Hlavní navigace

PARAMO, a.s.

Firma PARAMO, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 992, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 2 036 078 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

48173355

Sídlo:

Přerovská 560, Pardubice, 530 06

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1994

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

19200 Výroba rafinovaných ropných produktů
2059 Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
25720 Výroba zámků a kování
27110 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
4671 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
49410 Silniční nákladní doprava
53200 Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 992, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Paramo, a.s. od 1. 1. 1994

Obchodní firma

PARAMO, a.s. od 15. 6. 2015

Obchodní firma

PARAMO, a.s. do 15. 6. 2015 od 18. 8. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

Přerovská 560
Pardubice 53006 od 19. 11. 2014

adresa

Přerovská čp.560
Pardubice 53006 do 19. 11. 2014 od 20. 12. 2001

adresa

Přerovská 362
Pardubice 53006 do 29. 8. 1995 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních věd od 26. 7. 2007

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy od 26. 7. 2007

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 16. 5. 2006

revize vyhrazených elektrických zařízení od 28. 10. 2003

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 28. 10. 2003

hostinská činnost od 28. 10. 2003

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software od 28. 10. 2003

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 28. 10. 2003

zpracování dat, služby databank, správa sítí od 28. 10. 2003

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 16. 5. 2006 od 28. 10. 2003

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod od 20. 12. 2001

výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 20. 12. 2001

velkoobchod od 20. 12. 2001

specializovaný maloobchod od 20. 12. 2001

činnost technických poradců v oblasti chemické výroby a chemických analýz od 20. 12. 2001

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 20. 12. 2001

pronájem a půjčování věcí movitých od 20. 12. 2001

zasilatelství od 20. 12. 2001

silniční motorová doprava nákladní od 20. 12. 2001

silniční motorová doprava osobní od 20. 12. 2001

výroba elektřiny od 22. 7. 1996

rozvod elektřiny do 28. 10. 2003 od 22. 7. 1996

rozvod tepla do 28. 10. 2003 od 22. 7. 1996

výroba tepla do 28. 10. 2003 od 22. 7. 1996

provozování drážní dopravy na vlečce PARAMO, a.s.Pardubice do 20. 12. 2001 od 29. 8. 1995

výroba a zpracování paliv a maziv od 15. 12. 1994

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy od 15. 12. 1994

zpracování ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky včetně výrobků navazujících a pomocných, nemající charakter živností uvedených v příl. zák. č. 455/91 Sb. od 15. 12. 1994

provádění leasingových operací do 20. 12. 2001 od 15. 12. 1994

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení do 20. 12. 2001 od 15. 12. 1994

zámečnictví od 1. 1. 1994

zpracování ropy na rafinérské a asfaltářské výrobky včetně výrobků navazujících a pomocných do 15. 12. 1994 od 1. 1. 1994

činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti chemických výrob a chemických analýz do 20. 12. 2001 od 1. 1. 1994

silniční motorová doprava do 20. 12. 2001 od 1. 1. 1994

revize elektrických zařízení do 28. 10. 2003 od 1. 1. 1994

podnikání v oblasti nakládání s odpady do 28. 10. 2003 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 16. 12. 2019 od 15. 6. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 16. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 15. 6. 2015 od 16. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 16. 12. 2019 od 16. 7. 2014

Jediný akcionář přijal rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ze současné výše 1.330.078.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta třicet miliónů sedmdesát osm tisíc korun českých) o částku 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set šest miliónů korun českých) na částku 2.036.078.000,-- Kč (slovy: dvě miliardy třicet šest miliónů sedmdesát osm tisíc korun českých), přičemž toto zvýšení bude realizováno následovně: Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií podle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Částka 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set šest miliónů korun českých), o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozdělena na 706.000 kusů kmenových akcií v zaknihované podobě znějících na majitele, o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tis íc korun českých) na akcii, tj. celková jmenovitá hodnota všech nových akcií bude činit 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set šest miliónů korun českých). Nové akcie společnosti nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na akcii. Emisní ážio se neupisuje. Celková výše emisního kursu všech nových akcií tedy činí 706.000.000,- Kč (slovy: sedm set š est miliónů korun českých). Jelikož se jediný akcionář před přijetím tohoto rozhodnutí vzdal svého zákonného přednostního práva upsat 706.000 kusů nových akcií společnosti, nebudou nové akcie společnosti upsány s využitím přednostního práva a budou všechny nabídnuty k upsání vybrané mu zájemci, kterým se určuje jediný akcionář společnosti, společnost UNIPETROL, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, IČ : 616 72 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B., vložce 3020 (dále též jen ja ko zájemce nebo upisovatel). Zájemce je oprávněn upsat 706.000 kusů nových akcií společnosti uzavřením Smlouvy o upsání akcií se společností, v souladu s ust. § 204, odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií zájemcem bude činit čtrnáct (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Počátek běhu lhůty bude jedinému akcionáři oznámen taktéž spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Připadne-li p oslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Emisní kurs nových akcií upisovaných zájemcem je tentýž jako emisní kurs uvedený výše v tomto rozhodnutí, tj. emisní kurs jedné nové akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Upisování akcií jediným akcionářem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti PARAMO, a.s. na adrese Pardubice, Přerovská čp.560, PSČ 530 06. Nové akcie je možno upsat ve výše uvedené 14 denní (slovy čtrnáctidenní ) lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 16.00 hodin . Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání. Jediný akcionář udělil souhlas se započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs nových akcií, tj. 706.000.000,- Kč (slovy: s edm set šest miliónů korun českých), nesnížený o jakékoli bankovní poplatky a/nebo jiné srážky, započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti, vyplývající z Úvěrové smlouvy uzavřené dne 24.6.2008 mezi jediným akcionářem jako věřitelem a společností PARAMO, a.s. jako dlužníkem. Existence uvedené pohledávky byla doložena Potvrzením pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti PARAMO, a.s., vystaveným dne 12.2.2013 Ing. Karlem Růžičkou, auditorem společnosti PARAMO, a.s. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve lhůtě nejpozději čtrnáct (14) dnů ode dne následujícího po dni, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. od 27. 2. 2013

Mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 6. ledna 2009 přijala svým usnesením následující rozhodnutí: Usnesení mimořádné valné hromady společnosti PARAMO, a.s. ve věci přechodu všech ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku. Mimořádná valná hromada společnosti PARAMO, a.s., ("Společnost") konaná dne 6. ledna 2009, rozhodla o přechodu všech ostatních akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti takto: 1. Určení hlavního akcionáře. Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, tj. osobou, která vlastní akcie Společnosti, (a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 90 % základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací p ráva, a (b) s nimiž je spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech Společnosti, je společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, IČ 616 72 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, od díl B, vložka 3020 ("Unipetrol"). Společnost Unipetrol vlastnila k rozhodnému dni této mimořádné valné hromady tj. 30. prosinci 2008 a vlastní ke dni konání této mimořádné valné hromady celkem 1.220.594 kusů akcií Společnosti, jejíž souhrnná jmenovitá hodnota tvoří při zaokrouhlení na dvě desetinná místa 91,77 % podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnické právo společnosti Unipetrol ke 1.220.594 kusům akcií Společnosti bylo doloženo výpisem z účtu emitenta vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů k 30. prosinci 2008. 2. Rozhodnutí o přechodu ostatních akcií Společnosti na společnost Unipetrol. Mimořádná valná hromada Společnosti tímto rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních akcií Společnosti, tj. akcií, které nejsou ve vlastnictví společnosti Unipetrol, na společnost Unipetrol, jako hlavního akcionáře Spole čnosti s tím, že k přechodu vlastnického práva dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. 3. Výše protiplnění. Společnost Unipetrol poskytne ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, peněžité protiplnění ve výši 977,-- Kč (slovy: devětsetsedmdesátsedm korun česk ých) za jednu (1) akcii Společnosti. Tato výše protiplnění byla stanovena na základě "Zprávy o ocenění - Tržní hodnota obchodního jmění a 1 akcie společnosti PARAMO, a.s." která byla vypracována společností American Appraisal s.r.o., zapsanou v seznamu ús tavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti České republiky pro obor ekonomika. Dne 28. listopadu 2008 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky ze dne 28. listopadu 2008, č.j. 2008/13690/570, ke sp. zn. Sp/2008/310/572, kterým Česká národní banka udělila předchozí souhlas podle § 183n odst. 1 obchodního zákoníku se zdůvodněním výše protiplnění 977,-- Kč. 4. Lhůta pro poskytnutí protiplnění. Právo na zaplacení peněžitého protiplnění vzniká zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. Peněžité protiplnění bude poskytnuto ostatním akcionářům ve lhůtě počínající dnem zápisu vlastnického práva společnosti Uni petrol k akciím ostatních akcionářů na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů a končící uplynutím tří měsíců ode dne takového zápisu. Bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů, výpla ta peněžitého protiplnění bude uskutečněna namísto akcionáře příslušnému zástavnímu věřiteli: to neplatí, prokáže-li příslušný akcionář, že zástavní právo ještě před dnem přechodu vlastnického práva zaniklo. Společnost Unipetrol převedla před konáním této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžitého protiplnění všem ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, společnosti Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmann ova 745/24, PSČ 110 00, IČ 601 97 226, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů a společnost Unipetrol doložila tuto skutečnost Společnosti. od 8. 1. 2009

Na společnost PARAMO, a.s. v důsledku sloučení přešlo jmění zanikající společnosti KORAMO, a.s., se sídlem Kolín V, Ovčárecká čp. 314, PSČ 280 26, IČ: 463 57 289, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 263 1. od 31. 10. 2003

Na obchodní společnost PARAMO, a.s., se sídlem Pardubice, Přerovská 560, PSČ: 530 06, identifikační číslo 48173355, přešlo jmění zanikající obchodní společnosti PARAMET a.s., se sídlem Plzeň, Hlavanova 4, PSČ: 301 51, okres: Plzeň - město, identifikační číslo 25228447. od 21. 12. 2001

Zapisuje se úmysl snížit základní jmění na 1 330 078 000,-Kč do 5. 12. 1995 od 29. 8. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 036 078 000 Kč

od 15. 3. 2013

Základní kapitál

vklad 1 330 078 000 Kč

do 15. 3. 2013 od 28. 10. 2003

Základní kapitál

vklad 1 330 078 000 Kč

do 28. 10. 2003 od 5. 12. 1995

Základní kapitál

vklad 1 330 078 880 Kč

do 5. 12. 1995 od 10. 1. 1995

Základní kapitál

vklad 1 241 502 000 Kč

do 10. 1. 1995 od 1. 1. 1994
Akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 036 078 od 15. 3. 2013
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 330 078 do 15. 3. 2013 od 2. 9. 1998
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 008 do 2. 9. 1998 od 18. 8. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 320 070 do 2. 9. 1998 od 18. 8. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 305 248 do 18. 8. 1997 od 10. 1. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 24 830 do 18. 8. 1997 od 10. 1. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 24 830 do 10. 1. 1995 od 16. 2. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 24 830 do 16. 2. 1994 od 1. 1. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 216 672 do 10. 1. 1995 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Szymon Gajda

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 1. 6. 2018

ul. Brodnicka 5, Gdaňsk, Polská republika

Adam Paweł Jarosz

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 28. 5. 2019

ul. Widok 13, Zator, Podolsze, Polská republika

Doc. Ing. Tomáš Herink Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 1. 6. 2018

Partyzánská 107, Litvínov, 436 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Maciej Andrzej Libiszewski

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2019 - Poslední vztah: 24. 2. 2020

vznik členství: 27. 11. 2018

zánik členství: 10. 12. 2019

vznik funkce: 20. 12. 2018

zánik funkce: 10. 12. 2019

ul. Władysława Jurgo 13b/7, Tczew, Polská republika

Paveł Marek Szostek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2019 - Poslední vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 1. 6. 2018

zánik členství: 28. 5. 2019

ul. Dworkova 1A m. 31, Varšava, Polská republika

Robert Dominik Małłek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2018 - Poslední vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 9. 3. 2018

ul. Hery 25c/2, Varšava, Polská republika

Mirosław Kastelik

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2018 - Poslední vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 2. 10. 2018

Zajaczka, Bielsko-Biala, 433 09, Polská republika

Krzysztof Zdziarski

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 2017 - Poslední vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 31. 5. 2018

uł. Okęcka 8 m.28, Varšava, Polská republika

Leszek Stokłosa

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 28. 4. 2018

vznik členství: 2. 7. 2016

zánik členství: 1. 9. 2017

Jodłowa 16, Bojszowy, Polská republika

Leszek Stokłosa

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 28. 4. 2018

vznik členství: 2. 7. 2016

zánik členství: 1. 9. 2017

Jodłowa 16, Bojszowy, Polská republika

Łukasz Piotrowski

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2014 - Poslední vztah: 10. 3. 2017

