Hlavní navigace

SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

Firma SC XAVEROV Horní Počernice a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5892, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 12 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25756311

Sídlo:

Božanovská 2098, Praha, 193 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 4. 1999

DIČ:

CZ25756311

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
5590 Ostatní ubytování
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
931 Sportovní činnosti
93110 Provozování sportovních zařízení
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5892, Městský soud v Praze

Obchodní firma

SC XAVEROV Horní Počernice a.s. od 20. 4. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 20. 4. 1999

adresa

Božanovská 2098
Praha 9 19000 od 16. 4. 2002

adresa

Božanovská 2098
Praha 9 do 16. 4. 2002 od 20. 4. 1999

Předmět podnikání

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb od 3. 5. 2010

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 5. 2010

hostinská činnost od 16. 4. 2002

maloobchod se smíšeným zbožím do 3. 5. 2010 od 16. 4. 2002

správa a údržba nemovitostí do 3. 5. 2010 od 16. 4. 2002

organizování sportovních soutěží do 3. 5. 2010 od 16. 4. 2002

pronájem a půjčování věcí movitých do 3. 5. 2010 od 16. 4. 2002

realitní činnost do 3. 5. 2010 od 16. 4. 2002

reklamní činnost a marketing do 3. 5. 2010 od 16. 4. 2002

ubytovací služby do 3. 5. 2010 od 16. 4. 2002

koupě zboží z účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v příloze 1, 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb.) do 16. 4. 2002 od 20. 4. 1999

pronájem nebytových prostor, spojený s poskytováním dalších služeb do 16. 4. 2002 od 20. 4. 1999

pořádání sportovních utkání, soutěží a turnajů do 16. 4. 2002 od 20. 4. 1999

pronájem movitých věcí do 16. 4. 2002 od 20. 4. 1999

správa nemovitostí do 16. 4. 2002 od 20. 4. 1999

provozování kopané do 16. 4. 2002 od 20. 4. 1999

provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici do 3. 5. 2010 od 20. 4. 1999

provozování veřejných tělovýchovných škol, pořádání kurzů pro cvičitele, trenéry a rozhodčí a pořádání tělovýchovných kurzů a činnost sportovních instruktorů do 3. 5. 2010 od 20. 4. 1999

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 11. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 16. 12. 2015 od 11. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 16. 12. 2015 od 11. 9. 2014

