění
93190 Ostatní sportovní činnosti
96010 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
96020 Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 634, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Anenské slatinné lázně a.s. od 30. 4. 1992

Obchodní firma

Lázně Bělohrad a.s. od 22. 4. 2011

Obchodní firma

Lázně Bělohrad, a.s. do 22. 4. 2011 od 20. 4. 2011

Právní forma

Akciová společnost od 30. 4. 1992

adresa

Lázeňská 165
Lázně Bělohrad 50781 od 7. 8. 2014

adresa

Lázeňská 165
Lázně Bělohrad do 3. 4. 2002 od 30. 4. 1992

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče od 7. 8. 2014

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 7. 8. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 8. 2014

kosmetické služby od 7. 8. 2014

pedikúra, manikúra od 7. 8. 2014

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 7. 8. 2014

poskytování sociálních služeb od 3. 5. 2013

provozování cestovní kanceláře od 1. 2. 2010

reklamní činnost a marketing do 7. 8. 2014 od 26. 10. 2007

provozování cestovní agentury do 7. 8. 2014 od 26. 10. 2007

kopírovací práce do 7. 8. 2014 od 26. 10. 2007

poskytování telekomunikačních služeb do 7. 8. 2014 od 22. 10. 2002

pronájem a půjčování věcí movitých do 7. 8. 2014 od 28. 6. 2002

pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě do 7. 8. 2014 od 28. 6. 2002

silniční motorová doprava osobní vnitrostátní do 7. 8. 2014 od 28. 6. 2002

hostinská činnost od 3. 4. 2002

masérské, rekondiční a regenerační služby od 3. 4. 2002

ubytovací služby do 7. 8. 2014 od 3. 4. 2002

specializovaný maloobchod do 7. 8. 2014 od 3. 4. 2002

velkoobchod do 7. 8. 2014 od 3. 4. 2002

praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží do 7. 8. 2014 od 3. 4. 2002

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v přílohách č. 1 - 3 zák.č. 455/91 Sb.) do 3. 4. 2002 od 15. 4. 1994

praní a mandlování prádla do 3. 4. 2002 od 15. 4. 1994

poskytování lázeňské péče (preventivní, léčebné, rehabili- tační a rekondiční), při níž se využívá především místních přírodních léčivých zdrojů a to na úrovni nejnovějších medicinských poznatků od 20. 5. 1993

správa a využívání přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s příslušným orgánem státní správy, včetně jejich ochrany od 20. 5. 1993

poskytování zdravotní péče v oboru fyzioterapie, balneologie a léčebné rehabilitace včetně výkonů akupunktury, manuální a myosketální mediciny od 20. 5. 1993

poskytování zdravotní péče v oboru praktického lékařství od 20. 5. 1993

poskytování služeb laboratoře od 20. 5. 1993

poskytování ubytovacích služeb do 3. 4. 2002 od 20. 5. 1993

provozování hostinské činnosti do 3. 4. 2002 od 20. 5. 1993

masérské služby do 3. 4. 2002 od 20. 5. 1993

provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 7. 8. 2014 od 20. 5. 1993

- poskytování komplexní ústavní a ambulantní lázeňské péče (preventivní, kurativní a rehabilitační) do 20. 5. 1993 od 3. 4. 1992

- správa a využití přírodních léčivých zdraojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídel včetně jejich ochrany do 20. 5. 1993 od 3. 4. 1992

- poskytování doplňkových služeb (vč. hotelových a ubytovacích) do 20. 5. 1993 od 3. 4. 1992

- zajišťování lízeňské péče pro československé pacienty ve stanovených indikací do 20. 5. 1993 od 3. 4. 1992

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 7. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 6 do 25. 2. 2016 od 7. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 25. 2. 2016 od 7. 8. 2014

Usnesení valné hromady navrhovatele ze dne 21.09.2007 a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Anenské slatinné lázně a.s., o částku 6.200.000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých) upisováním nových akcií peněžitými vklaky s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýše ní základního kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 62.000 (slovy: šedesát dva tisíce) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých); b) určuje, že všechny akcie budou nabídnuty akcionářům k upsání s využitím přednostního práva s tím, že akcionáři mohou uplatnit své přednostní právo na upsání akcií v sídle společnosti Anenské slatinné lázně a.s., Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81 ve lhůtě 2 týdnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do ochodního rejstříku. Místo, lhůta pro uplatnění přednostního práva na upsání akcií a počátek běhu této lhůty budou akcionářům sděleny zveřejněním oznámení dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v Obchodním věstníku a zasláním písemného oznámení na adresu sídla či bydliště osoby akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, kdy nabude právní moci rozhodnutí p říslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) rozhoduje, že na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 1 (slovy: jednu) novou akcii společnosti; d) určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v 1.kole, budou nabídnuty určitému zájemci z řad akcionářů a sice společnosti DANA INVESTMENTS, s.r.o., se sídlem Trutnov, Náchodská 358, PSČ 541 01, IČO 275 01 868 (dále také jen "ur čitý zájemce"); e) rozhoduje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v 1.kole, a které budou nabídnuty určitému zájemci - budou upsány v sídle společnosti Anenské slatinné lázně a.s., Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, ve lhůtě 14 kalendářníc h dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společnosti určitému zájemci bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů od uplynutí lhůty určené pro ú hradu emisního kurzu akcií upsaných s využitím přednostního práva v 1.kole; f) určuje, že emisní kurs každé z akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu společnosti Anenské slatinné lázně a.s. v 1.kole s využitím přednostního práva činí 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých). Emisní kurz akcií upisovaných ve 2.kole činí 4.750,- Kč (slovy: čtyři tisíce sedmset padesát korun českých) za jednu akcii; g) určuje, že všichni upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs jimi upsaných akcií v plné výši ve lhůtě 5 pracovních dnů u akcií upsaných s využitím přednostního práva v 1.kole a 14 kalendářních dnů u akcií upsaných určitým zájemcem v 2.kole na zvlášt ní účet č. 35 - 8986910217/0100, který byl za tímto účelem zřízen u Komerční banky, a.s.. do 26. 10. 2007 od 27. 9. 2007

