Hlavní navigace

ŠMT a.s.

Firma ŠMT a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1790, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 159 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

29253462

Sídlo:

Tylova 1/57, Plzeň, 301 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

25. 11. 2010

DIČ:

CZ29253462

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
256 Povrchová úprava a zušlechťování kovů&#59^ obrábění
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
28410 Výroba kovoobráběcích strojů
43342 Malířské a natěračské práce
74901 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1790, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

ŠKODA MACHINE TOOL a.s. od 30. 11. 2011

Obchodní firma

ŠKODA MACHINE TOOL a.s. od 27. 4. 2015

Obchodní firma

TOS NOVA, a.s. do 27. 4. 2015 od 25. 11. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 25. 11. 2010

adresa

Tylova 1/57
Plzeň 30100 od 2. 8. 2013

adresa

Štefánikova 110/41
Brno 60200 do 2. 8. 2013 od 25. 11. 2010

Předmět podnikání

malířství, lakýrnictví, natěračství od 20. 6. 2017

obráběčství od 30. 11. 2011

zámečnictví, nástrojařství od 30. 11. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 11. 2010

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhodla 22.10.2020 o snížení základního kapitálu společnosti celkem o částku 371.000.000,-- Kč, tj. ze současné výše základního kapitálu 530.000.000,-- Kč na částku 159.000.000,-- Kč. Základní kapitál Společnosti se snižuje v souladu s ustanovením § 524 ZOK poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Při snížení základního kapitálu se jmenovitá hodnota každé z 530.000 kusů vydaných kmenových akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč sníží o částku 700,-- Kč na novou jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 300,-- Kč. Částka ve výši 371.000.000,-- Kč, tj. částka odpovídající snížení základního kapitálu, bude celá použita na úhradu části neuhrazené ztráty minulých let Společnosti, a to v souladu s ustanovením § 544 odst. 1 písm. a) ZOK. Představenstvo Společnosti vyzve způsobem stanoveným ZOK a stanovami Společnosti pro svolání valné hromady akcionáře k výměně akcií (nahrazených hromadnými listinami) za nové s nižší jmenovitou hodnotou. Akcionář má za povinnost předložit akcie (hromadné listiny) k výměně ve lhůtě 2 měsíců od okamžiku zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionář, který bude v prodlení s předložením akcií (hromadných listin) v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nim i spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až § 541 ZOK. od 22. 10. 2020

Na společnost ŠKODA MACHINE TOOL a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti SEDRA-TOOLS s.r.o., se sídlem Plzeň, Jižní Předměstí, Tylova 1/57, PSČ 301 00, IČO 263 53 016, zapsané v obchodním rejstříku vede ném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14804, (včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů), která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodným dnem fúze je 1. leden 2016. od 30. 9. 2016

Valná hromada rozhodla dne 29. 8. 2016 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o 170 000 000,- Kč, slovy jedno sto sedmdesát miliónů korun českých, ze stávající výše 360 000 000,- Kč, slovy tři sta šedesát miliónů korun českých, na novou výši 530 000 000,- Kč, slovy pět set třic et miliónů korun českých. Upisování akcií pod tuto částku se nepřipouští. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 170 000 ks nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč v listinné podobě. 3.Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na upisování akcií. 4.Všechny akcie jsou na základě oprávněni upsat předem určení zájemci TOBLERNIA VENTURES LIMITED a LB Investment 2015, a. s. za následujících podmínek: a.akcie lze upsat písemnou smlouvou zejména v sídle společnosti ŠKODA MACHINE TOOL a. s. na adrese Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň ve lhůtě 30 kalendářních dnů v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hod, přičemž počátek běhu této lhůty a ostatn í informace budou oznámeny předem určeným zájemcům v oznámení zaslaném na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů; upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o z výšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; b.předem určení zájemci mohou upsat všech 170 000 ks nově emitovaných akcií s tím, že upisovat lze pouze celé akcie a emisní kurs jedné akcie činí 1 000,- Kč; c.předem určený zájemce TOBLERNIA VENTURES LIMITED je oprávněn upsat celkem 169 800 ks nově emitovaných akcií a předem určený zájemce LB Investment 2015, a. s. je oprávněn upsat celkem 200 ks nově emitovaných akcií. 5.Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena do 3 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy o upsání akcií (včetně). Upisovatel je povinen splatit emisní kurs v penězích tak, aby platba byla nejpozději v uvedený den připsána na účet na jméno společnosti ŠKODA MACHINE TOOL a. s., vedený u HSBC číslo účtu 2249003150/8150 (CZK) nebo 2249000507/8150 (EUR). 6.Uděluje se souhlas se započtením pohledávky společnosti za předem vybraným zájemcem společností TOBLERNIA VENTURES LIMITED z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií, resp. její části, proti pohledávkám (včetně příslušenství) předem vybraného záje mce společnosti TOBLERNIA VENTURES LIMITED vůči společnosti ŠKODA MACHINE TOOL a. s., přičemž smlouva o započtení musí být uzavřena podle následujících pravidel: -pohledávky budou vzájemně prohlášeny za nesporné; -započtení bude provedeno písemně uzavřenou smlouvou; -započtení lze provádět i na nesplatné pohledávky; -návrh smlouvy o započtení pohledávek bude společnosti TOBLERNIA VENTURES LIMITED doručen současně s návrhem smlouvy o upsání akcií; -dohoda o započtení bude uzavřena nejpozději do konce doby určené pro splacení emisního kursu upsaných akcií; -k započtení lze použít pouze pohledávky (včetně jejího příslušenství), které má společnost TOBLERNIA VENTURES LIMITED za společností ŠKODA MACHINE TOOL a. s. i.ve výši 2 232 472,32 EUR (jistina) s příslušenstvím splatnou dne 25. 2. 2011, a to z titulu vrácení poskytnutého úvěru, resp. jeho části podle smlouvy o úvěru ze dne 25. 2. 2011 s tím, že pro přepočet částky vyjádřené v EUR na CZK bude použit kurs Česk é národní banky ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií; ii.ve výši 75 000 000,- Kč z titulu vrácení příplatku do vlastního kapitálu podle rozhodnutí valné hromady z dnešního dne. 7.Akcie nebudou obchodovány na evropském regulovaném trhu. do 12. 12. 2016 od 5. 9. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 18. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 18. 8. 2015 od 18. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 2 do 18. 8. 2015 od 18. 8. 2014