A)Zápis usnesení mimořádné valné hromady ze dne 4.10. 2002 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 11.000.000,- Kč (slovy:jedenáct milionů korun českých) na částku ve výši 12.000.000,-Kč (slovy:dvanáct milionů korun českých).Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou úpisu nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání nemovitostí, a to občanských staveb: a)stavba šaten,ubytovny a kanceláří stojící na pozemcích č. parc. 2031/111 a č. parc. 2031/19, která je zapsaná na listu vlastnictví č. 3053 pro obec Praha a k.ú. Horní Počernice, vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město, b)stavby občanské vybavenosti čp. 2098 stojící na pozemku č.parc. 2169/3 a dále stavby technicko-správní budovy stojící na pozemku č.parc. 2169/4, stavby sportovní hospody, skladů a vrátnice stojící na pozemku č.parc. 2170/2, stavby tenis klubu stojící na pozemcích 2031/13, 2031/108, a 2031/109 a dále stavby šaten, kabin a ubytovny stojící na č.parc. 2031/15, zapsaných na listu vlastnictví č. 2764 pro obec Praha,a k.ú. Horní Počernice, vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město, které tvoří sportovní areál a jsou nezbytné k provozování hlavního předmětu podnikání akciové společnosti k organizování sportovních soutěží, konkrétně provozování fotbalu v rámci soutěží Českomoravského fotbalového svazu a provozování tenisu. Konkrétně se jedná o zázemí klubu, restauraci, hlavní tribunu, technicko-správní budovu, objekt šaten, ubytovnu a kanceláře, sportovní hospodu, sklady, vrátnici, tenisový klub, šatny, kabiny a ubytovnu. Tyto stavby v současné době užívá společnost SC XAVEROV Horní Počernice a.s. na základě nájemních smluv, což nezaručuje trvalou jistotu a je i finančně zatěžující. 2.Předmětem úpisu bude: 1100 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč. 3.Vylučuje se přednostní právo všech stávajících akcionářů, a to: - Vojtěcha Tomiho, r.č. 540811/3359, s bydlištěm Horní Počernice, Češovská 2213/19, Praha 9 - Jaroslavy Tomiové, r.č. 545104/2905, s bydlištěm Horní Počernice, Češovská 2213, Praha 9, a to z důležitého zájmu této akciové společnosti SC XAVEROV Horní Počernice a.s., který spočívá v nabytí výše uvedených nemovitostí jako nepeněžitých vkladů do jejího vlastnictví, a z tohoto důvodu se tímto určuje, že těchto 1100 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč,které nebudou upsány s využitím přednostního práva stávajících akcionářů, bude nabídnuto k úpisu určitým zájemcům, a to: - zájemci, kterým je obchodní společnosti s obchodní firmou Sportcentrum Horní Počernice s.r.o. se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Božanovská 2098, IČ:62908898, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34722, kterému se nabízí k úpisu 704 kmenových akcií,které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,- Kč, - zájemci, kterým je Městská část Praha 20, Úřadu městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha - Horní Počernice, 193 00 Praha 913, IČ: 00240192, kterému se nabízí k úpisu 396 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč. 4.Lhůta a místo k úpisu akcií určenými zájemci. Určení zájemci,tj.: - zájemce, a to obchodní společnost s obchodní firmou Sportcentrum Horní Počernice s.r.o. upíše 704 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč, a to ve lhůtě 5 dnů od doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo neprodleně oznámí akcionářům formou doporučených dopisů nebo telefaxů den nabytí právní moci usnesení. Den doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení bude počátkem lhůty pro upisování akcií tímto určeným zájemcem. Místem úpisu těchto 704 výše ivedených kmenových akcií bude sídlo akciové společnosti SC XAVEROV Horní Počernice a.s., tj. Praha 9, Božanovská 2098, PSČ 190 00. - zájemce, a to Městská část Praha 20,Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647,Praha - Horní Počernice,193 00 Praha 913, IČ:00240192, upíše 396 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč, a to ve lhůtě 5 dnů od doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo neprodleně oznámí akcionářům formou doporučených dopisů nebo faxu den nabytí právní moci usnesení. Den doručení sdělení představenstva o nabytí právní moci usnesení bude počátkem lhůty pro upisování akcií tímto určeným zájemcem. Místem úpisu těchto 396 výše uvedených kmenových akcií bude sídlo akciové společnosti SC XAVEROV Horní Počernice a.s.,tj. Praha 9, Božanovská 2098,PSČ 190 00. 5.Emisní kurz všech upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6.