Hlavní navigace

PAPCEL, a.s.

Firma PAPCEL, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1356, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 303 220 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25350471

Sídlo:

Uničovská 132/19, Litovel, 784 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 5. 1996

DIČ:

CZ25350471

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

171 Výroba buničiny, papíru a lepenky
17210 Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů
28950 Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
41 Výstavba budov
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
702 Poradenství v oblasti řízení
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1356, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

PAPCEL, a.s. od 19. 6. 1998

Obchodní firma

PAPCEL, a.s. od 29. 11. 2014

Obchodní firma

MPI-Moravské papírny International, a.s. do 29. 11. 2014 od 15. 5. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 15. 5. 1996

adresa

Uničovská 132/19
Litovel 78401 od 9. 12. 2016

adresa

Uničovská 132
Litovel 78410 do 20. 11. 2012 od 19. 6. 1998

adresa

Sokolská 99
Moravská Ostrava 70205 do 19. 6. 1998 od 15. 5. 1996

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 17. 12. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 9. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 17. 12. 2015 od 22. 9. 2010

11. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 22. 9. 2010 od 21. 8. 2004

10. Silniční motorová doprava nákladní do 22. 9. 2010 od 2. 7. 2001

7. Výroba strojů, zařízení a náhr. dílů v oblasti strojírenství do 22. 9. 2010 od 19. 6. 1998

8. Konstrukční činnost v oblasti strojírenství do 22. 9. 2010 od 19. 6. 1998

9. Investorská činnost ve výstavbě. do 22. 9. 2010 od 19. 6. 1998

1. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 22. 9. 2010 od 15. 5. 1996

2. Zprostředkovatelská činnost do 22. 9. 2010 od 15. 5. 1996

3. Poradenství a konzultace do 22. 9. 2010 od 15. 5. 1996

4. Výroba zboží z papíru a lepenky do 22. 9. 2010 od 15. 5. 1996

5. Výroba vlákniny, papíru a lepenky do 22. 9. 2010 od 15. 5. 1996

6. Ostatní finanční zprostředkování. do 22. 9. 2010 od 15. 5. 1996

Ostatní skutečnosti

Společnost PAPCEL, a.s. se jakožto nástupnická společnost sloučila se zanikající společností P.B.O. Holding a.s., IČ : 278 38 617, se sídlem : Litovel, Uničovská 132, PSČ 784 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v o ddíle B, vložka 10045, a převzala veškeré její jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, to vše s právními účinky ke dni zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku. Rozhodný den fúze : 01.01.2009 od 31. 12. 2009

Jediná akcionářka rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a splacení jejich emisního kursu peněžitým vkladem takto: Základní kapitál se zvyšuje: a) o částku 21.504.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad tutuo částku se nepřipouští b) upisováno bude 21 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé z nich, 5 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé z nich a 4 kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každé z nich. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. c) všechny upisované akcie budou nabídnuty na základě přednostního práva k úpisu akcionářce Olze Dostálové, r.č. 495423/294, bytem Mahenova 5, Slezská Ostrava. Představenstvo je povinno zaslat akcionářce informaci o přednostním právu do 3 dnů po nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno zveřejnit informaci o přednostním právu v Obchodním věstníku. d) jediný akcionář uzavře se společností smlouvu o upsání akcií v sídle společnosti. Společnost je povinna doručit jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář může návrh smlouvy o upsání akcií přijmout nejpozději ve lhůtě 1 měsíce ode dne, kdy mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Od počátku běhu lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií bude jediný akcionář vyrozuměn oznámením připojeným k návrhu smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. e) v případě, že nebudou akcie upsány na základě přednostního práva,budou všechny nabídnuty určitému zájemci - Olze Dostálové. Společnost je povinna doručit určitému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnem následujícím po té, kdy marně uplyne lhůta pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Zájemce je oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií se společností v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení jejího návrhu. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen písemným oznámením spolu s doručením návrhu smlouvy. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. f) emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením pohledávky Olgy Dostálové vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Pohledávky Olgy Dostálové vůči společnosti tvoří: do 19. 11. 2001 od 2. 7. 2001

