Hlavní navigace

SD GROUP a.s.

Firma SD GROUP a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2457, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 8 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27481247

Sídlo:

Rybova 1905/25, Hradec Králové Nový Hradec Králové, 500 09

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 8. 2005

DIČ:

CZ27481247

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2457, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

SD GROUP a.s. od 24. 8. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 24. 8. 2005

adresa

Rybova 1905/25
Hradec Králové 50009 od 22. 7. 2013

adresa

Sadovská 1679/22a
Hradec Králové 50002 do 22. 7. 2013 od 24. 8. 2005

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 8. 2014

Realitní činnost do 14. 1. 2021 od 15. 8. 2014

Pronájem a půjčování věcí movitých do 14. 1. 2021 od 15. 8. 2014

Zprostředkování obchodu a služeb do 14. 1. 2021 od 15. 8. 2014

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 14. 1. 2021 od 15. 8. 2014

Realitní činnost do 15. 8. 2014 od 24. 8. 2005

Pronájem a půjčování věcí movitých do 15. 8. 2014 od 24. 8. 2005

Zprostředkování obchodu a služeb do 15. 8. 2014 od 24. 8. 2005

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 15. 8. 2014 od 24. 8. 2005

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 14. 1. 2021

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 15. 8. 2014

Počet členů správní rady: 3 do 30. 10. 2015 od 15. 8. 2014

Jediný akcionář přijal dne 13.5.2009 v působnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1) Základní kapitál společnosti SD GROUP a.s. se zvyšuje z částky 2.000.000,--Kč (slovy dva milióny korun českých) o částku 6.000.000,--Kč (slovy šest miliónů korun českých) na základní kapitál ve výši 8.000.000,--Kč (slovy osm miliónů korun českých), a  to takto: a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 60 (slovy šedesáti) kusů nových akcií listinné podoby na majitele, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), jež budou vydány na nepeněžitý vklad. Em isní kurs je roven jmenovitým hodnotám upisovaných akcií. Všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými tzn., že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s kmenovými akciemi již vydanými. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 1 00.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) je 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, připouští se upisování nepeněžitými vklady c) Vzhledem k tomu, že budou akcie upisovány pouze nepeněžitým vkladem a nebudou upisovány s využitím přednostního práva akcionáře, budou všechny nově upisované akcie nabídnuty předem určenému zájemci, jímž je: - paní Zuzana Zelená, r.č. 815304/0841, bytem Hradec Králové, Sadovská 1679/22A, PSČ 500 02 d) Všechny nové akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií předem určeným zájemcem podle ustanovení § 203 odst. 4 a § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena do 14 (slovy čtrnácti) dnů od doručení písemného návrhu smlouvy o upsání akcií shor a uvedenému předem určenému zájemci. Předseda představenstva je povinen doručit návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci do čtrnácti dnů ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií bude sídlo společnosti na adrese: Hradec Králové, Pražské Předměstí, Sadovská 1679/22A, PSČ 500 02. e) Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů a získání vlastnického práva k níže uvedeným nemovistem, kde se nachází sídlo společnosti. Získání předmětných nemovitostí je důležitým zájmem společnosti. 2) Emisní kurs nově vydaných akcií bude splacen takto: emisní kurs 60 (slovy šedesáti) kusů nově vydaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) bude splacen nepeněžitým vkladem, kterým je bytová jednotka číslo 1679/7 v budově čp. 1679 v části obce Pražské Předměstí, obec Hradec Králové na pozemku evidovaném jako stavební parcela číslo 4255 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Pražské Předměstí včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 15542/51872 na společných částech budovy čp. 1679 v části obce Pražské P ředměstí, obec Hradec Králové na pozemku evidovaném jako stavební parcela číslo 4255 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Pražské Předměstí a včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 15542/51872 na pozemku evidovaném jako stavební parcela číslo 4255 - zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Pražské Předměstí, oceněn znaleckým posudkem znalce Krajského soudu v Hradci Králové číslo 052/5530/2009 ze dne 16.4.2009, který byl jmenován k ocenění nepeněžitého vkladu usnesením Krajského so udu v Hradci Králové č.j. 2 Nc 238/2009-9 ze dne 18.3.2009, které nabylo právní moci dne 15.4.2009, na částku 6.000.000,--Kč (slovy šest miliónů korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude upsáno 60 (slovy šedesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.00 0,--Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) upisovatelem - předem určeným zájemcem - paní Zuzanou Zelenou, r.č. 815304/0841, bytem Hradec Králové, Sadovská 1679/22A, PSČ 500 02. 3) Schvaluje předmět shora uvedeného nepeněžitého vkladu, za který budou upsány shora uvedené akcie. Vkladatel, shora uvedený předem určený zájemce, předá společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a shora uvedený nepeněžitý vkl ad v celkové výši 6.000.000,--Kč (slovy šest miliónů korun českých) bude splacen před podáním návrhu na zápis na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 19. 5. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 8 000 000 Kč