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Gasiorowskich 9/19, Poznań, Polská republika

Łukasz Piotrowski

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2014 - Poslední vztah: 10. 3. 2017

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 31. 12. 2016

Gasiorowskich 9/19, Poznań, Polská republika

Marcin Gralewski

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2014 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 17. 7. 2014

zánik členství: 29. 6. 2016

Stanisława Barei 1 m.35, Varšava, Polská republika

Mirosław Pytliński

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2014 - Poslední vztah: 28. 4. 2018

vznik členství: 20. 3. 2014

zánik členství: 1. 9. 2017

Wełniana 29D, Varšava, Polská republika

Mirosław Pytliński

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2014 - Poslední vztah: 28. 4. 2018

vznik členství: 20. 3. 2014

zánik členství: 1. 9. 2017

Wełniana 29D, Varšava, Polská republika

Roman Bendák

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 16. 8. 2010

zánik členství: 17. 7. 2014

Moravcova 852, Kolín, 280 02, Česká republika

Mirosław Pytliński

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2014 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 20. 3. 2014

Wełniana 29D, Varšava, Polská republika

Mirosław Pytliński

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2014 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 20. 3. 2014

Wełniana 29D, Varšava, Polská republika

Martin Durčák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2014 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 30. 9. 2014

vznik funkce: 6. 11. 2013

V Lukách 1166, Jesenice, 252 42, Česká republika

Wojciech Mora

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2014 - Poslední vztah: 16. 5. 2014

vznik členství: 5. 6. 2013

zánik členství: 20. 3. 2014

vznik funkce: 6. 11. 2013

zánik funkce: 20. 3. 2014

Warowna 1m.26, Warszawa, Polská republika

Martin Durčák

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2014

vznik členství: 5. 6. 2013

V Lukách 1166, Jesenice, 252 42, Česká republika

Wojciech Mora

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2014

vznik členství: 5. 6. 2013

Warowna 1m.26, Warszawa, Polská republika

Krzysztof Pietrzyk

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2013 - Poslední vztah: 26. 7. 2013

vznik členství: 5. 12. 2012

zánik členství: 5. 6. 2013

ul. Spacery, Młoszowa, Polská republika

Marian Edward Ćwiertniak

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 18. 4. 2013

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 5. 12. 2012

vznik funkce: 24. 7. 2009

zánik funkce: 5. 12. 2012

ul. Ojcowska 117, Kraków, 313 44, Polská republika

Marian Edward Ćwiertniak

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2011 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik členství: 10. 6. 2009

ul. Ojcowska 117, Kraków, 313 44, Polská republika

Roman Bendák

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2010 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 16. 8. 2010

Polepská 784, Kolín IV, 280 02, Česká republika

Ing. Ivan Ottis

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2010 - Poslední vztah: 26. 7. 2013

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 5. 6. 2013

vznik funkce: 24. 7. 2009

zánik funkce: 5. 6. 2013

I.Olbrachta 750, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Rafał Dariusz Tarka

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2009 - Poslední vztah: 30. 3. 2009

vznik členství: 22. 12. 2008

zánik členství: 6. 1. 2009

Orlińskiego 3/92, Płock, 094 00, Polská republika

Rafał Dariusz Tarka

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2009 - Poslední vztah: 14. 11. 2009

vznik členství: 6. 1. 2009

zánik členství: 8. 6. 2009

Orlińskiego 3/92, Płock, 094 00, Polská republika

Ing. Edmond Seghman

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2007 - Poslední vztah: 14. 11. 2009

vznik členství: 19. 12. 2006

zánik členství: 9. 6. 2009

vznik funkce: 5. 3. 2007

zánik funkce: 9. 6. 2009

Pod Ungeltem 5, Slaný, 274 01, Česká republika

Krystian Pater

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2007 - Poslední vztah: 14. 11. 2009

vznik členství: 19. 12. 2006

zánik členství: 8. 6. 2009

vznik funkce: 5. 3. 2007

zánik funkce: 8. 6. 2009

Płock, Wiśniewskiego 28, 09-400, Polská republika

Ing. Edmond Seghman

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2007 - Poslední vztah: 25. 5. 2007

vznik členství: 19. 12. 2006

Pod Ungeltem 5, Slaný, 274 01, Česká republika

Krystian Pater

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2007 - Poslední vztah: 25. 5. 2007

vznik členství: 19. 12. 2006

Płock, Wiśniewskiego 28, 09-400, Polská republika

Krzysztof Piotr Szwedowski

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2007 - Poslední vztah: 6. 3. 2007

vznik členství: 21. 6. 2006

zánik členství: 19. 12. 2006

vznik funkce: 13. 9. 2006

zánik funkce: 19. 12. 2006

Dembego 9 m. 14, 02-796 Warszawa, Polská republika

Aneta Ewa Pankowska

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2007 - Poslední vztah: 30. 3. 2009

vznik členství: 19. 12. 2006

zánik členství: 22. 12. 2008

Płock, Ul. Kazimierza Wielkiego 34 m. 50, 09-400, Polská republika

Krzysztof Piotr Szwedowski

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 6. 3. 2007

vznik členství: 21. 6. 2006

Dembego 9 m. 14, 02-796 Warszawa, Polská republika

Roman Bendák

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2006 - Poslední vztah: 2. 11. 2010

vznik členství: 20. 4. 2006

zánik členství: 20. 7. 2010

Polepská 784, Kolín IV, 280 02, Česká republika

Czesław Adam Bugaj

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 25. 7. 2006

vznik členství: 9. 6. 2005

zánik členství: 21. 6. 2006

vznik funkce: 11. 7. 2005

zánik funkce: 21. 6. 2006

Płock, Źródlana 17, 09-402, Polská republika

Tomasz Jan Wołoch

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 6. 3. 2007

vznik členství: 9. 6. 2005

zánik členství: 13. 9. 2006

Warszawa, Włodarzewska 43 G m. 33, 02-384, Polská republika

Ing. Jiří Stříteský

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2005 - Poslední vztah: 26. 2. 2010

vznik členství: 9. 6. 2005

zánik členství: 10. 6. 2009

Sladkovského 1826, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Josef Žák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2005 - Poslední vztah: 6. 3. 2007

vznik členství: 9. 6. 2005

zánik členství: 8. 11. 2006

vznik funkce: 11. 7. 2005

zánik funkce: 8. 11. 2006

Braškovská 368, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ladislav Urbánek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2005 - Poslední vztah: 14. 11. 2009

vznik členství: 28. 4. 2005

zánik členství: 9. 6. 2009

Hostovická 29, Pardubice, 533 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Czeslaw Adam Bugaj