První dílčí pohledávka v celkové výši Kč 10.885.781,92 vznikla ze smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené podle ustanovení § 524 a následujících Občanského zákoníku, mezi společností ICEC HOLDING, a.s., se sídlem Ostrava, Sokolská 99, IČO: 25357484, jako postupitelem a paní Olgou Dostálovou, bytem Slezská Ostrava, Mahenova 5, r.č. 495423/294, jako postupníkem, dne 27. dubna 1999. Postupitel na základě této smlouvy postoupil postupníkovi následující specifikované pohledávky za společností PAPCEL, a.s.: do 19. 11. 2001 od 2. 7. 2001

a) Částečně uhrazená pohledávka z obchodního styku * VS 2810561 (úroky z půjčky) 4.465.643,76 Kč * VS 2810565 (pojistné 8-12/98) 204.087,00 Kč * VS 2910080 (jízdné) 445,00 Kč do 19. 11. 2001 od 2. 7. 2001

b) Pohledávky vyplývající ze smluv o postoupení pohledávek a převzetí závazků * částečně uhrazená dohoda o převzetí závazku ze dne 7. srpna 1998 6.174.215,16 Kč * dle smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 17. prosince 1998 41.391,00 Kč Původním věřitelem této pohledávky vzniklé z obchodního styku byla společnost ICEC Materials, spol. s r.o.. Tato pohledávka byla postoupena smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 17.12.1998 společnosti ICEC - HOLDING, a.s. do 19. 11. 2001 od 2. 7. 2001

Postupníkovi byla postoupena i pohledávka dle smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 23. listopadu 1998 ve výši 48.226,00 Kč. Tato pohledávka však není předmětem započtení. do 19. 11. 2001 od 2. 7. 2001

Druhá dílčí pohledávka v celkové výši Kč 3.670.854,18 vznikla jako zůstatek dlouhodobé půjčky, poskytnuté na základě smlouvy o půjčce ze dne 19. února 1998, která byla uzavřena mezi Ing. Jaroslavem Dostálem, bytem Slezská Ostrava, Mahenova 5, r.č. 460525/445, jako věřitelem a společností ICEC PAPCEL, a.s., se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151223, jako dlužníkem na částku Kč 7.000.000,00. do 19. 11. 2001 od 2. 7. 2001

Dne 2. září 1998 byla uzavřena dohoda o převzetí tohoto závazku podle § 531 Občanského zákoníku, kdy společnost PAPCEL, a.s. se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 25350471, převzala za ICEC PAPCEL, a.s. se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151323, tento závazek vůči Ing. Jaroslavu Dostálovi. do 19. 11. 2001 od 2. 7. 2001

Dne 25. ledna 1999 pak byla tato pohledávka Ing. Jaroslava Dostála za společností PAPCEL, a.s. převedena na paní Olgu Dostálovou v rámci vypořádání společného společného jmění manželů po jeho zúžení. do 19. 11. 2001 od 2. 7. 2001

Třetí dílčí pohledávka v celkové výši Kč 6.947.363,90 vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávek mezi společností P & Partner, a.s., se sídlem Ostrava 1, Varenská 1, IČO: 47672170, jako postupitelem a Ing. Jaroslavem Dostálem, bytem Slezská Ostrava, Mahenova 5, jako postupníkem ze dne 15.12.1997. Touto smlouvou byla postupníkovi postoupena pohledávka v celkové výši Kč 8.905.773,30, kterou měl postupitel za společností ICEC PAPCEL, a.s., se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151323, z titulu porušení smluvních povinností z uzavřených leasingových smluv. do 19. 11. 2001 od 2. 7. 2001

