Hlavní navigace

Lenzing Biocel Paskov a.s.

Firma Lenzing Biocel Paskov a.s., akciová společnost, vznikla dne 20. 12. 2000. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2488, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 280 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26420317

Sídlo:

Místecká 762, Paskov, 739 21

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 12. 2000

DIČ:

CZ26420317

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

171 Výroba buničiny, papíru a lepenky
17111 Výroba chemických buničin
17120 Výroba papíru a lepenky
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
46730 Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a sanitárním vybavením
49410 Silniční nákladní doprava
5590 Ostatní ubytování
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
62020 Poradenství v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7120 Technické zkoušky a analýzy
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
82110 Univerzální administrativní činnosti
84250 Činnosti v oblasti protipožární ochrany
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2488, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Biocel Paskov a.s. od 12. 11. 2002

Obchodní firma

Heinzel Paskov a.s. do 12. 11. 2002 od 5. 3. 2001

Obchodní firma

GMP2000A a.s. do 5. 3. 2001 od 20. 12. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 20. 12. 2000

adresa

Místecká 762
Paskov 73921 od 28. 3. 2018

adresa

Zahradní 762
Paskov 73921 do 28. 3. 2018 od 4. 10. 2016

adresa

Husova 5
Praha 1 11000 do 7. 3. 2001 od 20. 12. 2000

adresa

Husova 5/240
Praha 1 11000 do 7. 3. 2001 od 7. 3. 2001

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 1. 2010

poskytování technických služeb - rozvod elektřiny v jiném než veřejném zájmu do 11. 1. 2010 od 3. 5. 2004

výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů, výroba buničiny, ligninsulfonanů, krmných kvasnic, speciálních kvasnic a finálních produktů z kvasnické biomasy do 11. 1. 2010 od 30. 8. 2003

velkoobchod buničinou, ligninsulfonany, krmnými kvasnicemi, finálními produkty z kvasničné biomasy, kůrodřevním odpadem, palivovým dřívím, pilinami, štěpkou do 11. 1. 2010 od 30. 8. 2003

projektová činnost ve výstavbě od 30. 5. 2002

technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany od 30. 5. 2002

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 30. 5. 2002

silniční motorová doprava nákladní od 30. 5. 2002

činnost technických poradců v oblasti ekologie, papíru, celulózy a biochemie do 11. 1. 2010 od 30. 5. 2002

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 11. 1. 2010 od 30. 5. 2002

výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů do 11. 1. 2010 od 30. 5. 2002

velkoobchod do 11. 1. 2010 od 30. 5. 2002

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 11. 1. 2010 od 30. 5. 2002

zpracování dat, alužby databank, správa sítí do 11. 1. 2010 od 30. 5. 2002

ubytovací služby do 11. 1. 2010 od 30. 5. 2002

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 11. 1. 2010 od 30. 5. 2002

grafické práce a kresličské práce do 11. 1. 2010 od 30. 5. 2002

kopírovací práce do 11. 1. 2010 od 30. 5. 2002

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 11. 1. 2010 od 30. 5. 2002

pronájem nemovitostí bez poskytování jiných, než základních služeb spojených s pronájmem od 20. 12. 2000

Ostatní skutečnosti

Na společnost Heinzel Paskov a.s., se sídlem Paskov, Zahradní 762, PSČ 739 21, IČ: 26 42 03 17, přechází jmění zanikající obchodní společnosti BIOCEL, a.s., se sídlem Paskov, Zahradní 762, PSČ 739 21, IČ: 45 19 32 91 v důsledku převodu jmění na hlavního a kcionáře. od 10. 4. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech. od 10. 4. 2014

Na společnost Heinzel Paskov a.s., se sídlem Paskov, Zahradní 762, PSČ 739 21, IČ: 26 42 03 17, přechází jmění zanikající obchodní společnosti BIOCEL, a.s., se sídlem Paskov, Zahradní 762, PSČ 739 21, IČ: 45 19 32 91 v důsledku převodu jmění na hlavního akcionáře. do 10. 4. 2014 od 12. 11. 2002

