Hlavní navigace

Ostravské komunikace, a.s.

Firma Ostravské komunikace, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1886, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 105 377 646 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25396544

Sídlo:

Novoveská 1266/25, Ostrava Mariánské Hory, 709 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 4. 1998

DIČ:

CZ25396544

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
25720 Výroba zámků a kování
27120 Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43210 Elektrické instalace
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
49410 Silniční nákladní doprava
522 Vedlejší činnosti v dopravě
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
812 Úklidové činnosti
81290 Ostatní úklidové činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1886, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Ostravské komunikace, a.s. od 26. 6. 2015

Obchodní firma

Ostravské komunikace, a.s. do 26. 6. 2015 od 13. 3. 2015

Obchodní firma

Ostravské komunikace, a.s. do 13. 3. 2015 od 22. 4. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 22. 4. 1998

adresa

Novoveská 1266/25
Ostrava 70900 od 18. 11. 2013

adresa

Novoveská 1266/25
Ostrava do 18. 11. 2013 od 22. 4. 1998

adresa

Novoveská 25/1266
Ostrava-Mariánské Hory do 22. 4. 1998 od 22. 4. 1998

Předmět podnikání

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 13. 3. 2015

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 13. 3. 2015

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče od 13. 3. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 2. 2010

opravy silničních vozidel od 16. 2. 2010

zámečnictví, nástrojářství od 16. 2. 2010

montáž, opravy a zkoušky elektrických zařízení do 13. 3. 2015 od 16. 2. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tun, - vnitrostátní příležitostná osobní do 13. 3. 2015 od 16. 2. 2010

technické činnosti v dopravě do 16. 2. 2010 od 14. 11. 2003

reklamní činnost a marketing do 16. 2. 2010 od 14. 11. 2003

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 5. 7. 2003

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení do 16. 2. 2010 od 5. 7. 2003

Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů do 16. 2. 2010 od 5. 7. 2003

Projektová činnost ve výstavbě od 25. 8. 1999

Inženýrská činnost ve výstavbě do 16. 2. 2010 od 25. 8. 1999

Údržba veřejné zeleně do 16. 2. 2010 od 25. 8. 1999

Úklidové práce vnější - zimní a letní údržba komunikací do 16. 2. 2010 od 25. 8. 1999

Správa veřejného osvětlení, kromě příloh zák.č. 455/91 Sb. do 16. 2. 2010 od 25. 8. 1999

Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 5. 7. 2003 od 22. 4. 1998

Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí do 5. 7. 2003 od 22. 4. 1998

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 16. 2. 2010 od 22. 4. 1998

Silniční motorová doprava nákladní do 16. 2. 2010 od 22. 4. 1998

Silniční motorová doprava osobní do 16. 2. 2010 od 22. 4. 1998

Zámečnictví do 16. 2. 2010 od 22. 4. 1998

Opravy motorových vozidel do 16. 2. 2010 od 22. 4. 1998

Pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb do 16. 2. 2010 od 22. 4. 1998

Provoz parkovacích automatů do 16. 2. 2010 od 22. 4. 1998

Inženýrská, technická, plánovací a poradenská činnost v oblasti silniční dopravy do 16. 2. 2010 od 22. 4. 1998

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. se snižuje o 18 000 000,- Kč (slovy: osmnáct miliónů korun českých) ze současné hodnoty základního kapitálu 123 377 646,- Kč (slovy: jedno sto dvacet tři miliónů tři sta sedmdesát sedm t isíc šest set čtyřicet šest korun českých). 2. Snížení základního kapitálu obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. má být provedeno snžením jmenovité hodnoty akcií. Základní kapitál bude snížen snížením jmenovité hodnoty všech akcií znějících na jméno v listinné podobě a to tak, že jmenovit á hodnota každé původní akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 85.411,- Kč (slovy: osmdesát pět tisíc čtyři sta jedenáct korun českých) a jmenovitá hodnota původní akcie ve výši 92.377.646,- Kč ( slovy: devadesát dva miliónů tři sta sedmdesát sedm tisíc šest set čtyřicet šest korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 78.900.236,- (slovy: sedmdesát osm miliónů devět set tisíc dvě stě třicet šest korun českých). 3. Důvodem snížení základního kapitálu je vytvoření kapitálové přiměřenosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 18 000 000,- Kč bude vyplacena jedinému akcionáři statutárnímu městu Ostrava. Tato částka je splatná do 30 dnů ode dne záp isu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vyplacení uvedené částky proběhne bezhotovostním převodem na účet statutárního města Ostravy č. 27-1649297309/0800 u peněžního ústavu Česká spořitelna, a.s. 4. Pro předložení akcií představenstvu obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. k realizaci snížení základního kapitálu se stanoví lhůta 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 29. 11. 2011 od 8. 8. 2011

