Hlavní navigace

PASSERINVEST GROUP, a.s.

Firma PASSERINVEST GROUP, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6173, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 4 000 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26118963

Sídlo:

Želetavská 1525/1, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 10. 1999

DIČ:

CZ26118963

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

41100 Developerská činnost
46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
731 Reklamní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6173, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PASSERINVEST GROUP, a.s. od 7. 10. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 7. 10. 1999

adresa

Želetavská 1525/1
Praha 4 14000 od 17. 12. 2010

adresa

Vyskočilova 1461/2a
Praha 4 14000 do 17. 12. 2010 od 22. 3. 2004

adresa

Nad Petruskou 2280/3
Praha 2 12000 do 22. 3. 2004 od 22. 1. 2003

adresa

Nad Petruskou 3
Praha 2 do 22. 1. 2003 od 7. 11. 2001

adresa

Jemnická 1
Praha 4 14000 do 7. 11. 2001 od 7. 10. 1999

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. od 17. 4. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 8. 9. 2009

technické činnosti v dopravě do 8. 9. 2009 od 22. 3. 2004

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.) do 8. 9. 2009 od 7. 10. 1999

realitní kancelář do 8. 9. 2009 od 7. 10. 1999

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 8. 9. 2009 od 7. 10. 1999

správa nemovitostí do 8. 9. 2009 od 7. 10. 1999

poradenská činnost ve stavebnictví do 8. 9. 2009 od 7. 10. 1999

reklamní činnost do 8. 9. 2009 od 7. 10. 1999

Ostatní skutečnosti

Valná hromada předmětné společnosti přijala dne 13.4.2016 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu předmětné společnosti o 500.000.000 Kč (pět set milionů korun českých), to jest z částky 3.500.000.000 Kč (tři miliardy pět set milionů korun českých) na čá stku 4.000.000.000 Kč (čtyři miliardy korun českých). Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií. Předmětná společnost vydá 1.000 (jeden tisíc) nových kmenových listinných akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 500.000 Kč (pět set tisíc korun českých). Vzhledem k tomu, že se všichni oprávnění akcionáři vzdali přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu, budou veškeré nově vydané akcie upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k úpisu následujícím zájemcům: a. Panu Radimu Passerovi, nar. 29.09.1963, bydliště Baarova 1542/48, 140 00 Praha 4, se nabízí 860 (osm set šedesát) kusů akcií, s označením Série 7 č. 7001 až 7860; b. Ing. Janu Malíkovi, nar. 06.05.1964, bydliště č.p. 120, 387 51 Štěkeň, se nabízí 50 (padesát) kusů akcií, s označením Série 7 č. 7861 až 7910; c. Ing. Marii Passerové, nar. 08.12.1934, bydliště K jízdárně 8/1, 190 16 Praha 9, se nabízí 50 (padesát) kusů akcií, s označením Série 7 č. 7911 až 7960; d. Panu Zbyňku Passerovi, nar. 12.07.1974, bydliště K jízdárně 8/1, 190 16 Praha 9, se nabízí 25 (dvacet pět) kusů akcií, s označením Série 7 č. 7961 až 7985; e. Ing. Vladimíru Kloudovi, nar. 08.01.1963, bydliště Na dolnici 494/62, 155 00 Praha 5, se nabízí 15 (patnáct) kusů akcií, s označením Série 7 č. 7986 až 8000. Emisní kurs každé nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Lhůta pro úpis akcií činí 2 (dva) měsíce od přijetí tohoto rozhodnutí. Připouští se možnost započtení následujících pohledávek zájemců o upsání akcií proti pohledávce předmětné společn osti na splacení emisního kursu: a. Pohledávka Radima Passera ve výši 430.000.000 Kč (čtyři sta třicet milionů korun českých) ze smlouvy o zápůjčce a úvěru ze dne 1. ledna 2015. b. Pohledávka Ing. Jana Malíka ve výši 25.000.000 Kč (dvacet pět milionů korun českých) ze smlouvy o zápůjčce a úvěru ze dne 1. ledna 2015. c. Pohledávka Ing. Marie Passerové ve výši 25.000.000 Kč (dvacet pět milionů korun českých) ze smlouvy o zápůjčce a úvěru ze dne 1. ledna 2015. d. Pohledávka Zbyňka Passera ve výši 12.500.000 Kč (dvanáct milionů pět set tisíc korun českých) ze smlouvy o zápůjčce a úvěru ze dne 1. ledna 2015. e. Pohledávka Ing. Vladimíra Kloudy ve výši 7.500.000 Kč (sedm milionů pět set tisíc korun českých) ze smlouvy o zápůjčce a úvěru ze dne 1. ledna 2015. Smlouva o započtení musí být uzavřena písemně do 2 (dvou) měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí v sídle předmětné společnosti. do 26. 4. 2016 od 26. 4. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 17. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 19. 9. 2016 od 17. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 19. 9. 2016 od 17. 4. 2014

