Hlavní navigace

SVUS Pharma a.s.

Firma SVUS Pharma a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 649, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 47 500 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

46504877

Sídlo:

Smetanovo nábřeží 1238/20A, Hradec Králové, 500 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

DIČ:

CZ46504877

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

10 Výroba potravinářských výrobků
10890 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
21200 Výroba farmaceutických přípravků
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
72 Výzkum a vývoj
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
821 Administrativní a kancelářské činnosti
855 Ostatní vzdělávání

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 649, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

SVUS, a. s. od 1. 5. 1992

Obchodní firma

SVUS Pharma a.s. od 11. 9. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

Smetanovo nábřeží 1238/20a
Hradec Králové 50002 od 10. 1. 2014

adresa

Škroupova 957/4
Hradec Králové 50002 do 25. 5. 2005 od 10. 9. 2002

adresa

Škroupova 957
Hradec Králové 50001 do 10. 9. 2002 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 7. 11. 2018

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 9. 2018

úprava kvasného lihu od 30. 9. 2018

distribuce léčiv od 10. 9. 2002

výroba léčiv od 1. 12. 2001

výroba potravinářských výrobků od 1. 12. 2001

zprostředkování obchodu do 30. 9. 2018 od 1. 12. 2001

zprostředkování služeb do 30. 9. 2018 od 1. 12. 2001

realitní činnost do 30. 9. 2018 od 1. 12. 2001

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 30. 9. 2018 od 1. 12. 2001

specializovaný maloobchod do 30. 9. 2018 od 1. 12. 2001

výroba potravin určených pro zvláštní výživu do 1. 12. 2001 od 15. 4. 1999

rozvod elektřiny do 1. 12. 2001 od 20. 12. 1996

výroba léčiv (adjustace pevných lékových forem) do 1. 12. 2001 od 2. 6. 1995

výroba léčiv (rozplňování a adjustace léčivých a pomocných látek) do 1. 12. 2001 od 12. 1. 1995

integrovaný vývoj skla, technologie tavení a zpracování do 20. 12. 1996 od 3. 8. 1993

stavba strojů s mechnickým pohonem do 20. 12. 1996 od 3. 8. 1993

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 20. 12. 1996 od 3. 8. 1993

vývoj, konstrukce a výroba technologických zařízení, strojů, přístrojů, řídících automatizačních a regulačních systémů do 20. 12. 1996 od 3. 8. 1993

činnost odvětvového střediska VTEI do 20. 12. 1996 od 3. 8. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 1. 12. 2001 od 3. 8. 1993

zprostředkování obchodní činnosti a služeb do 1. 12. 2001 od 3. 8. 1993

pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb spojených s pronájmem do 1. 12. 2001 od 3. 8. 1993

broušení a leptání skla do 1. 12. 2001 od 3. 8. 1993

výzkum, vývoj a malotonážní výroba skla do 1. 12. 2001 od 3. 8. 1993

Integrovaný výzkum skla jako hmoty, technologie tavení a zpra- cování, vývoj, konstrukce a stavba prototypů pecí a technolo- gických zařízení včetně mechanizace a automatizace řízení tech- nologií, aplikace výpočetní techniky. do 3. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Uvádění nových technologií a laboratorních metod do provozu, zejména ve sklářských podnicích. do 3. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Malotonážní výroby skla a výrobků z něho na základě vlastního výzkumu a vývoje. do 3. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Vývoj a výroba technologických zařízení strojů, přístrojů, ří- dících automatizačních a regulačních systémů zejména pro sklářský průmysl. do 3. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Zpracování zadání a projektů staveb a související technické vyba- venosti zejména ve sklářském průmyslu. do 3. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Činnost odvětvového střediska VTEI. do 3. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Vydavatelská činnost, výchova odborných a vědeckých pracovníků. do 3. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Vnitřní a zahraniční obchod. do 3. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Informační služby. do 3. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 30. 9. 2018

