Hlavní navigace

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Firma MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1392, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 216 200 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25438832

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 12. 2001

DIČ:

CZ25438832

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

5590 Ostatní ubytování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1392, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. v likvidaci od 21. 3. 2015

Obchodní firma

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. v likvidaci do 21. 3. 2015 od 31. 1. 2015

Obchodní firma

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. do 31. 1. 2015 od 14. 12. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 14. 12. 2001

adresa

ul. J. Skupy 2522
Most 43401 od 14. 12. 2001

Předmět podnikání

ubytovací služby od 10. 6. 2002

správa a údržba nemovitostí od 14. 12. 2001

realitní činnost od 14. 12. 2001

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 14. 12. 2001

zprostředkování služeb od 14. 12. 2001

poskytování technických služeb od 14. 12. 2001

Ostatní skutečnosti

Právní důvod zrušení společnosti: Společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., se sídlem Most, ul. J.Skupy 2522, PSČ 434 01, IČ 25438832 byla zrušena rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 29.9.2014 a ke dni 1.10.2014 vstoupila do likvidaci. do 18. 1. 2016 od 14. 10. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 19. 9. 2014

Staturátní město Most jako jediný akcionář společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. rozhodlo dne 8.7.2010 při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty a  převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Částka 83.233.573,26 Kč, tj. osmdesát tři milionů dvě stě třicet tři tisíc pět set sedmdesát tři korun českých a dvacet šest haléřů bude použita na úhradu ztráty společnosti a částka 776.766.426,74 Kč, tj. sedm set sedmdesát šest milionů sedm set šedesát šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých sedmdesát čtyři haléřů bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 860.000.000,- Kč, tj. osmsetšedesát milionů korun českých. Bude snížen z částky 1.076.200.000,- Kč, tj. jedna miliarda sedmdesát šest milionů dvě stě tisíc korun českých na částku 216.200.000,- Kč, tj. dvě stě šestnáct milionů dvě stě tisíc korun českých. Ke snížení základníh o kapitálu společnosti dojde vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu a jejich zničením. Na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu by měly být vzaty z oběhu tyto akcie: 60 ks kmen ových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením 1721 - 1780 o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, tj. jeden milion korun českých, datum emise 29.7.2002, 80 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením 1641 - 1 720 o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč, tj. deset milionů korun českých, datum emise 29.7.2002. Pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne stanovené částky, o kterou má být snížen základní kapitál, mění se postup při sniž ování základního kapitálu na postup podle § 213c odst. 1 písm. a). V tomto případě jediný akcionář pověřuje představenstvo k podání návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodího rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionářem přijat veřejný návrh sml ouvy. Akcionář je povinen předložit společnosti akcie vzaté z oběhu ke zničení v termínu do čtrnácti dnů po provedení zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. do 18. 1. 2011 od 2. 8. 2010

Statutární město Most jako jediný akcionář společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. rozhodlo dne 13.12.2007 při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o snížení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty a převod do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Částka 197 972 212,09, tj. jedno sto devadesát sedm milionů devět set sedmdesát dva tisíc dvě stě dvanáct korun českých devět haléřů bude použita n a úhradu ztráty společnosti a částka 25 787,91 Kč, tj. dvacet pět tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých devadesát jedna haléřů bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 197 998 000,- Kč, tj. jedno sto devadesát sedm milionů devět set devadesát osm tisíc korun českých. Bude snížen z částky 1 274 198 000,- Kč, tj. jedna miliarda dvě stě sedmdesát čtyři milionů jedno sto devadesát osm tisíc korun českých na částku 1 076 200 000,- Kč, tj . jedna miliarda sedmdesát šest milionů dvě stě tisíc korun českých. Ke snížení základního kapitálu společnosti dojde vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na bezplatné vzetí akcií z oběhu a jejich zničením. Na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu by měly být vzaty z oběhu tyto akcie: 154 kmenových akcií na jméno v listinné podobě, s číselným označením 1781-1934 o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, tj. jeden milion korun českých, datum emise 29.7.2002, 54 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě s číselným označením 1935-1988 o jmenovité hodnotě jedné akcie 100 000,- Kč, tj. jedno sto tisíc korun českých, datum emise 29.7.2002, 180 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě s číselným označením 1989-2168 o jmenovité hodnotě jedné akcie 10 000,- Kč, tj. deset tisíc korun českých, datum emise 21.10.2002, 1 kmenová akcie na jméno v listinné podobě s číselným označením2169 o jmenovité hodnotě 19 298 000,- Kč, tj. devatenáct milionů dvě stě devadesát osm tisíc korun českých, datum emise 31.5.2004, 1 kmenová akcie na jméno v listinné podobě s číselným označením 2170 o jmenovité hodnotě 6 000 000,- Kč, tj. šest milionů korun českých, datum emise 3.1.2005, 1 kmenová akcie na jméno v listinné podobě s číselným označením 2171 o jmenovité hodnotě 11 500 000,- Kč, tj. jedenáct milionů pět set tisíc korun českých, datum emise 14.1.2005. Pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne stanovené částky, o kterou má být snížen základní kapitál, mění se postup při snižování základního kapitálu na postup podle § 213c odst. 1 písm. a). V tomto případě jediný akcionář pověřuje p ředstavenstvo k podání návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionářem přijat veřejný návrh smlouvy. Akcionář je povinen předložit společnosti akcie vzaté z oběhu ke zničení v termínu do 14ti dnů po prov edení zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. do 21. 7. 2008 od 4. 1. 2008

