Hlavní navigace

PSP Engineering a.s.

Firma PSP Engineering a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 945, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 56 118 272 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60792078

Sídlo:

Kojetínská 3186/79, Přerov Přerov I-Město, 750 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1995

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

245 Slévárenství
25110 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
25910 Výroba ocelových sudů a podobných nádob
28990 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43210 Elektrické instalace
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71129 Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.
73120 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
771 Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 945, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

PSP Engineering a.s. od 1. 1. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1995

adresa

Kojetínská 3186/79
Přerov 75002 od 29. 11. 2016

adresa

Kojetínská 3186/79
Přerov 75053 do 29. 11. 2016 od 3. 12. 2008

adresa

Kojetínská 71, č.p. 358
Přerov 75053 do 3. 12. 2008 od 5. 12. 2001

adresa

Kojetínská 71
Přerov 75053 do 5. 12. 2001 od 15. 10. 1997

adresa

Kojetínská ul.
Přerov 75053 do 15. 10. 1997 od 1. 1. 1995

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 23. 7. 2009

montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny od 23. 7. 2009

slévárenství, modelářství od 23. 7. 2009

obráběčství od 23. 7. 2009

kovářství, podkovářství od 23. 7. 2009

zámečnictví, nástrojářství od 23. 7. 2009

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 23. 7. 2009

slévárenství do 23. 7. 2009 od 11. 8. 2003

projektová činnost ve výstavbě od 5. 12. 2001

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 5. 12. 2001

kopírovací práce do 23. 7. 2009 od 5. 12. 2001

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 23. 7. 2009 od 5. 12. 2001

výroba tlakových nádob do 23. 7. 2009 od 5. 12. 2001

reklamní činnost a marketing do 23. 7. 2009 od 5. 12. 2001

pronájem a půjčování věcí movitých do 23. 7. 2009 od 5. 12. 2001

výroba, montáž, opravy a rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení do 23. 7. 2009 od 5. 12. 2001

daňové poradenství do 5. 12. 2001 od 12. 9. 2000

nájem strojů a zařízení do 5. 12. 2001 od 12. 9. 2000

reklamní činnost do 5. 12. 2001 od 21. 9. 1998

výroba, montáž, opravy a rekonstrukce tlakových nádob do 5. 12. 2001 od 19. 3. 1998

výroba, montáž a servis technologických zařízení pro výrobu cementu, vápna, keramiky, pro úpravu surovin a ekologii do 23. 7. 2009 od 19. 3. 1998

konstrukční práce v oblasti strojírenství do 23. 7. 2009 od 19. 3. 1998

Kopírovací služby do 5. 12. 2001 od 1. 1. 1995

Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) do 5. 12. 2001 od 1. 1. 1995

Projektová činnost v investiční výstavbě do 5. 12. 2001 od 1. 1. 1995

Inženýrská činnost v oblasti investiční výstavby do 23. 7. 2009 od 1. 1. 1995

Tiskařské práce drobného charakteru a úprava po tisku do 23. 7. 2009 od 1. 1. 1995

Zprostředkovatelská činnost v oblasti: strojírenství, obchodu a služeb do 23. 7. 2009 od 1. 1. 1995

Poradenská činnost v oblasti: strojírenství, obchodu a služeb do 23. 7. 2009 od 1. 1. 1995

Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uvedené v příloze 1-3 živnostenského zákona do 23. 7. 2009 od 1. 1. 1995

Dodávky a montáž invest. celků s vyjímkou činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona do 23. 7. 2009 od 1. 1. 1995

Projektování elektrických zařízení do 23. 7. 2009 od 1. 1. 1995

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 15. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 2 od 15. 4. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 15. 4. 2014

Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného statutárními orgány zúčastněných společností PSP Engineering a.s., se sídlem Přerov, Kojetínská 3186/79, PSČ 750 53, IČO 607 92 078 a PSPI s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 3186/79, PSČ 75 0 53, IČO 271 97 387 dne 1.6.2012 došlo k odštěpení části jmění společnosti PSP Engineering a.s. uvedené v projektu rozdělení a k přechodu odštěpené části jmění na nástupnickou společnost PSPI s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 3186/79, PSČ 750 53, IČO 271 97 387. Rozhodný den 1.1.2012. od 1. 9. 2012

Na základě smlouvy o rozdělení odštěpením sloučením uzavřené dne 30.května 2008 mezi společností PSP Engineering a.s., jako společností rozdělovanou, a společností PSP Real Estate s.r.o., se sídlem Přerov, Kojetínská 2937/53, PSČ 750 53, IČ: 272 34 762, j ako společností nástupnickou, došlo k odštěpení části obchodního jmění společnosti PSP Engineering a.s., která je vymezena ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením, a jejímu sloučení se společností PSP Real Estate s.r.o. Rozhodný den je 1.1.2008. od 1. 7. 2008

Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti v souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písmeno n) ve spojení s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku přijal následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti. od 1. 7. 2008

Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty vykázané jako výsledek hospodaření minulých let v zahajovací rozvaze společnosti sestavené ke dni 1.1.2008. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhrady ztráty společnosti. Jedinému akcionáři nebude v souvislosti se snížením základního kapitálu poskytnuto žádné plnění. od 1. 7. 2008

Ke snížení základního kapitálu společnosti dochází v souladu s ustanovením § 220zb odst. 6 obchodního zákoníku, neboť v rámci procesu rozdělení odštěpením sloučením dojde ke snížení vlastního kapitálu společnosti vykázaného v zahajovací rozvaze společnost i pod částku základního kapitálu společnosti. od 1. 7. 2008

Základní kapitál společnosti bude snížen o částku 175.369.600,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět milionů tři sta šedesát devět tisíc šest set korun českých) a jeho nová výše po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 175.36 9.600,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět milionů tři sta šedesát devět tisíc šest set korun českých). od 1. 7. 2008

Základní kapitál společnosti bude snížen snížením jmenovité hodnoty akcií ze současné výše jmenovité hodnoty jedné akcie 700,- Kč na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 350,- Kč. od 1. 7. 2008

