Hlavní navigace

Sauer Žandov, a.s.

Firma Sauer Žandov, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 23, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 112 542 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00527149

Sídlo:

Nádražní 10, Žandov, 471 07

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 10. 1990

DIČ:

CZ00527149

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

28130 Výroba ostatních čerpadel a kompresorů
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
683 Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 23, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Sauer Žandov, a.s. od 15. 1. 1999

Obchodní firma

ČKD ŽANDOV akciová společnost do 15. 1. 1999 od 5. 12. 1994

Obchodní firma

ČKD Žandov akciová společnost do 5. 12. 1994 od 26. 9. 1990

Právní forma

Akciová společnost od 26. 9. 1990

adresa

Nádražní 10
Žandov 47107 od 17. 9. 2014

adresa

Nádražní 10
Žandov u České Lípy 47107 do 28. 5. 2003 od 26. 1. 1994

adresa

Žandov do 26. 1. 1994 od 26. 9. 1990

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 28. 11. 2015

specializovaný maloobchod do 28. 11. 2015 od 13. 3. 2004

velkoobchod do 28. 11. 2015 od 28. 5. 2003

pronájem nemovitosti do 28. 11. 2015 od 28. 5. 2003

výzkum, vývoj, výroba a prodej strojírenských výrobků a odlitků do 28. 11. 2015 od 23. 6. 2000

rozvod plynu do 23. 6. 2000 od 10. 3. 1998

výroba a rozvod tepla, rozvod elektřiny do 28. 5. 2003 od 12. 6. 1996

zajišťování generálních oprav, oprav, servisních a jiných služeb do 28. 5. 2003 od 5. 12. 1994

hostinská činnost v rozsahu účelového stravování - kantýna a závodní stravování do 28. 5. 2003 od 26. 1. 1994

b) zajišťování generálních oprav, servisních a jiných služeb do 5. 12. 1994 od 26. 9. 1990

a) výzkum, vývoj, výroba a prodej strojírenských výrobků a odlitků do 23. 6. 2000 od 26. 9. 1990

c) výkon vyšších dodavatelských funkcí do 23. 6. 2000 od 26. 9. 1990

d) výzkumná činnost související s předmětem podnikání a.s. do 23. 6. 2000 od 26. 9. 1990

e) zprostředkovatelská a poradenská činnost do 23. 6. 2000 od 26. 9. 1990

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 18. 11. 2015 od 17. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 18. 11. 2015 od 17. 9. 2014