Statutární město Ostrava rozhodlo dne 4.12.2001 jako jediný akcionář, který vykonává působnost valné hromady obchodní společnosti Ostravské komunikace, a.s. takto: do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

1. Základní kapitál společnosti Ostravské komunikace, a.s. se zvyšuje o 92 377 646,- Kč (slovy: devadesát dva miliónů třista sedmdesát sedm tisíc šestset čtyřicet šest korun českých) ze současné hodnoty základního kapitálu 31 000 000,- Kč na zvýšený základní kapitál 123 377 646,- Kč. do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Přednostní právo k úpisu akcií nelze využít, neboť akcie bude upsána nepeněžitým vkladem. do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

3. Na zvýšení základního kapitálu bude upsán jeden kus kmenové akcie, znějící na jméno jediného akcionáře, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 92 377 646,- Kč. do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

4. Emisní kurs akcie je 92 377 646,- Kč Jmenovitá hodnota akcie 92 377 646,- Kč do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

5. Akcie nebude registrovaná. Akcie bude nabídnuta k úpisu určitému zájemci a to statutárnímu městu Ostrava, se sídlem na adrese Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30, IČ 00845451 do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

6. Místem pro upsání akcie je sídlo společnosti, tj. lhůta pro upsání akcie činí 30 kalendářních dnů a počne běžet třetím dnem po nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty představenstvo oznámí akcionáři dopisem, odeslaným nejpozději v den počátku běhu této lhůty. Emisní kurs takto upisované jedné kmenové akcie bude 92 377 646,- Kč na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě 92 377 646,- Kč. do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

7. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Ostravské komunikace, a.s., Ostrava - Mariánské Hory, 709 00 Novoveská 25/1266. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 kalendářních dnů. do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

8. Schvaluje se upisování akcie nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je nemovitý majetek v hodnotě 91 128 000,- Kč a movitý majetek v hodnotě 1 249 646,- Kč, jejichž seznam je uveden níže a jejichž přesný popis obsahují uvedené znalecké posudky, a to znalců: Ing. Jany MACHOVÉ a Ing. Jany KAŠPAROVÉ, znalecký posudek číslo 28-12/01 ze dne 5.10.2001 na nemovitý majetek v hodnotě 91 128 000,- Kč a Ing. Petra SCHULMEISTRA a Ing. Petra KORČE, znalecký posudek číslo 2883/01 ze dne 8.10.2001 na movitý majetek v hodnotě 1 249 646,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad se vydává jeden kus kmenové akcie znějící na jméno jediného akcionáře v listinné podobě o jmenovité hodnotě 92 377 646,- Kč. do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

Seznam movitého a nemovitého majetku tvořící předmět nepeněžitého vkladu: do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

Areál v k.ú. Mariánské hory - lokalita ul. Novoveská - pozemky p.č.st. 2611 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2612 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2613 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2614 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2615 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2616 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2617 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2618 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2619 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2620 - zast.pl. a nádvoří p.č.st. 2621 - zast.pl. a nádvoří p.p.č. 110/4 - ost.pl., jiná plocha p.p.č. 110/5 - ost.pl., jiná plocha p.p.č. 110/6 - ost.pl., ost.komunikace p.p.č. 110/7 - ost.pl., manipulační plocha p.p.č. 110/8 - ost.pl., jiná plocha p.p.č. 110/9 - ost.pl., jiná plocha p.p.č. 730/16 - ost.pl., jiná plocha p.p.č. 730/18 - ost.pl., jiná plocha p.p.č. 730/19 - ost.pl., jiná plocha p.p.č. 731/1 - ost.pl., jiná plocha p.p.č. 731/3 - ost.pl., jiná plocha do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

