Hlavní navigace

LESS & TIMBER, a.s.

Firma LESS & TIMBER, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6160, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

29232007

Sídlo:

Chrudimská 1882, Čáslav Čáslav-Nové Město, 286 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 7. 2010

DIČ:

CZ29232007

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

162 Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
43320 Truhlářské práce
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
55 Ubytování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6160, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

LESS & TIMBER, a.s. od 4. 3. 2015

Obchodní firma

LESS & TIMBER, a.s. do 4. 3. 2015 od 27. 2. 2015

Obchodní firma

LESS & TIMBER, a.s. do 27. 2. 2015 od 20. 1. 2015

Obchodní firma

VIGA Investment, a.s. do 20. 1. 2015 od 28. 7. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 28. 7. 2010

adresa

Chrudimská 1882
Čáslav 28601 od 20. 1. 2015

adresa

Hlinky 49/126
Brno 60300 do 20. 1. 2015 od 28. 7. 2010

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 12. 2014

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 18. 12. 2014

truhlářství, podlahářství od 18. 12. 2014

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 28. 7. 2010

Ostatní skutečnosti

Zastavení závodu: Závod společnosti LESS & TIMBER, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, na základě zástavní smlouvy ohledně obchodního závodu společnosti LESS & TIMBER, a.s., uzavřené dne 20. 7. 2018 mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako zástavním věřitelem, a společností LESS & TIMBER, a.s., jako zástavcem, k zajištění pohledávek společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vznikajících do 20. 7. 2029 do výše 1.700.000.000,- CZK, z úvěrové smlouvy o termínových a revolvingových úvěrech a alternativních produktech uzavřené dne 26. 6. 2018. Zajištěné jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zástavnímu věřiteli Dlužníky na základě Finančních dokumentů či v souvislosti s nimi, ať již současné či budoucí, existující či podmíněné (bez ohledu, zda mají být uhrazeny Dlužníky samostatně či společně a nerozdílně a ať již jako primární, ručitelský dluh či jinak), včetně dluhů ohledně: a) splácení jakýchkoli čerpání poskytnutých na základě Finančních dokumentů; b) zaplacení veškerých úroků a jakékoli jiné částky splatné podle Finančních dokumentů; c) zaplacení jakékoli částky na základě či v souvislosti s jakýmkoli Hedgingovým dokumentem; d) zaplacení jakýchkoli dluhů vzniklých na základě Bilaterálních dokumentů; e) náhrady jakýchkoli účelně vynaložených nákladů, poplatků a výdajů vzniklých Zástavnímu věřiteli v souvislosti s ochranou či vymáháním jeho práv dle Finančních dokumentů; f) zaplacení jakékoli částky z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady škody či jiné kompenzace v souvislosti s Finančními dokumenty; g) zaplacení jakékoli smluvní pokuty sjednané ve kterémkoli Finančním dokumentu; a h) zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, neplatnosti, neúčinnosti či nevymahatelnosti jakéhokoli Finančního dokumentu či práva Zástavního věřitele. Zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz zcizení platný do 20. 7. 2029: (S výjimkou zboží v rámci běžné obchodní činnosti) Zástavce bez předchozího písemného souhlasu Zástavního věřitele neuzavře jakoukoli transakci nebo sérii transakcí (ať už souvisejících či nikoli), týkající se prodeje, převodu, nájmu nebo jiného nakládání se Zástavou a nezřídí ani neumožní zřízení jakéhokoli dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění k Zástavě či jakékoli její části, ani nebude jinak nakládat se Zástavou, s výjimkou převodů podle čl. 7 (Výkon zástavního práva) a s dalšími výjimkami povolenými podle Finančních dokumentů. Strany sjednaly, že se ujednání v rozsahu představujícím zákaz zřízení dalšího zástavního práva k Zástavě ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku zřizuje jako věcné právo. do 2. 4. 2021 od 3. 11. 2018

Na základě fúze ve formě sloučením společnost LESS & TIMBER, a.s., se sídlem Chrudimská 1882, Čáslav Nové Město, 286 01 Čáslav, IČ 29232007, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20426 jako nástupnická společnost převzala jmění zanikající společnosti OLCA Investment, a.s., se sídlem Brno, Brno - Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00, IČ 29231906, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6159. od 20. 4. 2017

