Hlavní navigace

RedArt a.s.

Firma RedArt a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10160, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 47 100 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27377105

Sídlo:

Jungmannova 32/25, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 9. 2005

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47990 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
68201 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10160, Městský soud v Praze

Obchodní firma

RedArt a.s. od 21. 5. 2015

Obchodní firma

KONT Svoboda a.s. do 21. 5. 2015 od 21. 9. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 21. 9. 2005

adresa

Revoluční 1403/28
Praha 1 11000 od 20. 6. 2014

adresa

Jungmannova 32/25
Praha 11000 od 9. 10. 2019

adresa

Mukařovského 1985/5
Praha 15500 do 9. 10. 2019 od 4. 1. 2019

adresa

Jakubská 647/2
Praha 11000 do 4. 1. 2019 od 20. 7. 2017

adresa

Revoluční 1403/28
Praha 11000 do 20. 7. 2017 od 20. 6. 2014

adresa

Bořivojova 3130
Teplice 41501 do 20. 6. 2014 od 2. 7. 2013

adresa

Kaprova 42/14
Praha 1 11000 do 2. 7. 2013 od 7. 1. 2013

adresa

Arkalycká 877/1
Praha 4 14900 do 7. 1. 2013 od 23. 2. 2010

adresa

Zahradní 360
Jeneč 25261 do 23. 2. 2010 od 21. 9. 2005

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 6. 2014

velkoobchod do 20. 6. 2014 od 21. 9. 2005

specializovaný maloobchod do 20. 6. 2014 od 21. 9. 2005

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 20. 6. 2014 od 21. 9. 2005

realitní činnost do 20. 6. 2014 od 21. 9. 2005

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 20. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 od 20. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 20. 6. 2014

Valná hromada rozhodla dne 10.12.2008 o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitými vklady o částku 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) ze stávající částky 37.100.000,- Kč (slovy: třicetsedm milionů jedno sto tisíc korun českých) na částku 47.100.000,- Kč (slovy: čty řicetsedm milionů jedno sto tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen, b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), znějících na majitele, vydaných v listinné podobě. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). E misní ážio je nulové, c) stávající akcionáři Společnosti se vzdali přednostního práva na úpis nových akcií a jejich přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie bu dou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou Jana Svobodová, r.č. 625706/0161, bydliště Praha 10, Vršovice, Estonská 538/2 (dále jen ?Jana Svobodová?) a Jarmila Kalašová, r.č. 275815/084, bydliště Praha 10, Vršovice, Estonská 538/2 (dále jen ?Jarmila Kalašová?), d) předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění. Určitý zájemce ? Jana Svobodová upíše 10 (slovy: deset) kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě, určitý zájemce ? Jarmila Kalašová upíše 10 (slovy: deset) kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), znějících na majitele v listinné podobě, e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 15 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného Společností předem určeným zájemcům. Společnost doručí návrh smlouvy předem určeným zájem cům do 15 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku podle ust. § 203 odst. 4 věta druhá obchodního zákoníku v platném znění. Smlouva o úpisu akcií poz bude účinnosti dnem, kterým nabude právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti KONT Svoboda a.s. na adrese Jeneč, Zahradní 360, PSČ 252 61, g) lhůta pro splacení peněžitých vkladů: emisní kurs takto upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií, h) místem splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet zřízený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 35-6026930297/0100. Peněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 23. 2. 2010 od 16. 12. 2008

Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 15.5.2006 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu o 10.000.000,- Kč, tj. slovy: deset milionů korun českých, peněžitým vkladem ve výši 10.000.000,- Kč s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení zákl adního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem bude upsáno 20 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč, tj. slovy: pětsettisíc korun českých. Akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům uvedeným v rozhodnutí jediného akcionáře sepsaného formou notářského zápisu. Akcie společnosti budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti v pracovní dny v době od 10.00 - 18.00 hod. Lhůta pro upsání nových akci í předem určenými zájemci činí 15 dnů a počíná běžet každému z nich první den následující po dni, v němž mu bude doručena písemná informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle ust. § 203 odst. 2 písm. e) obc hodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. upsání nových akcií předem určenými zájemci bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. provedeno ve lhůtě třicet (30) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení zákl. kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti odešle předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obch. zák., do patnácti (15) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Na úhradu emisního kurzu dvaceti nových kmenových akcií na majitele, v  listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), splácených peněžitým vkladem je povinen předem určený zájemce splatit ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne podpisu smlouvy o úpisu akcií 100 % (slovy: jedno sto procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií. Peněžitý vklad musí být splacen na účet 35-6026930297/0100, vedený u Komerční banky, a.s do 27. 9. 2006 od 8. 6. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 47 100 000 Kč

