Hlavní navigace

SCB Foundry, a.s.

Firma SCB Foundry, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1568, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 340 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26114861

Sídlo:

Riegrova 1756/51, České Budějovice České Budějovice 3, 370 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 1. 2007

DIČ:

CZ26114861

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

245 Slévárenství
24521 Výroba odlitků z uhlíkatých ocelí
25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25720 Výroba zámků a kování
25730 Výroba nástrojů a nářadí
46900 Nespecializovaný velkoobchod
7120 Technické zkoušky a analýzy

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1568, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

SCB Foundry, a.s. od 4. 3. 2015

Obchodní firma

SCB Foundry, a.s. od 18. 4. 2015

Obchodní firma

SCB Foundry, a.s. do 18. 4. 2015 od 8. 1. 2007

Obchodní firma

SCB Foundry, a.s. do 4. 3. 2015 od 24. 2. 2015

Obchodní firma

SCB Foundry, a.s. do 24. 2. 2015 od 18. 2. 2015

Obchodní firma

SCB Foundry, a.s. do 18. 2. 2015 od 27. 1. 2015

Obchodní firma

SCB Foundry, a.s. do 27. 1. 2015 od 13. 1. 2015

Obchodní firma

SCB Foundry, a.s. do 13. 1. 2015 od 31. 12. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 8. 1. 2007

adresa

Okružní 621/1a
České Budějovice 37001 od 19. 11. 2015

adresa

Okružní 1
České Budějovice 37001 do 19. 11. 2015 od 8. 1. 2007

Předmět podnikání

Obráběčství od 28. 1. 2009

Slévárenství, modelářství od 28. 1. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 28. 1. 2009