a) Valná hromada společnosti rozhodla dne 29.11.2005 o zvýšení základního kapitálu z jeho dosavadní výše 400.000.000,- Kč o částku 400.000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 800.000.000,- Kč, bez možnosti upisování nad částku 400.000.000,- Kč. Zvý šení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií v počtu 800 kusů o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, v listinné podobě, znějících na jméno, tedy shodně jako u stávajících akcií. Žádný nový druh akcií se nevydává. b) Přednostní právo akcionářů upsat nové akcie společnosti ve smyslu § 204a obchodního zákoníku se vylučuje, a to pro všechny akcionáře ve stejném rozsahu, tedy zcela. Valná hromada před usnesením o vyloučení přednostního práva vzala na vědomí zprávu před stavenstva, ve které se uvádí důvody vyloučení přednostního práva a odůvodňuje navržený emisní kurs akcií. c) Akcie budou upsány bez využití přednostního práva (všichni akcionáři se svým výslovným prohlášením svého přednostního práva vzdali), a budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: - zájemci Radimu Passerovi, r.č. 630929/1219, bytem Praha 10, V Olšinách 36, PSČ: 100 00, bude nabídnuto 694 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, celková jmenovitá hodnota nabízených akcií činí 347.000.000,- Kč, - zájemci Marii Passerové, r.č. 346208/090, bytem Praha 9, K Jízdárně 8, PSČ: 190 00, bude nabídnuto 44 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, celková jmenovitá hodnota nabízených akcií činí 22.000.000,- Kč, - zájemci Ing. Janu Malíkovi, r.č. 640506/2059, bytem Štěkeň 120, PSČ: 387 51, bude nabídnuto 42 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, celková jmenovitá hodnota akcií činí 21.000.000,- Kč, - zájemci Zbyňku Passerovi, r.č. 740712/0127, bytem Praha 9, K Jízdárně 8, PSČ: 190 00, bude nabídnuto 20 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, celková jmenovitá hodnota nabízených akcií činí 10.000.000,- Kč. Předem určený zájemce upisuje akcie podle § 204 odst. 5 obch. zák. ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Upisování akcií bude zahájeno již po podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku a bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obch. zák. Rozvazovací podmínka bude obsažena také ve smlouvě o upsání akcií . Valná hromada pověřuje představenstvo, aby podalo nejpozději do 30 dnů ode dne konání této valné hromady příslušný návrh na zápis do obchodního rejstříku a po jeho podání bez zbytečného odkladu vyhotovilo návrh smlouvy o upsání akcií pro zájemce a doruč ilo zájemcům do vlastních rukou. Lhůta pro upsání akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií, se určuje 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zájemci, přičemž den doručení návrhu smlouvy je počátkem běhu, tj. prvním dnem l hůty. Pro každého ze zájemců běží lhůta pro upsání samostatně. Spolu s návrhem smlouvy bude zájemcům písemně oznámeno, že den doručení návrhu je dnem počátku běhu lhůty. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Zájemce musí ve lhůtě pro upsání akcií doručit do sídla společnosti jím podepsaný návrh smlouvy o upsání akcií, který obdržel od představenstva s tím, že jeho podpis musí být úředně ověřen, nebo se v této lhůtě osobně dostavit k podpisu smlouvy do sídla společnosti vždy v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod. Na návrh smlouvy a jeho přijetí, není-li stanoveno v tomto rozhodnutí jinak, se vztahují ustanovení § 43 a násl. obč. zák. o návrhu na uzavření smlouvy a jeho přijetí. Emisní kurs nově upisovaných akcií pro všechny zájemce je roven jejich jm enovité hodnotě, tj. nulové emisní ážio. Nepeněžité vklady se nepřipouštějí. d) Valná hromada souhlasí se započtením peněžitých pohledávek zájemců vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií u jednotlivých zájemců. Emisní kurs upisovaných akcií u všech zájemců bude splacen výhradně prostřednictvím z apočtení, neboť pohledávky jednotlivých zájemců vůči společnosti se rovnají emisnímu kursu jimi upisovaných akcií. Valná hromada pověřuje představenstvo vyhotovením a uzavřením dohody o započtení pohledávek ve smyslu § 358 a násl. obch. zák. Upisování akc ií bude zahájeno již po podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obch. zák. Rozvazovací podmínka bude obsažena v dohodě o započtení. Představenstvo nejpozději do deseti dnů od upsání akcií, tj. od uzavření smlouvy o upsání akciíí se zájemcem, doručí zájemci návrh dohody o započt ení do vlastních rukou. Lhůtu pro uzavření dohody uvede představenstvo v návrhu dohody s tím, že ji valná hromada určuje na 15 dnů ode dne doručení návrhu zájemci, přičemž den doručení návrhu je počátkem běhu, tj. prvním dnem lhůty. Pro každého ze zájemců běží lhůta pro upsání samostatně. Zájemce musí ve lhůtě určené pro přijetí návrhu doručit do sídla společnosti jím podepsaný návrh dohody o započtení, který obdržel od představenstva s tím, že jeho podpis musí být úředně ověřen, anebo se v této lhůtě oso bně dostavit ke společnému podpisu dohody do sídla společnosti vždy v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod. Na návrh dohody o započtení a jeho přijetí, není-li stanoveno v tomto rozhodnutí jinak, se vztahují ustanovení § 43 a násl. obč. zák. o návrhu na uzav ření smlouvy a jeho přijetí. Započtení se týká těchto pohledávek zájemců: - Peněžitá pohledávka Radima Passera vůči společnosti vyplývající z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobě dne 14.10.2005 ve výši 347.000.000,- Kč splatná dne 24.10.2005. K započtení na emisní kurs upisovaných akcií bude použita celá pohledávka v e výši 347.000.000,- Kč, kterou bude pokryt jí odpovídající emisní kurs zájemcem upisovaných 694 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. - Peněžitá pohledávka Marie Passerové vůči společnosti vyplývající z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobě dne 14.10.2005 ve výši 22.000.000,- Kč splatná dne 24.10.2005. K započtení na emisní kurs upisovaných akcií bude použita celá pohledávka v e výši 22.000.000,- Kč, kterou bude pokryt jí odpovídající emisní kurs zájemcem upisovaných 44 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. - Peněžitá pohledávka Ing. Jana Malíka vůči společnosti vyplývajicí z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobě dne 14.10.2005 ve výši 21.000.000,- Kč splatná dne 24.10.2005. K započtení na emisní kurs upisovaných akcií bude použita celá pohledávka ve výši 21.000.000,- Kč, kterou bude pokryt jí odpovídající emisní kurs zájemcem upisovaných 42 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. - Peněžitá pohledávka Zbyňka Passera vůči společnosti vyplývající z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobě dne 14.10.2005 ve výši 10.000.000,- Kč splatná dne 24.10.2005. K započtení na emisní kurs upisovaných akcií bude použita celá pohledávka ve výši 10.000.000,- Kč, kterou bude pokryt jí odpovídající emisní kurs zájemcem upisovaných 20 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. do 11. 1. 2006 od 8. 12. 2005

a) Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu z jeho dosavadní výše 200.000.000,- Kč o částku 200.000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 400.000.000,- Kč bez možnosti upisování nad částku 200.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií v počtu 400 kusů o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, v listinné podobě, znějících na jméno, tedy shodně jako u stávajících akcií. Žádný nový druh akcií se nevydává. b) Přednostní právo akcionářů upsat nové akcie společnosti ve smyslu § 204a obchodního zákoníku se vylučuje, a to pro všechny akcionáře ve stejném rozsahu, tedy zcela. Valná hromada před usnesením o vyloučení přednostního práva vzala na vědomí zprávu před stavenstva, ve které se uvádí důvody vyloučení přednostního práva a odůvodňuje navržený emisní kurs akcií. c) Akcie budou upsány bez využití přednostního práva ( všichni akcionáři se svým výslovným prohlášením svého přednostního práva vzdali) a budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: - zájemci Radimovi Passerovi, r.č. 630929/1219, bytem Praha 10, V Olšinách 36, PSČ: 100 00 bude nabídnuto 340 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, celková jmenovitá hodnota nabízených akcií činí 170.000.000,- Kč - zájemci Marii Passerové, r.č. 346208/090, bytem Praha 9, K Jízdárně 8, PSČ: 190 00, bude nabídnuto 40 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, celková jmenovitá hodnota nabízených akcií činí 20.000.000,- Kč - zájemci Ing. Janu Malíkovi, r.č. 640506/2059, bytem Štěken 120, PSČ: 387 51, bude nabídnuto 20 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, celková jmenovitá hodnota akcií činí 10.000.000,- Kč. - Předem určený zájemce upisuje akcie podle § 204 odst. 5 obch. zák. ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Upisování akcií bude zahájeno již po podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obcho dního rejstříku a bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obch. zák. Rozvazovací podmínka bude obsažena také ve smlouvě o upsání akc ií. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby podalo nejpozději do 30 dnů ode dne konání této valné hromady příslušný návrh na zápis do obchodního rejstříku a po jeho podání bez zbytečného odkladu vyhotovilo návrh smlouvy o upsání akcií pro zájemce a dor učilo zájemcům do vlastních rukou. Lhůta pro upsání akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií, se určuje 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zájemci, přičemž den doručení návrhu smlouvy je počátkem běhu, tj. prvním dnem lhůty. Pro každého ze zájemců běží lhůta pro upsání samostatně. Spolu s návrhem smlouvy bude zájemcům písemně oznámeno, že den doručení návrhu je dnem počátku běhu lhůty. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Zájemce musí ve lhůtě pro upsání akci í doručit do sídla společnosti jím podepsaný návrh smlouvy o upsání akcií, který obdržel od představenstva s tím, že jeho podpis musí být úředně ověřen, nebo se v této lhůtě osobně dostavit k podpisu smlouvy do sídla společnosti vždy v pracovní dny od 9.0 0 do 15.00 hod. Na návrh smlouvy a jeho přijetí, není-li stanoveno v tomto rozhodnutí jinak, se vztahují ustanovení § 43 a násl. obč. zák. o návrhu na uzavření smlouvy a jeho přijetí. Emisní kurs nově upisovaných akcií pro všechny zájemce je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. nulové emisní ážio. Nepeněžité vklady se nepřipouštějí. d) Valná hromada souhlasí se započtením peněžitých pohledávek zájemců vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií u jednotlivých zájemců. Emisní kurs upisovaných akcií u všech zájemců bude splacen výhradně prostřednictvím z apočtení, neboť pohledávky jednotlivých zájemců vůči společnosti přesahují emisní kurs jimi upisovaných akcií. Valná hromada pověřuje představenstvo vyhotovením a uzavřením dohody o započtení pohledávek ve smyslu § 358 a násl. obch. zák. Upisování akcií bude zahájeno již po podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obc hodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obch. zák. Rozvazovací podmínka bude obsažena v dohodě o započtení. Představenstvo nejpozději do deseti dnů od upsání akcií. tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií se zájemcem, doručí zájemci návrh dohody o započtení do vlastních rukou. Lhůtu pro uzavření dohody uvede představenstvo v návrhu dohody s tím, že ji valná hromada určuje na 15 dnů ode dne doručení návrhu zájemci, přičemž den doručení návrhu je počátkem běhu, tj. prvním dnem lhůty. Pro každého ze zájemců běž í lhůta pro upsání samostatně. Zájemce musí ve lhůtě určené pro přijetí pro přijetí návrhu doručit do sídla společnosti jím podepsaný návrh dohody o započtení, který obdržel od představenstva s tím, že jeho podpis musí být úředně ověřen, a nebo se v této lhůtě osobně dostavit ke společnému podpisu dohody do sídla společnosti vždy v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod. Na návrh dohody o započtení a jeho přijetí, není-li stanoveno v tomto rozhodnutí jinak, se vztahují ustanovení § 43 a násl. obč. zák. o návrh u na uzavření smlouvy a jeho přijetí. Započtení se týká těchto pohledávek zájemců: - Peněžitá pohledávka Radima Passera vůči společnosti vyplývající z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobě dne 16.8.2004 ve výši 195.683.930,- Kč splatná dne 31.8.2004. K započtení na emisní kurs upisovaných akcií bude z pohledávky použita část v e výši 170.000.000,- Kč, kterou bude pokryt jí odpovídající emisní kurs zájemcem upisovaných 340 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. - Peněžitá pohledávka Marie Passerové vůči společnosti vyplývající z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobě dne 16.8.2004 ve výši 24.387.909,- Kč splatná dne 31.8.2004. K započtení na emisní kurs uppisovaných akcií bude z pohledávky použita část ve výši 20.000.000,- Kč, kterou bude pokryt jí odpovídající emisní kurs zájemcem upisovaných 40 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. - Peněžitá pohledávka Ing. Jana Malíka vůči společnosti vyplývající z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobě dne 16.8.2004 ve výši 12.193.954,- Kč splatná dne 31.8.2004. K započtení na emisní kurs upisovaných akcií bude z pohledávky použita část ve výši 10.000.000,- Kč, kterou bude pokryt jí odpovídající emisní kurs zájemcem upisovaných 20 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. do 23. 11. 2004 od 8. 11. 2004

a) Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu z jeho dosavadní výše 1,000.000,--Kč (slovy: Jeden milion korun českých) o částku 199.000.000,--Kč (slovy: Jedno sto devadesát devět milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 200.000.000,--Kč (slovy: Dvě stě milionů korun českých) bez možnosti upisování nad částku 199.000.000,--Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií v počtu 19 900 kusů (slovy: Devatenáct tisíc devět set kusů) o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč (slovy: Deset tisíc korun českých), v listinné podobě, znějících na jméno, tedy shodně jako u stávajících akcií. Žádný nový druh akcií se nevydává. b) Přednostní právo akcionářů upsat nové akcie společnosti ve smyslu § 204a obchodního zákoníku se vylučuje, a to pro všechny akcionáře ve stejném rozsahu, tedy zcela. Valná hromada před usnesením o vyloučení přednostního práva vzala na vědomí zprávu představenstva, ve které se uvádí důvody vyloučení přednostního práva a odůvodňuje navržený emisní kurs akcií. Všichni přítomní akcionáři se nadto svým výslovným prohlášením učiněným na této valné hromadě svého přednostního práva podle § 204a odst. 5 vzdávají. c) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, ale budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: - zájemci Radimu Passerovi, bytem V Olšinách 36, 100 31 Praha 10,RČ: 630929/1219 bude nabídnuto 16 915 akcií (slovy: Šestnáct tisíc devět set patnáct) o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, celková jmenovitá hodnota nabízených akcií činí 169.150.000,--Kč - zájemci Maximu Passerovi, bytem K jízdárně 8, 190 00 Praha 9 - Koloděje, RČ: 300908/071, bude nabídnuto 1.990 akcií (slovy: Jeden tisíc devět set devadesát) o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, celková jmenovitá hodnota akcií 19.900.000,--Kč (slovy: Devatenáct milionů devět set tisíc korun českých) - zájemci ing. Janu Malíkovi, bytem Štěkeň 120, 387 51, okres Strakonice, RČ: 640506/2056, bude nabídnuto 995 akcií (slovy: Devět set devadesát pět) o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, celková jmenovitá hodnota akcií 9.950.000,--Kč (slovy: Deset milionů devět set padesát tisíc korun českých). Předem určený zájemce upisuje akcie podle § 204 odst. 5 obch. zák. ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Upisování akcií bude zahájeno již po podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obch. zák.. Rozvazovací podmínka bude obsažena také ve smlouvě o upsání akcií. Valná hromada pověřuje představenstvo, aby podalo nejpozději do 18.10.2002 příslušný návrh na zápis do obchodního rejstříku a po jeho podání, nejpozději do 25.10.2002, vyhotovilo návrh smlouvy o upsání akcií pro zájemce a doručilo zájemcům do vlastních rukou. Lhůta pro upsání akcií, tedy pro uzavření smlouvy se určuje 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zájemci, přičemž den doručení návrhu smlouvy je počátkem běhu, tj. prvním dnem lhůty. Pro každého ze zájemců běží lhůta pro upsání samostatně. Spolu s návrhem smlouvy bude zájemcům písemně oznámeno, že den doručení návrhu je dnem počátku běhu lhůty. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti. Zájemce musí ve lhůtě pro upsání akcií doručit do sídla společnosti jím podepsaný návrh smlouvy o upsání akcií, který obdržel od představenstva s tím, že jeho podpis musí být úředně ověřen, nebo se v této lhůtě osobně dostavit k podpisu smlouvy do sídla společnosti vždy v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod. Na návrh smlouvy a jeho přijetí, není-li stanoveno v tomto rozhodnutí jinak, se vztahují ustanovení § 43 a násl. obč. zák. o návrhu na uzavření smlouvy a jeho přijetí. Emisní kurs nově upisovaných akcií pro všechny zájemce je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. nulové emisní ažio. Nepeněžité vklady se nepřipouštějí. d) Valná hromada souhlasí se započtením peněžitých pohledávek zájemců vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií u jednotlivých zájemců. Emisní kurs upisovaných akcií u všech zájemců bude splacen výhradně započtením neboť pohledávky jednotlivých zájemců vůči společnosti přesahují emisní kurs jimi upisovaných akcií. Valná hromada pověřuje představenstvo vyhotovením a uzavřením dohody o započtení pohledávek ve smyslu § 358 a násl. obch. zák. Upisování akcií bude zahájeno již po podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obch. zák. Rozvazovací podmínka bude obsažena v dohodě o započtení. Představenstvo nejpozději do deseti dnů od upsání akcií, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií se zájemcem, doručí zájemci návrh dohody o započtení do vlastních rukou. Lhůtu pro uzavření dohody uvede představenstvo v návrhu dohody s tím, že ji valná hromada určuje na 15 dnů ode dne doručení návrhu zájemci, přičemž den doručení návrhu je počátkem běhu, tj. prvním dnem lhůty. Pro každého ze zájemců běží lhůta pro upsání samostatně. Zájemce musí ve lhůtě určené pro přijetí návrhu doručit do sídla společnosti jím podepsaný návrh dohody o započtení, který obdržel od představenstva s tím, že jeho podpis musí být úředně ověřen, anebo se v této lhůtě osobně dostavit ke společnému podpisu dohody do sídla společnosti vždy v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod. Na návrh dohody o započtení a jeho přijetí, není-li stanoveno v tomto rozhodnutí jinak, se vztahují ustanovení § 43 a násl. obč. zák. o návrhu na uzavření smlouvy a jeho přijetí. Započtení se týká těchto pohledávek zájemců: - Peněžitá pohledávka Radima Passera vůči společnosti vyplývající z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobě dne 5.8.2002 ve výši 206.104.967,-Kč (slovy: Dvě stě šest milionů jedno sto čtyři tisíce devět set šedesát sedm korun českých) splatná dne 31.8.2002. K započtení na emisní kurs upisovaných akcií bude z pohledávky použita část ve výši 169.150.000,--Kč (slovy: Jedno sto šedesát devět milionů jedno sto padesát tisíc korun českých), kterou bude pokryt jí odpovídající emisní kurs zájemcem upisovaných 16 916 akcií (slovy: Šestnáct tisíc devět set šestnáct) o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč. - Peněžitá pohledávka Maxima Passera vůči společnosti vyplývající z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobě dne 01.08.2002 ve výši 20.934.496,-Kč (slovy: Dvacet milionů devět set třicet čtyři tisíce čtyři sta devadesát šest korun českých) splatná dne 31.8.2002. K započtení na emisní kurs upisovaných akcií bude z pohledávky použita část ve výši 20.900.000,--Kč (slovy: Dvacet milionů devět set tisíc korun českých), kterou bude pokryt jí odpovídající emisní kurs zájemcem upisovaných 2 090 akcií (slovy: Dva tisíce devadesát) o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč. - Peněžitá pohledávka Ing. Jana Malíka vůči společnosti vyplývající z Dohody o úhradě dluhu uzavřené v písemné podobě dne 01.08.2002 ve výši 10.467.248,--Kč (slovy: Deset milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých) splatná dne 31.8.2002. K započtení na emisní kurs upisovaných akcií bude z pohledávky použita část ve výši 10.450.000,--Kč (slovy: Deset milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých), kterou bude pokryt jí odpovídající emisní kurs zájemcem upisovaných 1 045 akcií (slovy: Jeden tisíc čtyřicet pět) o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč. do 18. 11. 2002 od 23. 10. 2002