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 9. 6. 2005

vznik funkce: 11. 7. 2005

Płock, Źródlana 17, 09-402, Polská republika

Tomasz Jan Wołoch

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 9. 6. 2005

Warszawa, Włodarzewska 43 G m. 33, 02/384, Polská republika

Ing. Jindřich Bartoníček

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 5. 2006

vznik členství: 28. 4. 2005

zánik členství: 9. 3. 2006

Rybitevská 589, Pardubice, 533 51, Česká republika

Ladislav Urbánek

První vztah: 12. 7. 2005 - Poslední vztah: 2. 9. 2005

vznik členství: 28. 4. 2005

Hostovická 29, Pardubice, 533 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jindřich Bartoníček

První vztah: 12. 7. 2005 - Poslední vztah: 2. 9. 2005

vznik členství: 28. 4. 2005

Rybitevská 589, Pardubice, 533 51, Česká republika

Ing. Michaela Kukrechtová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2005 - Poslední vztah: 2. 9. 2005

vznik členství: 3. 6. 2004

zánik členství: 9. 6. 2005

U pramene 433, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Michaela Kukrechtová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2004 - Poslední vztah: 29. 1. 2005

vznik členství: 4. 3. 2004

zánik členství: 2. 6. 2004

U Pramene 433, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Petra Lasotová

Člen

První vztah: 28. 10. 2003 - Poslední vztah: 2. 9. 2005

vznik členství: 26. 6. 2003

zánik členství: 9. 6. 2005

Trávníky 1185, Otrokovice, 765 02, Česká republika

JUDr. Magdalena Frischová

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 27. 1. 2004

vznik členství: 17. 4. 2001

zánik členství: 3. 3. 2004

Malá Morávka 227, Česká republika

Ing. Jiří Peldřimovský

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 28. 10. 2003

vznik členství: 20. 6. 2002

zánik členství: 25. 6. 2003

Ořech čp. 136, Jinočany, PSČ 252 25, Česká republika

Ing. Jiří Stříteský

První vztah: 20. 12. 2001 - Poslední vztah: 2. 9. 2005

vznik členství: 17. 4. 2001

zánik členství: 9. 6. 2005

Sladkovského 1826, Pardubice, Česká republika

Doc.JUDr. Eduard Němeček CSc.

První vztah: 20. 12. 2001 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik členství: 17. 4. 2001

zánik členství: 31. 12. 2001

Počernická 514, Praha 10, Česká republika

Ladislav Urbánek

První vztah: 20. 12. 2001 - Poslední vztah: 12. 7. 2005

vznik členství: 23. 3. 2001

zánik členství: 28. 4. 2005

Černá za Bory 29, Česká republika

Mgr. Magdalena Frischová

První vztah: 20. 12. 2001 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik členství: 17. 4. 2001

Malá Morávka 227, Česká republika

Ing. Josef Žák

První vztah: 20. 12. 2001 - Poslední vztah: 2. 9. 2005

vznik členství: 17. 4. 2001

zánik členství: 9. 6. 2005

Braškovská 368, Praha 6, Česká republika

Ing. Jindřich Bartoníček

První vztah: 20. 12. 2001 - Poslední vztah: 12. 7. 2005

vznik členství: 23. 3. 2001

zánik členství: 28. 4. 2005

Rybitevská 589, Rosice nad Labem, Česká republika

Doc.JUDr. Eduard Němeček CSc.