Mimořádná valná hromada společnosti Anenské slatinné lázně a.s., se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, IČ 465 04 834, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 634, (dále jen valná hromada) konaná dne 9. 8. 2005 (devátého srpna roku dva tisíce pět) přijala usnesení tohoto obsahu: 1. Určení hlavního akcionáře. Valná hromada konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti Anenské slatinné lázně a.s., se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, IČ 465 04 834, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddí l B, vložka 634, je společnost PURO-KLIMA, a.s., se sídlem Praha 10, Štěchovická 2266/2, PSČ 100 00, IČ 001 49 331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka č. 8002. Hlavní akcionář byl ke dni podání žádosti o svolání valné hromady a je ke dni konání této valné hromady vlastníkem celkem 56.864 (slovy: padesátšesttisícosmsetšedesátčtyři) kusů listinných kmenových nekótovaných akcií společnosti Anenské slatinné lázně a. s., znějících na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 56.864.000,- Kč (slovy: padesátšestmilionůosmsetšedesátčtyřitisíc korun českých), což představuje podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Anenské slatinné lázně a.s., ve výši 91,716 % (slovy: devadesát jedna celých sedm set šestnáct procent). Vlastnictví uvedeného počtu akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno výpisem ze seznamu akcionářů společnosti Anenské slatinné lázně a.s., který vede společnost na základě § 156 odst. 2 obchodního zákoníku, čestným prohlášením hlavního akcionáře, dále pak představenstvo společnosti a přítomný notář zkontrolovali a osvědčili výše uvedené údaje rovněž z předložených kupních smluv dokládajících nabytí akcií společnosti hlavním akcionářem, z kontroly předložených listinných akcií společnosti a z kontroly nepře rušené řady rubopisů na nich vyznačených. Ke dni konání valné hromady je hlavní akcionář vlastníkem více než 90 % (devadesáti procentního) podílu na základním kapitálu společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu, podle ustanovení § 183i a  násl. obchodního zákoníku. Ostatní menšinoví akcionáři jsou vlastníky celkem 4.305 (slovy: čtyři tisíce tři sta pět) kusů listinných kmenových nekótovaných akcií společnosti, znějících na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 4.305.000,- Kč (slovy: čtyřimilionytřistapěttis íc korun českých) a 831 (slovy: osmsettřicetjedna) kusů listinných prioritních nekótovaných akcií na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 831.000,- Kč (slovy: osmsettřicetjednatisíc korun českých). 2. Přechod všech akcií společnosti na hlavního akcionáře. Valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaných společností, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavníh o akcionáře. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. 3. Výše protiplnění. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí a hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie společnosti peněžité protiplnění ve výši 526,- Kč (slovy: pětsetdvacetšest korun českých) za jednu kmenovou listinnou nekótovanou akcii na j méno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za jednu prioritní listinnou nekótovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Přiměřenost určené výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 22641/05 ze dne 20. 7. 2005 (dvacátého července roku dva tisíce pět) vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou Csc., znalky ní jmenovanou rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 7. 6. 1999 (sedmého června roku tisícího devítistého devadesátého devátého) č.j. Spr. 1583/98 a ze dne 9. 7. 2001 (devátého července roku dva tisíce jedna) č.j. Spr. 1808/2000 pro základní obor ekono mika - ceny a odhady se specializací cenné papíry a oceňování podniků. Závěrečným výrokem znalce byla stanovena přiměřená hodnota protiplnění ve výši 526,- Kč (slovy: pětsetdvacetšest korun českých) za jednu kmenovou listinnou nekótovanou akcii společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun česk ých) a protiplnění ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za jednu prioritní listinnou nekótovanou akcii společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Pro stanovení přiměřené hodnoty protiplnění byla ve znaleckém posudku použita výnosová metoda volných peněžních toků (DCFF) a v případě prioritních akcií bylo použito ustanovení stanov společnosti. Představenstvo společnosti na svém zasedání dne 22. 7. 2005 (slovy: dvacátého druhého července roku dva tisíce pět) konstatovalo, že výše protiplnění je spravedlivá. Hlavní akcionář sděluje, že obchodník s cennými papíry společnost EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Erbenova 312/1, 602 00 Brno, IČ 607 17 068, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 1388, jím byla zmocněna k výplat ě protiplnění oprávněným osobám, přičemž celková částka ve výši 3.095.430,- Kč (slovy: třimilionydevadesátpěttisícčtyřistatřicet korun českých), určená na výplatu protiplnění za akcie společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů byla k obchodníkovi s ce nnými papíry složena před konáním této valné hromady. 4. Lhůta a způsob poskytnutí protiplnění a způsob předání účastnických cenných papírů. Představenstvo společnosti Anenské slatinné lázně a.s., sděluje, že zmocněncem pro převzetí listinných účastnických cenných papírů je obchodník, společnost EFEKTA CONSU LTING, a.s., se sídlem Erbenova 312/1, 602 00 Brno, IČ 607 17 068, telefon 545 544 240. Hlavní akcionář poskytne v souladu s § 183m odst. 2, 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění v příslušné výši prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, společnosti EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Erbenova 312/1, 602 00 Brno, IČ 607 17 068, v sídle obchodníka každé pracovní pondělí a středu od 9.00 hod. do 12.00 hod. či od 13.00 hod. do 16.00 hod., nebo v sídle společnosti Anenské slatinné lázně a.s. se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, IČ 465 04 834, a to v hotovosti při předání listinných akcií vydaných společností Anenské slatinné lázně a.s., nebo po dohodě s oprávněnou osobou bude protiplnění poskytnuto zasláním na sdělený bankovní úč et nebo zasláním poštovní poukázky na adresu oprávněné osoby, a to nejpozději do pěti pracovních dnů po předání listinných akcií obchodníkovi s cennými papíry. Hlavní akcionář poskytne protiplnění vždy vlastníkovi vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne částku odpovídající hodnotě a počtu akcií zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Lhůta pro předložení listinných akcií je dle ustanovení § 183 l odst. 5 obch. zák. 30 (třicet) dnů ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře. Dodatečně lhůta dle § 183 l odst. 6 obch. zák. je stanovena na 14 (čtrnáct) dnů. Pokud nebudou li stinné akcie předloženy obchodníkovi s cennými papíry ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost postupovat dle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Konkrétní způsob a termíny k předložení listinných účastnických cenných papírů a výplaty protiplnění budou oprávněným osobám sděleny formou dopisu zaslaného bez zbytečného odkladu po dni přechodu vlastnického práva na adresu uvedenou v seznamu akcionářů k e dni přechodu vlastnického práva. 5. Opis ze seznamu akcionářů společnosti. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti Anenské slatinné lázně a.s. poskytnout hlavnímu akcionáři opis ze seznamu akcionářů společnosti vyhotoveného ke dni přechodu vlastnického práva a předat mu jej do dvou pracovních dnů ode dne vyhotovení za úč elem poskytnutí protiplnění. do 24. 11. 2005 od 5. 9. 2005