Valná hromada dne 10.11.2000 rozhodla na návrh představenstva o zvýšení základního jmění společnosti z dosavadního 1.000.000,-Kč o navrhovanou částku 120.000.000,-Kč na 121.000.000,-Kč, přičemž se nepřipouští upsání akcií nad částku navrženého zvýšení základního jmění. do 22. 6. 2002 od 7. 11. 2001

Důvodem navrhovaného zvýšení zákaldního jmění je další upevnění pozice společnosti na trhu a vytvoření podmínek přispívajících k vyhledání bankovního partnera. Zvýšení základního jmění je přípustné, neboť stávající základní jmění je zcela splaceno. do 22. 6. 2002 od 7. 11. 2001

Za účelem navýšení základního jmění bude vydána nová emise kmenových listinných akcií znějících na jméno, v počtu 120 kusů, s jmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000.000,-Kč. Emisní kurs nově upsaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. do 22. 6. 2002 od 7. 11. 2001

Zvýšení základního jmění bude realizováno upsáním nových akcií, a to bez veřejné výzvy k upisování akcií a s nabídkou určitým zájemcům. Těmito zájemci jsou dosavadní akcionáři společnosti pánové: Radim Passer, RČ:630929/1219/,bytem V Olšinách 36, Praha 10 Maximus Passer, RČ:300908/071,bytem K jízdárně 8, Praha 9 - Koloděje Jan Malík, RČ:640506/2059,bytem Štěkeň č. 120, okr. Strakonice Roman Tyc, RČ:630928/0208,bytem Praha 10,Herbenova 563/60. do 22. 6. 2002 od 7. 11. 2001

Vzhledem k potřebě uchování akcionářské struktury společnosti se zachovává přednostní právo dosavadních akcionářů. do 22. 6. 2002 od 7. 11. 2001