První vztah: 14. 3. 2001 - Poslední vztah: 20. 12. 2001

zánik členství: 17. 4. 2001

Počernická 514, Praha 10, Česká republika

Ing. Jarmila Grígelová

První vztah: 28. 11. 1999 - Poslední vztah: 14. 3. 2001

Křejpského 1508, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Havlis

První vztah: 28. 11. 1999 - Poslední vztah: 20. 12. 2001

zánik členství: 28. 2. 2001

Tyršova 700, Slatiňany, Česká republika

Ing. Jiří Stříteský

První vztah: 28. 11. 1999 - Poslední vztah: 20. 12. 2001

zánik členství: 17. 4. 2001

Sladkovského 1826, Pardubice, Česká republika

Ing. Jiří Jirkal

První vztah: 28. 11. 1999 - Poslední vztah: 20. 12. 2001

zánik členství: 17. 4. 2001

Nad úpadem 299, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Fejfar

První vztah: 28. 11. 1999 - Poslední vztah: 20. 12. 2001

zánik členství: 17. 4. 2001

V Zahrádkách 916/7, Praha 8, Česká republika

Josef Veselý

První vztah: 28. 11. 1999 - Poslední vztah: 20. 12. 2001

zánik členství: 17. 4. 2001

Rimavské Soboty 836, Kolín II, Česká republika

Ing.Tomáš Pavlovský-Fiala, R.Č. 500418/111

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 14. 3. 2001

Štětínská 371, Praha 8, Česká republika

Ing. Jiří Šára

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 20. 12. 2001

zánik členství: 28. 2. 2001

Popkovická 819, Pardubice, Česká republika

Ing. Svatava Fibichová

První vztah: 18. 8. 1997 - Poslední vztah: 28. 11. 1999

Mojmírova 9/1364, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Zamazal

První vztah: 22. 7. 1996 - Poslední vztah: 18. 8. 1997

Hovorčovická 19, Praha 8, Česká republika

Zdeněk Hora

První vztah: 22. 7. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1998

Věry Junkové 1477, Pardubice, Česká republika

Ing. František Hudák

První vztah: 22. 7. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1998

Zlenická 883, Praha 10 - Uhřiněves, Česká republika

Ing. Tomáš Prokop

První vztah: 22. 7. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1998

Svaté Anežky 31, Pardubice, Česká republika

Ing.Tomáš Pavlovský-Fiala

První vztah: 22. 7. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1998

Štětínská 371, Praha 8, Česká republika

ing. Lubomír Štěpánik

První vztah: 22. 7. 1996 - Poslední vztah: 2. 9. 1998

Vilimovská 17, Praha 6, Česká republika

Ing. Josef Vavřina

První vztah: 22. 7. 1996 - Poslední vztah: 20. 12. 2001

zánik členství: 28. 2. 2001

Jarošova 910, Přelouč, Česká republika

ing. Miloš Podrazil

První vztah: 22. 7. 1996 - Poslední vztah: 28. 11. 1999

Zloninská 11, Praha 8, Česká republika

Ing. Jiří Schneider

První vztah: 22. 7. 1996 - Poslední vztah: 28. 11. 1999

Spořilov 764, Pardubice, Česká republika

Ing. Jiří Schneider

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 22. 7. 1996

Spořilov 764, Pardubice, Česká republika

ing. Miloš Podrazil

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 22. 7. 1996

Zloninská 11, Praha 8, Česká republika

Ing. Josef Vavřina

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 22. 7. 1996

Jarošova 910, Přelouč, Česká republika

Ing. František Hudák

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 22. 7. 1996

Zlenická 883, Praha 10 - Uhřiněves, Česká republika

Ing. Tomáš Prokop

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 22. 7. 1996

Svaté Anežky 31, Pardubice, Česká republika

Ing.Tomáš Pavlovský - Fiala

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 22. 7. 1996

Štětínská 371, Praha 8, Česká republika

Ing. Josef Snopek

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 22. 7. 1996

Zadní Třebáň 214, Česká republika

Zdeněk Hora

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 22. 7. 1996

Věry Junkové 1477, Pardubice, Česká republika

Ing. Jiří Zamazal

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 22. 7. 1996

Hovorčovická 19, Praha 8, Česká republika

Miroslav Obst

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 29. 8. 1995

Rosická 145, Pardubice, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Jacek Šwitała

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 14. 12. 2018

ul. Stroma 18, Dobczyce, Polská republika

Marcin Strojny

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2019

vznik členství: 2. 10. 2018

vznik funkce: 10. 10. 2018

Ul. Bociana 4a/143, Kraków, 312 31, Polská republika

Janusz Fudala

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 9. 4. 2018

vznik funkce: 9. 4. 2018

Zelwerowicza 5/7, Rzeszów, Polská republika

Ing. Jindřich Bartoníček

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2018

vznik členství: 24. 5. 2016

Rybitevská 589, Pardubice, 533 51, Česká republika

Historické vztahy

Adam Jarosz

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2018 - Poslední vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 9. 4. 2018

zánik členství: 4. 12. 2018

ul. Widok 13, Podolsze, Polská republika

Další vztah k této osobě

Michał Róg

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2018 - Poslední vztah: 8. 2. 2019

vznik členství: 9. 4. 2018

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 9. 4. 2018

zánik funkce: 31. 8. 2018

ul. 3-go Maja 104A, Myślenice, Polská republika

Adam Jarozs

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2018 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 9. 4. 2018

ul. Widok 13, Podolsze, Polská republika

Januzs Fudala

předseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2018 - Poslední vztah: 25. 7. 2018

vznik členství: 9. 4. 2018

vznik funkce: 9. 4. 2018

Zelwerowicza 5/7, Rzeszów, Polská republika

Marek Bohdan Gładysz

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2018 - Poslední vztah: 16. 12. 2019

vznik členství: 8. 4. 2018

zánik členství: 12. 3. 2019

Slezská 1307/82, Praha, 130 00, Česká republika

Rafał Sadowski

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2018 - Poslední vztah: 23. 7. 2018

vznik členství: 20. 3. 2014

zánik členství: 29. 3. 2018

zánik funkce: 29. 3. 2018

Korunní 2569/108, Praha, 101 00, Česká republika

Rafał Sadowski

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2018 - Poslední vztah: 23. 7. 2018

vznik členství: 20. 3. 2014

zánik členství: 29. 3. 2018

zánik funkce: 29. 3. 2018

Korunní 2569/108, Praha, 101 00, Česká republika

Marek Bohdan Gładysz

předseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2018 - Poslední vztah: 23. 7. 2018

vznik členství: 8. 4. 2013

zánik členství: 8. 4. 2018

vznik funkce: 24. 6. 2014

zánik funkce: 9. 4. 2018

Slezská 1307/82, Praha, 130 00, Česká republika

Marek Bohdan Gładysz

předseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2018 - Poslední vztah: 23. 7. 2018

vznik členství: 8. 4. 2013

zánik členství: 8. 4. 2018

vznik funkce: 24. 6. 2014

zánik funkce: 9. 4. 2018

Slezská 1307/82, Praha, 130 00, Česká republika

Marek Gładysz

předseda představenstva

První vztah: 11. 9. 2014 - Poslední vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 8. 4. 2013

vznik funkce: 24. 6. 2014

ul. Janczarów, Warszawa, 029 60, Polská republika

Marek Gładysz

předseda představenstva

První vztah: 11. 9. 2014 - Poslední vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 8. 4. 2013

vznik funkce: 24. 6. 2014

ul. Janczarów, Warszawa, 029 60, Polská republika

Ing. Jindřich Bartoníček

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 23. 7. 2018

vznik členství: 24. 5. 2011

zánik členství: 24. 5. 2016

vznik funkce: 31. 5. 2011

zánik funkce: 9. 4. 2018

Rybitevská 589, Pardubice, 533 51, Česká republika

Ing. Jindřich Bartoníček

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2014 - Poslední vztah: 23. 7. 2018

vznik členství: 24. 5. 2011

zánik členství: 24. 5. 2016

vznik funkce: 31. 5. 2011

zánik funkce: 9. 4. 2018

Rybitevská 589, Pardubice, 533 51, Česká republika

Rafał Sadowski

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2014 - Poslední vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 20. 3. 2014

ul. Motorowa 1 m. 8, Varšava, Polská republika

Rafał Sadowski

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2014 - Poslední vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 20. 3. 2014

ul. Motorowa 1 m. 8, Varšava, Polská republika

Krzysztof Pietrzyk

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2013 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 28. 8. 2013

zánik členství: 3. 6. 2014

vznik funkce: 28. 8. 2013

zánik funkce: 3. 6. 2014

Spacery 23, Młoszowa, Polská republika

Marek Gładysz

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 8. 4. 2013

zánik funkce: 24. 6. 2014

ul. Janczarów 21 B, Warszawa, Polská republika

Anna Wydrzyńska

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2013 - Poslední vztah: 26. 3. 2014

vznik členství: 5. 12. 2012

zánik členství: 12. 2. 2014

ul. Armii Krajowej 16, Karczew, Polská republika

Ing. Milan Kuncíř

předseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 10. 10. 2013

vznik členství: 24. 5. 2011

zánik členství: 28. 8. 2013

vznik funkce: 31. 5. 2011

zánik funkce: 28. 8. 2013

U Mlejnku 110, Zdiby, 250 66, Česká republika

Ing. Jindřich Bartoníček

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 16. 7. 2014

vznik členství: 24. 5. 2011

vznik funkce: 31. 5. 2011

Rybitevská 589, Pardubice, 533 51, Česká republika

Jan Řihák

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2011 - Poslední vztah: 27. 3. 2013