Dne 18.11.2002 rozhodlo představenstvo společnosti Anenské slatinné lázně a.s. (dále též "společnost") o zvýšení základního kapitálu společnosti. Základní kapitál společnosti Anenské slatinné lázně a.s., IČ 46504834, se sídlem Lázně Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ 507 81, se zvyšuje o částku 15,000.000,- Kč (slovy patnáct milionů korun českých) z dosavadní výše 47,000.000,- Kč (slovy čtyřicetsedm milionů korun českých) na výši 62,000.000,- Kč (slovy šedesátdva milionů korun českých). Základní kapitál společnosti se zvyšuje uspáním 15.000 (patnácti tisíc) kusů nových kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějících na jméno a vydaných v listinné podobě, jejichž emisní kurs je roven jmenovité hodnotě a bude splacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Každý akcionář společnosti má v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení záladního kapitálu společnoti, a to v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá právo na upsání 0,32 nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, přičemž lze upsat pouze celé akcie. Představenstvo společnosti zveřejní informaci o možnosti využití přednostního práva při zvyšování základního kapitálu společnosti formou upsání nových akcií v Obchodním věstníku bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do Obchodního rejstříku. Přednostní právo na úpis akcií může být vykonáno nejdříve za 14 dní po zveřejnění této informace v Obchodním věstníku. Akcie společnosti lze uspat v sídle společnosti v Lázních Bělohrad, Lázeňská 165, PSČ: 507 81, v sekretariátu ředitele, v pracovních dnech v době od 9.00 do 14.00 hodin. Přednostní právo k upisování akcií může být vykonáno nejpozději do 14 dnů od chvíle, kdy mohlo být vykonáno poprvé. Představenstvo společnosti odešle dopisy s informací o přednostním právu a počátku lhůty pro jeho vykonání ve smylu § 204a odst. 2 Obchodního zákoníku všem akcionářům společnosti na adresy uvedené v seznamu akcionářů do 5 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základní kapitálu společnosti do Obchodního rejstříku. K upsání nových akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs jimi upsaných akcií ve výši 100% jmenovité hodnoty akcií na bankovní účet společnosti č.ú. 788504850267/0100 vedený u Komerční banky v Jičíně ve lhůtě 10 dnů ode dne upsání akcií, jinak je jejich upsání akcií neúčinné. Splacením se rozumí den připsání příslušné částky na určený bankovní účet společnosti. Akcie společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva nebo jejichž upsání bude neúčinné, budou nabídnuty k upsání jedinému zájemci, družstvu PURO-KLIMA, v.d.,(po zápisu změny právní formy družstva na akciovou společnost do obchodního rejstříku - akciové společnosti PURO-KLIMA, a.s.(, IČ 00149331, se sídlem Praha 4, Hornokrčská 7/707, a to za shodných podmínek, za jakých byly nové akcie společnosti upisovány s využitím přednostního práva. Jediný zájemce je oprávněn upsat tyto akcie společnosti na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené se společností podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a to ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení návrhu společnosti k uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií ve výši 100% jmenovité hodnoty akcií na bankovní účet společnosti č.ú. 788504850267/0100 vedený u Komerční banky v Jičíně ve lhůtě 10 dnů ode dne upsání akcií, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Splacením se rozumí den připsání příslušné částky na určený bankovní účet společnosti. do 9. 4. 2003 od 27. 1. 2003