"Mimořádná valná hromada společnosti Sauer Žandov, a.s. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 00 52 71 49, v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsané v odd. B, vložka 23, která se konala dne 3.srpna 2005, přijala v sou ladu s ustanovením § 183i a následujících obchodního zákoníku toto usnesení: Hlavním akcionářem (osobou, která vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry v rozsahu stanoveném ust. § 183i odst.1 obch.zák.) společnosti Sauer Žandov, a.s. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 00 52 71 49, v Obchodním rejstříku vedeném K rajským soudem v Ústí nad Labem zapsané v odd. B, vložka 23, co do jeho určení ve smyslu požadavku vyplývajícího z ust. § 183i odst.3 obch.zák., oprávněným podle § 183i a násl.obch. zák. požadovat přechod všech účastnických cenných papírů ve vlastnictví o statních akcionářů na svoji osobu je společnost SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51, která je v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsána v odd. C, vložka 18201. Postavení společnosti SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o., se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51, jako hlavního akcionáře ve smyslu § 183i odst. l obch.zák.považuje valná hromada za doložené těmito skutečnostmi: -prezenční listinou z této valné hromady, ve které je společnost SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07,IČO 25 43 50 51 zaprezentována jako akcionář společnosti, který předložil akcie společnosti v rozsahu: - 767 (sedm set šedesát sedm) kusů akcií pořadových čísel A103486, A 103487, A103533 až A104297, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, - 140 (sto čtyřicet) kusů hromadných akcií (každá nahrazující 5 kusů akcií) pořadových čísel B000018 až B0000157, nahrazujících celkem 700 ( sedm set) kusů akcií pořadových čísel A104383 až A105082, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc koru n českých, - 641 (šest set čtyřicet jedna) kusů hromadných akcií (každá nahrazující 10 kusů akcií) pořadových čísel C000107 až C000746, nahrazujících celkem 6.410 (šest tisíc čtyři sta deset) kusů akcií pořadových čísel A105513 až A105522 a A106143 až A112542, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, - 1 ks (jeden) kus hromadné akcie pořadového čísla C000001, nahrazující celkem 101.765 (sto jedna tisíc sedm set šedesát pět) kusů akcií pořadových čísel A000001 až A101765, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, tedy akcie celkem o nominální hodnotě 109.642.000,--Kč, slovy: sto devět milionů šest set čtyřicet dva tisíc korun českých, což představuje 97,42% základního kapitálu společnosti - prohlášením jednatele společnosti SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51, která je v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsána v odd. C, vložka 18201 o tom, že společnost SAUER C OMPRESSORS CZ s.r.o. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51, která je v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsána v odd. C, vložka 18201 je vlastníkem akcií společnosti Sauer Žandov, a.s. se sídlem Žandov, Ná dražní 10, PSČ 471 07, IČO 00 52 71 49, v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsané v odd. B, vložka 23 v rozsahu - 767 (sedm set šedesát sedm) kusů akcií pořadových čísel A103486, A 103487, A103533 až A104297, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, - 140 (sto čtyřicet) kusů hromadných akcií (každá nahrazující 5 kusů akcií) pořadových čísel B000018 až B0000157, nahrazujících celkem 700 ( sedm set) kusů akcií pořadových čísel A104383 až A105082, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc koru n českých, - 641 (šest set čtyřicet jedna) kusů hromadných akcií (každá nahrazující 10 kusů akcií) pořadových čísel C000107 až C000746, nahrazujících celkem 6.410 (šest tisíc čtyři sta deset) kusů akcií pořadových čísel A105513 až A105522 a A106143 až A112542, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, - 1 ks (jeden) kus hromadné akcie pořadového čísla C000001, nahrazující celkem 101.765 (sto jedna tisíc sedm set šedesát pět) kusů akcií pořadových čísel A000001 až A101765, každá o nominální hodnotě 1.000,-- Kč, slovy: tisíc korun českých, tedy akcie celkem o nominální hodnotě 109.642.000,--Kč, slovy: sto devět milionů šest set čtyřicet dva tisíc korun českých, což představuje 97,42% základního kapitálu společnosti Sauer Žandov, a.s. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 00 52 71 4 9 -potvrzením auditora společnosti SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51, tj. auditorské firmy BDO CS s.r.o., č. oprávnění 1154, ze dne 2. srpna 2005 o tom, že společnost SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o. se sídl em Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51 měla ke dni 1. srpna 2005 ve svém majetku akcie Sauer Žandov, a.s. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 00 52 71 49 o celkové nominální hodnotě 109.642.000,-- Kč, slovy: sto devět milionů šest set čtyřicet dva tisíc korun českých. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů (přičemž účastnickými cennými papíry společnosti jsou kmenové akcie v listinné podobě znějící na majitele), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přechá zejí na hlavního akcionáře společnost SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o. se sídlem Žandov, Nádražní 10, PSČ 471 07, IČO 25 43 50 51, která je v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem zapsána v odd.C, vložka 18201 a to za podmínek stanovený ch ust. §183 l odst. 3 obch.zák., tedy uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Výše protiplnění, co do jeho určení ve smyslu požadavku vyplývajícího z ust. §183i odst. 3 obch. zák., činí 61,20 Kč za každý jeden kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a je doložena znaleckým posudkem zn aleckého ústavu NOVOTA a.s. se sídlem Klimentská 36, Praha, IČO 25640046 ze dne 20. června 2005, číslo posudku 1804AI3I32/05. K poskytnutí protiplnění je hlavní akcionář povinen do 30 dnů od splnění podmínek pro poskytnutí protiplnění stanovených v ust. § 183m odst.2 obch.zák., tedy do 30 dnů od předložení listinných účastnických cenných papírů společnosti. Dosavadní vlastníci l istinných účastnických cenných papírů jsou povinni tyto listinné účastnické cenné papíry předložit společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci tyto cenné papíry ani v dodatečné lhůtě, kterou stanovuje se tímto v  délce 30 dnů, bude společnost bude postupovat podle ust.§ 214 odst.1 až 3 obch.zák." do 17. 9. 2014 od 27. 9. 2005