vznik členství: 13. 12. 2010

zánik členství: 20. 2. 2013

Krymská 7, Brno, 625 00, Česká republika

Jacek Stanisław Kukier

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2009 - Poslední vztah: 11. 2. 2011

vznik členství: 12. 2. 2009

zánik členství: 11. 11. 2010

Grodzieńska 11, Gdańsk, 892 15, Polská republika

Ing. Milan Kuncíř

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik členství: 10. 3. 2006

zánik členství: 24. 5. 2011

vznik funkce: 16. 4. 2009

zánik funkce: 24. 5. 2011

U Mlejnku 110, Zdiby, 250 66, Česká republika

Francois Vleugels

člen představenstva

První vztah: 30. 3. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik členství: 19. 12. 2006

zánik členství: 23. 3. 2009

Oblouková 204, Ohrobec, 252 45, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jindřich Bartoníček

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 3. 2009 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik členství: 10. 3. 2006

vznik funkce: 1. 2. 2009

Rybitevská 589, Pardubice, 533 51, Česká republika

Ing. Ivan Ottis

předseda představenstva

První vztah: 30. 3. 2009 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik členství: 10. 3. 2006

zánik členství: 16. 4. 2009

vznik funkce: 10. 3. 2006

zánik funkce: 16. 4. 2009

I.Olbrachta 750, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Milan Kuncíř

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2007 - Poslední vztah: 1. 7. 2009

vznik členství: 10. 3. 2006

vznik funkce: 26. 3. 2007

zánik funkce: 16. 4. 2009

U Mlejnku 110, Zdiby, 250 66, Česká republika

Francois Vleugels

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2007 - Poslední vztah: 30. 3. 2009

vznik členství: 19. 12. 2006

vznik funkce: 26. 3. 2007

zánik funkce: 31. 1. 2009

Oblouková 204, Ohrobec, 252 45, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mieczyslaw Markiewicz

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2007 - Poslední vztah: 30. 3. 2009

vznik členství: 19. 12. 2006

zánik členství: 10. 2. 2009

Krosno, Ul. Reja 30, 38-400, Polská republika

Francois Vleugels

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 3. 2007 - Poslední vztah: 6. 3. 2007

vznik členství: 9. 11. 2006

zánik členství: 19. 12. 2006

vznik funkce: 9. 11. 2006

zánik funkce: 19. 12. 2006

Oblouková 204, Ohrobec, 252 45, Česká republika

Další vztah k této osobě

Francois Vleugels

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2007 - Poslední vztah: 25. 5. 2007

vznik členství: 19. 12. 2006

Oblouková 204, Ohrobec, 252 45, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jindřich Bartoníček

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2006 - Poslední vztah: 30. 3. 2009

vznik členství: 10. 3. 2006

Rybitevská 589, Pardubice, 533 51, Česká republika

Ing. Milan Kuncíř

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2006 - Poslední vztah: 25. 5. 2007

vznik členství: 10. 3. 2006

U Mlejnku 110, Zdiby, 250 66, Česká republika

Ing. Ivan Ottis

předseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2006 - Poslední vztah: 30. 3. 2009

vznik členství: 10. 3. 2006

vznik funkce: 10. 3. 2006

Zátiší 1024, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Marek Mroczkowski

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2006 - Poslední vztah: 6. 3. 2007

vznik členství: 9. 6. 2005

zánik členství: 9. 11. 2006

vznik funkce: 10. 3. 2006

zánik funkce: 9. 11. 2006

Płock, Andersa 5 m. 14, 09-410, Polská republika

Marek Mroczkowski

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 5. 2006

vznik členství: 9. 6. 2005

Płock, Andersa 5 m. 14, 09-410, Polská republika

Krystian Pater

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 6. 3. 2007

vznik členství: 9. 6. 2005

zánik členství: 19. 12. 2006

vznik funkce: 9. 6. 2005

zánik funkce: 19. 12. 2006

Płock, Wiśniewskiego 28, 09-400, Polská republika

Ing. Stanislav Bruna

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 5. 2006

vznik členství: 9. 6. 2005

zánik členství: 10. 3. 2006

vznik funkce: 9. 6. 2005

zánik funkce: 10. 3. 2006

Česká 296/79, Most, 434 11, Česká republika

Ing. Petr Bláha

předseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 5. 2006

vznik členství: 1. 6. 2002

zánik členství: 10. 3. 2006

vznik funkce: 9. 6. 2005

zánik funkce: 10. 3. 2006

Skalní 1386, Hranice na Moravě, 753 01, Česká republika

Adam Życzkowski

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 5. 2006

vznik členství: 9. 6. 2005

zánik členství: 10. 3. 2006

Konstancin Jeziorna, Kościuszki 7, 05-510, Polská republika

Marek Mroczkowski

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 9. 6. 2005

Płock, Andersa 5 m. 14, 09/410, Polská republika

Krystian Pater

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 9. 6. 2005

vznik funkce: 9. 6. 2005

Płock, Wiśnievskiego 28, 09-400, Polská republika

Ing. Pavel Krtek

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2004 - Poslední vztah: 2. 9. 2005

vznik členství: 15. 8. 2004

zánik členství: 9. 6. 2005

vznik funkce: 15. 8. 2004

zánik funkce: 9. 6. 2005

Milánská 418, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Josef Fanta

Člen představenstva

První vztah: 4. 5. 2003 - Poslední vztah: 2. 9. 2005

vznik členství: 1. 5. 2002

zánik členství: 9. 6. 2005

Na Kopřivníku 684, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

Ing. Petr Bláha

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 2. 9. 2005

vznik členství: 1. 6. 2002

vznik funkce: 1. 6. 2002

zánik funkce: 9. 6. 2005

Skalní 1386, Hranice na Moravě, Česká republika

Ing. Josef Fanta

Člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 4. 5. 2003

vznik členství: 1. 5. 2002

Za Sokolovnou 653, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

Ing. Martin Borovička

Člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2002 - Poslední vztah: 2. 9. 2005

vznik členství: 17. 4. 2001

zánik členství: 9. 6. 2005

Železný Brod 50, 468 22, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Špaček