Zámečnictví, nástrojářství od 28. 1. 2009

zámečnictví do 28. 1. 2009 od 8. 1. 2007

slévárenství do 28. 1. 2009 od 8. 1. 2007

kovoobráběčství do 28. 1. 2009 od 8. 1. 2007

nástrojařství do 28. 1. 2009 od 8. 1. 2007

testování, měření, analýzy a kontroly do 28. 1. 2009 od 8. 1. 2007

velkoobchod do 28. 1. 2009 od 8. 1. 2007

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 2. června 2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti ve formě notářského zápisu takto: 1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti SCB Foundry, a.s. z částky 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku 100,000.000,- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) na celkovou částku ve výši 102,000.000,- Kč (slovy: jednostodvamilion ů korun českých) takto: - peněžitým vkladem ve výši 100,000.000,- Kč (slovy: jednostomilionů korun českých) s tím, že upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem bude upsáno: - deset (10) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), - devadesát pět (95) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 3. Deset (10) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), splácených peněžitým vkladem a dvacetdevět (29) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jm enovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci - obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o., se sídlem Chrudim IV., Průmyslová čp. 890, PSČ 537 01, IČ: 252 60 090, zapsané v obchodním rejstř íku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle C, vložce 10838 (dále též ?obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o., předem určený zájemce?). 4. Šedesátšest (66) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) bude nabídnuto k upsání předem určenému zájemci - obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., se sídlem Kutná hora, Karlov č.p. 197, PSČ 284 49, IČ: 005 08 055, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 224 (dále též ?obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., předem určený zájemce?). 5. Akcie společnosti SCB Foundry, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti SCB Foundry, a.s., na adrese České Budějovice, Okružní 1, PSČ 370 01, v pracovní dny v době od 10.00 do 18.00 hodin. 6. Lhůta pro upsání nových akcií společnosti SCB Foundry, a.s. předem určenými zájemci činí patnáct (15) dnů a počíná jim běžet prvý den následující po dni, v němž jim bude doručena písemná informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práv a obsahující náležitosti podle ustanovení § 203 odst. 2 písm. e/ obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 7. Upsání nových akcií předem určenými zájemci bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák., provedeno ve lhůtě třiceti (30) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. 8. Představenstvo společnosti odešle předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do patnácti (15) dnů od dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v půs obnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 9. Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o. za společností SCB Foundry, a.s., vzniklé z titulu pohledávky na zaplacení kupní ceny dle Kupní smlouvy o prodeji a koupi nem ovitostí, uzavřené dne 17.10.2007, mezi obchodní společností METALURGIE, s.r.o., jako prodávající a obchodní společností SCB Foundry, a.s., jako kupující, ve výši 34,000.000,- Kč (slovy : třicetčtyřimilionů korun českých), s tím, že celková výše pohledáv ky činí 62,880.000,-Kč (slovy: šedesátdvamilionůosmsetosmdesáttisíc korun českých), proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií určitým zájemcem - deseti (10) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité h odnotě 500.000,-Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), splácených peněžitým vkladem a dvacetidevíti (29) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), splácených peněžitý m vkladem, kterou lze na emisní kurz části jím upsaných akcií započíst ve výši 34,000.000,-Kč (slovy: třicetčtyřimilionů korun českých). 10. Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s. za společností SCB Foundry, a.s, vzniklé z titulu pohledávky na zaplacení dluhu dle Smlouvy o uznání závazku podle ust. § 3 23 obchodního zákoníku, dohody o jeho splacení a dohody o uznání závazku s přímou vykonatelností, uzavřené dne 29.05.2008 ve formě notářského zápisu, sepsaného dne 29.05.2008 panem JUDr. Josefem Doležalem, notářem se sídlem v Kutné Hoře, pod sp. zn. N 95/ 2008, NZ 90/2008, mezi obchodní společností ČKD Kutná Hora, a.s. jako věřitelem a obchodní společností SCB Foundry, a.s., jako dlužníkem, ve výši 66,000.000,-Kč (slovy: šedesátšest milionů korun českých), s tím, že celková výše pohledávky činí 68,007.67 4,71 Kč (slovy : šedesátosmmilionůsedmtisícšestsetsedmdesátčtyři korun českých 71/100) proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií určitým zájemcem - šedesátišesti (66) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jm enovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých), splácených peněžitým vkladem, kterou lze na emisní kurz části jím upsaných akcií započíst ve výši 66,000.000,-Kč (slovy: šedesátšest milionů korun českých). 11. Na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 9. a 10. tohoto rozhodnutí. 12. Návrh smlouvy o započtení vůči předem určeným zájemcům - obchodní společnosti METALURGIE, s.r.o. a obchodní společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., je povinno vypracovat představenstvo společnosti SCB Foundry, a.s. a doručit ho předem určeným zájemcům ne jpozději do patnácti (15) dnů ode dne, kdy s tímto předem určeným zájemcem společnost uzavřela smlouvu o upsání akcií. 13. Smlouva o započtení musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávek, ciferné určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení (tj. jistiny s příslušenstvím), ciferné určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření smlouvy o započtení a ciferné určení výše příslušenství a právní důvod jeho vzniku (zejména označení, zda jde o běžný úrok, úrok z prodlení, smluvní pokutu, atd.), přesn é určení na úhradu jaké ciferně vyjádřené části emisního kursu se každá pohledávka započítává, přesné určení, jaká částka se započítává, přesné určení, jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství; smlouva o započtení musí být podepsána před orgánem provádějícím legalizaci. 14. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. 15. Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven její jmenovité hodnotě. 16. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními. 17. Veřejný úpis se nepřipouští. do 28. 11. 2011 od 6. 6. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 340 000 000 Kč

od 28. 11. 2011

Základní kapitál

vklad 102 000 000 Kč

do 28. 11. 2011 od 19. 6. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 19. 6. 2008 od 8. 1. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 340 od 28. 11. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 28. 11. 2011 od 19. 6. 2008
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 10 do 28. 11. 2011 od 19. 6. 2008
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 95 do 28. 11. 2011 od 19. 6. 2008
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 19. 6. 2008 od 8. 1. 2007

Statutární orgán

6 fyzických osob

Oleksandr Fesynets

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2017

vznik členství: 1. 11. 2014

Staroměstská 2769/10, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Iurii Bulich

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2017

vznik členství: 1. 11. 2014

vznik funkce: 14. 2. 2017

ul. 8. března 42, Uzhgorod, Ukrajina

Andriy Tertychko

předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2017

vznik členství: 2. 1. 2017

vznik funkce: 14. 2. 2017

Krupskoi str., budova 28b, byt č. 2, Grebinka city, Ukrajina

Oleksandr Fesynets

předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 1. 11. 2014

vznik funkce: 1. 11. 2014

Brandlova 677, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Iurii Bulich

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2015

vznik členství: 1. 11. 2014

ul. 8. března 42, Uzhgorod, Ukrajina

Vitaliy Kraplyna

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2011

vznik členství: 21. 11. 2011

Krasnoarmejskaja 57/2, Kremenčug, Ukrajina

Historické vztahy

Oleksandr Fesynets

předseda představenstva

První vztah: 16. 9. 2016 - Poslední vztah: 13. 3. 2017

vznik členství: 1. 11. 2014

vznik funkce: 1. 11. 2014

zánik funkce: 14. 2. 2017

Staroměstská 2769/10, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Oleksandr Fesynets

předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2015 - Poslední vztah: 16. 9. 2016

vznik členství: 1. 11. 2014

vznik funkce: 1. 11. 2014

Brandlova 677, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Iurii Bulich

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2015 - Poslední vztah: 13. 3. 2017

vznik členství: 1. 11. 2014

ul. 8. března 42, Uzhgorod, Ukrajina

Oleksandr Fesynets

předseda představenstva

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 1. 11. 2014

vznik funkce: 1. 11. 2014

Staroměstská 2769/10, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Michal Míček