Dne 2. září 1998 došlo k uzavření dohody o převzetí závazku podle § 531 Občanského zákoníku, kdy společnost PAPCEL, a.s. se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 25350471, převzala závazek za společnost ICEC PAPCEL, a.s., se sídlem litovel, Uničovská 132, IČO: 47151323, vůči Ing. Jaroslavu Dostálovi ve výši Kč 6.947.363,90. Zbytek tohto závazku vůči Ing. Jaroslavu Dostálovi nebyl společností PAPCEL, a.s. uznán z důvodu chybějících dokladů o jeho úhradě. do 19. 11. 2001 od 2. 7. 2001

Dne 25. ledna 1999 došlo k převedení této pohledávky Ing. Jaroslava Dostála za společností PAPCEL, a.s. na paní Olgu Dostálovou v rámci vypořádání společného jmění manželů po jeho zúžení. do 19. 11. 2001 od 2. 7. 2001

Jediný akcionář nebo určitý zájemce je povinen ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií předložit společnosti návrh dohody o započtení. Společnost je povinna tento návrh přijmout, pokud bude v souladu s tímto rozhodnutím a právními předpisy ve lhůtě 10-ti dnů ode dne doručení návrhu. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 19. 11. 2001 od 2. 7. 2001

Rozhodnutí řádné valné hromady: Řádná valná hromada rozhodla z důvodu posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na podnikatelské záměry při rozvoji aktivit společnosti o zvýšení základního jmění společnosti za těchto podmínek: a) částku 21.554.000,-Kč s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští b) upisováno bude 21 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč každé z nich, 5 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každé z nich, 1 kus kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč a 4 kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každé z nich. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. c) akcie upíše akcionář Olga Dostálová v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. d) upisovatel je povinen splatit do 14 dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti emisní kurs jím upsaných akcií nepeněžitým vkladem podle písm. e) tak, že nejpozději v poslední den lhůty bude uzavřena smlouva o postoupení pohledávky mezi upisovatelem a společností a doručena do sídla společnosti. e) předmětem nepeněžitého vkladu je pohledávka akcionáře Olgy Dostálové za společností, která se skládá ze tří dílčích pohledávek: 1) První dílčí pohledávka v celkové výši Kč 10.934.007,92 vznikla ze smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené podle ustanovení § 524 a následujících Občanského zákoníku, mezi společností ICEC HOLDING, a.s., se sídlem Ostrava, Sokolská 99, IČO: 25357484, jako postupitelem a paní Olgou Dostálovou, bytem Slezská Ostrava, Mahenova 5, r.č. 495423/294, jako postupníkem, dne 27. dubna 1999. do 2. 7. 2001 od 10. 11. 1999

Postupitel na základě této smlouvy postoupil postupníkovi následující specifikované pohledávky za společností PAPCEL, a.s.: a) Částečně uhrazená pohledávka z obchodního styku * VS 2810561 (úroky z půjčky) 4.465.643,76 Kč * VS 2810563 (pojistné 8-12/98) 204.087,00 Kč * VS 2910080 (jízdné) 445,00 Kč b) Pohledávky vyplývající ze smluv o postoupení pohledávek a převzetí závazků * částečně uhrazená dohoda o převzetí závazku ze dne 7. srpna 1998 6.174.215,16 Kč * dle smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 23. listopadu 1998 48.226,00 Kč * dle smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 17. prosince 1998 41.391,00 Kč 2) Druhá dílčí pohledávka v celkové výši Kč 3.673.078,83 vznikla jako zůstatek dlouhodobé půjčky, poskytnuté na základě smlouvy o půjčce ze dne 19. února 1998, která byla uzavřena mezi Ing. Jaroslavem Dostálem, bytem Slezská Ostrava, Mahenova 5, r.č. 460525/445, jako věřitelem a společností ICEC PAPCEL, a.s., se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151323, na částku Kč 7.000.000,00. Dne 9. září 1998 byla uzavřena dohoda o převzetí tohoto závazku podle § 531 Občanského zákoníku, kdy společnost PAPCEL, a.s. se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 25350471, převzala za ICEC PAPCEL, a.s. se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151323, tento závazek vůči Ing. Jaroslavu Dostálovi. Dne 25. ledna 1999 pak byla tato pohledávka Ing. Jaroslava Dostála za společností PAPCEL, a.s. převedena na paní Olgu Dostálovou. do 2. 7. 2001 od 10. 11. 1999