Statutární město Most jako jediný akcionář obchodní společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. rozhodlo dne 2.9.2004 při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií následně: Před výrokem rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií prohlásil jediný akcionář Statutární město Most se sídlem 434 69 Most, Radniční 1, IČO 002 66 094, ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, že se vzdáv á svého přednostního práva na upisování akcií. Statutární město Most, jako jediný akcionář obchodní společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., rozhodlo dne 2.9.2004 při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 17 500 000,- Kč, slovy: sedmnáctmilionů pětsettisíc korun českých, upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, budou upsány dvě akcie, jedna o jmenovité hodnotě 11 500 000,- Kč, slovy: jedenáctmilionů pětsettisíc korun českých a druhá o jmenovité hodnotě 6 000 000,- Kč, slovy: šestmilionů korun českých, akcie budou kmenové, na jméno, v listinné podobě. Obě akcie budou upsány předem určeným zájemcem, který je jediný akcionář, tedy Statutární město Most se sídlem 434 69 Most, Radniční 1, IČO 002 66 094. K upsání obou akcií dojde postupem podle ustanovení § 204 odst. 5 obch. zákoníku, tedy smlouvou uzavřen ou mezi společností a předem určeným zájemcem. Místem pro upsání obou akcií bude kancelář primátora Statutárního města Mostu, číslo 167, v sídle jediného akcionáře v Mostě, ulice Radniční 1, PSČ 434 69. Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví na třicet dnů ode dne, kdy bude společností jedinému akcionáři doručeno oznámení o tom, že rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hrom ady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabylo právní moci. Společnost je povinna toto oznámení jedinému akcionáři doručit do sedmi dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, přičemž tím bude současně písemně oznámen počátek bě hu lhůty jedinému akcionáři. Emisní kurz takto upisovaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou akcií a činí u první akcie 11 500 000,- Kč, slovy: jedenáctmilionů pětsettisíc korun českých a u druhé akcie činí 6 000 000,- Kč, slovy: šestmilionů korun če ských. Jediný akcionář současně připouští, aby došlo k započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, tj. Statutárního města Mostu se sídlem 434 69 Most, Radniční 1, IČO 002 66 094, kterou má vůči společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. ve výši 11 500 000,- Kč , slovy: jedenáctmilionů pětsettisíc korun českých, z titulu smlouvy o půjčce číslo 43/3/2003 ve výši 11 500 000,- Kč, slovy: jedenáctmilionů pětsettisíc korun českých, ze dne 15.7.2003. Započtením bude splacen emisní kurz první akcie o jmenovité hodnotě 11 500 000,- Kč, slovy: jedenáctmilionů pětsettisíc korun českých. Smlouva o započtení bude uzavřena ve lhůtě do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o započtení bude předložen zájemci do deseti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Dnem uzavření smlouvy o započtení tato smlouva nabývá účinnosti a emisní kurz první nově upisované akcie v nominální hodnotě 11 500 000,- Kč, slovy: jedenáctmilionů pětsettisíc korun českých, bude splacen tímto dnem. Druhá akcie o jmenovité hodnotě 6 000 000,- Kč, slovy: šestmilionů korun českých, bude splacena peněžitým vkladem, peněžitý vklad je předem určený zájemce povinen splatit na zvláštní účet číslo účtu 1043778319/0800 u ČS, a.s. pobočka Most, a to do 30 dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. do 18. 4. 2005 od 8. 12. 2004