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik členství: 1. 1. 2002

zánik členství: 31. 5. 2002

vznik funkce: 1. 1. 2002

Na Průhoně 915, Heřmanův Městec, 538 03, Česká republika

Ing. Jiří Perk

Člen představenstva

První vztah: 20. 12. 2001 - Poslední vztah: 30. 9. 2002

vznik členství: 17. 4. 2001

zánik členství: 31. 12. 2001

Za humny 356, Liberec, 463 13, Česká republika

Ing. Martin Borovička

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 12. 2001 - Poslední vztah: 30. 9. 2002

vznik členství: 17. 4. 2001

vznik funkce: 24. 4. 2001

zánik funkce: 31. 12. 2001

Pelechov 50, Železný Brod, 468 22, Česká republika

Ing. Pavel Švarc CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 12. 7. 2001 - Poslední vztah: 2. 9. 2005

vznik členství: 29. 11. 2000

zánik členství: 9. 6. 2005

vznik funkce: 30. 1. 2001

zánik funkce: 9. 6. 2005

Místecká 451, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Radomír Věk

Člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2001 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik členství: 29. 11. 2000

zánik členství: 30. 4. 2002

Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou 5 - Zeměchy, 278 01, Česká republika

Ing. Jiří Perk

Člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2001 - Poslední vztah: 20. 12. 2001

Za humny 356, Liberec, 463 13, Česká republika

Ing. Martin Borovička

Člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2001 - Poslední vztah: 20. 12. 2001

Pelechov 50, Železný Brod, 468 22, Česká republika

Ing. Václav Přibyl

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 7. 2001 - Poslední vztah: 27. 1. 2004

vznik členství: 29. 11. 2000

zánik členství: 2. 6. 2004

vznik funkce: 29. 11. 2000

zánik funkce: 2. 6. 2004

Jinonická 31, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Václav Přibyl

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 3. 2001 - Poslední vztah: 12. 7. 2001

Jinonická 31, Praha 5, Česká republika

Ing. Pavel Švarc CSc.

Člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2001 - Poslední vztah: 12. 7. 2001

Místecká 451, Praha 9, Česká republika

Ing. Radomír Věk

Člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2001 - Poslední vztah: 12. 7. 2001

Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou 5 - Zeměchy, Česká republika

Ing. Josef Doležal

Člen představenstva

První vztah: 28. 11. 1999 - Poslední vztah: 12. 7. 2001

J.Jabůrkové 278, Pardubice, Česká republika

Ing. Miloš Kebrdle

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 11. 1999 - Poslední vztah: 14. 3. 2001

Oblouková 28, Praha 10, Česká republika

Doc. Ing. Jiří Havel

Člen představenstva

První vztah: 28. 11. 1999 - Poslední vztah: 14. 3. 2001

Na Balkáně 130/2118, Praha 3, Česká republika

Doc. JUDr. Eduard Němeček CSc.

Člen představenstva

První vztah: 28. 11. 1999 - Poslední vztah: 14. 3. 2001

Počernická 514, Praha 10, Česká republika

Ing. Vladislav Raška

Předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 1999 - Poslední vztah: 12. 7. 2001

Hluboká 1195/11, Děčín 2, Česká republika

Ing. Jindřich Bartoníček

Člen představenstva

První vztah: 29. 10. 1998 - Poslední vztah: 28. 11. 1999

Rybitevská 589, Pardubice, Česká republika

Ing. Jiří Pavlas

2. Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 28. 11. 1999

Arnošta z Pardubic 2607, Pardubice, Česká republika

Ing. Josef Doležal

Předseda představenstva

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 28. 11. 1999

J.Jabůrkové 278, Pardubice - Polabiny, Česká republika

Ing. Jan Havlis

l. Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 28. 11. 1999

Tyršova 700, Slatiňany, Česká republika

Ing. Tomáš Prokop

Člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1998 - Poslední vztah: 28. 11. 1999

Svaté Anežky 31, Pardubice, Česká republika

Ing. Jiří Pavlas

Člen představenstva

První vztah: 22. 7. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 1998

Arnošta z Pardubic 2607, Pardubice, Česká republika

Ing. Jan Havlis

Člen představenstva

První vztah: 22. 7. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 1998

Tyršova 700, Slatiňany, Česká republika

Ing. Josef Doležal

Člen představenstva

První vztah: 22. 7. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 1998

J.Jabůrkové 278, Pardubice - Polabiny, Česká republika

Ing. Jindřich Bartoníček

Člen představenstva

První vztah: 22. 7. 1996 - Poslední vztah: 29. 10. 1998

Rybitevská 25, Pardubice, Česká republika

Ing. Jitka Kalná

Člen představenstva

První vztah: 22. 7. 1996 - Poslední vztah: 28. 11. 1999

Sedláčkova 433, Pardubice - Polabiny, Česká republika

Ing. Jiří Pavlas

Člen představenstva

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 22. 7. 1996

Arnošta z Pardubic 2607, Pardubice, Česká republika

Ing.Jindřich B A R T O N Í Č E K

Člen představenstva

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 22. 7. 1996

Rybitevská 25, Pardubice, Česká republika

Ing. Zdeněk Jiras

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1994 - Poslední vztah: 29. 8. 1995

Matuškova 796, Praha 4, Česká republika

Ing. Václav Loula

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 29. 8. 1995

Augustova 124, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Havlis

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 22. 7. 1996

Tyršova 700, Slatiňany, Česká republika

Ing. Jitka Kalná

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 22. 7. 1996

Sedláčkova 433, Pardubice - Polabiny, Česká republika

Ing. Josef Doležal

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 22. 7. 1996

J.Jabůrkové 278, Pardubice - Polabiny, Česká republika

ing. Miloš Podrazil

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 29. 8. 1995

Zloninská 11, Praha 8, Česká republika

Ing. Zdeněk Jiras

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 16. 2. 1994

Matouškova 796, Praha 4, Česká republika

Představenstvo společnosti zastupuje Společnost ve všech záležitostech, a to vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, zastupují Společ nost společně tři členové představenstva. Podepisování za Společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni zastupovat Společnost, připojí svůj podpis k obchodní firmě Společnosti.

od 15. 6. 2015

Představenstvo společnosti zastupuje Společnost ve všech záležitostech, a to vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, zastupují Společ nost společně alespoň tři členové představenstva. Podepisování za Společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni zastupovat Společnost, připojí svůj podpis k obchodní firmě Společnosti.

do 15. 6. 2015 od 16. 7. 2014

Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Podepisováni za společnost se uskutečňuje tak,že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti.