Společnost Zellstoff Pöls Aktiengesellschaft jednající v působnosti valné hromady společnosti GMP2000A a.s. rozhodla dne 12. února 2001 o zvýšení jejího základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosi GMP2000A a.s. se zvyšuje z 1.000.000,- Kč na 280.000.0000,- Kč. Základní kapitál společnosti se tedy zvyšuje o částku 279.000.000,- Kč.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových kmenových listinných akcií na jméno v počtu celkem 27.900 o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Akcie nového durhu nebudou vydány. Vzhledem k tomu, že jediný akcionář společnosti GMP2000A a.s. se podle vzdal přednostního práva na úpis nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení jejího základního kapitálu, budou všechny akcie upsány jediným akcionářem společnosti postupem podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Úpis akcií bez využití přednostního práva bude proveden na základě smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi jediným akcionářem a společností GMP2000A a.s. Jedinému akcionáři společnosti na adresu jeho sídla, popř. jeho zmocněnci, bude společností GMP2000A a.s. zaslán návrh smlouvy o upsání akcií s tím, že tento návrh je možno přijmout kdykoliv až do uplynutí čtrnácti dnů od doručení tohoto návrhu jedinému akciionáři, popř. jeho zmocněnci - tato lhůta počíná běžet pozdějším z obou doručení. V případě, že návrh smlouvy o upsání akcií bude jedinému akcionáři předložen před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude návrh smlouvy o upsání akcií obsahovat rozvazovací podmínku, kterou bude nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti GMP2000A a.s. do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude totožný se jmenovitou hodnotou akcií a bude činit 10.000,- Kč. Emisní kurz upsaných akcií splatí upisovatel peněžitým vkladem, a to na zvláštní účet společnosti GMP2000A a.s. č. 1011010292 vedený u Raiffeisenbank a.s. pobočka 101 Ostrava, ledaže bude emisní kurz upsaných akcií splacen započtením vzájemných pohledávek upisovatele. Upisovatel splatí celý emisní kurz upsaných akcií na tento účet nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií, ledaže bude v téže lhůtě uzavřena dohoda o započtení. Nebude-li emisní kurz upsaných akcií splacen započtením v celém rozsahu, splatí ve lhůtě podle přechozí věty jediný akcionář na uvedený účet tu část emisního kurzu upsaných akcií, která nebude splacena započtením. Započtení případných peněžitých pohledávek, které bude mít jediný akcionář společnosti GMP2000A a.s. za touto společností, proti pohledávce společnosti GMP2000A a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií se připouští. Emisní kurz může být tímto způsobem splacen zčásti nebo v celém rozsahu. Splacení emisního kurzu upsaných akcí bude v takovém případě provedeno na základě dohody o započtení, kterou uzavře jediný akcionář se společností GMP2000A a.s. Návrh této dohody může předložit kterákoliv strana. Dohoda o započtení můsí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Proti pohledávce společnosti GMP2000A a.s. na splacení emisního k urzu upsaných akcií mohou být započteny vzájemné peněžité pohledávky jediného akcionáře existující ke dni uzavření dohody o započtení, a to i v případě, že se dosud nestaly splatnými. do 7. 3. 2001 od 5. 3. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 280 000 000 Kč

od 7. 3. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 7. 3. 2001 od 5. 3. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 5. 3. 2001 od 20. 12. 2000
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 28 000 od 10. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 28 000 do 10. 4. 2014 od 7. 3. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 7. 3. 2001 od 20. 12. 2000

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Thomas Obendrauf

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2020

vznik členství: 19. 4. 2020

Werkstrasse 2, Lenzing, Rakouská republika

Andrew Ronchetti

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2020

vznik členství: 19. 4. 2020

Energy Park Way DN 31 2TT, Grimsby, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Christof Pöltner

