Hlavní navigace

OTK GROUP, a.s.

Firma OTK GROUP, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 11316, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 510 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27628116

Sídlo:

Plynárenská 233, Kolín, 280 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 12. 2006

DIČ:

CZ27628116

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
17290 Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky
181 Tisk a činnosti související s tiskem
2572 Výroba zámků a kování
682 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 11316, Městský soud v Praze

Obchodní firma

OTK GROUP, a.s. od 19. 12. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 19. 12. 2006

adresa

Plynárenská 233
Kolín 28002 od 30. 12. 2013

adresa

Masarykovo nábřeží 235/28
Praha 1 11000 do 30. 12. 2013 od 19. 12. 2006

Předmět podnikání

Zámečnictví, nástrojářství od 3. 2. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 2. 2014

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 19. 12. 2006

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 16. 10. 2014

Na společnost OTK GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČO: 276 28 116, coby společnost nástupnickou přešlo v důsledku přeměny ve formě fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Obchodní tiskárny, akciová spole čnost, se sídlem Kolín IV, Plynárenská 233, okres Kolín, PSČ 280 57, IČO: 000 13 790. od 31. 12. 2013

Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti OTK GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČ 27628116 (dále jen "Společnost") takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je umožnit jedinému akcionáři, tj. společnosti SPGroup a.s. kapitalizovat svou pohledávku za Společností, zlepšit kapitálovou strukturu Společnosti cestou jejího bilančního oddlužení a posílit tak její vlastní kapitál v zájmu zajištění nezbytné míry finanční stability Společ nosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním akcií, a to zvýšením z částky 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun če ských) o částku 28,000.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) na částku 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, tj. 28,000.000,-- Kč se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 28.000 ks (slovy: dvacet osm tisíc kusů) nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Práva spojená s akciemi jso u stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi Společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Všechna práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionáři, zůstanou zachována. Určuje se, že všechny nově emitované akcie budou upsány bez využití přednostního práva a nabídnuty určitému zájemci, jímž je jediný akcionář Společnosti, tj. společnost SPGroup a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 6307851, zapsaná v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3078. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Pro upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem bude poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným osobně proti podpisu oznámí představenstvo Společnosti urč itému zájemci, tedy společnosti SPGroup a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Pod pisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Určuje se způsob splacení emisního kurzu upsaných akcií tak, že ve lhůtě pr o splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena smlouva (dohoda) o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií, a to pohledávky urči tého zájemce ve výši 28,000.000,-- Kč z titulu nároku na vrácení části jistiny půjčky dle Smlouvy o půjčce ze dne 3.4.2007. Započtení příslušenství půjčky je vyloučeno. Zprávou (prohlášením), kterou zpracovala auditorka Ing. Květoslava Najmanová, osvědčen í Komory auditorů České republiky č. 654, dne 31.8.2007, byla osvědčena (potvrzena) existence závazku Společnosti vůči určitému zájemci, a to jak co do důvodu vzniku, tak i výše. Návrh smlouvy (dohody) o započtení pohledávek předloží představenstvo Společ nosti určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výlučně započtením. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení činí patnáct (15) pracovníc h dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že marným uplynutím této lhůty zaniká vázanost Společnosti návrhem smlouvy (dohody) o započtení pohledávek. od 26. 9. 2007

Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti OTK GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČ 27628116 (dále jen "Společnost") takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je umožnit jedinému akcionáři, tj. dpolečnosti SPGroup a.s. kapitalizovat svou pohledávku za Společností, zlepšit kapitálovou strukturu Společnosti cestou jejího bilančního oddlužení a posílit tak její vlastní kapitál v zájmu zajištění nezbytné míry finanční stability Společ nosti. ZVýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním akcií, a to zvýšením z částky 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun če ských) o částku 28,000.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) na částku 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, tj. 28,000.000,-- Kč se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 28.000 ks (slovy: dvacet osm tisíc kusů) nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Práva spojená s akciemi jso u stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi Společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Všechna práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionáři, zůstanou zachována. Určuje se, že všechny nově emitované akcie budou upsány bez využití přednostního práva a nabídnuty určitému zájemci, jímž je jediný akcionář Společnosti, tj. společnost SPGroup a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 6307851, zapsaná v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3078, Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Pro upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem bude poskytnuta lhůta patnáctvi (15) pracovních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným osobně proti podpisu oznámí představenstvo Společnosti ur čitému zájemci, tedy společnosti SPGroup a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Po dpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Určuje se způsob splacení emisního kurzu upsaných akcií tak, že ve lhůtě p ro splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena smlouva (dohoda) o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií, a to pohledávky urč itého zájemce ve výši 28,000.000,-- Kč z titulu nároku na vrácení části jistiny půjčky dle Smlouvy o půjčce ze dne 3.4.2007. Započtení příslušenství půjčky je vyloučeno. Zprávou (prohlášením), kterou zpracovala auditorka Ing. Květoslava Najmanová, osvědče ní Komory auditorů České republiky č. 654, dne 31.8.2007, byla osvědčena (potvrzena) existence závazku Společnosti vůči určitému zájemci, a to jak co do důvodu vzniku, tak i výše. Návrh smlouvy (dohody) o započtení pohledávek předloží představenstvo Spole čnosti určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výlučně započtením. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení činí patnáct (15) pracovní ch dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že marným uplynutím této lhůty zaniká vázanost Společnosti návrhem smlouvy (dohody) o započtení pohledávek. do 26. 9. 2007 od 25. 9. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 510 000 000 Kč

od 31. 12. 2013

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 31. 12. 2013 od 14. 11. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 14. 11. 2007 od 19. 12. 2006
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 17 000 Kč, počet: 30 000 od 31. 12. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 30 000 do 31. 12. 2013 od 14. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 14. 11. 2007 od 19. 12. 2006

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Pavel Balák

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2020

vznik členství: 7. 9. 2020

Pod Radinama 154, Čerčany, 257 22, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Polák MBA

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2020

vznik členství: 29. 6. 2020

Na Vysoké 2371/24, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Klose

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2019

vznik členství: 30. 8. 2019

vznik funkce: 30. 8. 2019

Zemské právo 1573/5a, Praha, 102 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vlastimil Navrátil

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2019

vznik členství: 14. 12. 2018

Velké Kunratické 1308/14, Praha, 148 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 10. 6. 2016

vznik funkce: 10. 6. 2016

Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

Dalších 29 vztahů k této osobě

RNDr. Václav Plesník MBA

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2018

vznik členství: 1. 3. 2018

Alej Českých exulantů 381/3, Praha, 161 00, Česká republika

Historické vztahy

Tomáš Brezula

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2020 - Poslední vztah: 13. 10. 2020

vznik členství: 5. 11. 2019

zánik členství: 7. 9. 2020

Šlikova 2400/62, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivo Jablonický MBA

člen představenstva

První vztah: 10. 10. 2019 - Poslední vztah: 7. 1. 2020

vznik členství: 30. 8. 2019

zánik členství: 5. 11. 2019

Velešovice 345, 683 01, Česká republika

Vlastimil Navrátil

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2018 - Poslední vztah: 10. 10. 2019

vznik členství: 16. 12. 2013

zánik členství: 14. 12. 2018

Velké Kunratické 1308/14, Praha, 148 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Vlastimil Navrátil

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2018 - Poslední vztah: 12. 10. 2018

vznik členství: 16. 12. 2013

Benkova 1689/40, Praha, 149 00, Česká republika

Vlastimil Navrátil

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2018 - Poslední vztah: 12. 10. 2018

vznik členství: 16. 12. 2013

Benkova 1689/40, Praha, 149 00, Česká republika

Pavel Klimuškin

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2019

vznik členství: 2. 3. 2017

zánik členství: 30. 8. 2019

vznik funkce: 10. 8. 2017

zánik funkce: 30. 8. 2019

Terronská 536/10, Praha, 160 00, Česká republika

Pavel Klimuškin

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2017 - Poslední vztah: 28. 11. 2017

vznik členství: 2. 3. 2017

vznik funkce: 10. 8. 2017

Řeznická 1891/10, Praha, 110 00, Česká republika

Pavel Klimuškin

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2017 - Poslední vztah: 28. 11. 2017

vznik členství: 2. 3. 2017

vznik funkce: 10. 8. 2017

Řeznická 1891/10, Praha, 110 00, Česká republika

Tomáš Brezula

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2017 - Poslední vztah: 10. 10. 2019

vznik členství: 10. 8. 2017

zánik členství: 30. 8. 2019

vznik funkce: 10. 8. 2017

Šlikova 2400/62, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Richard Maraček