od 15. 8. 2014

Základní kapitál

vklad 8 000 000 Kč

do 15. 8. 2014 od 8. 6. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 8. 6. 2009 od 1. 7. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 7. 2006 od 24. 8. 2005
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 od 14. 1. 2021
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 od 14. 1. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 od 14. 1. 2021
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 60 do 14. 1. 2021 od 8. 6. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 14. 1. 2021 od 24. 8. 2005
Prioritní akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 14. 1. 2021 od 24. 8. 2005

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Dalibor Šebek

předseda správní rady

První vztah: 14. 1. 2021

vznik členství: 14. 1. 2021

vznik funkce: 14. 1. 2021

Pod Vodárnou 2147/14, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Dalibor Šebek

statutární ředitel

První vztah: 24. 10. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 4. 6. 2014

Pod Vodárnou 2147/14, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Dalibor Šebek

předseda správní rady

První vztah: 24. 10. 2018 - Poslední vztah: 14. 1. 2021

vznik členství: 4. 6. 2014

vznik funkce: 4. 6. 2014

Pod Vodárnou 2147/14, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Zuzana Adamová

člen správní rady

První vztah: 23. 5. 2018 - Poslední vztah: 14. 1. 2021

vznik členství: 4. 6. 2014

Čistěves 58, 503 15, Česká republika

Pavel Vítek

člen správní rady

První vztah: 15. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 1. 2021

vznik členství: 4. 6. 2014

Mostek 70, 544 75, Česká republika

Pavel Vítek

člen správní rady

První vztah: 15. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 10. 2015

vznik členství: 4. 6. 2014

Na Okrouhlíku 1160/26, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Dalibor Šebek

statutární ředitel

První vztah: 15. 8. 2014 - Poslední vztah: 24. 10. 2018

vznik funkce: 4. 6. 2014

Kotíkovská 1628/13, Plzeň, 323 00, Česká republika

Dalibor Šebek

předseda správní rady

První vztah: 15. 8. 2014 - Poslední vztah: 24. 10. 2018

vznik členství: 4. 6. 2014

vznik funkce: 4. 6. 2014

Kotíkovská 1628/13, Plzeň, 323 00, Česká republika

Zuzana Adamová

člen správní rady

První vztah: 15. 8. 2014 - Poslední vztah: 23. 5. 2018

vznik členství: 4. 6. 2014

Čajkovského 947/13, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Dalibor Šebek

člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2011 - Poslední vztah: 15. 8. 2014

vznik členství: 20. 1. 2011

zánik členství: 4. 6. 2014

Sadovská 1679/22a, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Zuzana Adamová

předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2010 - Poslední vztah: 2. 2. 2011

vznik členství: 24. 8. 2005

zánik členství: 24. 11. 2010

vznik funkce: 24. 8. 2005

zánik funkce: 24. 11. 2010

Rybova 1896/19, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Petr Vítek

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2005 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 24. 8. 2005

zánik členství: 23. 5. 2007

Čajkovského 953, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Vít Kořínek

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2005 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 24. 8. 2005

zánik členství: 23. 5. 2007

vznik funkce: 24. 8. 2005

zánik funkce: 23. 5. 2007

Štefánikova 314, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Zuzana Zelená

předseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2005 - Poslední vztah: 15. 10. 2010

vznik členství: 24. 8. 2005

vznik funkce: 24. 8. 2005

Sadovská 1679/22a, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Správní rada je statutárním orgánem společnosti. Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti předseda správní rady samostatně.

od 14. 1. 2021

Za společnost jedná a podepisuje statutární ředitel tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 1. 1. 2021 od 15. 8. 2014

Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý z členů představenstva, při podepisování za společnost se podepisuje tak, že za vytištěnou či vypsanou obchodní firmu společnosti a vypsané či vytištěné jméno člena představenstva připojí člen předs tavenstva svůj podpis. Výjimku tvoří prodej podniku, prodej části podniku, prodej nemovitosti a udělení plné moci, kde jedná a podepisuje buď samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva, jinak je úkon neplatný.