Zapisuje se 1 akcie na jméno v jmenovité hodnotě 1000,- Kč (akcie se zvláštními právy) do 3. 4. 2002 od 6. 9. 1996

554 akcií na jméno se zvláštními právy ve jmenovité hodnotě po 1000,- Kč. do 3. 9. 1996 od 15. 3. 1995

Nové stanovy byly schváleny valnou hromadou dne 6.5.1993. do 3. 4. 2002 od 28. 5. 1993

Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 25.4.1993. do 28. 5. 1993 od 20. 5. 1993

Základní jmění: Zákaldní jmění společnosti činí Kčs 27.696.000,-- a je rozděleno na 23.000 akcií na majitele po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty a 4.696 akcií na jméno po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty. do 25. 11. 1992 od 25. 11. 1992

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obch.zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku Státní léčebné lázně Poděbrady ve smyslu par. 11 odst. 3 zák.č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 25.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 30. 4. 1992

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. do 1. 5. 1992 od 30. 4. 1992

Bohumil Ř e h á k , rč. 510929/006, bytem Lázně Bělohrad, Lázeňská 198 do 1. 5. 1992 od 30. 4. 1992

Dozorčí rada: do 1. 5. 1992 od 30. 4. 1992

Ing. Jaroslav V a i s , rč. 571204/1610, bytem Lázně Bělohrad, Jínova 358 do 1. 5. 1992 od 30. 4. 1992

Ing. Ivan V o n d r á č e k , rč. 510425/0250, bytem Jičín, Švermova 206 do 1. 5. 1992 od 30. 4. 1992

Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 23.577.000,--. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Státní léčebné lázně Poděbrady. Toto základní jmění je rozděleno na 16.729 akcií na majitele po Kčs 1.000,jmenovité hodnoty a na 6.848 akcií na jméno po Kčs 1.000,-- jmenovité hodnoty. do 25. 11. 1992 od 30. 4. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 221 650 000 Kč

od 20. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 68 200 000 Kč

do 20. 12. 2007 od 26. 10. 2007

Základní kapitál

vklad 62 000 000 Kč

do 26. 10. 2007 od 9. 4. 2003

Základní kapitál

vklad 47 000 000 Kč

do 9. 4. 2003 od 22. 7. 1996

Základní kapitál

vklad 42 696 000 Kč

do 22. 7. 1996 od 5. 4. 1995

Základní kapitál

vklad 27 696 000 Kč

do 5. 4. 1995 od 25. 11. 1992
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 221 650 od 24. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 221 650 do 24. 7. 2019 od 20. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 62 000 do 20. 12. 2007 od 26. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 62 000 do 20. 12. 2007 od 26. 9. 2005
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 831 do 26. 9. 2005 od 9. 4. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 61 169 do 26. 9. 2005 od 9. 4. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 46 169 do 9. 4. 2003 od 28. 6. 2002
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 831 do 9. 4. 2003 od 28. 6. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 42 858 do 28. 6. 2002 od 18. 12. 2001
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 831 do 28. 6. 2002 od 4. 6. 1997
Akcie se zvláštními právy, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 18. 12. 2001 od 6. 9. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 42 857 do 18. 12. 2001 od 6. 9. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 42 304 do 6. 9. 1996 od 22. 7. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 554 do 6. 9. 1996 od 22. 7. 1996
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 831 do 4. 6. 1997 od 22. 7. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 311 do 28. 6. 2002 od 22. 7. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 38 000 do 22. 7. 1996 od 5. 4. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 554 do 22. 7. 1996 od 5. 4. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 831 do 22. 7. 1996 od 5. 4. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 311 do 22. 7. 1996 od 5. 4. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 554 do 5. 4. 1995 od 15. 3. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 311 do 5. 4. 1995 od 15. 3. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 23 000 do 5. 4. 1995 od 15. 3. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 831 do 5. 4. 1995 od 15. 3. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 696 do 15. 3. 1995 od 25. 11. 1992
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 23 000 do 15. 3. 1995 od 25. 11. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Miroslav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 10. 2. 2016