budovy a haly budova čp. 1266, prům. objekt na pozemku p.č.st. 2621 (správní budova, obj.A+C) budova bez čp., jiná stavba na pozemku p.č.st. 2611 (sklad hutního materiálu) budova bez čp., jiná stavba na pozemku p.č.st. 2612 (skládka posypového materiálu) budova bez čp., prům.objekt na pozemku p.č.st. 2613 (krytá skládka soli) budova bez čp., garáž na pozemku p.č.st. 2614 budova bez čp., garáž na pozemku p.č.st. 2615 (garáž včetně skladu barev) budova bez čp., prům.objekt na pozemku p.č.st. 2616 (mytí a mazání vozidel, obj.H) budova bez čp., prům.objekt na pozemku p.č.st. 2617 (regulační stanice, obj.F) budova bez čp., prům.objekt na pozemku p.č.st.2618 (energoblok, obj.B) budova bez čp., prům.objekt na pozemku p.č.st. 2619 (montážní hala, obj.E) budova bez čp., prům.objekt na pozemku p.č.s.t 2620 (montážní hala, obj.D) do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

vedlejší stavby přístřešek nádrže Bencalor na pozemku p.p.č. 730/16 přístřešek skladu barev na pozemku p.č.st. 2615 do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

venkovní úpravy jde o stavby tvořící příslušenství staveb hlavních, především o kalové hospodářství, zpevněné plochy a komunikace, venkovní osvětlení, inženýrské sítě, oplocení, tenisové kurty, parkoviště, plastický nápis apod. do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

Areál v k.ú. Moravská Ostrava - lokalita ul. Soukenická pozemky parc. č. 1858 - zast.pl. a nádvoří parc. č. 1860/2 - ost.pl., manipulační plocha parc. č. 1860/3 - ost.pl., manipulační plocha parc. č. 3562 - ost.pl., manipulační plocha do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

budovy a haly budova čp. 1186, jiná stavba na pozemku parc. č. 1858 (sociál.zařízení a dílny) do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

venkovní úpravy jedná se o stavby, tvořící příslušenství staveb hlavních, především o zpevněné plochy a oplocení areálu. do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

Areál v k.ú. Petřkovice u Ostravy - lokalita vodárna Petřkovice pozemky parc. č. 319 - zast.pl. a nádvoří parc. č. 320 - zast.pl. a nádvoří parc. č. 321 - zast.pl. a nádvoří parc. č. 322 - zast.pl. a nádvoří do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

budovy a haly budova čp. 79, obč.vyb. na pozemku parc. č. 319 (vodárna) budova bez čp., techn.vybavenost na pozemku parc. č. 320 (studna) budova bez čp., techn.vybavenost na pozemku parc. č. 321 (studna) budova bez čp., techn.vybavenost na pozemku parc. č. 322 (studna) do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

venkovní úpravy jde o stavby, které tvoří příslušenství budovy vodárny, především kanalizační přípojky a ploty. do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

Movité věci Automatická závora Nádrž Bencalor Automatická regulace tepla Zakládač regálový RZ 320 Zakládač regálový RZ 320 Myčka vozidel Mycí rampa Čistící úklidový stroj 480/198 Skladovací regály B15 Telefonní ústředna Panasonic Lokální počítačová síť LAN Záznamové zařízení ReDAT Pohon posuvné brány ROBO 1000 do 29. 11. 2011 od 3. 4. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 105 377 646 Kč

od 29. 11. 2011

Základní kapitál

vklad 123 377 646 Kč

do 29. 11. 2011 od 5. 7. 2002

Základní kapitál

vklad 31 000 000 Kč

do 5. 7. 2002 od 22. 8. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 22. 8. 2000 od 22. 4. 1998
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 85 411 Kč, počet: 310 od 29. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 78 900 236 Kč, počet: 1 od 29. 11. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 310 do 29. 11. 2011 od 5. 7. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 92 377 646 Kč, počet: 1 do 29. 11. 2011 od 5. 7. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 310 do 5. 7. 2002 od 22. 8. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 22. 8. 2000 od 22. 4. 1998

Dozorčí rada

7 fyzických osob

Ing. František Kolařík

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2020

vznik členství: 25. 3. 2020

Výletní 2280/3, Ostrava, 708 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Petra Bernfeldová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 2. 2020

vznik členství: 27. 3. 2019

Poděbradova 2961/60, Ostrava, 702 00, Česká republika

JUDr. Josef Babka

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 27. 3. 2019

vznik funkce: 24. 4. 2019

Gregorova 1572/18, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Paul

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 27. 3. 2019

Tlapákova 1248/12, Ostrava, 700 30, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Videcký

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 27. 3. 2019

gen. Hrušky 1207/8, Ostrava, 709 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

RNDr. Jan Veřmiřovský Ph. D.

