Hlavní navigace

RENOMIA, a. s.

Firma RENOMIA, a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3930, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 6 400 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

48391301

Sídlo:

Holandská 874/8, Brno, 639 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 8. 1993

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
66110 Řízení a správa finančních trhů
66210 Vyhodnocování rizik a škod
66220 Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3930, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

RENOMIA, a. s. od 30. 7. 2003

Obchodní firma

RENOMIA, a.s. do 30. 7. 2003 od 18. 7. 2003

Obchodní firma

APS RENOMIA s.r.o. do 18. 7. 2003 od 10. 3. 1997

Obchodní firma

APS Hranice s.r.o do 10. 3. 1997 od 13. 8. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 30. 7. 2003

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 18. 7. 2003 od 13. 8. 1993

adresa

Holandská 874/8
Brno 63900 od 14. 9. 2016

adresa

Holandská 8
Brno 63900 do 14. 9. 2016 od 1. 1. 2010

adresa

Příkop 6/838
Brno 60200 do 1. 1. 2010 od 18. 7. 2003

adresa

Příkop 6
Brno do 18. 7. 2003 od 10. 3. 1997

adresa

Zámecká 100
Hranice do 10. 3. 1997 od 13. 8. 1993

Předmět podnikání

Zprostředkování spotřebitelského úvěru od 1. 11. 2018

Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb. od 18. 8. 2014

Činnost investičního zprostředkovatele v rozsahu povolení uděleného podle zvláštního zákona od 18. 8. 2014

Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných matematiků ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb. do 18. 8. 2014 od 18. 8. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 12. 2009

činnost finančních, organizačních a ekonomických poradců do 14. 12. 2009 od 19. 6. 2002

činnost pojišťovacího a zajišťovacího makléře do 18. 8. 2014 od 19. 6. 2002

poskytování poradenských služeb v oblasti risk managementu do 14. 12. 2009 od 9. 10. 1998

zprostředkovatelská činnost v oblasti pojišťovnictví do 18. 8. 2014 od 15. 2. 1996

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu do 27. 1. 1997 od 24. 11. 1993

zprostředkovatelská činnost v oblasti: služeb do 27. 1. 1997 od 13. 8. 1993

nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej mimo zboží uve- dené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona do 27. 1. 1997 od 13. 8. 1993

Ostatní skutečnosti

Na společnost RENOMIA, a.s., identifikační číslo 483 91 301, jako společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností (i) OPTIMUM - centrum pojištění, s.r.o., se sídlem Vsetín, Smetanova č.p. 1484, identifi kační číslo 258 37 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20599, (ii) I.P. trust, a.s., se sídlem Most, Jaroslava Seiferta č.p. 2179, identifikační číslo 250 04 174, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Kraj ským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 819 a (iii) TW EXTENSO, s.r.o., se sídlem Praha 10, Kolovratská č.p. 111, identifikační číslo 257 16 336, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 63791. od 16. 3. 2020