Lhůta pro upsání nových akcií se stanoví do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Úpis akcií je možný v sídle společnosti v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. Zvýšení základního jmění bude provedeno vkladem pohledávek jednotlivých akcionářů, vyplývajících z peněžitých půjček společnosti, provedeným do upsání akcií. Účet banky na který byly poskytnuty peněžité půjčky ve výši emisního kursu upisovaných akcií je u Hypo Vereinsbank, a.s., Nám. Republiky 3A, Praha 1, č.ú. 1331964001/3800. do 22. 6. 2002 od 7. 11. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 000 000 000 Kč

od 26. 4. 2016

Základní kapitál

vklad 3 500 000 000 Kč

do 26. 4. 2016 od 21. 1. 2016

Základní kapitál

vklad 800 000 000 Kč

do 21. 1. 2016 od 11. 1. 2006

Základní kapitál

vklad 400 000 000 Kč

do 11. 1. 2006 od 23. 11. 2004

Základní kapitál

vklad 200 000 000 Kč

do 23. 11. 2004 od 18. 11. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 18. 11. 2002 od 10. 12. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 10. 12. 1999 od 7. 10. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 8 000 od 26. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 7 000 do 26. 4. 2016 od 21. 1. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 1 600 do 21. 1. 2016 od 11. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 800 do 11. 1. 2006 od 23. 11. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 400 do 23. 11. 2004 od 22. 1. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 20 000 do 22. 1. 2003 od 18. 11. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 18. 11. 2002 od 7. 10. 1999

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Tomáš Zimčík

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2018

vznik členství: 10. 4. 2014

vznik funkce: 10. 4. 2014

Baarova 1540/26, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Tomáš Zimčík

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 10. 4. 2014

vznik funkce: 10. 4. 2014

Kludských 2745/14, Praha, 193 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Zimčík

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 4. 2014 - Poslední vztah: 7. 9. 2018

vznik členství: 10. 4. 2014

vznik funkce: 10. 4. 2014

Kludských 2745/14, Praha, 193 00, Česká republika

Ing. Jan Malík

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2014 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 10. 4. 2014

Štěkeň 120, 387 51, Česká republika

Petr Liebl

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2013 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 10. 4. 2014

Baarova 1540/26, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jana Reitzová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2012 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 10. 4. 2012

zánik členství: 10. 4. 2014

Slunečná 375, Škvorec, 250 83, Česká republika

Daniel Kubeš

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 3. 5. 2012

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 10. 4. 2012

Křenická 2254/9, Praha 10, 101 00, Česká republika

Jana Dudová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 25. 2. 2010

Nad Olšinami 2446/17, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Patrik Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 25. 2. 2010

Uhelný trh 415/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Jakub Hlavička

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 10. 4. 2014

vznik funkce: 25. 2. 2010

zánik funkce: 10. 4. 2014

Kruhová 534/14, Praha 10, 100 00, Česká republika

Heda Koubová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 10. 4. 2014

Jalodvorská 834/19, Praha 4, 142 00, Česká republika

Zbyněk Passer

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 10. 4. 2014

K Jízdárně 8, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Čestmír Šimůnek

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 25. 2. 2010

Předměřice nad Jizerou 229, 294 74, Česká republika

Ing. Marie Frajová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 4. 2013

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 29. 3. 2013

Nad Ondřejovem 1000/10, Praha 4, 140 00, Česká republika

Petr Liebl

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 25. 10. 2013

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 10. 4. 2014

Brtnická 1034/8, Praha 10, 101 00, Česká republika

Václav Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 10. 4. 2014

Na Okruhu 387/17, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Tomáš Karč

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 10. 4. 2014

Harmonická 1379/3, Praha 5, 158 00, Česká republika

Kateřina Hubálková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 10. 4. 2014

Poříčany 146, 289 14, Česká republika

Ing. Petr Pelnář

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 10. 4. 2014

Ve Smečkách 2091/24, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Marie Passerová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 10. 4. 2014

K Jízdárně 8, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Jan Malík

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 24. 1. 2014

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 10. 4. 2014

Štěkeň 120, 387 51, Česká republika

Ing. Patrik Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 4. 2013

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 29. 3. 2013

Vyšehradská 1379/47, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Čestmír Šimůnek

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 10. 4. 2014

Předměřice nad Jizerou 3, 294 74, Česká republika

Jana Dudová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 4. 2014

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 10. 4. 2014

Libušská 185B/1, Praha 4, 141 00, Česká republika

Zbyněk Passer

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2009 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 3. 9. 2009

zánik členství: 25. 2. 2010

K Jízdárně 8, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Jan Malík

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2009 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 3. 9. 2009

zánik členství: 25. 2. 2010

Štěkeň 120, 387 51, Česká republika

Ing. Marie Passerová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2009 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 3. 9. 2009

zánik členství: 25. 2. 2010

K Jízdárně 8, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Jakub Hlavička

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2009 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 25. 2. 2004

zánik členství: 25. 2. 2010

vznik funkce: 29. 1. 2009

zánik funkce: 25. 2. 2010

Kruhová 534/14, Praha 10, 100 00, Česká republika

Kateřina Hubálková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2009 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 29. 1. 2009

zánik členství: 25. 2. 2010

Poříčany 146, 289 14, Česká republika

Ing. Tomáš Karč

člen

První vztah: 5. 2. 2007 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 25. 2. 2004

zánik členství: 25. 2. 2010

Harmonická 1379/3, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Čestmír Šimůnek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2007 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 25. 2. 2010