Základní jmění společnosti 112,542.000,- Kč je splaceno 100% do 17. 9. 2014 od 28. 2. 1997

Akcie společnosti jsou vydány v zaknihované podobě. do 17. 9. 2014 od 28. 2. 1997

Valná hromada a.s. ČKD Žandov schválila dne 2.9.1993 nové změny stanov a.s.. do 28. 5. 2003 od 26. 1. 1994

Valná hromada ČKD Žandov a.s. pod č.130/91 rozhodla o změně stanov a.s. tak, že původní stanovy nahrazuje upravenými stanovami ČKD Žandov a.s. ze dne 20.6.1991. do 26. 1. 1994 od 11. 11. 1991

Základní kapitál společnosti je vytvořen nepeněžitým vkladem a činí 112 542 tis. Kčs. Na tuto hodnotu vydá společnost jednu akcii na jméno ČKD Praha, a.s.. Po vydání transformačního zákona bude základní kapitál rozdělen do 11 254 kusů akcií, jejichž jmenovitá hodnota bude činit 10 000,- Kčs a 2 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota bude činit 1 000,- Kč. do 28. 2. 1997 od 2. 10. 1990

Údaje o založení společnosti: Akciová společnost byla založena zakladatelským plánem v souladu se zákonem o akciových společnostech a stanovami, založenými ve spise podnikového rejstříku. od 26. 9. 1990

Základní kapitál společnosti činí 112542 tis.Kčs. Na tuto hodnotu vydá společnost jednu akcii na jméno ČKD Praha, a.s.. Po vydání, transformačního zákona bude základní kapitál rozdělen do 11254 kusů akcií, jejichž jmenovitá hodnota bude činit 1 000,- Kčs. do 2. 10. 1990 od 26. 9. 1990

Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, skládá se z pěti až sedmi členů. do 5. 12. 1994 od 26. 9. 1990

Akcie zní na jméno ČKD Praha, a.s., které připadají na ČKD Žandov. do 28. 5. 2003 od 26. 9. 1990

Kapitál

Základní kapitál

vklad 112 542 000 Kč

od 17. 9. 2014

Základní kapitál

vklad 112 542 000 Kč

do 17. 9. 2014 od 28. 2. 1997
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 112 542 od 17. 9. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 112 542 do 17. 9. 2014 od 28. 2. 1997

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Andrej Zavadský

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2020

vznik členství: 5. 5. 2019

vznik funkce: 7. 5. 2019

Poštovní 1220, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Další vztah k této osobě

ing. Bernard Chuděj

Místopředseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2017

vznik členství: 23. 12. 2016

vznik funkce: 23. 12. 2016

Slovanka 1850, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Jílek

Člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2017

vznik členství: 23. 12. 2016

Skalice u České Lípy 384, 471 17, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Jílek