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2017 - Poslední vztah: 28. 8. 2020

vznik členství: 10. 8. 2017

zánik členství: 24. 5. 2020

vznik funkce: 10. 8. 2017

zánik funkce: 24. 5. 2020

Nikoly Tesly 1422/7, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Klimuškin

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2017 - Poslední vztah: 30. 9. 2017

vznik členství: 2. 3. 2017

zánik členství: 2. 3. 2017

Terronská 536/10, Praha, 160 00, Česká republika

Pavel Klimuškin

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2017 - Poslední vztah: 30. 9. 2017

vznik členství: 2. 3. 2017

zánik členství: 2. 3. 2017

Terronská 536/10, Praha, 160 00, Česká republika

Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 10. 6. 2016

vznik funkce: 10. 6. 2016

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 10. 6. 2016

vznik funkce: 10. 6. 2016

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Stanislav Futera

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2016 - Poslední vztah: 27. 3. 2018

vznik členství: 6. 6. 2016

zánik členství: 1. 3. 2018

Polská 1352/32, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Stanislav Futera

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2016 - Poslední vztah: 27. 3. 2018

vznik členství: 6. 6. 2016

zánik členství: 1. 3. 2018

Polská 1352/32, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 8. 6. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 3. 2017

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ladislav Zmuda

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 4. 6. 2015

vznik členství: 1. 9. 2014

zánik členství: 17. 4. 2015

Radějovice 67, 251 68, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 8. 6. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 3. 2017

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Hýbl

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 2014 - Poslední vztah: 8. 5. 2014

vznik členství: 16. 12. 2013

zánik členství: 31. 3. 2014

Palonín 11, 789 83, Česká republika

Petr Jašek

místopředseda

První vztah: 17. 3. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2017

vznik členství: 16. 12. 2013

zánik členství: 10. 8. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2014

zánik funkce: 10. 8. 2017

Řeznická 1891/10, Praha, 110 00, Česká republika

Petr Jašek

místopředseda

První vztah: 17. 3. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2017

vznik členství: 16. 12. 2013

zánik členství: 10. 8. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2014

zánik funkce: 10. 8. 2017

Řeznická 1891/10, Praha, 110 00, Česká republika

Jiří Hýbl

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2014 - Poslední vztah: 17. 3. 2014

vznik členství: 16. 12. 2013

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 31. 12. 2013

Palonín 11, 789 83, Česká republika

Vlastimil Navrátil

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2013 - Poslední vztah: 21. 7. 2018

vznik členství: 16. 12. 2013

Mánesova 1613/54, Praha, 120 00, Česká republika

Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 10. 6. 2011

zánik členství: 10. 6. 2016

vznik funkce: 17. 12. 2013

zánik funkce: 10. 6. 2016

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 10. 6. 2011

zánik členství: 10. 6. 2016

vznik funkce: 17. 12. 2013

zánik funkce: 10. 6. 2016

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Jiří Hájek

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2013 - Poslední vztah: 23. 6. 2016

vznik členství: 16. 12. 2013

zánik členství: 6. 6. 2016

Mírová 1444, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Martin Čermák

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 16. 12. 2013

zánik členství: 1. 9. 2014

Husova 544, Hřebeč, 273 45, Česká republika

Petr Jašek

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2013 - Poslední vztah: 17. 3. 2014

vznik členství: 16. 12. 2013

Řeznická 1891/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jiří Hýbl

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2013 - Poslední vztah: 3. 2. 2014

vznik členství: 16. 12. 2013

zánik členství: 31. 3. 2014

Palonín 11, 789 83, Česká republika

Vlastimil Navrátil

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2013 - Poslední vztah: 21. 7. 2018

vznik členství: 16. 12. 2013

Mánesova 1613/54, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 30. 12. 2013

vznik členství: 10. 6. 2011

Vavřenova 1440/2, Praha 4, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  ABF, a.s.