Předměřice nad Jizerou 229, 294 74, Česká republika

Daniel Kubeš

člen

První vztah: 5. 2. 2007 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 25. 2. 2004

zánik členství: 25. 2. 2010

Křenická 2254/9, Praha 10, 101 00, Česká republika

Otakar Beránek

člen

První vztah: 24. 1. 2005 - Poslední vztah: 5. 2. 2007

vznik funkce: 15. 12. 2004

Sokolská 42/521, Plzeň, 312 02, Česká republika

Jana Passerová

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2005 - Poslední vztah: 11. 2. 2009

vznik členství: 15. 12. 2004

zánik členství: 29. 1. 2009

vznik funkce: 15. 12. 2004

zánik funkce: 29. 1. 2009

Nad Petruskou 2280/3, Praha 2, 120 00, Česká republika

Jana Dudová

člen

První vztah: 28. 8. 2004 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

zánik členství: 25. 2. 2010

vznik funkce: 3. 5. 2004

Nad Olšinami 2446/17, Praha 10, 100 00, Česká republika

Jana Passerová

člen

První vztah: 28. 8. 2004 - Poslední vztah: 24. 1. 2005

vznik funkce: 23. 3. 2004

zánik funkce: 15. 12. 2004

Nad Petruskou 2280/3, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Marie Frajová

člen

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 25. 2. 2004

zánik členství: 25. 2. 2010

Nad Ondřejovem 1000/10, Praha 4, 140 00, Česká republika

Václav Černý

člen

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 25. 2. 2004

zánik členství: 25. 2. 2010

Na Okruhu 387/17, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Jakub Hlavička

člen

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 11. 2. 2009

vznik členství: 25. 2. 2004

Kruhová 534/14, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jakub Skavroň

člen

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 28. 8. 2004

vznik členství: 25. 2. 2004

zánik členství: 23. 3. 2004

Legionářská 2828, Dvůr Králové nad Labem, 544 01, Česká republika

Ing. Patrik Pospíšil

člen

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 25. 2. 2004

zánik členství: 25. 2. 2010

Uhelný trh 415/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Zbyněk Passer

předseda

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 24. 1. 2005

vznik členství: 7. 10. 1999

zánik členství: 15. 12. 2004

vznik funkce: 25. 2. 2004

zánik funkce: 15. 12. 2004

K Jízdárně 8, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Tomáš Karč

člen

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 5. 2. 2007

vznik členství: 25. 2. 2004

Milady Horákové 847/92, Praha 7, 170 00, Česká republika

Daniel Kubeš

člen

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 5. 2. 2007

vznik členství: 25. 2. 2004

Jahodová 2890/109, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Miroslav Holub

člen

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 28. 8. 2004

vznik členství: 25. 2. 2004

zánik členství: 3. 5. 2004

Riegrova 1720/71, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Spozdil

člen

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 8. 9. 2009

vznik členství: 25. 2. 2004

zánik členství: 3. 9. 2009

Pod Skalkou 998, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Ing. Martin Unger

člen

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 8. 9. 2009

vznik členství: 25. 2. 2004

zánik členství: 3. 9. 2009

Generála Svobody 1708, Jirkov, 431 11, Česká republika

Petr Liebl

člen

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 25. 2. 2004

zánik členství: 25. 2. 2010

Brtnická 1034/8, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Petr Pelnář

člen

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 25. 2. 2004

zánik členství: 25. 2. 2010

Ve Smečkách 2091/24, Praha 1, 110 00, Česká republika

Heda Koubová

člen

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 25. 2. 2004

zánik členství: 25. 2. 2010

Jalodvorská 834/19, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Ondřej Plocek

člen

První vztah: 22. 3. 2004 - Poslední vztah: 8. 9. 2009

vznik členství: 25. 2. 2004

zánik členství: 3. 9. 2009

Heineho 257/5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Zbyněk Passer

člen

První vztah: 7. 10. 1999 - Poslední vztah: 22. 3. 2004

vznik členství: 7. 10. 1999

K jízdárně 8, Praha 9 - Koloděje, 190 00, Česká republika

Jana Passerová

člen

První vztah: 7. 10. 1999 - Poslední vztah: 22. 3. 2004

vznik členství: 7. 10. 1999

zánik členství: 25. 2. 2004

Kubišova 1381/36, Praha 8, 180 00, Česká republika

Maximus Passer

předseda

První vztah: 7. 10. 1999 - Poslední vztah: 22. 3. 2004

vznik členství: 7. 10. 1999

zánik členství: 29. 9. 2003

vznik funkce: 7. 10. 1999

zánik funkce: 29. 9. 2003

K jízdárně 8, Praha 9 - Koloděje, 190 00, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Martin Unger

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 25. 2. 2010

V zátiší 3443/8, Most, 434 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Vladimír Klouda

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2013

vznik členství: 25. 2. 2010

vznik funkce: 25. 2. 2010

Na dolnici 494/62, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Radim Passer

předseda představenstva

První vztah: 17. 4. 2013

vznik členství: 25. 2. 2010

vznik funkce: 25. 2. 2010

Baarova 1542/48, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 33 vztahů k této osobě

Ing. Ondřej Plocek

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 25. 2. 2010

Heineho 257/5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  OPLO, s.r.o.