Úpis akcií bude proveden nepeněžitými vklady, a to takto: - zájemce, a to obchodní společnost s obchodní firmou Sportcentrum Horní Počernice s.r.o. upíše 704 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč, nepeněžitým vkladem spočívajícím v: a)celých nemovitostech a to ve stavbě občanské vybavenosti (restaurace a hlavní tribuna) čp. 2098 stojící na pozemku č.parc.2196/3 a dále ve stavbě občanské vybavenosti (Tenis club) stojící na pozemcích č.par. 2031/13,2031/108, a 2031/109, ve stavbě občanské vybavenosti (šatny,kabiny a ubytovna)stojící na pozemku p.č. 2031/15, ve stavbě občanské vybavenosti (Technicko-správní budova)stojící na pozemku p.č. 2169/4, a dále ve stavbě občanské vybavenosti (Sportovní hospoda, sklady, vrátnice) stojící na pozemku p.č. 2170/2, všech zapsaných jako občanské vybavenosti na listu vlastnictví č. 2764 pro obec Praha, a k.ú. Horní Počernice, vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město, b)ideálním spoluvlastnickém podílu 19/25 na stavbě občanské vybavenosti (objekt šaten, ubytovny a kanceláří) stojící na pozemcích č.parc. 2031/111 a č. parc.2031/19, která je zapsána jako stavba občanské vybavenosti na listu vlastnictví č. 3053 pro bec Praha a k.ú. Horní Počernice, vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 1281-193/2002 vypracovaným dne 11.9.2002, a to podle stavu ke dni 1.9.2002 znalcem nezávislým na společnosti, a to Ing. Luďkem Hůrkou, Veverkova 24, 170 00 Praha 7, který byl jmenovánm znalcem rozhodnutím předsedy Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 197/91 ze dne 27.5.1992 pro základní obor ekonomika-odvětví ceny a odhady se zvlášní specializací oceňování nemovitostí a obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, a který byl ustanoven pro zpracování tohoto posudku usnesením Městského soudu v Praze vydaným pod čj. Nc 4258/2002-3 ze dne 12.6.2002, na hodnotu 7.040.000,- Kč (slovy:sedm milionů čtyřicet tisíc korun českých) a tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného zájemce, a to obchodní společnosti s obchodní firmou Sportcentrum Horní Počernice s.r.o. na částku 7.040.000,- Kč, která je určena předmětným znaleckým posudkem. Tento určený zájemce, tj. obchodní společnost s obchodní firmou Sportcentrum Horní Počernice s.r.o. je povinen tento nepeněžitý vklad splatit před podáním návrhu na zápis tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve lhůtě nejpozději do pěti dnů ode dne úpisu všech 704 kmenových akcií výše uvedených a to tak, že společnosti předá v této lhůtě písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Poté co bude toto zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, bude tomuto určenému zájemci vydáno za tento nepeněžitý vklad 704 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč. -zájemce, a to Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20,Jívanská 647,Praha - Horní Počernice,193 00 Praha 913, IČ:00240192, upíše 396 kmenových akcií, které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč nepeněžitým vkladem spočívajícím v ideálním spoluvlastnickém podílu 6/25 na stavbě občanské vybavenosti (objekt šaten,ubytovny a kanceláří) stojící na pozemcích č.parc. 2031/111 a č. parc. 2031/19, která je zapsaná jako stavba občanské vybavenosti na listu vlastnictví č. 3053 pro obec Praha a k.ú. Horní Počernice, vedeném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha město. Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 1281-193/2002 vypracovaným dne 11.9.2002 a to podle stavu ke dni 1.9.2002 znalcem nezávislým na společnosti, a to Ing. Luďkem Hůrkou, Veverkova 24,170 00 Praha 7, který byl jmenován znalcem rozhodnutím předsedy Městského soudu v Praze pod č.j. Spr. 197/91 ze dne 27.5.1992 pro základní obor ekonomika-odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování nemovitostí a obor stavebnictví, odvětví stavby obytné, a který byl ustanoven pro zpracování tohoto posudku usnesením Městského soudu v Praze vydaným pod č.j. Nc 4258/2002-3 ze dne 12.6.2002, na hodnotu 3.960.000,- Kč (slovy:tři miliony devět set šedesát tisíc korun č eských) a tato mimořádná valná hromada schvaluje pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného zájemce, a to Městské části Praha 20,Úřad městské části Praha 20, na částku 3.960.000,-Kč,která je určena předmětným znaleckým posudkem. Tento určený zájemce, tj. Městská část Praha 20,Úřad městské části Praha 20, je povinen tento nepeněžitý vklad splatit před podáním návrhu na zápis tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,a to ve lhůtě nejpozději do pěti dnů ode dne úpisu všech 396 kmenových akcií výše uvedených a to tak, že společnosti předá v této lhůtě písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Poté co bude toto zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, bude tomuto určenému zájemci vydáno za tento nepeněžitý vklad 396 kmenových akcií,které nebudou registrovány, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě á 10.000,-Kč. do 11. 10. 2003 od 22. 11. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 12 000 000 Kč