Zastavení závodu: Závod společnosti LESS & TIMBER, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, na základě zástavní smlouvy ohledně obchodního závodu společnosti LESS & TIMBER, a.s., uzavřené dne 12. 1. 2016 mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako zástavním věřitelem, a společností LESS & TIMBER, a.s., jako zástavcem, k zajištění pohledávek společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vznikajících do 12. 1. 2034 do výše 1.200.000.000,- CZK, a realizační úvěrové smlouvy uzavřené dne 18.12.2015. Zajištěné jsou veškeré dluhy, které mají být uhrazeny Zástavnímu věřiteli Dlužníky na základě Fin. dok. nebo v souvislosti s nimi, ať již současné nebo budoucí, existující nebo podmíněné, včetně dluhů ohledně: a) splácení jakýchkoli čerpání poskytnutých na základě Fin. dok.; b) zaplacení veškerých úroků a jakékoli jiné částky splatné podle Fin. dok.; c) zaplacení jakékoli částky na základě nebo v souvislosti s jakýmkoli Hedgingovým dok.; d) zaplacení jakýchkoli dluhů vzniklých na základě Bilaterálních dok.; e) náhrady jakýchkoli účelně vynaložených nákladů, poplatků a výdajů vzniklých Zástavnímu věřiteli v souvislosti s ochranou nebo vymáháním jeho práva podle Fin. dok.; f) zaplacení jakékoli částky z titulu bezdůvodného obohacení, náhrady škody nebo jiné kompenzace v souvislosti s Fin.dok.; g) zaplacení jakékoli smluvní pokuty sjednané ve kterémkoli Fin. dok.; a h) zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakéhokoli Fin. dok. Zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz zcizení platný do 12. 1. 2034: Zástavce nezřídí ani neumožní zřízení jakéhokoli dalšího zástavního práva nebo jiného zajištění k Zástavě či jakékoli její části, ani nebude jinak nakládat se Zástavou, s výjimkou převodů podle čl. 7 (Výkon zástavního práva) a s dalšími výjimkami povolenými podle Finančních dokumentů. Strany sjednaly, že ujednání v rozsahu představujícím zákaz zřízení dalšího zástavního práva k Zástavě je ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 Občanského zákoníku zřízeno jako věcné právo. do 3. 11. 2018 od 20. 10. 2016

Ke všem pracovněprávním jednáním vůči zaměstnancům společnosti ve smyslu §164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník byl na základě rozhodnutí představenstva ze dne 22.9.2015 pověřen Ing. Ladislav Prchal, datum narození 13. srpna 1973, bytem č.p. 139, 285 25 Bohdaneč. od 17. 12. 2015

Zastavení závodu: Závod společnosti LESS & TIMBER, a.s. je zastaven ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 649 48 242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, na základě zástavní smlouvy ohledně obchodního závodu společnosti LESS & TIMBER, a.s., uzavřené mezi společností UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako zástavním věřitelem, a společností LESS & TIMBER, a.s., jako zástavcem, k zajištění pohledávek společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. vznikajících do 16. výročí uzavření zástavní smlouvy do výše 40.000.000 EUR, vyplývajících z úvěrové smlouvy uzavřené dne 17. 12. 2014 mezi společnostmi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Komerční banka, a.s., IČ 453 17 054, se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, Česká republika, jako věřiteli, a společnostmi LESS & TIMBER, a.s. a OLCA Investment, a.s., IČ 292 31 906, se sídlem Hlinky 49/126, Brno, PSČ 603 00, Česká republika, jako dlužníky, ke které přistoupila společnost LESS & ENERGY s.r.o., IČ 271 18 509, jako dodatečný dlužník, a z ostatních finančních dokumentů. Zákaz zřízení dalšího zástavního práva a zákaz zcizení: K obchodnímu závodu společnosti LESS & TIMBER, a.s. je zřízen zákaz zřídit k tomuto závodu další zástavní právo a zákaz tento závod zcizit. Uvedené zákazy se zřizují jako věcná práva ve prospěch společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na základě zástavní smlouvy ohledně obchodního závodu uzavřené mezi společností LESS & TIMBER, a.s., jako zástavcem, a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jako zástavním věřitelem. Doba trvání obou zákazů: do 16. výročí uzavření zástavní smlouvy. do 20. 10. 2016 od 4. 3. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 18. 12. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 28. 7. 2010
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 20 Kč, počet: 100 000 od 18. 12. 2014
kmenové akcie na majitele listinná, hodnota: 20 Kč, počet: 100 000 do 18. 12. 2014 od 28. 7. 2010