Valná hromada společnosti RENOMIA, a.s. rozhodla dne 3.10.2019 o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti RENOMIA, a.s. ve výši 6.000.000,-- Kč (slovy: šest milionů korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 400.000,-- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) na částku 6.400.000,-- Kč (slovy: šest milionů čtyři sta tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 16 ks (slovy: šestnáct kusů) nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 25.000,-- Kč (slo vy: dvacet pět tisíc korun českých) (dále také jen akcie). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 4) Základní kapitál se zvyšuje bez využití přednostních práv stávajících akcionářů, neboť tito se svých přednostních práv na úpis akcií vzdali před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 5) Jelikož mají být akcie upsány bez možnosti využití přednostního práva, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 6) Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány společností Arthur J. Gallagher & Co., založenou podle práva státu Delaware, Spojené státy americké, s adresou hlavní správy 2850 Golf Road, Rolling Meadows, Illinois 60008, Spojené státy americ ké, I.R.S. identifikační číslo 36-2151613, a to jako předem určeným zájemcem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích. 7) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře upisovatel společnost Arthur J. Gallagher & Co., založená podle práva státu Delaware, Spojené státy americké, s adresou hlavní správy 2850 Golf Road, Rolling Meadows, Illinois 60008, Spojené státy am erické, I.R.S. identifikační číslo 36-2151613 (dále také jen upisovatel) se společností RENOMIA, a.s., se sídlem Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 483 91 301, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B a vložce 3930, a to podle ust . § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen Smlouva o upsání akcií) v sídle společnosti Patria Finance, a.s., na adrese Výmolova 353/3, Radlice, 150 00 Praha 5, v pracovní dny v době od 9.00 hodin do 18.00 hodin, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jedn oho) měsíce ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Informace ohledně přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a možnosti uzavření Smlouvy o upsání akcií bude upisovateli sdělena představenstvem společnosti RENOMIA, a.s. bez zbytečného odkladu po přijetí to hoto rozhodnutí ústně, písemně nebo elektronicky. 8) Emisní kurs každé akcie bude činit 10.712.500,- Kč (slovy: deset milionů sedm set dvanáct tisíc pět set korun českých), z čehož 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) bude tvořit jmenovitou hodnotu každé akcie a 10.687.500,- Kč (slovy: des et milionů šest set osmdesát sedm tisíc pět set korun českých) bude tvořit emisní ážio každé akcie. Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií tedy bude činit 171.400.000,- Kč (slovy: sto sedmdesát jedna milionů čtyři sta tisíc korun českých) , z čehož 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) bude činit jmenovitou hodnotu všech nově upsaných akcií a 171.000.000,- Kč (slovy: sto sedmdesát jedna milionů korun českých) bude činit emisní ážio. 9) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen v penězích ve lhůtě do 3 (slovy: tří) dnů po uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to převodem na účet společnosti RENOMIA, a.s. 10) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu dojde ke změně stanov společnosti. do 11. 10. 2019 od 3. 10. 2019

Na společnost RENOMIA, a. s., jakožto společnost nástupnickou, přešla v důsledku odštěpení sloučením část jmění společnosti RENOMIA BENEFIT a.s., IČ 031 49 013, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Měst ským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19836, jakožto společnosti rozdělované, vymezená v projektu rozdělení a fúze ze dne 22.08.2018, s tím, že rozhodným dnem přeměny je 01.01.2018. od 1. 11. 2018

Na společnost RENOMIA, a. s., jakožto společnost nástupnickou, v důsledku fúze sloučením dle projektu rozdělení a fúze ze dne 22.08.2018, přešlo jmění zanikající společnosti Marvel Credit a.s., IČ 259 35 925, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, 17. lis topadu 2753, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2031, s tím, že rozhodným dnem přeměny je 01.01.2018. od 1. 11. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 18. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 3. 10. 2019 od 18. 8. 2014

Společnost změnila právní formu z formy společnosti s ručením omezeným na formu akciové společnosti. Společnost RENOMIA, a.s. je dále vedena v oddílu B, vložka č. 3930. od 18. 7. 2003

Spis v oddíle C vložka 6124 se uzavírá v obchodním rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě ke dni 24.11.1998 pro přenesení příslušnosti na KOS Brno. do 18. 7. 2003 od 26. 11. 1998

Obchodní společnost APS RENOMIA s.r.o. se sídlem Brno, Příkop 6, identifikační číslo 48 39 13 01, s e z a p i s u j e do oddílu C vložka 26729 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. do 18. 7. 2003 od 12. 8. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 6 400 000 Kč

od 3. 10. 2019

Základní kapitál

vklad 6 000 000 Kč

do 3. 10. 2019 od 18. 7. 2003

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 18. 7. 2003 od 27. 1. 1997

Základní kapitál

vklad 200 000 Kč

do 27. 1. 1997 od 15. 2. 1996

Základní kapitál

vklad 102 000 Kč

do 15. 2. 1996 od 13. 8. 1993
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 25 000 Kč, počet: 256 od 3. 10. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 25 000 Kč, počet: 240 do 3. 10. 2019 od 30. 5. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 do 30. 5. 2019 od 28. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 do 28. 12. 2016 od 18. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 do 18. 8. 2014 od 18. 7. 2003