od 11. 10. 2003

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 11. 10. 2003 od 20. 4. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 200 od 11. 10. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 11. 10. 2003 od 20. 4. 1999

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Tomáš Bůzek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 15. 6. 2016

vznik funkce: 15. 6. 2016

Na vysoké I 347/13, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Marek Křovák

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2015 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

zánik členství: 15. 6. 2016

zánik funkce: 15. 6. 2016

Ejpovická 287/7, Plzeň, 312 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Marek Křovák

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2015 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

zánik členství: 15. 6. 2016

zánik funkce: 15. 6. 2016

Ejpovická 287/7, Plzeň, 312 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Svatopluk Malina

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2014 - Poslední vztah: 16. 12. 2015

vznik členství: 15. 7. 2014

zánik členství: 24. 11. 2015

Podjavorinské 1609/22, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Svatopluk Malina

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2013 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 27. 2. 2013

zánik členství: 15. 7. 2014

Podjavorinské 1609/22, Praha 4, 149 00, Česká republika

Karol Kisel

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2012 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 15. 7. 2014

Šlikova 190/7, Praha 6, 169 00, Česká republika

Martin Malík

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 2012 - Poslední vztah: 6. 6. 2013

vznik členství: 16. 2. 2012

zánik členství: 27. 2. 2013

vznik funkce: 6. 6. 2012

zánik funkce: 27. 2. 2013

U zahrádek 196, Praha 10, 103 00, Česká republika

Petr Hurych

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 6. 6. 2013

vznik členství: 16. 2. 2012

zánik členství: 27. 2. 2013

Kosmická 740/7, Praha 4, 149 00, Česká republika

Martin Malík

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 27. 12. 2012

vznik členství: 16. 2. 2012

U zahrádek 196, Praha, 103 00, Česká republika

Miroslav Platil

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 27. 12. 2012

vznik členství: 16. 2. 2012

zánik členství: 6. 6. 2012

Pšenčíkova 682/2, Praha 12, 143 00, Česká republika

Světlana Berná

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2011 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 11. 5. 2011

zánik členství: 16. 2. 2012

Na Švarcavě 1260, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Tomáš Kádner

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2007 - Poslední vztah: 2. 11. 2010

vznik členství: 24. 1. 2007

zánik členství: 31. 8. 2010

Kalvodova 1234, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Ján Bulla

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2007 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 24. 1. 2007

zánik členství: 16. 2. 2012

Náměstí Bořislavka 3/2028, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Luděk Vinš

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2007 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 24. 1. 2007

zánik členství: 16. 2. 2012

vznik funkce: 24. 1. 2007

zánik funkce: 16. 2. 2012

Rektorská 234/40, Praha 10, 108 00, Česká republika

Viléma Budínská

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2006 - Poslední vztah: 19. 3. 2007

vznik členství: 20. 4. 1999

zánik členství: 24. 1. 2007

vznik funkce: 20. 9. 2006

zánik funkce: 24. 1. 2007

Malotická 1645, Praha 9, 190 16, Česká republika

Lenka Czitalová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2006 - Poslední vztah: 19. 3. 2007

vznik členství: 23. 8. 2006

zánik členství: 24. 1. 2007

Chvalkovická 1846, Praha 9, 193 00, Česká republika

Tomáš Kádner

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2005 - Poslední vztah: 19. 3. 2007

vznik členství: 20. 10. 2004

zánik členství: 24. 1. 2007

Kalvodova 1234, Praha 9, 193 00, Česká republika

Luboš Andres

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 1999 - Poslední vztah: 22. 11. 2006

vznik členství: 20. 4. 1999

zánik členství: 23. 8. 2006

zánik funkce: 23. 8. 2006

Pavlišovská 2298/2, Praha 9, 193 00, Česká republika

Viléma Budínská

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 1999 - Poslední vztah: 22. 11. 2006

vznik členství: 20. 4. 1999

Malotická 1645, Praha 9, 190 16, Česká republika

Pavel Křítek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 1999 - Poslední vztah: 23. 4. 2005

vznik členství: 20. 4. 1999

zánik členství: 20. 10. 2004

Zelenečská 126/28, Praha 9, 194 00, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Tomáš Syrovátka