Ostatní skutečnosti

Část jmění společnosti SVUS Pharma a.s., IČO: 465 04 877, se sídlem Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou B 649, vymezená v projektu rozdělení ze dne 22.8.2018, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením na společnost Neuraxpharm Bohemia s.r.o., IČO: 070 03 773, se sídlem náměstí Republiky 1078/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spiso vou značkou C 292855, jako společnost nástupnickou. od 30. 9. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 5. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 3. 3. 2015 od 5. 8. 2014

Mimořádná valná hromada konaná dne 19. 3. 2007 přijala toto rozhodnutí: Základní kapitál společnosti SVUS Pharma a.s. ve výši 50.000.000,--Kč (slovy padesát milionů korun českých) se snižuje o částku 2.500.000,--Kč (slovy dva miliony pět set tisíc korun českých) na částku 47.500.000,--Kč (slovy čtyřicet sedm milionů pět set tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu v tomto rozsahu je nabytí vlastních akcií společností a tedy nutnost splnění zákonné povinnosti společnosti dané ve smyslu ustanovení § 161 písm. b) odst. 4 obchodního zákoníku spočívající ve snížení základního kapitálu . Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude proúčtována na rozvahový účet ostatní kapitálové fondy a nepromítne se do nákladů ani výnosu společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude vyplácena, neboť společnost SVUS Pharma s.s.má ve svém vlastnictví 5.000 (slovy pět tisíc ) kusů akcií na majitele o nominální hodnotě jedné akcie 500,--Kč (slovy pět set korun českých), které nabyla v souladu s rozhodnutím valné hromady podle ustanovení § 161a obchodního zákoníku, které nezcizila a ani nebude zcizovat a tyto akcie použije ke snížení základního kapitálu a to tak, že je skartuje, neboť akcie nejsou zaknihované. Akcie v listinné podobě, které budou použity ke snížení základního kapitálu, budou fyzicky zničeny po provedení zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Z oběhu budou vzaty a zničeny akcie o nominálné hodnotě jedné akcie 500,--Kč (slovy pět set korun českých) v počtu 5.000 (slovy pět tisíc) kusů pod čísly 082001-084000, 130001-132000, 249901-250900, všechny ze série A. od 23. 4. 2007

1. Dne 31.10.2005 přijala mimořádná valná hromada společnosti toto usnesení: Mimořádná valná hromada společnosti SVUS Pharma a.s. schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost LA TTNER INVESTMENTS LIMITED se sídlem na adrese 4 patro, Lawford House, Albert Place, London N3 1RL Velká Británie, na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Oprávnění hlavního akcionáře r ealizovat právo výkupu je doloženo notářsky ověřenou prezentací hlavního akcionáře pro zapsání do listiný přítomných a z potvrzení o uložení 94536 (slovy: devadesát čtyři tisíc pět set třicet šest) kusů listinné akcie na majitele společnosti SVUS Pharma a .s. o nominální hodnotě jedné akcie 500,-- Kč (slovy: pět set korun českých) pro uschovatele LATTNER INVESTMENTS LIMITED se sídlem na adrese 4 patro, Lawford House, Albert Place, London N3 1RL, Velká Británie, který je hlavním akcionářem společnosti, vyda ného HVB Bank Czech Republic a.s. dne 27.10.2005 Z uvedených dokumentů vyplývá, že hlavní akcionář je majitelem akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 47,268.000,-- Kč (slovy: čtyřicet sedm miliónů dvě stě šedesát osm tisíc korun českých), což reprezentuje 94,53% (slovy: devadesát čtyři celých padesát t ři setiny procenta) základního kapitálu společnosti. 2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 931,-- Kč (slovy: devět set třicet jedna korun českých) za jednu akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 500,-- Kč (slovy: pět set korun českých ). Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem č. 505/83/05 ze dne 26.9.2005 zpracovaným znalcem z oboru ekonomiky Ing. Otto Šmídou (dále jen "znalecký posudek"). Výroková část znaleckého posudku zní: Na základě shora uvedených skutečností a provedených výpočtů stanovil znalec tržní hodnotu výše popsaných akcií společnosti SVUS Pharma a. s. (IČ: 46504877) částkou: Kč 931,00 (slovy: devět set třicet jedna) pro akcie jmenovité hodnoty Kč 500 3. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů společnosti přechází na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 4. Ostatní akcionáři společnosti předloží listinné akcie společnosti v souladu s ustanovením § 183l, odst. 5 do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva dle § 183l, odst. 3 obchodního zákoníku. Toto se týká i případného zástavního věřitele. Nepředloží-li ostatní akcionáři akcie v uvedeném termínu bude společnost postupovat v souladu s § 183l, odst. 6 obchodního zákoníku podle § 214, odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. 5. Hlavní akcionář poskytne oprávěným osobám protiplnění ve lhůtě do 60 (slovy: šedesáti) dnů ode dne skončení lhůty pro předložení listinných akcií společnosti v souladu s § 183l, odst. 5 obchodního zákoníku bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na bankovní účet resp. adresu oprávněné osoby. 6. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu obsahujícího identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, zpracovaného ke dni účinnosti a předá jej, spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných z e zástavního práva k akciím společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. od 10. 11. 2005

