Hlavní navigace

MADFINGER Games, a.s.

Firma MADFINGER Games, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6093, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 18 900 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29217008

Sídlo:

Škrobárenská 502/1, Brno, 617 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

12. 5. 2010

DIČ:

CZ29217008

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

620 Činnosti v oblasti informačních technologií
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6093, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

MADFINGER Games, a.s. od 26. 2. 2015

Obchodní firma

MADFINGER Games, a.s. do 26. 2. 2015 od 12. 5. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 12. 5. 2010

adresa

Škrobárenská 502/1
Brno 61700 od 26. 2. 2015

adresa

Lidická 960/81
Brno 60200 do 26. 2. 2015 od 6. 8. 2013

adresa

Čechyňská 417/9
Brno 60200 do 6. 8. 2013 od 12. 5. 2010

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 12. 5. 2010

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti MADFINGER Games, a.s. rozhodla dne 30.4.2021 o zvýšení základního kapitálu společnosti MADFINGER Games, a.s. peněžitým vkladem o částku 1.400.000,- Kč (jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), ze současné výše základního kapi tálu 17.500.000,- Kč (sedmnáct milionů pět set tisíc korun českých) na celkovou částku 18.900.000,- Kč (osmnáct milionů devět set tisíc korun českých), po zvýšení základního kapitálu společnosti MADFINGER Games, a.s. za následujících podmínek: (A) Upisování pod ani nad tuto částku se nepřipouští; (B) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 8 (osmi) kusy nových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 175.000,- Kč (jedno sto sedmdesát pět tisíc korun českých), které budou všechny vydány v listinné podo bě. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny; (C) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky; (D) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na úpis. Všechny akcie budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je společnost Nuverse (Hong Kong) Limited, se sídlem Suite 1113A, 11/F., Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Rd, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, registrační číslo: 2863649 (dále jen předem určený zájemce nebo společnost Nuverse (Hong Kong) Limited), která upíše 8 (osm) kusů nových akcií znějících na jméno, o jmenovité hod notě jedné akcie 175.000,- Kč (jedno sto sedmdesát pět tisíc korun českých) při emisním kursu ve výši 6.792.397,05 Kč (šest milionů sedm set devadesát dva tisíc tři sta devadesát sedm korun českých a pět haléřů) za každou akcii; (E) Emisní kurs 8 (osmi) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 175.000,- Kč (jedno sto sedmdesát pět tisíc korun českých) nabídnutých společnosti Nuverse (Hong Kong) Limited bude 6.792.397,05 Kč (šest milionů sedm set devadesát dva tisíc tři sta de vadesát sedm korun českých a pět haléřů) za jednu akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 175.000,- Kč (jedno sto sedmdesát pět tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě; rozdíl mezi emisním kurzem a celkovou jmenovitou hodnotou akcií tvoří emisní ážio; (F) Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); (G) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 (jeden) měsíc. Počátek běhu upisovací lhůty začíná předem určenému zájemci běžet doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií; (H) Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti MADFINGER Games, a.s., v budově na adrese Škrobárenská 502/1, Trnitá, 617 00 Brno, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost MADFINGER Games, a.s. a předem určený zájemce nedohodnou jinak; (I) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanov ení § 479 zákona o obchodních korporacích. K úpisu akcií bude předem určenému zájemci poskytnuta lhůta 1 (jednoho) měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií; (J) Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen nejpozději do 10 (deseti) dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. K okamžiku zápisu změny výše základního kapitálu společnosti MADFINGER Games, a.s. do obchodního rejstříku mu sí být splacen emisní kurs upsaných akcií v plné výši, a to na účet IBAN: CZ63 5500 0000 0053 1785 2001, SWIFT: RZBCCZPP, vedený u obchodní společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 14078, IČO: 49240901, zapsanou v obchodn ím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2051. od 30. 4. 2021

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 7. 7. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 18 900 000 Kč

od 30. 4. 2021

Základní kapitál

vklad 17 500 000 Kč

do 30. 4. 2021 od 24. 10. 2011

Základní kapitál

vklad 17 500 000 Kč

do 24. 10. 2011 od 12. 5. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 175 000 Kč, počet: 108 od 30. 4. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 175 000 Kč, počet: 100 do 30. 4. 2021 od 12. 5. 2010

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Tomáš Sauerstrom

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 12. 5. 2011

vznik funkce: 17. 4. 2019

Čs. exilu 473/17, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladimír Zadražil

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 17. 4. 2019

Havlenova 52/27, Brno, 639 00, Česká republika

Miroslav Ondruš

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 17. 4. 2019

Bohumíra Šmerala 3767/7, Prostějov, 796 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Sauerstrom