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Ing. Ivo Matuška

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 18. 6. 2020

Čižická 289, Štěnovice, 332 09, Česká republika

Vyvienne Yvonne Alexandra Wade

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2019

vznik členství: 1. 11. 2019

Poplar Hall, Brookland, Kent, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Mgr. Ing. Michal Čajka

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 1. 11. 2019

Štiplova 2672/3, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jiří Nepala

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 1. 11. 2019

vznik funkce: 4. 11. 2019

Preslova 395/28, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Michael Granát

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 1. 11. 2019

Čihákova 76/27, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Vilém Matyáš

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2019 - Poslední vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 1. 11. 2019

zánik členství: 17. 6. 2020

Šebelova 679, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • Člen představenstva

  IMG a.s.

  Nuselská 236/39, Praha, 140 00

 • místopředseda představenstva

  C.E.B., a.s.

  Lublaňská 5/57, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

 • jednatel

  WI-ASS ČR s.r.o.

  Ostružnická 362/3, Olomouc, 779 00

 • místopředseda představenstva, člen představenstva, předseda představenstva

  RENOMIA BENEFIT a.s.

  Na Florenci 2116/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Mgr. Ing. Michal Čajka

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2019 - Poslední vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 20. 7. 2018

zánik členství: 1. 11. 2019

Štiplova 2672/3, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Pavel Nepala

Předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2019 - Poslední vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 20. 7. 2018

zánik členství: 1. 11. 2019

vznik funkce: 23. 7. 2018

zánik funkce: 1. 11. 2019

Na Míčánce 2643/4a, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Sýkora

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2019 - Poslední vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 20. 7. 2018

zánik členství: 1. 11. 2019

Atletická 2417/1e, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Petr Sýkora

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2017 - Poslední vztah: 27. 3. 2019

vznik členství: 27. 12. 2010

Atletická 2417/1e, Praha, 169 00, Česká republika

Mgr. Pavel Nepala

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2016 - Poslední vztah: 27. 3. 2019

vznik členství: 19. 7. 2013

vznik funkce: 19. 7. 2013

Na Míčánce 2643/4a, Praha, 160 00, Česká republika

Mgr. Pavel Nepala

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 19. 7. 2013

vznik funkce: 19. 7. 2013

Pod Novým lesem 137/52, Praha, 162 00, Česká republika

Mgr. Pavel Nepala

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2016

vznik členství: 19. 7. 2013

vznik funkce: 19. 7. 2013

Pod Novým lesem 137/52, Praha, 162 00, Česká republika

Mgr. Ing. Michal Čajka

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2016 - Poslední vztah: 27. 3. 2019

vznik členství: 19. 7. 2013

Štiplova 2672/3, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Sýkora

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2016 - Poslední vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 27. 12. 2010

Sokolovská 2170/161, Praha, 180 00, Česká republika

Ing. Petr Sýkora

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2016 - Poslední vztah: 4. 10. 2017

vznik členství: 27. 12. 2010

Sokolovská 2170/161, Praha, 180 00, Česká republika

Pavel Nepala

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 21. 4. 2016

vznik členství: 19. 7. 2013

vznik funkce: 19. 7. 2013

Pod Novým lesem 137/52, Praha, 162 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Michal Čajka

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 21. 4. 2016

vznik členství: 19. 7. 2013

Štiplova 2672/3, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Sýkora

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 21. 4. 2016

vznik členství: 27. 12. 2010

Sokolovská 2170/161, Praha, 180 00, Česká republika

Ing. Vilém Matyáš

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2011 - Poslední vztah: 8. 10. 2013

vznik členství: 18. 7. 2008

zánik členství: 19. 7. 2013

Šebelova 679, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • Člen představenstva

  IMG a.s.

  Nuselská 236/39, Praha, 140 00

 • místopředseda představenstva

  C.E.B., a.s.