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 27. 3. 2019

Televizní 143/35, Ostrava, 725 28, Česká republika

Ing. Miloslava Pošvářová Ph. D.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 27. 3. 2019

vznik funkce: 24. 4. 2019

Slovanské náměstí 2800/5, Brno, 612 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Vladimír Cigánek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2019 - Poslední vztah: 14. 7. 2020

vznik členství: 27. 3. 2019

zánik členství: 24. 3. 2020

Na Bunčáku 1018/1, Ostrava, 710 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petra Bernfeldová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 5. 2019 - Poslední vztah: 29. 2. 2020

vznik členství: 27. 3. 2019

Poděbradova 2943/66, Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Libor Folwarczny Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2016 - Poslední vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 2. 2. 2016

zánik členství: 26. 3. 2019

Komenského 654/24, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Stuchlý

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2016 - Poslední vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 2. 2. 2016

zánik členství: 26. 3. 2019

vznik funkce: 1. 3. 2016

zánik funkce: 26. 3. 2019

Mitrovická 410/463, Ostrava, 724 00, Česká republika

RNDr. Jan Veřmiřovský Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2016 - Poslední vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 2. 2. 2016

zánik členství: 26. 3. 2019

Televizní 143/35, Ostrava, 725 28, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Josef Babka

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2016 - Poslední vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 2. 2. 2016

zánik členství: 26. 3. 2019

vznik funkce: 1. 3. 2016

zánik funkce: 26. 3. 2019

Gregorova 1572/18, Ostrava, 702 00, Česká republika

Vladimír Řezáč

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2016 - Poslední vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 2. 2. 2016

zánik členství: 26. 3. 2019

Fráni Šrámka 2438/14, Ostrava, 709 00, Česká republika

Ing. Hana Kobilíková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2016 - Poslední vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 2. 2. 2016

zánik členství: 26. 3. 2019

Sokolská třída 2630/85, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Lukáš Semerák

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2016 - Poslední vztah: 24. 5. 2019

vznik členství: 2. 2. 2016

zánik členství: 26. 3. 2019

Pobialova 1208/21, Ostrava, 702 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Eva Petrašková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 17. 3. 2015

zánik členství: 2. 2. 2016

Lumírova 546/76, Ostrava, 700 30, Česká republika

Eva Petrašková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2015 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 17. 3. 2015

zánik členství: 2. 2. 2016

Lumírova 546/76, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Ivan Tomášek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2015 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 2. 2. 2016

Lumírova 546/76, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Ivan Tomášek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2015 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 2. 2. 2016

Lumírova 546/76, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Vladimír Stuchlý

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 2. 2. 2016

vznik funkce: 28. 1. 2015

zánik funkce: 2. 2. 2016

Mitrovická 410/463, Ostrava, 724 00, Česká republika

JUDr. Josef Babka

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 2. 2. 2016

vznik funkce: 28. 1. 2015

zánik funkce: 2. 2. 2016

Gregorova 1572/18, Ostrava, 702 00, Česká republika

JUDr. Josef Babka

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 2. 2. 2016

vznik funkce: 28. 1. 2015

zánik funkce: 2. 2. 2016

Gregorova 1572/18, Ostrava, 702 00, Česká republika

Eva Petrašková

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 22. 10. 2015

vznik členství: 17. 3. 2015

Dolní 2129/73, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Ivan Tomášek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 28. 1. 2015

Dolní 2129/73, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Vladimír Stuchlý

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 2. 2. 2016

vznik funkce: 28. 1. 2015

zánik funkce: 2. 2. 2016

Mitrovická 410/463, Ostrava, 724 00, Česká republika

Ing. Libor Folwarczny Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 2. 2. 2016

Komenského 654/24, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Libor Grygar

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 2. 2. 2016

Karolínská 3022/3, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

RNDr. Jan Veřmiřovský Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 2. 2. 2016

Televizní 143/35, Ostrava, 725 28, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Libor Grygar

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 2. 2. 2016

Karolínská 3022/3, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Libor Folwarczny Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 2. 2. 2016

Komenského 654/24, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

RNDr. Jan Veřmiřovský Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 2. 2. 2016