Jičín 165, 506 01, Česká republika

MUDr. Jitka Ferbrová

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2016

vznik členství: 10. 2. 2016

vznik funkce: 10. 2. 2016

Revoluční 291, Jičín, 506 01, Česká republika

MUDr. Jaroslav Mitlener

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2016

vznik členství: 10. 2. 2016

Němčice 38, 294 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Miroslav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 10. 2. 2016

Sv. Čecha 677, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Miroslav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 2. 2018

vznik členství: 10. 2. 2016

Sv. Čecha 677, Jičín, 506 01, Česká republika

MUDr. Jaroslav Mitlener

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 17. 3. 2016

vznik členství: 30. 5. 2015

zánik členství: 10. 2. 2016

Němčice 38, 294 42, Česká republika

MUDr. Jitka Ferbrová

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 17. 3. 2016

vznik členství: 2. 3. 2015

zánik členství: 10. 2. 2016

vznik funkce: 2. 3. 2015

zánik funkce: 10. 2. 2016

Revoluční 291, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Miroslav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 17. 3. 2016

vznik členství: 3. 6. 2014

zánik členství: 10. 2. 2016

vznik funkce: 3. 6. 2014

zánik funkce: 10. 2. 2016

Třešňová 516/13, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

MUDr. Jaroslav Mitlener

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 29. 5. 2010

zánik členství: 29. 5. 2015

Němčice 38, 294 42, Česká republika

MUDr. Jitka Ferbrová

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 1. 3. 2010

zánik členství: 1. 3. 2015

vznik funkce: 1. 3. 2010

zánik funkce: 1. 3. 2015

Revoluční 291, Jičín, 506 01, Česká republika

MUDr. Jaroslav Mitlener

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 29. 5. 2010

Němčice 38, 294 42, Česká republika

MUDr. Jaroslav Mitlener

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2012

vznik členství: 29. 5. 2010

Havlíčkova 879, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

MUDr. Jitka Ferbrová

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2010 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 1. 3. 2010

vznik funkce: 1. 3. 2010

Revoluční 291, Jičín, 506 01, Česká republika

Věra Šulcová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2010 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 1. 12. 2009

zánik členství: 1. 3. 2014

zánik funkce: 1. 3. 2014

Na Zátiší 525, Lázně Bělohrad, 507 81, Česká republika

Ing. Jaromír Ferbr

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2010 - Poslední vztah: 10. 3. 2010

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 1. 3. 2010

vznik funkce: 1. 11. 2009

zánik funkce: 1. 3. 2010

Revoluční 291, Jičín, 506 01, Česká republika

MUDr. Jaroslav Mitlener

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2010 - Poslední vztah: 23. 6. 2010

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 29. 5. 2010

Havlíčkova 879, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

MUDr. Jaroslav Mitlener

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2007 - Poslední vztah: 1. 2. 2010

vznik členství: 27. 5. 2005

vznik funkce: 28. 3. 2007

Havlíčkova 879, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Ing. Josef Kafoněk

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2007 - Poslední vztah: 1. 2. 2010

vznik členství: 28. 3. 2007

zánik členství: 29. 6. 2009

U akademie 373/7, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Jaromír Ferbr

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2006 - Poslední vztah: 5. 4. 2007

vznik členství: 5. 5. 2006

zánik členství: 28. 3. 2007

vznik funkce: 5. 5. 2006

zánik funkce: 28. 3. 2007

Revoluční 291, Jičín, Česká republika

Ing. Radim Kalfus

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2006 - Poslední vztah: 14. 6. 2006

vznik členství: 14. 12. 2005

zánik členství: 5. 5. 2006

vznik funkce: 14. 12. 2005

zánik funkce: 5. 5. 2006

Husova 251, Lázně Bělohrad, 507 81, Česká republika

MUDr. Jaroslav Mitlener

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 5. 4. 2007

vznik členství: 27. 5. 2005

Havlíčkova 879, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Ing. Petr Nosek

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2006

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 14. 12. 2005

vznik funkce: 27. 5. 2005

zánik funkce: 14. 12. 2005

Tulkova 1863, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Milan Hoch

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 1. 2. 2010

vznik členství: 19. 4. 2005

zánik členství: 30. 9. 2009

Tetín 40, 507 71, Česká republika

Ing. Petr Nosek

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2002 - Poslední vztah: 22. 9. 2005

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 22. 9. 2004

Tulkova 1863, Nová Paka, 509 01, Česká republika

Ing. Ivan Vondráček

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 1999 - Poslední vztah: 22. 9. 2005