  Lublaňská 5/57, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

 • jednatel

  WI-ASS ČR s.r.o.

  Ostružnická 362/3, Olomouc, 779 00

 • místopředseda představenstva, člen představenstva, předseda představenstva

  RENOMIA BENEFIT a.s.

  Na Florenci 2116/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Petr Sýkora

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2011 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 27. 12. 2010

Sokolovská 2170/161, Praha, 180 00, Česká republika

Ing. Vilém Matyáš

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2008 - Poslední vztah: 28. 12. 2011

vznik členství: 18. 7. 2008

Jungmannova 2594/8, Hodonín, 695 01, Česká republika

Ing. Ivo Krajíček

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2008 - Poslední vztah: 28. 1. 2011

vznik členství: 18. 7. 2008

zánik členství: 27. 12. 2010

Chudčice 252, 664 71, Česká republika

Mgr. Pavel Nepala

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2008 - Poslední vztah: 8. 10. 2013

vznik členství: 18. 7. 2008

zánik členství: 19. 7. 2013

vznik funkce: 18. 7. 2008

zánik funkce: 19. 7. 2013

Pod Novým lesem 137/52, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Vilém Matyáš

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2008 - Poslední vztah: 27. 11. 2008

vznik členství: 11. 2. 2008

zánik členství: 18. 7. 2008

Jungmannova 2594/8, Hodonín, 695 01, Česká republika

Mgr. Pavel Nepala

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2008 - Poslední vztah: 27. 11. 2008

vznik členství: 18. 7. 2003

zánik členství: 18. 7. 2008

vznik funkce: 18. 7. 2003

zánik funkce: 18. 7. 2008

Pod Novým lesem 137/52, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Roman Kotecký

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2006 - Poslední vztah: 26. 6. 2008

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 11. 2. 2008

vznik funkce: 29. 6. 2006

zánik funkce: 11. 2. 2008

Lieberzeitova 655/18, Brno, 614 00, Česká republika

Ing. Ivo Krajíček

člen

První vztah: 27. 9. 2006 - Poslední vztah: 27. 11. 2008

vznik členství: 18. 7. 2003

zánik členství: 18. 7. 2008

vznik funkce: 18. 7. 2003

Chudčice 252, 664 71, Česká republika

Ing. Ivo Krajíček

člen

První vztah: 18. 7. 2003 - Poslední vztah: 27. 9. 2006

vznik členství: 18. 7. 2003

vznik funkce: 18. 7. 2003

Přílucká 4117, Zlín, 760 01, Česká republika

Mgr. Pavel Nepala

předseda

První vztah: 18. 7. 2003 - Poslední vztah: 26. 6. 2008

vznik členství: 18. 7. 2003

vznik funkce: 18. 7. 2003

Hrozňatova 2900/12C, Brno, 615 00, Česká republika

Ing. Bohumil Honzík Ph.D.

člen

První vztah: 18. 7. 2003 - Poslední vztah: 27. 9. 2006

vznik členství: 18. 7. 2003

zánik členství: 29. 6. 2006

vznik funkce: 18. 7. 2003

zánik funkce: 29. 6. 2006

Hrozňatova 2900/12C, Brno, 615 00, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Ondřej Witowski

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

Březiněveská 1852/3, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing Vilém Matyáš

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 18. 6. 2020

Šebelova 679, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Jiřina Nepalová

Předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2019

vznik členství: 1. 11. 2019

vznik funkce: 4. 11. 2019

Sklený kopec 1631, Hranice, 753 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Pavel Nepala

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 1. 11. 2019

vznik funkce: 4. 11. 2019

Na Míčánce 2643/4a, Praha, 160 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