Televizní 143/35, Ostrava, 725 28, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Romana Škovronová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2013 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 29. 3. 2012

zánik členství: 29. 3. 2016

Vaňkova 1010/46, Ostrava, 700 30, Česká republika

Josef Šrámek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2013 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 15. 12. 2010

zánik členství: 15. 12. 2014

vznik funkce: 20. 1. 2011

zánik funkce: 15. 12. 2014

Televizní 237/14, Ostrava, 725 28, Česká republika

Pavel Dostál

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2013 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 6. 3. 2007

zánik členství: 15. 3. 2015

Sklopčická 534/18, Ostrava, 725 26, Česká republika

Miroslav Rojíček

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2013 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 15. 12. 2010

zánik členství: 15. 12. 2014

Lumírova 521/24, Ostrava, 700 30, Česká republika

Robert Timko

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2013 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 15. 12. 2010

zánik členství: 15. 12. 2014

Resslova 1077/15, Ostrava, 708 00, Česká republika

Radomír Michniak

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2013 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 15. 12. 2010

zánik členství: 15. 12. 2014

Gen. Janka 1157/3, Ostrava, 709 00, Česká republika

Josef Babka

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2013 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 15. 12. 2010

zánik členství: 15. 12. 2014

vznik funkce: 20. 1. 2011

zánik funkce: 15. 12. 2014

Gregorova 1572/18, Ostrava, 702 00, Česká republika

Romana Škovronová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2013 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 29. 3. 2012

zánik členství: 29. 3. 2016

Vaňkova 1010/46, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ladislav Šíma

člen

První vztah: 18. 11. 2013 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 12. 3. 2008

zánik členství: 29. 3. 2016

Makarenkova 533/10, Ostrava, 721 00, Česká republika

Ladislav Šíma

člen

První vztah: 18. 11. 2013 - Poslední vztah: 8. 6. 2016

vznik členství: 12. 3. 2008

zánik členství: 29. 3. 2016

Makarenkova 533/10, Ostrava, 721 00, Česká republika

Bc. Robert Timko

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2013 - Poslední vztah: 18. 11. 2013

vznik členství: 15. 12. 2010

Resslova 1077/15, Ostrava, 708 00, Česká republika

Aleš Boháč

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2013 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 20. 11. 2012

zánik členství: 28. 1. 2015

Rokycanova 641/1, Ostrava, 716 00, Česká republika

Romana Škovronová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2012 - Poslední vztah: 18. 11. 2013

vznik členství: 29. 3. 2012

Vaňkova 1010/46, Ostrava, 700 30, Česká republika

Antonín Bína

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2011 - Poslední vztah: 6. 4. 2012

vznik členství: 6. 3. 2008

zánik členství: 29. 3. 2012

Horymírova 2911/102, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Radomír Michniak

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2011 - Poslední vztah: 18. 11. 2013

vznik členství: 15. 12. 2010

Zelená 2511/67, Ostrava, 709 00, Česká republika

Bc. Tomáš Sucharda

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2011 - Poslední vztah: 7. 1. 2013

vznik členství: 15. 12. 2010

zánik členství: 13. 11. 2012

Tilschové 839/4, Ostrava, 709 00, Česká republika

Bc. Robert Timko

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2011 - Poslední vztah: 31. 10. 2013

vznik členství: 15. 12. 2010

Na Landeku 415/11, Ostrava, 725 29, Česká republika

Ing. Miroslav Rojíček

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2011 - Poslední vztah: 18. 11. 2013

vznik členství: 15. 12. 2010

Lumírova 521/24, Ostrava, 700 30, Česká republika

JUDr. Josef Babka

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2011 - Poslední vztah: 18. 11. 2013

vznik členství: 15. 12. 2010

vznik funkce: 20. 1. 2011

Gregorova 1572/18, Ostrava, 702 00, Česká republika

Josef Šrámek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2011 - Poslední vztah: 18. 11. 2013

vznik členství: 15. 12. 2010

vznik funkce: 20. 1. 2011

Televizní 237/14, Ostrava, 725 28, Česká republika

Antonín Bína

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2008 - Poslední vztah: 18. 2. 2011

vznik členství: 6. 3. 2008

vznik funkce: 3. 4. 2008

zánik funkce: 20. 1. 2011

Horymírova 2911/102, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Ladislav Šíma