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 15. 6. 2016

vznik funkce: 15. 6. 2016

Dalmatská 1741, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Aleš Stluka

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2019 - Poslední vztah: 26. 2. 2020

vznik členství: 17. 1. 2019

zánik členství: 18. 1. 2020

Bechyňská 640, Praha, 199 00, Česká republika

Martin Krob

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 21. 2. 2019

vznik členství: 15. 6. 2016

zánik členství: 16. 1. 2019

vznik funkce: 15. 6. 2016

zánik funkce: 16. 1. 2019

Nová 223, Mělník, 276 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  ProSKS s.r.o.

  28. pluku 907/40, Praha Vršovice (Praha 10), 100 00

Mgr. David Trunda

předseda představenstva

První vztah: 16. 12. 2015 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

zánik členství: 15. 6. 2016

vznik funkce: 24. 11. 2015

zánik funkce: 15. 6. 2016

Hlásnice 69, 785 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. David Trunda

předseda představenstva

První vztah: 16. 12. 2015 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

zánik členství: 15. 6. 2016

vznik funkce: 24. 11. 2015

zánik funkce: 15. 6. 2016

Hlásnice 69, 785 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Boháč

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2015 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

zánik členství: 15. 6. 2016

zánik funkce: 15. 6. 2016

Náhorní 1330, Kamenice, 251 68, Česká republika

Ing. Petr Boháč

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2015 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

zánik členství: 15. 6. 2016

zánik funkce: 15. 6. 2016

Náhorní 1330, Kamenice, 251 68, Česká republika

Adam Řebíček

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2014 - Poslední vztah: 16. 12. 2015

vznik členství: 15. 7. 2014

zánik členství: 24. 11. 2015

K. J. Erbena 2115/5, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Kamil Kocurek

člen představenstva

První vztah: 11. 9. 2014 - Poslední vztah: 16. 12. 2015

vznik členství: 15. 7. 2014

zánik členství: 24. 11. 2015

Sestupná 703/14, Ostrava, 739 34, Česká republika

Miroslav Držmíšek

předseda představenstva

První vztah: 11. 9. 2014 - Poslední vztah: 16. 12. 2015

vznik členství: 15. 7. 2014

zánik členství: 24. 11. 2015

vznik funkce: 7. 8. 2014

zánik funkce: 24. 11. 2015

Otovická 407/58, Praha, 193 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Kamil Kocurek

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2014 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 16. 2. 2012

zánik členství: 15. 7. 2014

Sestupná 703/14, Ostrava, 739 34, Česká republika

Miroslav Držmíšek

generální ředitel

První vztah: 28. 1. 2014 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 16. 2. 2012

zánik členství: 15. 7. 2014

vznik funkce: 16. 2. 2012

zánik funkce: 15. 7. 2014

Otovická 407/58, Praha 9, 193 00, Česká republika

Adam Řebíček

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2014 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 16. 2. 2012

zánik členství: 15. 7. 2014

K. J. Erbena 2115/5, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Držmíšek

generální ředitel

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 28. 1. 2014

vznik členství: 16. 2. 2012

zánik členství: 15. 7. 2014

vznik funkce: 16. 2. 2012

zánik funkce: 15. 7. 2014

Otovická 407/58, Praha 9, 193 00, Česká republika

Adam Řebíček

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 28. 1. 2014

vznik členství: 16. 2. 2012

zánik členství: 15. 7. 2014

K. J. Erbena 2115/5, Teplice, 415 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Kamil Kocurek

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 28. 1. 2014

vznik členství: 16. 2. 2012

zánik členství: 15. 7. 2014

Slavíčkova 12, Ostrava, 702 00, Česká republika

Václav Chvála

generální ředitel

První vztah: 16. 8. 2011 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 7. 3. 2011

