Hlavní navigace

SOUFFLET AGRO a.s.

Firma SOUFFLET AGRO a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4824, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 202 006 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47115459

Sídlo:

Průmyslová 2170/12, Prostějov, 796 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 11. 1992

DIČ:

CZ47115459

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
01130 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
205 Výroba ostatních chemických výrobků
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46750 Velkoobchod s chemickými výrobky
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
52100 Skladování
52240 Manipulace s nákladem
5590 Ostatní ubytování
62010 Programování
62020 Poradenství v oblasti informačních technologií
63110 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
70100 Činnosti vedení podniků
7120 Technické zkoušky a analýzy
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
95110 Opravy počítačů a periferních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4824, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Selekta, a.s. od 2. 11. 1992

Obchodní firma

SOUFFLET AGRO a.s. od 13. 6. 2007

Obchodní firma

Selekta a.s. do 2. 11. 1992 od 2. 11. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 2. 11. 1992

adresa

Průmyslová 2170/12
Prostějov 79601 od 25. 4. 2016

adresa

Vrahovická 3145/56
Prostějov 79601 do 17. 5. 2012 od 24. 2. 2012

adresa

Vrahovická 2170/56
Prostějov 79626 do 24. 2. 2012 od 13. 12. 2006

adresa

Jankovcova 938/18
Praha 7 17037 do 13. 12. 2006 od 17. 6. 2003

adresa

Jankovcova 18
Praha 7 17000 do 17. 6. 2003 od 23. 2. 1994

adresa

Jankovcova 17
Praha 7 17000 do 23. 2. 1994 od 2. 11. 1992

Předmět podnikání

letecké práce od 6. 12. 2017

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 2. 2012

prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako toxické od 24. 2. 2012

hostinská činnost do 8. 1. 2021 od 24. 2. 2012

ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky do 8. 1. 2021 od 24. 2. 2012

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 14. 4. 2008

velkoobchod do 24. 2. 2012 od 14. 4. 2008

zprostředkování obchodu a služeb do 24. 2. 2012 od 14. 4. 2008

skladování zboží a manipulace s nákladem do 24. 2. 2012 od 14. 4. 2008

poskytování technických služeb do 24. 2. 2012 od 14. 4. 2008

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 24. 2. 2012 od 14. 4. 2008

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 24. 2. 2012 od 14. 4. 2008

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 24. 2. 2012 od 7. 10. 2004

silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti a tahači do 4. 2. 2005 od 17. 6. 2003

výroba a uvádění do oběhu uznaného rozmnožovacího materiálu : polní plodiny, zeleniny, kořenové a technické plodiny, včetně zajišťování udržovacího šlechtění do 24. 2. 2012 od 17. 6. 2003

výroba chemických látek a chemických přípravků do 24. 2. 2012 od 17. 6. 2003

prodej chemických látek a chemických výrobků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické do 24. 2. 2012 od 31. 10. 2000

ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin do 24. 2. 2012 od 24. 5. 2000

prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žízavé, dráždivé, senzibilizující do 24. 2. 2012 od 24. 5. 2000

výroba a uvádění do oběhu uznaného rozmnožovacího materiálu : polní plodiny, zeleniny, křenové a technické plodiny, včetně zajišťování udržovacího šlechtění do 17. 6. 2003 od 16. 12. 1997

prodej jedů a žíravin v maloobchodě do 24. 5. 2000 od 29. 4. 1996

Poradenská činnost ve šlechtění a semenářství. do 24. 2. 2012 od 23. 2. 1994

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou koupě a prodeje zboží uved. v příl. 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.). do 24. 2. 2012 od 23. 2. 1994

Provoz ubytovacích zařízení zařazených do třídy ++ a níže. do 24. 2. 2012 od 23. 2. 1994

Laboratorní rozbory. do 24. 2. 2012 od 23. 2. 1994

Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení). do 24. 2. 2012 od 23. 2. 1994

Zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje. do 24. 2. 2012 od 23. 2. 1994

výroba osiva a sadby zemědělských plodin formou smluvního množení do 23. 2. 1994 od 2. 11. 1992