od 23. 2. 2010

Základní kapitál

vklad 37 100 000 Kč

do 23. 2. 2010 od 25. 8. 2006

Základní kapitál

vklad 27 100 000 Kč

do 25. 8. 2006 od 21. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 355 od 20. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 40 od 20. 6. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 40 do 20. 6. 2014 od 23. 2. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 20 do 23. 2. 2010 od 25. 8. 2006
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 1 355 do 20. 6. 2014 od 21. 9. 2005

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Jan Kulajta

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2017

vznik členství: 10. 3. 2017

Kpt. Macha 1366, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Monika Šošková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2013 - Poslední vztah: 28. 3. 2017

vznik členství: 6. 9. 2013

zánik členství: 10. 3. 2017

vznik funkce: 6. 9. 2013

zánik funkce: 10. 3. 2017

L´ Štúra 691/3, Teplička nad Váhom, 013 01, Slovenská republika

Monika Šošková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2013 - Poslední vztah: 28. 3. 2017

vznik členství: 6. 9. 2013

zánik členství: 10. 3. 2017

vznik funkce: 6. 9. 2013

zánik funkce: 10. 3. 2017

L´ Štúra 691/3, Teplička nad Váhom, 013 01, Slovenská republika

Richard Horčičák

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2013 - Poslední vztah: 20. 6. 2014

vznik členství: 6. 9. 2013

zánik členství: 4. 6. 2014

Rudolfa Dilonga 1915/23, Žilina, 010 01, Slovenská republika

Jiří Soukup

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2013 - Poslední vztah: 20. 6. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 4. 6. 2014

Daškova 3070/2, Praha 4, 143 00, Česká republika

Marek Mišura

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2013 - Poslední vztah: 4. 11. 2013

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 6. 9. 2013

vznik funkce: 9. 6. 2011

zánik funkce: 6. 9. 2013

Haanova 3642/14, Bratislava, 851 04, Slovenská republika

Rudolf Mišura

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2013 - Poslední vztah: 4. 11. 2013

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 6. 9. 2013

Na Malý Diel 8101/34, Žilina, 010 01, Slovenská republika

Jaroslav Čepička

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2013 - Poslední vztah: 7. 1. 2013

vznik členství: 9. 6. 2011

zánik členství: 7. 6. 2012

Martinova 615/36, Praha 10, 107 00, Česká republika

Ivo Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2009 - Poslední vztah: 7. 1. 2013

vznik členství: 27. 6. 2008

zánik členství: 9. 6. 2011

Tererova 1355/4, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Ivo Svoboda

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 1. 2013

vznik členství: 21. 9. 2005

zánik členství: 9. 6. 2011

vznik funkce: 21. 9. 2005

zánik funkce: 9. 6. 2011

Tererova 1355/4, Praha 4, 149 00, Česká republika

Jarmila Kalašová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 1. 2013

vznik členství: 21. 9. 2005

zánik členství: 9. 6. 2011

Estonská 538/2, Praha 10, 101 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeňka Vítkovská

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 1. 2009

vznik členství: 21. 9. 2005

zánik členství: 20. 10. 2007

Estonská 538/2, Praha 10, 101 00, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Pavel Kulajta

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2017

vznik členství: 10. 3. 2017

Zašová 674, 756 51, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Bc. Jiří Soukup

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2016 - Poslední vztah: 28. 3. 2017

vznik členství: 29. 2. 2016

zánik členství: 10. 3. 2017

vznik funkce: 29. 2. 2016

zánik funkce: 10. 3. 2017

Daškova 3070/2, Praha, 143 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  TANVAN s.r.o.

  Varšavská 715/36, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

 • jednatel

  Wescott, s.r.o.