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 21. 11. 2011

zánik členství: 14. 8. 2014

Močovice 102, 286 01, Česká republika

Michal Míček

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2011 - Poslední vztah: 27. 7. 2014

vznik členství: 21. 11. 2011

Močovice 102, 286 01, Česká republika

Yuriy Atamanchuk

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2011 - Poslední vztah: 31. 12. 2014

vznik členství: 21. 11. 2011

zánik členství: 30. 10. 2014

vznik funkce: 21. 11. 2011

zánik funkce: 30. 10. 2014

ul. Mežigorskaja 28, Kyjev, 040 71, Ukrajina

Pavlo Ignatov

předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2011 - Poslední vztah: 31. 12. 2014

vznik členství: 21. 11. 2011

zánik členství: 30. 10. 2014

vznik funkce: 21. 11. 2011

zánik funkce: 30. 10. 2014

Radunskaja 9-b, Kyjev, Ukrajina

Ing. Tomáš Vojta

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2009 - Poslední vztah: 8. 6. 2010

vznik členství: 18. 11. 2008

zánik členství: 30. 10. 2009

Boženy Němcové 498/2, Liberec, 460 05, Česká republika

Ing. Milan Jeřábek

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2007 - Poslední vztah: 28. 11. 2011

vznik členství: 8. 1. 2007

zánik členství: 21. 11. 2011

vznik funkce: 8. 1. 2007

zánik funkce: 21. 11. 2011

A. Dvořáka 2196/23, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Pavel Krenk

předseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2007 - Poslední vztah: 28. 11. 2011

vznik členství: 8. 1. 2007

zánik členství: 21. 11. 2011

vznik funkce: 8. 1. 2007

zánik funkce: 21. 11. 2011

Svatoplukova 458/23, Liberec IV., 460 01, Česká republika

Bc. Jiří Fikota

člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2007 - Poslední vztah: 27. 2. 2009

vznik členství: 8. 1. 2007

zánik členství: 18. 11. 2008

vznik funkce: 8. 1. 2007

L.B. Schneidera 24/324, České Budějovice, Česká republika

Jménem společnosti je oprávněno jednat a podepisovat představenstvo jako její statutární orgán. Dále je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva.

od 18. 4. 2015

Jménem společnosti je oprávněno jednat a podepisovat ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán. Dále je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva.

do 18. 4. 2015 od 4. 3. 2015

Jménem společnosti je oprávněno jednat a podepisovat ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán. Dále je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva společně s jední m dalším členem představenstva.

do 4. 3. 2015 od 8. 1. 2007

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Dmytro Kisel'Ov

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2016

vznik členství: 13. 12. 2013

adresa na Ukrajině: Novomoskovska, Pisčanska, Rabočaja 119, Ukrajina od 26. 6. 2016

J. Plachty 1087/48, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Dmytro Kisel'Ov

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 13. 12. 2013

adresa na Ukrajině: Novomoskovska, Pisčanska, Rabočaja 119, Ukrajina od 19. 11. 2015

J. Plachty 1087/48, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Historické vztahy

Dmytro Kisel'Ov

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2016 - Poslední vztah: 23. 8. 2017

vznik členství: 13. 12. 2013

zánik členství: 5. 7. 2017

adresa na Ukrajině: Novomoskovska, Pisčanska, Rabočaja 119, Ukrajina do 23. 8. 2017 od 26. 6. 2016

J. Plachty 1087/48, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Dmytro Kisel'Ov

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2016 - Poslední vztah: 26. 6. 2016

vznik členství: 13. 12. 2013

adresa na Ukrajině: Novomoskovska, Pisčanska, Rabočaja 119, Ukrajina do 26. 6. 2016 od 10. 6. 2016

J. Plachty 1087/48, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Dmytro Kisel'Ov

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2015 - Poslední vztah: 10. 6. 2016

vznik členství: 13. 12. 2013

adresa na Ukrajině: Novomoskovska, Pisčanska, Rabočaja 119, Ukrajina do 10. 6. 2016 od 19. 11. 2015