Statutární Město Most, IČ: 00266094, Most, Radniční 1, PSČ 434 01, jako jediný akcionář obchodní společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., se sídlem Most, ul. J. Skupy 2522, PSČ 434 01, IČ: 25438832, rozhodlo dne 4.12.2003 při výkonu působnosti valné hromady tét o společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 19.298.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů dvěstědevadesátosm tisíc korun českých, tj. z částky 1.237.400.000,- Kč, slovy: jedna miliarda dvěstětřicetsedm milionů čtyřista tisíc korun českých, na částku 1.2 56.698.000,- Kč, slovy: jedna miliarda dvěstěpadesátšest milionů šestsetdevadesátosm tisíc korun českých, upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsána jedna akcie o jmenovité hodnotě 19.298.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů dvěstědevadesátosm tisíc korun českých, akcie bude kmenová na jméno v listinné podobě. V souladu s ustanovením § 204a zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, má jediný akcionář společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., tedy Statutární Město Most, se sídlem Most, Radniční 1, PSČ 434 01, IČ: 00266094, přednostní právo upsat novou akcii společnosti upisovanou ke zvýšení základního kapitálu v celé m rozsahu. Místem pro vykonání přednostního práva upsat novou akcii jediným akcionářem bude kancelář primátora Statutárního Města Mostu, číslo 167, v sídle jediného akcionáře v budově Magistrátu Města Mostu, v Mostě, v ulici Radniční 1, PSČ 434 01. Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví na patnáct dnů ode dne, kdy bude společností jedinému akcionáři doručeno oznámení o tom, že rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku nabylo právní moci, přičemž tím bude současně písemně oznámen počátek běhu lhůty jedinému akcionáři. Jediný akcionář má právo upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 19.298.000,- Kč slovy: devatenáct milionů dvěstěd evadesátosm tisíc korun českých. Jmenovitá hodnota upisované akcie činí 19.298.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů dvěstědevadesátosm tisíc korun českých, akcie bude kmenová na jméno v listinné podobě, emisní kurz akcie upisované s využitím přednostního p ráva činí 19.298.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů dvěstědevadesátosm tisíc korun českých. Nebude-li přednostní právo na úpis nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu využito ve stanovené lhůtě, bude nově upisovaná akcie v souladu s ustanoven ím § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsána jediným akcionářem obchodní společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., tedy Statutárním Městem Most, se sídlem Radniční 1, PSČ 434 69, IČ: 00266094, a to ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů ode dne, ke kterému bude roz hodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. zapsáno do obchodního rejstříku, místem pro upsání akcie bude kancelář primátora Statutárního Města Mostu, číslo 167, v sídle je diného akcionáře v budově Magistrátu města Mostu, v Mostě, v ulici Radniční 1, PSČ 434 01, přičemž počátek běhu lhůty bude oznámen jedinému akcionáři společností písemně do sedmi dnů ode dne, kdy rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné h romady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci a emisní kurz takto upisované akcie bude činit 19.298.000,- Kč, slovy: devatenáct milionů dvěstědevadesátosm tisíc korun českých. Peněžitý vklad je jediný akcionář povinen splatit na zvláštní účet, č íslo účtu 1042972339/0800 u ČS, a.s., pobočka Most, a to do třiceti dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. do 9. 9. 2004 od 5. 5. 2004