Jediný akcionář společnosti předloží své akcie společnosti k jejich výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě 2 měsíců po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti vyzve jediného akcionář e k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě do 7 dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 1. 7. 2008

Na hlavního akcionáře společnosti PSP Engineering a.s. se sídlem Přerov, Kojetínská 71, č.p. 358, PSČ 75053, IČ 607 92 078, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 945, tj. na společnost v. Wedel GmbH & Co. KG se sídlem Neustadt a. Rgbe., Spolková republika Německo, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném soudem v Neustadt a. Rbge. pod č. HR A 1805, přechází podle § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění zákona č. 216/2005 Sb., vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti PSP Engineering a.s., tj. k celkem 66 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 700,- Kč vydaných v listinné podobě. do 14. 10. 2005 od 28. 7. 2005

Hlavním akcionářem společnosti PSP Engineering a.s. je společnost v. Wedel GmbH & Co. KG, která vlastní 500.990 kusů akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,99 % základního kapitálu společnosti PSP Engineering a.s. a s nimiž je spoje n 99,99 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti PSP Engineering a.s.. do 14. 10. 2005 od 28. 7. 2005

Skutečnost, že společnost v. Wedel GmbH & Co. KG je hlavním akcionářem společnosti PSP Engineering a.s. je osvědčena a) prohlášením hlavního akcionáře o vlastnictví akcií ze dne 18.7.2005, b) prohlášením představenstva PSP Engineering a.s. o vlastnictví a kcií PSP Engineering a.s. ze dne 15.7.2005 a c) prohlášením dozorčí rady PSP Engineering a.s. ze dne 18.7.2005. do 14. 10. 2005 od 28. 7. 2005

Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů společnosti PSP Engineering a.s., tj. celkem 66 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 700,- Kč vydaných v listinné podobě, přejde na hlavního akcionáře, společnost v. Wedel Gmb H & Co. KG, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. do 14. 10. 2005 od 28. 7. 2005

Dosavadní vlastníci těchto účastnických cenných papírů vydaných společností PSP Engineering a.s. je předloží do 30 dnů po přechodu vlastnického práva společnosti PSP Engineering a.s.. Nebudou-li tyto účastnické cenné papíry předloženy společnosti PSP Engi neering a.s. ve shora uvedené lhůtě, ani v dodatečné lhůtě 15 dnů, bude společnost PSP Engineering a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. do 14. 10. 2005 od 28. 7. 2005

Za jeden každý účastnický cenný papír vydaný společností PSP Engineering a.s., tj. za jednu každou kmenovou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 700,- Kč vydanou v listinné podobě, bude hlavním akcionářem, společností v. Wedel GmbH & Co. KG dosavadnímu vla stníkovi vyplaceno protiplnění ve výši 395,20 Kč (slovy: tři sta devadesát pět korun českých/20). do 14. 10. 2005 od 28. 7. 2005

Výše tohoto protiplnění byla určena na základě znaleckého posudku č. 540/2005 ze dne 30.6.2005 vypracovaného znalcem - společností PROFI-TEN a.s. se sídlem Vodičkova 20/682, 110 00 Praha 1, IČ 25 13 34 97, znaleckým ústavem jmenovaným rozhodnutím Minister stva spravedlnosti ČR ze dne 30.1.1998 č.j. 227/97/OOD, a shoduje se s hodnotou stanovenou tímto znaleckým posudkem. do 14. 10. 2005 od 28. 7. 2005

Protiplnění bude hlavním akcionářem společností v. Wedel GmbH & Co. KG, vyplaceno dosavadním vlastníkům vykoupených akcií společnosti PSP Engineering a.s., ledaže bude prokázáno zastavení těchto akcií. V takovém případě bude částka odpovídající hodnotě za stavených akcií poskytnuta zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li dosavadní vlastník akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. do 14. 10. 2005 od 28. 7. 2005

Protiplnění bude hlavním akcionářem společností v. Wedel GmbH & Co. KG, dosavadním vlastníkům vykoupených akcií společnosti PSP Engineering a.s. vyplaceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů, po předání akcií společnosti PSP Engineerin g a.s., a to bankovním převodem na účet, který akcionář hlavnímu akcionáři sdělí. Akcionář může sdělit své bankovní spojení pro vyplacení protiplnění přímo nebo prostřednictvím společnosti PSP Engineering a.s.. V případě prodlení dosavadního vlastníka akc ií s předložením akcií společnosti PSP Engineering a.s. není dosavadní vlastník oprávněn požadovat protiplnění. do 14. 10. 2005 od 28. 7. 2005

Omezení převoditelnosti akcií: Převod akcií společnosti na jméno je podmíněn souhlasem dozorčí rady společnosti. od 30. 8. 2004

Řádná valná hromada společnosti PSP Engineering a.s. se sídlem Přerov, Kojetínská 71, č.p.358, PSČ 750 53, IČ: 60 79 20 78, konaná dne 24.6.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: do 6. 6. 2005 od 16. 8. 2004

Řádná valná hromada společnosti PSP Engineering a.s. se sídlem Přerov, Kojetínská 71, č.p. 358, PSČ 750 53, IČ: 60 79 20 78 , konaná dne 24.6.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: do 16. 8. 2004 od 26. 7. 2004

Základní kapitál se snižuje podle § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku za účelem úhrady ztráty společnosti za rok 2003 ve výši 93 355 745,70Kč a úhrady ztráty minulých let ve výši 56 961 054,30Kč. Celá částka odpovídající snížení základního kapitá lu bude použita na úhradu ztráty za rok 2003 a úhradu ztráty minulých let. do 16. 8. 2004 od 26. 7. 2004

Dle ust. § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku se základní kapitál snižuje o částku 150 316 800 Kč (slovy: sto padesát milionů tři sta šestnáct tisíc osm set Kč), a to z původní výše základního kapitálu 501 056 000 Kč na 350 739 200 Kč (slovy: tři sta padesát milionů sedm set třicet devět tisíc dvě stě Kč). do 16. 8. 2004 od 26. 7. 2004