3) Třetí dílčí pohledávka v celkové výši Kč 6.947.363,90 vznikla na základě smlouvy o postoupení pohledávek mezi společností P & Partner, a.s., se sídlem Ostrava 1, Varenská 1, IČO: 47672170, jako postupitelem a Ing. Jaroslavem Dostálem, bytem Slezská Ostrava, Mahenova 5, jako postupníkem. Touto smlouvou byla postupníkovi postoupena pohledávka v celkové výši Kč 8.905.773,30, kterou měl postupitel za společností ICEC PAPCEL, a.s., se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151323, z titulu porušení smluvních povinností z uzavřených leasingových smluv. Dne 9. září 1998 došlo k uzavření dohody o převzetí závazku podle § 531 Občanského zákoníku, kdy společnost PAPCEL, a.s. se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 25350471, převzala závazek za společnost ICEC PAPCEL, a.s., se sídlem Litovel, Uničovská 132, IČO: 47151323, vůči Ing. Jaroslavu Dostálovi ve výši 6.947.363,00. Zbytek tohoto závazku vůči Ing. Jaroslavu Dostálovi nebyl společností PAPCEL, a.s. uznán z důvodu chybějících dokladů o jeho úhradě. Dne 25. ledna 1999 došlo k převedení této pohledávky Ing. Jaroslava Dostála za společností PAPCEL, a.s. na paní Olgu Dostálovou. do 2. 7. 2001 od 10. 11. 1999

Tento nepeněžitý vklad byl popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 96-07-01-99 znalce Ing. Vítězslava Hálka na částku 21.554.000,-Kč a znaleckým posudkem č. 97-07-04-99 znalce Ing. Tomáše Pětivokého na částku 21.554.000,-Kč. Valná hromada schválila hodnotu nepeněžitého vkladu ve výši 21.554.000,-Kč. do 2. 7. 2001 od 10. 11. 1999

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 9.11.1998 Jediný akcionář rozhodl z důvodu posílení vlastních zdrojů společnosti s ohledem na podnikatelské záměry při rozvoji aktivit společnosti o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií a splacení emisního kursu nových akcií nepeněžitými vklady. Základní jmění bude zvýšeno za těchto podmínek: do 8. 3. 1999 od 8. 12. 1998

a) o částku 76.456.000,-Kč s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští do 8. 3. 1999 od 8. 12. 1998

b) upisováno bude 76 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč každé z nich, 9 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,-Kč každé z nich a 6 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč každé z nich. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě do 8. 3. 1999 od 8. 12. 1998

c) akcie upíše jediný akcionář ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií. do 8. 3. 1999 od 8. 12. 1998

d) upisovatel je povinen splatit do 14 dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti emisní kurs jím upsaných akcií nepeněžitým vkladem podle písm e) tak, že nejpozději v poslední den lhůty bude uzavřena smlouva o postoupení pohledávky mezi jediným akcionářem a společností a doručena do sídla společnosti. do 8. 3. 1999 od 8. 12. 1998

e) předmětem nepeněžitého vkladu je pohledávka jediného akcionáře za společností, která vznikla z dohody o převzetí závazku uzavřené mezi společností a společnosti ICEC-PAPCEL, a.s.. Tento nepeněžitý vklad byl popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 34-07-01-98 znalce Ing. Vítězslava Hálka na částku 76.456.000,-Kč a ve znaleckém posudku č. 35-07-02-98 znalce Ing. Vladimíra Horáka na částku 76.456.000,-Kč. Jediný akcionář schválil hodnotu nepeněžitého vkladu ve výši 76.456.000,-Kč. do 8. 3. 1999 od 8. 12. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 303 220 000 Kč