čištění,provádění účinné ekologicky únosné předseťové úpravy osiv a sadby a jejich skladování případně zajišťo- vání těchto činností u jiných organizací, včetně zabezpečení uznávací zařízení do 23. 2. 1994 od 2. 11. 1992

zavádění nových odrůd do zem.praxe včetně předstihového množení perspektivních odrůd do 23. 2. 1994 od 2. 11. 1992

provozování semenářských laboratoří s účelovou laboratorní rozborovou činností do 23. 2. 1994 od 2. 11. 1992

výroba očkovacích látek na aktivní osiva do 23. 2. 1994 od 2. 11. 1992

obchodní činnost poskytování odborné poradenské činnosti a dalších odborných služeb pro zemědělské podniky v oblasti rostlinné výroby, posklizňové úpravy a skladování osiv a sadby do 23. 2. 1994 od 2. 11. 1992

zajišťování rezervních fondů osiv a sadby do 23. 2. 1994 od 2. 11. 1992

stavební činnost do 23. 2. 1994 od 2. 11. 1992

provozování stravovacích,ubytovacích a rekreačních zařízení, mateřských škol a pod. do 23. 2. 1994 od 2. 11. 1992

poskytování služeb a prací pro ostatní hospodářské organizace, národní výbory a občany do 23. 2. 1994 od 2. 11. 1992

Předmět činnosti

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje. od 24. 2. 2012

výroba a uvádění do oběhu uznaného rozmnožovacího materiálu : polní plodiny, zeleniny, kořenové a technické plodiny, včetně zajišťování udržovacího šlechtění od 24. 2. 2012

Ostatní skutečnosti

V důsledku fúze sloučením přešlo na nástupnickou společnost Selekta, a.s., jmění zanikající společnosti SOUFFLET AGRO a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 170 00, IČ: 654 09 175, a jmění zanikající společnosti GA AGROCHEM a.s., se sídlem Praha 7, J ankovcova 938/18, PSČ 170 37, IČ 256 35 841. od 13. 6. 2007

V důsledku fúze sloučením přešlo na nástupnickou společnost Selekta, a.s., jmění zanikající společnosti SOUFFLET AGRO a.s., se sídlem Praha 7, Jankovcova 18, PSČ 170 00, IČ: 654 09 175, a jmění zanikající společnosti GA AGROCHEM a.s., se sídlem Praha 7, J ankovcova 938/18, PSČ 170 37, IČ 256 35 841. do 13. 6. 2007 od 31. 5. 2007

Usnesení valné hromady ze dne 16.10.2006 o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře: Valná hromada Společnosti rozhodla v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře (výslovně společnost SOUFFLET AGRICULTURE, zjednodušenou akciovou společnost založenou dle franc ouzského práva, se sídlem Quai du Général Sarrail, 10400 Nogent sur Seine, Francie, zapsanou v obchodním rejstříku v Troyes pod číslem O.R.TROYES 706 980 182), kdy ke dni podání žádosti o svolání mimořádné valné hromady byl a ke dni konání valné hromady j e Hlavní akcionář vlastníkem 192.010 kusů akcií Společnosti (všechny znějící na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá), což znamená, že souhrnná hodnota akcií vlastněných Hlavním akcionářem Společnosti představuje 95,05% základní ho kapitálu Společnosti. Vlastnické právo Hlavního akcionáře k akciím Společnosti je doloženo prohlášením Hlavního akcionáře a předložením všech jím vlastněných akcií v listinné podobě představenstvu Společnosti a valné hromadě. Hlavní akcionář určil hodnotu protiplnění oprávněným osobám ve výši 1.165,- Kč (slovy: jeden tisíc sto šedestát pět korun českých) za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění byla v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 0811/2006 ze dne 24. srpna 2006 vypracovaným znaleckým ústavem PROSCON s.r.o., ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, se sídlem Praha 4, Na Zlatnici 13, IČ 49356381 (posudek zpracovali a vysvětlení mohou podat Ing. Naděžda Krátká a RNDr. Václav Šubrta, CSc.). Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů Společnosti byla předmětem přezkoumání ze strany České národní banky, který svým rozhodnutím č.j. 45/N/98/2006/3 ze dne 29. srpna 2006 (právní moc ke dni 29.srpna 2006) udělila předchozí souhlas k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na osobu Hlavního akcionáře. Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne určeného podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nejpozději však ve lhůtě šedesáti dnů. do 13. 6. 2007 od 5. 1. 2007

Valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 21 151 000,- Kč z částky 180 855 000,- Kč na částku 202 006 000,- Kč upsáním nových akcií nepeněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu se nepřipouští. Zvýšení základního kapiptálu bude provedeno úpisem 21 151 kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč každá. Přednostní právo akcionářů na upisování akcií se vylučuje, resp. se neuplatní, neboť základní kapitál bude zvýšen pouze nepeněžitými vklady. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, ve smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem je Fond národního majetku České republiky se sídlem Praha 2, Rašínovo nábřeží 42, PSČ 128 00, IČ 416 92 918 (zap sán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A LXII 174). Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti ve lhůtě tří týdnů. Představenstvo společnosti je povinno oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem na adresu jeho sídla počátek této lhůty, který nesmí předcházet zápisu rozhodnut í valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a začíná doručením oznamovacího dopisu. Představenstvo je povinno oznámení o počátku lhůty zaslat, spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií, předem určenému zájemci nejpozději do dvou týd nů ode dne nabytí právní moci rozhodutí o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí 1 000,- Kč za jednu kmenovou akcii v listinné podobě, znějící na majitele o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kč. Nepěněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti ve lhůtě tří týdnů ode dne úpisu akcií (ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií), a to tak, že společnosti bude předáno písemné prohlášení, resp. bude uzavřena písemná smlouva o vkladu a dojde k předání ne movitostí, resp. věcí movitých. Nepeněžitým vkladem jsou nemovitosti, ostatní hmotný investiční majetek, drobný hmotný investiční majetek, krátkodobé pohledávky a finanční majetek tak, jak byly tyto uvedeny ve formuláři 4/D na straně 106 privatizačního projektu č. 50283 (dle citovaného privatizačního projektu se jedná o zbytkový státní podnik bez vlastní ekonomické činnosti, celý majetek tvoří hmotný investiční majetek a drobný hmotný investiční majetek, který tvoří provozně neoddělitelnou součást systému úpravy a výroby osiv a sadby ak ciové společnosti Selekta, a.s., na základě již schváleného podnikatelského záměru a realizovaného privatizačního projektu v roce 1992). Na základě tohoto privatizačního projektu bylo dne 31.1.1996 pod čj. 151/190/96-370 vydáno Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Rozhodnutí o privatizaci části státního subjektu Oseva s.p. Praha se sídlem Jankovcova 18, 170 00 P raha 7 - Holešovice, IČ 001 71 140, metodou navýšení základního jmění akciové společnosti Selekta, a.s. o 21 151 000,- Kč. Ocenění určené posudkem znalce se nevyžaduje a je nahrazeno oceněním obsaženým v privatizačním projektu vybraném rozhodnutím o privatizaci k realizaci - v tomto případě konkrétně v Rozhodnutí o privatizaci výše citovaném (dle ust. § 44 zák. č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby v návaznosti na ust. § 14 odst. 2 a § 10a odst. 6 téhož zákona). do 19. 11. 2004 od 28. 1. 2004

Zapsáno dle spisu B 1752. do 2. 11. 1992 od 2. 11. 1992

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze l, Gorkého nám.32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. do 13. 6. 2007 od 2. 11. 1992

Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného majetku a dalšího uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Oseva-Selekta, semenářský podnik Praha 7. do 13. 6. 2007 od 2. 11. 1992

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 23.10.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 13. 6. 2007 od 2. 11. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 202 006 000 Kč

od 19. 11. 2004

Základní kapitál

vklad 180 855 000 Kč

do 19. 11. 2004 od 17. 5. 1994

Základní kapitál

vklad 179 359 000 Kč

do 17. 5. 1994 od 2. 11. 1992
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 202 006 od 19. 11. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 202 006 do 19. 11. 2014 od 19. 11. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 180 855 do 19. 11. 2004 od 17. 5. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 179 359 do 17. 5. 1994 od 2. 11. 1992

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Ľuboš Šulan

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 29. 1. 2021

vznik funkce: 29. 1. 2021

Hrubý Šúr 349, Hrubý Šúr, 903 01, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  ARPEKA, a.s.