Základní kapitál bude snížen podle § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií znějících na majitele a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 1.000,-Kč ISIN 770950000834 se snižuje na jmenovitou hodnotu 700K č (slovy: sedm set Kč). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. Řádná valná hromada společnosti PSP Engineering a.s. se sídlem Přerov, Kojetínská 71, č.p.358, PSČ 750 53, IČ: 60 79 20 78, konaná dne 24.6.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: do 16. 8. 2004 od 26. 7. 2004

Valná hromada akcionářů společnosti PSP Engineering a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií byl zcela splacen. do 6. 6. 2005 od 26. 7. 2004

Základní kapitál bude zvýšen v souladu s ustanovením § 203 obchodního zákoníku z částky 350 739 200 Kč na částku 420 887 040 Kč (slovy: čtyři sta dvacet milionů osm set osmdesát sedm tisíc čtyřicet Kč), tj. o 70 147 840 Kč (slovy: sedmdesát milionů sto čt yřicet sedm tisíc osm set čtyřicet Kč) a to z důvodu kapitálového posílení společnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 6. 6. 2005 od 26. 7. 2004

Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 501 056 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 140 Kč v listinné podobě. Výše emisního kursu nově upisovaných akcií je totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Emisní kurs bude splacen peněžitým i vklady upisovatelů. do 6. 6. 2005 od 26. 7. 2004

Všechny akcie lze upsat s využitím přednostního práva za následujících podmínek: do 6. 6. 2005 od 26. 7. 2004

a) Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti Přerov, Kojetínská 71, č.p. 358, PSČ 750 53, kancelář č. 650, kontaktní osoba Ing. Alena Krutáková, a to každý pracovní den od 10.00 hod. do 14.00 hod. do 6. 6. 2005 od 26. 7. 2004

b) Lhůta pro upisování akcií na základě přednostního práva se stanovuje na 30 dnů ode dne , kdy bude do obchodního rejstříku zapsáno snížení základního kapitálu za předpokladu, že bude současně zapsáno v obchodním rejstříku rozhodnutí valné hromady o zvýš ení základního kapitálu. Jestliže zápis těchto skutečností neproběhne současně, počítá se lhůta 30 dní ode dne pozdějšího zápisu. Počátek běhu této lhůty a ostatní informace o úpisu akcií budou uveřejněny v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách. do 6. 6. 2005 od 26. 7. 2004

c) S využitím přednostního práva lze upsat všech 501 056 ks nově emitovaných akcií. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 700 Kč lze upsat 1 ks kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 140 Kč v listinné podobě. Upisovat lze pouze celé akcie o jme novité hodnotě 140 Kč. Emisní kurs každé nové akcie činí 140 Kč. do 6. 6. 2005 od 26. 7. 2004

d) Každý upisovatel je povinen zaplatit 100 % emisního kursu jím upsaných akcií tak, aby platba v penězích byla připsána na zvláštní účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp.969, PSČ 114 07, číslo účtu 86-725544 0237/0100 a to nejpozději do 7. dne ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Platba v penězích v cizí měně bude následně přepočtena kurzem ČNB ke dni připsání platby na zvláštní účet. do 6. 6. 2005 od 26. 7. 2004

e) Podle § 163 odst. 3 obchodního zákoníku se připouští možnost započtení pohledávky upisovatele za společností vůči pohledávce společnosti na splacení emisního kursu. Proti pohledávce společnosti za upisovatelem PSP Beteiligungs-GmbH, Neustadt a. Rbge, S polková republika Německo, (dále jen PSP Beteiligungs-GmbH) na splacení emisního kursu upsaných akcií společnosti se připouští započtení části pohledávky PSP Beteiligungs-GmbH za společností vzniklé z titulu Úvěrové smlouvy uzavřené mezi společností a spo lečností PSP Beteiligungs-GmbH dne 24.1.2003, kdy výše pohledávky z titulu Úvěrové smlouvy činí 90.180.000 Kč. Důvodem započtení pohledávky je snížení závazků společnosti a její finanční stabilizace. Smlouva o započtení pohledávky upisovatele za společnos tí musí být uzavřena nejpozději do 7. dne ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva podle následujících pravidel: do 6. 6. 2005 od 26. 7. 2004

musí jít o peněžitou pohledávku způsobilou k započtení, kterou lze uplatnit u soudu, lze započíst i pohledávku nesplatnou - musí jít o pohledávku, kterou lze postihnout výkonem rozhodnutí - v dohodě o započtení musí být označeny vzájemné pohledávky - jejich výše a důvod, okamžik zániku vzájemných pohledávek - dohoda o započtení musí splňovat veškeré náležitosti stanovené ustanoveními §§ 580 a násl. občanského zákoníku a §§ 358 a násl. obchodního zákoníku - dohoda o započtení musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými k jednání - dohoda o započtení bude uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž tři vyhotovení obdrží společnost a jedno vyhotovení druhá smluvní strana. do 6. 6. 2005 od 26. 7. 2004

Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci a to společnosti PSP Beteiligungs-GmbH za následujících podmínek: do 6. 6. 2005 od 26. 7. 2004

a) Nabídka k upsání akcií bude učiněna písemným oznámením společnosti PSP Beteiligungs-GmbH ve lhůtě do 15 dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. do 6. 6. 2005 od 26. 7. 2004

b) Upisovat lze kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 140 Kč v listinné podobě. Upisovat lze pouze celé akcie o jmenovité hodnotě 140 Kč. Emisní kurs každé nové akcie činí 140 Kč. do 6. 6. 2005 od 26. 7. 2004

c) Místem upisování akcií je sídlo společnosti Přerov, Kojetínská 71, č.p. 358, PSČ 750 53, kancelář č. 650, kontaktní osoba Ing. Alena Krutáková, a to každý pracovní den od 10.00 hod. do 14. 00 hod. do 6. 6. 2005 od 26. 7. 2004

d) Lhůta pro upisování akcií společností PSP Beteiligungs-GmbH skončí 31.12.2004. do 6. 6. 2005 od 26. 7. 2004

e) Společnost PSP Beteiligungs-GmbH je povinna zaplatit 100 % emisního kursu jí upsaných akcií tak, aby platba v penězích byla připsána na zvláštní účet společnosti vedený u Komerční banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, č íslo účtu 86-7255440237/0100 a to nejpozději do 7.1.2005. Platba v penězích v cizí měně bude následně přepočtena kurzem ČNB ke dni připsání platby na zvláštní účet. do 6. 6. 2005 od 26. 7. 2004