  Charlese de Gaulla 800/3, Praha, 160 00

Historické vztahy

Martin Unger

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2015 - Poslední vztah: 19. 9. 2016

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 14. 9. 2016

zánik funkce: 14. 9. 2016

V zátiší 3443/8, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Vladimír Klouda

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2013 - Poslední vztah: 19. 9. 2016

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 14. 9. 2016

vznik funkce: 25. 2. 2010

zánik funkce: 14. 9. 2016

Na dolnici 494/62, Praha, 155 00, Česká republika

Martin Unger

člen představenstva

První vztah: 17. 4. 2013 - Poslední vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 25. 2. 2010

V zátiší 3443/8, Most, 434 01, Česká republika

Radim Passer

předseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 4. 2013

vznik členství: 25. 2. 2010

vznik funkce: 25. 2. 2010

Nad Petruskou 2280/3, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Ondřej Plocek

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 19. 9. 2016

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 14. 9. 2016

zánik funkce: 14. 9. 2016

Heineho 257/5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Spozdil

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 4. 2013

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 29. 3. 2013

Pod Skalkou 998, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Ing. Vladimír Klouda

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 9. 8. 2013

vznik členství: 25. 2. 2010

vznik funkce: 25. 2. 2010

Na Dolnici 494/62, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Martin Unger

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 4. 2013

vznik členství: 25. 2. 2010

Chelčického 97/1, Chomutov, 430 01, Česká republika

Petr Herman

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2011 - Poslední vztah: 4. 7. 2013

vznik členství: 25. 2. 2010

zánik členství: 21. 6. 2013

Javorová 457, Psáry, 252 44, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Martin Unger

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2009 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 3. 9. 2009

zánik členství: 25. 2. 2010

Chelčického 97/1, Chomutov, 430 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Spozdil

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2009 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 3. 9. 2009

zánik členství: 25. 2. 2010

Pod Skalkou 998, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Ing. Ondřej Plocek

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2009 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 3. 9. 2009

zánik členství: 25. 2. 2010

Heineho 257/5, Praha 6, 160 00, Česká republika

Radim Passer

předseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2009 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 7. 10. 1999

zánik členství: 25. 2. 2010

vznik funkce: 7. 10. 1999

zánik funkce: 25. 2. 2010

Nad Petruskou 2280/3, Praha 2, 120 00, Česká republika

Zbyněk Passer

člen

První vztah: 24. 1. 2005 - Poslední vztah: 8. 9. 2009

vznik funkce: 15. 12. 2004

zánik funkce: 3. 9. 2009

K Jízdárně 8, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Vladimír Klouda

místopředseda

První vztah: 22. 1. 2003 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 10. 11. 2000

zánik členství: 25. 2. 2010

vznik funkce: 15. 1. 2003

zánik funkce: 25. 2. 2010

Na Dolnici 494/62, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jan Malík

člen

První vztah: 22. 1. 2003 - Poslední vztah: 8. 9. 2009

vznik členství: 7. 10. 1999

zánik členství: 3. 9. 2009

Štěkeň 120, 387 51, Česká republika

Roman Tyc

místopředseda

První vztah: 22. 6. 2002 - Poslední vztah: 27. 11. 2002

vznik členství: 7. 10. 1999

zánik členství: 16. 10. 2002

zánik funkce: 16. 10. 2002

Březová 798, Kaplice, Česká republika

Roman Tyc

místopředseda

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 22. 6. 2002

Herbenova 563/60, Praha 10, Česká republika

Petr Herman

člen

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 18. 5. 2011

vznik členství: 10. 11. 2000

zánik členství: 25. 2. 2010

Renoirova 647, Praha 5, Česká republika

Ing. Vladimír Klouda

první místopředseda

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 22. 1. 2003

vznik členství: 10. 11. 2000

Na Dolnici 494/62, Praha 5, Česká republika

Ing. Jan Malík

místopředseda

První vztah: 7. 11. 2001 - Poslední vztah: 22. 1. 2003

vznik členství: 7. 10. 1999

Štěken 120, Česká republika

Radim Passer

předseda

První vztah: 7. 10. 1999 - Poslední vztah: 11. 2. 2009

vznik členství: 7. 10. 1999

vznik funkce: 7. 10. 1999

V olšinách 36, Praha 10, 100 00, Česká republika

Jan Malík

člen

První vztah: 7. 10. 1999 - Poslední vztah: 22. 6. 2002

Štěkeň č.118, 387 51, Česká republika

Roman Tyc

člen

První vztah: 7. 10. 1999 - Poslední vztah: 22. 6. 2002

Březová 798, Kaplice, Česká republika

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.

od 19. 9. 2016

Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva společně.

do 19. 9. 2016 od 17. 4. 2014

Za Společnost jedná a podepisuje samostatně v plném rozsahu předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva.

do 17. 4. 2014 od 22. 3. 2004

Za společnost jedná a podepisuje samostaně v plném rozsahu předseda představenstva nebo první místopředseda představenstva společně s dalším místopředsedou nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva.

do 22. 3. 2004 od 7. 11. 2001

Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně v plném rozsahu předseda představenstva.

do 7. 11. 2001 od 7. 10. 1999

Další vztahy firmy PASSERINVEST GROUP, a.s.

PRIVATE PROPERTY INVESTMENT, a.s.

První vztah: 7. 10. 1999 - Poslední vztah: 7. 11. 2001

Želetavská 1525/1, Praha Michle (Praha 4), 140 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Luboš Reitz

  předseda dozorčí rady

  Loučimská 1050/5, Praha, 102 00, Česká republika

 • Radim Passer

  předseda představenstva

  Baarova 1542/48, Praha, 140 00, Česká republika

Akcionáři

PRIVATE PROPERTY INVESTMENT, a.s., IČ: 25687247

Nad Petruskou, Česká republika, Praha 2, 120 00

do 7. 11. 2001 od 7. 10. 1999

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 10. 1999

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 17. 6. 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 10. 1999

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).