do 15. 8. 2014 od 24. 8. 2005

Dozorčí rada

Historické vztahy

Pavel Vítek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2013 - Poslední vztah: 15. 8. 2014

vznik členství: 23. 5. 2007

zánik členství: 4. 6. 2014

vznik funkce: 23. 5. 2007

zánik funkce: 4. 6. 2014

Na Okrouhlíku 1160/26, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Zuzana Adamová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 2. 2011 - Poslední vztah: 15. 8. 2014

vznik členství: 17. 12. 2010

zánik členství: 4. 6. 2014

Rybova 1896/19, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Dalibor Šebek

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2009 - Poslední vztah: 2. 2. 2011

vznik členství: 9. 6. 2009

zánik členství: 17. 12. 2010

Sadovská 1679/22a, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Pavel Vítek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 25. 10. 2013

vznik členství: 23. 5. 2007

zánik členství: 4. 6. 2014

vznik funkce: 23. 5. 2007

zánik funkce: 4. 6. 2014

Na okrouhlíku 1160, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Radka Zajíčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 8. 2014

vznik členství: 23. 5. 2007

zánik členství: 4. 6. 2014

vznik funkce: 23. 5. 2007

zánik funkce: 4. 6. 2014

Třída Edvarda Beneše 573/94, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Pavel Vítek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2005 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 24. 8. 2005

zánik členství: 24. 11. 2006

vznik funkce: 24. 8. 2005

zánik funkce: 24. 11. 2006

Na okrouhlíku 1160, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Václav Špaček

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2005 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 24. 8. 2005

zánik členství: 24. 11. 2006

Polní 816, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Radka Zajíčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2005 - Poslední vztah: 30. 5. 2007

vznik členství: 24. 8. 2005

zánik členství: 24. 11. 2006

vznik funkce: 24. 8. 2005

zánik funkce: 24. 11. 2006

Na Cvičišti 574, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Další vztahy firmy SD GROUP a.s.

4 fyzické osoby

Zuzana Adamová

člen správní rady

První vztah: 23. 5. 2018

vznik členství: 4. 6. 2014

Čistěves 58, 503 15, Česká republika

Pavel Vítek

člen správní rady

První vztah: 15. 10. 2015

vznik členství: 4. 6. 2014

Mostek 70, 544 75, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Dalibor Šebek

předseda správní rady

První vztah: 15. 8. 2014

vznik členství: 4. 6. 2014

vznik funkce: 4. 6. 2014

Kotíkovská 1628/13, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zuzana Adamová

člen správní rady

První vztah: 15. 8. 2014

vznik členství: 4. 6. 2014

Čajkovského 947/13, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Marie Šebková

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

Kotíkovská 1628/13, Plzeň, 323 00, Česká republika

Mgr. Marie Šebková

První vztah: 30. 10. 2015 - Poslední vztah: 7. 12. 2017

Kotíkovská 1628/13, Plzeň, 323 00, Česká republika

Pavel Vítek

člen správní rady

První vztah: 15. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 10. 2015

vznik členství: 4. 6. 2014

Na Okrouhlíku 1160/26, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Zuzana Adamová

První vztah: 15. 8. 2014 - Poslední vztah: 30. 10. 2015

Čajkovského 947/13, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Zuzana Adamová

člen správní rady

První vztah: 15. 8. 2014 - Poslední vztah: 23. 5. 2018

vznik členství: 4. 6. 2014

Čajkovského 947/13, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Zuzana Adamová

První vztah: 15. 10. 2010 - Poslední vztah: 15. 8. 2014

Rybova 1896/19, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Zuzana Zelená

První vztah: 30. 5. 2007 - Poslední vztah: 15. 10. 2010

Sadovská 1679/22a, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Akcionáři

Mgr. MARIE ŠEBKOVÁ

Kotíkovská 1628/13, Česká republika, Plzeň, 323 00

do 7. 12. 2017 od 30. 10. 2015

ZUZANA ADAMOVÁ

Čajkovského 947/13, Česká republika, Hradec Králové, 500 09

do 30. 10. 2015 od 15. 8. 2014

Zuzana Adamová

Rybova 1896/19, Česká republika, Hradec Králové, 500 09

do 15. 8. 2014 od 15. 10. 2010

Zuzana Zelená

Sadovská, Česká republika, Hradec Králové, 500 02

do 15. 10. 2010 od 30. 5. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 8. 2005

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 24. 8. 2005
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).