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2015 - Poslední vztah: 31. 5. 2017

vznik členství: 27. 12. 2011

zánik členství: 23. 12. 2016

Skalice u České Lípy 384, 471 17, Česká republika

Ing. Jaroslav Jílek

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2015 - Poslední vztah: 31. 5. 2017

vznik členství: 27. 12. 2011

zánik členství: 23. 12. 2016

Skalice u České Lípy 384, 471 17, Česká republika

ing. Bernard Chuděj

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 11. 2015 - Poslední vztah: 31. 5. 2017

vznik členství: 27. 12. 2011

zánik členství: 23. 12. 2016

vznik funkce: 27. 12. 2011

zánik funkce: 23. 12. 2016

Slovanka 1850, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

ing. Bernard Chuděj

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 11. 2015 - Poslední vztah: 31. 5. 2017

vznik členství: 27. 12. 2011

zánik členství: 23. 12. 2016

vznik funkce: 27. 12. 2011

zánik funkce: 23. 12. 2016

Slovanka 1850, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Andrej Zavadský

Předseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2020

vznik členství: 6. 5. 2014

zánik členství: 5. 5. 2019

vznik funkce: 7. 5. 2014

zánik funkce: 5. 5. 2019

Poštovní 1220, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Ing. Jaroslav Jílek

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2012 - Poslední vztah: 18. 11. 2015

vznik členství: 27. 12. 2011

Skalice u České Lípy 384, 471 17, Česká republika

ing. Bernard Chuděj

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2012 - Poslední vztah: 18. 11. 2015

vznik členství: 27. 12. 2011

vznik funkce: 27. 12. 2011

Slovanka 1850, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Andrej Zavadský

Předseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2010 - Poslední vztah: 14. 7. 2010

vznik členství: 10. 3. 2005

zánik členství: 12. 5. 2009

vznik funkce: 12. 3. 2005

zánik funkce: 12. 5. 2009

Poštovní 1220, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Ing. Andrej Zavadský

Předseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2010 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 12. 5. 2009

zánik členství: 6. 5. 2014

vznik funkce: 12. 5. 2009

zánik funkce: 6. 5. 2014

Poštovní 1220, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Ing. Jaroslav Jílek

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2010 - Poslední vztah: 13. 2. 2012

vznik členství: 27. 12. 2006

zánik členství: 27. 12. 2011

Skalice u České Lípy 384, 471 17, Česká republika

ing. Jaroslav Jílek

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2007 - Poslední vztah: 16. 4. 2010

vznik členství: 27. 12. 2006

Klášterní 2265, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

ing. Bernard Chuděj

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 2. 2012

vznik členství: 27. 12. 2006

zánik členství: 27. 12. 2011

vznik funkce: 27. 12. 2006

zánik funkce: 27. 12. 2011

Slovanka 1850, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Roland Detlef Tittel

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2005 - Poslední vztah: 15. 12. 2007

vznik členství: 16. 5. 2004

zánik členství: 27. 12. 2006

vznik funkce: 15. 6. 2004

zánik funkce: 27. 12. 2006

Hotkoppelweg 20, 24214 Neuwittenbek, Spolková republika Německo

Dr. Max Lung

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2003 - Poslední vztah: 10. 6. 2005

vznik členství: 14. 3. 2000

zánik členství: 16. 5. 2004

vznik funkce: 30. 6. 2000

zánik funkce: 16. 5. 2004

Schilk Seer Strasse 209a, 24159 Kiel,SRN, v ČR: Na výsluní 251, Žandov, Česká republika

Hartmut Hahn

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2003 - Poslední vztah: 15. 12. 2007

vznik členství: 30. 6. 2000

zánik členství: 27. 12. 2006

Am Gehölz 149, 254 36 Uetersen,SRN, v ČR: Osvobození 292,471 07 Žandov, Česká republika

Ing. Andrej Zavadský

Předseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2000 - Poslední vztah: 14. 7. 2010

vznik členství: 14. 3. 2000

zánik členství: 10. 3. 2005

vznik funkce: 14. 3. 2000

zánik funkce: 10. 3. 2005

Poštovní 1220, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Manfred Siegfried Schneider, Dat. Nar. 19.11.1956