Statutární město Most, IČ 00266094, Most, Radniční 1, PSČ 434 01, jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady podle § 190 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb. a v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. poté, co mu byla předložena zpráva představenstva společnosti ze dne 20.2. 2002 zpracovaná v souladu s ustanovením podle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, v níž jsou uvedeny důvody pro upisování akcií nepeněžitými vklady a je odůvodněna výše navrhovaného emisního kurzu - přičemž zpráva představenstva potvrdila, že zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem jediného akcionáře je v důležitém zájmu společnosti - přijato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. se sídlem Most, ul. J. Skupy 2522, PSČ 434 01, IČ: 25438832 o částku 1,219.400.000,- Kč upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na částku, o kterou se zvyšuje základní kapitál, bude upsáno: 100 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč (to je slovy: deset milionů korun českých), 214 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (to je slovy: jeden milion korun českých) a 54 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (to je slovy: jedno sto tisíc korun českých), akcie budou kmenové, na jméno, v listinné podobě. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář, tedy Statutární město Most se sídlem Radniční 1, PSČ 434 69 Most, IČ: 266094. S ohledem na skutečnost, že se nové akcie upisují nepeněžitým vkladem nemá, jediný akcionář v souladu s ustanovením § 204a odst. 1 obchodního zákoníku přednostní právo upsat nové akcie. Všechny akcie upíše, jak je uvedeno shora, předem určený zájemce, kterým je jediný akcionář. Na základě této skutečnosti dojde k upsání akcií postupem podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem pro upisování akcií je kancelář primátora Statutárního města Mostu číslo 167 v sídle jediného akcionáře v Mostě, ulice Radniční 1, PSČ 434 69. Lhůta pro upisování akcií nemůže podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, lhůta pro upisování akcií se proto stanoví patnáct dnů ode dne, kdy bude společností jedinému akcionáři doručeno oznámení o tom, že rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabylo právní moci; společnost je povinna toto oznámení jedinému akcionáři doručit do sedmi dnů ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci. Emisní kurs každé upisované akcie je vždy shodný se jmenovitou hodnotou akcie. Rozdíl mezi jmenovitou hodnotou všech akcií, která činí 1,219.400.000,- Kč a hodnotou nepeněžitého vkladu, který činí, dle znaleckých posudků celkem 1,219.440.900,- Kč je 40.900,- Kč, to je slovy čtyřicet tisíc devět set korun českých, a je emisním ážiem. Jediný akcionář bude povinen splatit nepeněžitý vklad ve lhůtě do třiceti dnů od právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je kancelář primátora Statutárního města Mostu číslo 167 v sídle jediného akcionáře v Mostě, ulice Radniční 1, PSČ 434 69. Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, který vkládá jediný akcionář. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti, a to bytové domy v Mostě označené jako jednotlivé bloky, které pak mají jedno až více čísel popisných na příslušných pozemcích, které však nejsou předmětem nepeněžitého vkladu. Nepeněžitý vklad je přesně popsán a specifikován v příloze číslo tři notářského zápisu o tomto rozhodnutí jediného akcionáře sepsaném pod zn. N 31/2002, NZ 30/2002 dne 28.2. 2002 Mgr. Alenou Zahradníkovou, notářkou v Mostě. Nepeněžitý vklad byl oceněn společnými posudky dvou znalců, a to Ing. Vladimíra Hůdy a Ing. Ladislava Hovorky, jmenovaných rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 1.11. 2001, číslo jednací Cm 258/2001 - 10, které nabylo právní moci dne 30.11. 2001. Výše ocenění předmětu vkladu určeného posudky znalců činí 1,219.440.900,- Kč (to je slovy: jedna miliarda dvě stě devatenáct milionů čtyři sta čtyřicet tisíc devět set korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 100 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč (to je slovy: deset milionů korun českých), 214 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (to je slovy: jeden milion korun českých) a 54 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (to je slovy: jedno sto tisíc korun českých), v listinné podobě, na jméno, kmenových. do 29. 7. 2002 od 10. 6. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 216 200 000 Kč

od 18. 1. 2011

Základní kapitál

vklad 1 076 200 000 Kč

do 18. 1. 2011 od 21. 7. 2008

Základní kapitál

vklad 1 274 198 000 Kč

do 21. 7. 2008 od 18. 4. 2005

Základní kapitál

vklad 1 256 698 000 Kč

do 18. 4. 2005 od 9. 9. 2004

Základní kapitál

vklad 1 237 400 000 Kč

do 9. 9. 2004 od 8. 5. 2003

Základní kapitál

vklad 1 237 400 000 Kč

do 8. 5. 2003 od 29. 7. 2002

Základní kapitál

vklad 18 000 000 Kč

do 29. 7. 2002 od 14. 12. 2001
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 20 od 18. 1. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 620 od 21. 7. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 100 do 18. 1. 2011 od 21. 7. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 60 do 18. 1. 2011 od 21. 7. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 6 000 000 Kč, počet: 1 do 21. 7. 2008 od 18. 4. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 11 500 000 Kč, počet: 1 do 21. 7. 2008 od 18. 4. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 19 298 000 Kč, počet: 1 do 21. 7. 2008 od 9. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 800 do 21. 7. 2008 od 29. 7. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 54 do 21. 7. 2008 od 29. 7. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 214 do 21. 7. 2008 od 29. 7. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 100 do 21. 7. 2008 od 29. 7. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 800 do 29. 7. 2002 od 10. 6. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 800 do 10. 6. 2002 od 14. 12. 2001