1. Základní jmění se zvyšuje v souladu s ustanovením § 203 obch. zákoníku o: 200,000.000,-Kč až 380,000.000,- Kč slovy: dvěstěmilionů korun českých až třista osmdesát milionů korun českých z důvodu zlepšení struktury pasiv společnosti. Jako způsob zvýšení základního jmění se schvaluje upsání nejméně 200 000 ks akcií, nejvýše 380 000 ks akcií, znějících na majitele, veřejně neobchodovatelné, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě akcie 1.000,-Kč s tím, že výše emisního kurzu nových akcií je totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Emisní kurz nových akcií byl stanoven ve výši odpovídající jejich jmenovité hodnotě podle § 163a odst. 1 obch. zákoníku. Nové akcie budou upsány na základě výzvy k úpisu akcií a jejich emisní kurz bude splacen pěněžitými vklady upisovatelům. Místem úpisu akcií bude sídlo společnosti. Úpis akcií proběhne ve dvou upisovacích kolech. do 27. 4. 1999 od 11. 12. 1998

2. V rámci prvního upisovacího kola mohou upsat akcie s využitím přednostního práva akcionáři, kteří jsou majiteli kmenových akcií společnosti k rozhodnému dni úpisu, a to v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na základním jmění. Rozhodným dnem je první den prvního upisovacího kola, tedy den, kdy může být právo na úpis nových kmenových akcií poprvé vykonáno. První upisovací kolo začíná v den stanovený ve výzvě představenstva k úpisu nových akcií, která bude učiněna bez zbytečného odkladu poté, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, a bude uveřejněna v souladu se stanovami společnosti. Běh lhůty pro první upisovací kolo skončí uplynutím 15. dne ode dne jejího počátku. V rámci přednostního práva jsou akcionáři oprávněni na jednu stávající akcii o nominální hodnotě 1.000,-Kč upsat jednu novou akcii o nominální hodnotě 1.000,-Kč. do 27. 4. 1999 od 11. 12. 1998

3. Akcie, které nebudou upsány akcionáři v rámci prvního upisovacího kola, lze upsat ve druhém upisovacím kole. V rámci druhého upisovacího kola může upsat akcie kterákoli k tomu způsobilá osoba. Lhůta pro upisování akcií ve druhém upisovacím kole začíná 1. den následujícího po skončení prvního upisovacího kola a končí uplynutím 15. dne ode dne jejího počátku. do 27. 4. 1999 od 11. 12. 1998

4. Upisovatelé jsou povinni splatit na účet společnosti vedený u Investiční a Poštovní banky, a.s., pobočka Přerov, číslo účtu 103685487/5100 50 % emisního kurzu upsaných akcií při upsání akcií. Zbývající část emisního kurzu upsaných akcií, tj. 50 % jsou povinni splatit na uvedený účet společnosti do jednoho měsíce ode dne jejich upsání. do 27. 4. 1999 od 11. 12. 1998

Jediný akcionář: Přerovské strojírny a.s. 750 53 Přerov do 15. 11. 1999 od 22. 1. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 56 118 272 Kč

od 1. 9. 2012

Základní kapitál

vklad 175 369 600 Kč

do 1. 9. 2012 od 1. 7. 2008

Základní kapitál

vklad 350 739 200 Kč

do 1. 7. 2008 od 16. 8. 2004

Základní kapitál

vklad 501 056 000 Kč

do 16. 8. 2004 od 27. 4. 1999

Základní kapitál

vklad 200 000 000 Kč

do 27. 4. 1999 od 29. 7. 1996

Základní kapitál

vklad 41 665 000 Kč

do 29. 7. 1996 od 1. 1. 1995
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 112 Kč, počet: 501 056 od 1. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 112 Kč, počet: 501 056 do 1. 6. 2020 od 1. 9. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 350 Kč, počet: 501 056 do 1. 9. 2012 od 1. 7. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 700 Kč, počet: 501 056 do 1. 7. 2008 od 30. 8. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 700 Kč, počet: 501 056 do 30. 8. 2004 od 16. 8. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 501 056 do 16. 8. 2004 od 27. 4. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 200 000 do 27. 4. 1999 od 29. 7. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 41 665 do 29. 7. 1996 od 1. 1. 1995

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Jaroslav Koutňák

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2020

vznik členství: 8. 1. 2020

Hranická 96/28, Přerov, 751 24, Česká republika

Mykola Narevych

Předseda představenstva

První vztah: 5. 6. 2018

vznik členství: 21. 5. 2018

vznik funkce: 21. 5. 2018

Egbertstrasse 63, 40489 Düsseldorf, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Koutňák

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2017 - Poslední vztah: 22. 1. 2020

vznik členství: 9. 2. 2017

zánik členství: 8. 1. 2020

Hranická 96/28, Přerov, 751 24, Česká republika

Oliver Felux

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2016 - Poslední vztah: 25. 11. 2019

vznik členství: 15. 11. 2016

zánik členství: 15. 11. 2019

Wilhelm-Kuhr-Str. 28, 39288 Burg, Spolková republika Německo

Oliver Felux

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2016 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 15. 11. 2016

Severní 609, Šenov u Nového Jičína, 742 42, Česká republika

Oliver Felux

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2016 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 15. 11. 2016