do 16. 7. 2014 od 20. 12. 2001

Zastupování a podepisování: 1.Společnost zastupuje představenstvo, a to buď: - všichni členové představenstva společně - předseda představenstva - místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva - jeden člen představenstva, který k tomu byl představen stvem písemně pověřen 2.Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce: - všichni členové představenstva společně - předseda představenstva - místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva - jeden člen představenstva, který k tomu byl představen stvem písemně pověřen.

do 20. 12. 2001 od 29. 8. 1995

Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.

do 29. 8. 1995 od 1. 1. 1994

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

Rafał Sadowski

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2014

vznik členství: 20. 3. 2014

ul. Motorowa 1 m. 8, Varšava, Polská republika

Historické vztahy

Krzysztof Pietrzyk

předseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2013 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 28. 8. 2013

zánik členství: 3. 6. 2014

vznik funkce: 28. 8. 2013

zánik funkce: 3. 6. 2014

Spacery 23, Młoszowa, Polská republika

Marek Gładysz

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 8. 4. 2013

zánik funkce: 24. 6. 2014

ul. Janczarów 21 B, Warszawa, Polská republika

Anna Wydrzyńska

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2013 - Poslední vztah: 26. 3. 2014

vznik členství: 5. 12. 2012

zánik členství: 12. 2. 2014

ul. Armii Krajowej 16, Karczew, Polská republika

Mieczyslaw Markiewicz

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2007 - Poslední vztah: 30. 3. 2009

vznik členství: 19. 12. 2006

zánik členství: 10. 2. 2009

Krosno, Ul. Reja 30, 38-400, Polská republika

Marek Mroczkowski

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 5. 2006 - Poslední vztah: 6. 3. 2007

vznik členství: 9. 6. 2005

zánik členství: 9. 11. 2006

vznik funkce: 10. 3. 2006

zánik funkce: 9. 11. 2006

Płock, Andersa 5 m. 14, 09-410, Polská republika

Marek Mroczkowski

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 5. 2006

vznik členství: 9. 6. 2005

Płock, Andersa 5 m. 14, 09-410, Polská republika

Krystian Pater

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 6. 3. 2007

vznik členství: 9. 6. 2005

zánik členství: 19. 12. 2006

vznik funkce: 9. 6. 2005

zánik funkce: 19. 12. 2006

Płock, Wiśniewskiego 28, 09-400, Polská republika

Adam Życzkowski

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 5. 2006

vznik členství: 9. 6. 2005

zánik členství: 10. 3. 2006

Konstancin Jeziorna, Kościuszki 7, 05-510, Polská republika

Krystian Pater

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 9. 6. 2005

vznik funkce: 9. 6. 2005

Płock, Wiśnievskiego 28, 09-400, Polská republika

Marek Mroczkowski

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 9. 6. 2005

Płock, Andersa 5 m. 14, 09/410, Polská republika

Další vztahy firmy PARAMO, a.s.

UNIPETROL, a.s.

První vztah: 15. 12. 2018

Milevská 2095/5, Praha, 140 00

Dalších 18 vztahů k tomuto subjektu

 • Aneta Agnieszka Kowalczyk

  člen dozorčí rady

  ul. Obrońców Tobruku 18D/136, Varšava, Polská republika

 • Ryszard Pilch

  člen představenstva

  ul. Sikorskiego 53, Myślenice, Polská republika

 • Adam Jarosz

  člen představenstva

  ul. Widok 13, Podolsze, Polská republika

 • JUDr. Zdeněk Černý MBA

  člen dozorčí rady, místopředseda dozorčí rady

  K Oboře 421, Loučeň, 289 37, Česká republika

 • Iwona Waksmundzka-Olejniczak

  člen dozorčí rady

  Lucerny 93/6, Varšava, Polská republika

 • Przemysław Humięcki

  člen dozorčí rady

  Drzymały 13/30, Varšava, Polská republika

 • Katarzyna Barbara Woś

  místopředsedkyně představenstva

  Węgrzce Wielkie 412, Węgrzce Wielkie, 320 02, Polská republika

 • Tomasz Wiatrak

  předseda představenstva

  Dolna 11/11, Varšava, Polská republika

 • Maciej Andrzej Libiszewski

  místopředseda představenstva

  Władysława Jurgo 13b/7, Tczew, 831 10, Polská republika

 • Barbara Hajdas

  Člen dozorčí rady

  Fasolowa 19A/13, Varšava, Polská republika

 • Janusz Jakub Szurski

  místopředseda dozorčí rady

  ul. Hanki Czaki 4 m 10, Varšava, Polská republika, Polská republika

 • Edyta Wątor

  člen dozorčí rady

  Stróża 899, Stróża, Polská republika, Polská republika

 • Robert Harasimiuk

  předseda dozorčí rady

  ul. Sady Żoliborskie 15a m.1, Varšava, Polská republika, Polská republika

 • Wioletta Kandziak

  člen dozorčí rady

  ul. Doroszewskiego 13/5, Varšava, Polská republika, Polská republika

 • Rafał Warpechowski

  člen dozorčí rady

  ul. Hajoty 49, Varšava, Polská republika

 • Jacek Kosuniak

  člen dozorčí rady

  Nowolipie 20/59, Varšava, Polská republika

 • Doc. Ing. Tomáš Herink Ph.D.

  člen představenstva

  Partyzánská 107, Litvínov, 436 03, Česká republika

 • Mirosław Kastelik

  místopředseda představenstva

  ul. Zajaczka, Bielsko - Biala, Polská republika

UNIPETROL, a.s.

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 12. 2018

Milevská 2095/5, Praha, 140 00

UNIPETROL, a.s.

První vztah: 1. 7. 2009 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

Milevská 2095/5, Praha, 140 00

Akcionáři

UNIPETROL, a.s., IČ: 61672190

Milevská 2095/5, Česká republika, Praha, 140 00

od 15. 12. 2018

UNIPETROL, a.s., IČ: 61672190

Na Pankráci, Česká republika, Praha 4, 140 00

do 15. 12. 2018 od 14. 7. 2014

UNIPETROL a.s., IČ: 61672190

Na Pankráci, Česká republika, Praha, 140 00

do 14. 7. 2014 od 1. 7. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 11. 1994

Živnosti

Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 5. 11. 2013
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 8. 2003
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 1. 2003
Přerušeno od 18. 7. 2012
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 3. 2000
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 3. 1996
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 1. 1995
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 19. 12. 1994
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 11. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 11. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).