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Karel Miškovský

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2024

vznik členství: 27. 2. 2024

Týřovická 1347/8, Praha, 153 00, Česká republika

Ing. Vladimír Kurka

Předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2022

vznik členství: 26. 6. 2018

vznik funkce: 17. 3. 2022

náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Kučera

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2018

vznik členství: 26. 6. 2018

Dětmarovice 809, 735 71, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Ladislav Prchal

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Bohdaneč 139, 285 25, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Markéta Viktorová

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2024 - Poslední vztah: 28. 3. 2024

vznik členství: 1. 4. 2023

zánik členství: 26. 2. 2024

Ledeč nad Sázavou 12, 584 01, Česká republika

Ing. Markéta Bobková

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 2023 - Poslední vztah: 28. 2. 2024

vznik členství: 1. 4. 2023

Ledeč nad Sázavou 12, 584 01, Česká republika

Ing. Vladimír Dlabola

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2023 - Poslední vztah: 29. 4. 2023

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 31. 3. 2023

Hrašeho 921/8, Praha, 181 00, Česká republika

Vladimír Kurka

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2018 - Poslední vztah: 18. 5. 2022

vznik členství: 26. 6. 2018

zánik funkce: 17. 3. 2022

náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  VINIUM a.s.

  Hlavní 666/2, Velké Pavlovice, 691 06

 • jednatel

  LESS & ENERGY s.r.o.

  Chrudimská 1882, Čáslav Čáslav-Nové Město, 286 01

Ing. Michal Kurka

předseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2018 - Poslední vztah: 5. 3. 2020

vznik členství: 26. 6. 2018

zánik členství: 31. 12. 2019

vznik funkce: 20. 7. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2019

Lomená 229/15, Havířov, 736 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladimír Kurka

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2018 - Poslední vztah: 7. 12. 2018

vznik členství: 26. 6. 2018

Životická 1417/41, Havířov, 735 64, Česká republika

Ing. Marek Malík, MBA

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2015 - Poslední vztah: 26. 6. 2018

vznik členství: 30. 10. 2015

zánik členství: 26. 6. 2018

Šumická 435, Pozořice, 664 07, Česká republika

Ing. Vladimír Dlabola

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 7. 1. 2023

vznik členství: 1. 1. 2015

Společná 2193/7, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Vladimír Dlabola

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2015 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Společná 2193/7, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Lubor Turza

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2014 - Poslední vztah: 17. 12. 2015

vznik členství: 3. 12. 2014

zánik členství: 30. 10. 2015

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Ing. Igor Fait

předseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2014 - Poslední vztah: 26. 6. 2018

vznik členství: 3. 12. 2014

zánik členství: 26. 6. 2018

vznik funkce: 3. 12. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2018

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Oldřich Šoba

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2014 - Poslední vztah: 26. 6. 2018

vznik členství: 3. 12. 2014

zánik členství: 26. 6. 2018

Mašovice 29, 669 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Lubor Turza

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 28. 7. 2010

zánik členství: 3. 12. 2014

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Ing. Igor Fait

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 28. 7. 2010

zánik členství: 3. 12. 2014

vznik funkce: 28. 7. 2010

zánik funkce: 3. 12. 2014

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Libor Šparlinek

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 28. 7. 2010

zánik členství: 3. 12. 2014

Erbenova 2426/2a, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Lubor Turza

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2010 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 28. 7. 2010

Úprkova 406, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Ing. Igor Fait

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2010 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 28. 7. 2010

vznik funkce: 28. 7. 2010

Stará osada 3971/17, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Libor Šparlinek

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 2010 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 28. 7. 2010

Erbenova 2426/2a, Blansko, 678 01, Česká republika

Společnost zastupují dva (2) členové představenstva společně s výjimkou případů uvedených dále, kdy společnost zastupují tři (3) členové představenstva společně nebo třemi členy představenstva písemně pověřený člen představenstva: a) nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti ve věcech jejich zcizení, nabývání, zatěžování právy třetích osob, nájmů či podnájmů, b) zcizování a nabývání akcií a podílů v právnických osobách, udělení prokury, c) zcizování, nabývání, pacht závodu či jeho části, d) výkon akcionářských práv a práv majitele podílu v jakékoliv právnické osobě, e) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, zápůjček, půjček a zástavních smluv, f) poskytování ručení, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnek, g) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi členy představenstva společnosti nebo osobami blízkými jim na straně jedné a společností na straně druhé, h) postupování pohledávek ze společnosti či na společnosti, přebírání dluhů nebo přistoupení k jakémukoliv dluhu, i) uzavírání jiných smluv a činění jiných právních jednání než obvyklých v obchodním styku, j) činění jakýchkoliv právních jednání, jejichž předmětem (v každém jednotlivém případu) je hodnota či plnění vyšší jak 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) s tím, že u právních jednání s opakovaným předmětem plnění (např. pacht, nájem, služebnosti, reálná břemena, atp.) se za předmět plnění počítá částka součtu těchto očekávaných plnění za jeden rok.