M.A. Klára Kodua

Člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2019 - Poslední vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 1. 11. 2019

zánik členství: 30. 6. 2020

Špálova 28, Pyšely, 251 67, Česká republika

Ing. Pavel Šustek FCCA

Člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2019 - Poslední vztah: 17. 4. 2020

vznik členství: 1. 11. 2019

zánik funkce: 31. 3. 2020

Kupkova 689/112, Brno, 638 00, Česká republika

Jiřina Nepalová

Předseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2019 - Poslední vztah: 19. 11. 2019

vznik členství: 1. 11. 2019

vznik funkce: 4. 11. 2019

Sklený kopec 1631, Hranice, 753 01, Česká republika

Jiřina Nepalová

Předseda představenstva

První vztah: 27. 3. 2019 - Poslední vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 20. 7. 2018

zánik členství: 1. 11. 2019

vznik funkce: 23. 7. 2018

zánik funkce: 1. 11. 2019

Sklený kopec 1631, Hranice, 753 01, Česká republika

Ing. Vilém Matyáš

Člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2019 - Poslední vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 20. 7. 2018

zánik členství: 1. 11. 2019

Šebelova 679, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • Člen představenstva

  IMG a.s.

  Nuselská 236/39, Praha, 140 00

 • místopředseda představenstva

  C.E.B., a.s.

  Lublaňská 5/57, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

 • jednatel

  WI-ASS ČR s.r.o.

  Ostružnická 362/3, Olomouc, 779 00

 • místopředseda představenstva, člen představenstva, předseda představenstva

  RENOMIA BENEFIT a.s.

  Na Florenci 2116/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Jiří Nepala

Místopředseda představenstva

První vztah: 27. 3. 2019 - Poslední vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 20. 7. 2018

zánik členství: 1. 11. 2019

vznik funkce: 23. 7. 2018

zánik funkce: 1. 11. 2019

Preslova 395/28, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jiří Nepala

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 4. 2016 - Poslední vztah: 27. 3. 2019

vznik členství: 19. 7. 2013

zánik členství: 19. 7. 2018

vznik funkce: 19. 7. 2013

zánik funkce: 19. 7. 2018

Preslova 395/28, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Vilém Matyáš

člen představenstva

První vztah: 21. 4. 2016 - Poslední vztah: 27. 3. 2019

vznik členství: 19. 7. 2013

zánik členství: 19. 7. 2018

Šebelova 679, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • Člen představenstva

  IMG a.s.

  Nuselská 236/39, Praha, 140 00

 • místopředseda představenstva

  C.E.B., a.s.

  Lublaňská 5/57, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

 • jednatel

  WI-ASS ČR s.r.o.

  Ostružnická 362/3, Olomouc, 779 00

 • místopředseda představenstva, člen představenstva, předseda představenstva

  RENOMIA BENEFIT a.s.

  Na Florenci 2116/15, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Jiřina Nepalová

předseda představenstva

První vztah: 21. 4. 2016 - Poslední vztah: 27. 3. 2019

vznik členství: 19. 7. 2013

zánik členství: 19. 7. 2018

vznik funkce: 19. 7. 2013

zánik funkce: 19. 7. 2018

Sklený kopec 1631, Hranice, 753 01, Česká republika

Jiřina Nepalová

předseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 21. 4. 2016

vznik členství: 19. 7. 2013

vznik funkce: 19. 7. 2013

Sklený kopec 1631, Hranice, 753 01, Česká republika

Vilém Matyáš

člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 21. 4. 2016

vznik členství: 19. 7. 2013

Šebelova 679, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

. Jiří Nepala

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2013 - Poslední vztah: 21. 4. 2016

vznik členství: 19. 7. 2013

vznik funkce: 19. 7. 2013

Preslova 395/28, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jiří Nepala

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2011 - Poslední vztah: 8. 10. 2013

vznik členství: 18. 7. 2008

zánik členství: 19. 7. 2013

vznik funkce: 18. 7. 2008

zánik funkce: 19. 7. 2013

Preslova 395/28, Brno, 602 00, Česká republika

Mgr. Ing. Michal Čajka

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2008 - Poslední vztah: 8. 10. 2013

vznik členství: 18. 7. 2008

zánik členství: 19. 7. 2013

Štiplova 2672/3, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Nepala

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2008 - Poslední vztah: 28. 12. 2011