od 31. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 98 960 000 Kč

do 31. 12. 2009 od 19. 11. 2001

Základní kapitál

vklad 77 456 000 Kč

do 19. 11. 2001 od 8. 3. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 8. 3. 1999 od 15. 5. 1996
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 20 od 31. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 101 od 31. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 1 od 31. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 od 31. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 2 od 31. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 15 od 19. 11. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 9 od 19. 11. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 od 19. 11. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 97 do 31. 12. 2009 od 19. 11. 2001
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 76 do 19. 11. 2001 od 8. 3. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 19. 11. 2001 od 8. 3. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 9 do 19. 11. 2001 od 8. 3. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 do 19. 11. 2001 od 8. 3. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 8. 3. 1999 od 5. 9. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 5. 9. 1997 od 15. 5. 1996

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. David Dostál

Předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2020

vznik členství: 26. 2. 2019

vznik funkce: 26. 2. 2019

Rybníček 40/15, Litovel, 784 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. David Dostál

Předseda představenstva

První vztah: 8. 3. 2019 - Poslední vztah: 24. 7. 2020

vznik členství: 26. 2. 2019

vznik funkce: 26. 2. 2019

Komenského 688/15, Litovel, 784 01, Česká republika

Jaroslav Neoral

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2018 - Poslední vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 3. 10. 2018

zánik členství: 26. 2. 2019

K Vápeníkám 2090/40, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Jan Černý

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2018 - Poslední vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 1. 3. 2018

zánik členství: 26. 2. 2019

vznik funkce: 12. 3. 2018

zánik funkce: 26. 2. 2019

Bukovského 222/4, Liberec, 460 01, Česká republika

Jan Černý

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 5. 2018 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 1. 3. 2018

vznik funkce: 12. 3. 2018

Švestková 660/12, Plzeň, 326 00, Česká republika

Jan Mynář

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2018 - Poslední vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 30. 6. 2017

zánik členství: 26. 2. 2019

Kunčice pod Ondřejníkem 476, 739 13, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Jan Izák

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2017 - Poslední vztah: 10. 5. 2018

vznik členství: 30. 6. 2017

zánik členství: 1. 3. 2018

Na Lužci 518, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

Ing. David Dostál

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2017 - Poslední vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 30. 6. 2017

zánik členství: 26. 2. 2019

vznik funkce: 30. 6. 2017

zánik funkce: 26. 2. 2019

Komenského 688/15, Litovel, 784 01, Česká republika

Ing. Andrej Lakomý

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2017 - Poslední vztah: 7. 12. 2018

vznik členství: 30. 6. 2017

zánik členství: 17. 8. 2018

Novosady 577/13a, Litovel, 784 01, Česká republika

Ing. Ivan Dzido

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2017 - Poslední vztah: 7. 12. 2018

vznik členství: 30. 6. 2017

zánik členství: 30. 9. 2018

Ruskova 1144/70, Ostrava, 724 00, Česká republika

Bc. Jan Izák

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2017 - Poslední vztah: 10. 5. 2018

vznik členství: 30. 6. 2017

zánik členství: 1. 3. 2018

Na Lužci 518, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

Jan Mynář

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2017 - Poslední vztah: 10. 5. 2018

vznik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 30. 6. 2017

zánik funkce: 12. 3. 2018

Kunčice pod Ondřejníkem 476, 739 13, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Mynář

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2017 - Poslední vztah: 10. 5. 2018

vznik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 30. 6. 2017

zánik funkce: 12. 3. 2018

Kunčice pod Ondřejníkem 476, 739 13, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Dostál

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2017

vznik členství: 14. 11. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 14. 11. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2017

Komenského 688/15, Litovel, 784 01, Česká republika

Ing. David Dostál

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2017

vznik členství: 14. 11. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 14. 11. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2017