První vztah: 4. 1. 2020

vznik členství: 16. 12. 2019

Buck 30/1, Zell am Pettenfirst, 4 842, Rakouská republika

Andrea Borgards

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2019

vznik členství: 20. 12. 2018

vznik funkce: 20. 12. 2018

Seefeld 66, Steinbach am Attersee, 4 853, Rakouská republika

Historické vztahy

Dipl.-Ing. Dr. Wilhelm Feilmair

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2016 - Poslední vztah: 14. 3. 2019

vznik členství: 8. 5. 2010

zánik členství: 20. 12. 2018

vznik funkce: 4. 10. 2016

zánik funkce: 20. 12. 2018

Lacherwiese 30, Seewalchen, 4 863, Rakouská republika

Dipl.-Ing. Dr. Wilhelm Feilmair

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2016 - Poslední vztah: 17. 12. 2016

vznik členství: 8. 5. 2010

Lacherwiese 30, Seewalchen, 4 863, Rakouská republika

Dipl.-Ing. Dr. Wilhelm Feilmair

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2016 - Poslední vztah: 17. 12. 2016

vznik členství: 8. 5. 2010

Lacherwiese 30, Seewalchen, 4 863, Rakouská republika

Andrew Ronchetti

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 4. 5. 2020

vznik členství: 19. 4. 2016

zánik členství: 19. 4. 2020

Energy Park Way DN 31 2TT, Grimsby, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Thomas Obendrauf

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2016 - Poslední vztah: 4. 5. 2020

vznik členství: 19. 4. 2016

zánik členství: 19. 4. 2020

Werkstrasse 2, 4860 Lenzing, Rakouská republika

Christof Pöltner

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 5. 2016 - Poslední vztah: 4. 1. 2020

vznik členství: 16. 12. 2015

zánik členství: 16. 12. 2019

Buck 30/1, 4842 Zell am Pettenfirst, Rakouská republika

Nikolaus Konig

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 25. 5. 2016

vznik členství: 15. 7. 2015

zánik členství: 19. 4. 2016

Hofhaymer Allee 26, Salzburg, Rakouská republika

Nikolaus Konig

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 25. 5. 2016

vznik členství: 15. 7. 2015

zánik členství: 19. 4. 2016

Hofhaymer Allee 26, Salzburg, Rakouská republika

Dr. Thomas Riegler

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 28. 4. 2015

zánik členství: 16. 12. 2015

vznik funkce: 28. 4. 2015

zánik funkce: 16. 12. 2015

Ignaz-Rieder-Kai 11D, Salzburg, Rakouská republika

Dr. Thomas Riegler

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 28. 4. 2015

zánik členství: 16. 12. 2015

vznik funkce: 28. 4. 2015

zánik funkce: 16. 12. 2015

Ignaz-Rieder-Kai 11D, Salzburg, Rakouská republika

Jaromír Nytra

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 17. 1. 2008

zánik členství: 12. 1. 2016

Janovice 455, 739 11, Česká republika

Jaromír Nytra

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 17. 1. 2008

zánik členství: 12. 1. 2016

Janovice 455, 739 11, Česká republika

Ing. Jan Kunčický

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 17. 1. 2008

zánik členství: 12. 1. 2016

Jarkovská 332/28, Ostrava, 724 00, Česká republika

Ing. Jan Kunčický

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 17. 1. 2008

zánik členství: 12. 1. 2016

Jarkovská 332/28, Ostrava, 724 00, Česká republika

Alfred Heinzel

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2013 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

vznik členství: 9. 12. 2009

zánik členství: 5. 4. 2013

Artariastrasse 12, A-1170 Vídeň, Rakouská republika

Dipl. Ing. Friedrich Weninger MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2013 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 8. 5. 2010

zánik členství: 28. 4. 2015

vznik funkce: 12. 9. 2012

Hochkreuzstrasse 13, Mondsee, 5 310, Rakouská republika

Ingo Patric Thate

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 17. 1. 2012

zánik členství: 15. 7. 2015

Werkstrasse 2, Lenzing, 4 860, Rakouská republika

Mgr. Tomáš Rusňák Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2010 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 5. 4. 2013