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 1. 1999 - Poslední vztah: 14. 10. 2003

vznik členství: 27. 10. 1998

zánik členství: 30. 6. 2000

vznik funkce: 27. 10. 1998

zánik funkce: 30. 6. 2000

SRN, Steinacher str. 28, Fürth 907 65, v ČR: Na výsluní 251, Žandov, Česká republika

Ing. Jaromír Rojar

Předseda představenstva

První vztah: 15. 1. 1999 - Poslední vztah: 23. 6. 2000

E. Krásnohorské 763/24, Děčín, Česká republika

Ing. František Mocker

Člen představenstva

První vztah: 15. 1. 1999 - Poslední vztah: 23. 6. 2000

Kunratická 2865, Česká Lípa, Česká republika

Prof. Ing. Ladislav Rus DrSc.

Předseda představenstva

První vztah: 10. 3. 1998 - Poslední vztah: 15. 1. 1999

Slezská 103, Praha 3, Česká republika

Ing. Jaromír Rojar

Ředitel a.s.

První vztah: 20. 12. 1996 - Poslední vztah: 15. 1. 1999

Elišky Krásnohorské 763/24, Děčín, Česká republika

Ing. Jaromír Rojar

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 12. 1996 - Poslední vztah: 15. 1. 1999

Elišky Krásnohorské 763/24, Děčín, Česká republika

PhDr. Jiří Hejlek

Člen představenstva

První vztah: 20. 12. 1996 - Poslední vztah: 15. 1. 1999

Radlická 24, Praha 3, Česká republika

Ing. Milan Pekárek

Předseda představenstva

První vztah: 20. 12. 1996 - Poslední vztah: 10. 3. 1998

Ratibořská 754, Praha 8, Česká republika

PhDr. Jiří Hejlek

Člen představenstva

První vztah: 5. 12. 1994 - Poslední vztah: 20. 12. 1996

Radlická 24, Praha 3, Česká republika

Ing. Milan Pekárek

Předseda představenstva

První vztah: 5. 12. 1994 - Poslední vztah: 20. 12. 1996

Ratibořská 754, Praha 8, Česká republika

Ing. Jaromír Rojar

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 12. 1994 - Poslední vztah: 20. 12. 1996

Elišky Krásnohorské 763/24, Děčín, Česká republika

Ing. František Mocker

Člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1994 - Poslední vztah: 5. 12. 1994

Kunratická 2865, Česká Lípa, Česká republika

Václav Freiesleben

Člen představenstva

První vztah: 26. 1. 1994 - Poslední vztah: 5. 12. 1994

Na výsluní 227, Žandov, Česká republika

Ing. Jan Trudák

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 1993 - Poslední vztah: 5. 12. 1994

Slovanská 35, Děčín, Česká republika

Jiří Kračmar

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 1993 - Poslední vztah: 26. 1. 1994

Děčínská 277, Žandov, Česká republika

Lubomír Šulc

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 1993 - Poslední vztah: 26. 1. 1994

9.května 146, Horní Police, Česká republika

Mgr. Petr Richter

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 1993 - Poslední vztah: 26. 1. 1994

V předpolí 20, Praha 10, Česká republika

Ing. Jaroslav Menčík

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 1993 - Poslední vztah: 26. 1. 1994

Modřínová 1480, Praha 8, Česká republika

Hanuš Tröschel

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 1993 - Poslední vztah: 5. 12. 1994

Pod Dubovkou 271, Žandov, Česká republika

Ing. Jaroslav Voves

Člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1992 - Poslední vztah: 12. 8. 1993

Šluknovská 2875, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Karel Marek

Člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1992 - Poslední vztah: 12. 8. 1993

Vackova 1541, Praha 5 - Stodůlky, Česká republika

Ing. Jaromír Rojar

Ředitel a.s.