Severní 609, Šenov u Nového Jičína, 742 42, Česká republika

Mykola Narevych

předseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2015 - Poslední vztah: 5. 6. 2018

vznik členství: 23. 6. 2015

zánik členství: 21. 5. 2018

vznik funkce: 23. 6. 2015

zánik funkce: 21. 5. 2018

Egbertstrasse 63, Düsseldorf, 404 89, Spolková republika Německo

Mykola Narevych

předseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2015 - Poslední vztah: 5. 6. 2018

vznik členství: 23. 6. 2015

zánik členství: 21. 5. 2018

vznik funkce: 23. 6. 2015

zánik funkce: 21. 5. 2018

Egbertstrasse 63, Düsseldorf, 404 89, Spolková republika Německo

Ing. Jaroslav Koutňák

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2017

vznik členství: 28. 3. 2014

zánik členství: 9. 2. 2017

Hranická 96/28, Přerov, 751 24, Česká republika

Ing. Jaroslav Koutňák

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2017

vznik členství: 28. 3. 2014

zánik členství: 9. 2. 2017

Hranická 96/28, Přerov, 751 24, Česká republika

Oliver Felux

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2014 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

Wilhelm-Kuhr-Str. 28, Burg, 392 88, Spolková republika Německo

Mykola Narevych

předseda představenstva

První vztah: 15. 1. 2014 - Poslední vztah: 23. 7. 2015

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 23. 6. 2015

vznik funkce: 6. 1. 2014

zánik funkce: 23. 6. 2015

Egbertstrasse 63, Düsseldorf, 404 89, Spolková republika Německo

Mykola Narevych

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2012 - Poslední vztah: 15. 1. 2014

vznik členství: 1. 7. 2012

Kreuzbergstr. 76, Düsseldorf, 404 89, Spolková republika Německo

Ing. Jaroslav Koutňák

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2011 - Poslední vztah: 10. 4. 2014

vznik členství: 1. 4. 2011

zánik členství: 28. 3. 2014

Hranická 96/28, Přerov, 751 24, Česká republika

Justus Theodor Heinrich Von Wedel

předseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2010 - Poslední vztah: 15. 1. 2014

vznik členství: 3. 11. 2010

zánik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 3. 11. 2010

zánik funkce: 1. 1. 2014

Ricklinger Strasse 38, 31535 Neustadt am Rübenberge, Spolková republika Německo

Ing. Jaroslav Zatloukal

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2009 - Poslední vztah: 20. 6. 2012

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 17. 6. 2012

SNP 1180, Otrokovice, 765 02, Česká republika

Dipl.Ing. Wolf-Peter Eckert

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2009 - Poslední vztah: 5. 1. 2011

vznik členství: 21. 11. 2008

zánik členství: 1. 12. 2010

Dolany 450, 783 16, Česká republika

Dipl. Ing. Wolf - Peter Eckert

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2008 - Poslední vztah: 13. 1. 2009

vznik členství: 21. 12. 2005

zánik členství: 21. 11. 2008

Dolany 450, 783 16, Česká republika

Justus Theodor Heinrich Von Wedel

předseda představenstva

První vztah: 17. 12. 2007 - Poslední vztah: 2. 12. 2010

vznik členství: 30. 11. 2007

zánik členství: 3. 11. 2010

vznik funkce: 4. 12. 2007

zánik funkce: 3. 11. 2010

Gerberhof 5, 31535 Neustadt am Rübenberge, Spolková republika Německo

Ing. Petr Jeřábek MBA

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2007 - Poslední vztah: 28. 4. 2009

vznik členství: 22. 6. 2007

zánik členství: 17. 3. 2009

Březhradská 186/19, Hradec Králové, 503 32, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda představenstva

  ZVU Servis a.s.

  Pražská třída 322/4, Hradec Králové Kukleny, 500 04

Dipl. Ing. Wolf - Peter Eckert

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2006 - Poslední vztah: 16. 7. 2008

vznik členství: 21. 12. 2005

Neustadt am Rübenberge, Steinhagen 11, 31535 Spolková republika Německo

Justus Theodor Heinrich Von Wedel

předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2005 - Poslední vztah: 17. 12. 2007

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 30. 11. 2007

vznik funkce: 1. 12. 2004

zánik funkce: 30. 11. 2007

Gerberhof 5, 31535 Neustadt am Rübenberge, Spolková republika Německo

Ing. Petr Jeřábek MBA

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2004 - Poslední vztah: 28. 6. 2007

vznik členství: 25. 6. 2004

zánik členství: 22. 6. 2007

Březhradská 186/19, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Josef Hradilík

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2003 - Poslední vztah: 21. 7. 2004

vznik členství: 20. 6. 2003

zánik členství: 25. 6. 2004

Šišma 57, Česká republika

Ing. Martin Belza MBA

předseda představenstva

První vztah: 8. 9. 2003 - Poslední vztah: 7. 2. 2005

vznik členství: 20. 6. 2003

zánik členství: 30. 11. 2004

vznik funkce: 20. 6. 2003

zánik funkce: 30. 11. 2004

Nad lomem 10, Brno, Česká republika

Ing. Jan Tylk

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2003 - Poslední vztah: 20. 12. 2005

vznik členství: 20. 6. 2003

zánik členství: 3. 10. 2005

Východní 469, Zásmuky, Česká republika

Ing. Martin Belza MBA

předseda představenstva

První vztah: 5. 4. 2002 - Poslední vztah: 8. 9. 2003

vznik členství: 21. 5. 1999

zánik členství: 20. 6. 2003

vznik funkce: 24. 1. 2001

zánik funkce: 20. 6. 2003

Nad lomem 10, Brno, Česká republika

JUDr. Jiří Kořínek

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2001 - Poslední vztah: 11. 8. 2003

vznik členství: 1. 12. 2000

zánik členství: 20. 6. 2003

vznik funkce: 24. 1. 2001

zánik funkce: 20. 6. 2003

Purkyňova 1, Přerov, Česká republika

Ing. Martin Belza

předseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2001 - Poslední vztah: 5. 4. 2002

vznik členství: 21. 5. 1999

vznik funkce: 24. 1. 2001

Nad lomem 10, Brno, Česká republika

Ing. Josef Lancingr

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2001 - Poslední vztah: 11. 8. 2003

vznik členství: 21. 2. 2001

zánik členství: 20. 6. 2003

Závodu Míru 688, Karlovy Vary, Česká republika

RNDr. Jaroslav Košut CSc., MBA

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2001 - Poslední vztah: 11. 8. 2003

vznik členství: 1. 12. 2000

zánik členství: 20. 6. 2003

Kosmická 747/21, Praha 4 - Háje, Česká republika

JUDr. Jiří Kořínek

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2001 - Poslední vztah: 23. 4. 2001

zánik funkce: 24. 1. 2001

Purkyňova 1, Přerov, Česká republika

Ing. Richard Benýšek

předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 1999 - Poslední vztah: 9. 1. 2001