Valná hromada schvaluje snížení základního jmění společnosti SVUS a.s. z částky 127.381.000,- Kč, slovy: jedno sto dvacet sedm milionů tři sta osmdesát jedna tisíc korun českých, na částku 50.000.000,- Kč, slovy: padesát milionů korun českých, přičemž ke snížení základního jmění budou použity jednak vlastní akcie v majetku společnosti v rozsahu 14.128 / slovy: čtrnáct tisíc jedno sto dvacet osm / kusů, každá o jmenovité hodnotě 500,- Kč, slovy: pět set korun českých, a to z důvodů a postupem dle § 161b) odst. 4 obch. zák. a dále bude ke snížení základního jmění použito 140.634 / slovy: jedno sto čtyřicet tisíc šest set třicet čtyři / kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 500,- Kč, slovy: pět set korun českých, a to jejich vzetím z oběhu, na základě veřejného návrhu akcionářům, za úplatu 213,- Kč, slovy: dvě stě třináct korun českých, za akcii, z důvodu přizpůsobení výše základního jmění výši ročního obratu společnosti. do 11. 6. 2001 od 30. 3. 2000

Valná hromada rozhodla o snížení základního jmění na 127 381 000 Kč vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy za úplatu ve výši jmenovité hodnoty akcie a zrušením vlastních akcií v majetku společnosti. do 11. 6. 2001 od 10. 4. 1998

Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 28.6.1993. do 2. 6. 1995 od 3. 8. 1993

Valná hromada rozhodla dne 22.1.1993 o snížení základního jmění na částku Kč 174.088.000,--. do 2. 6. 1995 od 14. 5. 1993

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchod. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku SVÚS-Sklářský ústav. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů před- stavenstva a dozorčí rady. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedené do 2. 6. 1995 od 1. 5. 1992

ho v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku SVÚS-Sklářský ústav. do 2. 6. 1995 od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 47 500 000 Kč

od 4. 10. 2007

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 4. 10. 2007 od 11. 6. 2001

Základní kapitál

vklad 127 381 000 Kč

do 11. 6. 2001 od 7. 9. 1998

Základní kapitál

vklad 174 088 000 Kč

do 7. 9. 1998 od 2. 6. 1995

Základní kapitál

vklad 174 462 000 Kč

do 2. 6. 1995 od 1. 5. 1992
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 Kč, počet: 95 000 od 5. 8. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 Kč, počet: 95 000 do 5. 8. 2014 od 10. 1. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 500 Kč, počet: 95 000 do 10. 1. 2014 od 4. 10. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 100 000 do 4. 10. 2007 od 11. 6. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 254 762 do 11. 6. 2001 od 15. 4. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 127 381 do 15. 4. 1999 od 7. 9. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 174 088 do 7. 9. 1998 od 3. 8. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 174 462 do 3. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Michaela Jirková

Člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2022

vznik členství: 1. 3. 2022

Zalomená 274/7, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Syka

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 22. 6. 2019

U zahrádek 146, Praha, 103 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  PeHToo a. s.