První vztah: 11. 11. 1991 - Poslední vztah: 20. 12. 1996

Elišky Krásnohorské 763/24, Děčín, Česká republika

Ing. Jaromír Rojar

Předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 1991 - Poslední vztah: 5. 12. 1994

Elišky Krásnohorské 763/24, Děčín, Česká republika

Ing. Jaroslav Černý

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 1991 - Poslední vztah: 4. 6. 1992

9.května 135, Horní Police, Česká republika

Ing. Milan Rada

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 11. 1991 - Poslední vztah: 12. 8. 1993

Luhovská 1732, Praha 8, Česká republika

Ing. Pavel Srp

Člen představenstva

První vztah: 2. 4. 1991 - Poslední vztah: 4. 6. 1992

Mezivrší 1444/27, Praha 4 - Braník, Česká republika

Ing. Milan Rada

Předseda představenstva

První vztah: 2. 10. 1990 - Poslední vztah: 11. 11. 1991

Luhovská 1732, Praha 8, Česká republika

Evžen Hrubý

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 10. 1990 - Poslední vztah: 12. 8. 1993

Nerudova 444, Nový Bor, Česká republika

Ing. Jaroslav Kocina

Člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1990 - Poslední vztah: 2. 4. 1991

Dukelská 2325, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Karel Marek

Člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1990 - Poslední vztah: 4. 6. 1992

Alexandrova 1541, Praha 5 - Stodůlky, Česká republika

Doc.ing. Antonín Liška

Člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1990 - Poslední vztah: 12. 8. 1993

Mánesova 19, Praha 2, Česká republika

Ing. Milan Rada

Člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1990 - Poslední vztah: 2. 10. 1990

Luhovská 1732, Praha 8, Česká republika

Evžen Hrubý

Člen představenstva

První vztah: 26. 9. 1990 - Poslední vztah: 2. 10. 1990

Nerudova 444, Nový Bor, Česká republika

Společnost zastupují společně dva členové představenstva nebo samostatně člen představenstva, který k tomu byl všemi členy představenstva písemně zmocněn.

od 28. 11. 2015

Za společnost jednají buď dva (2) členové představenstva nebo jeden člen představenstva společně s prokuristou. Za společnost podepisují osoby oprávněné jednat za společnost. Podepisování se provádí tak, že oprávněné osoby připojí k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti svůj vlastnoruční podpis.

do 28. 11. 2015 od 19. 12. 2000

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají buď všichni nebo dva (2) členové představenstva společně. Za společnost podepisují osoby oprávněné jednat jménem společnosti. Podepisování se provádí tak, že oprávněné osoby připojí k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti svůj vlastnoruční podpis.

do 19. 12. 2000 od 15. 1. 1999

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen a dále ředitel společnosti, pokud je členem představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen nebo samostatně ředitel, pokud je současně členem představenstva.

do 15. 1. 1999 od 10. 3. 1998

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen a dále ředitel společnosti v rozsahu své působnosti podle stanov společnosti. Za společnost podpisují buď - všichni členové představenstva společně, nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo samostatně ředitel. Podepisování se činí tím způsobem, že oprávněné osoby připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti.

do 10. 3. 1998 od 5. 12. 1994

Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva. Ředitel je zástupcem společnosti. Je oprávněn činit jménem společnosti veškeré právní úkony, pokud nejsou zákonem o akciových společnostech nebo těmito stanovami vyhraženy valné hromadě resp. zakladateli nebo představenstvu. Ředitel odpovídá za svou činnost valné hromadě resp. zakladateli a představenstvu.