Čeladná 427, 739 12, Česká republika

Dipl. Ing. Friedrich Weninger MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2010 - Poslední vztah: 1. 2. 2013

vznik členství: 8. 5. 2010

Hochkreuzstrasse 13, Mondsee, 5 310, Rakouská republika

Mag. Thomas Georg Winkler

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2010 - Poslední vztah: 16. 4. 2012

vznik členství: 8. 5. 2010

zánik členství: 16. 12. 2011

Siegfried-Marcus-Strasse 20, Salzburg, 5 020, Rakouská republika

Dipl.-Ing. Dr. Wilhelm Feilmair

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2010 - Poslední vztah: 4. 10. 2016

vznik členství: 8. 5. 2010

Lacherwiese 30, Seewalchen, 4 863, Rakouská republika

Dipl.-Ing. Dr. Wilhelm Feilmair

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2010 - Poslední vztah: 4. 10. 2016

vznik členství: 8. 5. 2010

Lacherwiese 30, Seewalchen, 4 863, Rakouská republika

Mag. Dr. Peter Alois Untersperger

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2010 - Poslední vztah: 14. 6. 2013

vznik členství: 8. 5. 2010

zánik členství: 5. 4. 2013

Ziehrerstrasse 27, Linz, 4 020, Rakouská republika

JUDr. Marek Nosek

člen

První vztah: 2. 4. 2008 - Poslední vztah: 10. 6. 2010

vznik členství: 21. 11. 2001

zánik členství: 7. 5. 2010

Minská 774/6, Praha 10, 100 00, Česká republika

Jaromír Nytra

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2008 - Poslední vztah: 10. 4. 2014

vznik členství: 17. 1. 2008

Janovice 455, 739 02, Česká republika

Ing. Jan Kunčický

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2008 - Poslední vztah: 10. 4. 2014

vznik členství: 17. 1. 2008

Jarkovská 332, Ostrava, 724 00, Česká republika

Franz Mayr-Melnhof-Saurau

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 29. 3. 2007

zánik členství: 16. 12. 2015

Mayr-Melnhof-Strasse 14, A-8130 Frohnleiten, Rakouská republika

Mag. Helmut Limbeck

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 10. 6. 2010

vznik členství: 29. 3. 2007

zánik členství: 7. 5. 2010

vznik funkce: 29. 3. 2007

zánik funkce: 7. 5. 2010

Sportplatzgasse 23, A-7122 Gols, Rakouská republika

Franz Mayr-Melnhof-Saurau

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2007 - Poslední vztah: 11. 5. 2016

vznik členství: 29. 3. 2007

zánik členství: 16. 12. 2015

Mayr-Melnhof-Strasse 14, A-8130 Frohnleiten, Rakouská republika

Dipl. Ing. Dr. Kurt Schloffer

místopředseda

První vztah: 12. 11. 2003 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 19. 9. 2002