Fischerova 8, Olomouc, Česká republika

Ing. Martin Belza

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 8. 1999 - Poslední vztah: 23. 4. 2001

zánik funkce: 24. 1. 2001

Nad lomem 10, Brno, Česká republika

Ing. Pavel Zumr

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 1999 - Poslední vztah: 9. 1. 2001

Kotlářská 45, Brno, Česká republika

Ing. Petr Jeřábek MBA

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 1999 - Poslední vztah: 9. 1. 2001

Březhradská 186, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Josef Hradilík

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 1999 - Poslední vztah: 8. 9. 2003

vznik členství: 21. 5. 1999

zánik členství: 20. 6. 2003

Šišma 57, Česká republika

Ing. Stanislav Bayer

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 1998 - Poslední vztah: 5. 8. 1999

Na odpoledni 11, Přerov, Česká republika

Ing. Richard Benýšek

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 1998 - Poslední vztah: 5. 8. 1999

Fischerova 8, Olomouc, Česká republika

Ing. Miloš Kruták

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 8. 1998 - Poslední vztah: 5. 8. 1999

U Žebračky 30, Přerov, Česká republika

Ing. Zbyněk Štěrba

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 1998 - Poslední vztah: 5. 8. 1999

K Netlukám 957, Praha 10 - Uhříněves, Česká republika

Ing. Martin Belza

předseda představenstva

První vztah: 19. 8. 1998 - Poslední vztah: 5. 8. 1999

Nad lomem 10, Brno, Česká republika

Ing. Martin Belza

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 1998 - Poslední vztah: 19. 8. 1998

Viniční 197, Brno - Židenice, Česká republika

Ing. Rudolf Jedlička

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1997 - Poslední vztah: 19. 8. 1998

Letovická 9, Brno, Česká republika

Ing. Zdeněk Látal

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 1997 - Poslední vztah: 19. 3. 1998

Velká Dlážka 28, Přerov, Česká republika

Ing. Josef Hradilík

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 10. 1997

Šišma 57, pošta Pavlovice u Přerova, Česká republika

Ing. Stanislav Bayer

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 1. 1997 - Poslední vztah: 19. 8. 1998

Na odpoledni 11, Přerov, Česká republika

Ing. Zbyněk Štěrba

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 1997 - Poslední vztah: 19. 8. 1998

K Netlukám 957, Praha 10-Uhříněves, Česká republika

Ing. Miloš Kruták

předseda představenstva

První vztah: 22. 1. 1997 - Poslední vztah: 19. 8. 1998

Trávník 26, Přerov, Česká republika

Ing. Josef Hradilík

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 1996 - Poslední vztah: 22. 1. 1997

Šišma 57, pošta Pavlovice u Přerova, Česká republika

Milan Maděryč

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 11. 1995 - Poslední vztah: 22. 1. 1997

Nad Vývozem 4872, Zlín, Česká republika

Ing. Miloš Kruták

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1995 - Poslední vztah: 22. 1. 1997

Trávník 26, Přerov, Česká republika

Ing. Stanislav Bayer

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1995 - Poslední vztah: 22. 1. 1997

Na odpoledni 11, Přerov, Česká republika

Ing. Josef Jemelík

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1995 - Poslední vztah: 9. 11. 1995

Hromůvka 1888, Hranice, Česká republika

Ing. Zdeněk Látal

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1995 - Poslední vztah: 22. 1. 1997

Velká Dlážka 28, Přerov, Česká republika

Milan Maděryč

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 1995 - Poslední vztah: 9. 11. 1995

Česká ul. 4757, Zlín, Česká republika

Společnost navenek zastupuje každý člen představenstva samostatně.

od 15. 4. 2014

Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná navenek každý člen představenstva samostatně. Člen představenstva podepisuje jménem společnosti tak, že k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 15. 4. 2014 od 11. 8. 2003

Jednání za společnost: Za společnost jednají navenek a uvnitř společnosti jednotliví členové představenstva. Pokud mají být jednáním představenstva založeny právní závazky, musí je podepsat všichni členové představenstva nebo předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a jeden člen představenstva, nebo jeden člen představenstva na základě představenstvem udělené plné moci, a to vždy k vytištěné nebo nadepsané obchodní firmě společnosti.

do 11. 8. 2003 od 5. 4. 2002

Jednání za společnost: Za společnost jednají navenek a uvnitř společnosti jednotliví členové představenstva. Pokud mají být jednáním představenstva založeny právní závazky, musí je podepsat všichni členové představenstva nebo předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, a jeden člen představenstva nebo jeden člen představenstva na základě představenstvem udělené plné moci, a to vždy k vytiště- nému nebo nadepsanému obchodnímu jménu společnosti.

do 5. 4. 2002 od 1. 1. 1995

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

JUDr. Stanislav Dvořák Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 9. 12. 2019

Lišická 2313, Praha, 190 16, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Justus Theodor Heinrich von Wedel

Předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2019

vznik členství: 5. 9. 2019

vznik funkce: 5. 9. 2019

Ricklinger Strasse 38, 31535 Neustadt am Rübenberge, Spolková republika Německo

Historické vztahy

JUDr. Stanislav Dvořák Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2017 - Poslední vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 3. 2. 2017

zánik členství: 9. 12. 2019

Lišická 2313, Praha, 190 16, Česká republika

Justus Theodor Heinrich von Wedel

Předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2016 - Poslední vztah: 24. 9. 2019

vznik členství: 21. 10. 2016

zánik členství: 5. 9. 2019

vznik funkce: 21. 10. 2016

zánik funkce: 5. 9. 2019

Ricklinger Strasse 38, 31535 Neustadt am Rübenberge, Spolková republika Německo

Justus Theodor Heinrich von Wedel

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2016 - Poslední vztah: 14. 12. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 21. 10. 2016

vznik funkce: 2. 1. 2014

zánik funkce: 21. 10. 2016

Ricklinger Strasse 38, Neustadt am Rübenberge, 315 35, Spolková republika Německo