Na společnost TOS NOVA, a.s., se sídlem v Brně, Ponava, Štefánikova 110/41, PSČ 602 00, IČ: 292 53 462, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 6252, jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti ŠKODA MACHINE TOOL, a.s., se sídlem v Plzni, Tylova 57, PSČ 316 00, IČ: 483 61 712, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložce 1277. od 30. 11. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 159 000 000 Kč

od 22. 10. 2020

Základní kapitál

vklad 530 000 000 Kč

do 22. 10. 2020 od 8. 12. 2016

Základní kapitál

vklad 360 000 000 Kč

do 8. 12. 2016 od 30. 11. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 30. 11. 2011 od 25. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 300 Kč, počet: 530 000 od 22. 10. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 530 000 do 22. 10. 2020 od 8. 12. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 360 000 do 8. 12. 2016 od 30. 11. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 30. 11. 2011 od 25. 11. 2010

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Lubomír Fabík

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2022

vznik členství: 21. 2. 2022

Nad Tratí 747, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Bohdan Kožusznik

Předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2022

vznik členství: 21. 2. 2022

vznik funkce: 21. 2. 2022

Žukovská 319, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Lubomír Fabík

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2017 - Poslední vztah: 28. 2. 2022

vznik členství: 20. 6. 2017

zánik členství: 20. 2. 2022

Nad Tratí 747, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Ing. Bohdan Kožusznik

Předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2017 - Poslední vztah: 28. 2. 2022

vznik členství: 20. 2. 2017

zánik členství: 20. 2. 2022

vznik funkce: 20. 2. 2017

zánik funkce: 20. 2. 2022

Žukovská 319, Český Těšín, 737 01, Česká republika

Ing. Bronislav Šimek

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2017 - Poslední vztah: 20. 6. 2017

vznik členství: 20. 2. 2017

zánik členství: 20. 6. 2017

Špindlerův Mlýn 213, 543 51, Česká republika

Ing. Bronislav Šimek

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2017 - Poslední vztah: 20. 6. 2017

vznik členství: 20. 2. 2017

zánik členství: 20. 6. 2017

Špindlerův Mlýn 213, 543 51, Česká republika

Ing. Petr Duda

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2016 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 20. 2. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2016

zánik funkce: 20. 2. 2017

Větrná 206/41, Praha, 181 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Petr Duda

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2016 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 20. 2. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2016

zánik funkce: 20. 2. 2017

Větrná 206/41, Praha, 181 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Lubomír Fabík

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 20. 2. 2017

Nad Tratí 747, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Ing. Petr Duda

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 20. 9. 2016

vznik členství: 1. 9. 2016

Větrná 206/41, Praha, 181 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Petr Duda

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 20. 9. 2016

vznik členství: 1. 9. 2016

Větrná 206/41, Praha, 181 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Lubomír Fabík

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2016 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 20. 2. 2017

Nad Tratí 747, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Ing. Petr Duda

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2015 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 24. 6. 2015

zánik členství: 31. 8. 2016

Větrná 206/41, Praha, 181 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Lubomír Fabík

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 2014 - Poslední vztah: 5. 9. 2016