člen

První vztah: 11. 4. 2008 - Poslední vztah: 18. 11. 2013

vznik členství: 12. 3. 2008

Makarenkova 533/10, Ostrava, 721 00, Česká republika

Pavel Dostál

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 11. 2013

vznik členství: 6. 3. 2007

Sklopčická 534/18, Ostrava, 725 26, Česká republika

Václav Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 2. 2011

vznik členství: 13. 2. 2007

zánik členství: 15. 12. 2010

Ruskova 616/34, Ostrava, 724 00, Česká republika

Ing. Radmila Vernerová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 2. 2011

vznik členství: 13. 2. 2007

zánik členství: 15. 12. 2010

Obytná 749/5, Ostrava, 703 00, Česká republika

Ing. Radomír Michniak

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 2. 2011

vznik členství: 13. 2. 2007

zánik členství: 15. 12. 2010

Zelená 2511/67, Ostrava, 709 00, Česká republika

Josef Šrámek

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 2. 2011

vznik členství: 13. 2. 2007

zánik členství: 15. 12. 2010

vznik funkce: 22. 3. 2007

zánik funkce: 15. 12. 2010

Televizní 237/14, Ostrava, 725 28, Česká republika

Karel Sibinský

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 2. 2011

vznik členství: 13. 2. 2007

zánik členství: 15. 12. 2010

Cholevova 1462/31, Ostrava, 700 30, Česká republika

Antonín Bína

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2007 - Poslední vztah: 11. 4. 2008

vznik členství: 22. 1. 1999

zánik členství: 5. 3. 2008

vznik funkce: 25. 3. 2007

zánik funkce: 5. 3. 2008

Horymírova 2911/102, Ostrava, 700 30, Česká republika

JUDr. Josef Babka

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2007 - Poslední vztah: 18. 2. 2011

vznik členství: 13. 2. 2007

zánik členství: 15. 12. 2010

Gregorova 1572/18, Ostrava, 702 00, Česká republika

Antonín Bína

člen

První vztah: 17. 5. 2006 - Poslední vztah: 15. 5. 2007

vznik členství: 22. 1. 1999

Horymírova 2911/102, Ostrava, 700 30, Česká republika

Ing. Ivan Knižátko

člen

První vztah: 18. 10. 2003 - Poslední vztah: 15. 5. 2007

vznik členství: 6. 5. 2003

zánik členství: 13. 2. 2007

Výstavní 22A, Ostrava, 709 00, Česká republika

JUDr. Josef Babka

předseda

První vztah: 18. 10. 2003 - Poslední vztah: 15. 5. 2007

vznik členství: 6. 5. 2003

zánik členství: 13. 2. 2007

vznik funkce: 14. 5. 2003

zánik funkce: 13. 2. 2007

Gregorova 1572/18, Ostrava, 702 00, Česká republika

Vojtěch Mynář

člen

První vztah: 18. 10. 2003 - Poslední vztah: 15. 5. 2007

vznik členství: 6. 5. 2003

zánik členství: 13. 2. 2007

Lejskova 10, Ostrava, 717 00, Česká republika

Ing. Vladimír Stuchlý

člen

První vztah: 18. 10. 2003 - Poslední vztah: 15. 5. 2007

vznik členství: 6. 5. 2003

zánik členství: 13. 2. 2007

Mitrovická 463, Ostrava, 724 00, Česká republika

Karel Novák

člen

První vztah: 18. 12. 2002 - Poslední vztah: 18. 10. 2003

vznik členství: 22. 6. 1999

zánik členství: 6. 5. 2003

Petra Křičky 2/2708, Ostrava 1 - Moravská Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Radim Nováček