zánik členství: 28. 3. 2007

vznik funkce: 10. 4. 2003

zánik funkce: 28. 3. 2007

Rakousko, Markt 378, A-5431 Kuchl

Thomas Uher

člen

První vztah: 30. 8. 2003 - Poslední vztah: 12. 6. 2007

vznik členství: 10. 4. 2003

zánik členství: 28. 3. 2007

Rakousko, A - 1030 Vídeň, Boerhaavegasse 27/9

Ing. Pavel Kupka

člen

První vztah: 14. 5. 2003 - Poslední vztah: 14. 3. 2008

vznik členství: 23. 1. 2003

zánik členství: 17. 1. 2008

Nová 21, Vratimov, 739 32, Česká republika

Ing. Josef Cinciala

člen

První vztah: 14. 5. 2003 - Poslední vztah: 14. 3. 2008

vznik členství: 23. 1. 2003

zánik členství: 17. 1. 2008

I.P. Pavlova 285, Frýdek, 738 01, Česká republika

Dipl.Ing. Dr. Kurt Schloffer

člen

První vztah: 23. 12. 2002 - Poslední vztah: 12. 11. 2003

vznik členství: 19. 9. 2002

Rakousko, Markt 378, A-5431 Kuchl

JUDr. Marek Nosek

člen

První vztah: 11. 12. 2002 - Poslední vztah: 2. 4. 2008

vznik členství: 21. 11. 2001

Lucemburská 30, Praha 3, Česká republika

Karl Haller

člen

První vztah: 7. 3. 2001 - Poslední vztah: 23. 12. 2002

zánik členství: 19. 9. 2002

vznik funkce: 2. 2. 2001

Rechberg 3, A-9133 Miklautzhof, Rakouská republika

Alfred Heinzel

předseda

První vztah: 7. 3. 2001 - Poslední vztah: 1. 2. 2013

vznik funkce: 2. 2. 2001

zánik funkce: 12. 9. 2012

Artariastrasse 12, A-1170 Vídeň, Rakouská republika

Heinz Zinner

člen

První vztah: 7. 3. 2001 - Poslední vztah: 30. 8. 2003

zánik členství: 10. 4. 2003

vznik funkce: 2. 2. 2001

Anton Seidlgasse 42, A-2345 Brunn am Gebirge, Rakouská republika

Pervze Younis

člen

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 7. 3. 2001

trvale bytem: 3 Rose Walk, Reading, Berkshire, RG1 6QB, Velká Británie do 7. 3. 2001 od 20. 12. 2000

Betlémské nám. 8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Michal Kroft

člen

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 7. 3. 2001

Levá 19, Praha 4, 140 00, Česká republika

V. Schemmel, Nar. 15,5,1966

předseda

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 7. 3. 2001

trvale bytem: 852 Luther Lane, Chicago Heights, Illinois 60411, Spojené státy americké do 7. 3. 2001 od 20. 12. 2000

Na Ořechovce 39, Praha 6, 160 00, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Kateřina Kupková

předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2019

vznik členství: 5. 4. 2019

vznik funkce: 1. 10. 2019

Na Podlesí 1150, Vratimov, 739 32, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vojtěch Podmolík

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2018

vznik členství: 18. 1. 2018

Na Vyhlídce 3301, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Kateřina Kupková

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2019 - Poslední vztah: 9. 10. 2019

vznik členství: 5. 4. 2019

Na Podlesí 1150, Vratimov, 739 32, Česká republika

Ing. Petr Sedláček

předseda představenstva

První vztah: 6. 3. 2018 - Poslední vztah: 9. 10. 2019

vznik členství: 1. 2. 2018

zánik členství: 26. 9. 2019

vznik funkce: 1. 2. 2018

zánik funkce: 26. 9. 2019

Kolonka 89, Hoštka, 411 72, Česká republika

Ing. Ivo Klimša

předseda představenstva

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 6. 3. 2018

zánik členství: 18. 1. 2018

vznik funkce: 2. 2. 2001

zánik funkce: 18. 1. 2018

K Olešné 2250, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vojtěch Podmolík

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 6. 3. 2018

vznik členství: 21. 11. 2001

zánik členství: 18. 1. 2018

Na Vyhlídce 3301, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Podmolík

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 6. 3. 2018

vznik členství: 21. 11. 2001

zánik členství: 18. 1. 2018

Na Vyhlídce 3301, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Ivo Klimša

předseda představenstva

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 6. 3. 2018

zánik členství: 18. 1. 2018

vznik funkce: 2. 2. 2001

zánik funkce: 18. 1. 2018

K Olešné 2250, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Kateřina Kupková

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 4. 4. 2019

vznik členství: 7. 5. 2010

zánik členství: 5. 4. 2019

Na Podlesí 1150, Vratimov, 739 32, Česká republika

Ing. Kateřina Kupková

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2010 - Poslední vztah: 10. 4. 2014

vznik členství: 7. 5. 2010

Na Podlesí 1150, Vratimov, 739 32, Česká republika

Herbert Ruschka

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2003 - Poslední vztah: 28. 6. 2004

vznik členství: 21. 11. 2001

zánik členství: 31. 3. 2004

Rakousko, Eichenweg 7, 8740 Zeltweg

Ing. Břetislav Bojda

člen

První vztah: 18. 12. 2002 - Poslední vztah: 22. 1. 2009

vznik členství: 2. 2. 2001

zánik členství: 31. 12. 2008

Nové Dvory - Vršavec 3310, Česká republika

Ing. Vojtěch Podmolík

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2002 - Poslední vztah: 10. 4. 2014