  Průmyslová 2170/12, Prostějov, 796 01

Historické vztahy

Ing. Ľuboš Šulan

statutární ředitel

První vztah: 3. 9. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 30. 7. 2020

Hrubý Šúr 349, Hrubý Šúr, 903 01, Slovenská republika

Sébastien Yvon Hanssens

statutární ředitel

První vztah: 24. 9. 2019 - Poslední vztah: 3. 9. 2020

vznik funkce: 11. 3. 2019

zánik funkce: 11. 3. 2020

Elišky Junkové 286/46, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Sébastien Yvon Hanssens

statutární ředitel

První vztah: 21. 4. 2016 - Poslední vztah: 24. 9. 2019

vznik funkce: 10. 3. 2016

zánik funkce: 9. 3. 2019

Elišky Junkové 286/46, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Didier Thierry

předseda správní rady

První vztah: 21. 4. 2016 - Poslední vztah: 8. 1. 2021

vznik členství: 9. 3. 2016

zánik členství: 8. 1. 2021

vznik funkce: 9. 3. 2016

zánik funkce: 8. 1. 2021

Rue du Buat 16, Provins, 771 60, Francouzská republika

Didier Thierry

Předseda správní rady

První vztah: 19. 11. 2014 - Poslední vztah: 21. 4. 2016

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 9. 3. 2016

vznik funkce: 30. 9. 2014

zánik funkce: 9. 3. 2016

16 rue du Buat, Provins, 771 60, Francouzská republika

Sébastien Hanssens

Statutární ředitel

První vztah: 19. 11. 2014 - Poslední vztah: 21. 4. 2016

vznik funkce: 15. 10. 2014

zánik funkce: 10. 3. 2016

Elišky Junkové 286/46, Olomouc, 779 00, Česká republika

Sébastien Hanssens

předseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 12. 6. 2012

zánik členství: 30. 9. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2012

zánik funkce: 30. 9. 2014

Elišky Junkové 286/46, Olomouc, 779 00, Česká republika

Adina Šlechtová

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 12. 6. 2012

zánik členství: 30. 9. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2012

zánik funkce: 30. 9. 2014

Mariánská 401/41, Praha 4, 142 00, Česká republika

Vlastimil Hruboš

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 12. 6. 2012

zánik členství: 30. 9. 2014

Břestek 310, 687 08, Česká republika

Adina Šlechtová

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2012 - Poslední vztah: 21. 2. 2013

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 12. 6. 2012

vznik funkce: 9. 4. 2008

zánik funkce: 12. 6. 2012

Mariánská 401/41, Praha 4, 142 00, Česká republika

Sébastien Hanssens

předseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2011 - Poslední vztah: 21. 2. 2013

vznik členství: 29. 6. 2011

zánik členství: 12. 6. 2012

vznik funkce: 29. 6. 2011

zánik funkce: 12. 6. 2012

Elišky Junkové 286/46, Olomouc, 779 00, Česká republika

Sébastien Hanssens

předseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2009 - Poslední vztah: 21. 10. 2011

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 29. 6. 2011

vznik funkce: 29. 6. 2006

zánik funkce: 29. 6. 2011

Elišky Junkové 286/46, Olomouc, 779 00, Česká republika

Vlastimil Hruboš

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2008 - Poslední vztah: 21. 2. 2013

vznik členství: 9. 4. 2008

zánik členství: 12. 6. 2012

Břestek 310, 687 08, Česká republika

Adina Šlechtová

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2008 - Poslední vztah: 24. 2. 2012

vznik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 9. 4. 2008

Mariánská 401/41, Praha 4, 142 00, Česká republika

Adina Šlechtová

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2007 - Poslední vztah: 30. 6. 2008

vznik členství: 29. 6. 2007

Mariánská 401/41, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Radomír Lesák

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2007 - Poslední vztah: 30. 6. 2008