Komenského 688/15, Litovel, 784 01, Česká republika

Ing. Filip Wrnata

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2017

vznik členství: 14. 11. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 14. 11. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2017

Medlov 139, 783 91, Česká republika

Ing. Andrej Lakomý

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2017

vznik členství: 14. 11. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

Novosady 577/13a, Litovel, 784 01, Česká republika

Ing. Filip Wrnata

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2017

vznik členství: 14. 11. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 14. 11. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2017

Medlov 139, 783 91, Česká republika

Ing. Andrej Lakomý

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2017

vznik členství: 14. 11. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

Novosady 577/13a, Litovel, 784 01, Česká republika

Ing. Ivan Dzido

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2017

vznik členství: 14. 11. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

Ruskova 1144/70, Ostrava, 724 00, Česká republika

Ing. Ivan Dzido

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2017

vznik členství: 14. 11. 2013

zánik členství: 30. 6. 2017

Ruskova 1144/70, Ostrava, 724 00, Česká republika

Ing. Ivan Dzido

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2009 - Poslední vztah: 7. 6. 2014

zánik členství: 2. 10. 2013

Ruskova 70, Ostrava, 724 00, Česká republika

Ing. David Dostál

předseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2009 - Poslední vztah: 7. 6. 2014

vznik členství: 2. 7. 2008

zánik členství: 2. 10. 2013

vznik funkce: 14. 8. 2008

zánik funkce: 2. 10. 2013

Komenského 688/15, Litovel, 784 01, Česká republika

Ing. Filip Wrnata

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2009 - Poslední vztah: 7. 6. 2014

vznik členství: 2. 7. 2008

zánik členství: 2. 10. 2013

vznik funkce: 14. 8. 2008

zánik funkce: 2. 10. 2013

Medlov u Uničova 139, 783 91, Česká republika

Ing. Andrej Lakomý

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2009 - Poslední vztah: 7. 6. 2014

vznik členství: 2. 7. 2008

zánik členství: 2. 10. 2013

Novosady 577/13, Litovel, 784 01, Česká republika

Ing. Andrej Lakomý

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2006 - Poslední vztah: 2. 1. 2009

vznik členství: 30. 6. 2006

zánik členství: 2. 7. 2008

Novosady 452, Litovel, 784 01, Česká republika

Ing. Ivan Dzido

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2001 - Poslední vztah: 2. 1. 2009

zánik funkce: 14. 8. 2008

Ruskova 70, Ostrava - Stará Bělá, 724 00, Česká republika

Ing. David Dostál

předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2001 - Poslední vztah: 2. 1. 2009

zánik členství: 2. 7. 2008

zánik funkce: 14. 8. 2008

Komenského 688/15, Litovel, Česká republika

MUDr. Kateřina Kerekešová

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2001 - Poslední vztah: 2. 1. 2009

zánik členství: 2. 7. 2008

Okruhy 211/33, Opava, 747 07, Česká republika

Ing. David Dostál

předseda představenstva

První vztah: 10. 11. 1999 - Poslední vztah: 19. 11. 2001

Novosady 545/1, Litovel, 784 01, Česká republika

Ing. Ivan Dzido

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 6. 1998 - Poslední vztah: 19. 11. 2001

Horymírova 4, Ostrava - Zábřeh, 705 00, Česká republika

Ing. Vladimír Psotný

člen představenstva

První vztah: 19. 6. 1998 - Poslední vztah: 5. 2. 2001

Sokolská 99, Moravská Ostrava, 702 00, Česká republika

David Dostál

předseda představenstva

První vztah: 19. 6. 1998 - Poslední vztah: 10. 11. 1999

Bukovanského 11, Slezská Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Milan Čvanda

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 1997 - Poslední vztah: 19. 6. 1998

Slezská 2880, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika

Ing. Gustav Hojdysz CSc.

předseda představenstva

První vztah: 5. 9. 1997 - Poslední vztah: 19. 6. 1998

Slezská 22, Český Těšín, 737 01, Česká republika

David Dostál

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 1996 - Poslední vztah: 19. 6. 1998