  Arkalycká 877/4, Praha Háje, 149 00

Bc. Jiří Soukup

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2016 - Poslední vztah: 28. 3. 2017

vznik členství: 29. 2. 2016

zánik členství: 10. 3. 2017

vznik funkce: 29. 2. 2016

zánik funkce: 10. 3. 2017

Daškova 3070/2, Praha, 143 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  TANVAN s.r.o.

  Varšavská 715/36, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

 • jednatel

  Wescott, s.r.o.

  Arkalycká 877/4, Praha Háje, 149 00

Lukáš Hofmann

člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2013 - Poslední vztah: 14. 4. 2016

vznik členství: 30. 11. 2012

zánik členství: 29. 2. 2016

zánik funkce: 29. 2. 2016

Chmelická 1545, Praha, 190 16, Česká republika

David Goldstein

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 1. 2013

vznik členství: 21. 9. 2005

zánik členství: 30. 11. 2012

Estonská 538/2, Praha 10, 101 00, Česká republika

Jana Svobodová

předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 1. 2013

vznik členství: 21. 9. 2005

zánik členství: 30. 11. 2012

vznik funkce: 21. 9. 2005

zánik funkce: 30. 11. 2012

Estonská 538/2, Praha 10, 101 00, Česká republika

Jiří Úbl

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 7. 1. 2013

vznik členství: 21. 9. 2005

zánik členství: 30. 11. 2012

Komenského 1053/29, Plzeň, 323 00, Česká republika

Za společnost jedná ve všech věcech samostatně jediný člen představenstva.

od 20. 6. 2014

Jménem společnosti jedná v případě tříčlenného představenstva buď předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně, v případě jednočlenného představenstva pak jedná tento člen představenstva samostatně.

do 20. 6. 2014 od 7. 1. 2013

Jménem společnosti jedná za představenstvo každý člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, a to samostatně.

do 7. 1. 2013 od 21. 9. 2005

Další vztahy firmy RedArt a.s.

Historické vztahy

Bc. Jiří Soukup

První vztah: 28. 3. 2017 - Poslední vztah: 28. 3. 2017

Daškova 3070/2, Praha, 143 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  TANVAN s.r.o.

  Varšavská 715/36, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

 • jednatel

  Wescott, s.r.o.

  Arkalycká 877/4, Praha Háje, 149 00

HUMIRA s.r.o.

První vztah: 18. 10. 2019

Jungmannova 32/25, Praha, 110 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • SLUG a.s.

  Novinářská 1113/3, Ostrava, 709 00

 • Pavel Kulajta

  Jednatel

  Zašová 674, 756 51, Česká republika

HUMIRA s.r.o.

První vztah: 28. 3. 2017 - Poslední vztah: 18. 10. 2019

Jungmannova 32/25, Praha, 110 00

Akcionáři

HUMIRA s.r.o., IČ: 28376099

Jungmannova 32/25, Česká republika, Praha, 110 00

od 18. 10. 2019

Bc. JIŘÍ SOUKUP

Daškova 3070/2, Česká republika, Praha, 143 00

do 28. 3. 2017 od 28. 3. 2017

HUMIRA s.r.o., IČ: 28376099

Pařížská 68/9, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 18. 10. 2019 od 28. 3. 2017

PEARSE SE,

Pernikárska 1, Slovenská republika, Žilina, 010 01

do 28. 3. 2017 od 4. 11. 2013

ENCY, a.s.

Pernikárska, Slovenská republika, Žilina, 010 01

do 4. 11. 2013 od 7. 1. 2013

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 9. 2005

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
 • Velkoobchod
 • Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
 • Realitní činnost
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 9. 2005

Insolvenční rejstřík

RedArt a.s.

spisová značka: INS 8154/2015

stav řízení: odškrtnutá - skončená věc

poslední záznam: 2021-02-19 18:01:44.000000

KONT Svoboda a.s.

spisová značka: INS 17092/2013

stav řízení: odškrtnutá - skončená věc

poslední záznam: 2020-09-22 18:58:32.000000

KONT Svoboda a.s.

spisová značka: INS 16340/2013

stav řízení: pravomocně skončená věc

poslední záznam: 2018-06-18 18:01:14.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).