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 9. 4. 2008

vznik funkce: 29. 6. 2007

zánik funkce: 9. 4. 2008

Sluneční 1819, Choceň, 565 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dominique Dupont

místopředseda předstaavenstva

První vztah: 31. 8. 2006 - Poslední vztah: 17. 9. 2007

vznik funkce: 19. 6. 2006

zánik funkce: 29. 6. 2007

U Plátenice 11/1033, Praha 5, Česká republika

Sébastien Hanssens

předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2006 - Poslední vztah: 22. 1. 2009

vznik členství: 29. 6. 2006

vznik funkce: 29. 6. 2006

Žerotínovo náměstí 8, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Jiří Buňát

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2004 - Poslední vztah: 31. 8. 2006

vznik funkce: 4. 12. 2003

zánik funkce: 29. 6. 2006

Ivana Olbrachta 38/5, Brandýs nad Labem, 250 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  EU Analyses s.r.o.

  Ivana Olbrachta 38/5, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01

Laurent Pierre Leglantier

místopředseda

První vztah: 20. 2. 2004 - Poslední vztah: 17. 9. 2007

vznik funkce: 6. 12. 2002

zánik funkce: 29. 6. 2007

bytem: 58, Avenue Patton, Saint Brice, Francouzská republika do 17. 9. 2007 od 20. 2. 2004

Na květnici 7, Praha 4, 140 00, Česká republika

Laurent Pierre Leglantier

člen

První vztah: 28. 1. 2004 - Poslední vztah: 20. 2. 2004

vznik funkce: 6. 12. 2002

bytem: 58, Avenue Patton, Saint Brice, Francouzská republika do 20. 2. 2004 od 28. 1. 2004

Na Květnici 7, Praha 4, Česká republika

Dominique Dupont

Předseda

První vztah: 20. 10. 2003 - Poslední vztah: 31. 8. 2006

vznik funkce: 17. 10. 2002

zánik funkce: 29. 6. 2006

bytem: Quai Sarrail, Nogent sur Seine, Francouzská republika do 31. 8. 2006 od 20. 10. 2003

U Plátenice 11/1033, Praha 5, Česká republika

Ing. Josef Lancingr

místopředseda

První vztah: 20. 10. 2003 - Poslední vztah: 20. 2. 2004

vznik funkce: 17. 10. 2002

zánik funkce: 4. 12. 2003

Závodu Míru 688, Karlovy Vary, Česká republika

Bruno Cothenet

člen

První vztah: 20. 10. 2003 - Poslední vztah: 28. 1. 2004

vznik funkce: 17. 10. 2002

zánik funkce: 6. 12. 2002

bytem: 13, Sentier de la Bardine, Provinse, Francouzská republika do 28. 1. 2004 od 20. 10. 2003

Orebitská 4, Praha 3, Česká republika

Ing. Josef Lancingr

místopředseda

První vztah: 17. 6. 2003 - Poslední vztah: 20. 10. 2003

vznik funkce: 20. 9. 2001

zánik funkce: 17. 10. 2002

Závodu míru 688, Karlovy Vary, 360 17, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Předseda dozorčí rady

  VAPAS, a.s.

  Nádražní 484, Hrušovany nad Jevišovkou, 671 67

 • Předseda dozorčí rady

  VAPAS HOLDING a.s.