zánik členství: 16. 2. 2012

vznik funkce: 11. 5. 2011

zánik funkce: 16. 2. 2012

José Martího 240, Praha 6, 162 00, Česká republika

Jiří Steinbroch

předseda představenstva

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 16. 8. 2011

vznik členství: 25. 3. 2010

zánik členství: 11. 5. 2011

vznik funkce: 25. 3. 2010

zánik funkce: 11. 5. 2011

Přemyslovská 211/46, Praha 3, 130 00, Česká republika

Michal Kucián

generální ředitel

První vztah: 26. 3. 2009 - Poslední vztah: 3. 5. 2010

vznik členství: 27. 10. 2008

zánik členství: 15. 12. 2009

vznik funkce: 27. 10. 2008

zánik funkce: 15. 12. 2009

Biskupcova 33, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Urbánek

generální ředitel

První vztah: 22. 6. 2007 - Poslední vztah: 26. 3. 2009

vznik členství: 29. 5. 2007

zánik členství: 27. 10. 2008

vznik funkce: 29. 5. 2007

zánik funkce: 27. 10. 2008

Lumierů 451/20, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Veronika D ´Almeida

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2007 - Poslední vztah: 19. 3. 2007

vznik členství: 24. 1. 2007

Šimonova 1109/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Michal Kucián

generální ředitel

První vztah: 19. 3. 2007 - Poslední vztah: 22. 6. 2007

vznik členství: 24. 1. 2007

zánik členství: 29. 5. 2007

vznik funkce: 24. 1. 2007

zánik funkce: 29. 5. 2007

Biskupcova 33, Praha 3, 130 00, Česká republika

Rudolf Procházka

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2007 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 24. 1. 2007

zánik členství: 16. 2. 2012

Přemyslovská 44, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Veronika D´Almeida

člen představenstva

První vztah: 19. 3. 2007 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 24. 1. 2007

zánik členství: 16. 2. 2012

Šimonova 1109/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Drahuše Tomanová

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2002 - Poslední vztah: 19. 3. 2007

vznik členství: 31. 1. 2002

zánik členství: 24. 1. 2007

Třebešovská 2254/105, Praha 9, Česká republika

Miroslav Držmíšek

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 4. 1999 - Poslední vztah: 19. 3. 2007

vznik členství: 20. 4. 1999

zánik členství: 24. 1. 2007

Otovická 407, Praha 9, 193 00, Česká republika

Vojtěch Tomi

předseda představenstva

První vztah: 20. 4. 1999 - Poslední vztah: 19. 3. 2007

vznik členství: 20. 4. 1999

zánik členství: 24. 1. 2007

zánik funkce: 24. 1. 2007

ve funkci generálního ředitele do 19. 3. 2007 od 20. 4. 1999

Češovská 2213, Praha 9, 193 00, Česká republika

Josef Kalina

člen představenstva

První vztah: 20. 4. 1999 - Poslední vztah: 16. 4. 2002

zánik členství: 31. 1. 2002

Božanovská 2026, Praha 9, 193 00, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

od 16. 12. 2015

Společnost zastupují společně vždy nejméně dva členové představenstva.

do 16. 12. 2015 od 11. 9. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo a generální ředitel. Způsob jednání se děje tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně člen představenstva ve funkci generálního ředitele. Představenstvo může pověřit písemně člena představenstva k samostatnému jednání (pokud není generálním ředitelem), v takovém případě je nutná k jednání plná moc, podepsaná všemi členy představenstva. Jmé nem společnosti se podepisuje představenstvo a generální ředitel. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva nebo člen představenstva ve funkci generálního ředitele samostatně .

do 11. 9. 2014 od 13. 7. 2004

Jménem společnosti jedná představenstvo. Způsob jednání se děje tak, že jednají buď společně dva členové představenstva nebo člen představenstva ve funkci generálního ředitele samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy dva členové představenstva nebo člen představenstva ve funkci generálního ředitele samostatně.

do 13. 7. 2004 od 20. 4. 1999

Další vztahy firmy SC XAVEROV Horní Počernice a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 4. 1999

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 28. 1. 2002
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 4. 1999
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 4. 1999

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).