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Alois Malý

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2020

vznik členství: 8. 10. 2020

vznik funkce: 26. 10. 2020

Zdeňka Fibicha 2721/58, Most, 434 01, Česká republika

Lucie Libecajtová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2020

vznik členství: 15. 10. 2020

Šeříková 1119/26, Most, 434 01, Česká republika

Mgr. Libuše Hrdinová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2019

vznik členství: 17. 1. 2019

vznik funkce: 4. 2. 2019

Táboritů 2219/12, Most, 434 01, Česká republika

Zdeněk Jung

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2019

vznik členství: 17. 1. 2019

Růžová 3089/19, Most, 434 01, Česká republika

Historické vztahy

Alois Malý

Předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 12. 2020

vznik členství: 8. 10. 2015

zánik členství: 8. 10. 2020

vznik funkce: 26. 10. 2015

zánik funkce: 8. 10. 2020

Zdeňka Fibicha 2721/58, Most, 434 01, Česká republika

Bc. Jakub Ozaňák

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2015 - Poslední vztah: 26. 3. 2019

vznik členství: 8. 10. 2015

zánik členství: 17. 1. 2019

vznik funkce: 26. 10. 2015

zánik funkce: 17. 1. 2019

tř. Budovatelů 2927/148, Most, 434 01, Česká republika

David Ulrych

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2015 - Poslední vztah: 26. 3. 2019

vznik členství: 8. 10. 2015

zánik členství: 17. 1. 2019

Konstantina Biebla 2370/37, Most, 434 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Cichý

Předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2015 - Poslední vztah: 21. 11. 2015

vznik členství: 22. 12. 2014

zánik členství: 8. 10. 2015

vznik funkce: 23. 2. 2015

zánik funkce: 8. 10. 2015

Ořechová 277, Most, 434 01, Česká republika

Bc. Jana Wernerová DiS

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2015 - Poslední vztah: 21. 11. 2015

vznik členství: 22. 12. 2014

zánik členství: 8. 10. 2015

vznik funkce: 23. 2. 2015

zánik funkce: 8. 10. 2015

Karla Marxe 575/22, Most, 434 01, Česká republika

Milan Belej

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2015 - Poslední vztah: 21. 11. 2015

vznik členství: 22. 12. 2014

zánik členství: 8. 10. 2015

Zdeňka Štěpánka 2952/12, Most, 434 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Fencl

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2013 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 17. 12. 2010

zánik členství: 22. 12. 2014

vznik funkce: 28. 12. 2010

zánik funkce: 22. 12. 2014

Nová Hraniční 92/3, Most, 435 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Pegy Syrová

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 10. 2012 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 17. 12. 2010

zánik členství: 22. 12. 2014

Vladimíra Majakovského 2090/11, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Irena Čapková

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2012 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 16. 2. 2012

zánik členství: 22. 12. 2014

Vinohradská 222, Most, 434 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Kubal

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 17. 12. 2010

zánik členství: 22. 12. 2014

Polní 163, Most, 434 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Alena Erlitzová

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2012

vznik členství: 17. 12. 2010

zánik členství: 16. 2. 2012

K. H. Máchy 347, Most, 434 01, Česká republika

Pegy Koleszárová

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 29. 10. 2012

vznik členství: 17. 12. 2010

V. Majakovského 2092/7, Most, 434 01, Česká republika

Miroslav Fencl

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 21. 11. 2013

vznik členství: 17. 12. 2010

vznik funkce: 28. 12. 2010

Nová Hraniční 92/3, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Ivo Paďourek

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 17. 12. 2010

zánik členství: 22. 12. 2014

Josefa Ševčíka 869/30, Most, 434 01, Česká republika

Zdeněk Brabec

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 19. 9. 2014

vznik členství: 17. 12. 2010

zánik členství: 28. 5. 2014

U Rybníka 133, Most, 434 01, Česká republika

Blanka Nešporová

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 17. 12. 2010

zánik členství: 22. 12. 2014

Zdeňka Fibicha 2576/4, Most, 434 01, Česká republika

Milan Hrib

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 17. 12. 2010

zánik členství: 22. 12. 2014

Albrechtická 578/20, Most, 434 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Vojtěch Krejčíř

Předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 17. 12. 2010

zánik členství: 22. 12. 2014

vznik funkce: 28. 12. 2010

zánik funkce: 22. 12. 2014

Alej Boženy Němcové 1449/18, Most, 434 01, Česká republika

Tomáš Kubal

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 14. 1. 2010

zánik členství: 17. 12. 2010

Polní 163, Most, 434 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Bc. Hana Jírovcová

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2009 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 17. 12. 2010

V. K. Klicpery 852/5, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Ivo Paďourek

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2009 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 5. 2. 2009

zánik členství: 17. 12. 2010

J. Ševčíka 869, Most, 434 01, Česká republika

Milan Hrib

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 8. 3. 2007

zánik členství: 17. 12. 2010

Albrechtická 578, Most, 434 01, Česká republika

Radek Kurcin

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 8. 3. 2007

zánik členství: 17. 12. 2010

Kpt. Jaroše 49, Most, 434 01, Česká republika

Alena Erlitzová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 8. 3. 2007

zánik členství: 17. 12. 2010

K.H.Máchy 347, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Irena Čapková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 8. 3. 2007

zánik členství: 17. 12. 2010

vznik funkce: 14. 3. 2007

zánik funkce: 17. 12. 2010

Zd. Fibicha 2689, Most, 434 01, Česká republika

Blanka Nešporová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vznik členství: 8. 3. 2007

zánik členství: 14. 1. 2010

Zd. Fibicha 2576, Most, 434 01, Česká republika

Eliška Povová

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 16. 3. 2009

vznik členství: 6. 11. 2003

zánik členství: 6. 2. 2009

P. Jilemnického 2460, Most, 434 01, Česká republika

Miroslav Vykouk

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 16. 3. 2009

vznik členství: 8. 3. 2007

zánik členství: 5. 2. 2009

Hutnická 2750, Most, 434 01, Česká republika

Marta Vreštiaková

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2006 - Poslední vztah: 27. 4. 2007

vznik členství: 5. 1. 2006

zánik členství: 8. 3. 2007

U města Chersonu 1775, Most, 434 01, Česká republika

Václav Janout

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2006 - Poslední vztah: 27. 4. 2007

vznik členství: 5. 1. 2006

zánik členství: 8. 3. 2007

vznik funkce: 26. 1. 2006

zánik funkce: 8. 3. 2007

V Sadech 1722, Most, 434 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Ježek

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2006 - Poslední vztah: 27. 4. 2007

vznik členství: 5. 1. 2006

zánik členství: 8. 3. 2007

Lesní 1966, Most, 434 01, Česká republika

Jiří Kurcin

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2006 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 5. 1. 2006

zánik členství: 17. 12. 2010

B.Martinů 1211, Most, 434 01, Česká republika

PhDr. Václav Hofmann

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2006 - Poslední vztah: 27. 4. 2007

vznik členství: 5. 1. 2006

zánik členství: 8. 3. 2007

Alej B.Němcové 527, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Štefan Maronyák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2006 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 5. 1. 2006

zánik členství: 17. 12. 2010

vznik funkce: 26. 1. 2006

zánik funkce: 17. 12. 2010

Obránců míru 2881, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Luděk Traxmandl

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2004 - Poslední vztah: 27. 4. 2007

vznik členství: 23. 10. 2003

zánik členství: 8. 3. 2007

Pod Resslem 1978, Most, 434 01, Česká republika

Mgr. Pavel Weiss

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2004 - Poslední vztah: 27. 4. 2007

vznik členství: 23. 10. 2003

zánik členství: 8. 3. 2007

Moskevská 3056, Most, 434 01, Česká republika

Eliška Povová

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2004 - Poslední vztah: 27. 4. 2007

vznik členství: 6. 11. 2003

Javorová 3098, Most, 434 01, Česká republika

Václav Janout

Místopředseda

První vztah: 8. 5. 2003 - Poslední vztah: 22. 2. 2006

vznik členství: 14. 12. 2001

zánik členství: 14. 3. 2003

vznik funkce: 14. 12. 2001

zánik funkce: 14. 3. 2003

V Sadech 1722, Most, 434 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Eva Vlčková