  Nádražní 484, Hrušovany nad Jevišovkou, 671 67

Ing. Petr Krňanský

předseda

První vztah: 17. 6. 2003 - Poslední vztah: 20. 10. 2003

vznik členství: 30. 5. 2000

zánik členství: 17. 10. 2002

vznik funkce: 20. 9. 2001

zánik funkce: 17. 10. 2002

Tasovice 441, Hodonice, 671 25, Česká republika

Ing. Richard Paulů

člen

První vztah: 14. 12. 2000 - Poslední vztah: 20. 10. 2003

vznik členství: 31. 8. 2000

zánik členství: 17. 10. 2002

Olympijská 7, Prostějov, 796 04, Česká republika

Ing. Petr Krňanský, R.Č. 640329/1499

místopředseda

První vztah: 14. 12. 2000 - Poslední vztah: 17. 6. 2003

vznik členství: 30. 5. 2000

vznik funkce: 30. 5. 2000

zánik funkce: 20. 9. 2001

Tasovice 441, Hodonice, Česká republika

Ing. Václav Staněk

předseda

První vztah: 31. 10. 2000 - Poslední vztah: 17. 6. 2003

vznik členství: 21. 6. 2000

zánik funkce: 20. 9. 2001

Zámecká 1, Troubsko, 664 41, Česká republika

Ing. Petr Krňanský, R.Č. 640329/1499

První vztah: 6. 10. 2000 - Poslední vztah: 14. 12. 2000

Tasovice 441, Hodonice, Česká republika

Ing. Vlastimil Fiala

místopředseda

První vztah: 6. 10. 2000 - Poslední vztah: 14. 12. 2000

Na Vinici 333, Hodonice, Česká republika

Ing. Vlastimil Fiala

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2000 - Poslední vztah: 6. 10. 2000

Na Vinici 333, Hodonice, Česká republika

Ing. Jiří Kospert

předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 31. 10. 2000

Palackého 197, Velký Osek, 281 51, Česká republika

ing. Vlastimil Budík

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 6. 10. 2000

U dráhy 12, Ostopovice, 664 41, Česká republika

Ing. Vlastimil Fiala

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 24. 5. 2000

Krhovická 65, Hodonice, 671 25, Česká republika

Ing. Jiří Kospert

člen-místopředseda představenstva

První vztah: 3. 2. 1999 - Poslední vztah: 2. 8. 1999

Palackého 197, Velký Osek, 281 51, Česká republika

Ing. Jaroslav Faltýnek

člen-předseda představenstva

První vztah: 3. 2. 1999 - Poslední vztah: 2. 8. 1999

Winklerova 23, Prostějov, Česká republika

Ing. Milan Kucharčík

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 1999 - Poslední vztah: 2. 8. 1999

Nešporova 1, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Skopal

člen

První vztah: 16. 12. 1997 - Poslední vztah: 16. 12. 1997

Výškovice 165, Prostějov, Česká republika

Prof.Ing. Jiří Petr DrSc.

člen

První vztah: 16. 12. 1997 - Poslední vztah: 16. 12. 1997

Jarníkova 1895/23, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Fencl

člen

První vztah: 16. 12. 1997 - Poslední vztah: 3. 2. 1999

Měšťanská 175/2, Hodonín, Česká republika

PhDr. Jindřich Beznoska

předseda

První vztah: 16. 12. 1997 - Poslední vztah: 3. 2. 1999

Ovčí hájek 2172, Praha 5, Česká republika

Ing. Karel Kutheil

člen

První vztah: 16. 12. 1997 - Poslední vztah: 3. 2. 1999

Arménská 8, Praha 10, Česká republika

Ing. Jaroslav Faltýnek

místopředseda

První vztah: 16. 12. 1997 - Poslední vztah: 3. 2. 1999

Winklerova 23, Prostějov, Česká republika

Ing. Jaroslav Skopal

člen

První vztah: 16. 12. 1997 - Poslední vztah: 2. 8. 1999

Výšovice 165, Prostějov, Česká republika

Ing. Jana Svobodová

člen

První vztah: 29. 4. 1996 - Poslední vztah: 16. 12. 1997

Zavadilova 9, Praha 6, Česká republika

ing. Jan Fencl

předseda

První vztah: 29. 4. 1996 - Poslední vztah: 16. 12. 1997

Měšťanská 2, Hodonín, Česká republika

ing. Rudolf Košťálek

místopředseda

První vztah: 29. 4. 1996 - Poslední vztah: 16. 12. 1997

Hřebečská 626, Buštěhrad, Česká republika

Ing. Jiří Lojda

člen

První vztah: 29. 4. 1996 - Poslední vztah: 16. 12. 1997

M. Kopeckého 12/1346, Praha 6, Česká republika

Ing. Ladislav Kubelka

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1992 - Poslední vztah: 29. 4. 1996

Rostoklaty l06, 281 71, Česká republika

JUDr. Josef Valeš

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1992 - Poslední vztah: 29. 4. 1996

Na okruhu 374, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Karel Kutheil

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1992 - Poslední vztah: 16. 12. 1997

Arménská 8, Praha lO, 100 00, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně

od 8. 1. 2021

Za společnost jedná ve všech věcech statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 19. 11. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.

do 19. 11. 2014 od 14. 4. 2008

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo místopředseda a člen představenstva společně.

do 14. 4. 2008 od 20. 10. 2003

Způsob jednání jménem společnosti : společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost se podepisují společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisování činí tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 20. 10. 2003 od 29. 4. 1996

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místo- předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen,připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.

do 29. 4. 1996 od 2. 11. 1992

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Didier Thierry

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2021

vznik členství: 8. 1. 2021

16 rue du Buat, Provins, 771 60, Francouzská republika

Další vztah k této osobě

 • Člen dozorčí rady

  ARPEKA, a.s.