  náměstí Republiky 1078/1, Praha 1 Nové Město, 110 00

 • člen představenstva

  INVESTIČNÍ KLUB, a.s.

  náměstí Republiky 1078/1, Praha 1 Nové Město, 110 00

 • předseda dozorčí rady

  MARSILEAN a.s.

  náměstí Republiky 1078/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

RNDr. Jaroslav Otenšlégr

předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 22. 6. 2019

vznik funkce: 22. 6. 2019

Loutkářská 2435/1b, Praha, 169 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Lenka Novotná

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2019 - Poslední vztah: 5. 5. 2022

vznik členství: 22. 6. 2019

zánik členství: 1. 3. 2022

U Svodnice 809/55, Hradec Králové, 500 04, Česká republika

Jaroslav Otenšlégr

předseda představenstva

První vztah: 26. 4. 2019 - Poslední vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 22. 6. 2019

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 22. 6. 2019

Loutkářská 2435/1b, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  VERAZINE a.s.

  náměstí Republiky 1078/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Lenka Novotná

Člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2018 - Poslední vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 31. 3. 2018

zánik členství: 22. 6. 2019

U Svodnice 809/55, Hradec Králové, 500 04, Česká republika

Lukáš Jirka

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2015 - Poslední vztah: 24. 7. 2018

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 31. 3. 2018

Zalomená 274/7, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Lukáš Jirka

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2015 - Poslední vztah: 24. 7. 2018

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 31. 3. 2018

Zalomená 274/7, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Jaroslav Otenšlégr

předseda představenstva

První vztah: 3. 3. 2015 - Poslední vztah: 26. 4. 2019

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Diabasová 1142/9, Praha, 155 00, Česká republika

Jan Syka

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 22. 6. 2019

U zahrádek 146, Praha, 103 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jan Syka

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2015

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

U zahrádek 146, Praha 10, 103 00, Česká republika

RNDr. Jaroslav Otenšlégr

předseda představenstva

První vztah: 10. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2015

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2009

zánik funkce: 26. 6. 2014

Diabasová 1142/9, Praha 5, 155 00, Česká republika

MUDr. Lukáš Jirka

člen představenstva

První vztah: 10. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 3. 2015

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

Zalomená 274/7, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Mgr. Jan Syka

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2011 - Poslední vztah: 10. 1. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

U zahrádek 146, Praha 10, 103 00, Česká republika

MUDr. Lukáš Jirka

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2011 - Poslední vztah: 10. 1. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

Zalomená 274, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

RNDr. Jaroslav Otenšlégr

předseda představenstva

První vztah: 21. 12. 2011 - Poslední vztah: 10. 1. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

vznik funkce: 26. 6. 2009

Diabasová 1142/9, Praha 5, 155 00, Česká republika

MUDr. Lukáš Jirka

Člen představenstva

První vztah: 7. 1. 2005 - Poslední vztah: 21. 12. 2011

vznik členství: 30. 9. 2004

zánik členství: 26. 6. 2009

Za zelárnou 351, Hradec Králové, Česká republika

RNDr. Jaroslav Otenšlégr

Člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2002 - Poslední vztah: 21. 12. 2011

zánik členství: 26. 6. 2009

zánik funkce: 26. 6. 2009

Diabasová 1142/9, Praha 5 - Stodůlky, 155 00, Česká republika

RNDr. Jaroslav Otenšlégr

Člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2001 - Poslední vztah: 11. 12. 2002

Diabasová 1124/9, Praha 5, 155 00, Česká republika

Mgr. Jan Syka

Člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2000 - Poslední vztah: 21. 12. 2011

zánik členství: 26. 6. 2009

Průběžná ulice 11/288, Praha 10, Česká republika

Ing. Jan Matějček

Člen představenstva

První vztah: 20. 12. 1996 - Poslední vztah: 12. 1. 2000

Herbenova 30, Praha 10, Česká republika

Ing. Antonín Mucha

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1996 - Poslední vztah: 20. 12. 1996