  Beranových 667, Praha, 199 00

Ing. Pavel Sehnal

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2011 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 10. 6. 2011

Vavřenova 1440, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 4. 7. 2011

vznik členství: 19. 12. 2006

zánik členství: 10. 6. 2011

Vavřenova 1440, Praha 4, 142 00, Česká republika

Za společnost jedná: a) samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva, b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva s výjimkou následujících právních jednání: právní jednání, z nichž vyplývá jakýkoli závazek společnosti přesahující částku 25.000.000,- Kč v jedné obchodní záležitosti, nebo vztahující s e k jedné osobě, nebo skupině vzájemně propojených osob; darovací a obdobné smlouvy; právní jednání, jejichž účinky jsou delší než 12 měsíců.

od 16. 10. 2014

Jménem Společnosti jedná vůči třetím osobám, státním a jiným orgánům představenstvo. Za představenstvo jednají navenek buď samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a další jeden člen představenstva anebo samostatně je den člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen .

do 16. 10. 2014 od 30. 12. 2013

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají všichni členové představenstva samostatně.

do 30. 12. 2013 od 19. 12. 2006

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Petr Pořízek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2017

vznik členství: 1. 9. 2017

Domanovická 1204, Praha, 190 16, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Petr Kachlík

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2017 - Poslední vztah: 30. 9. 2017

vznik členství: 1. 4. 2017

zánik členství: 31. 8. 2017

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Kachlík

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2017 - Poslední vztah: 30. 9. 2017

vznik členství: 1. 4. 2017

zánik členství: 31. 8. 2017

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Pořízek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 8. 6. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 3. 2017

Domanovická 1204, Praha, 190 16, Česká republika

Petr Pořízek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 8. 6. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 3. 2017

Domanovická 1204, Praha, 190 16, Česká republika

Václav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 21. 11. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

Černíny 1, 284 01, Česká republika

Bohumil Vrhel

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 21. 11. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

Českých lesů 248, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  BIZ DATA a.s.

  Plynárenská 233, Kolín, 280 02

Petr Kachlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 21. 11. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 21. 11. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2014

Za zahradami 398/6, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2007 - Poslední vztah: 18. 2. 2013

vznik členství: 21. 11. 2007

zánik členství: 21. 11. 2012

vznik funkce: 27. 11. 2007

zánik funkce: 21. 11. 2012

Za zahradami 398/6, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Václav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2007 - Poslední vztah: 18. 2. 2013

vznik členství: 21. 11. 2007

zánik členství: 21. 11. 2012

Říčany 1, 284 01, Česká republika

Ing. Bohumil Vrhel

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2007 - Poslední vztah: 18. 2. 2013

vznik členství: 21. 11. 2007

zánik členství: 21. 11. 2012

Českých lesů 248, Strakonice, 386 01, Česká republika

Mgr. Kateřina Bauerová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 19. 12. 2007

vznik členství: 19. 12. 2006

Procházkova 251, Klatovy, 339 01, Česká republika

Ing. Václav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 19. 12. 2007

vznik členství: 19. 12. 2006

Táborská 934, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 19. 12. 2007

vznik členství: 19. 12. 2006

vznik funkce: 19. 12. 2006

Za zahradami 398/6, Praha 10, 109 00, Česká republika

Další vztahy firmy OTK GROUP, a.s.

SPGroup a.s.

První vztah: 3. 3. 2020

Na struze 227/1, Praha, 110 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Jiří Staněk

  člen představenstva

  U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

 • Pavel Sehnal

  předseda představenstva

  Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

 • Petr Kachlík

  místopředseda představenstva

  Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

 • Ing. Petr Pořízek

  Domanovická 1204, Praha, 190 16, Česká republika

SPGroup a.s.

První vztah: 19. 12. 2006 - Poslední vztah: 3. 3. 2020

Na struze 227/1, Praha, 110 00

Akcionáři

SPGroup a.s., IČ: 63078571

Na struze 227/1, Česká republika, Praha, 110 00

od 3. 3. 2020

SPGroup a.s., IČ: 63078571

Masarykovo nábřeží, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 3. 3. 2020 od 19. 12. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 1. 2014

Živnosti

Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 1. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 1. 2014

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).