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 12. 5. 2011

Čs. exilu 473/17, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2013 - Poslední vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 12. 5. 2011

zánik členství: 17. 4. 2019

Verbířská 1708, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2012 - Poslední vztah: 20. 9. 2013

vznik členství: 12. 5. 2011

Jaroslava Staňka 860, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Tomáš Sauerstrom

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2012 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 12. 5. 2011

Čs.exilu 473/17, Ostrava, 708 00, Česká republika

Miroslav Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2012 - Poslední vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 12. 5. 2011

zánik členství: 17. 4. 2019

vznik funkce: 12. 5. 2011

zánik funkce: 17. 4. 2019

Vajnorská 36, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

Ing. Kvetoslava Klčovská

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2010 - Poslední vztah: 30. 5. 2012

vznik členství: 31. 8. 2010

zánik členství: 12. 5. 2011

Jaroslava Staňka 860, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Miroslav Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2010 - Poslední vztah: 30. 5. 2012

vznik členství: 12. 5. 2010

zánik členství: 12. 5. 2011

vznik funkce: 12. 5. 2010

zánik funkce: 12. 5. 2011

Vajnorská 10096/36, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

Mgr. Jaroslav Sobotka

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2010 - Poslední vztah: 21. 10. 2010

vznik členství: 12. 5. 2010

zánik členství: 31. 8. 2010

Musilova 1557/12, Brno, 614 00, Česká republika

Tomáš Sauerstrom

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2010 - Poslední vztah: 30. 5. 2012

vznik členství: 12. 5. 2010

zánik členství: 12. 5. 2011

Čs.exilu 473/17, Ostrava, 708 00, Česká republika

Miroslav Valenta ml.

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2010 - Poslední vztah: 22. 9. 2010

vznik členství: 12. 5. 2010

vznik funkce: 12. 5. 2010

Vajnorská 10096/36, Bratislava, 831 03, Slovenská republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Michal Babjár

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 12. 5. 2010

vznik funkce: 17. 4. 2019

náměstí 28. října 1900/20, Brno, 602 00, Česká republika

Marek Rabas

předseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 12. 5. 2010

vznik funkce: 12. 5. 2010

Babice nad Svitavou 253, 664 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Šlápota

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 12. 5. 2010

Marušky Kudeříkové 635/12, Znojmo, 669 02, Česká republika

Historické vztahy

Michal Babjár

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2016 - Poslední vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 12. 5. 2010

náměstí 28. října 1900/20, Brno, 602 00, Česká republika

Michal Babjár

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2016 - Poslední vztah: 26. 10. 2016

vznik členství: 12. 5. 2010

Krajní 93/49, Brno, 635 00, Česká republika

Pavel Čížek

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 11. 2015 - Poslední vztah: 25. 4. 2019

vznik členství: 12. 5. 2010

zánik členství: 17. 4. 2019

vznik funkce: 12. 5. 2010

zánik funkce: 17. 4. 2019

Zelnice III 1619, Slavkov u Brna, 684 01, Česká republika

Michal Babjár

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 2. 9. 2016

vznik členství: 12. 5. 2010

Pyskatého 1332/6, Břeclav, 690 02, Česká republika

Michal Babjár

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 2. 9. 2016

vznik členství: 12. 5. 2010

Pyskatého 1332/6, Břeclav, 690 02, Česká republika

Pavel Čížek

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 12. 5. 2010

vznik funkce: 12. 5. 2010

Čejkovická 4091/9, Brno, 628 00, Česká republika

Pavel Čížek

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 5. 2010 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 12. 5. 2010

vznik funkce: 12. 5. 2010

Čejkovická 4091/9, Brno, 628 00, Česká republika

Marek Rabas

předseda představenstva

První vztah: 12. 5. 2010 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 12. 5. 2010

vznik funkce: 12. 5. 2010

Babice nad Svitavou 253, 664 01, Česká republika

Michal Babjár

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2010 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 12. 5. 2010

Pyskatého 6, Břeclav, 690 02, Česká republika

Tomáš Šlápota

člen představenstva

První vztah: 12. 5. 2010 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 12. 5. 2010

Marušky Kudeříkové 12, Znojmo, 669 02, Česká republika

Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva.

od 30. 4. 2021

Společnost zastupuje a za společnost podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo s členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s členem představenstva.

do 30. 4. 2021 od 25. 4. 2019

Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo se členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně se členem představenstva.

do 25. 4. 2019 od 12. 5. 2010

Další vztahy firmy MADFINGER Games, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 12. 5. 2010

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 12. 5. 2010
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).