Vlnařská 691, Liberec, Česká republika

RNDr. Jaroslav Otenšlégr

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1996 - Poslední vztah: 1. 12. 2001

K Zahrádkám 17, Praha 5, Česká republika

Ing. Jaroslav Havrda

Člen představenstva

První vztah: 2. 6. 1995 - Poslední vztah: 7. 1. 2005

zánik členství: 30. 9. 2004

Vodnická 311, Praha 4 - Jižní Město, Česká republika

RNDr. Ladislav Mečíř

Člen představenstva

První vztah: 12. 1. 1995 - Poslední vztah: 16. 2. 1996

Dobiášova 855, Liberec 6, Česká republika

JUDr. Slávka Vieweghová

Člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1993 - Poslední vztah: 12. 1. 1995

Pod čihadlem 386, Sázava, Česká republika

Ing. Jaroslav Havrda

Člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1993 - Poslední vztah: 2. 6. 1995

Janouchova 658, Praha 4 - Háje, Česká republika

Ing. Ondřej Daněk

Člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1993 - Poslední vztah: 16. 2. 1996

Wolkerova 667, Benešov u Prahy, Česká republika

Milan Švec

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 3. 8. 1993

Čajkovského 946, Hradec Králové, Česká republika

ing. Petr Šinták

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 3. 8. 1993

K Biřičce 1576, Hradec Králové, Česká republika

ing. Václav Süsser

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 3. 8. 1993

Štefánikova 336, Hradec Králové, Česká republika

Společnost zastupuje společně předseda představenstva a kterýkoliv člen představenstva, nebo společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen.

od 30. 9. 2018

Za společnost jedná v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo ředitel společnosti v rozsahu své manažerské smlouvy. Za společnost se podepisují nejméně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen, nebo ředitel společnosti v rozsahu manažerské smlouvy.

do 30. 9. 2018 od 5. 8. 2014

Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď libovolní dva členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a nebo ředitel společnosti v rozsahu manažerské smlouvy. Za společnost se podepisují nejméně dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen, nebo ředitel společnosti v rozsahu manažerské smlouvy. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 5. 8. 2014 od 20. 12. 1996

Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a nebo ředitel společnosti v rozsahu manažerské smlouvy. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a nebo ředitel společnosti v rozsahu manažerské smlouvy. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 20. 12. 1996 od 3. 8. 1993

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představen- stva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně je- den člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pí- semně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku ra- zítka společnosti.

do 3. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

RNDr. Jaroslav Matějka

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 22. 6. 2019

Kostnická 467, Kolín, 280 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen správní rady

  DeVe Invest Five a.s.

  náměstí Republiky 1078/1, Praha, 110 00

 • člen správní rady

  IK-real, a.s.

  náměstí Republiky 1078/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Jednatel

  IK-Marketing s.r.o.

  náměstí Republiky 1078/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

MUDr. Lukáš Jirka

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 22. 6. 2019

Zalomená 274/7, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Roman Matějka

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 22. 6. 2019

vznik funkce: 22. 6. 2019

Eberlova 1474/19, Praha, 155 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Jednatel

  Endokrinologie Říčany s.r.o.

  Eberlova 1474/19, Praha Stodůlky (Praha 13), 155 00

 • člen správní rady

  IK-real, a.s.

  náměstí Republiky 1078/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  MARSILEAN a.s.

  náměstí Republiky 1078/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Historické vztahy

MUDr. Lukáš Jirka

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2019 - Poslední vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 22. 6. 2019

Zalomená 274/7, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Zbyněk Otenšlégr

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2018 - Poslední vztah: 13. 3. 2019

vznik členství: 12. 3. 2018

zánik členství: 1. 1. 2019

Besednice 217, 382 81, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Člen dozorčí rady

  DERRA a.s.