Justus Theodor Heinrich von Wedel

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2016 - Poslední vztah: 14. 12. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 21. 10. 2016

vznik funkce: 2. 1. 2014

zánik funkce: 21. 10. 2016

Ricklinger Strasse 38, Neustadt am Rübenberge, 315 35, Spolková republika Německo

JUDr. Stanislav Dvořák Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 6. 2. 2014

zánik členství: 3. 2. 2017

Lišická 2313, Praha, 190 16, Česká republika

JUDr. Stanislav Dvořák Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 2. 2017

vznik členství: 6. 2. 2014

zánik členství: 3. 2. 2017

Lišická 2313, Praha, 190 16, Česká republika

JUDr. Stanislav Dvořák Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2014 - Poslední vztah: 23. 7. 2014

vznik členství: 6. 2. 2014

Živonínská 1629, Praha 9, 190 16, Česká republika

Justus Theodor Heinrich von Wedel

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 2. 1. 2014

Ricklinger Strasse 38, Neustadt am Rübenberge, 315 35, Spolková republika Německo

Karlfriedrich Richard Vivigenz Von Wedel

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2012 - Poslední vztah: 15. 1. 2014

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 15. 6. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2013

Gerberhof 5, Neustadt am Rübenberge, 315 35, Spolková republika Německo

Karlfriedrich Richard Vivigenz Von Wedel

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2012 - Poslední vztah: 15. 1. 2014

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 15. 6. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2013

Gerberhof 5, Neustadt am Rübenberge, 315 35, Spolková republika Německo

JUDr. Lubomír Sovják

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2011 - Poslední vztah: 14. 3. 2014

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 28. 2. 2014

Kozlovská 2851/45, Přerov, 750 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Stanislav Dvořák Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2011 - Poslední vztah: 20. 2. 2014

vznik členství: 8. 2. 2011

zánik členství: 6. 2. 2014

Živonínská 1629, Praha 9, 190 16, Česká republika

Karlfriedrich Richard Vivigenz Von Wedel

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2009 - Poslední vztah: 21. 8. 2012

vznik členství: 18. 6. 2009

zánik členství: 15. 6. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2009

zánik funkce: 15. 6. 2012

Gerberhof 5, Neustadt am Rübenberge, 315 35, Spolková republika Německo

JUDr. Stanislav Dvořák Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2008 - Poslední vztah: 14. 2. 2011

vznik členství: 22. 2. 2008

zánik členství: 8. 2. 2011

Živonínská 1629, Praha 9, 190 16, Česká republika

Vojtěch Gregovský

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2008 - Poslední vztah: 3. 3. 2011

vznik členství: 1. 3. 2008

zánik členství: 1. 3. 2011

tř. 17. listopadu 327/6, Přerov, 750 02, Česká republika

Karlfriedrich Richard Vivigenz Von Wedel

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2006 - Poslední vztah: 15. 7. 2009

vznik členství: 19. 6. 2006

zánik členství: 18. 6. 2009

vznik funkce: 19. 6. 2006

zánik funkce: 18. 6. 2009

Gerberhof 5, 31535 Neustadt am Rübenberge, Spolková republika Německo

JUDr. Stanislav Dvořák Ph.D.

člen

První vztah: 9. 5. 2005 - Poslední vztah: 20. 3. 2008

vznik členství: 25. 2. 2005

zánik členství: 22. 2. 2008

Živonínská 1629, Praha 9, Česká republika

Ing. Zdenka Kynclová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2005 - Poslední vztah: 20. 3. 2008

vznik členství: 1. 3. 2005

zánik členství: 1. 3. 2008

Bezručova 1488/27, Přerov I, Česká republika

JUDr. Stanislav Dvořák Ph.D.

člen

První vztah: 7. 2. 2005 - Poslední vztah: 9. 5. 2005

vznik členství: 13. 12. 2004

zánik členství: 25. 2. 2005

Živonínská 1629, Praha 9, Česká republika

Karlfriedrich Richard Vivigenz Von Wedel

předseda

První vztah: 11. 8. 2003 - Poslední vztah: 24. 8. 2006

vznik členství: 20. 6. 2003

zánik členství: 19. 6. 2006

vznik funkce: 20. 6. 2003

zánik funkce: 19. 6. 2006

Gerberhof 5, 31535 Neustadt am Rübenberge, Spolková republika Německo

Justus Theodor Heinrich Von Wedel

člen

První vztah: 11. 8. 2003 - Poslední vztah: 7. 2. 2005

vznik členství: 20. 6. 2003

zánik členství: 27. 10. 2004

Gergerhof 5, 31535 Neustadt am Rübenberge, Spolková republika Německo

Ing. Marta Dostálová

člen

První vztah: 4. 12. 2002 - Poslední vztah: 11. 8. 2003

vznik členství: 1. 12. 2000

zánik členství: 20. 6. 2003

Erbenova 11, Praha 5, Česká republika

Ing. Marcela Bernátová

člen

První vztah: 6. 5. 2002 - Poslední vztah: 13. 4. 2005

vznik členství: 1. 3. 2002

zánik členství: 1. 3. 2005

Kabelíkova 2764/20, Přerov, Česká republika

Vojtěch Gregovský

člen

První vztah: 6. 5. 2002 - Poslední vztah: 11. 8. 2003

vznik členství: 1. 3. 2002

zánik členství: 20. 6. 2003

tř. 17. listopadu 327/6, Přerov, Česká republika

Ing. Pavel Blaha

člen

První vztah: 9. 1. 2001 - Poslední vztah: 11. 8. 2003

zánik členství: 20. 6. 2003

Polská 42, Olomouc, Česká republika

Ing. Petr Švejda

předseda

První vztah: 9. 1. 2001 - Poslední vztah: 11. 8. 2003

zánik členství: 20. 6. 2003

zánik funkce: 20. 6. 2003

Na hradisku 122, Lázně Toušeň, Česká republika

Ing. Eduard Kasal

místopředseda

První vztah: 9. 1. 2001 - Poslední vztah: 11. 8. 2003

zánik členství: 20. 6. 2003

zánik funkce: 20. 6. 2003

Jateční 711, Kolín, Česká republika

Ing. Marta Hegerová

člen

První vztah: 9. 1. 2001 - Poslední vztah: 4. 12. 2002

Erbenova 11, Praha 5, Česká republika

Ing. Josef Marčík

člen

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 9. 1. 2001

Plní 751, Ždánice, Česká republika

Ing. Josef Ondráček

člen

První vztah: 5. 8. 1999 - Poslední vztah: 9. 1. 2001

Květnového vítězství 1864, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Ress