do 5. 12. 1994 od 26. 9. 1990

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Harald Schulz

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2020

vznik členství: 5. 5. 2019

vznik funkce: 6. 5. 2019

Waffenschmiede 26, Kiel, 241 59, Spolková republika Německo

Dr. Edgar Helmut Maria Schmitt

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2020

vznik členství: 5. 5. 2019

vznik funkce: 6. 5. 2019

Hafenstrasse 16b, Heikendorf, 242 26, Spolková republika Německo

Ladislav Sokolík

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2018

vznik členství: 1. 6. 2017

Kostelní 33, Žandov, 471 07, Česká republika

Historické vztahy

Harald Schulz

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2020

vznik členství: 5. 5. 2014

zánik členství: 5. 5. 2019

vznik funkce: 6. 5. 2014

zánik funkce: 5. 5. 2019

Waffenschmiede 26, Kiel, 241 59, Spolková republika Německo

Bohumil Sahula

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 8. 3. 2018

vznik členství: 5. 5. 2014

zánik členství: 31. 5. 2017

Děčínská 226, Žandov, 471 07, Česká republika

Dr. Edgar Helmut Maria Schmitt

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2020

vznik členství: 5. 5. 2014

zánik členství: 5. 5. 2019

vznik funkce: 6. 5. 2014

zánik funkce: 5. 5. 2019

Ringstrasse 116, Hamburg, 664 24, Spolková republika Německo

Bohumil Sahula

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 8. 3. 2018

vznik členství: 5. 5. 2014

zánik členství: 31. 5. 2017

Děčínská 226, Žandov, 471 07, Česká republika

Bohumil Sahula

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2010 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 11. 5. 2009

zánik členství: 5. 5. 2014

Děčínská 226, Žandov, 471 07, Česká republika

Bohumil Sahula

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2010 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 11. 5. 2009

zánik členství: 5. 5. 2014

Děčínská 226, Žandov, 471 07, Česká republika

Dr. Edgar Helmut Maria Schmitt

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2010 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 11. 5. 2009

zánik členství: 5. 5. 2014

vznik funkce: 12. 5. 2009

zánik funkce: 5. 5. 2014

Heikendorf, Hafenstrasse 16 b,24226, Spolková republika Německo

Harald Schulz

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2010 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 11. 5. 2009

zánik členství: 5. 5. 2014

vznik funkce: 12. 5. 2009

zánik funkce: 5. 5. 2014

Waffenschmiede 26, 24159 Kiel, Spolková republika Německo

Harald Schulz

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2005 - Poslední vztah: 14. 7. 2010

zánik členství: 11. 5. 2009

zánik funkce: 11. 5. 2009

Waffenschmiede 26, 24159 Kiel, Spolková republika Německo

Dr. Edgar Helmut Maria Schmitt

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2005 - Poslední vztah: 14. 7. 2010

vznik členství: 16. 6. 2004

zánik členství: 11. 5. 2009

vznik funkce: 16. 6. 2004

zánik funkce: 11. 5. 2009

Ringstrasse 116, 66424 Hamburg, Spolková republika Německo

Bohumil Sahula

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2003 - Poslední vztah: 14. 7. 2010

vznik členství: 21. 10. 1997

zánik členství: 22. 6. 2005

Děčínská 226, Žandov, 471 07, Česká republika

Dr. Dieter Murmann

Předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 1999 - Poslední vztah: 10. 6. 2005

vznik členství: 27. 10. 1998

zánik členství: 27. 10. 2003

vznik funkce: 27. 10. 1998

zánik funkce: 27. 10. 2003

Bülker Weg 34, 24229 Strande, Spolková republika Německo

Hubertus Abels

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 1999 - Poslední vztah: 10. 6. 2005

vznik členství: 27. 10. 1998

zánik členství: 27. 10. 2003

vznik funkce: 27. 10. 1998

zánik funkce: 27. 10. 2003

Drosselhörn 10, 24226 Heikendorf, Spolková republika Německo

Bohumil Sahula

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 1998 - Poslední vztah: 28. 5. 2003

Děčínská 226, Žandov, Česká republika

Ing. Ivan Němec

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 3. 1998 - Poslední vztah: 15. 1. 1999

Heřmanova 6, Praha 7, Česká republika

Ing. Pavel Srp

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 1996 - Poslední vztah: 15. 1. 1999