Bukovanského 11, Slezská Ostrava, 710 00, Česká republika

JUDr. Jan Strnadel

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 1996 - Poslední vztah: 5. 9. 1997

Havlíčkovo nám. 777, Ostrava-Poruba, 708 00, Česká republika

Ing. Vítězslav Jurčík ml.

předseda představenstva

První vztah: 15. 5. 1996 - Poslední vztah: 5. 9. 1997

Nádražní 6, Bruntál, 792 01, Česká republika

Společnost zastupuje vždy předseda představenstva samostatně.

od 8. 3. 2019

Společnost zastupuje vždy předseda představenstva společně s dalším členem představenstva.

do 8. 3. 2019 od 12. 8. 2017

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně anebo dva členové představenstva vždy společně.

do 12. 8. 2017 od 17. 12. 2015

Jménem společnosti jedná navenek představenstvo, a to tak, že za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně nebo vždy dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společno sti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce předseda představenstva nebo vždy dva členové představenstva.

do 17. 12. 2015 od 2. 1. 2009

Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány představenstvo, a to předseda představenstva samostatně, ostatní členové představenstva s písemným souhlasem jednoho dalšího člena představenstva.

do 2. 1. 2009 od 15. 5. 1996

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

MUDr. Kateřina Kerekešová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2019

vznik členství: 27. 2. 2019

vznik funkce: 27. 2. 2019

Okruhy 211/33, Opava, 747 07, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Kateřina Zychová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2017 - Poslední vztah: 8. 3. 2019

vznik členství: 30. 6. 2017

zánik členství: 26. 2. 2019

Jáchymova 27/4, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

MUDr. Kateřina Kerekešová

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2017

vznik členství: 25. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 28. 7. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2017

Okruhy 211/33, Opava, 747 07, Česká republika

Olga Dostálová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2017

vznik členství: 25. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 28. 7. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2017

Nová Pláň 50, 792 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Olga Dostálová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2017

vznik členství: 25. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 28. 7. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2017

Nová Pláň 50, 792 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Kateřina Kerekešová

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2017

vznik členství: 25. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

vznik funkce: 28. 7. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2017

Okruhy 211/33, Opava, 747 07, Česká republika

Ing. Jan Smítal

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2017

vznik členství: 7. 4. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

Mladeč 54, 783 21, Česká republika

Ing. Jan Smítal

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2017

vznik členství: 7. 4. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

Mladeč 54, 783 21, Česká republika

MUDr. Kateřina Kerekešová

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 2. 7. 2008

zánik členství: 2. 10. 2013

vznik funkce: 2. 9. 2008

zánik funkce: 2. 10. 2013

Okruhy 211/33, Opava, 747 07, Česká republika

Mag. Bernd Lechner

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2009 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 2. 7. 2008

zánik členství: 2. 10. 2013

vznik funkce: 2. 9. 2008

zánik funkce: 2. 10. 2013

Vídeň, Operngasse 6, 1010, Rakouská republika

MUDr. Kateřina Kerekešová

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2009 - Poslední vztah: 8. 2. 2014

vznik členství: 2. 7. 2008

zánik členství: 2. 10. 2013

vznik funkce: 2. 9. 2008

zánik funkce: 2. 10. 2013

Okruhy 211/33, Opava, 747 07, Česká republika

Mag. Bernd Lechner

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2009 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 2. 7. 2008

zánik členství: 2. 10. 2013

vznik funkce: 2. 9. 2008

zánik funkce: 2. 10. 2013

Vídeň, Operngasse 6, 1010, Rakouská republika

Ing. Jaroslav Dostál

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2007 - Poslední vztah: 2. 1. 2009

zánik členství: 12. 1. 2008

zánik funkce: 12. 1. 2008

Nová Pláň 50, 792 01, Česká republika

Olga Dostálová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2007 - Poslední vztah: 2. 1. 2009

zánik členství: 2. 7. 2008

Nová Pláň 50, 792 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Smítal

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2006 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 9. 5. 2006

zánik členství: 9. 8. 2011

Mladeč 54, 783 21, Česká republika

Olga Dostálová

člen

První vztah: 18. 7. 2000 - Poslední vztah: 27. 9. 2007

Mahenova 5, Slezská Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing Radovan Hustý