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 22. 9. 2004

Na Tobolce 206, Jičín, 506 01, Česká republika

Milan Hoch

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 1998 - Poslední vztah: 22. 9. 2005

vznik členství: 5. 4. 2001

zánik členství: 5. 7. 2004

Tetín 40, 507 71, Česká republika

Ing. Petr Nosek

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 1998 - Poslední vztah: 28. 6. 2002

vznik členství: 22. 6. 2001

Hilmarovo nám. 55, Kopidlno, 507 32, Česká republika

Ing. Jiří Wagenknecht

První vztah: 4. 9. 1996 - Poslední vztah: 14. 9. 1999

Kostelní 538, Lázně Bělohrad, Česká republika

Ing. Jaroslav Vais

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 4. 9. 1996

Jínova 358, Lázně Bělohrad, Česká republika

Bohumil Řehák

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 22. 9. 1998

Lázněská 198, Lázně Bělohrad, Česká republika

Ing. Ivan Vondráček

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 22. 9. 1998

Švermova 206, Jičín, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Jaromír Ferbr

předseda představenstva

První vztah: 17. 3. 2016

vznik členství: 10. 2. 2016

vznik funkce: 10. 2. 2016

Revoluční 291, Jičín, 506 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Radim Kalfus

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 3. 2016

vznik členství: 10. 2. 2016

vznik funkce: 10. 2. 2016

Husova 251, Lázně Bělohrad, 507 81, Česká republika

Georgios Antoniou

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 3. 2016

vznik členství: 10. 2. 2016

vznik funkce: 10. 2. 2016

Růžkova 250, Čerčany, 257 22, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Josef Janeček

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2016

vznik členství: 10. 2. 2016

Borky 306, Omice, 664 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ali Khalifa Juma Khalifa Alnoaimi

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2016

vznik členství: 10. 2. 2016

Willa 246, Avenue 28, Arad 245, Bahrajnský stát

Shaikh Isa Khalid Abdulla Al Khalifa

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2016

vznik členství: 10. 2. 2016

Block 732, Road 3207 č. 293, A'Ali, Bahrajnský stát

Historické vztahy

Shaikh Isa Khalid Abdulla Al Khalifa

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 17. 3. 2016

vznik členství: 2. 3. 2015

zánik členství: 10. 2. 2016

Block 732, Road 3207 č. 293, A´Ali, Bahrajnský stát

Ing. Josef Janeček

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 17. 3. 2016

vznik členství: 30. 5. 2015

zánik členství: 10. 2. 2016

Borky 306, Omice, 664 41, Česká republika

Ing. Jaromír Ferbr

předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 17. 3. 2016

vznik členství: 2. 3. 2015

zánik členství: 10. 2. 2016

vznik funkce: 2. 3. 2015

zánik funkce: 10. 2. 2016

Revoluční 291, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Radim Kalfus

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 17. 3. 2016

vznik členství: 2. 3. 2015

zánik členství: 10. 2. 2016

vznik funkce: 2. 3. 2015

zánik funkce: 10. 2. 2016

Husova 251, Lázně Bělohrad, 507 81, Česká republika

Georgios Antoniou

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 17. 3. 2016

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 10. 2. 2016

vznik funkce: 7. 6. 2012

zánik funkce: 10. 2. 2016

Růžkova 250, Čerčany, 257 22, Česká republika

Ing. Radim Kalfus

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 1. 3. 2010

zánik členství: 1. 3. 2015

vznik funkce: 1. 3. 2010

zánik funkce: 1. 3. 2015

Husova 251, Lázně Bělohrad, 507 81, Česká republika

Ing. Josef Janeček

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 29. 5. 2010

zánik členství: 29. 5. 2015

Borky 306, Omice, 664 41, Česká republika

Ing. Jaromír Ferbr

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2013 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 1. 3. 2010

zánik členství: 1. 3. 2015

vznik funkce: 1. 3. 2010

zánik funkce: 1. 3. 2015

Revoluční 291, Jičín, 506 01, Česká republika

Georgios Antoniou

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2012 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 7. 6. 2012

Růžkova 250, Čerčany, 257 22, Česká republika

Ali Khalifa Juma Khalifa Al Noaimi

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2012 - Poslední vztah: 17. 3. 2016

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 10. 2. 2016

Arad 245, Willa 246, Avenue 28, Bahrajnský stát

Ing. Josef Janeček

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2010 - Poslední vztah: 25. 6. 2014

vznik členství: 29. 5. 2010

Zahradníkova 24, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Josef Janeček

člen představenstva

První vztah: 10. 3. 2010 - Poslední vztah: 23. 6. 2010

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 29. 5. 2010

Zahradníkova 24, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jaromír Ferbr

předseda představenstva

První vztah: 10. 3. 2010 - Poslední vztah: 14. 12. 2013

vznik členství: 1. 3. 2010

vznik funkce: 1. 3. 2010

Revoluční 291, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Radim Kalfus

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 3. 2010 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 1. 3. 2010

vznik funkce: 1. 3. 2010

Husova 251, Lázně Bělohrad, 507 81, Česká republika

Shaikh Isa Khalid Abdulla Al Khalifa

člen představenstva

První vztah: 10. 3. 2010 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 1. 3. 2010

zánik členství: 1. 3. 2015

A´ALI, Block 732, Road 3207 č. 293, Bahrajnský stát

Ali Khalifa Juma Khalifa Al Noaimi

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2007 - Poslední vztah: 18. 7. 2012