vznik členství: 18. 7. 2008

vznik funkce: 18. 7. 2008

Palackého třída 1644/8, Brno, 612 00, Česká republika

Jiřina Nepalová

předseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2008 - Poslední vztah: 8. 10. 2013

vznik členství: 18. 7. 2008

zánik členství: 19. 7. 2013

vznik funkce: 18. 7. 2008

zánik funkce: 19. 7. 2013

Sklený kopec 1631, Hranice, 753 01, Česká republika

Jiřina Nepalová

předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2003 - Poslední vztah: 27. 11. 2008

vznik členství: 18. 7. 2003

zánik členství: 18. 7. 2008

vznik funkce: 18. 7. 2003

zánik funkce: 18. 7. 2008

Sklený kopec 1631, Hranice, 753 01, Česká republika

Ing. Jiří Nepala

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2003 - Poslední vztah: 27. 11. 2008

vznik členství: 18. 7. 2003

zánik členství: 18. 7. 2008

vznik funkce: 18. 7. 2003

zánik funkce: 18. 7. 2008

Palackého třída 1644/8, Brno, 612 00, Česká republika

Mgr. Ing. Michal Čajka

člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2003 - Poslední vztah: 27. 11. 2008

vznik členství: 18. 7. 2003

zánik členství: 18. 7. 2008

vznik funkce: 18. 7. 2003

Na Hrázi 1734, Hranice, 753 01, Česká republika

Jiřina Nepalová

jednatel

První vztah: 12. 12. 1997 - Poslední vztah: 18. 7. 2003

vznik funkce: 13. 8. 1993

Sklený kopec 1631, Hranice, Česká republika

Pavel Nepala

Jednatel

První vztah: 15. 2. 1996 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

Sklený kopec 1631, Hranice, Česká republika

Zdeňka Berousková

jednatel

První vztah: 13. 8. 1993 - Poslední vztah: 12. 12. 1997

Pod Lipami 1534, Hranice, Česká republika

Jiřina Nepalová

jednatel

První vztah: 13. 8. 1993 - Poslední vztah: 12. 12. 1997

Sklený kopec 1631, Hranice, Česká republika

Anežka Šváčková

jednatel

První vztah: 13. 8. 1993 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

Sklený kopec 1632, Hranice, Česká republika

Za společnost jednají vždy společně alespoň dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

od 3. 10. 2019

Předseda představenstva nebo místopředseda představenstva jednají za společnost samostatně. Jiný člen představenstva může jednat za společnost pouze společně s dalším členem představenstva. Písemná jednání činěná za společnost podepisuje samostatně předse da představenstva nebo místopředseda představenstva tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. Jiný člen představenstva může podepisovat za společnost pouze společně s dalším členem představenstva.

do 3. 10. 2019 od 18. 8. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Jiný člen představenstva může jednat za společnost pouze společně s dalším členem představenstva. Písemné úkony činěné jménem společnosti podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. Jiný člen představenstva může podepisovat za společnost pouze společně s dalším členem představenstva.

do 18. 8. 2014 od 18. 7. 2003

Jednatelé jednají jménem společnosti samostatně

do 18. 7. 2003 od 13. 8. 1993

Další vztahy firmy RENOMIA, a. s.