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 5. 2003 - Poslední vztah: 13. 3. 2004

vznik členství: 25. 7. 2002

zánik členství: 23. 10. 2003

Máchova 422, Osek, 417 05, Česká republika

Ing. Štefan Maronyák

Předseda

První vztah: 14. 12. 2001 - Poslední vztah: 22. 2. 2006

vznik členství: 14. 12. 2001

zánik členství: 14. 3. 2003

vznik funkce: 14. 12. 2001

zánik funkce: 14. 3. 2003

Obránců míru 2881, Most, 434 01, Česká republika

PhDr Václav Hofman

Člen

První vztah: 14. 12. 2001 - Poslední vztah: 22. 2. 2006

zánik členství: 14. 3. 2003

vznik funkce: 14. 12. 2001

Alej B. Němcové 527, Most, 434 01, Česká republika

Jiří Kurcin

Člen

První vztah: 14. 12. 2001 - Poslední vztah: 22. 2. 2006

zánik členství: 14. 3. 2003

vznik funkce: 14. 12. 2001

B. Martinů 1211, Most, 434 01, Česká republika

Marta Vreštiaková

Člen

První vztah: 14. 12. 2001 - Poslední vztah: 22. 2. 2006

zánik členství: 14. 3. 2003

vznik funkce: 14. 12. 2001

U města Chersonu 1775, Most, 434 01, Česká republika

Jiří Ježek

Člen

První vztah: 14. 12. 2001 - Poslední vztah: 22. 2. 2006

zánik členství: 14. 3. 2003

vznik funkce: 14. 12. 2001

Lesní 1966, Most, 434 01, Česká republika

Vladimír Jeřábek

Člen

První vztah: 14. 12. 2001 - Poslední vztah: 13. 3. 2004

zánik členství: 23. 10. 2003

vznik funkce: 14. 12. 2001

Hořanská cesta 1182, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Jan Dobiáš

Člen

První vztah: 14. 12. 2001 - Poslední vztah: 13. 3. 2004

zánik členství: 23. 10. 2003

vznik funkce: 14. 12. 2001

Prokopova 1009, Most, 434 01, Česká republika

Václav Janout

Místopředseda

První vztah: 14. 12. 2001 - Poslední vztah: 8. 5. 2003

vznik členství: 14. 12. 2001

vznik funkce: 14. 12. 2001

Okružní 961, Most, 434 01, Česká republika

Eliška Povová

Člen

První vztah: 14. 12. 2001 - Poslední vztah: 10. 6. 2002

vznik funkce: 14. 12. 2001

zánik funkce: 7. 3. 2002

Javorová 3098, Most, 434 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Bc. Jakub Ozaňák

předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2020

vznik členství: 4. 2. 2019

vznik funkce: 4. 2. 2019

Alej Boženy Němcové 1529/6, Most, 434 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Bohumil Moravec MBA

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2019

vznik členství: 4. 2. 2019

Jaroslava Seiferta 2117/50, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Lukáš Bednařík

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2019

vznik členství: 4. 2. 2019

Průběžná 3151, Most, 434 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda Statutárního výboru

  Sport Most z.s.

  Rudolická 1730, Most, 434 01

Historické vztahy

Bc. Jakub Ozaňák

předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2019 - Poslední vztah: 11. 12. 2020

vznik členství: 4. 2. 2019

vznik funkce: 4. 2. 2019

tř. Budovatelů 2927/148, Most, 434 01, Česká republika

Marek Leština

Člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 26. 3. 2019

vznik členství: 18. 12. 2015

zánik členství: 4. 2. 2019

Mikoláše Alše 2141/13, Most, 434 01, Česká republika

Mgr. Libuše Hrdinová

Předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2016 - Poslední vztah: 26. 3. 2019

vznik členství: 18. 12. 2015

zánik členství: 4. 2. 2019

vznik funkce: 21. 12. 2015

zánik funkce: 4. 2. 2019

Táboritů 2219/12, Most, 434 01, Česká republika

Bc. Lubomír Jiřík

Člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2016 - Poslední vztah: 26. 3. 2019

vznik členství: 18. 12. 2015

zánik členství: 4. 2. 2019

Sklářská 210, Košťany, 417 23, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marek Leština

Člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2016 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 18. 12. 2015

Chomutovská 2228/26, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Otta Průcha

Předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 28. 12. 2010

zánik členství: 29. 10. 2014

vznik funkce: 12. 1. 2011

zánik funkce: 29. 10. 2014

Eduarda Basse 1158/7, Most, 434 01, Česká republika

Jiří Vykouk

Člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2014 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 28. 12. 2010

zánik členství: 29. 10. 2014

Josefa Skupy 2317/16, Most, 434 01, Česká republika

Alena Erlitzová

Člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2012 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 1. 3. 2012

zánik členství: 29. 10. 2014

Jiřího Wolkera 394, Most, 434 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Irena Čapková

Člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2012

vznik členství: 28. 12. 2010

zánik členství: 14. 2. 2012

Zdeňka Fibicha 2689/48, Most, 434 01, Česká republika

Jiří Vykouk

Člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 5. 6. 2014

vznik členství: 28. 12. 2010

Komořanská 3117/4, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Otta Průcha

Předseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 28. 12. 2010

vznik funkce: 12. 1. 2011

Eduarda Basse 1158/7, Most, 434 01, Česká republika

Václav Jírovec

Člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 28. 12. 2010

zánik členství: 29. 10. 2014

Vítězslava Nezvala 2599/49, Most, 434 01, Česká republika

Miroslav Vykouk

Člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2015

vznik členství: 28. 12. 2010

zánik členství: 29. 10. 2014

Hutnická 2750/34, Most, 434 01, Česká republika

Jiří Vykouk

Člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2009 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 29. 1. 2009

zánik členství: 28. 12. 2010

Komořanská 3117, Most, 434 01, Česká republika

Václav Jírovec

Člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2009 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 29. 1. 2009

zánik členství: 28. 12. 2010

V. Nezvala 2599, Most, 434 01, Česká republika

Miroslav Vykouk

Člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2009 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 17. 2. 2009

zánik členství: 28. 12. 2010

Hutnická 2750, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Kudrlička

Člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 23. 1. 2009

vznik členství: 14. 3. 2007

zánik členství: 31. 12. 2008

J.A. Komenského 500, Most, 434 01, Česká republika

Jiří Ježek

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 14. 3. 2007

zánik členství: 28. 12. 2010

Lesní 1966, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Otta Průcha

předseda představenstva

První vztah: 27. 4. 2007 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 14. 3. 2007

zánik členství: 28. 12. 2010

vznik funkce: 15. 3. 2007

zánik funkce: 28. 12. 2010

E.Basse 1158, Most, 434 01, Česká republika

Bc. Ivana Jandová

Člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2004 - Poslední vztah: 27. 4. 2007

vznik členství: 1. 11. 2003

zánik členství: 14. 3. 2007

W. A. Mozarta 2426, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Kudrlička

Člen představenstva

První vztah: 8. 5. 2003 - Poslední vztah: 27. 4. 2007

vznik funkce: 14. 12. 2001

zánik funkce: 14. 3. 2007

J.A. Komenského 500, Most, 434 01, Česká republika

Eliška Povová

Člen

První vztah: 10. 6. 2002 - Poslední vztah: 13. 3. 2004

zánik členství: 31. 10. 2003

vznik funkce: 12. 3. 2002

Javorová 3098, Most, Česká republika

Ing. Bořek Valvoda

Předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2001 - Poslední vztah: 27. 4. 2007

vznik členství: 14. 12. 2001

zánik členství: 14. 3. 2007

vznik funkce: 14. 12. 2001

zánik funkce: 14. 3. 2007

Za Špačkárnou 90/3, Most, 434 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jaroslav Kudrlička

Člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2001 - Poslední vztah: 8. 5. 2003

vznik funkce: 14. 12. 2001

J. Ševčíka 837, Most, 434 01, Česká republika

Mgr Martin Dráždil

Člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2001 - Poslední vztah: 10. 6. 2002

vznik funkce: 14. 12. 2001

zánik funkce: 20. 12. 2001

M. Žukova 1860, Most, 434 01, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo. Každý člen představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Pouze v níže uvedených záležitostech jednají nejméně dva členové představenstva společně: - nákup a prodej věcí nemovitých a movitých za cenu nad 1.000.000,-Kč v jednotlivém případě. - poskytnutí či převzetí půjček a úvěrů nad 1.000.000,-Kč v jednotlivém případě. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti člen či členové představenstva připojí svůj podpis.

od 14. 12. 2001

Další vztahy firmy MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Kudrlička

První vztah: 14. 10. 2014 - Poslední vztah: 18. 1. 2016

Průběžná 3368, Most, 434 01, Česká republika

Akcionáři

Statutární město Most, IČ: 00266094

Radniční, Česká republika, Most, 434 01

od 14. 12. 2001

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 12. 2001

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Ubytovací služby
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 12. 2001
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).