Mezivrší 27, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Kocina

Člen

První vztah: 20. 12. 1996 - Poslední vztah: 10. 3. 1998

Dukelská 2325, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Jiří Imlauf

Předseda

První vztah: 20. 12. 1996 - Poslední vztah: 10. 3. 1998

Tuzarova 10, Praha 7, Česká republika

Ing. Jaroslav Kocina

Člen

První vztah: 12. 6. 1996 - Poslední vztah: 20. 12. 1996

Dukelská 2325, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Jiří Imlauf

Předseda

První vztah: 12. 6. 1996 - Poslední vztah: 20. 12. 1996

Tuzarova 10, Praha 7, Česká republika

Ing. Pavel Srp

Místopředseda

První vztah: 12. 6. 1996 - Poslední vztah: 20. 12. 1996

Mezivrší 27, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Imlauf

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 1994 - Poslední vztah: 12. 6. 1996

Tuzarova 10, Praha 7, Česká republika

Ing. Marie Šmídová

Člen

První vztah: 5. 12. 1994 - Poslední vztah: 12. 6. 1996

Skřivánská 461, Praha 10, Česká republika

Ing. Luděk Červenka

Člen

První vztah: 5. 12. 1994 - Poslední vztah: 12. 6. 1996

Kafkova 6, Praha 6, Česká republika

Ing. Pavel Srp

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 12. 1994 - Poslední vztah: 20. 12. 1996

Mezivrší 27, Praha 4, Česká republika

Ing. Milan Rada

Člen

První vztah: 26. 1. 1994 - Poslední vztah: 5. 12. 1994

Luhovská 1782, Praha 8, Česká republika

Ing. Jaroslav Kocina

Člen

První vztah: 26. 1. 1994 - Poslední vztah: 12. 6. 1996

Dukelská 2325, Česká Lípa, Česká republika

Ing. Jaroslav Menčík

Člen

První vztah: 26. 1. 1994 - Poslední vztah: 5. 12. 1994

Modřínová 1480, Praha 8, Česká republika

Ing. Zdeněk Trinkewitz

Člen

První vztah: 26. 1. 1994 - Poslední vztah: 5. 12. 1994

Notečská 566, Praha 8, Česká republika

Vlastimil Holub

Člen

První vztah: 26. 1. 1994 - Poslední vztah: 12. 6. 1996

Děčínská 308, Žandov, Česká republika

Ing. Pavel Srp

Člen

První vztah: 26. 1. 1994 - Poslední vztah: 5. 12. 1994

Mezivrší 27, Praha 4, Česká republika

Ing. Jana Faifrová

Člen

První vztah: 12. 8. 1993 - Poslední vztah: 26. 1. 1994

Bryksova 947, Praha 9, Česká republika

Stanislav Roudenský

Člen

První vztah: 4. 6. 1992 - Poslední vztah: 26. 1. 1994

Na výsluní 250, Žandov, Česká republika

Ing. Jaromír Křenovský

Člen

První vztah: 4. 6. 1992 - Poslední vztah: 26. 1. 1994

Děčínská 310, Žandov, Česká republika

Miroslav Rozum

Člen

První vztah: 4. 6. 1992 - Poslední vztah: 12. 8. 1993

Brichtova 810, Praha 5, Česká republika

Další vztahy firmy Sauer Žandov, a.s.

Historické vztahy

Ing. Bernard Chuděj

První vztah: 28. 5. 2003 - Poslední vztah: 15. 12. 2007

Den vzniku prokury:14.09.2000 do 15. 12. 2007 od 28. 5. 2003

Myslbekova 2445/15, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Ing. Bernard Chuděj

První vztah: 19. 12. 2000 - Poslední vztah: 28. 5. 2003

Myslbekova 2445/15, Česká Lípa, Česká republika

SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o.

První vztah: 17. 9. 2014

Žandov

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

SAUER COMPRESSORS CZ s.r.o., IČ: 25435051

Nádražní čp., Česká republika, Žandov, 471 07

od 17. 9. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 2. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 1. 1999

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).