člen

První vztah: 5. 8. 1999 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

Nad Havlem 12, Praha 4, Česká republika

Dr.Ing. Přemysl Vávra

předseda

První vztah: 5. 8. 1999 - Poslední vztah: 9. 1. 2001

Čihákova 25, Praha 9, Česká republika

Ing. Zbyněk Štěrba

místopředseda

První vztah: 5. 8. 1999 - Poslední vztah: 9. 1. 2001

K Netlukám 957, Praha 10, Česká republika

Ing. Vladimír Holan

člen

První vztah: 5. 8. 1999 - Poslední vztah: 6. 5. 2002

zánik členství: 1. 3. 2002

Vaňkova 13, Přerov, Česká republika

Ing. Jaroslav Svoboda

člen

První vztah: 21. 9. 1998 - Poslední vztah: 6. 5. 2002

zánik členství: 1. 3. 2002

Osmek 9, Přerov, Česká republika

Ing. Jiří Janda

člen

První vztah: 19. 8. 1998 - Poslední vztah: 5. 8. 1999

B. Němcové 5, Přerov, Česká republika

Ing. Miroslav Sponer

předseda

První vztah: 19. 8. 1998 - Poslední vztah: 5. 8. 1999

Sokolská 20, Přerov, Česká republika

Ing. Ivo Horák

člen

První vztah: 15. 10. 1997 - Poslední vztah: 19. 8. 1998

Na Bystřičce 10, Olomouc, Česká republika

Ing. Richard Benýšek

předseda

První vztah: 15. 10. 1997 - Poslední vztah: 19. 8. 1998

Fischerova 8, Olomouc, Česká republika

Ing. Vilém Nezhyba

člen

První vztah: 22. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 10. 1997

Dvořákova 1, Prostějov, Česká republika

Ing. Jaroslav Novotný

předseda

První vztah: 22. 1. 1997 - Poslední vztah: 15. 10. 1997

U dráhy 3, Přerov - Předmostí, Česká republika

Ing. Vladimír Hájek

člen

První vztah: 22. 1. 1997 - Poslední vztah: 21. 9. 1998

Budovatelů 5, Přerov, Česká republika

Ing. Vilém Nezhyba

člen

První vztah: 29. 7. 1996 - Poslední vztah: 22. 1. 1997

Dvořákova 1, Prostějov, Česká republika

Ing. Jaroslav Hrabina

člen

První vztah: 1. 1. 1995 - Poslední vztah: 29. 7. 1996

Trávník 2, Přerov, Česká republika

Ing. Vladimír Hájek

člen

První vztah: 1. 1. 1995 - Poslední vztah: 22. 1. 1997

Budovatelů 5, Přerov, Česká republika

Ing. Jaroslav Novotný

předseda

První vztah: 1. 1. 1995 - Poslední vztah: 22. 1. 1997

U dráhy 3, Přerov - Předmostí, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

2 fyzické osoby

Mykola Narevych

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2012

vznik členství: 1. 7. 2012

Kreuzbergstr. 76, Düsseldorf, 404 89, Spolková republika Německo

Justus Theodor Heinrich Von Wedel

předseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2010

vznik členství: 3. 11. 2010

vznik funkce: 3. 11. 2010

Ricklinger Strasse 38, 31535 Neustadt am Rübenberge, Spolková republika Německo

Historické vztahy

Justus Theodor Heinrich Von Wedel

předseda představenstva

První vztah: 17. 12. 2007 - Poslední vztah: 2. 12. 2010

vznik členství: 30. 11. 2007

vznik funkce: 4. 12. 2007

Gerberhof 5, 31535 Neustadt am Rübenberge, Spolková republika Německo

Dipl. Ing. Wolf - Peter Eckert

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2006 - Poslední vztah: 16. 7. 2008

vznik členství: 21. 12. 2005

Neustadt am Rübenberge, Steinhagen 11, 31535 Spolková republika Německo

Justus Theodor Heinrich Von Wedel

předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2005 - Poslední vztah: 17. 12. 2007

vznik členství: 1. 12. 2004

vznik funkce: 1. 12. 2004

Gerberhof 5, 31535 Neustadt am Rübenberge, Spolková republika Německo

Další vztahy firmy PSP Engineering a.s.

PSP Real Estate s.r.o.

První vztah: 29. 11. 2016

Kojetínská 3186/79, Přerov Přerov I-Město, 750 02

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

PSP Real Estate s.r.o.

První vztah: 10. 12. 2010 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

Kojetínská 3186/79, Přerov Přerov I-Město, 750 02

Akcionáři

PSP Real Estate s.r.o., IČ: 27234762

Kojetínská, Česká republika, Přerov, 750 53

od 29. 11. 2016

PSP Real Estate s.r.o., IČ: 27234762

Kojetínská 3186/79, Česká republika, Přerov, 750 53

do 29. 11. 2016 od 10. 12. 2010

Alite GmbH

Spolková republika Německo

do 10. 12. 2010 od 11. 8. 2010

v. Wedel GmbH & Co. KG

Spolková republika Německo, Neustadt a. Rbge.

do 11. 8. 2010 od 27. 9. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 1. 1995

Živnosti

Slévárenství, modelářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 23. 6. 2003
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 10. 2001
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 12. 1997
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 12. 1997
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 12. 1997
Kovářství, podkovářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 12. 1997
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 12. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 1. 1995
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 1. 1995

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).