J. Plachty 1087/48, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Yuriy Linnik

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2013 - Poslední vztah: 13. 1. 2015

vznik členství: 13. 12. 2013

zánik členství: 30. 10. 2014

adresa na Ukrajině: Kremenchuk, Perchotravneva 3, Ukrajina do 13. 1. 2015 od 31. 12. 2013

Staroměstská 2769/10, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Dmytro Kiseľov

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2015

vznik členství: 13. 12. 2013

adresa na Ukrajině: Novomoskovska, Pisčanska, Rabočaja 119, Ukrajina do 19. 11. 2015 od 31. 12. 2013

U Stromovky 1442/32, České Budějovice, 370 02, Česká republika

Vladimír Hadrava

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2012

vznik členství: 21. 9. 2012

Jírovcova 2118/87, České Budějovice, 370 04, Česká republika

JUDr. Vladimír Hadrava

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2012 - Poslední vztah: 18. 12. 2014

vznik členství: 21. 9. 2012

zánik členství: 25. 9. 2014

Jírovcova 2118/87, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Andriy Zakharchuk

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2011 - Poslední vztah: 31. 12. 2013

vznik členství: 21. 11. 2011

zánik členství: 13. 12. 2013

vznik funkce: 21. 11. 2011

zánik funkce: 13. 12. 2013

Prospekt Pravdy 17, Kyjev, Ukrajina

Volodymyr Sultan

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 11. 2011 - Poslední vztah: 31. 12. 2013

vznik členství: 21. 11. 2011

zánik členství: 13. 12. 2013

vznik funkce: 21. 11. 2011

zánik funkce: 13. 12. 2013

prospekt Čkalova 4, Nove, Ukrajina

Ing. Miroslav Štoček

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2010 - Poslední vztah: 28. 11. 2011

vznik členství: 5. 5. 2009

zánik členství: 21. 11. 2011

Brambory 6, Čáslav, 286 01, Česká republika

Ing. Luděk Radil

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2009 - Poslední vztah: 8. 6. 2010

vznik členství: 23. 1. 2008

zánik členství: 5. 5. 2009

Chlum 32, Čáslav, 286 01, Česká republika

Ing. Miroslav Vaníček

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2009 - Poslední vztah: 28. 11. 2011

vznik členství: 23. 1. 2008

zánik členství: 21. 11. 2011

Kouřimská 938, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Ing. Josef Goldschmid

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2007 - Poslední vztah: 26. 11. 2012

vznik členství: 29. 3. 2007

zánik členství: 29. 3. 2012

Korálkova 875, Klatovy, 339 01, Česká republika

Ing. Luděk Radil

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2007 - Poslední vztah: 27. 2. 2009

vznik členství: 8. 1. 2007

zánik členství: 23. 1. 2008

vznik funkce: 8. 1. 2007

zánik funkce: 23. 1. 2008

Chlum 32, Čáslav, 286 01, Česká republika

Ing. Miroslav Vaníček

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2007 - Poslední vztah: 27. 2. 2009

vznik členství: 8. 1. 2007

zánik členství: 23. 1. 2008

vznik funkce: 8. 1. 2007

zánik funkce: 23. 1. 2008

Kouřimská 938, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Ing. Libuše Čížová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2007 - Poslední vztah: 10. 7. 2007

vznik členství: 8. 1. 2007

zánik členství: 27. 3. 2007

vznik funkce: 8. 1. 2007

Dany Medřické 618/33, Praha, 190 15, Česká republika

Další vztahy firmy SCB Foundry, a.s.

Historické vztahy

Mgr. Ing. Ivo Hala

Insolvenční správce

První vztah: 15. 6. 2012 - Poslední vztah: 18. 2. 2015

Anglická 140/20, Praha 2, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Akcionáři

Invertex Ltd.

Road Town 3175, Britské Panenské ostrovy, Tortola

od 28. 8. 2017

INTEGRATED RAIL-CASTING COMPANY LIMITED, W1J 5EN

7-9 St. Jame's street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn

do 28. 8. 2017 od 13. 3. 2017

INTEGRATED RAIL-CASTING COMPANY LIMITED, W1J 5EN

Charles Street 48, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn

do 13. 3. 2017 od 28. 11. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 1. 2007

Živnosti

Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 8. 1. 2007
Přerušeno od 8. 7. 2019
Slévárenství, modelářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 8. 1. 2007
Přerušeno od 8. 7. 2019
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 1. 2007
Přerušeno od 8. 7. 2019
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 8. 1. 2007
Přerušeno od 8. 7. 2019
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).