vznik členství: 21. 11. 2001

Na Vyhlídce 3301, Frýdek-Místek, Česká republika

Ing. Miroslav Forman

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2002 - Poslední vztah: 1. 3. 2003

vznik členství: 21. 11. 2001

zánik členství: 16. 12. 2002

Papírenská 720, Paskov, Česká republika

Ing. Ivo Klimša

předseda

První vztah: 5. 3. 2001 - Poslední vztah: 10. 4. 2014

vznik funkce: 2. 2. 2001

K Olešné 2250, Frýdek - Místek, 738 02, Česká republika

Ing. Břetislav Bojda

člen

První vztah: 5. 3. 2001 - Poslední vztah: 18. 12. 2002

vznik členství: 2. 2. 2001

J. Pěšiny 116, Frýdek - Místek, 738 01, Česká republika

Steven J. Willoughby, Nar. 5,8,1961

předseda

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 5. 3. 2001

trvale bytem: 99 Hobart Drive, Hythe, Southampton, SO45 6FD, Velká Británie do 5. 3. 2001 od 20. 12. 2000

Zborovská 60/84, Praha 5, 150 00, Česká republika

Tim D. Whipple, Nar. 1,8,1962

člen

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 5. 3. 2001

trvale bytem: 9509 Watts Road, Great Falls, VA 22066, USA do 5. 3. 2001 od 20. 12. 2000

Na ostrohu 51, Praha 6, 160 00, Česká republika

Richard G.Fletcher, Nar. 1,5,1965

člen

První vztah: 20. 12. 2000 - Poslední vztah: 5. 3. 2001

trvale bytem: 236 Watling Street, St. Albans, Herts, Velká Británie do 5. 3. 2001 od 20. 12. 2000

Holečkova 3150/25B, Praha 5, 150 00, Česká republika

Za představenstvo jednají navenek ve všech záležitostech za představenstvo vždy dva členové představenstva. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis s označením své funkc e.

od 10. 4. 2014

Za představenstvo jednají navenek ve všech záležitostech za představenstvo vždy dva členové představenstva. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě připojí svůj podpis s označením své funkce.

do 10. 4. 2014 od 30. 5. 2002

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Členové představenstva podepisují za společnost tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s označením své funkce.

do 30. 5. 2002 od 20. 12. 2000

Další vztahy firmy Lenzing Biocel Paskov a.s.

3 fyzické osoby

Bc. Dagmar Lušovská

První vztah: 4. 1. 2020

Na Desátém 482/23, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Radislav Horkel

První vztah: 4. 1. 2020

Trnávka 132, 742 58, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Machala

První vztah: 10. 4. 2014

Kozina 628, Štramberk, 742 66, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Miroslav Mynarz

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

Čajkovského 219, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Miroslav Machala

První vztah: 23. 2. 2010 - Poslední vztah: 10. 4. 2014

Kozina 628, Štramberk, 742 66, Česká republika

Ing. Kateřina Kupková

První vztah: 30. 1. 2009 - Poslední vztah: 10. 6. 2010

Na Podlesí 1150, Vratimov, 739 32, Česká republika

Ing. Miroslav Mynarz

První vztah: 30. 1. 2009 - Poslední vztah: 10. 4. 2014

Čajkovského 219, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Bohdan Bartoš

První vztah: 30. 1. 2009 - Poslední vztah: 23. 2. 2010

Komenského 19, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

Akcionáři

Pulp Trading GmbH

Werkstraße, Rakouská republika, A-4860 Lenzing

od 17. 10. 2012

Heinzel Holding GmbH

Einsiedling 75, Rakouská republika, Vorchdorf, 4655

do 10. 6. 2010 od 28. 4. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 10. 2001

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 16. 11. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 10. 2001
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 24. 10. 2001
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 24. 10. 2001
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 24. 10. 2001
Přerušeno od 30. 3. 2017

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).