člen

První vztah: 18. 12. 2002 - Poslední vztah: 18. 10. 2003

vznik členství: 22. 4. 1998

zánik členství: 6. 5. 2003

Jedlová 1916/45, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika

PaedDr. Hana Zelenková

člen

První vztah: 25. 8. 1999 - Poslední vztah: 18. 10. 2003

vznik členství: 22. 6. 1999

zánik členství: 6. 5. 2003

Jedlová 1916, Ostrava-Poruba, Česká republika

Karel Novák

člen

První vztah: 25. 8. 1999 - Poslední vztah: 18. 12. 2002

vznik členství: 22. 6. 1999

Dr. Martínka 26, Ostrava-Hrabůvka, Česká republika

Hynek Hurník

člen

První vztah: 25. 5. 1999 - Poslední vztah: 11. 4. 2008

vznik členství: 22. 1. 1999

zánik členství: 11. 3. 2008

Hraničky 260, Ostrava-Polanka, Česká republika

Antonín Bína

člen

První vztah: 25. 5. 1999 - Poslední vztah: 17. 5. 2006

vznik členství: 22. 1. 1999

Bieblova 16, Ostrava, Česká republika

Ing. Jiří Sprušil

člen

První vztah: 22. 4. 1998 - Poslední vztah: 25. 8. 1999

Nedbalova 25, Ostrava-Moravská Ostrava, Česká republika

Ing. Radim Nováček

člen

První vztah: 22. 4. 1998 - Poslední vztah: 18. 12. 2002

vznik členství: 22. 4. 1998

Ovesná 2/303, Ostrava-Nová Bělá, Česká republika

JUDr. Josef Babka

člen

První vztah: 22. 4. 1998 - Poslední vztah: 18. 10. 2003

vznik členství: 22. 4. 1998

zánik členství: 6. 5. 2003

Gregorova 18, Moravská Ostrava, 702 00, Česká republika

Jan Breník

člen

První vztah: 22. 4. 1998 - Poslední vztah: 25. 8. 1999

Karasova 8/1169, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jan Zvolánek

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2020

vznik členství: 4. 2. 2020

Pod Vysílačem 416/5E, Ostrava, 725 28, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Daniel Lyčka

předseda představenstva

První vztah: 8. 11. 2018

vznik členství: 31. 10. 2018

vznik funkce: 31. 10. 2018

Krčmarských 499/34, Ostrava, 724 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miloš Novák

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 11. 2018

vznik členství: 31. 10. 2018

vznik funkce: 31. 10. 2018

Šrobárova 523/12, Ostrava, 720 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jan Zvolánek

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 2018 - Poslední vztah: 20. 2. 2020

vznik členství: 3. 2. 2015

zánik členství: 3. 2. 2020

Pod Vysílačem 416/5E, Ostrava, 725 28, Česká republika

Jan Zvolánek

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2017 - Poslední vztah: 8. 11. 2018

vznik členství: 2. 2. 2010

zánik členství: 2. 2. 2015

Pod Vysílačem 416/5E, Ostrava, 725 28, Česká republika

Jan Zvolánek

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2017 - Poslední vztah: 8. 11. 2018

vznik členství: 2. 2. 2010

zánik členství: 2. 2. 2015

Pod Vysílačem 416/5E, Ostrava, 725 28, Česká republika

Jan Zvolánek

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 4. 8. 2017

vznik členství: 2. 2. 2010

Pod Vysílačem 416/5E, Ostrava, 725 28, Česká republika

Jan Zvolánek

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2015 - Poslední vztah: 4. 8. 2017

vznik členství: 2. 2. 2010

Pod Vysílačem 416/5E, Ostrava, 725 28, Česká republika

Jan Zvolánek

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2013 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

vznik členství: 2. 2. 2010

Svojsíkova 1595/4, Ostrava, 708 00, Česká republika

Miloš Novák

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 11. 2013 - Poslední vztah: 8. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 30. 10. 2018

vznik funkce: 30. 10. 2013

zánik funkce: 30. 10. 2018

Šrobárova 523/12, Ostrava, 720 00, Česká republika

Miloš Novák

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 11. 2013 - Poslední vztah: 8. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 30. 10. 2018

vznik funkce: 30. 10. 2013

zánik funkce: 30. 10. 2018

Šrobárova 523/12, Ostrava, 720 00, Česká republika

Daniel Lyčka

předseda představenstva

První vztah: 18. 11. 2013 - Poslední vztah: 8. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 30. 10. 2018

vznik funkce: 30. 10. 2013

zánik funkce: 30. 10. 2018

Krčmarských 499/34, Ostrava, 724 00, Česká republika

Daniel Lyčka

předseda představenstva

První vztah: 18. 11. 2013 - Poslední vztah: 8. 11. 2018

vznik členství: 30. 10. 2013

zánik členství: 30. 10. 2018

vznik funkce: 30. 10. 2013

zánik funkce: 30. 10. 2018

Krčmarských 499/34, Ostrava, 724 00, Česká republika

Ing. Jan Zvolánek

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 18. 11. 2013

vznik členství: 2. 2. 2010

Svojsíkova 1595/4, Ostrava, 708 00, Česká republika

Bc. Jan Zvolánek

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2010 - Poslední vztah: 29. 11. 2011

vznik členství: 2. 2. 2010

Svojsíkova 1595/4, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Miloš Novák