člen

První vztah: 20. 5. 1999 - Poslední vztah: 2. 8. 2006

zánik členství: 19. 4. 2006

Zahradní 297, Litovel, 784 01, Česká republika

Ing. Jiří Müller

člen

První vztah: 21. 4. 1999 - Poslední vztah: 18. 7. 2000

Husova 906/5, Litovel, 784 01, Česká republika

Ing. Milan Novák

člen

První vztah: 5. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 5. 1999

S.K.Neumanna 11, Praha 8, 182 00, Česká republika

PhDr. Alois Urbiš

člen

První vztah: 5. 9. 1997 - Poslední vztah: 21. 4. 1999

Ostravice 428, 739 14, Česká republika

Ing. Ladislav Tylšar

člen

První vztah: 15. 5. 1996 - Poslední vztah: 5. 9. 1997

Na vyhlídce 22, Zábřeh na Moravě, Česká republika

Ing. Jaroslav Dostál

předseda

První vztah: 15. 5. 1996 - Poslední vztah: 27. 9. 2007

Mahenova 5, Slezská Ostrava, 710 00, Česká republika

Ing. Vítězslav Jurčík

člen

První vztah: 15. 5. 1996 - Poslední vztah: 5. 9. 1997

Denisova 784, Jeseník, Česká republika

Další vztahy firmy PAPCEL, a.s.

Historické vztahy

Olga Dostálová

První vztah: 27. 9. 2007 - Poslední vztah: 23. 1. 2009

Nová Pláň 50, 792 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Olga Dostálová

První vztah: 14. 3. 2002 - Poslední vztah: 27. 9. 2007

Mahenova 5, Slezská Ostrava, 710 00, Česká republika

1. správcovská a konkurzní v.o.s.

První vztah: 8. 1. 2020

Sladkovského 67, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Mgr. Pavel Novák

  společník

  Brožíkova 429, Pardubice, 530 09, Česká republika

 • Ing. Pavel Zelenka

  společník

  Za Sokolovnou 721, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

PAPCEL Group a.s.

První vztah: 12. 8. 2017

Komenského 687/13, Litovel, 784 01

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

&#34^VEGA - HSH&#34^, spol. s r. o.

První vztah: 29. 11. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2017

Komenského 687/13, Litovel, 784 01

ICEC-HOLDING, a.s.

První vztah: 19. 6. 1998 - Poslední vztah: 10. 11. 1999

Boleslavova 710/19, Ostrava Mariánské Hory, 709 00

Akcionáři

PAPCEL Group a.s., IČ: 05801630

Komenského 687/13, Česká republika, Litovel, 784 01

od 12. 8. 2017

"VEGA - HSH", spol. s r. o., IČ: 60778423

Komenského, Česká republika, Litovel, 784 01

do 12. 8. 2017 od 29. 11. 2014

P.B.O. Holding a.s., IČ: 27838617

Uničovská, Česká republika, Litovel, 784 10

do 31. 12. 2009 od 23. 1. 2009

Olga Dostálová

Česká republika, Nová Pláň, 792 01

do 23. 1. 2009 od 27. 9. 2007

Olga Dostálová

Mahenova, Česká republika, Slezská Ostrava, 710 00

do 27. 9. 2007 od 14. 3. 2002

ICEC-HOLDING, a.s., IČ: 25357484

Sokolská, Česká republika, Moravská Ostrava, 702 00

do 10. 11. 1999 od 19. 6. 1998

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 5. 1996

Živnosti

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 12. 2016
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 12. 2016
Přerušeno od 23. 1. 2019
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 30. 12. 2000
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 5. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).