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 31. 8. 2016

vznik funkce: 28. 3. 2011

zánik funkce: 31. 8. 2016

Nad Tratí 747, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Ing. Lubomír Fabík

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2013 - Poslední vztah: 18. 8. 2014

vznik členství: 25. 11. 2010

Nad Tratí 747, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Helena Voglerová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 3. 2012 - Poslední vztah: 13. 1. 2014

vznik členství: 30. 1. 2012

zánik členství: 19. 12. 2013

Houškova 8, Plzeň, 326 00, Česká republika

Milan Beněk

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2011 - Poslední vztah: 18. 8. 2015

vznik členství: 7. 11. 2011

zánik členství: 24. 6. 2015

Schovaná 2235/6, Ostrava, 708 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Plašil

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2011 - Poslední vztah: 30. 11. 2011

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 7. 11. 2011

vznik funkce: 3. 12. 2010

zánik funkce: 7. 11. 2011

Komenského 176, Řícmanice, 664 01, Česká republika

Ing. Lubomír Fabík

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2010 - Poslední vztah: 30. 8. 2013

vznik členství: 25. 11. 2010

Nad Tratí 747, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Ing. Bronislav Šimek

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2010 - Poslední vztah: 30. 11. 2011

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 7. 11. 2011

Špindlerův Mlýn 213, 543 51, Česká republika

Ing. Vladimír Plašil

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2010 - Poslední vztah: 4. 5. 2011

vznik členství: 25. 11. 2010

Komenského 176, Řícmanice, 664 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Hana Černochová

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 2. 2022

vznik členství: 21. 2. 2022

vznik funkce: 21. 2. 2022

Ve vilkách 167/53, Brno, 644 00, Česká republika

Ing. Otakar Quadrat

Člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2022

vznik členství: 21. 2. 2022

Lidická 1679/28a, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Roman Heide Ph.D., MBA

Předseda představenstva

První vztah: 28. 2. 2022

vznik členství: 21. 2. 2022

vznik funkce: 21. 2. 2022

Podsrp 138, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Otakar Quadrat

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2018 - Poslední vztah: 28. 2. 2022

zánik členství: 20. 2. 2022

vznik funkce: 20. 6. 2017

Lidická 1679/28a, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Hana Černochová

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 1. 2018 - Poslední vztah: 28. 2. 2022

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 20. 2. 2022

vznik funkce: 2. 1. 2018

zánik funkce: 20. 2. 2022

Ve vilkách 167/53, Brno, 644 00, Česká republika

Ing. Otakar Quadrat

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2017 - Poslední vztah: 2. 5. 2018

vznik funkce: 20. 6. 2017

Tachovská 1383/63, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Otakar Quadrat

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2017 - Poslední vztah: 2. 5. 2018

vznik funkce: 20. 6. 2017

Tachovská 1383/63, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Pavel Seethaler

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 6. 2017 - Poslední vztah: 20. 6. 2017

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2016

zánik funkce: 20. 6. 2017

Boženy Němcové 577/15, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen dozorčí rady

  ŠKODA EKOVA a.s.

  Martinovská 3244/42, Ostrava Martinov, 723 00

Ing. Pavel Seethaler

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 6. 2017 - Poslední vztah: 20. 6. 2017

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2016

zánik funkce: 20. 6. 2017

Boženy Němcové 577/15, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen dozorčí rady

  ŠKODA EKOVA a.s.

  Martinovská 3244/42, Ostrava Martinov, 723 00

Ing. Roman Heide Ph.D.

Předseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2017 - Poslední vztah: 28. 2. 2022

vznik členství: 20. 2. 2017

zánik členství: 20. 2. 2022

vznik funkce: 20. 2. 2017

zánik funkce: 20. 2. 2022

Podsrp 138, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Pavel Kalvoda

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2017 - Poslední vztah: 11. 1. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 20. 2. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2017

Jiráskova 1313, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Pavel Kalvoda

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2017 - Poslední vztah: 11. 1. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 20. 2. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2017

Jiráskova 1313, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Pavel Kalvoda

předseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2016 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 1. 9. 2016

vznik funkce: 1. 9. 2016

Jiráskova 1313, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Milan Kotas Ph. D., MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2016 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 20. 2. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2016

zánik funkce: 20. 2. 2017

K Antoníčku 243, Český Těšín, 735 62, Česká republika

Ing. Milan Kotas Ph. D., MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2016 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 20. 2. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2016

zánik funkce: 20. 2. 2017

K Antoníčku 243, Český Těšín, 735 62, Česká republika

Ing. Pavel Seethaler

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2016 - Poslední vztah: 16. 6. 2017

vznik členství: 1. 9. 2016

vznik funkce: 1. 9. 2016

Lechovice 127, 671 63, Česká republika

Ing. Pavel Kalvoda

předseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2016 - Poslední vztah: 20. 2. 2017

vznik členství: 1. 9. 2016

vznik funkce: 1. 9. 2016

Jiráskova 1313, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Pavel Seethaler

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 9. 2016 - Poslední vztah: 16. 6. 2017

vznik členství: 1. 9. 2016

vznik funkce: 1. 9. 2016

Lechovice 127, 671 63, Česká republika

Ing. Roman Latocha Ph. D.