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2010 - Poslední vztah: 18. 11. 2013

vznik členství: 1. 11. 2002

zánik členství: 22. 7. 2013

vznik funkce: 3. 2. 2010

zánik funkce: 22. 7. 2013

Šrobárova 523/12, Ostrava-Hrabová, 720 00, Česká republika

Ing. Daniel Lyčka

předseda představenstva

První vztah: 1. 3. 2010 - Poslední vztah: 18. 11. 2013

vznik členství: 16. 7. 2003

zánik členství: 22. 7. 2013

vznik funkce: 28. 1. 2010

zánik funkce: 22. 7. 2013

Krčmarských 499/34, Ostrava, 724 00, Česká republika

Ing. Daniel Lyčka

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2003 - Poslední vztah: 1. 3. 2010

vznik členství: 16. 7. 2003

vznik funkce: 16. 7. 2003

zánik funkce: 28. 1. 2010

Krčmarských 499/34, Ostrava, 724 00, Česká republika

JUDr. Miroslav Pavelka

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2003 - Poslední vztah: 6. 12. 2003

vznik členství: 16. 7. 2003

zánik členství: 23. 9. 2003

Petřvald 352, Petřvald, 742 60, Česká republika

Ing. Miloš Novák

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2002 - Poslední vztah: 1. 3. 2010

vznik členství: 1. 11. 2002

Šrobárova 523/12, Ostrava-Hrabová, 720 00, Česká republika

Ing. Daniel Lyčka

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2002 - Poslední vztah: 14. 11. 2003

vznik členství: 1. 7. 2002

zánik členství: 15. 7. 2003

Krčmárských 499/34, Ostrava-Nová Bělá, 724 00, Česká republika

Ing. Ivan Pekař

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2001 - Poslední vztah: 12. 10. 2002

vznik členství: 22. 4. 1998

zánik členství: 30. 6. 2002

Do špice 13, Ostrava-Petřkovice, 725 29, Česká republika

Ing. Jindřich Mihal

předseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2001 - Poslední vztah: 1. 3. 2010

zánik členství: 28. 1. 2010

vznik funkce: 6. 6. 1998

zánik funkce: 28. 1. 2010

U cihelny 1011, Polanka nad Odrou, 725 25, Česká republika

Ing. Viktor Macák

člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2001 - Poslední vztah: 18. 12. 2002

vznik členství: 22. 4. 1998

zánik členství: 31. 10. 2002

Gen. Hrušky 1207, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00, Česká republika

Ing. Libor Jacko

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2001 - Poslední vztah: 14. 11. 2003

zánik členství: 15. 7. 2003

vznik funkce: 6. 6. 1998

Ženíškova 1, Moravská Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Jindřich Mihal

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1998 - Poslední vztah: 20. 12. 2001

zánik členství: 22. 4. 1998

U cihelny 1011, Polanka nad Odrou, 725 25, Česká republika

Ing. Ivan Pekař

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1998 - Poslední vztah: 20. 12. 2001

zánik členství: 22. 4. 1998

Do špice 13, Ostrava-Petřkovice, 725 29, Česká republika

Ing. Libor Jacko

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1998 - Poslední vztah: 20. 12. 2001

zánik členství: 22. 4. 1998

Ženíškova 1, Moravská Ostrava, 702 00, Česká republika

Ing. Viktor Macák

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1998 - Poslední vztah: 20. 12. 2001

zánik členství: 22. 4. 1998

Gen. Hrušky 1207, Ostrava-Mariánské Hory, 709 00, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva.

od 13. 3. 2015

Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. Činí tak způsobem, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 13. 3. 2015 od 22. 4. 1998

Další vztahy firmy Ostravské komunikace, a.s.

Akcionáři

Statutární město Ostrava, IČ: 00845451

Prokešovo náměstí 1803/8, Česká republika, Ostrava, 702 00

od 31. 5. 2013

Město Ostrava, IČ: 00845451

Prokešovo nám., Česká republika, Ostrava, 729 30

do 31. 5. 2013 od 22. 4. 1998

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 4. 1998

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 6. 2017
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 21. 10. 2016
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 7. 2013
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 28. 7. 1999
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 4. 1998
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 22. 4. 1998
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 4. 1998
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 4. 1998
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 22. 4. 1998

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).