  Veverkova 1411/6, Praha 7 Holešovice, 170 00

 • Jednatel, Společník

  Real CK s.r.o.

  náměstí Republiky 1078/1, Praha 1 Nové Město, 110 00

Veronika Makalová, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2017 - Poslední vztah: 25. 4. 2018

vznik členství: 21. 12. 2010

zánik členství: 21. 12. 2015

Smiřice 32, 503 03, Česká republika

Veronika Makalová, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2017 - Poslední vztah: 25. 4. 2018

vznik členství: 21. 12. 2010

zánik členství: 21. 12. 2015

Smiřice 32, 503 03, Česká republika

Roman Matějka

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 22. 6. 2019

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 22. 6. 2019

Eberlova 1474/19, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • DS Bohnice s.r.o.

  náměstí Republiky 1078/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Jaroslav Matějka

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 3. 2015 - Poslední vztah: 19. 12. 2019

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 22. 6. 2019

Kostnická 467, Kolín, 280 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  VERAZINE a.s.

  náměstí Republiky 1078/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Veronika Fejglová, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2014 - Poslední vztah: 13. 10. 2017

vznik členství: 21. 12. 2010

Smiřice 32, 503 03, Česká republika

Ing. Roman Matějka

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2013 - Poslední vztah: 3. 3. 2015

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

Eberlova 1474/19, Praha 5, 155 00, Česká republika

RNDr. Jaroslav Matějka

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 3. 3. 2015

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

Kostnická 467, Kolín, 280 02, Česká republika

RNDr. Jaroslav Matějka

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2011 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 26. 6. 2009

Kostnická 467, Kolín, 280 02, Česká republika

Ing. Roman Matějka

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2011 - Poslední vztah: 21. 12. 2013

vznik členství: 26. 6. 2009

Eberlova 1474/19, Praha 5, 155 00, Česká republika

Veronika Fejglová, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2011 - Poslední vztah: 10. 1. 2014

vznik členství: 21. 12. 2010

Rodov 32, 503 03, Česká republika

Daša Eliášová

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2005 - Poslední vztah: 21. 12. 2011

zánik členství: 14. 5. 2010

vznik funkce: 14. 2. 2005

Gočárova tř. 1263/44, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Ivan Mikeš

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2001 - Poslední vztah: 25. 5. 2005

vznik členství: 19. 6. 2001

zánik členství: 14. 2. 2005

Mariánská 454/40, Praha 4, Česká republika

RNDr. Jaroslav Matějka

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2001 - Poslední vztah: 21. 12. 2011

vznik členství: 19. 6. 2001

zánik členství: 26. 6. 2009

Kostnická 467, Kolín, Česká republika

ing. Roman Matějka

První vztah: 12. 1. 2000 - Poslední vztah: 21. 12. 2011

zánik členství: 26. 6. 2009

Cerhovice 27, Česká republika

RNDr. Libor Žák

První vztah: 20. 12. 1996 - Poslední vztah: 12. 1. 2000

Sokolovská 179, Praha 9, 190 00, Česká republika

Doc.ing. Vladimír Havlůj, CSc.

První vztah: 20. 12. 1996 - Poslední vztah: 1. 12. 2001

zánik členství: 19. 6. 2001

Zárubova 506/4, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jan Matějček

První vztah: 16. 2. 1996 - Poslední vztah: 20. 12. 1996

Herbenova 30, Praha 10, Česká republika

Mgr. Pavel Rybín

První vztah: 16. 2. 1996 - Poslední vztah: 1. 12. 2001

zánik členství: 19. 6. 2001

Česákova 424, Praha 8, Česká republika

Ing. Eva Stejskalová

První vztah: 3. 8. 1993 - Poslední vztah: 20. 12. 1996

Libišany 90, Opatovice, Česká republika

ing. Milan Moravec

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 3. 8. 1993

E. Košťála 979, Pardubice, Česká republika

ing. Jan Lorenc, CSc.

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 16. 2. 1996

POd altánem 46, Praha 10, 100 00, Česká republika

ing. Eduard Jirásek

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 16. 2. 1996

Mánesova 806, Hradec Králové, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 1. 1993

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 17. 10. 2018
Úprava kvasného lihu
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 22. 3. 2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 1. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).