od 17. 6. 2019

Společnost zastupují dva (2) členové představenstva společně s výjimkou případů uvedených dále, kdy společnost zastupují tři (3) členové představenstva společně nebo třemi členy představenstva písemně pověřený člen představenstva: a) nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti ve věcech jejich zcizení, nabývání, zatěžování právy třetích osob, nájmů či podnájmů, b) zcizování a nabývání akcií a podílů v právnických osobách, udělení prokury, c) zcizování, nabývání, pacht závodu či jeho části, d) výkon akcionářských práv a práv majitele podílu v jakékoliv právnické osobě, e) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, zápůjček, půjček a zástavních smluv, f) poskytování ručení, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnek, g) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi členy představenstva společnosti nebo osobami blízkými jim na straně jedné a společností na straně druhé, h) postupování pohledávek ze společnosti či na společnosti, přebírání dluhů nebo přistoupení k jakémukoliv dluhu, i) uzavírání jiných smluv a činění jiných právních jednání než obvyklých v obchodním styku, j) činění jakýchkoliv právních jednání, jejichž předmětem (v každém jednotlivém případu) je hodnota či plnění vyšší jak 2.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) s tím, že u právních jednání s opakovaným předmětem plnění (např. pacht, nájem, služebnosti, reálná břemena, atp.) se za předmět plnění počítá částka součtu těchto očekávaných plnění za jeden rok.

do 17. 6. 2019 od 1. 1. 2015

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba oprávněná jednat za společnost.

do 1. 1. 2015 od 28. 7. 2010

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Miroslav Kurka

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2018

vznik členství: 26. 6. 2018

Bělehradská 7/13, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Libor Šparlinek

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2014 - Poslední vztah: 26. 6. 2018

vznik členství: 3. 12. 2014

zánik členství: 26. 6. 2018

Erbenova 2426/2a, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Ladislav Šíbl

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 28. 7. 2010

zánik členství: 3. 12. 2014

vznik funkce: 28. 7. 2010

zánik funkce: 3. 12. 2014

Révová 4430/28, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Ladislav Šíbl

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2010 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 28. 7. 2010

vznik funkce: 28. 7. 2010

Révová 4430/28, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Olga Petříková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2010 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 28. 7. 2010

zánik členství: 3. 12. 2014

Horská 2950/6, Brno, 616 00, Česká republika

Martina Korčáková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 2010 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 28. 7. 2010

zánik členství: 3. 12. 2014

Hlinky 216/28a, Brno, 603 00, Česká republika

Akcionář

PROSPERITA holding, a.s.

První vztah: 26. 6. 2018

Nádražní 213/10, Ostrava, 702 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Martin Cięžák

  předseda dozorčí rady

  Řadová 91, Šenov, 739 34, Česká republika

 • Ing. Miroslav Kurka

  předseda představenstva

  Bělehradská 7/13, Praha, 140 00, Česká republika

 • Ing. Vladimír Kurka

  místopředseda představenstva

  náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Ostrava, 702 00, Česká republika

 • Ing. Miroslav Kučera

  člen představenstva

  Dětmarovice 809, 735 71, Česká republika

 • Ing. Jana Kurková

  člen dozorčí rady

  Daliborova 161/26, Praha, 102 00, Česká republika

Akcionáři

PROSPERITA holding, a.s., IČ: 25820192

Nádražní 213, Česká republika, Ostrava, 702 00

od 26. 6. 2018

Jet 1, investiční fond, a.s., IČ: 03976971

Hlinky 49, Česká republika, Brno, 603 00

do 26. 6. 2018 od 21. 9. 2017

JET I, investiční fond, a.s., IČ: 03976971

Hlinky 49, Česká republika, Brno, 603 00

do 21. 9. 2017 od 20. 4. 2017

OLCA Investment, a.s., IČ: 29231906

Hlinky 49, Česká republika, Brno, 603 00

do 20. 4. 2017 od 18. 12. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 12. 2014

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Ubytovací služby
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 12. 2014
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 12. 2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 12. 2014
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).