vznik členství: 28. 3. 2007

zánik členství: 7. 6. 2012

Arad 245, Willa 246, Avenue 28, Bahrajnský stát

Shaikh Khalifa Bin Khalid Bin Abdulla Al Khalifa

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2007 - Poslední vztah: 10. 3. 2010

vznik členství: 28. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2010

A´ALI, Block 732, Road 3207 č. 293, Bahrajnský stát

Georgios Antoniou

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 4. 2007 - Poslední vztah: 18. 7. 2012

vznik členství: 28. 3. 2007

zánik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 28. 3. 2007

zánik funkce: 7. 6. 2012

Růžkova 250, Čerčany, 257 22, Česká republika

MUDr. Jitka Ferbrová

předseda představenstva

První vztah: 5. 4. 2007 - Poslední vztah: 10. 3. 2010

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 1. 3. 2010

vznik funkce: 28. 3. 2007

zánik funkce: 1. 3. 2010

Revoluční 291, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Josef Janeček

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 4. 2007 - Poslední vztah: 10. 3. 2010

vznik členství: 27. 5. 2005

vznik funkce: 28. 3. 2007

zánik funkce: 1. 3. 2010

Zahradníkova 24, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Radim Kalfus

předseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2006 - Poslední vztah: 5. 4. 2007

vznik členství: 5. 5. 2006

zánik členství: 28. 3. 2007

vznik funkce: 5. 5. 2006

zánik funkce: 28. 3. 2007

Husova 251, Lázně Bělohrad, Česká republika

Ing. Josef Janeček

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2006 - Poslední vztah: 5. 4. 2007

vznik členství: 27. 5. 2005

Zahradníkova 24, Brno, Česká republika

Ing. Pavel Staňa

předseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2006 - Poslední vztah: 14. 6. 2006

vznik členství: 14. 12. 2005

zánik členství: 5. 5. 2006

vznik funkce: 14. 12. 2005

zánik funkce: 5. 5. 2006

Chocerady 290, 257 24, Česká republika

Petr Tomek

Člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 10. 3. 2010

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 1. 3. 2010

Selských baterií 5, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Josef Janeček

Předseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2006

vznik členství: 27. 5. 2005

vznik funkce: 27. 5. 2005

zánik funkce: 14. 12. 2005

Zahradníkova 24, Brno, Česká republika

MUDr. Jitka Ferbrová

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 5. 4. 2007

vznik členství: 27. 5. 2005

vznik funkce: 27. 5. 2005

zánik funkce: 28. 3. 2007

Revoluční 291, Jičín, 506 01, Česká republika

Doc. MUDr. Karel Karpaš CSc.

Člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2006

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 14. 12. 2005

Gočárova tř. 516, Hradec Králové 2, 500 02, Česká republika

Ing. Josef Kafoněk

Člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2006

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 14. 12. 2005

U akademie 373/7, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Josef Kafoněk

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2002 - Poslední vztah: 22. 9. 2005

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 27. 5. 2005

U akademie 373/7, Praha 7, 170 00, Česká republika

Petr Tomek

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2002 - Poslední vztah: 22. 9. 2005

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 27. 5. 2005

Selských baterií 5, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Josef Janeček

Předseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2002 - Poslední vztah: 22. 9. 2005

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 27. 5. 2005

vznik funkce: 28. 6. 2002

zánik funkce: 27. 5. 2005

Zahradníkova 24, Brno, Česká republika

MUDr. Jitka Ferbrová

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 10. 2002 - Poslední vztah: 22. 9. 2005

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 27. 5. 2005

vznik funkce: 28. 6. 2002

zánik funkce: 27. 5. 2005

Revoluční 291, Jičín, 506 01, Česká republika

Doc. MUDr. Karel Karpaš CSc.

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2002 - Poslední vztah: 22. 9. 2005

vznik členství: 28. 6. 2002

zánik členství: 27. 5. 2005

Gočárova tř. 516, Hradec Králové 2, 500 02, Česká republika

Ing. Jaromír Ferbr

Člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2001 - Poslední vztah: 22. 10. 2002

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 28. 6. 2002

Revoluční 291, Jičín, 506 01, Česká republika

Doc. MUDr. Karel Karpaš CSc.

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2000 - Poslední vztah: 22. 10. 2002

vznik členství: 22. 6. 2001

Gočárova tř. 516, Hradec Králové 2, 500 02, Česká republika

Ing. Radim Kalfus

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 9. 1999 - Poslední vztah: 22. 10. 2002

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 28. 6. 2002

vznik funkce: 22. 6. 2001

Husova 251, Lázně Bělohrad, Česká republika

Ing. Jaromír Ferbr

Člen představenstva

První vztah: 14. 9. 1999 - Poslední vztah: 18. 12. 2001

Soudná 71, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Josef Janeček

Předseda představenstva

První vztah: 14. 9. 1999 - Poslední vztah: 22. 10. 2002

vznik členství: 22. 6. 2001

vznik funkce: 22. 6. 2001

Zahradníkova 24, Brno, Česká republika

Petr Tomek

Člen představenstva

První vztah: 22. 9. 1998 - Poslední vztah: 22. 10. 2002

vznik členství: 22. 6. 2001

Selských baterií 5, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Petr Nosek

Člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1997 - Poslední vztah: 22. 9. 1998

Hilmarovo nám. 55, Kopidlno, 507 32, Česká republika

Ing. Jaromír Ferbr

Člen představenstva

První vztah: 28. 2. 1996 - Poslední vztah: 14. 9. 1999

Popovičky, Chomutovice 19, 251 70, Česká republika

Jindřiška Keblová

Člen představenstva

První vztah: 20. 5. 1993 - Poslední vztah: 1. 11. 2000

. do 1. 11. 2000 od 20. 5. 1993

Zvonková 2643/13, Praha 10, Česká republika

prof.MUDr. Josef Erben DrSc.

Člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 28. 2. 1996

Střelecká 832, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Josef Janeček

Člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 14. 9. 1999

Zahradníkova 24, Brno, Česká republika

Ing. Radim Kalfus

Člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 14. 9. 1999

Husova 251, Lázně Bělohrad, Česká republika

MUDr. Alena Paďourová

Člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 4. 6. 1997

Husova 356, Lázně Bělohrad, Česká republika

Jaroslava Knapová

Člen představenstva

První vztah: 30. 4. 1992 - Poslední vztah: 20. 5. 1993

Havlíčkova 369, Lázně Bělohrad, Česká republika

Za Společnost jednají společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva nebo společně dva místopředsedové představenstva.

od 7. 8. 2014

Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou představenstva nebo dva místopředsedové společně.

do 7. 8. 2014 od 5. 4. 2007

Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předsedou či místopředsedou představenstva.

do 5. 4. 2007 od 2. 1. 2006

Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Za společnost podepisuje společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva.

do 2. 1. 2006 od 22. 9. 1998

Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, nebo ředitel společnosti, kteří byli k tomu představenstvem písemně pověřeni. Za společnost podepisuje buď společně předseda nebo místo_ předseda a jeden člen představenstva, anebo představenstvem jmenovaný ředitel společnosti . Všichni tak činí způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce.

do 22. 9. 1998 od 5. 4. 1995

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo,a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 5. 4. 1995 od 1. 5. 1992

Statutární orgán - představenstvo

2 fyzické osoby

Ali Khalifa Juma Khalifa Al Noaimi

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2012

vznik členství: 7. 6. 2012

Arad 245, Willa 246, Avenue 28, Bahrajnský stát

Shaikh Isa Khalid Abdulla Al Khalifa

člen představenstva

První vztah: 10. 3. 2010

vznik členství: 1. 3. 2010

A´ALI, Block 732, Road 3207 č. 293, Bahrajnský stát

Historické vztahy

Shaikh Khalifa Bin Khalid Bin Abdulla Al Khalifa

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2007 - Poslední vztah: 10. 3. 2010

vznik členství: 28. 3. 2007

zánik členství: 1. 3. 2010

A´ALI, Block 732, Road 3207 č. 293, Bahrajnský stát

Ali Khalifa Juma Khalifa Al Noaimi

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2007 - Poslední vztah: 18. 7. 2012

vznik členství: 28. 3. 2007

zánik členství: 7. 6. 2012

Arad 245, Willa 246, Avenue 28, Bahrajnský stát

Další vztahy firmy Lázně Bělohrad a.s.

Historické vztahy

Mgr. Štěpán Vele

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 28. 11. 2014

Revoluční 291, Jičín, 506 01, Česká republika

Mgr. Štěpán Vele

První vztah: 10. 3. 2010 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

Revoluční 291, Jičín, 506 01, Česká republika

Ing. Radim Kalfus

První vztah: 5. 4. 2007 - Poslední vztah: 10. 3. 2010

Husova 251, Lázně Bělohrad, 507 81, Česká republika

Ing. Radim Kalfus

První vztah: 22. 10. 2002 - Poslední vztah: 2. 1. 2006

Způsob jednání a podepisování za společnost: Prokurista jedná za společnost ve všech věcech samostatně. Prokurista podepisuje za společnost tak, že k napsané, vytištěné či jiným způsobem vyobrazené obchodní firmě společnosti připojí svůj dodatek označující prokuru a svůj podpis. do 2. 1. 2006 od 22. 10. 2002

Husova 251, Lázně Bělohrad, Česká republika

PURO-KLIMA, a.s.

První vztah: 24. 11. 2005 - Poslední vztah: 31. 7. 2006

Počernická 272/96, Praha Malešice (Praha 10), 108 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • člen představenstva

  HORULO s.r.o.

  Pobočná 1395/1, Praha, 141 00

Akcionáři

PURO-KLIMA, a.s., IČ: 00149331

Štěchovická, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 31. 7. 2006 od 24. 11. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 2. 1993

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 11. 12. 2013
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 8. 2013
Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 21. 12. 2009
Přerušeno od 1. 8. 2018
Kosmetické služby
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 11. 2004
Pedikúra, manikúra
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 11. 2004
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 1. 2002
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 18. 1. 2002
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 2. 1993
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 2. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).