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2016 - Poslední vztah: 20. 6. 2017

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 20. 6. 2017

Pod Hřebenem 461, Přezletice, 250 73, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Roman Latocha Ph. D.

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2016 - Poslední vztah: 20. 6. 2017

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 20. 6. 2017

Pod Hřebenem 461, Přezletice, 250 73, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Seethaler

předseda představenstva

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 20. 9. 2016

vznik členství: 19. 3. 2015

zánik členství: 1. 9. 2016

vznik funkce: 19. 3. 2015

zánik funkce: 1. 9. 2016

Lechovice 127, 671 63, Česká republika

Ing. Pavel Seethaler

předseda představenstva

První vztah: 27. 4. 2015 - Poslední vztah: 20. 9. 2016

vznik členství: 19. 3. 2015

zánik členství: 1. 9. 2016

vznik funkce: 19. 3. 2015

zánik funkce: 1. 9. 2016

Lechovice 127, 671 63, Česká republika

Miroslav Bičiště

předseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2014 - Poslední vztah: 12. 12. 2014

vznik členství: 1. 3. 2014

zánik členství: 19. 10. 2014

vznik funkce: 3. 3. 2014

zánik funkce: 19. 10. 2014

Svatoplukova 652/16, Liberec, 460 01, Česká republika

Luboš Janoušek

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2013 - Poslední vztah: 18. 8. 2015

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2015

Jeřabinová 914/15, Plzeň, 326 00, Česká republika

David Němec

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2013 - Poslední vztah: 18. 8. 2015

vznik členství: 20. 3. 2013

zánik členství: 24. 6. 2015

Francouzská třída 1919/29, Plzeň, 326 00, Česká republika

Michael Blaschke

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2013 - Poslední vztah: 25. 4. 2013

vznik členství: 1. 12. 2012

zánik členství: 20. 3. 2013

Ringhofferova 629, Kamenice, 251 68, Česká republika

Ing. Milan Bláha

předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2012 - Poslední vztah: 8. 4. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 28. 2. 2014

vznik funkce: 2. 4. 2012

zánik funkce: 28. 2. 2014

Letkov 101, 326 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Milan Bláha

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

Letkov 101, 326 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Luboš Janoušek

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2011 - Poslední vztah: 20. 9. 2013

vznik členství: 30. 6. 2011

Toužimská 1717/6, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Martin Belza

předseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2012

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 31. 3. 2012

vznik funkce: 3. 12. 2010

zánik funkce: 31. 3. 2012

Nad lomem 2607/10, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Zapletal

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2010 - Poslední vztah: 22. 1. 2013

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 31. 10. 2012

21. dubna 692, Lednice, 691 44, Česká republika

Mgr. Petr Vágner

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2010 - Poslední vztah: 20. 10. 2011

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 30. 6. 2011

Mezírka 746/4, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Vladimír Horňák

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2010 - Poslední vztah: 20. 10. 2011

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 30. 6. 2011

Přemyslovice 36, 798 51, Česká republika

Ing. Martin Belza

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2010 - Poslední vztah: 4. 5. 2011

vznik členství: 25. 11. 2010

Nad lomem 2607/10, Brno, 628 00, Česká republika

Společnost zastupují a za ni podepisují společně dva členové představenstva.

od 5. 9. 2016

Za společnost jedná a podepisuje navenek každý člen představenstva samostatně.

do 5. 9. 2016 od 18. 8. 2015

Za společnost jednají a podepisují navenek vždy dva členové představenstva.

do 18. 8. 2015 od 18. 8. 2014

Způsob jednání: Za představenstvo jedná a podepisuje navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Člen představenstva se podepisuje za společnost tak, že připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti.

do 18. 8. 2014 od 25. 11. 2010

Další vztahy firmy ŠMT a.s.

ALTA Invest, a.s.

První vztah: 25. 11. 2010 - Poslední vztah: 4. 5. 2011

Štefánikova 110/41, Brno, 602 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • VPI, a.s.

  Štefánikova 110/41, Brno, 602 00

Akcionáři

ALTA, a.s., IČ: 60735244

Štefánikova 110/41, Česká republika, Brno, 602 00

do 4. 5. 2011 od 25. 11. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 25. 11. 2010

Živnosti

Malířství, lakýrnictví, natěračství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 6. 2017
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 12. 2011
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 12. 2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 11. 2010
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).