  Průmyslová 2170/12, Prostějov, 796 01

Historické vztahy

Didier Thierry

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 12. 6. 2012

zánik členství: 30. 9. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2012

zánik funkce: 30. 9. 2014

Provins, 16, rue du Buat, Francouzská republika

Laurent Pierre Leglantier

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 12. 6. 2012

zánik členství: 30. 9. 2014

58, Avenue Patton, Saint Brice, Francouzská republika

Laurent Pierre Leglantier

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 12. 6. 2012

zánik členství: 30. 9. 2014

58, Avenue Patton, Saint Brice, Francouzská republika

Didier Thierry

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 12. 6. 2012

zánik členství: 30. 9. 2014

vznik funkce: 12. 6. 2012

zánik funkce: 30. 9. 2014

Provins, 16, rue du Buat, Francouzská republika

Didier Thierry

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2011 - Poslední vztah: 21. 2. 2013

vznik členství: 2. 11. 2009

zánik členství: 12. 6. 2012

vznik funkce: 2. 11. 2009

zánik funkce: 12. 6. 2012

Provins, 16, rue du Buat, Francouzská republika

Ing. Milan Zalužanský

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2011 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 15. 6. 2011

zánik členství: 30. 9. 2014

Patočkova 1433/53, Praha 6, 160 00, Česká republika

Laurent Pierre Leglantier

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2008 - Poslední vztah: 21. 2. 2013

vznik členství: 10. 12. 2007

zánik členství: 12. 6. 2012

Saint Brice, Avenue Patton 58, 77160, Francouzská republika

Didier Thierry

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 9. 2007 - Poslední vztah: 21. 10. 2011

vznik členství: 2. 11. 2004

zánik členství: 2. 11. 2009

Provins, 16, rue du Buat, Francouzská republika

Didier Thierry

člen

První vztah: 28. 5. 2005 - Poslední vztah: 17. 9. 2007

vznik funkce: 2. 11. 2004

16, rue du Buat, Provins, Francouzská republika

Ing. Milan Zalužanský

člen

První vztah: 20. 10. 2003 - Poslední vztah: 21. 10. 2011

vznik funkce: 4. 8. 2003

zánik funkce: 15. 6. 2011

Patočkova 1433/53, Praha 6, 160 00, Česká republika

Denis Petit

člen

První vztah: 20. 10. 2003 - Poslední vztah: 14. 4. 2008

vznik funkce: 20. 6. 2002

zánik funkce: 10. 12. 2007

154, rue du Docteur Maurrer, Orgeval 78630, Francouzská republika

Paul Cormoreche

Předseda

První vztah: 20. 10. 2003 - Poslední vztah: 28. 5. 2005

vznik funkce: 20. 6. 2002

zánik funkce: 22. 10. 2004

4 bis rue Anatole France, Nogent sur Seine 10400, Francouzská republika

Ing. Milan Holý

místopředseda

První vztah: 5. 9. 2001 - Poslední vztah: 20. 10. 2003

vznik členství: 15. 12. 2000

zánik členství: 20. 6. 2002

vznik funkce: 15. 12. 2000

zánik funkce: 20. 6. 2002

Sadová 2114, Nymburk, 288 00, Česká republika

Ing. Pavel Kryl

předseda:

První vztah: 5. 9. 2001 - Poslední vztah: 20. 10. 2003

vznik členství: 15. 12. 2000

zánik členství: 20. 6. 2002

den vzniku funkce v dozorčí radě: 15.12.2000 do 20. 10. 2003 od 5. 9. 2001

Zrzavého 20, Prostějov, 796 04, Česká republika

Jiří Bohatý

člen

První vztah: 5. 9. 2001 - Poslední vztah: 20. 10. 2003

vznik členství: 12. 12. 2000

zánik členství: 24. 6. 2003

Močovice 17, Čáslav, 286 01, Česká republika

Ing. Pavel Kryl

předseda

První vztah: 14. 12. 2000 - Poslední vztah: 5. 9. 2001

zánik členství: 15. 12. 2000

zánik funkce: 15. 12. 2000

Zrzavého 20, Prostějov, 796 04, Česká republika

Ing. Václav Staněk

předseda

První vztah: 6. 10. 2000 - Poslední vztah: 31. 10. 2000

Zámecká 1, Troubsko, Česká republika

Ing. Milan Kucharčík

předseda

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 6. 10. 2000

Olympijská 9, Prostějov, Česká republika

RNDr. Jaroslav Matějka

místopředseda

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 5. 9. 2001

zánik členství: 15. 12. 2000

zánik funkce: 15. 12. 2000

Kostnická 467, Kolín, Česká republika

Ing. František Ureš

člen

První vztah: 3. 2. 1999 - Poslední vztah: 2. 8. 1999

Zelenečská 504/47, Praha 9, 191 00, Česká republika

Ing. Vojtěch Dokoupil

člen

První vztah: 16. 12. 1997 - Poslední vztah: 3. 2. 1999

Spitznerova 7, Prostějov, Česká republika

Ing. Jiří Friedl

člen

První vztah: 16. 12. 1997 - Poslední vztah: 2. 8. 1999

Holečkova 125, Praha 5, Česká republika

Ing. Oldřich Vašina

člen

První vztah: 29. 8. 1997 - Poslední vztah: 16. 12. 1997

Dolní Sloupnice 79, PSČ 565 53, Česká republika

RNDr. Petr Karas

člen

První vztah: 29. 8. 1997 - Poslední vztah: 16. 12. 1997

Benešovská 20, Praha 10, 101 00, Česká republika

Milan Šopinec

člen

První vztah: 29. 4. 1996 - Poslední vztah: 5. 9. 2001

zánik členství: 11. 12. 2000

Zádušní 293, Mělník, Česká republika

Ing. Marie Babičková

člen

První vztah: 29. 4. 1996 - Poslední vztah: 29. 8. 1997

Ke kamínce 1292, Praha 5, Česká republika

ing. Jiří Lojda

První vztah: 17. 5. 1994 - Poslední vztah: 29. 4. 1996

Dukelská 467, Klatovy, Česká republika

Ing. Lenka Šálková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 1992 - Poslední vztah: 29. 4. 1996

Galandova 1238, Praha 6-Řepy, 163 00, Česká republika

Ing. Josef Horák

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 1992 - Poslední vztah: 29. 8. 1997

Chotětov 33, 294 28, Česká republika

Ing. Jan Patočka

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 1992 - Poslední vztah: 17. 5. 1994

Okružní 4/2163, Praha 4 Komořany, 143 00, Česká republika

Další vztahy firmy SOUFFLET AGRO a.s.

1 fyzická osoba

Didier Thierry

předseda správní rady

První vztah: 21. 4. 2016

vznik členství: 9. 3. 2016

vznik funkce: 9. 3. 2016

Rue du Buat 16, Provins, 771 60, Francouzská republika

Další vztah k této osobě

 • předseda správní rady

  ARPEKA, a.s.

  Průmyslová 2170/12, Prostějov, 796 01

Historické vztahy

Didier Thierry

Předseda správní rady

První vztah: 19. 11. 2014 - Poslední vztah: 21. 4. 2016

vznik členství: 30. 9. 2014

zánik členství: 9. 3. 2016

vznik funkce: 30. 9. 2014

zánik funkce: 9. 3. 2016

16 rue du Buat, Provins, 771 60, Francouzská republika

Akcionáři

SOUFFLET AGRICULTURE

quai du Général Sarrail, Francouzská republika, Nogent-sur-Seine, 104 00

od 21. 4. 2016

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 11. 1993

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 15. 10. 2007
Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako toxické
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 5. 2000
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 11. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).