Historické vztahy

Mgr. Pavel Nepala

První vztah: 19. 6. 2002 - Poslední vztah: 18. 7. 2003

vklad 300 000 Kč

splaceno 300 000 Kč

obchodní podíl 30%

Hrozňatova 2900/12C, Brno, Česká republika

Jiřina Nepalová

První vztah: 27. 6. 2001 - Poslední vztah: 18. 7. 2003

vklad 700 000 Kč

splaceno 700 000 Kč

obchodní podíl 70%

Sklený kopec 1631, Hranice, Česká republika

Mgr. Pavel Nepala

První vztah: 27. 6. 2001 - Poslední vztah: 19. 6. 2002

vklad 300 000 Kč

splaceno 300 000 Kč

obchodní podíl 30%

Sklený kopec 1631, Hranice, Česká republika

Mgr. Pavel Nepala

První vztah: 3. 12. 1999 - Poslední vztah: 27. 6. 2001

vklad 300 000 Kč

splaceno 300 000 Kč

Sklený kopec 1631, Hranice, Česká republika

Jiřina Nepalová

První vztah: 1. 4. 1998 - Poslední vztah: 27. 6. 2001

vklad 600 000 Kč

splaceno 600 000 Kč

Sklený kopec 1631, Hranice, Česká republika

Pavel Nepala

První vztah: 1. 4. 1998 - Poslední vztah: 3. 12. 1999

vklad 300 000 Kč

splaceno 300 000 Kč

Sklený kopec 1631, Hranice, Česká republika

Pavel Nepala

První vztah: 12. 12. 1997 - Poslední vztah: 1. 4. 1998

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 000 Kč

Sklený kopec 1631, Hranice, Česká republika

Zdeňka Berousková

První vztah: 12. 12. 1997 - Poslední vztah: 1. 4. 1998

vklad 300 000 Kč

splaceno 300 000 Kč

Pod Lipami 1534, Hranice, Česká republika

Jiřina Nepalová

První vztah: 12. 12. 1997 - Poslední vztah: 1. 4. 1998

vklad 500 000 Kč

splaceno 500 000 Kč

Sklený kopec 1631, Hranice, Česká republika

Anežka Šváčková

První vztah: 12. 12. 1997 - Poslední vztah: 27. 6. 2001

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 000 Kč

Sklený kopec 1632, Hranice, Česká republika

Pavel Nepala

První vztah: 27. 1. 1997 - Poslední vztah: 12. 12. 1997

vklad 100 000 Kč

splaceno 40 000 Kč

Sklený kopec 1631, Hranice, Česká republika

Anežka Šváčková

První vztah: 27. 1. 1997 - Poslední vztah: 12. 12. 1997

vklad 100 000 Kč

splaceno 60 000 Kč

Sklený kopec 1632, Hranice, Česká republika

Jiřina Nepalová

První vztah: 27. 1. 1997 - Poslední vztah: 12. 12. 1997

vklad 500 000 Kč

splaceno 150 000 Kč

Sklený kopec 1631, Hranice, Česká republika

Zdeňka Berousková

První vztah: 27. 1. 1997 - Poslední vztah: 12. 12. 1997

vklad 300 000 Kč

splaceno 90 000 Kč

Pod Lipami 1534, Hranice, Česká republika

Pavel Nepala

První vztah: 15. 2. 1996 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

vklad 20 000 Kč

splaceno 20 000 Kč

Sklený kopec 1631, Hranice, Česká republika

Anežka Šváčková

První vztah: 15. 2. 1996 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

vklad 60 000 Kč

splaceno 48 000 Kč

Sklený kopec 1632, Hranice, Česká republika

Jiřina Nepalová

První vztah: 15. 2. 1996 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

vklad 60 000 Kč

splaceno 48 000 Kč

Sklený kopec 1631, Hranice, Česká republika

Zdeňka Berousková

První vztah: 15. 2. 1996 - Poslední vztah: 27. 1. 1997

vklad 60 000 Kč

splaceno 48 000 Kč

Pod Lipami 1534, Hranice, Česká republika

Zdeňka Berousková

První vztah: 13. 8. 1993 - Poslední vztah: 15. 2. 1996

vklad 34 000 Kč

splaceno 20 000 Kč

Pod Lipami 1534, Hranice, Česká republika

Anežka Šváčková

První vztah: 13. 8. 1993 - Poslední vztah: 15. 2. 1996

vklad 34 000 Kč

splaceno 20 000 Kč

Sklený kopec 1632, Hranice, Česká republika

Jiřina Nepalová

První vztah: 13. 8. 1993 - Poslední vztah: 15. 2. 1996

vklad 34 000 Kč

splaceno 20 000 Kč

Sklený kopec 1631, Hranice, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 8. 1993

Živnosti

Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 2. 2019
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 9. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).